Thông tin truyện

Y Thủ Che Thiên

Tác giả:

Mộ Anh Lạc

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

83

Y Thủ Che Thiên

Truyện Y Thủ Che Thiên của Mộ Anh Lạc, là tác phẩm được coi là hay nhất từ xưa đến nay. Câu chuyện bắt đầu từ một cô nàng Mộ Chỉ Ly – một thiên tài y học ở thế kỷ 21.
Đột nhiên một ngày nàng trở về quá khứ xa xôi, lúc đó có một Mộ Chi Ly khác. Mộ Chỉ Ly, tam tiểu thư của Mộ gia Thiên Huyền Đại Lục, thân thế hiển hách, nhưng lại nổi tiếng với khuôn mặt xấu xí và vô dụng. Mộ Chỉ Ly thấp kém, một thân võ học thiên phú lại bị người đầu độc mà áp chế, dung nhan hơn người lại thành xấu nhan. Ngạo nghễ Mộ Chỉ Ly, không có người trị được cho nàng, chính nàng tự trị liệu. Khi châm biếm cùng nhục mạ như thủy triều đánh úp lại, khi khinh miệt cùng hèn mọn chỉ về phía nàng, nhưng không ai biết, trong bất tri bất giác, Mộ Chỉ Ly đã âm thầm lột xác.
Xem nàng như vậy làm sao ở trong gia tộc đề cao lực ảnh hưởng của chính mình, làm sao ở Thiên Huyền Đại Lục này nhấc lên một mảnh gió lốc.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 1: Tỷ thí 12/04/2022
2 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 2: Xuyên qua 12/04/2022
3 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 3: Trọng Sinh 12/04/2022
4 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 4: Mộ Hàn Mặc 12/04/2022
5 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 5: Cứu Người 12/04/2022
6 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 6: Trúng Độc 12/04/2022
7 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 7: Khỏi Hẳn 12/04/2022
8 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 8: Hậu thiên cảnh giới 12/04/2022
9 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 9: Đánh chính là ngươi 12/04/2022
10 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 10: Túi Càn Khôn 12/04/2022
11 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 11: Chế độc 12/04/2022
12 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 12: Tìm Tới Cửa 12/04/2022
13 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 13: Giá Đắt 12/04/2022
14 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 14: Tâm Pháp Nghịch Thiên 12/04/2022
15 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 15: Tiến triển 12/04/2022
16 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 16: Mua quần áo phong ba 12/04/2022
17 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 17: Tô Dự 12/04/2022
18 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 18: Hồi Phủ 12/04/2022
19 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 19: Gặp gia chủ 12/04/2022
20 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 20: Khí Thế Bức Người 12/04/2022
21 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 21: Mộ Khải Siêu 12/04/2022
22 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 22: Mộ Khải Siêu xấu mặt 12/04/2022
23 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 23: Huấn luyện gánh nước 12/04/2022
24 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 24: Tiến bộ 12/04/2022
25 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 25: Ăn cơm ở tửu điếm 12/04/2022
26 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 26: Tranh phong đối lập 12/04/2022
27 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 27: Ác bá 12/04/2022
28 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 28: Anh hùng cứu mỹ nhân 12/04/2022
29 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 29: Oan gia ngõ hẹp 12/04/2022
30 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 30: Mở ra tân đại môn 12/04/2022
31 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 31: Luyện đan 12/04/2022
32 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 32: Kiếm tiền 12/04/2022
33 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 33: Một đường kinh mạch cuối cùng 12/04/2022
34 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 34: Xung đột ở luyện võ trường 12/04/2022
35 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 35: Đánh người 12/04/2022
36 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 36: Cách trị liệu lạc hậu 12/04/2022
37 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 37: Ta trị 12/04/2022
38 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 38: Chữa trị 12/04/2022
39 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 39: Khiếp sợ 12/04/2022
40 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 40: Tiến vào vũ kỹ đường 12/04/2022
41 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 41: Người thần bí 12/04/2022
42 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 42: Lăng Lạc Trần 12/04/2022
43 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 43: Bí ẩn về thân thế 12/04/2022
44 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 44: Mộ Thiên Tĩnh 12/04/2022
45 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 45: Cha con gặp mặt 12/04/2022
46 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 46: Mộ Thiếu Tu lành tay 16/04/2022
47 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 47: Âm mưu 16/04/2022
48 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 48: Tự phế một cánh tay 16/04/2022
49 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 49: Bàn tay phía sau bức màn 16/04/2022
50 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 50: Trả thù 16/04/2022
51 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 51: Đột phá 16/04/2022
52 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 52: Mộ Khải Siêu si ngốc 16/04/2022
53 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 53: Giai đoạn cao cấp 16/04/2022
54 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 54: Trước thềm tộc hội 16/04/2022
55 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 55: Cuộc thi cả nước 16/04/2022
56 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 56: Lập Tiên Đan 16/04/2022
57 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 57: Vắng mặt một người 16/04/2022
58 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 58: Còn có ta 16/04/2022
59 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 59: Sốc 16/04/2022
60 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 60: Biểu diễn vũ kỹ 16/04/2022
61 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 61: Kinh ngạc lần nữa 16/04/2022
62 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 62: Trên Tiên Thiên 16/04/2022
63 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 63: Tẩy tinh phạt tủy 16/04/2022
64 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 64: Cánh cửa thứ ba 16/04/2022
65 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 65: Tuyệt đối áp đảo 16/04/2022
66 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 66: Nam tử mặc áo hồng 16/04/2022
67 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 67: Thứ ta am hiểu nhất chính là châm pháp! 16/04/2022
68 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 68: Nương tử! Vi phu tức giận! 16/04/2022
69 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 69: Vi phu “định” nàng rồi! 16/04/2022
70 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 70: Đảo yêu thú 16/04/2022
71 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 71: Giải độc 16/04/2022
72 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 72: Chờ ta trở lại 16/04/2022
73 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 73: Nha đầu san nhi 16/04/2022
74 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 74: Đi tới đảo yêu thú 16/04/2022
