Thông tin truyện

Võ đạo đan tôn

Tác giả:

Ám Ma Sư

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

61
8.5
Số lượng đánh giá: 4

Võ đạo đan tôn

Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc!
Vì thủ hộ mảnh đất cuối cùng của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm.
Lâm Tiêu vốn là một người bình thường Địa Cầu, thế nhưng trong lúc vô ý đi tới thế giới dùng võ vi tôn này, đúng vào lúc đại lục lâm vào nguy cơ. Trọng sinh vào thân thể một thiếu niên yếu đuối, lại càng thần kỳ hơn lấy được một đầu yêu thú cường đại làm phân thân.
Ở yêu thú giới, hắn rung chuyển trời đất, ở trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!
Bàn tay lò bát quái, trong lòng còn có Lăng Vân Chí, hành tẩu ở trên đường võ đạo đỉnh phong, hắn cước đạp trời cao, quyền quét Càn Khôn.
Dốc hết sức định Cửu Châu!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Võ đạo đan tôn – Chương 1: Bát quái lô (1) 22/07/2022
2 Võ đạo đan tôn – Chương 2: Bát quái lô (2) 22/07/2022
3 Võ đạo đan tôn – Chương 3: Mãnh Hổ quyền pháp 22/07/2022
4 Võ đạo đan tôn – Chương 4: Ác khách đến nhà (1) 22/07/2022
5 Võ đạo đan tôn – Chương 5: Ác khách đến nhà (2) 29/07/2022
6 Võ đạo đan tôn – Chương 6: Quát lui 29/07/2022
7 Võ đạo đan tôn – Chương 7: Toản địa giáp 29/07/2022
8 Võ đạo đan tôn – Chương 8: Yêu thú phân thân (1) 29/07/2022
9 Võ đạo đan tôn – Chương 9: Yêu thú phân thân (2) 29/07/2022
10 Võ đạo đan tôn – Chương 10: Khiêu khích 29/07/2022
11 Võ đạo đan tôn – Chương 11: Người nhà (1) 29/07/2022
12 Võ đạo đan tôn – Chương 12: Người nhà (2) 29/07/2022
13 Võ đạo đan tôn – Chương 13: Chiến đấu 29/07/2022
14 Võ đạo đan tôn – Chương 14: U Lan thảo 29/07/2022
15 Võ đạo đan tôn – Chương 15: Chém giết thảm thiết (1) 29/07/2022
16 Võ đạo đan tôn – Chương 16: Chém giết thảm thiết (2) 29/07/2022
17 Võ đạo đan tôn – Chương 17: Hấp thu Linh Dược 29/07/2022
18 Võ đạo đan tôn – Chương 18: Thực lực tăng lên (1) 29/07/2022
19 Võ đạo đan tôn – Chương 19: Thực lực tăng lên (2) 29/07/2022
20 Võ đạo đan tôn – Chương 20: Khảo thí thực lực (1) 29/07/2022
21 Võ đạo đan tôn – Chương 21: Khảo thí thực lực (2) 29/07/2022
22 Võ đạo đan tôn – Chương 22: Giận dữ ra tay 29/07/2022
23 Võ đạo đan tôn – Chương 23: Đổ đấu (1) 29/07/2022
24 Võ đạo đan tôn – Chương 24: Đổ đấu (2) 29/07/2022
25 Võ đạo đan tôn – Chương 25: Thối thể đan (1) 29/07/2022
26 Võ đạo đan tôn – Chương 26: Thối thể đan (2) 29/07/2022
27 Võ đạo đan tôn – Chương 27: Không gì cản nổi 29/07/2022
28 Võ đạo đan tôn – Chương 28: Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua (1) 29/07/2022
29 Võ đạo đan tôn – Chương 29: Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua 29/07/2022
30 Võ đạo đan tôn – Chương 30: Luận bàn (1) 29/07/2022
31 Võ đạo đan tôn – Chương 31: Luận bàn (2) 29/07/2022
32 Võ đạo đan tôn – Chương 32: Lang Đao tiểu đội 29/07/2022
33 Võ đạo đan tôn – Chương 33: Nguyên linh ngọc 29/07/2022
34 Võ đạo đan tôn – Chương 34: Bạo hùng quyền pháp (1) 29/07/2022
35 Võ đạo đan tôn – Chương 35: Bạo hùng quyền pháp (2) 29/07/2022
36 Võ đạo đan tôn – Chương 36: Ba chiêu bại địch 29/07/2022
37 Võ đạo đan tôn – Chương 37: Không thể coi thường 29/07/2022
38 Võ đạo đan tôn – Chương 38: Núi rừng chém giết 29/07/2022
39 Võ đạo đan tôn – Chương 39: Trợ lý giáo quan 29/07/2022
40 Võ đạo đan tôn – Chương 40: Tranh phong tương đối (1) 29/07/2022
41 Võ đạo đan tôn – Chương 41: Tranh phong tương đối (2) 29/07/2022
42 Võ đạo đan tôn – Chương 42: Không chút nào yếu thế 29/07/2022
43 Võ đạo đan tôn – Chương 43: Lô giáo quan 29/07/2022
44 Võ đạo đan tôn – Chương 44: Vượt ngoài ý định 29/07/2022
45 Võ đạo đan tôn – Chương 45: Tấn cấp Luyện Tủy 29/07/2022
46 Võ đạo đan tôn – Chương 46: Quán chủ xử phạt (1) 29/07/2022
47 Võ đạo đan tôn – Chương 47: Quán chủ xử phạt (2) 29/07/2022
48 Võ đạo đan tôn – Chương 48: Thanh Lâm trấn 29/07/2022
49 Võ đạo đan tôn – Chương 49: Đại lực ma viên 29/07/2022
50 Võ đạo đan tôn – Chương 50: Hiểm cảnh 29/07/2022
51 Võ đạo đan tôn – Chương 51: Đỉnh phong quyết đấu (1) 29/07/2022
52 Võ đạo đan tôn – Chương 52: Đỉnh phong quyết đấu (2) 29/07/2022
53 Võ đạo đan tôn – Chương 53: Tiết tấu chiến đấu 29/07/2022
54 Võ đạo đan tôn – Chương 54: Yêu linh chu quả 29/07/2022
55 Võ đạo đan tôn – Chương 55: Bí tịch (1) 29/07/2022
56 Võ đạo đan tôn – Chương 56: Bí tịch (2) 29/07/2022
57 Võ đạo đan tôn – Chương 57: Bại hoại 29/07/2022
58 Võ đạo đan tôn – Chương 58: Thú triều 29/07/2022
59 Võ đạo đan tôn – Chương 59: Chiến Chân Võ giả tam chuyển 29/07/2022
60 Võ đạo đan tôn – Chương 60: Cường giả Hóa Phàm cảnh (1) 29/07/2022
61 Võ đạo đan tôn – Chương 61: Cường giả Hóa Phàm cảnh (2) 29/07/2022
62 Võ đạo đan tôn – Chương 62: Thu hoạch 29/07/2022
63 Võ đạo đan tôn – Chương 63: Tu luyện (1) 29/07/2022
64 Võ đạo đan tôn – Chương 64: Tu luyện (2) 29/07/2022
65 Võ đạo đan tôn – Chương 65: Sinh tử đấu 29/07/2022
66 Võ đạo đan tôn – Chương 66: Sinh tử khế ước (1) 29/07/2022
67 Võ đạo đan tôn – Chương 67: Sinh tử khế ước (2) 29/07/2022
68 Võ đạo đan tôn – Chương 68: Đại ngọc trấn uy chưởng 29/07/2022
69 Võ đạo đan tôn – Chương 69: Ngọc thạch câu phần 29/07/2022
70 Võ đạo đan tôn – Chương 70: Toàn trường khiếp sợ 29/07/2022
71 Võ đạo đan tôn – Chương 71: Giáo quan giật mình 29/07/2022
72 Võ đạo đan tôn – Chương 72: Khảo thí (1) 29/07/2022
73 Võ đạo đan tôn – Chương 73: Khảo thí (2) 29/07/2022
74 Võ đạo đan tôn – Chương 74: Thiên tài 29/07/2022
75 Võ đạo đan tôn – Chương 75: Khắp nơi khiếp sợ 29/07/2022
76 Võ đạo đan tôn – Chương 76: Khắp nơi khiếp sợ (1) 29/07/2022
77 Võ đạo đan tôn – Chương 77: Khắp nơi khiếp sợ (2) 29/07/2022
78 Võ đạo đan tôn – Chương 78: Bi phẫn giao gia 29/07/2022
79 Võ đạo đan tôn – Chương 79: Lưu gia kiện lên cấp trên (1) 29/07/2022
80 Võ đạo đan tôn – Chương 80: Lưu gia kiện lên cấp trên (2) 29/07/2022
81 Võ đạo đan tôn – Chương 81: Tấm lòng của cha mẹ 29/07/2022
82 Võ đạo đan tôn – Chương 82: Biến hóa kinh người (1) 29/07/2022
83 Võ đạo đan tôn – Chương 83: Biến hóa kinh người (2) 29/07/2022
84 Võ đạo đan tôn – Chương 84: Xem xét (1) 29/07/2022
85 Võ đạo đan tôn – Chương 85: Xem xét (2) 29/07/2022
86 Võ đạo đan tôn – Chương 86: Đột phá (1) 29/07/2022
87 Võ đạo đan tôn – Chương 87: Đột phá (2) 29/07/2022
88 Võ đạo đan tôn – Chương 88: Bỗng nhiên nổi tiếng 29/07/2022
89 Võ đạo đan tôn – Chương 89: Bốn phương đều tới (1) 29/07/2022
90 Võ đạo đan tôn – Chương 90: Bốn phương đều tới (2) 29/07/2022
91 Võ đạo đan tôn – Chương 91: Huynh đệ tình thâm 29/07/2022
92 Võ đạo đan tôn – Chương 92: Khảo hạch thực chiến (1) 29/07/2022
93 Võ đạo đan tôn – Chương 93: Khảo hạch thực chiến (2) 29/07/2022
94 Võ đạo đan tôn – Chương 94: Bắt đầu khảo thí 29/07/2022
95 Võ đạo đan tôn – Chương 95: Tất cả hiển lộ thân thủ 30/07/2022
96 Võ đạo đan tôn – Chương 96: Đánh chết Tật Phong Lang 30/07/2022
97 Võ đạo đan tôn – Chương 97: Khiếp sợ 30/07/2022
98 Võ đạo đan tôn – Chương 98: Nghênh phong nhất đao trảm (1) 30/07/2022
99 Võ đạo đan tôn – Chương 99: Nghênh phong nhất đao trảm (2) 30/07/2022
100 Võ đạo đan tôn – Chương 100: Dã ngoại khảo thí (1) 30/07/2022
101 Võ đạo đan tôn – Chương 101: Dã ngoại khảo thí (2) 30/07/2022
102 Võ đạo đan tôn – Chương 102: Kiểm nghiệm thực lực (1) 30/07/2022
103 Võ đạo đan tôn – Chương 103: Kiểm nghiệm thực lực (2) 30/07/2022
104 Võ đạo đan tôn – Chương 104: Đột phát ngoài ý muốn 30/07/2022
105 Võ đạo đan tôn – Chương 105: Đao trảm Chân Võ giả (1) 30/07/2022
106 Võ đạo đan tôn – Chương 106: Đao trảm Chân Võ giả (2) 30/07/2022
107 Võ đạo đan tôn – Chương 107: Điều tra 30/07/2022
108 Võ đạo đan tôn – Chương 108: Tra ra chân tướng (1) 30/07/2022
109 Võ đạo đan tôn – Chương 109: Tra ra chân tướng (2) 30/07/2022
110 Võ đạo đan tôn – Chương 110: Hắc Long trại (1) 30/07/2022
111 Võ đạo đan tôn – Chương 111: Hắc Long trại (2) 30/07/2022
112 Võ đạo đan tôn – Chương 112: Thống kê thành tích (1) 30/07/2022
113 Võ đạo đan tôn – Chương 113: Thống kê thành tích (2) 30/07/2022
114 Võ đạo đan tôn – Chương 114: Khảo hạch đệ nhất 30/07/2022
115 Võ đạo đan tôn – Chương 115: Gia nhập Võ Điện (1) 30/07/2022
116 Võ đạo đan tôn – Chương 116: Gia nhập Võ Điện (2) 30/07/2022
117 Võ đạo đan tôn – Chương 117: Nối liền không dứt (1) 30/07/2022
118 Võ đạo đan tôn – Chương 118: Nối liền không dứt (2) 30/07/2022
119 Võ đạo đan tôn – Chương 119: Xem xét tư chất 30/07/2022
120 Võ đạo đan tôn – Chương 120: Võ tàng các (1) 30/07/2022
121 Võ đạo đan tôn – Chương 121: Võ tàng các (2) 30/07/2022
122 Võ đạo đan tôn – Chương 122: Võ kỹ phòng ngự (1) 30/07/2022
123 Võ đạo đan tôn – Chương 123: Võ kỹ phòng ngự (2) 30/07/2022
124 Võ đạo đan tôn – Chương 124: Điên cuồng tu luyện (1) 30/07/2022
125 Võ đạo đan tôn – Chương 125: Điên cuồng tu luyện (2) 30/07/2022
126 Võ đạo đan tôn – Chương 126: Tỷ thí 30/07/2022
127 Võ đạo đan tôn – Chương 127: Rung động (1) 30/07/2022
128 Võ đạo đan tôn – Chương 128: Rung động (2) 30/07/2022
129 Võ đạo đan tôn – Chương 129: Tấn cấp nhị chuyển 30/07/2022
130 Võ đạo đan tôn – Chương 130: Người mới khiêu chiến (1) 30/07/2022
131 Võ đạo đan tôn – Chương 131: Người mới khiêu chiến (2) 30/07/2022
132 Võ đạo đan tôn – Chương 132: Chật vật không chịu nổi! (1) 30/07/2022
133 Võ đạo đan tôn – Chương 133: Chật vật không chịu nổi! (2) 30/07/2022
134 Võ đạo đan tôn – Chương 134: Liên tiếp đánh bại kẻ địch (1) 30/07/2022
135 Võ đạo đan tôn – Chương 135: Liên tiếp đánh bại kẻ địch (2) 30/07/2022
136 Võ đạo đan tôn – Chương 136: Xếp hạng thứ tám (1) 30/07/2022
137 Võ đạo đan tôn – Chương 137: Xếp hạng thứ tám (2) 30/07/2022
138 Võ đạo đan tôn – Chương 138: Phong ảnh vô tung 30/07/2022
139 Võ đạo đan tôn – Chương 139: Danh chấn Võ điện (1) 30/07/2022
140 Võ đạo đan tôn – Chương 140: Danh chấn Võ điện (2) 30/07/2022
141 Võ đạo đan tôn – Chương 141: Thị trường giao dịch (1) 30/07/2022
142 Võ đạo đan tôn – Chương 142: Thị trường giao dịch (2) 30/07/2022
143 Võ đạo đan tôn – Chương 143: Yêu thú, yêu đan (1) 30/07/2022
144 Võ đạo đan tôn – Chương 144: Yêu thú, yêu đan (2) 30/07/2022
145 Võ đạo đan tôn – Chương 145: Tinh thiết đan lô (1) 30/07/2022
146 Võ đạo đan tôn – Chương 146: Tinh thiết đan lô (2) 30/07/2022
147 Võ đạo đan tôn – Chương 147: Ngang ngược càn rỡ 30/07/2022
148 Võ đạo đan tôn – Chương 148: Lấy một địch hai (1) 30/07/2022
149 Võ đạo đan tôn – Chương 149: Lấy một địch hai (2) 30/07/2022
150 Võ đạo đan tôn – Chương 150: Nhập vi cấp (1) 30/07/2022
151 Võ đạo đan tôn – Chương 151: Nhập vi cấp (2) 30/07/2022
152 Võ đạo đan tôn – Chương 152: Kinh thế long quyền 30/07/2022
153 Võ đạo đan tôn – Chương 153: Trục xuất Đan Các (1) 30/07/2022
154 Võ đạo đan tôn – Chương 154: Trục xuất Đan Các (2) 30/07/2022
155 Võ đạo đan tôn – Chương 155: Thiết cốt boong boong (1) 30/07/2022
156 Võ đạo đan tôn – Chương 156: Thiết cốt boong boong (2) 30/07/2022
157 Võ đạo đan tôn – Chương 157: Bạch ngọc kinh 30/07/2022
158 Võ đạo đan tôn – Chương 158: Nửa năm ước hẹn (1) 30/07/2022
159 Võ đạo đan tôn – Chương 159: Nửa năm ước hẹn (2) 30/07/2022
160 Võ đạo đan tôn – Chương 160: Thỉnh cầu của Lâm Tiêu (1) 30/07/2022
