Thông tin truyện

Tận thế song sủng

Tác giả:

Bạch Tiểu Trinh

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

36
0
Số lượng đánh giá: 0

Tận thế song sủng

Thể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng….
Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất……
Tình trạng sáng tác: đã hoàn
Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại
Dịch: QT và Google ca ca
Bản convert: Tiểu Tuyền
Tỉnh lại, chợt phát hiện có một mỹ nam cạnh bên, rồi lại biết nơi đây đang là tận thế.
Tỉnh lại, nhận ra mình đã quay về ba năm trước, người vợ chưa cưới đang túc trực bên cạnh.
Nếu trời ban lương duyên, vậy thì cùng nhau đánh Zombie thăng cấp, thuận tiện nói chuyện yêu đương….

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tận thế song sủng – Chương 1: Mới gặp gỡ 21/07/2022
2 Tận thế song sủng – Chương 2: Trọng sinh 21/07/2022
3 Tận thế song sủng – Chương 3: Tận thế 21/07/2022
4 Tận thế song sủng – Chương 4: Không gian 21/07/2022
5 Tận thế song sủng – Chương 5: Đính hôn 21/07/2022
6 Tận thế song sủng – Chương 6: Đi ra ngoài 21/07/2022
7 Tận thế song sủng – Chương 7: Thế mậu 21/07/2022
8 Tận thế song sủng – Chương 8: Siêu thị 21/07/2022
9 Tận thế song sủng – Chương 9: Càn quét 21/07/2022
10 Tận thế song sủng – Chương 10: Xong 21/07/2022
11 Tận thế song sủng – Chương 11: Về Nhà 21/07/2022
12 Tận thế song sủng – Chương 12: Ăn cơm 21/07/2022
13 Tận thế song sủng – Chương 13: Ngủ 21/07/2022
14 Tận thế song sủng – Chương 14: Bí mật 21/07/2022
15 Tận thế song sủng – Chương 15: Thực vật 21/07/2022
16 Tận thế song sủng – Chương 16: Qua đêm 21/07/2022
17 Tận thế song sủng – Chương 17: Hệ băng 21/07/2022
18 Tận thế song sủng – Chương 18: Hằng ngày 21/07/2022
19 Tận thế song sủng – Chương 19: Dị năng 21/07/2022
20 Tận thế song sủng – Chương 20: Tinh hạch 21/07/2022
21 Tận thế song sủng – Chương 21: Phục bút (*) 21/07/2022
22 Tận thế song sủng – Chương 22: Luyện tập 21/07/2022
23 Tận thế song sủng – Chương 23: Tắm 21/07/2022
24 Tận thế song sủng – Chương 24: Ngủ 21/07/2022
25 Tận thế song sủng – Chương 25: Sinh viên đại học D 21/07/2022
26 Tận thế song sủng – Chương 26: Vị hôn thê 21/07/2022
27 Tận thế song sủng – Chương 27: Ghen ghét 21/07/2022
28 Tận thế song sủng – Chương 28: Thiếu niên 21/07/2022
29 Tận thế song sủng – Chương 29: Điền Hải 21/07/2022
30 Tận thế song sủng – Chương 30: Càn quét 21/07/2022
31 Tận thế song sủng – Chương 31: Dâu tây 21/07/2022
32 Tận thế song sủng – Chương 32: Qua đêm ở siêu thị 21/07/2022
33 Tận thế song sủng – Chương 33: Anh chị 21/07/2022
34 Tận thế song sủng – Chương 34: Bạn trai 21/07/2022
35 Tận thế song sủng – Chương 35: Vô tình gặp gỡ 21/07/2022
36 Tận thế song sủng – Chương 36: Rung động 21/07/2022
37 Tận thế song sủng – Chương 37: Zombie triều 21/07/2022
38 Tận thế song sủng – Chương 38: Kết thúc 21/07/2022
39 Tận thế song sủng – Chương 39: Dị năng thăng cấp 21/07/2022
40 Tận thế song sủng – Chương 40: EQ bằng 0 21/07/2022
41 Tận thế song sủng – Chương 41: Biệt thự 21/07/2022
42 Tận thế song sủng – Chương 42: Cầu ấm giường 21/07/2022
43 Tận thế song sủng – Chương 43: Tinh thần lực 21/07/2022
44 Tận thế song sủng – Chương 44: Thiếu niên, cậu chết rồi! 21/07/2022
45 Tận thế song sủng – Chương 45: Ở lại 21/07/2022
46 Tận thế song sủng – Chương 46: Phụ cận có siêu thị 21/07/2022
47 Tận thế song sủng – Chương 47: Siêu thị 21/07/2022
48 Tận thế song sủng – Chương 48: Bình ắc quy 21/07/2022
49 Tận thế song sủng – Chương 49: Kỹ thuật Lam Quang 21/07/2022
50 Tận thế song sủng – Chương 50: Muốn tín nhiệm 21/07/2022
51 Tận thế song sủng – Chương 51: Nhà kho 21/07/2022
52 Tận thế song sủng – Chương 52: Không biết 21/07/2022
