Thông tin truyện

Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò

Tác giả:

user56733063

Thể loại:

Bách Hợp , Đô Thị

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

86

Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò

Bạn đang đọc truyện Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò của tác giả user56732063. Lần đầu gặp gỡ… nhất kiến chung tình. Cô không ngầng ngại mang cả trái tim cho luôn nàng, từng chút cả hai thâm nhập vào cuộc sống của nhau. Đáng nói quan hệ này những là cô trò mà còn lại là có quan hệ một chút tình thân…
Vài tháng ủ ấp tình cảm một mình, nước mắt chảy đổi lại một lần dũng cảm thổ lộ tâm tình cứ tưởng nàng sẽ một chút cũng không thể chấp nhận nào ngờ chính là cả hai đều yêu nhau, vác đường quăng vào mặt người nhà…
Nếu yêu thích truyện bách hợp, bạn có thể đọc thêm Nguyện Giả Thượng Câu hoặc Song Hướng Mê Luyến

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 1 03/04/2022
2 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 2 03/04/2022
3 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 3 03/04/2022
4 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 4 03/04/2022
5 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 5 03/04/2022
6 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 6 03/04/2022
7 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 7 03/04/2022
8 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 8 03/04/2022
9 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 9 03/04/2022
10 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 10 03/04/2022
11 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 11 03/04/2022
12 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 12 03/04/2022
13 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 13 03/04/2022
14 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 14 03/04/2022
15 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 15 03/04/2022
16 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 16 03/04/2022
17 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 17 03/04/2022
18 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 18 03/04/2022
19 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 19 03/04/2022
20 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 20 03/04/2022
21 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 21 03/04/2022
22 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 22 03/04/2022
23 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 23 03/04/2022
24 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 24 03/04/2022
25 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 25 03/04/2022
26 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 26 03/04/2022
27 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 27 03/04/2022
28 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 28 03/04/2022
29 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 29 03/04/2022
30 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 30 03/04/2022
31 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 31 03/04/2022
32 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 32 03/04/2022
33 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 33 03/04/2022
34 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 34 03/04/2022
35 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 35 03/04/2022
36 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 36 03/04/2022
37 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 37 03/04/2022
38 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 38 03/04/2022
39 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 39 03/04/2022
40 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 40 03/04/2022
41 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 41 03/04/2022
42 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 42 03/04/2022
43 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 43 08/04/2022
44 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 44 08/04/2022
45 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 45 08/04/2022
46 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 46 08/04/2022
47 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 47 08/04/2022
48 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 48 08/04/2022
49 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 49 08/04/2022
50 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 50 08/04/2022
51 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 51 08/04/2022
52 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 52 08/04/2022
53 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 53 08/04/2022
54 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 54 08/04/2022
55 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 55 08/04/2022
56 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 56 08/04/2022
57 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 57 08/04/2022
58 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 58 08/04/2022
59 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 59 08/04/2022
60 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 60 08/04/2022
61 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 61 08/04/2022
62 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 62 08/04/2022
63 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 63 08/04/2022
64 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 64 08/04/2022
65 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 65 08/04/2022
66 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – Chương 66 08/04/2022
67 Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò – 67: Kết 08/04/2022

Bình luận