161 Võ đạo đan tôn – Chương 161: Thỉnh cầu của Lâm Tiêu (2) 30/07/2022
162 Võ đạo đan tôn – Chương 162: Tấn cấp tam tinh (1) 30/07/2022
163 Võ đạo đan tôn – Chương 163: Tấn cấp tam tinh (2) 30/07/2022
164 Võ đạo đan tôn – Chương 164: Dược đại sư 30/07/2022
165 Võ đạo đan tôn – Chương 165: Bát Quái Lô dị biến (1) 30/07/2022
166 Võ đạo đan tôn – Chương 166: Bát Quái Lô dị biến (2) 30/07/2022
167 Võ đạo đan tôn – Chương 167: Tinh nguyên quyết (1) 30/07/2022
168 Võ đạo đan tôn – Chương 168: Tinh nguyên quyết (2) 30/07/2022
169 Võ đạo đan tôn – Chương 169: Sơ lạc đan (1) 30/07/2022
170 Võ đạo đan tôn – Chương 170: Sơ lạc đan (2) 30/07/2022
171 Võ đạo đan tôn – Chương 171: Lần đầu luyện đan 30/07/2022
172 Võ đạo đan tôn – Chương 172: Khiếp sợ của Dược đại sư (1) 30/07/2022
173 Võ đạo đan tôn – Chương 173: Khiếp sợ của Dược đại sư (2) 30/07/2022
174 Võ đạo đan tôn – Chương 174: Đan thành 30/07/2022
175 Võ đạo đan tôn – Chương 175: Giá trị đan dược (1) 30/07/2022
176 Võ đạo đan tôn – Chương 176: Giá trị đan dược (2) 30/07/2022
177 Võ đạo đan tôn – Chương 177: Một nhà ba thiên tài (1) 30/07/2022
178 Võ đạo đan tôn – Chương 178: Một nhà ba thiên tài (2) 30/07/2022
179 Võ đạo đan tôn – Chương 179: Nhiệm vụ 30/07/2022
180 Võ đạo đan tôn – Chương 180: Huyết Ma mã tặc đoàn (1) 30/07/2022
181 Võ đạo đan tôn – Chương 181: Huyết Ma mã tặc đoàn (2) 30/07/2022
182 Võ đạo đan tôn – Chương 182: Thạch tiến thú (1) 30/07/2022
183 Võ đạo đan tôn – Chương 183: Thạch tiến thú (2) 30/07/2022
184 Võ đạo đan tôn – Chương 184: Mã như phi 30/07/2022
185 Võ đạo đan tôn – Chương 185: Cấu kết nhau làm việc xấu 30/07/2022
186 Võ đạo đan tôn – Chương 186: Không gì hơn cái này 30/07/2022
187 Võ đạo đan tôn – Chương 187: Liễm khí quyết 30/07/2022
188 Võ đạo đan tôn – Chương 188: Ngưng Nguyên Công lục trọng (1) 30/07/2022
189 Võ đạo đan tôn – Chương 189: Ngưng Nguyên Công lục trọng (2) 30/07/2022
190 Võ đạo đan tôn – Chương 190: Tình nghĩa đồng môn 30/07/2022
191 Võ đạo đan tôn – Chương 191: Một chưởng đánh bay (1) 30/07/2022
192 Võ đạo đan tôn – Chương 192: Một chưởng đánh bay (2) 30/07/2022
193 Võ đạo đan tôn – Chương 193: Diệt đồ dương 30/07/2022
194 Võ đạo đan tôn – Chương 194: Hạt vĩ phong 30/07/2022
195 Võ đạo đan tôn – Chương 195: Nguy cơ mai phục khắp nơi (1) 30/07/2022
196 Võ đạo đan tôn – Chương 196: Nguy cơ mai phục khắp nơi (2) 30/07/2022
197 Võ đạo đan tôn – Chương 197: Tuyệt xử phùng sinh 30/07/2022
198 Võ đạo đan tôn – Chương 198: Dược điền 30/07/2022
199 Võ đạo đan tôn – Chương 199: Đao ảnh thập trảm 30/07/2022
200 Võ đạo đan tôn – Chương 200: Oanh sát 30/07/2022
201 Võ đạo đan tôn – Chương 201: Trú địa (1) 30/07/2022
202 Võ đạo đan tôn – Chương 202: Trú địa (2) 30/07/2022
203 Võ đạo đan tôn – Chương 203: Sinh tử một đường 30/07/2022
204 Võ đạo đan tôn – Chương 204: Khống thần quyết 30/07/2022
205 Võ đạo đan tôn – Chương 205: Toản Địa Giáp hiển uy 30/07/2022
206 Võ đạo đan tôn – Chương 206: Đại thu hoạch 30/07/2022
207 Võ đạo đan tôn – Chương 207: Sơn cốc thần bí 30/07/2022
208 Võ đạo đan tôn – Chương 208: Cổ thành dưới lòng đất (1) 30/07/2022
209 Võ đạo đan tôn – Chương 209: Cổ thành dưới lòng đất (2) 30/07/2022
210 Võ đạo đan tôn – Chương 210: Cường giả viễn cổ 30/07/2022
211 Võ đạo đan tôn – Chương 211: Cửu Ngự Phân Thần thuật 30/07/2022
212 Võ đạo đan tôn – Chương 212: Thần hồn lưỡng phân (1) 30/07/2022
213 Võ đạo đan tôn – Chương 213: Thần hồn lưỡng phân (2) 30/07/2022
214 Võ đạo đan tôn – Chương 214: Thiết thủ mạc la 30/07/2022
215 Võ đạo đan tôn – Chương 215: Huyết sắc chi dạ 30/07/2022
216 Võ đạo đan tôn – Chương 216: Bại lộ (1) 30/07/2022
217 Võ đạo đan tôn – Chương 217: Bại lộ (2) 30/07/2022
218 Võ đạo đan tôn – Chương 218: Vây khốn 30/07/2022
219 Võ đạo đan tôn – Chương 219: Thảm thiết 30/07/2022
220 Võ đạo đan tôn – Chương 220: Đột phá tam chuyển 30/07/2022
221 Võ đạo đan tôn – Chương 221: Một quyền đánh chết 30/07/2022
222 Võ đạo đan tôn – Chương 222: Đồ diệt 30/07/2022
223 Võ đạo đan tôn – Chương 223: Điện quang hỏa thạch (1) 30/07/2022
224 Võ đạo đan tôn – Chương 224: Điện quang hỏa thạch (2) 30/07/2022
225 Võ đạo đan tôn – Chương 225: Giao nhiệm vụ 30/07/2022
226 Võ đạo đan tôn – Chương 226: Bình yên tới thành 30/07/2022
227 Võ đạo đan tôn – Chương 227: Toàn thành chấn động 30/07/2022
228 Võ đạo đan tôn – Chương 228: Đông như trẩy hội 30/07/2022
229 Võ đạo đan tôn – Chương 229: Thí nghiệm 30/07/2022
230 Võ đạo đan tôn – Chương 230: Các đại cao thủ 30/07/2022
231 Võ đạo đan tôn – Chương 231: Ngày so đấu 30/07/2022
232 Võ đạo đan tôn – Chương 232: Chịu đủ nghi ngờ (1) 30/07/2022
233 Võ đạo đan tôn – Chương 233: Chịu đủ nghi ngờ (2) 30/07/2022
234 Võ đạo đan tôn – Chương 234: Mục tiêu đệ nhất 30/07/2022
235 Võ đạo đan tôn – Chương 235: Tiểu tổ bắt đầu thi đấu 30/07/2022
236 Võ đạo đan tôn – Chương 236: Tổ năm yếu nhất 30/07/2022
237 Võ đạo đan tôn – Chương 237: Liên tục chiến thắng 30/07/2022
238 Võ đạo đan tôn – Chương 238: Cận Trí Hải đối chiến Phòng Vũ 30/07/2022
239 Võ đạo đan tôn – Chương 239: Khương Cường đối chiến Lâm Tiêu 30/07/2022
240 Võ đạo đan tôn – Chương 240: Tiểu tổ chấm dứt thi đấu 30/07/2022
241 Võ đạo đan tôn – Chương 241: Tranh đoạt trước mười 30/07/2022
242 Võ đạo đan tôn – Chương 242: Thiên Trì cung Cốc Hàn 30/07/2022
243 Võ đạo đan tôn – Chương 243: Ma Đao trảm Bạch Mông 30/07/2022
244 Võ đạo đan tôn – Chương 244: Mười hạng đầu (1) 30/07/2022
245 Võ đạo đan tôn – Chương 245: Mười hạng đầu (2) 30/07/2022
246 Võ đạo đan tôn – Chương 246: Lâm Tiêu chiến Phương Minh (1) 30/07/2022
247 Võ đạo đan tôn – Chương 247: Lâm Tiêu chiến Phương Minh (2) 30/07/2022
248 Võ đạo đan tôn – Chương 248: Hiển lộ Tam chuyển 30/07/2022
249 Võ đạo đan tôn – Chương 249: Ô Hạo chiến Dương Tuấn (1) 30/07/2022
250 Võ đạo đan tôn – Chương 250: Ô Hạo chiến Dương Tuấn (2) 30/07/2022
251 Võ đạo đan tôn – Chương 251: Định ra trước năm (1) 30/07/2022
252 Võ đạo đan tôn – Chương 252: Định ra trước năm (2) 30/07/2022
253 Võ đạo đan tôn – Chương 253: Cuộc thi xếp hạng 30/07/2022
254 Võ đạo đan tôn – Chương 254: Đao khách tỷ thí (1) 30/07/2022
255 Võ đạo đan tôn – Chương 255: Đao khách tỷ thí (2) 30/07/2022
256 Võ đạo đan tôn – Chương 256: Bá vương biệt cơ 30/07/2022
257 Võ đạo đan tôn – Chương 257: Lâm Tiêu chiến Kỷ Hồng (1) 30/07/2022
258 Võ đạo đan tôn – Chương 258: Lâm Tiêu chiến Kỷ Hồng (2) 30/07/2022
259 Võ đạo đan tôn – Chương 259: Tranh đoạt đệ nhất (1) 30/07/2022
260 Võ đạo đan tôn – Chương 260: Tranh đoạt đệ nhất (2) 30/07/2022
261 Võ đạo đan tôn – Chương 261: Tinh thần nguyên thoi 30/07/2022
262 Võ đạo đan tôn – Chương 262: Ô Hạo dữ tợn (1) 30/07/2022
263 Võ đạo đan tôn – Chương 263: Ô Hạo dữ tợn (2) 30/07/2022
264 Võ đạo đan tôn – Chương 264: Toi mạng (1) 30/07/2022
265 Võ đạo đan tôn – Chương 265: Toi mạng (2) 30/07/2022
266 Võ đạo đan tôn – Chương 266: Kết thúc (1) 30/07/2022
267 Võ đạo đan tôn – Chương 267: Kết thúc (2) 30/07/2022
268 Võ đạo đan tôn – Chương 268: Chọn lựa bí tịch (1) 30/07/2022
269 Võ đạo đan tôn – Chương 269: Chọn lựa bí tịch (2) 30/07/2022
270 Võ đạo đan tôn – Chương 270: Luân Hồi Đao Quyết 30/07/2022
271 Võ đạo đan tôn – Chương 271: Điên cuồng liệp sát (1) 30/07/2022
272 Võ đạo đan tôn – Chương 272: Điên cuồng liệp sát (2) 30/07/2022
273 Võ đạo đan tôn – Chương 273: Thú triều đột kích (1) 30/07/2022
274 Võ đạo đan tôn – Chương 274: Thú triều đột kích (2) 30/07/2022
275 Võ đạo đan tôn – Chương 275: Thu nạp đội ngũ 30/07/2022
276 Võ đạo đan tôn – Chương 276: Chém giết đẫm máu (1) 30/07/2022
277 Võ đạo đan tôn – Chương 277: Chém giết đẫm máu (2) 30/07/2022
278 Võ đạo đan tôn – Chương 278: Thiên tài phân tranh tới 30/07/2022
279 Võ đạo đan tôn – Chương 279: Cơ hội (1) 30/07/2022
280 Võ đạo đan tôn – Chương 280: Cơ hội (2) 30/07/2022
281 Võ đạo đan tôn – Chương 281: Tấn cấp Trung kỳ 30/07/2022
282 Võ đạo đan tôn – Chương 282: Viện quân đến (1) 30/07/2022
283 Võ đạo đan tôn – Chương 283: Viện quân đến (2) 30/07/2022
284 Võ đạo đan tôn – Chương 284: Thiên tài giới trước (1) 30/07/2022
285 Võ đạo đan tôn – Chương 285: Thiên tài giới trước (2) 30/07/2022
286 Võ đạo đan tôn – Chương 286: Thú triều đến 30/07/2022
287 Võ đạo đan tôn – Chương 287: Hỏa Diễm cự tích (1) 30/07/2022
288 Võ đạo đan tôn – Chương 288: Hỏa Diễm cự tích (2) 30/07/2022
289 Võ đạo đan tôn – Chương 289: Hình thức ban đầu của Đao ý (1) 30/07/2022
290 Võ đạo đan tôn – Chương 290: Hình thức ban đầu của Đao ý (2) 30/07/2022
291 Võ đạo đan tôn – Chương 291: Chém giết Ngũ tinh 30/07/2022
292 Võ đạo đan tôn – Chương 292: Không biết tự lượng sức mình (1) 30/07/2022
293 Võ đạo đan tôn – Chương 293: Không biết tự lượng sức mình (2) 30/07/2022
294 Võ đạo đan tôn – Chương 294: Cự tích Yêu Đan 30/07/2022
295 Võ đạo đan tôn – Chương 295: Lĩnh ngộ đao ý (1) 30/07/2022
296 Võ đạo đan tôn – Chương 296: Lĩnh ngộ đao ý (2) 30/07/2022
297 Võ đạo đan tôn – Chương 297: Yêu Đan tụ 30/07/2022
298 Võ đạo đan tôn – Chương 298: Cường đại đến cực điểm (1) 30/07/2022
299 Võ đạo đan tôn – Chương 299: Cường đại đến cực điểm (2) 30/07/2022
300 Võ đạo đan tôn – Chương 300: Nan đề của Vũ Điện (1) 30/07/2022
301 Võ đạo đan tôn – Chương 301: Nan đề của Vũ Điện (2) 30/07/2022
302 Võ đạo đan tôn – Chương 302: Biện pháp giải quyết 31/07/2022
303 Võ đạo đan tôn – Chương 303: Giải quyết (1) 31/07/2022
304 Võ đạo đan tôn – Chương 304: Giải quyết (2) 31/07/2022
305 Võ đạo đan tôn – Chương 305: Dẫn dắt 31/07/2022
306 Võ đạo đan tôn – Chương 306: Liệp sát (1) 31/07/2022
307 Võ đạo đan tôn – Chương 307: Liệp sát (2) 31/07/2022
308 Võ đạo đan tôn – Chương 308: Truy sát (1) 31/07/2022
309 Võ đạo đan tôn – Chương 309: Truy sát (2) 31/07/2022
310 Võ đạo đan tôn – Chương 310: Phân thân hóa ảnh bí quyết 31/07/2022
311 Võ đạo đan tôn – Chương 311: Đao kinh (1) 31/07/2022
312 Võ đạo đan tôn – Chương 312: Đao kinh (2) 31/07/2022
313 Võ đạo đan tôn – Chương 313: Hội nghị Cao tầng (1) 31/07/2022
314 Võ đạo đan tôn – Chương 314: Hội nghị Cao tầng (2) 31/07/2022
315 Võ đạo đan tôn – Chương 315: Huyết yêu 10/08/2022
316 Võ đạo đan tôn – Chương 316: Hiên Dật quận thành (1) 10/08/2022
317 Võ đạo đan tôn – Chương 317: Hiên Dật quận thành (2) 10/08/2022
318 Võ đạo đan tôn – Chương 318: Trại huấn luyện thiên tài 10/08/2022
319 Võ đạo đan tôn – Chương 319: Thái Thúc Ngọc (1) 10/08/2022
320 Võ đạo đan tôn – Chương 320: Thái Thúc Ngọc (2) 10/08/2022
321 Võ đạo đan tôn – Chương 321: Lý Dật Phong (1) 10/08/2022
322 Võ đạo đan tôn – Chương 322: Lý Dật Phong (2) 10/08/2022
323 Võ đạo đan tôn – Chương 323: Mộ Lăng 10/08/2022
324 Võ đạo đan tôn – Chương 324: Lục đại vệ thành (1) 10/08/2022
325 Võ đạo đan tôn – Chương 325: Lục đại vệ thành (2) 10/08/2022
326 Võ đạo đan tôn – Chương 326: Bài danh ngọc bích (1) 10/08/2022
327 Võ đạo đan tôn – Chương 327: Bài danh ngọc bích (2) 10/08/2022
328 Võ đạo đan tôn – Chương 328: Cạnh tranh bài danh 10/08/2022
329 Võ đạo đan tôn – Chương 329: Đệ tam chi tranh (1) 10/08/2022
330 Võ đạo đan tôn – Chương 330: Đệ tam chi tranh (2) 10/08/2022
331 Võ đạo đan tôn – Chương 331: Cùng thi triển phong thái (1) 10/08/2022