53 Tận thế song sủng – Chương 53: Trời ban lương duyên, ở bên anh 21/07/2022
54 Tận thế song sủng – Chương 54: Dị năng hệ Thủy 21/07/2022
55 Tận thế song sủng – Chương 55: Hình ảnh đen tối 21/07/2022
56 Tận thế song sủng – Chương 56: Ân ái 21/07/2022
57 Tận thế song sủng – Chương 57: Cuối cùng đã có điện rồi 21/07/2022
58 Tận thế song sủng – Chương 58: Tuyệt thế có giai nhân 21/07/2022
59 Tận thế song sủng – Chương 59: Tường 21/07/2022
60 Tận thế song sủng – Chương 60: Quân đội đến rồi 21/07/2022
61 Tận thế song sủng – Chương 61: Vệ Lam 21/07/2022
62 Tận thế song sủng – Chương 62: Hạnh ngộ 21/07/2022
63 Tận thế song sủng – Chương 63: Tiểu kịch trường – Tào Tiến Sĩ 21/07/2022
64 Tận thế song sủng – Chương 64: Tô Tiêm Ảnh 21/07/2022
65 Tận thế song sủng – Chương 65: Làm cố vấn 21/07/2022
66 Tận thế song sủng – Chương 66: Nhà họ Chu 21/07/2022
67 Tận thế song sủng – Chương 67: Đường Nhược này, Đường Nhược kia 21/07/2022
68 Tận thế song sủng – Chương 68: Công việc của căn cứ 21/07/2022
69 Tận thế song sủng – Chương 69: Hay tùy tiện 21/07/2022
70 Tận thế song sủng – Chương 70: Sợ gì gặp nấy 21/07/2022
71 Tận thế song sủng – Chương 71: Danh bất hư truyền 21/07/2022
72 Tận thế song sủng – Chương 72: Sâu hiểu đạo này 21/07/2022
73 Tận thế song sủng – Chương 73: Thương thảo phản kích 21/07/2022
74 Tận thế song sủng – Chương 74: Nữ phụ 21/07/2022
75 Tận thế song sủng – Chương 75: Bạch Thất 21/07/2022
76 Tận thế song sủng – Chương 76: Hiếm thấy 21/07/2022
77 Tận thế song sủng – Chương 77: Cẩu huyết 21/07/2022
78 Tận thế song sủng – Chương 78: Nghiệt duyên 21/07/2022
79 Tận thế song sủng – Chương 79: Trò chuyện nhân sinh 21/07/2022
80 Tận thế song sủng – Chương 80: Tiền Kim Hâm 21/07/2022
81 Tận thế song sủng – Chương 81: Chân thành đối đãi 21/07/2022
82 Tận thế song sủng – Chương 82: Chân tướng 21/07/2022
83 Tận thế song sủng – Chương 83: Câu chuyện 21/07/2022
84 Tận thế song sủng – Chương 84: Đoàn xe Hồng Trần 21/07/2022
85 Tận thế song sủng – Chương 85: Quân đại viện 21/07/2022
86 Tận thế song sủng – Chương 86: Hội nghị 21/07/2022
87 Tận thế song sủng – Chương 87: Bỗng nhiên nổi tiếng 21/07/2022
88 Tận thế song sủng – Chương 88: Nhân gian bất sách (Không bắt nạt người có khó khăn) 21/07/2022
89 Tận thế song sủng – Chương 89: Thật đáng ghét 21/07/2022
90 Tận thế song sủng – Chương 90: Phú Sinh 21/07/2022
91 Tận thế song sủng – Chương 91: Biến dị 21/07/2022
92 Tận thế song sủng – Chương 92: Bát quái 21/07/2022
93 Tận thế song sủng – Chương 93: Tuồng 21/07/2022
94 Tận thế song sủng – Chương 94: Cầm thú 21/07/2022
95 Tận thế song sủng – Chương 95: Gặp kích thích 21/07/2022
96 Tận thế song sủng – Chương 96: Xem cuộc vui 21/07/2022
97 Tận thế song sủng – Chương 97: Ân oán 21/07/2022
98 Tận thế song sủng – Chương 98: Điên cuồng 21/07/2022
99 Tận thế song sủng – Chương 99: Đến thành phố S 21/07/2022
100 Tận thế song sủng – Chương 100: Tô cô nương 21/07/2022
101 Tận thế song sủng – Chương 101: Sai lầm 21/07/2022
102 Tận thế song sủng – Chương 102: Giao tiếp 21/07/2022
103 Tận thế song sủng – Chương 103: Đường hầm 21/07/2022
104 Tận thế song sủng – Chương 104: Sập 21/07/2022
105 Tận thế song sủng – Chương 105: Cống thoát nước 21/07/2022
106 Tận thế song sủng – Chương 106: Ôm chặt anh 21/07/2022
107 Tận thế song sủng – Chương 107: Trầm luân 21/07/2022
108 Tận thế song sủng – Chương 108: Có người vui mừng có người lo 21/07/2022
109 Tận thế song sủng – Chương 109: Ngưng tụ tinh thần lực 21/07/2022
110 Tận thế song sủng – Chương 110: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn 21/07/2022
111 Tận thế song sủng – Chương 111: Căn cứ nhỏ (1) 21/07/2022
112 Tận thế song sủng – Chương 112: Gác Đêm 21/07/2022
113 Tận thế song sủng – Chương 113: Bữa ăn xảy ra chuyện à? 21/07/2022