75 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 75: Đối chiến với thạch thú 16/04/2022
76 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 76: Khiêu khích 16/04/2022
77 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 77: Người dám không? 16/04/2022
78 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 78: Ta giết 16/04/2022
79 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 79: Người Mộ gia ta cũng không phải dễ bắt nạt 16/04/2022
80 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 80: Lão già áo đen 16/04/2022
81 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 81: Thủ tịch trưởng lão 16/04/2022
82 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 82: Huấn luyện chấm dứt 16/04/2022
83 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 83: Mộ hàn mặc ứng chiến 16/04/2022
84 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 84: Tâm tư của mộ hàn mặc 16/04/2022
85 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 85: Huynh muội lâm gia 16/04/2022
86 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 86: Chướng ngại vật 16/04/2022
87 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 87: Đối chiến sơn tặc 16/04/2022
88 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 88: Vòng tròn vũ 16/04/2022
89 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 89: Di tích viễn cổ 16/04/2022
90 Y Thủ Che Thiên – Quyển 1 – Chương 90: Đến thành ngải y 16/04/2022
91 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 1: Thiên tài dược sư 16/04/2022
92 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 2: Dược sư trẻ tuổi nhất 16/04/2022
93 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 3: Gặp lại Lăng Lạc Trần 16/04/2022
94 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 4: Gần trong gang tấc 16/04/2022
95 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 5: Thuật châm cứu 16/04/2022
96 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 6: Di tích mở ra 16/04/2022
97 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 7: Bắt đầu tầm bảo 16/04/2022
98 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 8: Người được chọn 16/04/2022
99 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 9: Vị Ương Kiếm 16/04/2022
100 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 10: Vô cùng căng thẳng 16/04/2022
101 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 11: Nương tử, quả nhiên là ngươi! 17/04/2022
102 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 12: Truyền thừa 17/04/2022
103 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 13: Ly khai di tích 17/04/2022
104 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 14: Châm cứu cứu người 17/04/2022
105 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 15: Trao đổi hội 17/04/2022
106 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 16: Trùng hợp? 17/04/2022
107 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 17: Đụng nhau! 17/04/2022
108 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 18: Yêu sủng 17/04/2022
109 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 19: Trong phòng gặp lại 17/04/2022
110 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 20: Bạch Sát tới cửa 17/04/2022
111 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 21: Dĩ nhiên là sắc lang! 17/04/2022
112 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 22: Ta là quỷ nghèo? 17/04/2022
113 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 23: Đánh cược 17/04/2022
114 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 24: Thắng đánh cược 17/04/2022
115 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 25: Ngày trao đổi 17/04/2022
116 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 26: Lò đan phong ấn 17/04/2022
117 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 27: Bài trừ phong ấn 17/04/2022
118 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 28: Chữa thương 17/04/2022
119 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 29: Như Tình 17/04/2022
120 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 30: Cửu long chuyển thiên lô 17/04/2022
121 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 31: Đường về 17/04/2022
122 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 32: Trở về phủ 17/04/2022
123 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 33: Bí kỹ 17/04/2022
124 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 34: Tin tức 17/04/2022
125 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 35: Tỷ khí bắt đầu 17/04/2022
126 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 36: Đối chiến triệu hữu 17/04/2022
127 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 37: Tự rước lấy nhục! 17/04/2022
128 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 38: Người thắng 17/04/2022
129 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 39: Thực tế 17/04/2022
130 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 40: Truyền tống trận 17/04/2022
131 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 41: Xung đột 17/04/2022
132 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 42: Kéo Màn Che Ra 17/04/2022
133 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 43: Uy phong 17/04/2022
134 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 44: Long hổ tranh đấu 17/04/2022
135 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 45: Cao Chính Thanh 17/04/2022
136 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 46: Kích đấu 17/04/2022
137 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 47: Trịnh Nguyên chết 17/04/2022
138 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 48: Toàn thắng 17/04/2022
139 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 49: Linh dược hiện thế 17/04/2022
140 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 50: Bụi thái lang tiến hóa 17/04/2022
141 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 51: Sát khí ngập trời 17/04/2022
142 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 52: Chém giết 17/04/2022
143 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 53: Bệnh không tiện nói ra của Nguyễn Ngọc Hành 17/04/2022
144 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 54: Chuẩn đoán bệnh 17/04/2022
145 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 55: Tranh đoạt linh dược 17/04/2022
146 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 56: Đối chiến Khâu Thanh Lân 17/04/2022
147 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 57: Chiến thắng 17/04/2022
148 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 58: Dự định của Hàn Như Liệt 17/04/2022
149 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 59: Liễu Thiên Thiên 17/04/2022
150 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 60: Đấu y 17/04/2022
151 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 61: Bảng Quyết Thắng! 17/04/2022
152 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 62: Vòng tỷ thí cuối cùng 17/04/2022
153 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 63: Tinh Diệu Bắc Đẩu 17/04/2022
154 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 64: Chiến trường Thiên Huyền 17/04/2022
155 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 65: Nhớ 17/04/2022
156 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 66: Nghi ngờ y thuật 17/04/2022
157 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 67: Người Nguyễn gia hối hận 17/04/2022
158 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 68: Hành trình trở về 17/04/2022