332 Võ đạo đan tôn – Chương 332: Cùng thi triển phong thái (2) 10/08/2022
333 Võ đạo đan tôn – Chương 333: Tân Vệ thành nghịch tập 10/08/2022
334 Võ đạo đan tôn – Chương 334: Liên tiếp rung động (1) 10/08/2022
335 Võ đạo đan tôn – Chương 335: Liên tiếp rung động (2) 10/08/2022
336 Võ đạo đan tôn – Chương 336: Biểu hiện kinh người 10/08/2022
337 Võ đạo đan tôn – Chương 337: Bài danh khiếp sợ (1) 10/08/2022
338 Võ đạo đan tôn – Chương 338: Bài danh khiếp sợ (2) 10/08/2022
339 Võ đạo đan tôn – Chương 339: Danh tiếng vang xa 10/08/2022
340 Võ đạo đan tôn – Chương 340: Thiên tài đỉnh phong (1) 10/08/2022
341 Võ đạo đan tôn – Chương 341: Thiên tài đỉnh phong (2) 10/08/2022
342 Võ đạo đan tôn – Chương 342: Tu luyện thất (1) 10/08/2022
343 Võ đạo đan tôn – Chương 343: Tu luyện thất (2) 10/08/2022
344 Võ đạo đan tôn – Chương 344: Ban thưởng kinh người 10/08/2022
345 Võ đạo đan tôn – Chương 345: Tấn cấp tam chuyển hậu kỳ (1) 10/08/2022
346 Võ đạo đan tôn – Chương 346: Tấn cấp tam chuyển hậu kỳ (2) 10/08/2022
347 Võ đạo đan tôn – Chương 347: Mục tiêu của Lâm Tiêu (1) 10/08/2022
348 Võ đạo đan tôn – Chương 348: Mục tiêu của Lâm Tiêu (2) 10/08/2022
349 Võ đạo đan tôn – Chương 349: Khiêu khích đến thăm 10/08/2022
350 Võ đạo đan tôn – Chương 350: Giao chiến (1) 10/08/2022
351 Võ đạo đan tôn – Chương 351: Giao chiến (2) 10/08/2022
352 Võ đạo đan tôn – Chương 352: Đổ đấu chênh lệch (1) 10/08/2022
353 Võ đạo đan tôn – Chương 353: Đổ đấu chênh lệch (2) 10/08/2022
354 Võ đạo đan tôn – Chương 354: Liên tiếp khiêu chiến 10/08/2022
355 Võ đạo đan tôn – Chương 355: Hiển lộ thực lực (1) 10/08/2022
356 Võ đạo đan tôn – Chương 356: Hiển lộ thực lực (2) 10/08/2022
357 Võ đạo đan tôn – Chương 357: Hùng hổ dọa người (1) 10/08/2022
358 Võ đạo đan tôn – Chương 358: Hùng hổ dọa người (2) 10/08/2022
359 Võ đạo đan tôn – Chương 359: Thời gian ở huấn luyện doanh 10/08/2022
360 Võ đạo đan tôn – Chương 360: Trọng lực gấp 10 lần (1) 10/08/2022
361 Võ đạo đan tôn – Chương 361: Trọng lực gấp 10 lần (2) 10/08/2022
362 Võ đạo đan tôn – Chương 362: Âm hồn bất tán (1) 11/08/2022
363 Võ đạo đan tôn – Chương 363: Âm hồn bất tán (2) 11/08/2022
364 Võ đạo đan tôn – Chương 364: Khảo hạch thí luyện thất 11/08/2022
365 Võ đạo đan tôn – Chương 365: Rung động Top 100 (1) 11/08/2022
366 Võ đạo đan tôn – Chương 366: Rung động Top 100 (2) 11/08/2022
367 Võ đạo đan tôn – Chương 367: Lâm Tiêu khảo thí 11/08/2022
368 Võ đạo đan tôn – Chương 368: Vạn chúng chú mục (1) 11/08/2022
369 Võ đạo đan tôn – Chương 369: Vạn chúng chú mục (2) 11/08/2022
370 Võ đạo đan tôn – Chương 370: Rung động huấn luyện doanh (1) 11/08/2022
371 Võ đạo đan tôn – Chương 371: Rung động huấn luyện doanh (2) 11/08/2022
372 Võ đạo đan tôn – Chương 372: Mục tiêu Top 50 11/08/2022
373 Võ đạo đan tôn – Chương 373: Không đạt mục tiêu (1) 11/08/2022
374 Võ đạo đan tôn – Chương 374: Không đạt mục tiêu (2) 11/08/2022
375 Võ đạo đan tôn – Chương 375: Oanh động! 11/08/2022
376 Võ đạo đan tôn – Chương 376: Vương an! (1) 11/08/2022
377 Võ đạo đan tôn – Chương 377: Vương an! (2) 11/08/2022
378 Võ đạo đan tôn – Chương 378: Ban thưởng của Huấn luyện doanh (1) 11/08/2022
379 Võ đạo đan tôn – Chương 379: Ban thưởng của Huấn luyện doanh (2) 11/08/2022
380 Võ đạo đan tôn – Chương 380: Chọn trúng 11/08/2022
381 Võ đạo đan tôn – Chương 381: Cửu chuyển huyền công (1) 11/08/2022
382 Võ đạo đan tôn – Chương 382: Cửu chuyển huyền công (2) 11/08/2022
383 Võ đạo đan tôn – Chương 383: Nguy cơ sinh tử 11/08/2022
384 Võ đạo đan tôn – Chương 384: Nội tình (1) 11/08/2022
385 Võ đạo đan tôn – Chương 385: Nội tình (2) 11/08/2022
386 Võ đạo đan tôn – Chương 386: Nữ tử thần bí (1) 11/08/2022
387 Võ đạo đan tôn – Chương 387: Nữ tử thần bí (2) 11/08/2022
388 Võ đạo đan tôn – Chương 388: Thiên mộng bí cảnh 11/08/2022
389 Võ đạo đan tôn – Chương 389: Mười danh ngạch (1) 11/08/2022
390 Võ đạo đan tôn – Chương 390: Mười danh ngạch (2) 11/08/2022
391 Võ đạo đan tôn – Chương 391: Ba tháng (1) 11/08/2022
392 Võ đạo đan tôn – Chương 392: Ba tháng (2) 11/08/2022
393 Võ đạo đan tôn – Chương 393: Huyền công tam chuyển 11/08/2022
394 Võ đạo đan tôn – Chương 394: Chiến đấu gian nan (1) 11/08/2022
395 Võ đạo đan tôn – Chương 395: Chiến đấu gian nan (2) 11/08/2022
396 Võ đạo đan tôn – Chương 396: Phá tan ngũ quan 11/08/2022
397 Võ đạo đan tôn – Chương 397: Xác định danh ngạch (1) 11/08/2022
398 Võ đạo đan tôn – Chương 398: Xác định danh ngạch (2) 11/08/2022
399 Võ đạo đan tôn – Chương 399: Thanh Nguyên Giáp (1) 11/08/2022
400 Võ đạo đan tôn – Chương 400: Thanh Nguyên Giáp (2) 11/08/2022
401 Võ đạo đan tôn – Chương 401: Khảo giáo 11/08/2022
402 Võ đạo đan tôn – Chương 402: Quận chúa 11/08/2022
403 Võ đạo đan tôn – Chương 403: Cụ Phong Ưng (1) 11/08/2022
404 Võ đạo đan tôn – Chương 404: Cụ Phong Ưng (2) 11/08/2022
405 Võ đạo đan tôn – Chương 405: Cụ phong ưng (3) 11/08/2022
406 Võ đạo đan tôn – Chương 406: Phong tinh 11/08/2022
407 Võ đạo đan tôn – Chương 407: Đầm lầy Thiên Mộng 11/08/2022
408 Võ đạo đan tôn – Chương 408: Võ Lăng quận 11/08/2022
409 Võ đạo đan tôn – Chương 409: Bí cảnh mở ra (1) 11/08/2022
410 Võ đạo đan tôn – Chương 410: Bí cảnh mở ra (2) 11/08/2022
411 Võ đạo đan tôn – Chương 411: Trung phẩm nguyên thạch 11/08/2022
412 Võ đạo đan tôn – Chương 412: Giết chóc 11/08/2022
413 Võ đạo đan tôn – Chương 413: Cổ bảo 11/08/2022
414 Võ đạo đan tôn – Chương 414: Vô tướng kiếp chỉ (1) 11/08/2022
415 Võ đạo đan tôn – Chương 415: Vô tướng kiếp chỉ (2) 11/08/2022
416 Võ đạo đan tôn – Chương 416: Thượng phẩm nguyên thạch 11/08/2022
417 Võ đạo đan tôn – Chương 417: Đồng bạn gặp nạn 11/08/2022
418 Võ đạo đan tôn – Chương 418: Lâm Tiêu ra tay 11/08/2022
419 Võ đạo đan tôn – Chương 419: Tự gây nghiệt 11/08/2022
420 Võ đạo đan tôn – Chương 420: Đánh chết Hoàng Lạc 11/08/2022
421 Võ đạo đan tôn – Chương 421: Thạch thất thần bí (1) 11/08/2022
422 Võ đạo đan tôn – Chương 422: Thạch thất thần bí (2) 11/08/2022
423 Võ đạo đan tôn – Chương 423: Con đường cường giả 11/08/2022
424 Võ đạo đan tôn – Chương 424: Thụ yêu 11/08/2022
425 Võ đạo đan tôn – Chương 425: Trần Tinh Hạo 11/08/2022
426 Võ đạo đan tôn – Chương 426: Thiên Mộng Thánh Thụ 11/08/2022
427 Võ đạo đan tôn – Chương 427: Hết sức căng thẳng (1) 11/08/2022
428 Võ đạo đan tôn – Chương 428: Hết sức căng thẳng (2) 11/08/2022
429 Võ đạo đan tôn – Chương 429: Đại chiến Kim Minh 11/08/2022
430 Võ đạo đan tôn – Chương 430: Nguy cơ giải trừ 11/08/2022
431 Võ đạo đan tôn – Chương 431: Lên cao vô hạn 11/08/2022
432 Võ đạo đan tôn – Chương 432: Giao chiến trên cây 11/08/2022
433 Võ đạo đan tôn – Chương 433: Cung điện trong mây 11/08/2022
434 Võ đạo đan tôn – Chương 434: Hóa phàm sơ kỳ 11/08/2022
435 Võ đạo đan tôn – Chương 435: Nguyên lực tứ chuyển 11/08/2022
436 Võ đạo đan tôn – Chương 436: Lăng không hư độ 11/08/2022
437 Võ đạo đan tôn – Chương 437: Đại khai sát giới 11/08/2022
438 Võ đạo đan tôn – Chương 438: Tầng ba đoạt bảo (1) 11/08/2022
439 Võ đạo đan tôn – Chương 439: Tầng ba đoạt bảo (2) 11/08/2022
440 Võ đạo đan tôn – Chương 440: Long Tượng luyện thể 11/08/2022
441 Võ đạo đan tôn – Chương 441: Giao phong 11/08/2022
442 Võ đạo đan tôn – Chương 442: Đánh chết Kim Minh 11/08/2022
443 Võ đạo đan tôn – Chương 443: Trở về 11/08/2022
444 Võ đạo đan tôn – Chương 444: Bài danh mới 11/08/2022
445 Võ đạo đan tôn – Chương 445: Lực lượng tăng trưởng 11/08/2022
446 Võ đạo đan tôn – Chương 446: Chiến đấu 11/08/2022
447 Võ đạo đan tôn – Chương 447: Kinh thiên động địa 11/08/2022
448 Võ đạo đan tôn – Chương 448: Xưa nay chưa từng có 11/08/2022
449 Võ đạo đan tôn – Chương 449: Chấn động khắp nơi 11/08/2022
450 Võ đạo đan tôn – Chương 450: Đao Tuyệt thảo (1) 11/08/2022
451 Võ đạo đan tôn – Chương 451: Đao Tuyệt thảo (2) 11/08/2022
452 Võ đạo đan tôn – Chương 452: Vạn thú chi địa 11/08/2022
453 Võ đạo đan tôn – Chương 453: Ngươi tranh ta đuổi 11/08/2022
454 Võ đạo đan tôn – Chương 454: Ngũ văn tích dịch 11/08/2022
455 Võ đạo đan tôn – Chương 455: Thái Sơn trấn (1) 11/08/2022
456 Võ đạo đan tôn – Chương 456: Thái Sơn trấn (2) 11/08/2022
457 Võ đạo đan tôn – Chương 457: Kỳ vân 11/08/2022
458 Võ đạo đan tôn – Chương 458: Huyết Phong đạo 11/08/2022
459 Võ đạo đan tôn – Chương 459: Trước khi đi Hắc Vân thành (1) 11/08/2022
460 Võ đạo đan tôn – Chương 460: Trước khi đi Hắc Vân thành (2) 11/08/2022
461 Võ đạo đan tôn – Chương 461: Long Tượng luyện thể tầng thứ hai 11/08/2022
462 Võ đạo đan tôn – Chương 462: Một mặt giết hại 11/08/2022
463 Võ đạo đan tôn – Chương 463: Tài phú kinh người 11/08/2022
464 Võ đạo đan tôn – Chương 464: Thành hắc vân (1) 11/08/2022
465 Võ đạo đan tôn – Chương 465: Thành hắc vân (2) 11/08/2022
466 Võ đạo đan tôn – Chương 466: Luận bàn với nhau 11/08/2022
467 Võ đạo đan tôn – Chương 467: Lão tổ Trần gia (1) 11/08/2022
468 Võ đạo đan tôn – Chương 468: Lão tổ Trần gia (2) 11/08/2022
469 Võ đạo đan tôn – Chương 469: Xung đột tại tửu lâu 11/08/2022
470 Võ đạo đan tôn – Chương 470: Ngày tận thế của Kỳ gia (1) 11/08/2022
471 Võ đạo đan tôn – Chương 471: Ngày tận thế của Kỳ gia (2) 11/08/2022
472 Võ đạo đan tôn – Chương 472: Hội đấu giá 11/08/2022
473 Võ đạo đan tôn – Chương 473: Cường nguyên quả (1) 11/08/2022
474 Võ đạo đan tôn – Chương 474: Cường nguyên quả (2) 11/08/2022
475 Võ đạo đan tôn – Chương 475: Thái huyền đao 11/08/2022
476 Võ đạo đan tôn – Chương 476: Giá trên trời (1) 11/08/2022
477 Võ đạo đan tôn – Chương 477: Giá trên trời (2) 11/08/2022
478 Võ đạo đan tôn – Chương 478: Hạ phẩm nguyên khí 11/08/2022
479 Võ đạo đan tôn – Chương 479: Đột phá ngũ chuyển (1) 11/08/2022
480 Võ đạo đan tôn – Chương 480: Đột phá ngũ chuyển (2) 11/08/2022
481 Võ đạo đan tôn – Chương 481: Gặp phải mai phục (1) 11/08/2022
482 Võ đạo đan tôn – Chương 482: Gặp phải mai phục (2) 11/08/2022
483 Võ đạo đan tôn – Chương 483: Song Tử Đao Pháp 11/08/2022
484 Võ đạo đan tôn – Chương 484: Đao trảm song tử huynh đệ (1) 11/08/2022
485 Võ đạo đan tôn – Chương 485: Đao trảm song tử huynh đệ (2) 11/08/2022
486 Võ đạo đan tôn – Chương 486: Thu hoạch to lớn 11/08/2022
487 Võ đạo đan tôn – Chương 487: Trại huấn luyện chờ đợi (1) 11/08/2022
488 Võ đạo đan tôn – Chương 488: Trại huấn luyện chờ đợi (2) 11/08/2022
489 Võ đạo đan tôn – Chương 489: Phong Vân bảng 11/08/2022
490 Võ đạo đan tôn – Chương 490: Lệ Phong khiêu chiến (1) 11/08/2022
491 Võ đạo đan tôn – Chương 491: Lệ Phong khiêu chiến (2) 11/08/2022
492 Võ đạo đan tôn – Chương 492: Tấn cấp ngũ tinh 11/08/2022
493 Võ đạo đan tôn – Chương 493: Miểu sát ngũ tinh (1) 11/08/2022
494 Võ đạo đan tôn – Chương 494: Miểu sát ngũ tinh (2) 11/08/2022
495 Võ đạo đan tôn – Chương 495: Yêu thú thống lĩnh 11/08/2022
496 Võ đạo đan tôn – Chương 496: Yêu thú cuồng triều (1) 11/08/2022
497 Võ đạo đan tôn – Chương 497: Yêu thú cuồng triều (2) 11/08/2022
498 Võ đạo đan tôn – Chương 498: Chết tổn thương thảm trọng 11/08/2022
499 Võ đạo đan tôn – Chương 499: Tiến vào khâu cuối cùng (1) 11/08/2022
500 Võ đạo đan tôn – Chương 500: Tiến vào khâu cuối cùng (2) 11/08/2022
501 Võ đạo đan tôn – Chương 501: Thú triều cỡ trung 11/08/2022
