Thông tin truyện

Tà Thiếu Dược Vương

Tác giả:

Thắng Kỷ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

58
9
Số lượng đánh giá: 1

Tà Thiếu Dược Vương

Đại thiếu quần áo lụa là? Nói đùa, ta không phải đại thiếu quần áo lụa là, hãy nhìn cho rõ thân phận của bổn thiểu gia!
Bổn thiếu gia là gia chủ, là người chủ Nhậm gia một gia tộc lớn nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều, nếu muốn gọi bản đại thiếu quần áo lụa là, thỉnh gọi ta là gia chủ quần áo lụa là…
Về cảnh giới:
Luyện Thể Cảnh, Chân Khí Cảnh, Thần Thông Cảnh, Âm Dương Cảnh, Thái Cực Cảnh; Pháp Thần Cảnh…

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 1: Cuộc gặp gỡ thần kỳ 31/07/2022
2 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 2: Ngốc Không? 31/07/2022
3 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 3: Trưởng lão răn dạy Gia Chủ quần áo lụa là 31/07/2022
4 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 4: Nổi giận, phẫn nộ 31/07/2022
5 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 5: Không mắng không thành thật 31/07/2022
6 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 6: Thì ra là như vậy! 31/07/2022
7 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 7: Tác dụng của ngu xuẩn! 31/07/2022
8 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 8: Cản đường không phải là chó ngoan! 31/07/2022
9 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 9: Chúng ta hạ độc cho nàng! 31/07/2022
10 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 10: Luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết! 31/07/2022
11 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 11: Phương pháp tu luyện khủng bố 31/07/2022
12 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 12: Hạ độc Phương Kỳ 31/07/2022
13 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 13: Khảo hạch 31/07/2022
14 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 14: Ném cái tên khốn nó! 31/07/2022
15 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 15: Đập tiền, quá đã 31/07/2022
16 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 16: Ngươi cũng xứng nói tư cách 31/07/2022
17 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 17: Ngươi có thể làm gì được ta? 31/07/2022
18 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 18: Ngươi không đáng một tấm Miễn Tử Ngọc Bài 31/07/2022
19 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 19: Trở về đi, hết chuyện của các ngươi rồi 31/07/2022
20 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 20: Há có lý này, ngươi có lời gì để nói? 31/07/2022
21 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 21: Mắng ngươi đó 31/07/2022
22 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 22: Ác nô nên đánh 31/07/2022
23 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 23: Ai trừng phạt ai 31/07/2022
24 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 24: Chịu thua! 31/07/2022
25 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 25: Toàn bộ mẹ nó là rác rưởi 31/07/2022
26 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 26: Lưu lại sẽ rất thảm 31/07/2022
27 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 27: Nhân tính, nhân tâm 31/07/2022
28 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 28: Người thần bí? 31/07/2022
29 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 29: Lão nhân mặt cười khiếp sợ 31/07/2022
30 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 30: Bát Phương Tuyệt Sát 31/07/2022
31 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 31: Ta hiện tại rất rảnh! 31/07/2022
32 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 32: Sắp tức điên! 31/07/2022
33 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 33: Làm sao ngươi không cứu sống nàng? 31/07/2022
34 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 34: Phương pháp cứu người, hy vọng 31/07/2022
35 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 35: Phương Viêm tức hộc máu! 31/07/2022
36 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 36: Tận tình dày vò đi 31/07/2022
37 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 37: Thoải mái vơ vét 31/07/2022
38 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 38: Cứu người? Không vội, không vội 31/07/2022
39 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 39: Thắng lợi trở về 31/07/2022
40 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 40: Trường Nhạc Bang 31/07/2022
41 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 41: Quá con mẹ nó xấu xa 31/07/2022
42 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 42: Cái gì gọi là đánh bạc 31/07/2022
43 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 43: Đồ đệ Thần Thông Cảnh tầng chín 31/07/2022
44 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 44: Xem hắn nháo tới khi nào 31/07/2022
45 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 45: Lễ bái sư 31/07/2022
46 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 46: Huyền Âm Kiếm 31/07/2022
47 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 47: Thời khắc chứng kiến kỳ tích 31/07/2022
48 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 48: Giết chóc 31/07/2022
49 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 49: Đột phá, đánh chết 31/07/2022
50 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 50: Ngọc Tinh, Tiên Thiên Linh Thể! 31/07/2022
