Thông tin truyện

Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ

Tác giả:

Hồng Bồ Vũ

Thể loại:

Điền Văn

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

35

Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ

Truyện xoay quanh số phận của cô nương ước mơ có cuộc sống đủ đầy đầy tham vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Hai nhân vật chính trong truyện là Tô La và Thôi Vô Nhàn liệu rằng ước mơ trèo cao của cô có được như mong muốn, than phận sau khi xuyên không sẽ trở thành người như thế nào?
Đây là một truyện điền văn sủng => Ai muốn truyện ngược tê tâm liệt phế xin mời rẽ phải. Đây là một truyện nhẹ nhàng, êm đềm => Ai muốn truyện kịch tính, dữ dội xin mời rẽ trái.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 1.1 06/05/2022
2 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 1.2 06/05/2022
3 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 2.1 06/05/2022
4 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 2.2 06/05/2022
5 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 3.1 06/05/2022
6 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 3.2 06/05/2022
7 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 4 06/05/2022
8 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 5 06/05/2022
9 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 6 06/05/2022
10 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 7 06/05/2022
11 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 8 06/05/2022
12 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 9 06/05/2022
13 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 10 06/05/2022
14 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 11 06/05/2022
15 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 12 06/05/2022
16 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 13-14 06/05/2022
17 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 15.1 06/05/2022
18 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 15.2 06/05/2022
19 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 16.1 06/05/2022
20 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 16.2 06/05/2022
21 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 17.1 06/05/2022
22 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 17.2 06/05/2022
23 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 18 06/05/2022
24 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 19 06/05/2022
25 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 20 06/05/2022
26 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 21 06/05/2022
27 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 22 06/05/2022
28 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 23 06/05/2022
29 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 24 06/05/2022
30 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 25 06/05/2022
31 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 26 06/05/2022
32 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 27 06/05/2022
33 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 28 06/05/2022
34 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 29 06/05/2022
35 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 30.1 06/05/2022
36 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 30.2 06/05/2022
37 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 31 06/05/2022
38 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 32 06/05/2022
39 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 33 06/05/2022
40 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 34 06/05/2022
41 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 35 06/05/2022
42 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 36 06/05/2022
43 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 37 06/05/2022
44 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 38 06/05/2022
45 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 39 06/05/2022
46 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 40 06/05/2022
47 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 41 06/05/2022
48 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 42 06/05/2022
49 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 43 06/05/2022
50 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 44 06/05/2022
51 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 45 06/05/2022
52 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 46 06/05/2022
53 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 47 06/05/2022
54 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 48 06/05/2022
55 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 49 06/05/2022
56 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 50 06/05/2022
57 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 51 06/05/2022
58 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 52 06/05/2022
59 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 53 06/05/2022
60 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 54 06/05/2022
61 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 55 06/05/2022
62 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 56 06/05/2022
63 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 57 06/05/2022
64 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 58 06/05/2022
65 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 59 06/05/2022
66 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 60 06/05/2022
67 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 61 06/05/2022
68 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 62 06/05/2022
69 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 63 06/05/2022
70 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 64 06/05/2022
71 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 65 06/05/2022
72 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 66 06/05/2022
73 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 67 06/05/2022
74 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 68 06/05/2022
75 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 69 06/05/2022
76 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 70 06/05/2022
77 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 71 06/05/2022
78 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 72 06/05/2022
79 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 73 06/05/2022
80 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 74 06/05/2022
81 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 75 06/05/2022
82 Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ – Chương 76: Kết 06/05/2022

Bình luận