114 Tận thế song sủng – Chương 114: Xe ba bánh 21/07/2022
115 Tận thế song sủng – Chương 115: Đêm bất tận 21/07/2022
116 Tận thế song sủng – Chương 116: Làm sao vậy? 21/07/2022
117 Tận thế song sủng – Chương 117: Hôn 21/07/2022
118 Tận thế song sủng – Chương 118: Ngọt 21/07/2022
119 Tận thế song sủng – Chương 119: Đi cưa gái 21/07/2022
120 Tận thế song sủng – Chương 120: Tương ái tương sát 21/07/2022
121 Tận thế song sủng – Chương 121: Đến miệng đường hầm 21/07/2022
122 Tận thế song sủng – Chương 122: Có người đưa xe 21/07/2022
123 Tận thế song sủng – Chương 123: Khinh người quá đáng 21/07/2022
124 Tận thế song sủng – Chương 124: Ăn vào no bụng 21/07/2022
125 Tận thế song sủng – Chương 125: Qua đêm ở ổ thổ phỉ 21/07/2022
126 Tận thế song sủng – Chương 126: Thu đàn em 21/07/2022
127 Tận thế song sủng – Chương 127: Thật là đáng sợ 21/07/2022
128 Tận thế song sủng – Chương 128: Thật không phải là nằm mơ! 21/07/2022
129 Tận thế song sủng – Chương 129: Bến tàu 21/07/2022
130 Tận thế song sủng – Chương 130: Mở quà 21/07/2022
131 Tận thế song sủng – Chương 131: Bao cao su 21/07/2022
132 Tận thế song sủng – Chương 132: Đánh nhau ẩu đả 21/07/2022
133 Tận thế song sủng – Chương 133: Căn cứ thành phố H 21/07/2022
134 Tận thế song sủng – Chương 134: Đoàn đội Độc Bộ 21/07/2022
135 Tận thế song sủng – Chương 135: Trở lại chốn cũ 21/07/2022
136 Tận thế song sủng – Chương 136: Lời nói khách sáo thành ra bị quấn? 21/07/2022
137 Tận thế song sủng – Chương 137: Không phải dùng để trưng cho đẹp! 21/07/2022
138 Tận thế song sủng – Chương 138: Sóng dồn dập 21/07/2022
139 Tận thế song sủng – Chương 139: Hai chương hợp nhất 21/07/2022
140 Tận thế song sủng – Chương 140: Cửa hàng áo cưới 21/07/2022
141 Tận thế song sủng – Chương 141: Ánh trăng nói hộ lòng ta 21/07/2022
142 Tận thế song sủng – Chương 142: Động tiêu tiền 21/07/2022
143 Tận thế song sủng – Chương 143: Mạch Nước Ngầm 21/07/2022
144 Tận thế song sủng – Chương 144: Chú ruột 21/07/2022
145 Tận thế song sủng – Chương 145: Đạo đức nhân nghĩa 21/07/2022
146 Tận thế song sủng – Chương 146: Hoài nghi 21/07/2022
147 Tận thế song sủng – Chương 147: Cái này không khoa học 21/07/2022
148 Tận thế song sủng – Chương 148: Không thể nhẫn nhịn 21/07/2022
149 Tận thế song sủng – Chương 149: Ba đánh một 21/07/2022
150 Tận thế song sủng – Chương 150: Tào mẫn tấn cấp 21/07/2022
151 Tận thế song sủng – Chương 151: Hai trong một 21/07/2022
152 Tận thế song sủng – Chương 152: Cơ hội tốt 21/07/2022
153 Tận thế song sủng – Chương 153: Sống chết có nhau 21/07/2022
154 Tận thế song sủng – Chương 154: Người tính không bằng trời tính 21/07/2022
155 Tận thế song sủng – Chương 155: Hành trình trăng mật thám hiểm? 21/07/2022
156 Tận thế song sủng – Chương 156: Nhân dĩ quần phân 21/07/2022
157 Tận thế song sủng – Chương 157: Đến Hải Đăng 21/07/2022
158 Tận thế song sủng – Chương 158: Địch ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng 21/07/2022
159 Tận thế song sủng – Chương 159: Đường hầm dưới mặt đất 21/07/2022
160 Tận thế song sủng – Chương 160: Tiến Sĩ Lâm 21/07/2022
161 Tận thế song sủng – Chương 161: Xuyên qua thời không 21/07/2022
162 Tận thế song sủng – Chương 162 21/07/2022
163 Tận thế song sủng – Chương 163: Phá vỡ nhận thức 21/07/2022
164 Tận thế song sủng – Chương 164: Lịch sử không thể thay đổi 21/07/2022
165 Tận thế song sủng – Chương 165: Vu oan giá hoạ 21/07/2022
166 Tận thế song sủng – Chương 166: Chậm rãi chơi 21/07/2022
167 Tận thế song sủng – Chương 167: Ăn miếng trả miếng 21/07/2022
168 Tận thế song sủng – Chương 168 21/07/2022
169 Tận thế song sủng – Chương 169: Ăn nhờ ở đậu 21/07/2022
170 Tận thế song sủng – Chương 170: Cá cùng bàn chân gấu 21/07/2022