51 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 51: Tàn Hồn 31/07/2022
52 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 52: Kim Loan Điện, Chiến Long đánh người 31/07/2022
53 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 53: Không thiệp mời, tránh qua một bên 31/07/2022
54 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 54: Nhậm đại gia chủ thu đồ đệ 31/07/2022
55 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 55: Linh khí thượng phẩm!!! 31/07/2022
56 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 56: Trống trận vang 31/07/2022
57 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 57: Động kinh thành 31/07/2022
58 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 58: Hạng người tiểu đứng 31/07/2022
59 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 59: Những người này điên rồi 31/07/2022
60 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 60: Đại soái có hậu 31/07/2022
61 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 61: Hát vang một khúc, nhiệt huyết sôi trào 31/07/2022
62 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 62: Say một màn 31/07/2022
63 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 63: Cửa hàng dược của chúng ta bị đập phá 31/07/2022
64 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 64: Đụng nát linh thú tọa giá 31/07/2022
65 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 65: Đầu óc bã đậu cũng không sao, nhưng chớ vào nước à 31/07/2022
66 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 66: Bản gia chủ bỏ tiền, đập hắn 31/07/2022
67 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 67: Tả Thủ Tà Kiếm 31/07/2022
68 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 68: Vấn đề bồi thường 31/07/2022
69 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 69: Ưu đãi nhiều, diệu dụng nhiều 31/07/2022
70 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 70: Lam Thiên tồn tại như yêu nghiệt 31/07/2022
71 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 71: Giết hắn, rời khỏi Ngọc Kinh Thành 31/07/2022
72 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 72: Không bằng chúng ta đánh cược 31/07/2022
73 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 73: Luyện phù 31/07/2022
74 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 74: Lại đột phá 02/08/2022
75 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 75: Kim Cương Bất Hoại Thể 02/08/2022
76 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 76: Lực lượng có thể mượn 02/08/2022
77 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 77: Dã tâm 02/08/2022
78 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 78: Khai trương sòng bạc 02/08/2022
79 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 79: Người gây chuyện 02/08/2022
80 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 80: Dọa bỏ đi 02/08/2022
81 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 81: Huyết chiến thể xác 02/08/2022
82 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 82: Đánh chết Cao Phi 02/08/2022
83 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 83: Bốc thăm trúng thưởng 02/08/2022
84 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 84: Cắt đứt manh mối 02/08/2022
85 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 85: Tạ Kiếm nguy hiểm 02/08/2022
86 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 86: Người ngươi không mang đi được, mặt mũi mất chắc rồi 02/08/2022
87 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 87: Dám chiến hay không??? 02/08/2022
88 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 88: Lực lượng mượn tới? 02/08/2022
89 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 89: Liền đánh mặt ngươi 02/08/2022
90 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 90: Đột phá, lại đột phá! 02/08/2022
91 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 91: Nhậm Kiệt cứu người 02/08/2022
92 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 92: Phương thức không thể tưởng tượng 02/08/2022
93 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 93: Chiêu mộ 02/08/2022
94 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 94: Thật cứu sống được 02/08/2022
95 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 95: Lục gia chuẩn bị ra tay 02/08/2022
96 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 96: Đột kích huấn luyện mập mạp 02/08/2022
97 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 97: Ám chiêu của Phương Kỳ 02/08/2022
98 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 98: Đánh chính là ngươi, ai bảo ngươi miệng lưỡi đê tiện 02/08/2022
99 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 99: Dám mắng huynh đệ ta, muốn chết 02/08/2022
100 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 100: Huynh đệ! 02/08/2022
101 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 101: Một đám động dục 02/08/2022
102 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 102: Bộ mặt thật của tiện nhân 02/08/2022
103 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 103: Hoảng hốt chạy trốn 02/08/2022
104 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 104: Khảo hạch 02/08/2022
105 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 105: Khiếp sợ, nổ tung 02/08/2022
106 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 106: Vô cùng lớn lối, người mạnh nhất năm thứ nhất 02/08/2022