502 Võ đạo đan tôn – Chương 502: Thành trì nguy cấp (1) 11/08/2022
503 Võ đạo đan tôn – Chương 503: Thành trì nguy cấp (2) 11/08/2022
504 Võ đạo đan tôn – Chương 504: Lâm Tiêu đuổi tới 11/08/2022
505 Võ đạo đan tôn – Chương 505: Kịch chiến Hắc Ám Ma Viên 11/08/2022
506 Võ đạo đan tôn – Chương 506: Phân thân liên hợp (1) 11/08/2022
507 Võ đạo đan tôn – Chương 507: Phân thân liên hợp (2) 11/08/2022
508 Võ đạo đan tôn – Chương 508: Đánh chết Hắc Ám Ma Viên (1) 11/08/2022
509 Võ đạo đan tôn – Chương 509: Đánh chết Hắc Ám Ma Viên (2) 11/08/2022
510 Võ đạo đan tôn – Chương 510: Lâm Tiêu vẫn lạc 11/08/2022
511 Võ đạo đan tôn – Chương 511: Hắc Long trại tiến công (1) 11/08/2022
512 Võ đạo đan tôn – Chương 512: Hắc Long trại tiến công (2) 11/08/2022
513 Võ đạo đan tôn – Chương 513: Tấn cấp Hóa Phàm cảnh trung kỳ 11/08/2022
514 Võ đạo đan tôn – Chương 514: Lâm Tiêu tức giận (1) 11/08/2022
515 Võ đạo đan tôn – Chương 515: Lâm Tiêu tức giận (2) 11/08/2022
516 Võ đạo đan tôn – Chương 516: Lâm Tiêu phát uy (1) 11/08/2022
517 Võ đạo đan tôn – Chương 517: Lâm Tiêu phát uy (2) 11/08/2022
518 Võ đạo đan tôn – Chương 518: Uy lực của một đao 11/08/2022
519 Võ đạo đan tôn – Chương 519: Chật vật lui binh (1) 11/08/2022
520 Võ đạo đan tôn – Chương 520: Chật vật lui binh (2) 11/08/2022
521 Võ đạo đan tôn – Chương 521: Đại bản doanh Hắc Long trại (1) 11/08/2022
522 Võ đạo đan tôn – Chương 522: Đại bản doanh Hắc Long trại (2) 11/08/2022
523 Võ đạo đan tôn – Chương 523: Sau đại chiến 11/08/2022
524 Võ đạo đan tôn – Chương 524: Tiến công Hắc Long trại (1) 11/08/2022
525 Võ đạo đan tôn – Chương 525: Tiến công Hắc Long trại (2) 11/08/2022
526 Võ đạo đan tôn – Chương 526: Toản Địa Giáp đáng sợ (1) 11/08/2022
527 Võ đạo đan tôn – Chương 527: Toản Địa Giáp đáng sợ (2) 11/08/2022
528 Võ đạo đan tôn – Chương 528: Thủ phạm 11/08/2022
529 Võ đạo đan tôn – Chương 529: Hóa Thú Quyết (1) 11/08/2022
530 Võ đạo đan tôn – Chương 530: Hóa Thú Quyết (2) 11/08/2022
531 Võ đạo đan tôn – Chương 531: Tin tức kinh người (1) 11/08/2022
532 Võ đạo đan tôn – Chương 532: Tin tức kinh người (2) 11/08/2022
533 Võ đạo đan tôn – Chương 533: Khổ tu 11/08/2022
534 Võ đạo đan tôn – Chương 534: Quyết định lịch lãm rèn luyện (1) 11/08/2022
535 Võ đạo đan tôn – Chương 535: Quyết định lịch lãm rèn luyện (2) 11/08/2022
536 Võ đạo đan tôn – Chương 536: Không gian giới chỉ (1) 11/08/2022
537 Võ đạo đan tôn – Chương 537: Không gian giới chỉ (2) 11/08/2022
538 Võ đạo đan tôn – Chương 538: Hư Tung La Ảnh 11/08/2022
539 Võ đạo đan tôn – Chương 539: Ngũ Sắc Bích Hinh (1) 11/08/2022
540 Võ đạo đan tôn – Chương 540: Ngũ Sắc Bích Hinh (2) 11/08/2022
541 Võ đạo đan tôn – Chương 541: Hạ Vĩ 11/08/2022
542 Võ đạo đan tôn – Chương 542: Một ức lượng (1) 11/08/2022
543 Võ đạo đan tôn – Chương 543: Một ức lượng (2) 11/08/2022
544 Võ đạo đan tôn – Chương 544: Đột phá tứ phẩm 11/08/2022
545 Võ đạo đan tôn – Chương 545: Thiên Nguyên Long quả 11/08/2022
546 Võ đạo đan tôn – Chương 546: Kịch chiến Thiên Phong Báo (1) 11/08/2022
547 Võ đạo đan tôn – Chương 547: Kịch chiến Thiên Phong Báo (2) 11/08/2022
548 Võ đạo đan tôn – Chương 548: Bọ ngựa bắt ve 11/08/2022
549 Võ đạo đan tôn – Chương 549: Chim sẻ ở phía sau 11/08/2022
550 Võ đạo đan tôn – Chương 550: Luyện hóa Thiên Nguyên Long quả 11/08/2022
551 Võ đạo đan tôn – Chương 551: Đột nhiên tăng vọt (1) 11/08/2022
552 Võ đạo đan tôn – Chương 552: Đột nhiên tăng vọt (2) 11/08/2022
553 Võ đạo đan tôn – Chương 553: Cơn giận ngút trời 11/08/2022
554 Võ đạo đan tôn – Chương 554: Đấu với ba gia chủ 11/08/2022
555 Võ đạo đan tôn – Chương 555: Thực lực thật sự (1) 11/08/2022
556 Võ đạo đan tôn – Chương 556: Thực lực thật sự (2) 11/08/2022
557 Võ đạo đan tôn – Chương 557: Trấn lột 11/08/2022
558 Võ đạo đan tôn – Chương 558: Tinh nguyên hóa khí 11/08/2022
559 Võ đạo đan tôn – Chương 559: Sông Đao Lãng (1) 11/08/2022
560 Võ đạo đan tôn – Chương 560: Sông Đao Lãng (2) 11/08/2022
561 Võ đạo đan tôn – Chương 561: Cảm ngộ Giang Lãng 11/08/2022
562 Võ đạo đan tôn – Chương 562: Hắc Văn Thủy Giao 11/08/2022
563 Võ đạo đan tôn – Chương 563: Đánh lui Hắc Văn Thủy Giao (1) 11/08/2022
564 Võ đạo đan tôn – Chương 564: Đánh lui Hắc Văn Thủy Giao (2) 11/08/2022
565 Võ đạo đan tôn – Chương 565: Đảo đao vương 11/08/2022
566 Võ đạo đan tôn – Chương 566: Đảo đao vương 11/08/2022
567 Võ đạo đan tôn – Chương 567: Đao ý vô tận (1) 11/08/2022
568 Võ đạo đan tôn – Chương 568: Đao ý vô tận (2) 11/08/2022
569 Võ đạo đan tôn – Chương 569: Đột phá đao ý 11/08/2022
570 Võ đạo đan tôn – Chương 570: Vô Tận Lãng Đao (1) 11/08/2022
571 Võ đạo đan tôn – Chương 571: Vô Tận Lãng Đao (2) 11/08/2022
572 Võ đạo đan tôn – Chương 572: Cuộc chiến của đao khách 11/08/2022
573 Võ đạo đan tôn – Chương 573: Chiến với Khương Nhân Kiệt 11/08/2022
574 Võ đạo đan tôn – Chương 574: Chấn kinh Thành Đao (1) 12/08/2022
575 Võ đạo đan tôn – Chương 575: Chấn kinh Thành Đao (2) 12/08/2022
576 Võ đạo đan tôn – Chương 576: Tấn công 12/08/2022
577 Võ đạo đan tôn – Chương 577: Thành Hắc Lĩnh 12/08/2022
578 Võ đạo đan tôn – Chương 578: Gặp cố nhân (1) 12/08/2022
579 Võ đạo đan tôn – Chương 579: Gặp cố nhân (2) 12/08/2022
580 Võ đạo đan tôn – Chương 580: Hàn Băng lão nhân 12/08/2022
581 Võ đạo đan tôn – Chương 581: Long Ma giáp 12/08/2022
582 Võ đạo đan tôn – Chương 582: Tông thứu (1) 12/08/2022
583 Võ đạo đan tôn – Chương 583: Tông thứu (2) 12/08/2022
584 Võ đạo đan tôn – Chương 584: Cừu Vô Tình 12/08/2022
585 Võ đạo đan tôn – Chương 585: Đấu với Tông Thứu 12/08/2022
586 Võ đạo đan tôn – Chương 586: Chiếm ưu thế (1) 12/08/2022
587 Võ đạo đan tôn – Chương 587: Chiếm ưu thế (2) 12/08/2022
588 Võ đạo đan tôn – Chương 588: Âm Hư công tử 12/08/2022
589 Võ đạo đan tôn – Chương 589: Lưỡng bại câu thương (1) 12/08/2022
590 Võ đạo đan tôn – Chương 590: Lưỡng bại câu thương (2) 12/08/2022
591 Võ đạo đan tôn – Chương 591: Chim lửa xuyên không 12/08/2022
592 Võ đạo đan tôn – Chương 592: Âm Phong Mãng 12/08/2022
593 Võ đạo đan tôn – Chương 593: Thiên Âm cốc (1) 12/08/2022
594 Võ đạo đan tôn – Chương 594: Thiên Âm cốc (2) 12/08/2022
595 Võ đạo đan tôn – Chương 595: Quỷ Huyết đằng 12/08/2022
596 Võ đạo đan tôn – Chương 596: Huyết Dương Hoa 12/08/2022
597 Võ đạo đan tôn – Chương 597: Công hiệu kinh người (1) 12/08/2022
598 Võ đạo đan tôn – Chương 598: Công hiệu kinh người (2) 12/08/2022
599 Võ đạo đan tôn – Chương 599: Hiểm lại càng hiểm 12/08/2022
600 Võ đạo đan tôn – Chương 600: Song song đột phá 12/08/2022
601 Võ đạo đan tôn – Chương 601: Dốc sức phá Quỷ Vương trận (1) 12/08/2022
602 Võ đạo đan tôn – Chương 602: Dốc sức phá Quỷ Vương trận (2) 12/08/2022
603 Võ đạo đan tôn – Chương 603: Một quyền đuổi giết 12/08/2022
604 Võ đạo đan tôn – Chương 604: Toàn thành chú ý (1) 12/08/2022
605 Võ đạo đan tôn – Chương 605: Toàn thành chú ý (2) 12/08/2022
606 Võ đạo đan tôn – Chương 606: Tan rã trong không vui 12/08/2022
607 Võ đạo đan tôn – Chương 607: Cao thủ khắp nơi 12/08/2022
608 Võ đạo đan tôn – Chương 608: Kim thương tình (1) 12/08/2022
609 Võ đạo đan tôn – Chương 609: Kim thương tình (2) 12/08/2022
610 Võ đạo đan tôn – Chương 610: Đấu giá ác tính 12/08/2022
611 Võ đạo đan tôn – Chương 611: Vạn Hóa quyết 12/08/2022
612 Võ đạo đan tôn – Chương 612: Thiên Vương Độc Tôn quyền 12/08/2022
613 Võ đạo đan tôn – Chương 613: Man Vương bá quyền 12/08/2022
614 Võ đạo đan tôn – Chương 614: Nửa tháng 12/08/2022
615 Võ đạo đan tôn – Chương 615: Uy lực kinh người 12/08/2022
616 Võ đạo đan tôn – Chương 616: Đêm đen phục giết 12/08/2022
617 Võ đạo đan tôn – Chương 617: Toàn diệt ba người (1) 12/08/2022
618 Võ đạo đan tôn – Chương 618: Toàn diệt ba người (2) 12/08/2022
619 Võ đạo đan tôn – Chương 619: Cổ địa mở ra 12/08/2022
620 Võ đạo đan tôn – Chương 620: Huyết Thứu đạo nhân 12/08/2022
621 Võ đạo đan tôn – Chương 621: Ngưng Mạch đằng 12/08/2022
622 Võ đạo đan tôn – Chương 622: Đại chiến Kim Thương Tình 12/08/2022
623 Võ đạo đan tôn – Chương 623: Viễn cổ yêu thú 12/08/2022
624 Võ đạo đan tôn – Chương 624: Nguyên quáng (1) 12/08/2022
625 Võ đạo đan tôn – Chương 625: Nguyên quáng (2) 12/08/2022
626 Võ đạo đan tôn – Chương 626: Đột phá hóa phàm hậu kỳ 12/08/2022
627 Võ đạo đan tôn – Chương 627: Phùng điện tất nhập 12/08/2022
628 Võ đạo đan tôn – Chương 628: Ngân quang giác mãng (1) 12/08/2022
629 Võ đạo đan tôn – Chương 629: Ngân quang giác mãng (2) 12/08/2022
630 Võ đạo đan tôn – Chương 630: Truy kích 12/08/2022
631 Võ đạo đan tôn – Chương 631: Liên tiếp diệt sát 12/08/2022
632 Võ đạo đan tôn – Chương 632: Tiều phu đáng sợ 12/08/2022
633 Võ đạo đan tôn – Chương 633: Bảo điện 12/08/2022
634 Võ đạo đan tôn – Chương 634: Đao Tâm Ma 12/08/2022
635 Võ đạo đan tôn – Chương 635: Không chút kiêng nể (1) 12/08/2022
636 Võ đạo đan tôn – Chương 636: Không chút kiêng nể (2) 12/08/2022
637 Võ đạo đan tôn – Chương 637: Quái nhân trong thạch thất 12/08/2022
638 Võ đạo đan tôn – Chương 638: Bảo sơn hiện 12/08/2022
639 Võ đạo đan tôn – Chương 639: Trọng lực gấp trăm lần 12/08/2022
640 Võ đạo đan tôn – Chương 640: Mãnh thú thủ sơn (1) 12/08/2022
641 Võ đạo đan tôn – Chương 641: Mãnh thú thủ sơn (2) 12/08/2022
642 Võ đạo đan tôn – Chương 642: Cung điện viễn cổ 12/08/2022
643 Võ đạo đan tôn – Chương 643: Thực lực ngang nhau 12/08/2022
644 Võ đạo đan tôn – Chương 644: Man thú thủ quan 12/08/2022
645 Võ đạo đan tôn – Chương 645: So đấu khí lực 12/08/2022
646 Võ đạo đan tôn – Chương 646: Sát hạch chiến đấu 12/08/2022
647 Võ đạo đan tôn – Chương 647: Cô đọng chân nguyên (1) 12/08/2022
648 Võ đạo đan tôn – Chương 648: Cô đọng chân nguyên (2) 12/08/2022
649 Võ đạo đan tôn – Chương 649: Cướp đoạt đan dược 12/08/2022
650 Võ đạo đan tôn – Chương 650: Đoạt Nguyên Linh Chỉ 12/08/2022
651 Võ đạo đan tôn – Chương 651: Uy hiếp tử vong 12/08/2022
652 Võ đạo đan tôn – Chương 652: Lại đột phá 12/08/2022
653 Võ đạo đan tôn – Chương 653: Lâm vào nguy cảnh 12/08/2022
654 Võ đạo đan tôn – Chương 654: Một khắc sinh tử 12/08/2022
655 Võ đạo đan tôn – Chương 655: Gặp lại Bát Quái Lô (1) 12/08/2022
656 Võ đạo đan tôn – Chương 656: Gặp lại Bát Quái Lô (2) 12/08/2022
657 Võ đạo đan tôn – Chương 657: Lâm vào ngủ say 12/08/2022
658 Võ đạo đan tôn – Chương 658: Phong vân hội tụ 12/08/2022
659 Võ đạo đan tôn – Chương 659: Lần lượt đi tới (1) 12/08/2022
660 Võ đạo đan tôn – Chương 660: Lần lượt đi tới (2) 12/08/2022
661 Võ đạo đan tôn – Chương 661: Thiên tài tập hợp 12/08/2022
662 Võ đạo đan tôn – Chương 662: Tinh quang huyễn giới 12/08/2022
663 Võ đạo đan tôn – Chương 663: Dự tuyển sát hạch 12/08/2022
664 Võ đạo đan tôn – Chương 664: Nhìn lầm 12/08/2022
665 Võ đạo đan tôn – Chương 665: Thoải mái thông qua 12/08/2022
666 Võ đạo đan tôn – Chương 666: Tứ hoàng tử 12/08/2022
667 Võ đạo đan tôn – Chương 667: Oanh động nho nhỏ 12/08/2022
668 Võ đạo đan tôn – Chương 668: Ẩn giấu sát cơ (1) 12/08/2022
669 Võ đạo đan tôn – Chương 669: Ẩn giấu sát cơ (2) 12/08/2022
670 Võ đạo đan tôn – Chương 670: Chân tướng 12/08/2022
671 Võ đạo đan tôn – Chương 671: Vũ Vương (1) 12/08/2022