171 Tận thế song sủng – Chương 171: Nơi ở kiếp trước 21/07/2022
172 Tận thế song sủng – Chương 172: Không cần lo lắng 21/07/2022
173 Tận thế song sủng – Chương 173: Nhặt được món hời lớn 21/07/2022
174 Tận thế song sủng – Chương 174: Bảo tàng 21/07/2022
175 Tận thế song sủng – Chương 175: Kế hoạch 21/07/2022
176 Tận thế song sủng – Chương 176: Đi ăn cướp 21/07/2022
177 Tận thế song sủng – Chương 177: Chi tiết, cụ thể 21/07/2022
178 Tận thế song sủng – Chương 178: Đừng nổ súng 21/07/2022
179 Tận thế song sủng – Chương 179: Đồng đội tốt 21/07/2022
180 Tận thế song sủng – Chương 180: Đầy kho tất cả đều là vàng 21/07/2022
181 Tận thế song sủng – Chương 181: Cái gì vậy? 21/07/2022
182 Tận thế song sủng – Chương 182: Giết ra ngoài! 21/07/2022
183 Tận thế song sủng – Chương 183: Đội tốt khó cầu 21/07/2022
184 Tận thế song sủng – Chương 184: Sẽ không thể yên tĩnh? 21/07/2022
185 Tận thế song sủng – Chương 185: Xe của chúng ta 21/07/2022
186 Tận thế song sủng – Chương 186: Trái tim lạnh cắt 21/07/2022
187 Tận thế song sủng – Chương 187: Chúng tôi đã về rồi 21/07/2022
188 Tận thế song sủng – Chương 188: Đi cửa Tây 21/07/2022
189 Tận thế song sủng – Chương 189: Một chữ “buồn” rất cao minh! 21/07/2022
190 Tận thế song sủng – Chương 190: Có hậu đài có thể tùy hứng 21/07/2022
191 Tận thế song sủng – Chương 191: Không đúng 21/07/2022
192 Tận thế song sủng – Chương 192: Binh bất yếm trá 21/07/2022
193 Tận thế song sủng – Chương 193: Ngạc nhiên 21/07/2022
194 Tận thế song sủng – Chương 194: Đánh không lại 21/07/2022
195 Tận thế song sủng – Chương 195: Việc xấu trong nhà 21/07/2022
196 Tận thế song sủng – Chương 196: Bắt cá hai tay 21/07/2022
197 Tận thế song sủng – Chương 197: Chất lượng chiến thắng 21/07/2022
198 Tận thế song sủng – Chương 198: Đoàn đội phụ thuộc 21/07/2022
199 Tận thế song sủng – Chương 199: Thiếu 21/07/2022
200 Tận thế song sủng – Chương 200: Thiếu 21/07/2022
201 Tận thế song sủng – Chương 201: Nghiêm trọng như vậy? 21/07/2022
202 Tận thế song sủng – Chương 202: Học kỹ năng mới 21/07/2022
203 Tận thế song sủng – Chương 203: Bắt đầu đi học 21/07/2022
204 Tận thế song sủng – Chương 204: Chuẩn bị lên đường 21/07/2022
205 Tận thế song sủng – Chương 205: Tập hợp ở cửa Tây 21/07/2022
206 Tận thế song sủng – Chương 206: Việc này có chút quýnh 21/07/2022
207 Tận thế song sủng – Chương 207: KTX công nhân 21/07/2022
208 Tận thế song sủng – Chương 208: Không khách khí 21/07/2022
209 Tận thế song sủng – Chương 209: Giết người bằng miệng 21/07/2022
210 Tận thế song sủng – Chương 210: Quả nhiên là một nhân tài 21/07/2022
211 Tận thế song sủng – Chương 211: Xâm nhập chiến đấu 21/07/2022
212 Tận thế song sủng – Chương 212: Rút lui 21/07/2022
213 Tận thế song sủng – Chương 213: Vũ khí sinh hoá 21/07/2022
214 Tận thế song sủng – Chương 214: Cao thủ so chiêu 21/07/2022
215 Tận thế song sủng – Chương 215: Chuyện thất đức 21/07/2022
216 Tận thế song sủng – Chương 216: Chỉ bằng tên tôi là Vệ Lam! 21/07/2022
217 Tận thế song sủng – Chương 217: Cha anh có biết không? 21/07/2022
218 Tận thế song sủng – Chương 218: Virus vượt chỉ tiêu 21/07/2022
219 Tận thế song sủng – Chương 219: Khu Cách Ly 21/07/2022
220 Tận thế song sủng – Chương 220: Tin tức xấu 21/07/2022
221 Tận thế song sủng – Chương 221: Mặt non tâm hắc (mặt non nớt nhưng tâm địa giảo hoạt) 21/07/2022
222 Tận thế song sủng – Chương 222: Gián điệp hai mang 21/07/2022
223 Tận thế song sủng – Chương 223: Đoạn phim cơ mật 21/07/2022
224 Tận thế song sủng – Chương 224: Cửa địa ngục 21/07/2022
225 Tận thế song sủng – Chương 225: Mục tiêu hôm nay là … 21/07/2022
226 Tận thế song sủng – Chương 226: Showroom nội thất 21/07/2022