107 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 107: Hoặc là sống lại trong lửa, hoặc là hóa thành tro tàn 02/08/2022
108 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 108: Thích khách 02/08/2022
109 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 109: Bị thương không nhẹ 02/08/2022
110 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 110: Chỗ tốt nhiều hơn, mạnh nhất Cửu Sát 02/08/2022
111 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 111: Linh khí tuyệt phẩm, Cửu Tự Sát Ấn 02/08/2022
112 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 112: Mật ước của 5 đại gia tộc 02/08/2022
113 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 113: Càng đuổi càng xa 02/08/2022
114 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 114: Phát sinh biến cố đột ngột, hãm sâu đại trận 02/08/2022
115 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 115: Cửu Đầu Long Vương 02/08/2022
116 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 116: Minh Ngọc sơn trang 02/08/2022
117 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 117: Chớ cùng chó điên cắn loạn 03/08/2022
118 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 118: Thả nàng 03/08/2022
119 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 119: Biện pháp trực tiếp nhất – đụng vào 03/08/2022
120 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 120: Thần thức dò xét Minh Ngọc sơn trang, đây là??? 03/08/2022
121 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 121: Phá trận 03/08/2022
122 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 122: Gọi Minh Ngọc Đan Vương đi ra 03/08/2022
123 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 123: Thành phá 03/08/2022
124 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 124: Lúc xấu nhất, còn ngại gì 03/08/2022
125 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 125: Chờ đợi kỳ tích 03/08/2022
126 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 126: Cứu sống lão Đan Vương 03/08/2022
127 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 127: Lão Đan Vương phát uy, đánh lui kẻ địch 03/08/2022
128 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 128: Thái độ làm cho người ta ngoài ý muốn của lão Đan Vương! 03/08/2022
129 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 129: Ta là thiên tài, ngươi chính là phế vật, hừ! 03/08/2022
130 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 130: Dám . . . Không dám? 03/08/2022
131 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 131: Có bí ẩn, có vấn đề? 03/08/2022
132 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 132: Cứu chữa Tả Thủ Tà Kiếm 03/08/2022
133 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 133: Tả Thủ Tà Kiếm chiến Ngọc Nhân Long 03/08/2022
134 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 134: Dược phẩm cũng có thể vượt qua tưởng tượng 03/08/2022
135 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 135: Vì chính mình cũng sẽ cứu ngươi 03/08/2022
136 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 136: Kim Trảo Yêu Viên 03/08/2022
137 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 137: Chiến đấu trên vách đá 03/08/2022
138 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 138: Luyện hóa, kinh động Cửu Đầu Long Vương 03/08/2022
139 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 139: Chung quy đạt tới Chân Khí Cảnh 03/08/2022
140 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 140: Tình huống không bình thường 03/08/2022
141 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 141: Đại yêu hóa hình đuổi giết 03/08/2022
142 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 142: Chiến đại yêu hóa hình 03/08/2022
143 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 143: Thúc dục Cửu Tự Sát Ấn, liều mạng! 03/08/2022
144 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 144: Cánh cửa thần kỳ! 03/08/2022
145 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 145: Nắm thấy mịn mịn, có cái gì không đúng a! 03/08/2022
146 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 146: Không phục? 03/08/2022
147 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 147: Tồn tại bị trấn áp vô số năm trong bia đá? 03/08/2022
148 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 148: Đạt thành hiệp nghị 03/08/2022
149 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 149: Lầm vào Cửu Long Đàm 03/08/2022
150 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 150: Không phục biến thân lớn 03/08/2022
151 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 151: Bổn đại gia tên Tề Thiên 03/08/2022
152 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 152: Bắt sống toàn bộ 03/08/2022
153 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 153: Chơi lớn 03/08/2022
154 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 154: Bổn gia chủ uy hiếp chém đầu bọn họ 03/08/2022
155 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 155: Vậy cũng quá… điên cuồng chứ hả 03/08/2022
156 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 156: Mới biết bị đùa giỡn 03/08/2022
157 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 157: Thể diện Hoàng đế cũng không nể 03/08/2022
158 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 158: Tin tức Thiên Huyền Hàn Tủy 03/08/2022
159 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 159: Văn, Võ bảng nhãn liên hiệp 03/08/2022