672 Võ đạo đan tôn – Chương 672: Vũ vương (2) 12/08/2022
673 Võ đạo đan tôn – Chương 673: Trời giáng Lôi đài 12/08/2022
674 Võ đạo đan tôn – Chương 674: Hai đại cao thủ (1) 12/08/2022
675 Võ đạo đan tôn – Chương 675: Hai đại cao thủ (2) 12/08/2022
676 Võ đạo đan tôn – Chương 676: Kiếm ý tiểu thành 12/08/2022
677 Võ đạo đan tôn – Chương 677: Tề Thiểu Kiệt bi kịch (1) 12/08/2022
678 Võ đạo đan tôn – Chương 678: Tề Thiểu Kiệt bi kịch (2) 12/08/2022
679 Võ đạo đan tôn – Chương 679: Lâm Tiêu đấu Tư Không Hạo 12/08/2022
680 Võ đạo đan tôn – Chương 680: Lý Dật Phong đấu Vương Phong (1) 12/08/2022
681 Võ đạo đan tôn – Chương 681: Lý Dật Phong đấu Vương Phong (2) 12/08/2022
682 Võ đạo đan tôn – Chương 682: Hiệp hai 12/08/2022
683 Võ đạo đan tôn – Chương 683: Lâm Tiêu đấu Cổ Thần (1) 12/08/2022
684 Võ đạo đan tôn – Chương 684: Lâm Tiêu đấu Cổ Thần (2) 12/08/2022
685 Võ đạo đan tôn – Chương 685: Kịch chiến khắp nơi (1) 12/08/2022
686 Võ đạo đan tôn – Chương 686: Kịch chiến khắp nơi (2) 12/08/2022
687 Võ đạo đan tôn – Chương 687: Kịch chiến khắp nơi (3) 12/08/2022
688 Võ đạo đan tôn – Chương 688: Tinh anh quyết đấu (1) 12/08/2022
689 Võ đạo đan tôn – Chương 689: Tinh anh quyết đấu (2) 12/08/2022
690 Võ đạo đan tôn – Chương 690: Kiếm pháp vô sinh (1) 12/08/2022
691 Võ đạo đan tôn – Chương 691: Kiếm pháp vô sinh (2) 12/08/2022
692 Võ đạo đan tôn – Chương 692: Lý thừa phong 12/08/2022
693 Võ đạo đan tôn – Chương 693: Buông bỏ vinh quang khi đỉnh cao 12/08/2022
694 Võ đạo đan tôn – Chương 694: Lâm Tiêu đấu Mạnh Tinh Hồn (1) 12/08/2022
695 Võ đạo đan tôn – Chương 695: Lâm Tiêu đấu Mạnh Tinh Hồn (2) 12/08/2022
696 Võ đạo đan tôn – Chương 696: Một đao khiếp sợ 12/08/2022
697 Võ đạo đan tôn – Chương 697: Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái (1) 12/08/2022
698 Võ đạo đan tôn – Chương 698: Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái (2) 12/08/2022
699 Võ đạo đan tôn – Chương 699: Thân pháp biến thái (1) 12/08/2022
700 Võ đạo đan tôn – Chương 700: Thân pháp biến thái (2) 12/08/2022
701 Võ đạo đan tôn – Chương 701: Vân Long Cửu Du 12/08/2022
702 Võ đạo đan tôn – Chương 702: Tinh Thần chi quang (1) 12/08/2022
703 Võ đạo đan tôn – Chương 703: Tinh Thần chi quang (2) 12/08/2022
704 Võ đạo đan tôn – Chương 704: Tuyển thủ hạt giống (1) 12/08/2022
705 Võ đạo đan tôn – Chương 705: Tuyển thủ hạt giống (2) 12/08/2022
706 Võ đạo đan tôn – Chương 706: Tinh Thần số mệnh 12/08/2022
707 Võ đạo đan tôn – Chương 707: Phòng ngự biến thái (1) 12/08/2022
708 Võ đạo đan tôn – Chương 708: Phòng ngự biến thái (2) 12/08/2022
709 Võ đạo đan tôn – Chương 709: Lâm Tiêu đấu Hoàng Phủ Chân (1) 12/08/2022
710 Võ đạo đan tôn – Chương 710: Lâm Tiêu đấu Hoàng Phủ Chân (2) 12/08/2022
711 Võ đạo đan tôn – Chương 711: Thắng liên tiếp 12/08/2022
712 Võ đạo đan tôn – Chương 712: Không thể ngăn cản (1) 12/08/2022
713 Võ đạo đan tôn – Chương 713: Không thể ngăn cản (2) 12/08/2022
714 Võ đạo đan tôn – Chương 714: Thi đấu bài danh cuối cùng (1) 12/08/2022
715 Võ đạo đan tôn – Chương 715: Thi đấu bài danh cuối cùng (2) 12/08/2022
716 Võ đạo đan tôn – Chương 716: Cao thủ khiêm tốn 12/08/2022
717 Võ đạo đan tôn – Chương 717: Lâm Tiêu đấu Thiến Mộng Vũ (1) 12/08/2022
718 Võ đạo đan tôn – Chương 718: Lâm Tiêu đấu Thiến Mộng Vũ (2) 12/08/2022
719 Võ đạo đan tôn – Chương 719: Quyết đấu thân pháp 12/08/2022
720 Võ đạo đan tôn – Chương 720: Vạn Thú Bôn Đằng (1) 12/08/2022
721 Võ đạo đan tôn – Chương 721: Vạn Thú Bôn Đằng (2) 12/08/2022
722 Võ đạo đan tôn – Chương 722: Mặc Thanh Hiên đấu Đoạn Thiên Cừu (1) 12/08/2022
723 Võ đạo đan tôn – Chương 723: Mặc Thanh Hiên đấu Đoạn Thiên Cừu (2) 12/08/2022
724 Võ đạo đan tôn – Chương 724: Kiếm ý lục phẩm 12/08/2022
725 Võ đạo đan tôn – Chương 725: Phòng ngự mạnh nhất (1) 12/08/2022
726 Võ đạo đan tôn – Chương 726: Phòng ngự mạnh nhất (2) 12/08/2022
727 Võ đạo đan tôn – Chương 727: Xuất kỳ bất ý (1) 12/08/2022
728 Võ đạo đan tôn – Chương 728: Xuất kỳ bất ý (2) 12/08/2022
729 Võ đạo đan tôn – Chương 729: Nghiền áp tuyệt đối 12/08/2022
730 Võ đạo đan tôn – Chương 730: Tinh Mộng Vũ bi kịch (1) 12/08/2022
731 Võ đạo đan tôn – Chương 731: Tinh Mộng Vũ bi kịch (2) 12/08/2022
732 Võ đạo đan tôn – Chương 732: Tinh thần ảo giác 12/08/2022
733 Võ đạo đan tôn – Chương 733: Hoàng uy hạo đãng 12/08/2022
734 Võ đạo đan tôn – Chương 734: Vô tận đối đầu Sát lục (1) 12/08/2022
735 Võ đạo đan tôn – Chương 735: Vô tận đối đầu Sát lục (2) 12/08/2022
736 Võ đạo đan tôn – Chương 736: Giữ thành tích liên tục thắng 12/08/2022
737 Võ đạo đan tôn – Chương 737: Cuộc chiến hạng hai (1) 12/08/2022
738 Võ đạo đan tôn – Chương 738: Cuộc chiến hạng hai (2) 12/08/2022
739 Võ đạo đan tôn – Chương 739: Cuộc chiến đao kiếm 12/08/2022
740 Võ đạo đan tôn – Chương 740: Ba quyền đánh bại 12/08/2022
741 Võ đạo đan tôn – Chương 741: Trận đánh cuối cùng (1) 12/08/2022
742 Võ đạo đan tôn – Chương 742: Trận đánh cuối cùng (2) 12/08/2022
743 Võ đạo đan tôn – Chương 743: Trích tinh nã nguyệt 12/08/2022
744 Võ đạo đan tôn – Chương 744: Nửa bước Quy Nguyên (1) 12/08/2022
745 Võ đạo đan tôn – Chương 745: Nửa bước Quy Nguyên (2) 12/08/2022
746 Võ đạo đan tôn – Chương 746: Lá bài tẩy cuối cùng 12/08/2022
747 Võ đạo đan tôn – Chương 747: Thiên tài đệ nhất đế quốc 12/08/2022
748 Võ đạo đan tôn – Chương 748: Thiên tinh cung (1) 12/08/2022
749 Võ đạo đan tôn – Chương 749: Thiên tinh cung (2) 12/08/2022
750 Võ đạo đan tôn – Chương 750: Võ học tinh thần 12/08/2022
751 Võ đạo đan tôn – Chương 751: Tranh phong 12/08/2022
752 Võ đạo đan tôn – Chương 752: Thiên tinh thần khung ấn (1) 12/08/2022
753 Võ đạo đan tôn – Chương 753: Thiên tinh thần khung ấn (2) 12/08/2022
754 Võ đạo đan tôn – Chương 754: Kết thúc đại tái 12/08/2022
755 Võ đạo đan tôn – Chương 755: Đế quốc thưởng 12/08/2022
756 Võ đạo đan tôn – Chương 756: Thần nguyên trì (1) 12/08/2022
757 Võ đạo đan tôn – Chương 757: Thần nguyên trì (2) 12/08/2022
758 Võ đạo đan tôn – Chương 758: La Sơn lão tổ 12/08/2022
759 Võ đạo đan tôn – Chương 759: Vào thần nguyên trì 12/08/2022
760 Võ đạo đan tôn – Chương 760: Các phương tranh đoạt (1) 12/08/2022
761 Võ đạo đan tôn – Chương 761: Các phương tranh đoạt (2) 12/08/2022
762 Võ đạo đan tôn – Chương 762: Tất cả là của ta 12/08/2022
763 Võ đạo đan tôn – Chương 763: Mọi người phá trận 12/08/2022
764 Võ đạo đan tôn – Chương 764: Hấp thu xong (1) 12/08/2022
765 Võ đạo đan tôn – Chương 765: Hấp thu xong (2) 12/08/2022
766 Võ đạo đan tôn – Chương 766: Bách Lý thị giận dữ 12/08/2022
767 Võ đạo đan tôn – Chương 767: Áo nghĩa không gian (1) 12/08/2022
768 Võ đạo đan tôn – Chương 768: Áo nghĩa không gian (2) 12/08/2022
769 Võ đạo đan tôn – Chương 769: Bị đánh lén giữa đường 12/08/2022
770 Võ đạo đan tôn – Chương 770: Còn có hậu chiêu 12/08/2022
771 Võ đạo đan tôn – Chương 771: Thiêu đốt chân nguyên (1) 12/08/2022
772 Võ đạo đan tôn – Chương 772: Thiêu đốt chân nguyên (2) 12/08/2022
773 Võ đạo đan tôn – Chương 773: Nguy hiểm lại đến 12/08/2022
774 Võ đạo đan tôn – Chương 774: Chỉ mành treo chuông (1) 12/08/2022
775 Võ đạo đan tôn – Chương 775: Chỉ mành treo chuông (2) 12/08/2022
776 Võ đạo đan tôn – Chương 776: Minh lão 12/08/2022
777 Võ đạo đan tôn – Chương 777: Đại ca Lâm Hiên 12/08/2022
778 Võ đạo đan tôn – Chương 778: Thay đổi thái độ (1) 12/08/2022
779 Võ đạo đan tôn – Chương 779: Thay đổi thái độ (2) 12/08/2022
780 Võ đạo đan tôn – Chương 780: Quận thành chấn động 12/08/2022
781 Võ đạo đan tôn – Chương 781: Đoàn viên (1) 12/08/2022
782 Võ đạo đan tôn – Chương 782: Đoàn viên (2) 12/08/2022
783 Võ đạo đan tôn – Chương 783: Vương trở về 12/08/2022
784 Võ đạo đan tôn – Chương 784: Vuốt thú viễn cổ 12/08/2022
785 Võ đạo đan tôn – Chương 785: Quyết tâm của Tương Thiên Thần (1) 12/08/2022
786 Võ đạo đan tôn – Chương 786: Quyết tâm của Tương Thiên Thần (2) 12/08/2022
787 Võ đạo đan tôn – Chương 787: Thiên Ma lão nhân 12/08/2022
788 Võ đạo đan tôn – Chương 788: Thăng cấp Quy Nguyên cảnh (1) 12/08/2022
789 Võ đạo đan tôn – Chương 789: Thăng cấp Quy Nguyên cảnh (2) 12/08/2022
790 Võ đạo đan tôn – Chương 790: Bát Quái Lô thức tỉnh 12/08/2022
791 Võ đạo đan tôn – Chương 791: La Thiên Đô xuất quan 12/08/2022
792 Võ đạo đan tôn – Chương 792: Cuộc chiến khí vận (1) 12/08/2022
793 Võ đạo đan tôn – Chương 793: Cuộc chiến khí vận (2) 12/08/2022
794 Võ đạo đan tôn – Chương 794: Lâm Tiêu xuất quan 12/08/2022
795 Võ đạo đan tôn – Chương 795: Hóa Long quyết (1) 12/08/2022
796 Võ đạo đan tôn – Chương 796: Hóa Long quyết (2) 12/08/2022
797 Võ đạo đan tôn – Chương 797: Cửu U Diệt Sát chỉ 12/08/2022
798 Võ đạo đan tôn – Chương 798: Hoàng thiên hậu thổ ấn 12/08/2022
799 Võ đạo đan tôn – Chương 799: Đồng tâm hiệp lực (1) 12/08/2022
800 Võ đạo đan tôn – Chương 800: Đồng tâm hiệp lực (2) 12/08/2022
801 Võ đạo đan tôn – Chương 801: Lời thề của Lâm Tiêu 12/08/2022
802 Võ đạo đan tôn – Chương 802: Chân nguyên chi hỏa (1) 12/08/2022
803 Võ đạo đan tôn – Chương 803: Chân nguyên chi hỏa (2) 12/08/2022
804 Võ đạo đan tôn – Chương 804: Lại đi rèn luyện 12/08/2022
805 Võ đạo đan tôn – Chương 805: Đảo Đao Vương biến dị 12/08/2022
806 Võ đạo đan tôn – Chương 806: Nguyên nhân (1) 12/08/2022
807 Võ đạo đan tôn – Chương 807: Nguyên nhân (2) 12/08/2022
808 Võ đạo đan tôn – Chương 808: Giết ngươi trong năm chiêu 12/08/2022
809 Võ đạo đan tôn – Chương 809: Giết luôn ngươi (1) 12/08/2022
810 Võ đạo đan tôn – Chương 810: Giết luôn ngươi (2) 12/08/2022
811 Võ đạo đan tôn – Chương 811: Khống chế Đảo Đao Vương 12/08/2022
812 Võ đạo đan tôn – Chương 812: Liên minh Bách Đảo 12/08/2022
813 Võ đạo đan tôn – Chương 813: Thất phẩm đao ý (1) 12/08/2022
814 Võ đạo đan tôn – Chương 814: Thất phẩm đao ý (2) 12/08/2022
815 Võ đạo đan tôn – Chương 815: Vào đảo một mình 12/08/2022
816 Võ đạo đan tôn – Chương 816: Tiếp ta một đao 12/08/2022
817 Võ đạo đan tôn – Chương 817: Âm thầm đuổi giết (1) 12/08/2022
818 Võ đạo đan tôn – Chương 818: Âm thầm đuổi giết (2) 12/08/2022
819 Võ đạo đan tôn – Chương 819: Không một ai may mắn sống sót 12/08/2022
820 Võ đạo đan tôn – Chương 820: Tinh thần lực thất phẩm 12/08/2022
821 Võ đạo đan tôn – Chương 821: Kim sắc lân phiến (1) 12/08/2022
822 Võ đạo đan tôn – Chương 822: Kim sắc lân phiến (2) 12/08/2022
823 Võ đạo đan tôn – Chương 823: Yêu dực cửu trảm 12/08/2022
824 Võ đạo đan tôn – Chương 824: Bát Quái Lô thần kỳ 12/08/2022
825 Võ đạo đan tôn – Chương 825: Lôi thôi đạo nhân 12/08/2022
826 Võ đạo đan tôn – Chương 826: Ngang nhiên động thủ (1) 12/08/2022
827 Võ đạo đan tôn – Chương 827: Ngang nhiên động thủ (2) 12/08/2022
828 Võ đạo đan tôn – Chương 828: Trảm sát 12/08/2022
829 Võ đạo đan tôn – Chương 829: Thiên ma bát 12/08/2022
830 Võ đạo đan tôn – Chương 830: Chiến trường Ma Uyên 12/08/2022
831 Võ đạo đan tôn – Chương 831: Ma hạch 12/08/2022
832 Võ đạo đan tôn – Chương 832: Chấn động (1) 12/08/2022
833 Võ đạo đan tôn – Chương 833: Chấn động (2) 12/08/2022
834 Võ đạo đan tôn – Chương 834: Ma sát tinh 12/08/2022
835 Võ đạo đan tôn – Chương 835: Ma hồ vương (1) 12/08/2022
836 Võ đạo đan tôn – Chương 836: Ma hồ vương (2) 12/08/2022
