Thông tin truyện

Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Tác giả:

Mang Hài Tử

Thể loại:

Cổ Đại , Trọng Sinh

Nhóm dịch:

aa truyen

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1044
9.1
Số lượng đánh giá: 20

Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Hán việt: Trọng sinh chi nguyên phối đích thê
Tác giả: Mang Hài Tử
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh
Convert: Ánh Nguyệt (Đã được converter cho phép)
Nguồn: Wikidth
Editor: trucxinh0505
Tổng chương: 136 chương
Tình trạng: Đang edit
Văn án:
Sống một đời, tâm địa nàng ác độc, hao tổn tâm cơ gả cho hắn, chiếm vị trí vợ cả của hắn.
Trọng sinh, nàng vẫn là vợ cả của hắn.
Biết được chuyện trước, tìm mọi cách nhắc nhở hắn tránh đi tai nạn kia, ai ngờ, sớm đã hãm sâu vào trong đó.
Tránh không khỏi, liền nghênh đón dù khó khăn, vợ chồng đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn.
Kiếp trước tâm nhãn nữ chủ hạn hẹp, vì yêu mà tính tình quá mức ghen ghét với người khác. Đời này, tâm nhãn phóng khoáng, trong “Ngực” cũng không nặng nề!
Hai đời, nam chủ trước sau cao quý thanh lãnh như một, nghĩ một đằng nói một nẻo!​

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 01 02/10/2021
2 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 02 02/10/2021
3 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 03 02/10/2021
4 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 04 02/10/2021
5 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 05 10/10/2021
6 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 06 10/10/2021
7 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 07 11/10/2021
8 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 08 14/10/2021
9 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 09 16/10/2021
10 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 10 16/10/2021
11 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 11 17/10/2021
12 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 12 19/10/2021
13 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 13 20/10/2021
14 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 14 20/10/2021
15 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 15 20/10/2021
16 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 16 20/10/2021
17 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 17 20/10/2021
18 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 18 20/10/2021
19 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 19 20/10/2021
20 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 20 22/10/2021
21 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 21 22/10/2021
22 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 22 24/10/2021
23 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 23 29/10/2021
24 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 24 06/11/2021
25 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 25 07/11/2021
26 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 26.1 03/12/2021
27 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 26.2 04/12/2021
28 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 27 12/12/2021
29 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 28 16/12/2021
30 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 29 24/12/2021
31 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 30 02/01/2022
32 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 31 06/01/2022
33 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 32 17/04/2022
34 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 33 30/04/2022
35 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 34 06/07/2022
36 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 35: 10/07/2022
37 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 36 10/07/2022
38 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 37: 16/07/2022
39 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 38: 17/07/2022
40 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 39 07/08/2022
41 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 40 08/08/2022
42 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 41 14/08/2022
43 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 42 14/08/2022
44 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 43 21/08/2022
45 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 44 21/08/2022
46 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 45 25/08/2022
47 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 46 26/08/2022
48 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 47 27/08/2022
49 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 48 28/08/2022
50 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 49 30/08/2022
51 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 50 31/08/2022
52 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 51 01/09/2022
53 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 52 02/09/2022
54 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 53 03/09/2022
55 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 54 04/09/2022
56 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 55 05/09/2022
57 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 56 07/09/2022
58 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 57 09/09/2022
59 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 58 10/09/2022
60 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 59 11/09/2022
61 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 60 12/09/2022
62 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 61 14/09/2022
63 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 62 14/09/2022
64 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 63 18/09/2022
65 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 64 02/10/2022
66 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 65 13/10/2022
67 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 66 17/10/2022
68 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 67 17/10/2022
69 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 68 18/10/2022
70 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 69 21/10/2022
71 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 70 21/10/2022
72 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 71 23/10/2022
73 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 72 28/10/2022
74 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 73 05/11/2022
75 Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả – Chương 74 15/11/2022

Bình luận