159 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 69: Mộ Kình Lệ dặn dò 17/04/2022
160 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 70: Tình báo của Đinh Thục Nghi 17/04/2022
161 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 71: Vào Chiến Trường 17/04/2022
162 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 72: Chen ngang 17/04/2022
163 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 73: Châm pháp kỳ dị 17/04/2022
164 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 74: Tiền đặt cược 17/04/2022
165 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 75: Địa thẩm bậc thấp 17/04/2022
166 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 76: Kết quả kinh ngạc 17/04/2022
167 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 77: Ra khỏi thành 17/04/2022
168 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 78: Hồ Thụy Đào ngã xuống 17/04/2022
169 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 79: Thái độ 17/04/2022
170 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 80: Sự việc kỳ quái 17/04/2022
171 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 81: Cực Thành Cảnh 17/04/2022
172 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 82: Vượn Ô Kim 17/04/2022
173 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 83: Đột phá 17/04/2022
174 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 84: Quả Hoàng Huyết 17/04/2022
175 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 85: Phân Biệt 17/04/2022
176 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 86: Tin tức 17/04/2022
177 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 87: Tiến về thành Nhiên Hạng 17/04/2022
178 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 88: Đến truyền thừa chi địa 17/04/2022
179 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 89: Phá giải 17/04/2022
180 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 90: Truyền thừa 17/04/2022
181 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 91: Thiên Âm Môn 17/04/2022
182 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 92: Bụi Thái Lang tiến giai 17/04/2022
183 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 93: Chính diện giao phong 17/04/2022
184 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 94: Con át chủ bài cuối cùng 17/04/2022
185 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 95: Vũ kỹ dung hợp 17/04/2022
186 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 96: Cuối cùng được truyền thừa 17/04/2022
187 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 97: Thực lực bạo tăng 17/04/2022
188 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 98: Khúc mắc 17/04/2022
189 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 99: Kim tinh thú mắt xanh 17/04/2022
190 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 100: Đại chiến 17/04/2022
191 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 101: Tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang 17/04/2022
192 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 102: Trấn thủ cửa động 17/04/2022
193 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 103: Nguy hiểm 17/04/2022
194 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 104: Hình dạng của Thiên Nhi 17/04/2022
195 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 105: Gặp lại Tư Đồ Diêu 17/04/2022
196 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 106: Lôi đài luyện đan 17/04/2022
197 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 107: Lôi đài thi đấu bắt đầu! 17/04/2022
198 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 108: Nhiệm vụ của Lăng Lạc Trần 17/04/2022
199 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 109: Kết quả 17/04/2022
200 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 110: Thứ tự 17/04/2022
201 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 111: Cự tuyệt 17/04/2022
202 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 112: Tiến về phía trước 17/04/2022
203 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 113: Chiến trường mở ra 17/04/2022
204 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 114: Gặp mặt 17/04/2022
205 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 115: Bài danh 17/04/2022
206 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 116: Lựa chọn 19/04/2022
207 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 117: Chấm dứt 19/04/2022
208 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 118: Sư tỷ khó chơi 19/04/2022
209 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 119: Kết quả 19/04/2022
210 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 120: Đường về 19/04/2022
211 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 121: Thiên thăng quốc vui sướng 19/04/2022
212 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 122: Nói chuyện 19/04/2022
213 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 123: Nguyễn gia gia chủ cầu kiến 19/04/2022
214 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 124: Náo nhiệt Thần Quyết Cung 19/04/2022
215 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 125: Trở lại Thần Quyết Cung 19/04/2022
216 Y Thủ Che Thiên – Quyển 2 – Chương 126: Khảo Hạch 19/04/2022
217 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 1: Uyển Vận 19/04/2022
218 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 2: Cuộc thi cuối kỳ bắt đầu! 19/04/2022
219 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 3: Đối chiến uyển vận 19/04/2022
220 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 4: Át chủ bài ra hết! 19/04/2022
221 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 5: Mãnh liệt 19/04/2022
222 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 6: Lựa chọn 19/04/2022
223 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 7: Chuyện cũ 19/04/2022
224 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 8: Bái sư 19/04/2022
225 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 9: Sư huynh sư tỷ 19/04/2022
226 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 10: Huyền Băng Thánh đàm 19/04/2022
227 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 11: Đoạt lấy năng lượng 19/04/2022
228 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 12: Thiên Huyền nhị cảnh 19/04/2022
229 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 13: Vẫn lạnh như băng 19/04/2022
230 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 14: Luyện Đan Thất 19/04/2022
231 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 15: So tài luyện đan 19/04/2022
232 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 16: Hàn Như Liệt đến 19/04/2022
233 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 17: Kế hoạch 19/04/2022
234 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 18: Kết cục của Đinh Thục Nghi 19/04/2022
235 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 19: Luyện đan – Tu luyện hai thứ đều quan trọng 19/04/2022
236 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 20: Đổi Dược Liệu 19/04/2022
237 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 21: Hàn Khí Bão Hòa 19/04/2022
238 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 22: Tiến hóa thành công 19/04/2022
239 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 23: Điện Vũ Kỹ 19/04/2022
240 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 24: Bi kịch của Uyển Vận 19/04/2022
241 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 25: Đi đến Dược Tông 19/04/2022