837 Võ đạo đan tôn – Chương 837: Bị bao vây 12/08/2022
838 Võ đạo đan tôn – Chương 838: Uyên Long Vương 12/08/2022
839 Võ đạo đan tôn – Chương 839: Phá trận (1) 12/08/2022
840 Võ đạo đan tôn – Chương 840: Phá trận (2) 12/08/2022
841 Võ đạo đan tôn – Chương 841: Thiên ma phệ hồn diễm 12/08/2022
842 Võ đạo đan tôn – Chương 842: Di Thiên cung chủ 12/08/2022
843 Võ đạo đan tôn – Chương 843: Thần bí triệu hoán 12/08/2022
844 Võ đạo đan tôn – Chương 844: Trung phẩm nguyên khí (1) 12/08/2022
845 Võ đạo đan tôn – Chương 845: Trung phẩm nguyên khí (2) 12/08/2022
846 Võ đạo đan tôn – Chương 846: Ma khí hải 12/08/2022
847 Võ đạo đan tôn – Chương 847: Bảo hộ chi thành 12/08/2022
848 Võ đạo đan tôn – Chương 848: Phá thiên phủ 12/08/2022
849 Võ đạo đan tôn – Chương 849: Cơ hội đã tới (1) 12/08/2022
850 Võ đạo đan tôn – Chương 850: Cơ hội đã tới (2) 12/08/2022
851 Võ đạo đan tôn – Chương 851: Thượng vị ma tướng đứng đầu 12/08/2022
852 Võ đạo đan tôn – Chương 852: Vô Tà đao 12/08/2022
853 Võ đạo đan tôn – Chương 853: Âm sát giản (1) 12/08/2022
854 Võ đạo đan tôn – Chương 854: Âm sát giản (2) 12/08/2022
855 Võ đạo đan tôn – Chương 855: Chiến Vô Tà đao 12/08/2022
856 Võ đạo đan tôn – Chương 856: Gặp lại Thiên Ma lão nhân 12/08/2022
857 Võ đạo đan tôn – Chương 857: Sống sót sau tai nạn 12/08/2022
858 Võ đạo đan tôn – Chương 858: Cửu u huyền tâm diễm (1) 12/08/2022
859 Võ đạo đan tôn – Chương 859: Cửu u huyền tâm diễm (2) 12/08/2022
860 Võ đạo đan tôn – Chương 860: Tinh Thần Tôi Thể quyết 12/08/2022
861 Võ đạo đan tôn – Chương 861: Nhất muội chân hỏa 12/08/2022
862 Võ đạo đan tôn – Chương 862: Huyền Chỉ môn 12/08/2022
863 Võ đạo đan tôn – Chương 863: Cường thế trở về (1) 12/08/2022
864 Võ đạo đan tôn – Chương 864: Cường thế trở về (2) 12/08/2022
865 Võ đạo đan tôn – Chương 865: Chém giết từng người 12/08/2022
866 Võ đạo đan tôn – Chương 866: Tất cả vẫn lạc 12/08/2022
867 Võ đạo đan tôn – Chương 867: Chiến lợi phẩm 12/08/2022
868 Võ đạo đan tôn – Chương 868: Đao ý cửu phẩm 12/08/2022
869 Võ đạo đan tôn – Chương 869: Nguy nan 12/08/2022
870 Võ đạo đan tôn – Chương 870: Thăng cấp cửu tinh 12/08/2022
871 Võ đạo đan tôn – Chương 871: Mộ địa Vương giả (1) 12/08/2022
872 Võ đạo đan tôn – Chương 872: Mộ địa Vương giả (2) 12/08/2022
873 Võ đạo đan tôn – Chương 873: Vạn Ma Phệ Tâm trận 12/08/2022
874 Võ đạo đan tôn – Chương 874: Thiên ma phệ hồn diễm 12/08/2022
875 Võ đạo đan tôn – Chương 875: Vạn Ma Phệ Tâm trận – Lâm Tiêu trở về (1) 12/08/2022
876 Võ đạo đan tôn – Chương 876: Vạn Ma Phệ Tâm trận – Lâm Tiêu trở về (2) 12/08/2022
877 Võ đạo đan tôn – Chương 877: Bị lộ thân phận (1) 12/08/2022
878 Võ đạo đan tôn – Chương 878: Bị lộ thân phận (2) 12/08/2022
879 Võ đạo đan tôn – Chương 879: Không thể ngăn cản 12/08/2022
880 Võ đạo đan tôn – Chương 880: Chiến Thiên Ma lão nhân 12/08/2022
881 Võ đạo đan tôn – Chương 881: Thực lực của Lâm Tiêu (1) 12/08/2022
882 Võ đạo đan tôn – Chương 882: Thực lực của Lâm Tiêu (2) 12/08/2022
883 Võ đạo đan tôn – Chương 883: Ma hóa 13/08/2022
884 Võ đạo đan tôn – Chương 884: Đốt chết Thiên Ma (1) 13/08/2022
885 Võ đạo đan tôn – Chương 885: Đốt chết Thiên Ma (2) 13/08/2022
886 Võ đạo đan tôn – Chương 886: Hùng hổ đến thế là cùng 13/08/2022
887 Võ đạo đan tôn – Chương 887: Kịch biến 13/08/2022
888 Võ đạo đan tôn – Chương 888: Mỗi người một ý định (1) 13/08/2022
889 Võ đạo đan tôn – Chương 889: Mỗi người một ý định (2) 13/08/2022
890 Võ đạo đan tôn – Chương 890: Cửu tinh yêu thú 13/08/2022
891 Võ đạo đan tôn – Chương 891: Ngân Văn Điện Báo (1) 13/08/2022
892 Võ đạo đan tôn – Chương 892: Ngân Văn Điện Báo (2) 13/08/2022
893 Võ đạo đan tôn – Chương 893: Hư ảnh Vương giả 13/08/2022
894 Võ đạo đan tôn – Chương 894: Thánh khí của yêu tộc 13/08/2022
895 Võ đạo đan tôn – Chương 895: Thú triều rút đi (1) 13/08/2022
896 Võ đạo đan tôn – Chương 896: Thú triều rút đi (2) 13/08/2022
897 Võ đạo đan tôn – Chương 897: Ba loại báu vật 13/08/2022
898 Võ đạo đan tôn – Chương 898: Chấn động quận thành (1) 13/08/2022
899 Võ đạo đan tôn – Chương 899: Chấn động quận thành (2) 13/08/2022
900 Võ đạo đan tôn – Chương 900: Cả nhà đoàn viên 13/08/2022
901 Võ đạo đan tôn – Chương 901: Chiếu lệnh của bệ hạ (1) 13/08/2022
902 Võ đạo đan tôn – Chương 902: Chiếu lệnh của bệ hạ (2) 13/08/2022
903 Võ đạo đan tôn – Chương 903: Cửu Tinh Ngạo Thế quyết 13/08/2022
904 Võ đạo đan tôn – Chương 904: Lại vào đế đô 13/08/2022
905 Võ đạo đan tôn – Chương 905: Thẩm phán (1) 13/08/2022
906 Võ đạo đan tôn – Chương 906: Thẩm phán (2) 13/08/2022
907 Võ đạo đan tôn – Chương 907: Hai lựa chọn 13/08/2022
908 Võ đạo đan tôn – Chương 908: Vượt ải (1) 13/08/2022
909 Võ đạo đan tôn – Chương 909: Vượt ải (2) 13/08/2022
910 Võ đạo đan tôn – Chương 910: Tầng cuối cùng 13/08/2022
911 Võ đạo đan tôn – Chương 911: Một môn hai quán quân 13/08/2022
912 Võ đạo đan tôn – Chương 912: Khách không mời (1) 13/08/2022
913 Võ đạo đan tôn – Chương 913: Khách không mời (2) 13/08/2022
914 Võ đạo đan tôn – Chương 914: Khiêu chiến 13/08/2022
915 Võ đạo đan tôn – Chương 915: Liên tục thua (1) 13/08/2022
916 Võ đạo đan tôn – Chương 916: Liên tục thua (2) 13/08/2022
917 Võ đạo đan tôn – Chương 917: Đỡ một chiêu của ta 13/08/2022
918 Võ đạo đan tôn – Chương 918: Thiên kiếm triệu thiên thần 13/08/2022
919 Võ đạo đan tôn – Chương 919: Nghiền áp (1) 13/08/2022
920 Võ đạo đan tôn – Chương 920: Nghiền áp (2) 13/08/2022
921 Võ đạo đan tôn – Chương 921: Rèn luyện máu và lửa 13/08/2022
922 Võ đạo đan tôn – Chương 922: Vương giả ra tay. (1) 13/08/2022
923 Võ đạo đan tôn – Chương 923: Vương giả ra tay. (2) 13/08/2022
924 Võ đạo đan tôn – Chương 924: Địa Kiếm Vương chật vật 13/08/2022
925 Võ đạo đan tôn – Chương 925: Sinh tử quỳnh lâu (1) 13/08/2022
926 Võ đạo đan tôn – Chương 926: Sinh tử quỳnh lâu (2) 13/08/2022
927 Võ đạo đan tôn – Chương 927: Thập phẩm viên mãn 13/08/2022
928 Võ đạo đan tôn – Chương 928: Lôi điện giác long 13/08/2022
929 Võ đạo đan tôn – Chương 929: So đấu tốc độ (1) 13/08/2022
930 Võ đạo đan tôn – Chương 930: So đấu tốc độ (2) 13/08/2022
931 Võ đạo đan tôn – Chương 931: Quần hùng hội tụ 13/08/2022
932 Võ đạo đan tôn – Chương 932: Thiên Linh quận chúa (1) 13/08/2022
933 Võ đạo đan tôn – Chương 933: Thiên Linh quận chúa (2) 13/08/2022
934 Võ đạo đan tôn – Chương 934: Cái danh đệ nhất 13/08/2022
935 Võ đạo đan tôn – Chương 935: Uy lực một chiêu 13/08/2022
936 Võ đạo đan tôn – Chương 936: Luyện khí tông (1) 13/08/2022
937 Võ đạo đan tôn – Chương 937: Luyện khí tông (2) 13/08/2022
938 Võ đạo đan tôn – Chương 938: Các phương tập hợp 13/08/2022
939 Võ đạo đan tôn – Chương 939: Quỳnh lâu mở ra (1) 13/08/2022
940 Võ đạo đan tôn – Chương 940: Quỳnh lâu mở ra (2) 13/08/2022
941 Võ đạo đan tôn – Chương 941: Dây leo kỳ dị 13/08/2022
942 Võ đạo đan tôn – Chương 942: Hoạt Lực Chi Châu 13/08/2022
943 Võ đạo đan tôn – Chương 943: Kính tượng phân thân (1) 13/08/2022
944 Võ đạo đan tôn – Chương 944: Kính tượng phân thân (2) 13/08/2022
945 Võ đạo đan tôn – Chương 945: Xông qua rừng 13/08/2022
946 Võ đạo đan tôn – Chương 946: Tầng thứ hai 13/08/2022
947 Võ đạo đan tôn – Chương 947: Quái vật màu xanh (1) 13/08/2022
948 Võ đạo đan tôn – Chương 948: Quái vật màu xanh (2) 13/08/2022
949 Võ đạo đan tôn – Chương 949: Nhất mạch Liên Vân sơn mạch 13/08/2022
950 Võ đạo đan tôn – Chương 950: Thuộc hạ của tứ hoàng tử (1) 13/08/2022
951 Võ đạo đan tôn – Chương 951: Thuộc hạ của tứ hoàng tử (2) 13/08/2022
952 Võ đạo đan tôn – Chương 952: Hư Không áo giáp 13/08/2022
953 Võ đạo đan tôn – Chương 953: Chôn sống 13/08/2022
954 Võ đạo đan tôn – Chương 954: Được báu vật (1) 13/08/2022
955 Võ đạo đan tôn – Chương 955: Được báu vật (2) 13/08/2022
956 Võ đạo đan tôn – Chương 956: Đế quốc Thiên Huyền 13/08/2022
957 Võ đạo đan tôn – Chương 957: Cõng tiếng xấu (1) 13/08/2022
958 Võ đạo đan tôn – Chương 958: Cõng tiếng xấu (2) 13/08/2022
959 Võ đạo đan tôn – Chương 959: Độc cô phá thiên 13/08/2022
960 Võ đạo đan tôn – Chương 960: Giang sơn ấn (1) 13/08/2022
961 Võ đạo đan tôn – Chương 961: Giang sơn ấn (2) 13/08/2022
962 Võ đạo đan tôn – Chương 962: Giết chóc máu me 13/08/2022
963 Võ đạo đan tôn – Chương 963: Ốc đảo trong hoang mạc (1) 13/08/2022
964 Võ đạo đan tôn – Chương 964: Ốc đảo trong hoang mạc (2) 13/08/2022
965 Võ đạo đan tôn – Chương 965: Đấu với hai kẻ địch 13/08/2022
966 Võ đạo đan tôn – Chương 966: Diệt hồn châm 13/08/2022
967 Võ đạo đan tôn – Chương 967: Tự tàn sát nhau (1) 13/08/2022
968 Võ đạo đan tôn – Chương 968: Tự tàn sát nhau (2) 13/08/2022
969 Võ đạo đan tôn – Chương 969: Chết rồi sống lại 13/08/2022
970 Võ đạo đan tôn – Chương 970: Đánh chết kẻ thù (1) 13/08/2022
971 Võ đạo đan tôn – Chương 971: Đánh chết kẻ thù (2) 13/08/2022
972 Võ đạo đan tôn – Chương 972: Thức tỉnh 13/08/2022
973 Võ đạo đan tôn – Chương 973: Sinh mệnh chi tinh (1) 13/08/2022
974 Võ đạo đan tôn – Chương 974: Sinh mệnh chi tinh (2) 13/08/2022
975 Võ đạo đan tôn – Chương 975: Nhị muội chân hỏa 13/08/2022
976 Võ đạo đan tôn – Chương 976: Vương phẩm đan dược 13/08/2022
977 Võ đạo đan tôn – Chương 977: Nửa Bước Vương giả (1) 13/08/2022
978 Võ đạo đan tôn – Chương 978: Nửa Bước Vương giả (2) 13/08/2022
979 Võ đạo đan tôn – Chương 979: Sinh tử tam trọng 13/08/2022
980 Võ đạo đan tôn – Chương 980: Sinh tử ma bàn (1) 13/08/2022
981 Võ đạo đan tôn – Chương 981: Sinh tử ma bàn (2) 13/08/2022
982 Võ đạo đan tôn – Chương 982: Giao dịch 13/08/2022
983 Võ đạo đan tôn – Chương 983: Mạnh mẽ 13/08/2022
984 Võ đạo đan tôn – Chương 984: Huyết Nguyệt yêu lang (1) 13/08/2022
985 Võ đạo đan tôn – Chương 985: Huyết Nguyệt yêu lang (2) 13/08/2022
986 Võ đạo đan tôn – Chương 986: Máu của Yêu Vương 13/08/2022
987 Võ đạo đan tôn – Chương 987: Vào tầng thứ bốn (1) 13/08/2022
988 Võ đạo đan tôn – Chương 988: Vào tầng thứ bốn (2) 13/08/2022
989 Võ đạo đan tôn – Chương 989: Toàn diện mở ra 13/08/2022
990 Võ đạo đan tôn – Chương 990: Nguyên thú 13/08/2022
991 Võ đạo đan tôn – Chương 991: Cướp đoạt (1) 13/08/2022
992 Võ đạo đan tôn – Chương 992: Cướp đoạt (2) 13/08/2022
993 Võ đạo đan tôn – Chương 993: Nguyên thú vương giai 13/08/2022
994 Võ đạo đan tôn – Chương 994: Giá họa (1) 13/08/2022
995 Võ đạo đan tôn – Chương 995: Giá họa (2) 13/08/2022
996 Võ đạo đan tôn – Chương 996: Ma diễm huyết mạch 13/08/2022
997 Võ đạo đan tôn – Chương 997: Thiên kính vương 13/08/2022
998 Võ đạo đan tôn – Chương 998: Thần Dược Môn truyền thừa (1) 13/08/2022
999 Võ đạo đan tôn – Chương 999: Thần Dược Môn truyền thừa (2) 13/08/2022
1000 Võ đạo đan tôn – Chương 1000: Kỳ lạ khắp chốn 13/08/2022
1001 Võ đạo đan tôn – Chương 1001: Ba món báu vật. (1) 14/08/2022
1002 Võ đạo đan tôn – Chương 1002: Ba món báu vật. (2) 14/08/2022
1003 Võ đạo đan tôn – Chương 1003: Hồn quyết 14/08/2022
1004 Võ đạo đan tôn – Chương 1004: Di Thiên cung 14/08/2022
1005 Võ đạo đan tôn – Chương 1005: Yêu lang màu trắng (1) 14/08/2022
1006 Võ đạo đan tôn – Chương 1006: Yêu lang màu trắng (2) 14/08/2022
1007 Võ đạo đan tôn – Chương 1007: Hứa Mạn 14/08/2022
1008 Võ đạo đan tôn – Chương 1008: Yêu huyệt bí ẩn (1) 14/08/2022