227 Tận thế song sủng – Chương 227: Xui xẻo!!! 21/07/2022
228 Tận thế song sủng – Chương 228: Có vấn đề 21/07/2022
229 Tận thế song sủng – Chương 229: Cùng lắm cũng chỉ có như thế này thôi 21/07/2022
230 Tận thế song sủng – Chương 230: Trở lại căn cứ 21/07/2022
231 Tận thế song sủng – Chương 231: Hình tượng này thật đẹp 21/07/2022
232 Tận thế song sủng – Chương 232: Việc lạ lúc nào cũng có 21/07/2022
233 Tận thế song sủng – Chương 233: Phong cách của tiệm 21/07/2022
234 Tận thế song sủng – Chương 234: Xấu hổ 21/07/2022
235 Tận thế song sủng – Chương 235: Tuyệt đối đã vượt qua! 21/07/2022
236 Tận thế song sủng – Chương 236: Rung động đến huyết mạch phình lên 21/07/2022
237 Tận thế song sủng – Chương 237: Hơn vạn Zombie? 21/07/2022
238 Tận thế song sủng – Chương 238: Nên có ước mơ 21/07/2022
239 Tận thế song sủng – Chương 239: Kinh hồn một phút đồng hồ 21/07/2022
240 Tận thế song sủng – Chương 240 21/07/2022
241 Tận thế song sủng – Chương 241: Hoạt động không hợp pháp 21/07/2022
242 Tận thế song sủng – Chương 242: Thiên Hồ 21/07/2022
243 Tận thế song sủng – Chương 243: Bên kia 21/07/2022
244 Tận thế song sủng – Chương 244: Chinh phục nó 21/07/2022
245 Tận thế song sủng – Chương 245: Bất bình thường 21/07/2022
246 Tận thế song sủng – Chương 246: Nhất tổn câu tổn 21/07/2022
247 Tận thế song sủng – Chương 247: Lại đi cổng Tây 21/07/2022
248 Tận thế song sủng – Chương 248: 18 tòa biệt thự 21/07/2022
249 Tận thế song sủng – Chương 249: Rắm chó không kêu 21/07/2022
250 Tận thế song sủng – Chương 250: Không nói tới cũng vậy 21/07/2022
251 Tận thế song sủng – Chương 251: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép 21/07/2022
252 Tận thế song sủng – Chương 252: Kinh ngạc đến ngẩn người 21/07/2022
253 Tận thế song sủng – Chương 253: Rung động tuyệt diễm 21/07/2022
254 Tận thế song sủng – Chương 254: Kéo chân sau ông đây 21/07/2022
255 Tận thế song sủng – Chương 255: Giẫm lên mây ngũ sắc đến đón em 21/07/2022
256 Tận thế song sủng – Chương 256: Kịch máu chó nhiều lần nổi lên thật là ồn ào! 21/07/2022
257 Tận thế song sủng – Chương 257: Cuối cùng cũng đến tập kích 21/07/2022
258 Tận thế song sủng – Chương 258: Chính là cô ấy 21/07/2022
259 Tận thế song sủng – Chương 259: Phòng nghỉ ngơi 21/07/2022
260 Tận thế song sủng – Chương 260: Ra ngoài một chút 21/07/2022
261 Tận thế song sủng – Chương 261: Tô Vũ Vi hận 21/07/2022
262 Tận thế song sủng – Chương 262: Lên trang đầu 21/07/2022
263 Tận thế song sủng – Chương 263: Đời người nơi nơi là trùng hợp 21/07/2022
264 Tận thế song sủng – Chương 264: Chỉ sợ thiên hạ không loạn 21/07/2022
265 Tận thế song sủng – Chương 265: Mới bắt đầu 21/07/2022
266 Tận thế song sủng – Chương 266: Có khó khăn cùng nhau đối mặt 21/07/2022
267 Tận thế song sủng – Chương 267: Muốn trở thành niềm kiêu ngạo của anh 21/07/2022
268 Tận thế song sủng – Chương 268: Cuộc đời lăn qua lăn lại 21/07/2022
269 Tận thế song sủng – Chương 269: Tay chân luống cuống 21/07/2022
270 Tận thế song sủng – Chương 270: Người đáng tin cậy 21/07/2022
271 Tận thế song sủng – Chương 271: Cửu tử nhất sinh 21/07/2022
272 Tận thế song sủng – Chương 272: Có chết cũng không muốn! 21/07/2022
273 Tận thế song sủng – Chương 273: Quả nhiên không phải quỷ 21/07/2022
274 Tận thế song sủng – Chương 274: Chuyện của người khác 21/07/2022
275 Tận thế song sủng – Chương 275: Giết người vô hình 21/07/2022
276 Tận thế song sủng – Chương 276: Xé cái thiên hôn địa ám 21/07/2022
277 Tận thế song sủng – Chương 277: Đột phá mới 21/07/2022
278 Tận thế song sủng – Chương 278: Thề Chết cũng đi theo 21/07/2022
279 Tận thế song sủng – Chương 279: Chúng ta thắng! 21/07/2022
280 Tận thế song sủng – Chương 280: Ba việc vui tới nhà 21/07/2022