242 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 26: Thiên Ngô Trưởng lão 19/04/2022
243 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 27: Bạch Mạt lăng 19/04/2022
244 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 28: Trao đổi bắt đầu 19/04/2022
245 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 29: Giao chiến 19/04/2022
246 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 30: Ai thắng ai thua 19/04/2022
247 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 31: Dược Tông Tiểu ma nữ 19/04/2022
248 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 32: Kịch đấu Liễu Tuyết Nghiên 19/04/2022
249 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 33: Đại chiến kinh thiên 19/04/2022
250 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 34: Cuộc thi luyện đan 19/04/2022
251 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 35: Kết quả cuộc tỷ thí 19/04/2022
252 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 36: Hồi trình 19/04/2022
253 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 37: Kim tàm ti giáp 19/04/2022
254 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 38: Đi trước Hàn gia 19/04/2022
255 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 39: Thái độ của Hàn gia 19/04/2022
256 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 40: Nữ chủ nhân tương lai 19/04/2022
257 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 41: Hàn Như Hạo 19/04/2022
258 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 42: Hàn Như Liệt tức giận 19/04/2022
259 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 43: Kết quả của Hàn Như Hạo 19/04/2022
260 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 44: Quyết Vân phái 19/04/2022
261 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 45: Phong Bạch trưởng lão 19/04/2022
262 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 46: Nguy hiểm 19/04/2022
263 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 47: Hấp thu Lôi Điện 19/04/2022
264 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 48: Diện mạo của Bụi Thái Lang 19/04/2022
265 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 49: Nam Cẩn 19/04/2022
266 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 50: Đến 19/04/2022
267 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 51: Khảo hạch bắt đầu 19/04/2022
268 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 52: Thiên Cẩn Thần 19/04/2022
269 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 53: Quý So bắt đầu! 19/04/2022
270 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 54: Vân Cẩm 19/04/2022
271 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 55: Thiên Lực thuộc tính lôi 19/04/2022
272 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 56: Linh hồn ma chướng 19/04/2022
273 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 57: Lá bài tẩy 19/04/2022
274 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 58: Kết quả 19/04/2022
275 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 59: Năng lượng màu đen 19/04/2022
276 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 60: Ngày tháng thoi đưa 19/04/2022
277 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 61: Tính toán của Mộ Dật thần 19/04/2022
278 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 62: Ngày trao đổi bốn điện 19/04/2022
279 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 63: Cạnh tranh 19/04/2022
280 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 64: Tin tức 19/04/2022
281 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 65: Sơn mạch Lạc Hà 19/04/2022
282 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 66: Phức tạp 19/04/2022
283 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 67: Oan gia ngõ hẹp 19/04/2022
284 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 68: Ngã xuống 19/04/2022
285 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 69: Hoàng gia bị tiêu diệt 19/04/2022
286 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 70: Tru diệt 19/04/2022
287 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 71: Phá hoại 19/04/2022
288 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 72: Mộ Hàn Mặc ra tay 19/04/2022
289 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 73: Đã đến nơi 19/04/2022
290 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 74: Không thể viết ra tâm pháp nghịch thiên 19/04/2022
291 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 75: Bẫy rập của Hàn Như Liệt 19/04/2022
292 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 76: Tiến vào Hoàng cung 19/04/2022
293 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 77: Tới tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang 19/04/2022
294 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 78: Trưởng Lão A Vũ 19/04/2022
295 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 79: Long Ngạo Cửu Tiêu 19/04/2022
296 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 80: Vũ kỹ quen thuộc 19/04/2022
297 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 81: Tin tức của sư mẫu 19/04/2022
298 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 82: Dược điền của Mộ Chỉ Ly 19/04/2022
299 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 83: A Đại 19/04/2022
300 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 84: Hai vương tranh đấu 19/04/2022
301 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 85: Tâm Thạch 19/04/2022
302 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 86: Dị biến phát sinh! 19/04/2022
303 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 87: Trục Đỉnh Tái Sự* 19/04/2022
304 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 88: Minh tranh ám đấu 19/04/2022
305 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 89: Ta tới rồi 19/04/2022
306 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 90: Thất Thải Phượng Hoàng 19/04/2022
307 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 91: Hai Hoàng đụng nhau! 19/04/2022
308 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 92: Diêm Ma 19/04/2022
309 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 93: Hộ hoa sứ giả (1) 19/04/2022
310 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 94: Hộ hoa sứ giả (2) 19/04/2022
311 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 95: “Độc” Đấu 19/04/2022
312 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 96: Đi trước Trục Đỉnh Tái Sự 19/04/2022
313 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 97: Quần Hùng Hội Tụ 19/04/2022
314 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 98: Gia tộc tới sau cùng 19/04/2022
315 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 99: Yêu cầu tranh tài 19/04/2022
316 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 100: Bạch gia rung động 19/04/2022
317 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 101: Đoàn đội mâu thuẫn 19/04/2022
318 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 102: Sói tập kích 19/04/2022
319 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 103: Kịch chiến Thần Vực Minh 19/04/2022
320 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 104: Bách Quỷ Khấp Huyết 19/04/2022
321 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 105: Thân phận của Mộ Dật Thần 19/04/2022
322 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 106: Lôi gia 19/04/2022
323 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 107: Hàn Như Liệt hiện thân 19/04/2022
324 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 108: Ghen tức 19/04/2022