1009 Võ đạo đan tôn – Chương 1009: Yêu huyệt bí ẩn (2) 14/08/2022
1010 Võ đạo đan tôn – Chương 1010: Con đường màu trắng 14/08/2022
1011 Võ đạo đan tôn – Chương 1011: Hiệp lộ tương phùng 14/08/2022
1012 Võ đạo đan tôn – Chương 1012: Lấy một địch nhiều (1) 14/08/2022
1013 Võ đạo đan tôn – Chương 1013: Lấy một địch nhiều (2) 14/08/2022
1014 Võ đạo đan tôn – Chương 1014: Bá kiếm triệu vô cực 14/08/2022
1015 Võ đạo đan tôn – Chương 1015: Hai chí bảo 14/08/2022
1016 Võ đạo đan tôn – Chương 1016: Thoát đi (1) 14/08/2022
1017 Võ đạo đan tôn – Chương 1017: Thoát đi (2) 14/08/2022
1018 Võ đạo đan tôn – Chương 1018: Hai kiện chí bảo 14/08/2022
1019 Võ đạo đan tôn – Chương 1019: Không gian khôi lỗi 14/08/2022
1020 Võ đạo đan tôn – Chương 1020: Thiên mang khải (1) 14/08/2022
1021 Võ đạo đan tôn – Chương 1021: Thiên mang khải (2) 14/08/2022
1022 Võ đạo đan tôn – Chương 1022: Không gian đạo văn 14/08/2022
1023 Võ đạo đan tôn – Chương 1023: Chết mà sống lại 14/08/2022
1024 Võ đạo đan tôn – Chương 1024: Nhân khôi (1) 14/08/2022
1025 Võ đạo đan tôn – Chương 1025: Nhân khôi (2) 14/08/2022
1026 Võ đạo đan tôn – Chương 1026: Đi không được 14/08/2022
1027 Võ đạo đan tôn – Chương 1027: Luyện hóa Thiên Mang Khải 14/08/2022
1028 Võ đạo đan tôn – Chương 1028: Vô tận hải 14/08/2022
1029 Võ đạo đan tôn – Chương 1029: Đảo mê thất (1) 14/08/2022
1030 Võ đạo đan tôn – Chương 1030: Đảo mê thất (2) 14/08/2022
1031 Võ đạo đan tôn – Chương 1031: Lệnh bài thân phận 14/08/2022
1032 Võ đạo đan tôn – Chương 1032: Lệ Thiên hội 14/08/2022
1033 Võ đạo đan tôn – Chương 1033: Có cho phép các ngươi đi sao? (1) 14/08/2022
1034 Võ đạo đan tôn – Chương 1034: Có cho phép các ngươi đi sao? (2) 16/08/2022
1035 Võ đạo đan tôn – Chương 1035: Hai đại nguyên lão 16/08/2022
1036 Võ đạo đan tôn – Chương 1036: Quét ngang 16/08/2022
1037 Võ đạo đan tôn – Chương 1037: Lệ vương 16/08/2022
1038 Võ đạo đan tôn – Chương 1038: Ba đại trưởng lão (1) 16/08/2022
1039 Võ đạo đan tôn – Chương 1039: Ba đại trưởng lão (2) 16/08/2022
1040 Võ đạo đan tôn – Chương 1040: Không tư cách 16/08/2022
1041 Võ đạo đan tôn – Chương 1041: Chiến phân đảo chủ 16/08/2022
1042 Võ đạo đan tôn – Chương 1042: Tổng đảo chủ (1) 16/08/2022
1043 Võ đạo đan tôn – Chương 1043: Tổng đảo chủ (2) 16/08/2022
1044 Võ đạo đan tôn – Chương 1044: Trở thành trưởng lão 16/08/2022
1045 Võ đạo đan tôn – Chương 1045: Luyện hóa đạo văn chi tinh 16/08/2022
1046 Võ đạo đan tôn – Chương 1046: Tụ bảo các 16/08/2022
1047 Võ đạo đan tôn – Chương 1047: Cưỡng từ đoạt lý (1) 16/08/2022
1048 Võ đạo đan tôn – Chương 1048: Cưỡng từ đoạt lý (2) 16/08/2022
1049 Võ đạo đan tôn – Chương 1049: Thâm uyên cổ thành 16/08/2022
1050 Võ đạo đan tôn – Chương 1050: Nhiệm vụ dẫn đội (1) 16/08/2022
1051 Võ đạo đan tôn – Chương 1051: Nhiệm vụ dẫn đội (2) 16/08/2022
1052 Võ đạo đan tôn – Chương 1052: Bạch văn kiếm sa vương 16/08/2022
1053 Võ đạo đan tôn – Chương 1053: Thiên minh chương 16/08/2022
1054 Võ đạo đan tôn – Chương 1054: Tử tuyền thiên thương viêm (1) 16/08/2022
1055 Võ đạo đan tôn – Chương 1055: Tử tuyền thiên thương viêm (2) 16/08/2022
1056 Võ đạo đan tôn – Chương 1056: Đạo văn cấm địa 16/08/2022
1057 Võ đạo đan tôn – Chương 1057: Ngộ đạo 16/08/2022
1058 Võ đạo đan tôn – Chương 1058: Không gian thể đại thành 16/08/2022
1059 Võ đạo đan tôn – Chương 1059: Khổ tu một năm 16/08/2022
1060 Võ đạo đan tôn – Chương 1060: Luyện hóa thiên hỏa (1) 16/08/2022
1061 Võ đạo đan tôn – Chương 1061: Luyện hóa thiên hỏa (2) 16/08/2022
1062 Võ đạo đan tôn – Chương 1062: Đảo chủ thẩm vấn 16/08/2022
1063 Võ đạo đan tôn – Chương 1063: Cường cường đối địch 16/08/2022
1064 Võ đạo đan tôn – Chương 1064: Hỗn nguyên cầu 16/08/2022
1065 Võ đạo đan tôn – Chương 1065: Toái thiên phủ 16/08/2022
1066 Võ đạo đan tôn – Chương 1066: Đảo chủ mới 16/08/2022
1067 Võ đạo đan tôn – Chương 1067: Đao hồn (1) 16/08/2022
1068 Võ đạo đan tôn – Chương 1068: Đao hồn (2) 16/08/2022
1069 Võ đạo đan tôn – Chương 1069: Đột phá sinh tử cảnh 16/08/2022
1070 Võ đạo đan tôn – Chương 1070: Tùy tùng 16/08/2022
1071 Võ đạo đan tôn – Chương 1071: Lực quỷ vương (1) 16/08/2022
1072 Võ đạo đan tôn – Chương 1072: Lực quỷ vương (2) 16/08/2022
1073 Võ đạo đan tôn – Chương 1073: Chém giết vương giả 16/08/2022
1074 Võ đạo đan tôn – Chương 1074: Bạo liệt vương 16/08/2022
1075 Võ đạo đan tôn – Chương 1075: Lực chiến nhị trọng vương giả 16/08/2022
1076 Võ đạo đan tôn – Chương 1076: Không rơi hạ phong 16/08/2022
1077 Võ đạo đan tôn – Chương 1077: Tam muội chân hỏa 16/08/2022
1078 Võ đạo đan tôn – Chương 1078: Thu hoạch kinh thiên 16/08/2022
1079 Võ đạo đan tôn – Chương 1079: Bạo liệt vương 16/08/2022
1080 Võ đạo đan tôn – Chương 1080: Lực chiến vương giả nhị trọng 16/08/2022
1081 Võ đạo đan tôn – Chương 1081: Không rơi vào hạ phong 16/08/2022
1082 Võ đạo đan tôn – Chương 1082: Tam muội chân hỏa 16/08/2022
1083 Võ đạo đan tôn – Chương 1083: Thu hoạch kinh thiên 16/08/2022
1084 Võ đạo đan tôn – Chương 1084: Dực Xà Vương (1) 16/08/2022
1085 Võ đạo đan tôn – Chương 1085: Dực Xà Vương (2) 16/08/2022
1086 Võ đạo đan tôn – Chương 1086: Yêu Vương cung 16/08/2022
1087 Võ đạo đan tôn – Chương 1087: Khôi Đấu lão tổ (1) 16/08/2022
1088 Võ đạo đan tôn – Chương 1088: Khôi Đấu lão tổ (2) 16/08/2022
1089 Võ đạo đan tôn – Chương 1089: Hóa huyết trì 16/08/2022
1090 Võ đạo đan tôn – Chương 1090: Lột xác 16/08/2022
1091 Võ đạo đan tôn – Chương 1091: Thề sống chết huyết chiến (1) 16/08/2022
1092 Võ đạo đan tôn – Chương 1092: Thề sống chết huyết chiến (2) 16/08/2022
1093 Võ đạo đan tôn – Chương 1093: Lâm Tiêu trở về 16/08/2022
1094 Võ đạo đan tôn – Chương 1094: Yêu Vương đối chọi 16/08/2022
1095 Võ đạo đan tôn – Chương 1095: Lửa giận ngút trời (1) 16/08/2022
1096 Võ đạo đan tôn – Chương 1096: Lửa giận ngút trời (2) 16/08/2022
1097 Võ đạo đan tôn – Chương 1097: Tặng báu vật 16/08/2022
1098 Võ đạo đan tôn – Chương 1098: Yêu tộc lui binh 16/08/2022
1099 Võ đạo đan tôn – Chương 1099: Không gian áo nghĩa đan (1) 16/08/2022
1100 Võ đạo đan tôn – Chương 1100: Không gian áo nghĩa đan (2) 16/08/2022
1101 Võ đạo đan tôn – Chương 1101: Lần lượt đột phá 16/08/2022
1102 Võ đạo đan tôn – Chương 1102: Bước lên La Sơn tông 16/08/2022
1103 Võ đạo đan tôn – Chương 1103: Đại trận hộ sơn (1) 16/08/2022
1104 Võ đạo đan tôn – Chương 1104: Đại trận hộ sơn (2) 16/08/2022
1105 Võ đạo đan tôn – Chương 1105: Thái thượng trưởng lão 16/08/2022
1106 Võ đạo đan tôn – Chương 1106: Cuộc chiến của Vương giả (1) 16/08/2022
1107 Võ đạo đan tôn – Chương 1107: Cuộc chiến của Vương giả (2) 16/08/2022
1108 Võ đạo đan tôn – Chương 1108: Lăn ra đây cho ta 16/08/2022
1109 Võ đạo đan tôn – Chương 1109: Chiến đấu với La Kinh Thiên 16/08/2022
1110 Võ đạo đan tôn – Chương 1110: Vương giả của đế quốc (1) 16/08/2022
1111 Võ đạo đan tôn – Chương 1111: Vương giả của đế quốc (2) 16/08/2022
1112 Võ đạo đan tôn – Chương 1112: Huyết mạch giải phóng 16/08/2022
1113 Võ đạo đan tôn – Chương 1113: Chỉ qua vương (1) 16/08/2022
1114 Võ đạo đan tôn – Chương 1114: Chỉ qua vương (2) 16/08/2022
1115 Võ đạo đan tôn – Chương 1115: Võ Vương ra tay 16/08/2022
1116 Võ đạo đan tôn – Chương 1116: Liên minh ngầm 16/08/2022
1117 Võ đạo đan tôn – Chương 1117: La huyền cơ (1) 16/08/2022
1118 Võ đạo đan tôn – Chương 1118: La huyền cơ (2) 16/08/2022
1119 Võ đạo đan tôn – Chương 1119: Không đường chạy trốn 16/08/2022
1120 Võ đạo đan tôn – Chương 1120: Tìm được đường sống trong chỗ chết (1) 16/08/2022
1121 Võ đạo đan tôn – Chương 1121: Tìm được đường sống trong chỗ chết (2) 16/08/2022
1122 Võ đạo đan tôn – Chương 1122: La thị diệt tộc 16/08/2022
1123 Võ đạo đan tôn – Chương 1123: Đế đô loạn 16/08/2022
1124 Võ đạo đan tôn – Chương 1124: Tráng sĩ đứt cổ tay (1) 16/08/2022
1125 Võ đạo đan tôn – Chương 1125: Tráng sĩ đứt cổ tay (2) 16/08/2022
1126 Võ đạo đan tôn – Chương 1126: Sóng ngầm dâng lên 16/08/2022
1127 Võ đạo đan tôn – Chương 1127: Bách Lý Tỉ tự đến thăm (1) 16/08/2022
1128 Võ đạo đan tôn – Chương 1128: Bách Lý Tỉ tự đến thăm (2) 16/08/2022
1129 Võ đạo đan tôn – Chương 1129: Áo nghĩa dung hợp 16/08/2022
1130 Võ đạo đan tôn – Chương 1130: Điên cuồng vùn vụt 16/08/2022
1131 Võ đạo đan tôn – Chương 1131: Đề nghị hôn nhân (1) 16/08/2022
1132 Võ đạo đan tôn – Chương 1132: Đề nghị hôn nhân (2) 16/08/2022
1133 Võ đạo đan tôn – Chương 1133: Yêu tộc ám sát 16/08/2022
1134 Võ đạo đan tôn – Chương 1134: Giáp ngưu vương (1) 16/08/2022
1135 Võ đạo đan tôn – Chương 1135: Giáp ngưu vương (2) 16/08/2022
1136 Võ đạo đan tôn – Chương 1136: Giành giật từng giây 16/08/2022
1137 Võ đạo đan tôn – Chương 1137: Tức hộc máu 16/08/2022
1138 Võ đạo đan tôn – Chương 1138: Địa Kiếm Vương tức giận (1) 16/08/2022
1139 Võ đạo đan tôn – Chương 1139: Địa Kiếm Vương tức giận (1) 16/08/2022
1140 Võ đạo đan tôn – Chương 1140: Vô Không môn 16/08/2022
1141 Võ đạo đan tôn – Chương 1141: Áo nghĩa đại thành (1) 16/08/2022
1142 Võ đạo đan tôn – Chương 1142: Áo nghĩa đại thành (2) 16/08/2022
1143 Võ đạo đan tôn – Chương 1143: Phong chi vô ảnh 16/08/2022
1144 Võ đạo đan tôn – Chương 1144: Đại chiến man vương (1) 16/08/2022
1145 Võ đạo đan tôn – Chương 1145: Đại chiến man vương (2) 16/08/2022
1146 Võ đạo đan tôn – Chương 1146: Một mình chiến với bầy vương 16/08/2022
1147 Võ đạo đan tôn – Chương 1147: Một đao một tên 16/08/2022
1148 Võ đạo đan tôn – Chương 1148: Lâm tiên âm (1) 16/08/2022
1149 Võ đạo đan tôn – Chương 1149: Lâm tiên âm (2) 16/08/2022
1150 Võ đạo đan tôn – Chương 1150: Cửu âm tuyệt mạch 16/08/2022
1151 Võ đạo đan tôn – Chương 1151: Thành nhân minh (1) 16/08/2022
1152 Võ đạo đan tôn – Chương 1152: Thành nhân minh (2) 16/08/2022
1153 Võ đạo đan tôn – Chương 1153: Hiểu lầm 16/08/2022
1154 Võ đạo đan tôn – Chương 1154: Khi nhục (1) 16/08/2022
1155 Võ đạo đan tôn – Chương 1155: Khi nhục (2) 16/08/2022
1156 Võ đạo đan tôn – Chương 1156: Cút ra khỏi đây 16/08/2022
1157 Võ đạo đan tôn – Chương 1157: Huyền diệu vương (1) 16/08/2022
1158 Võ đạo đan tôn – Chương 1158: Huyền diệu vương (2) 16/08/2022
1159 Võ đạo đan tôn – Chương 1159: Yến hội (1) 16/08/2022
1160 Võ đạo đan tôn – Chương 1160: Yến hội (2) 16/08/2022
1161 Võ đạo đan tôn – Chương 1161: Không nên ép ta (1) 16/08/2022
1162 Võ đạo đan tôn – Chương 1162: Không nên ép ta (2) 16/08/2022
1163 Võ đạo đan tôn – Chương 1163: Thiết diện vương 16/08/2022
1164 Võ đạo đan tôn – Chương 1164: Khu vực hạch tâm (1) 16/08/2022
1165 Võ đạo đan tôn – Chương 1165: Khu vực hạch tâm (2) 16/08/2022
1166 Võ đạo đan tôn – Chương 1166: Bạo châm vương 16/08/2022
1167 Võ đạo đan tôn – Chương 1167: Lực chiến tam vương (1) 16/08/2022
1168 Võ đạo đan tôn – Chương 1168: Lực chiến tam vương (2) 16/08/2022
1169 Võ đạo đan tôn – Chương 1169: Không ai địch nổi (1) 16/08/2022
1170 Võ đạo đan tôn – Chương 1170: Không ai địch nổi (2) 16/08/2022
1171 Võ đạo đan tôn – Chương 1171: Liễu hà vương 16/08/2022
1172 Võ đạo đan tôn – Chương 1172: Đao hồn đột phá (1) 16/08/2022
1173 Võ đạo đan tôn – Chương 1173: Đao hồn đột phá (2) 16/08/2022
1174 Võ đạo đan tôn – Chương 1174: Man vương sáo trang (1) 16/08/2022
1175 Võ đạo đan tôn – Chương 1175: Man vương sáo trang (2) 16/08/2022