281 Tận thế song sủng – Chương 281: Còn đòi hỏi gì đây 21/07/2022
282 Tận thế song sủng – Chương 282: Đấu với chủ nhà 21/07/2022
283 Tận thế song sủng – Chương 283: Ở bên đường tỏ tình 21/07/2022
284 Tận thế song sủng – Chương 284: Tôi thích anh!! 21/07/2022
285 Tận thế song sủng – Chương 285: Vô tình mới có thể diễn kịch 21/07/2022
286 Tận thế song sủng – Chương 286: Nếu muốn đánh, tôi đánh cùng cô 21/07/2022
287 Tận thế song sủng – Chương 287: Tiện nhân già mồm cãi láo 21/07/2022
288 Tận thế song sủng – Chương 288: Anh ấy là Lương Phú Sinh 21/07/2022
289 Tận thế song sủng – Chương 289: Chỉ là câu chuyện xưa 21/07/2022
290 Tận thế song sủng – Chương 290: Đổ thêm dầu vào lửa 21/07/2022
291 Tận thế song sủng – Chương 291: Hãy để cho hắn sa đọa! 21/07/2022
292 Tận thế song sủng – Chương 292: Làm sao chịu nổi 21/07/2022
293 Tận thế song sủng – Chương 293: Rất quyến rũ rất bạo lực 21/07/2022
294 Tận thế song sủng – Chương 294: Thật là đáng sợ! 21/07/2022
295 Tận thế song sủng – Chương 295: Một chữ tiện rất đúng 21/07/2022
296 Tận thế song sủng – Chương 296: Thua thiệt không khôn 21/07/2022
297 Tận thế song sủng – Chương 297: Ba ngàn sợi tóc bạc 21/07/2022
298 Tận thế song sủng – Chương 298: Bễ nghễ thiên hạ thiên hạ! 21/07/2022
299 Tận thế song sủng – Chương 299: Ngục giam giải sầu 21/07/2022
300 Tận thế song sủng – Chương 300: Vì lợi ích 21/07/2022
301 Tận thế song sủng – Chương 301: Nếu có thể thông qua con đường này 21/07/2022
302 Tận thế song sủng – Chương 302: Giật nảy mình 21/07/2022
303 Tận thế song sủng – Chương 303: Không phụ hi vọng 21/07/2022
304 Tận thế song sủng – Chương 304: Thả con tép, bắt con tôm 21/07/2022
305 Tận thế song sủng – Chương 305: Tất cả đều giết không tha 21/07/2022
306 Tận thế song sủng – Chương 306: Bồng Lai cư 21/07/2022
307 Tận thế song sủng – Chương 307: Cường giả càng cường 21/07/2022
308 Tận thế song sủng – Chương 308: Việc Đâu Đâu Không Thể Lo 21/07/2022
309 Tận thế song sủng – Chương 309: Mua thật nhiều bảo bối 21/07/2022
310 Tận thế song sủng – Chương 310: Là muốn khiêu chiến sao? 21/07/2022
311 Tận thế song sủng – Chương 311: Đừng quên uống thuốc 21/07/2022
312 Tận thế song sủng – Chương 312: Đúng là hỗn loạn! 21/07/2022
313 Tận thế song sủng – Chương 313: Quần ma loạn vũ 21/07/2022
314 Tận thế song sủng – Chương 314: Lo được lo mất 21/07/2022
315 Tận thế song sủng – Chương 315: Phòng cháy, phòng trộm, phòng độc mồm 21/07/2022
316 Tận thế song sủng – Chương 316: Yêu quái phương nào 21/07/2022
317 Tận thế song sủng – Chương 317: Nghỉ đêm ở nhà máy gốm sứ 21/07/2022
318 Tận thế song sủng – Chương 318: Tin tưởng tôi! 21/07/2022
319 Tận thế song sủng – Chương 319: Đêm tử vong 21/07/2022
320 Tận thế song sủng – Chương 320: Vốn là thắng làm vua thua làm giặc 21/07/2022
321 Tận thế song sủng – Chương 321: Qua đêm ở nhà trọ 4S 21/07/2022
322 Tận thế song sủng – Chương 322: Tinh thần lực xâm lấn 21/07/2022
323 Tận thế song sủng – Chương 323: Máy quét đại não 21/07/2022
324 Tận thế song sủng – Chương 324: Điền Hải tấn cấp 21/07/2022
325 Tận thế song sủng – Chương 325: Lời nói nhảm không đáng sợ 21/07/2022
326 Tận thế song sủng – Chương 326: Tiện nhân đều rất cường! 21/07/2022
327 Tận thế song sủng – Chương 327: Ô hay, có bát quái này! 21/07/2022
328 Tận thế song sủng – Chương 328: Việc này rất kỳ quái 21/07/2022
329 Tận thế song sủng – Chương 329: Diệp Thánh Luân 21/07/2022
330 Tận thế song sủng – Chương 330: Mùa xuân đến rồi, tớ cũng động tâm roài 21/07/2022
331 Tận thế song sủng – Chương 331: Tô vũ vi “đã hết bể khổ, đến ngày sung sướng” 21/07/2022
332 Tận thế song sủng – Chương 332: Nhìn không thấy thế cục 21/07/2022
333 Tận thế song sủng – Chương 333: Khiêu chiến 21/07/2022