325 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 109: Một mình đấu 19/04/2022
326 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 110: Bá đạo 19/04/2022
327 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 111: Ma Nhãn Con Báo 19/04/2022
328 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 112: Mỗi người đi một ngả 19/04/2022
329 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 113: Hồi phục chi lực 19/04/2022
330 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 114: Xuất thủ 19/04/2022
331 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 115: Đạt được hạng hai 19/04/2022
332 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 116: Đường Về 19/04/2022
333 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 117: Cuồng Bạo Yêu Long 19/04/2022
334 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 118: Càn Khôn kiếm trận 19/04/2022
335 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 119: Hoàng Tước ở phía sau 19/04/2022
336 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 120: Biến mất 19/04/2022
337 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 121: Huyết Y Tu La 20/04/2022
338 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 122: Lôi Tiêu Tuấn 20/04/2022
339 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 123: Mẫu tử gặp mặt 20/04/2022
340 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 124: Trở lại Mộ gia 20/04/2022
341 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 125: Cuối cùng gặp nhau 20/04/2022
342 Y Thủ Che Thiên – Quyển 3 – Chương 126-127: Thoải mái – Sóng to gió lớn 20/04/2022
343 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 1: Đi đến Thiên Âm Môn 20/04/2022
344 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 2: Môn chủ 20/04/2022
345 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 3: Đột phá 20/04/2022
346 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 4: Xuất hành 20/04/2022
347 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 5: Đánh cuộc 20/04/2022
348 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 6: Dương danh 20/04/2022
349 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 7: Bái phỏng 20/04/2022
350 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 8: Tín niệm của Hàn Như Liệt 20/04/2022
351 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 9: Truyền thừa giới chỉ 20/04/2022
352 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 10: Nhập thế 20/04/2022
353 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 11: Thiên Cẩn Thần đến 20/04/2022
354 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 12: Chúc Mừng 20/04/2022
355 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 13: Thêu dệt chuyện 20/04/2022
356 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 14: Ảnh hưởng 20/04/2022
357 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 15: Phong vân gợn sóng 20/04/2022
358 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 16: Giao Phong 20/04/2022
359 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 17: Lôi Tiêu Quân chết 20/04/2022
360 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 18: Hồng Y hiện! 20/04/2022
361 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 19: Khấp Huyết Minh 20/04/2022
362 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 20: Toàn thắng 20/04/2022
363 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 21: Kiềm Diễm 20/04/2022
364 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 22: Ý nghĩ yêu thương 20/04/2022
365 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 23: Mẹ Vợ Gặp Con Rể 20/04/2022
366 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 24: Tâm sự của Thiên nhi 20/04/2022
367 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 25: Thiếu chủ trở về 20/04/2022
368 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 26: Xuất phát 20/04/2022
369 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 27: Truyền Tống chi lực 20/04/2022
370 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 28: Long tộc 20/04/2022
371 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 29: Dò thăm tin tức 20/04/2022
372 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 30: Thu Ngưng Tuyết 20/04/2022
373 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 31: Khảo nghiệm 20/04/2022
374 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 32: Nhất kiếm kinh thiên 20/04/2022
375 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 33: Dẹp đường về phủ 20/04/2022
376 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 34: Kỳ tích 20/04/2022
377 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 35: Đan dược thập phẩm ra đời 20/04/2022
378 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 36: Hôn sự 20/04/2022
379 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 37: Thức tỉnh 20/04/2022
380 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 38: Đền bù 20/04/2022
381 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 39: Hai cái nhẫn 20/04/2022
382 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 40: Hội ngộ toàn bộ bằng hữu 20/04/2022
383 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 41: Hôn lễ khuynh thiên hạ 20/04/2022
384 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 42: Dị biến 20/04/2022
385 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 43: Khảo nghiệm 20/04/2022
386 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 44: Thiên phú yêu nghiệt 20/04/2022
387 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 45: Chiêu dụ 20/04/2022
388 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 46: Đông Phương gia 20/04/2022
389 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 47: Đệ tử nội môn 20/04/2022
390 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 48: Tài nguyên tu luyện phong phú 20/04/2022
391 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 49: Đông Phương Vũ 20/04/2022
392 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 50: Đánh Chết 20/04/2022
393 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 51: Trả thù 20/04/2022
394 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 52: Quán chủ tới chơi 20/04/2022
395 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 53: Xảo Xảo 20/04/2022
396 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 54: Hỗn Độn Quyết 20/04/2022
397 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 55: Kẻ thù gặp mặt 20/04/2022
398 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 56: Cưỡi mây đạp gió 20/04/2022
399 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 57: Đãi ngộ 20/04/2022
400 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 58: Đối chiến Đông Phương Sam 20/04/2022
401 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 59: Giày vò 20/04/2022
402 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 60: Giải độc 20/04/2022
403 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 61: Hết thảy đều kết thúc 20/04/2022
404 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 62: Hai năm 20/04/2022
405 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 63: Động Hạo Thiên 20/04/2022
406 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 64: Lĩnh ngộ 20/04/2022
407 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 65: Gặp lại Đông Phương Tinh 20/04/2022
408 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 66: Xuất động 20/04/2022
409 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 67: Truyền thừa chi địa 20/04/2022