1176 Võ đạo đan tôn – Chương 1176: Ta muốn 16/08/2022
1177 Võ đạo đan tôn – Chương 1177: Văn dược vương (1) 16/08/2022
1178 Võ đạo đan tôn – Chương 1178: Văn dược vương (2) 16/08/2022
1179 Võ đạo đan tôn – Chương 1179: Tranh luận dược tính (1) 16/08/2022
1180 Võ đạo đan tôn – Chương 1180: Tranh luận dược tính (2) 16/08/2022
1181 Võ đạo đan tôn – Chương 1181: Huyền Diệu Vương khẩn cầu 16/08/2022
1182 Võ đạo đan tôn – Chương 1182: Ảnh mị hải tâm viêm (1) 16/08/2022
1183 Võ đạo đan tôn – Chương 1183: Ảnh mị hải tâm viêm (2) 16/08/2022
1184 Võ đạo đan tôn – Chương 1184: Trị liệu hương diễm 16/08/2022
1185 Võ đạo đan tôn – Chương 1185: Huyền Hàn chi thể (1) 16/08/2022
1186 Võ đạo đan tôn – Chương 1186: Huyền Hàn chi thể (2) 16/08/2022
1187 Võ đạo đan tôn – Chương 1187: Phân thân thức tỉnh (1) 16/08/2022
1188 Võ đạo đan tôn – Chương 1188: Phân thân thức tỉnh (2) 16/08/2022
1189 Võ đạo đan tôn – Chương 1189: Thành yêu minh 16/08/2022
1190 Võ đạo đan tôn – Chương 1190: Chiếm cứ động phủ (1) 16/08/2022
1191 Võ đạo đan tôn – Chương 1191: Chiếm cứ động phủ (2) 16/08/2022
1192 Võ đạo đan tôn – Chương 1192: Chiến trường Cổ Tộc (1) 16/08/2022
1193 Võ đạo đan tôn – Chương 1193: Chiến trường Cổ Tộc (2) 16/08/2022
1194 Võ đạo đan tôn – Chương 1194: Oan hồn 16/08/2022
1195 Võ đạo đan tôn – Chương 1195: Hài cốt Long tộc (1) 16/08/2022
1196 Võ đạo đan tôn – Chương 1196: Hài cốt Long tộc (2) 16/08/2022
1197 Võ đạo đan tôn – Chương 1197: Oan gia tụ đầu 16/08/2022
1198 Võ đạo đan tôn – Chương 1198: Phát giác lẫn nhau (1) 16/08/2022
1199 Võ đạo đan tôn – Chương 1199: Phát giác lẫn nhau (2) 16/08/2022
1200 Võ đạo đan tôn – Chương 1200: Tự chui đầu vào rọ (1) 16/08/2022
1201 Võ đạo đan tôn – Chương 1201: Tự chui đầu vào rọ (2) 16/08/2022
1202 Võ đạo đan tôn – Chương 1202: Chiến cổ luân vương 16/08/2022
1203 Võ đạo đan tôn – Chương 1203: Phù văn tù lao (1) 16/08/2022
1204 Võ đạo đan tôn – Chương 1204: Phù văn tù lao (2) 16/08/2022
1205 Võ đạo đan tôn – Chương 1205: Hai chiêu diệt địch (1) 16/08/2022
1206 Võ đạo đan tôn – Chương 1206: Hai chiêu diệt địch (2) 16/08/2022
1207 Võ đạo đan tôn – Chương 1207: Cuộc giao chiến thần bí (1) 16/08/2022
1208 Võ đạo đan tôn – Chương 1208: Cuộc giao chiến thần bí (2) 16/08/2022
1209 Võ đạo đan tôn – Chương 1209: Binh chia làm hai đường (1) 16/08/2022
1210 Võ đạo đan tôn – Chương 1210: Binh chia làm hai đường (2) 16/08/2022
1211 Võ đạo đan tôn – Chương 1211: Văn Dược Vương ngã xuống (1) 16/08/2022
1212 Võ đạo đan tôn – Chương 1212: Văn Dược Vương ngã xuống (2) 16/08/2022
1213 Võ đạo đan tôn – Chương 1213: Hỏa diễm sơn 16/08/2022
1214 Võ đạo đan tôn – Chương 1214: Dung hỏa thần quả (1) 16/08/2022
1215 Võ đạo đan tôn – Chương 1215: Dung hỏa thần quả (2) 16/08/2022
1216 Võ đạo đan tôn – Chương 1216: Cường giả khắp nơi (1) 16/08/2022
1217 Võ đạo đan tôn – Chương 1217: Cường giả khắp nơi (2) 16/08/2022
1218 Võ đạo đan tôn – Chương 1218: Điên cuồng tranh cướp (1) 16/08/2022
1219 Võ đạo đan tôn – Chương 1219: Điên cuồng tranh cướp (2) 16/08/2022
1220 Võ đạo đan tôn – Chương 1220: Giao chiến kịch liệt (1) 16/08/2022
1221 Võ đạo đan tôn – Chương 1221: Giao chiến kịch liệt (2) 16/08/2022
1222 Võ đạo đan tôn – Chương 1222: Liên tiếp thu hoạch (1) 16/08/2022
1223 Võ đạo đan tôn – Chương 1223: Liên tiếp thu hoạch (2) 16/08/2022
1224 Võ đạo đan tôn – Chương 1224: Viêm Long khủng bố 16/08/2022
1225 Võ đạo đan tôn – Chương 1225: Bỏ lỡ cơ hội (1) 16/08/2022
1226 Võ đạo đan tôn – Chương 1226: Bỏ lỡ cơ hội (2) 16/08/2022
1227 Võ đạo đan tôn – Chương 1227: Vương giả Tam Trọng (1) 16/08/2022
1228 Võ đạo đan tôn – Chương 1228: Vương giả Tam Trọng (2) 16/08/2022
1229 Võ đạo đan tôn – Chương 1229: Hồn niệm phân thân (1) 16/08/2022
1230 Võ đạo đan tôn – Chương 1230: Hồn niệm phân thân (2) 16/08/2022
1231 Võ đạo đan tôn – Chương 1231: Công kích linh hồn (1) 16/08/2022
1232 Võ đạo đan tôn – Chương 1232: Công kích linh hồn (2) 16/08/2022
1233 Võ đạo đan tôn – Chương 1233: Đột phá Nhị Trọng 16/08/2022
1234 Võ đạo đan tôn – Chương 1234: Hiểu rõ ân oán (1) 16/08/2022
1235 Võ đạo đan tôn – Chương 1235: Hiểu rõ ân oán (2) 16/08/2022
1236 Võ đạo đan tôn – Chương 1236: Dễ dàng tiêu diệt (1) 16/08/2022
1237 Võ đạo đan tôn – Chương 1237: Dễ dàng tiêu diệt (2) 16/08/2022
1238 Võ đạo đan tôn – Chương 1238: Hỏa Long nhất tộc (1) 16/08/2022
1239 Võ đạo đan tôn – Chương 1239: Hỏa Long nhất tộc (2) 16/08/2022
1240 Võ đạo đan tôn – Chương 1240: Thái cổ tà long 16/08/2022
1241 Võ đạo đan tôn – Chương 1241: Cấm địa Long tộc (1) 16/08/2022
1242 Võ đạo đan tôn – Chương 1242: Cấm địa Long tộc (2) 16/08/2022
1243 Võ đạo đan tôn – Chương 1243: Tiểu viêm 16/08/2022
1244 Võ đạo đan tôn – Chương 1244: Long gia sống lại 16/08/2022
1245 Võ đạo đan tôn – Chương 1245: Lịch sử đầy bụi (1) 16/08/2022
1246 Võ đạo đan tôn – Chương 1246: Lịch sử đầy bụi (2) 16/08/2022
1247 Võ đạo đan tôn – Chương 1247: Bảo tàng Man tộc 16/08/2022
1248 Võ đạo đan tôn – Chương 1248: Phế khu Cổ Thần 16/08/2022
1249 Võ đạo đan tôn – Chương 1249: Phong ba khởi (1) 16/08/2022
1250 Võ đạo đan tôn – Chương 1250: Phong ba khởi (2) 16/08/2022
1251 Võ đạo đan tôn – Chương 1251: Hàn băng vương 16/08/2022
1252 Võ đạo đan tôn – Chương 1252: Chìa khóa thứ ba 16/08/2022
1253 Võ đạo đan tôn – Chương 1253: Đừng để ta xem thường! (1) 16/08/2022
1254 Võ đạo đan tôn – Chương 1254: Đừng để ta xem thường! (2) 16/08/2022
1255 Võ đạo đan tôn – Chương 1255: Bí pháp truyền thừa 16/08/2022
1256 Võ đạo đan tôn – Chương 1256: Phi loan vương 16/08/2022
1257 Võ đạo đan tôn – Chương 1257: Âm mưu của Man tộc 16/08/2022
1258 Võ đạo đan tôn – Chương 1258: Thiên phú thần thông (1) 16/08/2022
1259 Võ đạo đan tôn – Chương 1259: Thiên phú thần thông (2) 16/08/2022
1260 Võ đạo đan tôn – Chương 1260: Năm đại yêu vương 16/08/2022
1261 Võ đạo đan tôn – Chương 1261: Tam tộc liên thủ 16/08/2022
1262 Võ đạo đan tôn – Chương 1262: Mỗi phe phái đều có kế hoạch nham hiểm (1) 16/08/2022
1263 Võ đạo đan tôn – Chương 1263: Mỗi phe phái đều có kế hoạch nham hiểm (2) 16/08/2022
1264 Võ đạo đan tôn – Chương 1264: Mê Thất chiểu trạch 16/08/2022
1265 Võ đạo đan tôn – Chương 1265: Chiểu trạch quái 16/08/2022
1266 Võ đạo đan tôn – Chương 1266: Thành công đào thoát (1) 16/08/2022
1267 Võ đạo đan tôn – Chương 1267: Thành công đào thoát (2) 16/08/2022
1268 Võ đạo đan tôn – Chương 1268: Thiết Đao thú 16/08/2022
1269 Võ đạo đan tôn – Chương 1269: Trốn quanh bốn phía 16/08/2022
1270 Võ đạo đan tôn – Chương 1270: Thông đạo chưa biết (1) 16/08/2022
1271 Võ đạo đan tôn – Chương 1271: Thông đạo chưa biết (2) 16/08/2022
1272 Võ đạo đan tôn – Chương 1272: Truyền tống môn 16/08/2022
1273 Võ đạo đan tôn – Chương 1273: Huyễn Cảnh bình nguyên (1) 16/08/2022
1274 Võ đạo đan tôn – Chương 1274: Huyễn Cảnh bình nguyên (2) 16/08/2022
1275 Võ đạo đan tôn – Chương 1275: Tinh thần lực đột phá (1) 16/08/2022
1276 Võ đạo đan tôn – Chương 1276: Tinh thần lực đột phá (2) 16/08/2022
1277 Võ đạo đan tôn – Chương 1277: Huyễn Mộng thú tôn cấp 16/08/2022
1278 Võ đạo đan tôn – Chương 1278: Bị sủng hạnh 16/08/2022
1279 Võ đạo đan tôn – Chương 1279: Thật thật giả giả (1) 16/08/2022
1280 Võ đạo đan tôn – Chương 1280: Thật thật giả giả (2) 16/08/2022
1281 Võ đạo đan tôn – Chương 1281: Phụ trách 16/08/2022
1282 Võ đạo đan tôn – Chương 1282: Mặt thật 16/08/2022
1283 Võ đạo đan tôn – Chương 1283: Tiến vào bảo điện 16/08/2022
1284 Võ đạo đan tôn – Chương 1284: Chiến đấu mở màn (1) 16/08/2022
1285 Võ đạo đan tôn – Chương 1285: Chiến đấu mở màn (2) 16/08/2022
1286 Võ đạo đan tôn – Chương 1286: Đại chiến Tà Đa 16/08/2022
1287 Võ đạo đan tôn – Chương 1287: Tiểu Viêm ra tay 16/08/2022
1288 Võ đạo đan tôn – Chương 1288: Tà Đa vẫn lạc 16/08/2022
1289 Võ đạo đan tôn – Chương 1289: Chí Bảo điện A cấp (1) 16/08/2022
1290 Võ đạo đan tôn – Chương 1290: Chí Bảo điện A cấp (2) 16/08/2022
1291 Võ đạo đan tôn – Chương 1291: Tiến vào bảo thất 16/08/2022
1292 Võ đạo đan tôn – Chương 1292: Tà Thử Vương phẫn nộ 16/08/2022
1293 Võ đạo đan tôn – Chương 1293: Chiến đấu khôi lỗi 16/08/2022
1294 Võ đạo đan tôn – Chương 1294: Chí tôn khí 16/08/2022
1295 Võ đạo đan tôn – Chương 1295: Đại chiến điên cuồng 16/08/2022
1296 Võ đạo đan tôn – Chương 1296: Tà Hồn Vương tìm đường chết (1) 16/08/2022
1297 Võ đạo đan tôn – Chương 1297: Tà Hồn Vương tìm đường chết (2) 16/08/2022
1298 Võ đạo đan tôn – Chương 1298: Phệ thần thú 16/08/2022
1299 Võ đạo đan tôn – Chương 1299: Thiên phạt 16/08/2022
1300 Võ đạo đan tôn – Chương 1300: Truyền thừa cầu 16/08/2022
1301 Võ đạo đan tôn – Chương 1301: Cuối đường gặp mặt 16/08/2022
1302 Võ đạo đan tôn – Chương 1302: Hạo thiên kính 16/08/2022
1303 Võ đạo đan tôn – Chương 1303: Nguy cơ của Man tộc (1) 16/08/2022
1304 Võ đạo đan tôn – Chương 1304: Nguy cơ của Man tộc (2) 16/08/2022
1305 Võ đạo đan tôn – Chương 1305: Thiên Thực Man Tôn 16/08/2022
1306 Võ đạo đan tôn – Chương 1306: Sinh tử tồn vong 16/08/2022
1307 Võ đạo đan tôn – Chương 1307: Yêu Hoàng tinh huyết (1) 16/08/2022
1308 Võ đạo đan tôn – Chương 1308: Yêu Hoàng tinh huyết (2) 16/08/2022
1309 Võ đạo đan tôn – Chương 1309: Người thắng lớn nhất 16/08/2022
1310 Võ đạo đan tôn – Chương 1310: Lão tiền bối (1) 16/08/2022
1311 Võ đạo đan tôn – Chương 1311: Lão tiền bối (2) 16/08/2022
1312 Võ đạo đan tôn – Chương 1312: Đột phá tam trọng 16/08/2022
1313 Võ đạo đan tôn – Chương 1313: Bốn đại cường giả (1) 16/08/2022
1314 Võ đạo đan tôn – Chương 1314: Bốn đại cường giả (2) 16/08/2022
1315 Võ đạo đan tôn – Chương 1315: Phá kiếm vương 16/08/2022
1316 Võ đạo đan tôn – Chương 1316: Ba chiêu giết ngươi (1) 16/08/2022
1317 Võ đạo đan tôn – Chương 1317: Ba chiêu giết ngươi (2) 16/08/2022
1318 Võ đạo đan tôn – Chương 1318: Đại rút lui 16/08/2022
1319 Võ đạo đan tôn – Chương 1319: Thành Minh Nhân tận thế 16/08/2022
1320 Võ đạo đan tôn – Chương 1320: Thiên hạ chấn động (1) 16/08/2022
1321 Võ đạo đan tôn – Chương 1321: Thiên hạ chấn động (2) 16/08/2022
1322 Võ đạo đan tôn – Chương 1322: Hưng sư vấn tội 16/08/2022
1323 Võ đạo đan tôn – Chương 1323: Đăng thiên phong (1) 16/08/2022
1324 Võ đạo đan tôn – Chương 1324: Đăng thiên phong (2) 16/08/2022
1325 Võ đạo đan tôn – Chương 1325: Liên minh Nhân tộc 16/08/2022
1326 Võ đạo đan tôn – Chương 1326: Tôn Giả mới 16/08/2022
1327 Võ đạo đan tôn – Chương 1327: Tháp thời gian (1) 16/08/2022
1328 Võ đạo đan tôn – Chương 1328: Tháp thời gian (2) 16/08/2022
1329 Võ đạo đan tôn – Chương 1329: Máu chảy thành sông 16/08/2022
1330 Võ đạo đan tôn – Chương 1330: Liên thủ kháng địch 16/08/2022
1331 Võ đạo đan tôn – Chương 1331: Trước khi đại chiến (1) 16/08/2022
1332 Võ đạo đan tôn – Chương 1332: Trước khi đại chiến (2) 16/08/2022
1333 Võ đạo đan tôn – Chương 1333: Tam tộc quyết chiến 16/08/2022
1334 Võ đạo đan tôn – Chương 1334: Một đường đuổi giết (1) 16/08/2022
1335 Võ đạo đan tôn – Chương 1335: Một đường đuổi giết (2) 16/08/2022
1336 Võ đạo đan tôn – Chương 1336: Chân tướng rõ ràng 16/08/2022
1337 Võ đạo đan tôn – Chương 1337: Thần! (1) 16/08/2022
1338 Võ đạo đan tôn – Chương 1338: Thần! (2) 16/08/2022

Bình luận