334 Tận thế song sủng – Chương 334: Gương đã vỡ không bao giờ lành lại được 21/07/2022
335 Tận thế song sủng – Chương 335: Không phải thiên mệnh? 21/07/2022
336 Tận thế song sủng – Chương 336: Hạnh phúc không chỉ ở trên mặt 21/07/2022
337 Tận thế song sủng – Chương 337: Xung quanh toàn sắc xuân 21/07/2022
338 Tận thế song sủng – Chương 338: Có ngu đâu mà không muốn 21/07/2022
339 Tận thế song sủng – Chương 339: Trèo lên đầu cành 21/07/2022
340 Tận thế song sủng – Chương 340: Tình yêu làm cho con người ta trưởng thành 21/07/2022
341 Tận thế song sủng – Chương 341: Thổ lộ? 21/07/2022
342 Tận thế song sủng – Chương 342: Đứng ở thiên đường nhìn ngắm địa ngục 21/07/2022
343 Tận thế song sủng – Chương 343: Bởi vì chị tốt 21/07/2022
344 Tận thế song sủng – Chương 344: Quả nhiên danh bất hư truyền 21/07/2022
345 Tận thế song sủng – Chương 345: Đường Nhược cũng là dị năng giả tinh thần lực 21/07/2022
346 Tận thế song sủng – Chương 346: Ai cũng đừng nên quá kỳ vọng 21/07/2022
347 Tận thế song sủng – Chương 347: Nghiên cứu người sống? 21/07/2022
348 Tận thế song sủng – Chương 348: Nhắc lại chuyện cũ 21/07/2022
349 Tận thế song sủng – Chương 349: Âm mưu quỷ kế 21/07/2022
350 Tận thế song sủng – Chương 350: Tinh thần lực là hacker 21/07/2022
351 Tận thế song sủng – Chương 351: Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt 21/07/2022
352 Tận thế song sủng – Chương 352: Chính mình bảo trọng, Tào Mẫn 21/07/2022
353 Tận thế song sủng – Chương 353: Châu chấu quá cảnh 21/07/2022
354 Tận thế song sủng – Chương 354: Bạn bè? 21/07/2022
355 Tận thế song sủng – Chương 355: Cái kia nên như thế nào… 21/07/2022
356 Tận thế song sủng – Chương 356: Trung hiếu khó cả đôi đường? 21/07/2022
357 Tận thế song sủng – Chương 357: Không thể vứt bỏ tình yêu 21/07/2022
358 Tận thế song sủng – Chương 358: Em đến từ thế giới khác 21/07/2022
359 Tận thế song sủng – Chương 359: Tình bạn của chúng ta không thể ly tán 21/07/2022
360 Tận thế song sủng – Chương 360: Hôm nay nhất định là có chuyện 21/07/2022
361 Tận thế song sủng – Chương 361: Bởi vì cậu là Lưu Binh 21/07/2022
362 Tận thế song sủng – Chương 362: Khẩu chiến với một đám lão yêu quái! 21/07/2022
363 Tận thế song sủng – Chương 363: Động thủ ở trên đầu thái tuế 21/07/2022
364 Tận thế song sủng – Chương 364: Song hệ dị năng 21/07/2022
365 Tận thế song sủng – Chương 365: Tiểu Lưu bay lên rồi! 21/07/2022
366 Tận thế song sủng – Chương 366: Không có gì hơn dã tâm 21/07/2022
367 Tận thế song sủng – Chương 367: Xông vào phòng thí nghiệm 21/07/2022
368 Tận thế song sủng – Chương 368: Bẫy trong bẫy 21/07/2022
369 Tận thế song sủng – Chương 369: Cuối cùng đã bị bắt 21/07/2022
370 Tận thế song sủng – Chương 370: Bạch Thất rời khỏi phòng họp 21/07/2022
371 Tận thế song sủng – Chương 371: Cửa Bắc cấm thông hành 21/07/2022
372 Tận thế song sủng – Chương 372: Lao ra căn cứ 21/07/2022
373 Tận thế song sủng – Chương 373: Nơi này là sân nhà của tôi 21/07/2022
374 Tận thế song sủng – Chương 374: Tại sao tôi phải từ bỏ? 21/07/2022
375 Tận thế song sủng – Chương 375: Lại xoay bức tường trước lò bếp sưởi 21/07/2022
376 Tận thế song sủng – Chương 376: Đến đảo Tự Tâm 21/07/2022
377 Tận thế song sủng – Chương 377: Tiểu Nhược, anh đến rồi… 21/07/2022
378 Tận thế song sủng – Chương 378: Trận chiến sinh tử 21/07/2022
379 Tận thế song sủng – Chương 379: Tiểu Nhược, chúng ta về nhà 21/07/2022
380 Tận thế song sủng – Chương 380: Có còn đem chương quy căn cứ để vào mắt? 21/07/2022
381 Tận thế song sủng – Chương 381: Đường Nhược là người cải tử hồi sinh! 21/07/2022
382 Tận thế song sủng – Chương 382: Tôi muốn lấy ơn báo oán 21/07/2022
383 Tận thế song sủng – Chương 383: Trở về, tiến đánh nơi đây 21/07/2022