410 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 68: Yêu thú triều dâng 20/04/2022
411 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 69: Lưu Nhị Hoa 20/04/2022
412 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 70: Thú Thiên Hùng 20/04/2022
413 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 71: Săn giết 20/04/2022
414 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 72: Thiên địa di tượng 20/04/2022
415 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 73: Thành di tích 20/04/2022
416 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 74: Bốn tòa thành di tích 20/04/2022
417 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 75: Tranh đoạt di tích 20/04/2022
418 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 76: Truy sát 20/04/2022
419 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 77: Quỷ dị đột phá 20/04/2022
420 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 78: Liên thủ 20/04/2022
421 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 79: Một trận thành danh (một trận chiến mà nổi danh) 21/04/2022
422 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 80: Truyền thừa 21/04/2022
423 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 81: Đệ nhất mỹ nhân 21/04/2022
424 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 82: Bi kịch của Thủy Khinh Nhu 21/04/2022
425 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 83: Nhất nghèo nhị bạch* (nghèo kiết xác) 21/04/2022
426 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 84: Cố gắng của từng người 21/04/2022
427 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 85: Gặp lại Đông Phương Phong 21/04/2022
428 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 86: Gửi bán 21/04/2022
429 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 87: Dật Trần 21/04/2022
430 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 88: Chữa khỏi 21/04/2022
431 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 89: Buổi đấu giá 21/04/2022
432 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 90: Hóa Rồng Thảo 21/04/2022
433 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 91: Tới tay 21/04/2022
434 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 92: Đấu giá áo giáp 21/04/2022
435 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 93: Mễ Lan Ba thỉnh cầu 21/04/2022
436 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 94: Thiên giới 21/04/2022
437 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 95: Quả Hỏa Tâm Thánh 21/04/2022
438 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 96: Tư Cách Chiến sắp tới 21/04/2022
439 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 97: Giao tranh 21/04/2022
440 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 98: Đối đầu với Thủy Khinh Nhu 21/04/2022
441 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 99: Phương pháp hóa giải 21/04/2022
442 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 100: Cầm Lăng Cửu Thiên 21/04/2022
443 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 101: Giành giật từng giây 21/04/2022
444 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 102: Đối chiến Lương Tĩnh Viên 21/04/2022
445 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 103: Đối chiến 21/04/2022
446 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 104: Bài danh Tư Cách Chiến 21/04/2022
447 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 105: Gặp lại người quen 21/04/2022
448 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 106: Thần giao cách cảm 21/04/2022
449 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 107: Gặp nhau 21/04/2022
450 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 108: Ai dám động đến 21/04/2022
451 Y Thủ Che Thiên – Quyển 4 – Chương 109: Giang Văn Đình 21/04/2022
452 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 1: Nhiệm vụ 21/04/2022
453 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 2: Thành Thiết Thạch 21/04/2022
454 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 3: Hắc tinh thạch 21/04/2022
455 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 4: Kinh ngộ Giang Văn Đình 21/04/2022
456 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 5: Dị biến 21/04/2022
457 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 6: Cung điện thần bí 21/04/2022
458 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 7: Sống chết trước mắt 21/04/2022
459 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 8: Thực lực hoàn toàn không có 21/04/2022
460 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 9: Ngoài dự tính trở về 21/04/2022
461 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 10: Âu Dương Hào cầu trợ 21/04/2022
462 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 11: Hạ bộ 21/04/2022
463 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 12: Lệnh triệu tập 21/04/2022
464 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 13: Lại đến thành Thiết Thạch 21/04/2022
465 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 14: Cây cối quỷ dị 21/04/2022
466 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 15: Tâm tình biến hóa 21/04/2022
467 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 16: Kinh động bầy Khô Lâu 21/04/2022
468 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 17: Quần ma loạn vũ 21/04/2022
469 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 18: Tổn thất thảm trọng 21/04/2022
470 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 19: Thiên Địa Tu La Biến 21/04/2022
471 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 20: Thương thế 21/04/2022
472 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 21: Đau lòng 21/04/2022
473 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 22: Có khách tới chơi 21/04/2022
474 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 23: Hạt Giống chiến bắt đầu! 21/04/2022
475 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 24: Hàn Như Liệt ra sân! 21/04/2022
476 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 25: Tình hình chiến đấu 21/04/2022
477 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 26: Mộ Chỉ Ly ra sân! 21/04/2022
478 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 27: Đối chiến Triệu Duyệt Trúc 21/04/2022
479 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 28: Huyết chiến 21/04/2022
480 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 29: Vinh quy 21/04/2022
481 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 30: Liên lạc 21/04/2022
482 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 31: Trù bị 21/04/2022
483 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 32: Bích Hàn Chi Khắc 21/04/2022
484 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 33: Lấy được hộp sắt 21/04/2022
485 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 34: Thất Thải Mễ Lan 21/04/2022
486 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 35: Khoản tiền lớn 21/04/2022
487 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 36: Nhiếp hồn đại pháp 21/04/2022
488 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 37: Đi trước Vô Tận hải 21/04/2022
489 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 38: Người cuối hạng 21/04/2022
490 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 39: Thần bí Trân Châu 21/04/2022
491 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 40: Biến dị năng lượng nguyên 21/04/2022
492 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 41: Gặp gỡ Hoàng Phổ Vân 21/04/2022