160 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 160: Mập mạp nhức đầu 03/08/2022
161 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 161: Muốn phong ấn nữa 03/08/2022
162 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 162: Một chữ chấn khiếp 03/08/2022
163 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 163: Đấu giá 03/08/2022
164 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 164: Cái này cũng dám đấu giá? 04/08/2022
165 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 165: Thật sự bắt đầu đấu giá 04/08/2022
166 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 166: Điên cuồng ra giá! 04/08/2022
167 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 167: Nâng chết ngươi 04/08/2022
168 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 168: Cửu Tinh Phượng Hàm Châu tới tay 04/08/2022
169 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 169: Ta muốn giết hắn 04/08/2022
170 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 170: Chuẩn bị cứu lục thẩm 04/08/2022
171 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 171: Cứu người, tại sao có thể như vậy? 04/08/2022
172 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 172: Trời ạ, là Cổ Vương 04/08/2022
173 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 173: Diệt sát, thu được lợi ích 04/08/2022
174 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 174: Yêu khí kinh thiên 04/08/2022
175 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 175: Hắc hắc, tẩm bổ tẩm bổ a! 04/08/2022
176 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 176: Thiên Bảng Lục Thanh 04/08/2022
177 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 177: Tự sát! 04/08/2022
178 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 178: Cố quý trọng bí mật lớn động trời đi! 04/08/2022
179 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 179: Loá mắt, hoa mỹ 04/08/2022
180 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 180: Thiên tính nữ nhân 04/08/2022
181 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 181: Tặng… ta một bộ 04/08/2022
182 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 182: Tiểu nhân cản đường 04/08/2022
183 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 183: Người tạo điềm lành! 04/08/2022
184 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 184: Toàn bộ lăn ra đây đi! 04/08/2022
185 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 185: Ban thưởng làm cho người ta bất khả tư nghị! 04/08/2022
186 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 186: Ra vẻ đáng thương! 04/08/2022
187 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 187: Du ngoạn 04/08/2022
188 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 188: Tình hình cụ thể năm đó 04/08/2022
189 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 189: Nhỏ không hiểu chuyện lớn cũng hồ đồ 04/08/2022
190 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 190: Trừng phạt người không hiểu chuyện 04/08/2022
191 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 191: Cường thế áp chế 04/08/2022
192 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 192: Ngọc Thành nhờ giúp đỡ 04/08/2022
193 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 193: Ây da, ba bước đột phá phá kỷ lục của ngươi rồi 04/08/2022
194 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 194: Trị Kiếm Vương quật cường 04/08/2022
195 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 195: Bản gia chủ có thể làm được! 04/08/2022
196 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 196: Tam đại Vương giả! 04/08/2022
197 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 197: Cái này, cũng quá nhanh đi! 04/08/2022
198 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 198: Phương án trị liệu! 04/08/2022
199 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 199: Ngọc Tuyền sơn mạch trưởng lão thảm bại 04/08/2022
200 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 200: Lục thúc, có người khi dễ cháu ngài 04/08/2022
201 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 201: Tu La phát uy 04/08/2022
202 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 202: Dò xét mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn 04/08/2022
203 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 203: Yêu thú kiến lửa dị biến 04/08/2022
204 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 204: Sặc, chẳng lẽ vượt qua Âm Dương Cảnh 04/08/2022
205 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 205: Ngọc Tuyền đạo nhân còn sống 04/08/2022
206 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 206: Giữa lúc sinh tử, Địa Viêm Chu Quả 04/08/2022
207 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 207: Trôi nổi trong dung nham… còn sống! 04/08/2022
208 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 208: Thái tử Thiên Hải Đế Quốc 05/08/2022
209 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 209: Cửu Đầu Long Vương tìm tới cửa 05/08/2022
210 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 210: Đối kháng hai đại vương giả 05/08/2022
211 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 211: Lão nhân mặt cười, Vương của sát thủ! 05/08/2022
212 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 212: Trận chiến Vương giả! 05/08/2022
213 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 213: Lão Đan Vương phẫn nộ chiến Hải Vương! 05/08/2022