384 Tận thế song sủng – Chương 384: Đi trường đấu kỹ đập phá quán 21/07/2022
385 Tận thế song sủng – Chương 385: Tiểu Nhược tỉnh! 21/07/2022
386 Tận thế song sủng – Chương 386: Anh sẽ cho em ôm 21/07/2022
387 Tận thế song sủng – Chương 387: Em nhìn thấy tương lai 21/07/2022
388 Tận thế song sủng – Chương 388: Thật sự muốn tạo phản rồi! 21/07/2022
389 Tận thế song sủng – Chương 389: Em chỉ cần nhớ rõ, anh yêu em 21/07/2022
390 Tận thế song sủng – Chương 390: Xe chiến 21/07/2022
391 Tận thế song sủng – Chương 391: Anh có thể suy nghĩ 21/07/2022
392 Tận thế song sủng – Chương 392: Ông trời cũng không giúp anh 21/07/2022
393 Tận thế song sủng – Chương 393: Lại là Zombie triều? 21/07/2022
394 Tận thế song sủng – Chương 394: Chúng ta đều yêu nước! 21/07/2022
395 Tận thế song sủng – Chương 395: Tôi không muốn chết 21/07/2022
396 Tận thế song sủng – Chương 396: Giằng co 21/07/2022
397 Tận thế song sủng – Chương 397: Người phản kháng giết chết bất luận tội 21/07/2022
398 Tận thế song sủng – Chương 398: Đội Tùy Tiện không tùy tiện 21/07/2022
399 Tận thế song sủng – Chương 399: Ngoan ngoãn đi chết đi! 21/07/2022
400 Tận thế song sủng – Chương 400: Giết! Máu chảy cửa Tây 21/07/2022
401 Tận thế song sủng – Chương 401: Giết hay 21/07/2022
402 Tận thế song sủng – Chương 402: Nằm mơ cũng không ngờ Tới 21/07/2022
403 Tận thế song sủng – Chương 403: Danh chính ngôn thuận để ngồi lên vị trí chủ trì 21/07/2022
404 Tận thế song sủng – Chương 404: Rốt cục là thần thánh phương nào? 21/07/2022
405 Tận thế song sủng – Chương 405: Toàn bộ lễ tiết đều rơi sạch 21/07/2022
406 Tận thế song sủng – Chương 406: Đến đường số 2 kiện các người 21/07/2022
407 Tận thế song sủng – Chương 407: Anh muốn phát thưởng khích lệ 21/07/2022
408 Tận thế song sủng – Chương 408: Hôn lễ thế kỷ 21/07/2022
409 Tận thế song sủng – Chương 409: Nhân gian bầu bạn! 21/07/2022
410 Tận thế song sủng – Chương 410: So sánh dị năng không gian 21/07/2022
411 Tận thế song sủng – Chương 411: Cải tử hoàn sinh 21/07/2022
412 Tận thế song sủng – Chương 412: Xuyên Qua Thời Không khó như vậy 21/07/2022
413 Tận thế song sủng – Chương 413: Lại là thành phố H 21/07/2022
414 Tận thế song sủng – Chương 414: Người và vật không còn 21/07/2022
415 Tận thế song sủng – Chương 415: Muốn tiền độc quyền 21/07/2022
416 Tận thế song sủng – Chương 416: Kẻ địch mạnh 21/07/2022
417 Tận thế song sủng – Chương 417: Sắp tấn cấp 21/07/2022
418 Tận thế song sủng – Chương 418: Tiến cấp nhìn thấy chân tướng tương lai 21/07/2022
419 Tận thế song sủng – Chương 419: Zombie gặp quỷ rồi hả? 21/07/2022
420 Tận thế song sủng – Chương 420: Bọn họ là cướp cạn! 21/07/2022
421 Tận thế song sủng – Chương 421: Giành lại nước Hoa! 21/07/2022
422 Tận thế song sủng – Chương 422: Đại kết cục 21/07/2022
423 Tận thế song sủng – Chương 423: Phiên ngoại: Cuộc sống Liên Bang 1 21/07/2022
424 Tận thế song sủng – Chương 424: Phiên ngoại, cuộc sống Liên Bang 2 21/07/2022
425 Tận thế song sủng – Chương 425: Phiên ngoại – Cuộc sống Liên Bang 3 21/07/2022
426 Tận thế song sủng – Chương 426: Phiên Ngoại – Cuộc sống Liên Bang 4 21/07/2022
427 Tận thế song sủng – Chương 427: Phiên ngoại, cuộc sống Liên Bang 5 21/07/2022
428 Tận thế song sủng – Chương 428: Phiên Ngoại- Cuộc sống Liên Bang 6 21/07/2022
429 Tận thế song sủng – Chương 429: Phiên ngoại – Cuộc sống Liên Bang 7 21/07/2022
430 Tận thế song sủng – Chương 430: Phiên Ngoại: Cuộc sống Liên Bang 8 21/07/2022
431 Tận thế song sủng – Chương 431: Phiên ngoại – Cuộc sống Liên Bang 9 21/07/2022
432 Tận thế song sủng – Chương 432: Phiên ngoại – Cuộc sống Liên Bang 10 21/07/2022
433 Tận thế song sủng – Chương 433: Phiên ngoại – Đại kết cục 21/07/2022

Bình luận