493 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 42: Cục diện kỳ quái 21/04/2022
494 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 43: Hà Kế Quán chết 21/04/2022
495 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 44: Con đường Huyết sắc 21/04/2022
496 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 45: Thực lực Hàn Như Liệt 21/04/2022
497 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 46: Thương nghị 21/04/2022
498 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 47: Quy Luật 21/04/2022
499 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 48: Thành công đã tới 21/04/2022
500 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 49: Cực kỳ nguy hiểm 21/04/2022
501 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 50: Kết giới 21/04/2022
502 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 51: Không gian tầng thứ ba 21/04/2022
503 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 52: Hợp Thể! 21/04/2022
504 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 53: Chính Ma Chi phân 21/04/2022
505 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 54: Lựa chọn 21/04/2022
506 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 55: Vui gặp bạn cũ 21/04/2022
507 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 56: Điểm không gian 21/04/2022
508 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 57: Thành công 21/04/2022
509 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 58: Mới tới Bồng Lai bí cảnh 21/04/2022
510 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 59: Lạnh nhạt 21/04/2022
511 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 60: Chèn ép 21/04/2022
512 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 61: Băng Tâm thảo 21/04/2022
513 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 62: Trừng Phạt 21/04/2022
514 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 63: Bắt Đầu Đào Quặng 21/04/2022
515 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 64: Biến cố 21/04/2022
516 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 65: Trở Về 21/04/2022
517 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 66: Lại Thấy Đồng Mẫn Nhi 21/04/2022
518 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 67: Cổ Ngữ Dung 21/04/2022
519 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 68: Tử Di Lấy Lòng 21/04/2022
520 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 69: Trồng Hoa Vi Thảo 21/04/2022
521 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 70: Huyết sắc địa ngục 21/04/2022
522 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 71: Đối sách 21/04/2022
523 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 72: Bi kịch của Đồng Mẫn Nhi 21/04/2022
524 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 73: Thân phận biến đổi 21/04/2022
525 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 74: Mộ chấp sự 21/04/2022
526 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 75: Danh ngạch 21/04/2022
527 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 76: Luyện Khí Các 21/04/2022
528 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 77: Huyết sắc địa ngục 21/04/2022
529 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 78: Huyết sắc mê vụ 21/04/2022
530 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 79: Huyết Nhân Hạt 21/04/2022
531 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 80: Tự thành tiểu đội 21/04/2022
532 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 81: Đối đầu với Huyết Nhân Hạt 21/04/2022
533 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 82: 21/04/2022
534 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 83: Hai bên đối chiến 21/04/2022
535 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 84: Đục nước béo cò 21/04/2022
536 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 85: Chạy trốn trối chết 21/04/2022
537 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 86: Đánh bậy đánh bạ 21/04/2022
538 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 87: Đối chiến Sở Lê Hiên 21/04/2022
539 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 88: Huyết Nhân Hạt to lớn 21/04/2022
540 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 89: Ta không có giết! 21/04/2022
541 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 90: Đối chiến Mạc Tập Lẫm 21/04/2022
542 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 91: Đụng độ! 21/04/2022
543 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 92: Chạm mặt 21/04/2022
544 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 93: Chính ma đệ nhất phái 21/04/2022
545 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 94: Hàn Như Liệt nổi giận 21/04/2022
546 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 95: Sinh tử có nhau 21/04/2022
547 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 96: Giải độc đan 21/04/2022
548 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 97: Vơ vét của cải 21/04/2022
549 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 98: Huyết Nhân Hạt chúa 21/04/2022
550 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 99: Bao vây 21/04/2022
551 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 100: Vô Bi lão giả 21/04/2022
552 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 101: Chuyện cũ 21/04/2022
553 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 102: Đào mỏ 21/04/2022
554 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 103: Tinh thạch đen 21/04/2022
555 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 104: Rời đi 21/04/2022
556 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 105: Linh Nguyệt Phái 21/04/2022
557 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 106: Chạy trốn 21/04/2022
558 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 107: Bồng Lai tụ địa 21/04/2022
559 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 108: Ăn cướp 21/04/2022
560 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 109: Hù dọa 21/04/2022
561 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 110: Đến nơi 21/04/2022
562 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 111: Tuyệt Tình Lâu 21/04/2022
563 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 112: Xung đột ở Trân Bảo Các 21/04/2022
564 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 113: Vung tiền như rác 21/04/2022
565 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 114: Mánh khóe của Mộ Hàn Mặc 21/04/2022
566 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 115: Gặp lại bạn cũ 21/04/2022
567 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 116: Bách Hoa Viên 21/04/2022
568 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 117: Tà công 21/04/2022
569 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 118: Tiểu thư Tuyệt Tình Cốc? 21/04/2022
570 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 119: Băng Tâm Chi Thể 21/04/2022
571 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 120: Hoa Thanh Anh 21/04/2022
572 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 121: Xảo trá 21/04/2022
573 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 122: Bóng dáng quen thuộc 21/04/2022
574 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 123: Hội đấu giá 21/04/2022
575 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 124: Tàn đồ 21/04/2022
576 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 125: Bồ Đề đan 21/04/2022
577 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 126: Đấu độc 21/04/2022
