Thông tin truyện

Thứ Nữ Vợ Kế

Tác giả:

Uyển Tiểu Uyển

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

32
8.5
Số lượng đánh giá: 2

Thứ Nữ Vợ Kế

Giới Thiệu Truyện
Nhân vật nữ chính đơn giản chỉ là đứa con không được mong chờ của người cha là con thứ trong triều đình và mẹ là tam đẵng lưu gia nhưng chỉ bất đắc dĩ leo giường chủ mà thôi…
Nữ chính kiếp trước đã lợi dụng sắc đẹp trời phú của mình mà đã lên giường với anh rể , kiếp này tuy cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường đủ ăn đủ mặc nhưng chưa ai biết được điều ấy sẽ có được hay không vì cô còn phải trả cái giá của mình trong kiếp trước !!!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 1: Trở lại 18/08/2022
2 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 2: Làm ầm ĩ 18/08/2022
3 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 3: Lưu lại 18/08/2022
4 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 4: Không ngủ 18/08/2022
5 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 5: Tự biết 18/08/2022
6 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 6: Giày vò 18/08/2022
7 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 7: Chép kinh 18/08/2022
8 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 8: Phúc tinh 18/08/2022
9 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 9: Chuẩn bị 18/08/2022
10 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 10 18/08/2022
11 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 11: Lòng hiếu thảo 18/08/2022
12 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 12: Ra cửa 18/08/2022
13 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 13: Hội đèn lồng 18/08/2022
14 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 14: Ngoan độc 18/08/2022
15 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 15: Ỷ lại 18/08/2022
16 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 16 18/08/2022
17 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 17 18/08/2022
18 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 18 18/08/2022
19 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 19 18/08/2022
20 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 20 18/08/2022
21 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 21 18/08/2022
22 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 22 18/08/2022
23 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 23 18/08/2022
24 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 24 18/08/2022
25 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 25 18/08/2022
26 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 26: Chương 26 18/08/2022
27 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 27 18/08/2022
28 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 28: Thứ nữ 18/08/2022
29 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 29 18/08/2022
30 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 30 18/08/2022
31 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 31 18/08/2022
32 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 32 18/08/2022
33 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 33 18/08/2022
34 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 34 18/08/2022
35 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 35 18/08/2022
36 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 36 18/08/2022
37 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 37 18/08/2022
38 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 38 18/08/2022
39 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 39 18/08/2022
40 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 40 18/08/2022
41 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 41 18/08/2022
42 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 42 18/08/2022
43 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 43 18/08/2022
44 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 44 18/08/2022
45 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 45 18/08/2022
46 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 46: Chương: 46 18/08/2022
47 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 47: Chương: 47 18/08/2022
48 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 48: Chương: 48 18/08/2022
49 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 49 18/08/2022
50 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 50: Chương: 50 18/08/2022
51 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 51: Chương: 51 18/08/2022
52 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 52: Chương: 52 18/08/2022
53 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 53 18/08/2022
54 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 54 18/08/2022
55 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 55 18/08/2022
56 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 56 18/08/2022
57 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 57 18/08/2022
58 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 58 18/08/2022
59 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 59 18/08/2022
60 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 60 18/08/2022
61 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 61 18/08/2022
62 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 62 18/08/2022
63 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 63 18/08/2022
64 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 64 18/08/2022
65 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 65 18/08/2022
66 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 66 18/08/2022
67 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 67 18/08/2022
68 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 68 18/08/2022
69 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 69 18/08/2022
70 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 70 18/08/2022
71 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 71 18/08/2022
72 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 72 18/08/2022
73 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 73 18/08/2022
74 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 74 18/08/2022
75 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 75 18/08/2022
76 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 76 18/08/2022
77 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 77 18/08/2022
78 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 78 18/08/2022
79 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 79 18/08/2022
80 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 80 18/08/2022
81 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 81 18/08/2022
82 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 82 18/08/2022
83 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 83 18/08/2022
84 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 84 18/08/2022
85 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 85 18/08/2022
86 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 86: Kết thúc 18/08/2022
87 Thứ Nữ Vợ Kế – Chương 87: Ngoại truyện 18/08/2022

Bình luận