Thông tin truyện

Tìm Kiếm Nam Chính

Tác giả:

Bạch Y Tổng Công

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

22

Tìm Kiếm Nam Chính

Thể loại: Xuyên không, hệ thống, nữ phụ văn, không CP…
Nhân vật chính:Hạ Lưu
Edit & beta:Lam Nhất Dương
Có rất nhiều nam chính anh tuấn, gia thế lại hiển hách nhưng không muốn hưởng thủ lại cao chạy xa bay theo nữ chính.
Tổng tài, hãy vì công ty của ngươi.
Hoàng tử, hãy vì quốc gia của ngươi.
Ma vương, hãy vì ma tử ma tôn của ngươi.
Nhìn mở mắt ra nhìn xem, đừng để bị nữ chính tẩy não mà vứt bỏ tất cả a! Hạ Lưu nhịn không được đau đầu ————
Nam chính, ngươi phải trở về đi thôi.
Truyện này còn có tên:
”Làm thế nào để đem nam chính bỏ trốn quay trở về.”
100 loại nam nhân, 100 cách thu phục khác nhau.
Mỗi ngày đều phải tẩy não cho nam chính.
Nữ phụ như nàng thật là khổ mà…!!!
Hôm nay lại phải tìm nam chính! …

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 1: Tổng giám đốc đại nhân yêu tôi (1) 08/05/2022
2 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 2: Tổng giám đốc đại nhân yêu tôi (2) 08/05/2022
3 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 3: Tổng giám đốc đại nhân yêu tôi (3) 08/05/2022
4 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 4: Tổng giám đốc đại nhân yêu tôi (4) 08/05/2022
5 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 5: Tổng giám đốc đại nhân yêu tôi (5) 08/05/2022
6 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 6: Tổng giám đốc đại nhân yêu tôi (6) 08/05/2022
7 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 7: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (1) 08/05/2022
8 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 8: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (2) 08/05/2022
9 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 9: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (3) 08/05/2022
10 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 10: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (4) 08/05/2022
11 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 11: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (5) 08/05/2022
12 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 12: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (6) 08/05/2022
13 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 13: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (7) 08/05/2022
14 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 13-2: Ngoại truyện tổng giám đốc yêu tôi (Lưu ý có cảnh H) 08/05/2022
15 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 14: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (8) 08/05/2022
16 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 15-1: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (9) 08/05/2022
17 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 15-2: Ngoại truyện Nhiếp chính vương: Một cái bánh bao dẫn tới huyết án 08/05/2022
18 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 16: Siêu sao thích ăn quà vặt 08/05/2022
19 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 17: Siêu sao thích ăn quà vặt (1) 08/05/2022
20 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 18: Siêu sao thích ăn quà vặt (2) 08/05/2022
21 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 19: Siêu sao thích ăn quà vặt (3) 08/05/2022
22 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 20: Siêu sao thích ăn quà vặt (4) 08/05/2022
23 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 21: Siêu sao thích ăn quà vặt (5) 08/05/2022
24 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 22: Siêu sao thích ăn quà vặt (6) 08/05/2022
25 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 23: Siêu sao thích ăn quà vặt (7) 08/05/2022
26 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 24: Siêu sao thích ăn quà vặt (8) 08/05/2022
27 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 25: Sư phụ đại nhân xin dừng bước 08/05/2022
28 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 26: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (1) 08/05/2022
29 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 27: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (2) 08/05/2022
30 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 28: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (3) 08/05/2022
31 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 29: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (4) 08/05/2022
32 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 30: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (5) 08/05/2022
33 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 31: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (6) 08/05/2022
34 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 32: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (7) 08/05/2022
35 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 33: Sư phụ đại nhân xin dừng bước (8) 08/05/2022
36 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 34: Sống chung với tác giả nổi tiếng 08/05/2022
37 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 35: Sống chung với tác giả nổi tiếng (1) 08/05/2022
38 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 36: Sống chung với tác giả nổi tiếng (2) 08/05/2022
39 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 37: Sống chung với tác giả nổi tiếng (3) 08/05/2022
40 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 38: Sống chung với tác giả nổi tiếng (4) 08/05/2022
41 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 39: Sống chung với tác giả nổi tiếng (5) 08/05/2022
42 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 40: Sống chung với tác giả nổi tiếng (6) 08/05/2022
43 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 41: Y tiên sư huynh không được chạy 08/05/2022
44 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 42: Y tiên sư huynh không được chạy (1) 08/05/2022
45 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 43: Y tiên sư huynh xin dừng bước (2) 08/05/2022
46 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 44: Y tiên sư huynh không được chạy (3) 08/05/2022
47 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 45: Y tiên sư huynh không được chạy (4) 08/05/2022
48 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 46: Y tiên sư huynh không được chạy (5) 08/05/2022
49 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 47: Y tiên sư huynh không được chạy (6) 08/05/2022
50 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 48: Y tiên sư huynh không được chạy (7) 08/05/2022
51 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 49: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi 08/05/2022
52 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 50: Người ngoài hành tinh và tôi (1) 08/05/2022
53 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 51: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi (2) 08/05/2022
54 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 52: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi (3) 08/05/2022
55 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 53: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi (4) 08/05/2022
56 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 54: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi (5) 08/05/2022
57 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 55: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi (6) 08/05/2022
58 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 56: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi (7) 08/05/2022
59 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 57: Người ngoài hành tinh trung nhị bệnh và tôi (8) 08/05/2022
60 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 57-2: Du chi nhân yêu yêu nhân 08/05/2022
61 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 58: Du chi nhân yêu yêu nhân (1) 08/05/2022
62 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 59: Du chi nhân yêu yêu nhân (2) 08/05/2022
63 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 60: Du chi nhân yêu yêu nhân (3) 08/05/2022
64 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 61: Du chi yêu nhân nhân yêu (4) 08/05/2022
65 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 62: Du chi nhân yêu yêu nhân (5) 08/05/2022
66 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 63: Du chi nhân yêu yêu nhân (6) 08/05/2022
67 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 64: Du chi nhân yêu yêu nhân (7) 08/05/2022
68 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 65: Du chi nhân yêu yêu nhân (8) 08/05/2022
69 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 66: Du chi nhân yêu yêu nhân (9) 08/05/2022
70 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 67: Vong linh pháp sư cùng khô lâu (1) 08/05/2022
71 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 68: Vong linh pháp sư và khô lâu (2) 08/05/2022
72 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 69: Vong linh pháp sư và khô lâu (3) 08/05/2022
73 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 70: Vong linh pháp sư và khô lâu (4) 08/05/2022
74 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 71: Vong linh pháp sư và khô lâu (5) 08/05/2022
75 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 72: Vong linh pháp sư và khô lâu (6) 08/05/2022
76 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 73: Vong linh pháp sư và khô lâu (7) 08/05/2022
77 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 74: Vong linh pháp sư và khô lâu (8) 08/05/2022
78 Tìm Kiếm Nam Chính – Chương 75: Hoàn 08/05/2022

Bình luận