578 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 127: Hàn Như Liệt là đại ca? 21/04/2022
579 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 128: Gặp nhau 21/04/2022
580 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 129: Đánh nhau trong dạ tiệc 21/04/2022
581 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 130: Đánh nhau 21/04/2022
582 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 131: Đột phá 21/04/2022
583 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 132: Vạn Hoa tỷ thí 21/04/2022
584 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 133: Đối chiến Lý Quỹ 21/04/2022
585 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 134: Khiêu chiến Dương Thiếu Phi! 21/04/2022
586 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 135: Thân phận thực sự 21/04/2022
587 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 136: Thái độ của các môn phái 21/04/2022
588 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 137: Nổi danh 21/04/2022
589 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 138: Xúc tu hắc ám 21/04/2022
590 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 139: Tiêu diệt 21/04/2022
591 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 140: Ý nghĩ của Mộ Hàn Mặc 21/04/2022
592 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 141: Người từ bên ngoài tới 21/04/2022
593 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 142: Kế hoạch 21/04/2022
594 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 143: Thiên Âm Môn nghị sự 21/04/2022
595 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 144: Phong Bạch chết 21/04/2022
596 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 145: Biện pháp duy nhất 21/04/2022
597 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 146: Thiên đường tử vong 21/04/2022
598 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 147: Bách Lý Hoán Thanh 21/04/2022
599 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 148: Lưu Nhan Ngọc 21/04/2022
600 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 149: Không gian truyền thừa 21/04/2022
601 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 150: Lão bằng hữu 21/04/2022
602 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 151: Thiên Âm Môn thê thảm 21/04/2022
603 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 152: Gặp lại Ngạo Khinh Cuồng 21/04/2022
604 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 153: Chiêu mộ nhân tài 21/04/2022
605 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 154: Đến Long tộc 21/04/2022
606 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 155: Kết thúc truyền thừa 21/04/2022
607 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 156: Sư tổ 21/04/2022
608 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 157: Đối chiến Tần Lãng 21/04/2022
609 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 158: Mộ Chỉ Ly trở về 21/04/2022
610 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 159: Cứu chữa 21/04/2022
611 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 160: Gặp nhau tại quê nhà 21/04/2022
612 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 161: Sư tổ trở về 21/04/2022
613 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 162: Quang Minh lão nhân 21/04/2022
614 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 163: Trở về Thiên Âm Môn 21/04/2022
615 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 164: An bài 21/04/2022
616 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 165: Thiên Huyền Thương Hội 21/04/2022
617 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 166: Khai trương 21/04/2022
618 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 167: Yên Hồng Hãn 21/04/2022
619 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 168: Tung tích tàn đồ 21/04/2022
620 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 169: Mất tích 21/04/2022
621 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 170: Hẹn gặp trong rừng 21/04/2022
622 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 171: Bốn tờ tàn đồ 21/04/2022
623 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 172: Dẹp bỏ phiền toái 21/04/2022
624 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 173: Quỳnh Hải cốc 21/04/2022
625 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 174: Thái độ 21/04/2022
626 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 175: Luyện đan 21/04/2022
627 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 176: Tay sai của Quang Minh lão nhân 21/04/2022
628 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 177: Tù Vô Bi xuất thủ 21/04/2022
629 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 178: Đến Lâm Lang thành 21/04/2022
630 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 179: Người giả mạo 21/04/2022
631 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 180: Mộ Ly là nữ tử? 21/04/2022
632 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 181: Bối cảnh thế lực 21/04/2022
633 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 182: Dự định của Yên Uẩn Viễn 21/04/2022
634 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 183: Thương lượng 21/04/2022
635 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 184: Nơi dừng chân 21/04/2022
636 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 185: Phượng Mạch Mạt 21/04/2022
637 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 186: Cầu cứu kẻ thù 21/04/2022
638 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 187: Đến nơi 21/04/2022
639 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 188: Gặp nhau trên biển 21/04/2022
640 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 189: Trước lúc giao chiến 21/04/2022
641 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 190: Giao chiến trên biển 21/04/2022
642 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 191: Pháp thuật phân thân 21/04/2022
643 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 192: Cuộc chiến ở Thiên Âm Môn 21/04/2022
644 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 193: Đã tìm đến 21/04/2022
645 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 194: Hắc ám phù chú 21/04/2022
646 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 195: Chiến! Quang Minh lão nhân! 21/04/2022
647 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 196: Không chịu nổi một đòn 21/04/2022
648 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 197: Hy sinh 21/04/2022
649 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 198: Quái vật 21/04/2022
650 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 199: Chiến thắng! 21/04/2022
651 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 200: Tái chiến 21/04/2022
652 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 201: Truy sát 21/04/2022
653 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 202: Nghịch chuyển 21/04/2022
654 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 203: Phương pháp giải trừ 21/04/2022
655 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 204: Đại kết cục (Thượng) 21/04/2022
656 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 205: Đại kết cục (trung) 21/04/2022
657 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 206: Đại kết cục (hạ) 21/04/2022
658 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 207: Hoàn 1 21/04/2022
659 Y Thủ Che Thiên – Quyển 5 – Chương 208: Hoàn 2 21/04/2022
660 Y Thủ Che Thiên – Q5 – C209: Hoàn 3 21/04/2022

Bình luận