214 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 214: Làm sao có thể sống? 05/08/2022
215 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 215: Bồi tiếp đến cùng 05/08/2022
216 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 216: Con bà nó! Đều tan hết rồi sao! 05/08/2022
217 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 217: Thần Thông Cảnh 05/08/2022
218 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 218: Tông sư trận pháp? Biết chút xíu thôi 05/08/2022
219 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 219: Có bí mật trọng yếu muốn nói 05/08/2022
220 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 220: Đại âm mưu của Quách Tông Hữu 05/08/2022
221 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 221: Ngươi chơi xấu 05/08/2022
222 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 222: Xảy ra chuyện lớn 05/08/2022
223 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 223: 5000 vạn tiền ngọc bị cướp 05/08/2022
224 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 224: Dám cướp bóc bản gia chủ 05/08/2022
225 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 225: Bất diệt âm hỏa 05/08/2022
226 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 226: Không chừa một mống 05/08/2022
227 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 227: Ngọc Kinh Thành đuổi giết quốc trượng! 05/08/2022
228 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 228: Hoàng thượng, cứu ta, ta là quốc trượng! 05/08/2022
229 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 229: Thần biết tội, vẫn là phải giết! 05/08/2022
230 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 230: Nguy hiểm trong thức hải! 05/08/2022
231 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 231: Hoàng đế ẩn tàng rất sâu 05/08/2022
232 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 232: Thiên hạ đều biết 05/08/2022
233 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 233: Bày trận Ngọc Tuyền Sơn 05/08/2022
234 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 234: Giết đi vào 05/08/2022
235 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 235: Vây quét Ngọc Tuyền đạo nhân 05/08/2022
236 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 236: Kịch chiến 05/08/2022
237 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 237: Bỏ rơi đồng đội, đáng giết! 05/08/2022
238 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 238: Thiên Yêu thú 05/08/2022
239 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 239: Cự viên ra tay 05/08/2022
240 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 240: Bài tẩy ra hết 05/08/2022
241 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 241: Thắng thảm 05/08/2022
242 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 242: Chiến quả rất phong phú 05/08/2022
243 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 243: Luyện chế Lăng Thiên Bảo Khí, như vậy cũng được? 05/08/2022
244 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 244: Đại cung phụng! 05/08/2022
245 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 245: Hù chạy! 05/08/2022
246 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 246: Phiếu cơm lão Đại luyện dược quá xuất sắc! 05/08/2022
247 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 247: Lời nhắn của yêu nghiệt 05/08/2022
248 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 248: Thực lực tăng mạnh, nguy hiểm!!! 05/08/2022
249 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 249: Tiểu tử nguy hiểm, khả ái! 05/08/2022
250 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 250: Ôi, nữ nhân! 05/08/2022
251 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 251: Ngưu hò hét Phương Viêm 06/08/2022
252 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 252: Ngọc Hoàng Học Viện đã xảy ra chuyện 06/08/2022
253 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 253: Lăn xuống đi 06/08/2022
254 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 254: Tiểu tử kia rất uy mãnh 06/08/2022
255 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 255: Nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt 06/08/2022
256 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 256: Lão đại không phải làm như vậy 06/08/2022
257 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 257: Có muốn làm đại anh hùng hay không 06/08/2022
258 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 258: Ngươi… đồ điên! 06/08/2022
259 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 259: Lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện, xuất động đi! 06/08/2022
260 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 260: Khiêu chiến Ngọc Tinh Học Viện 06/08/2022
261 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 261: Một mình khiêu chiến đám đông 06/08/2022
262 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 262: Uy phong bát diện 06/08/2022
263 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 263: Bảo ngươi ngậm miệng không nghe được à? 06/08/2022
264 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 264: Chế tạo anh hùng, đến đây đi, nghênh tiếp đi 06/08/2022
265 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 265: Nhất định phải đánh bại ta 06/08/2022
266 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 266: Khí thế hăm hở 06/08/2022
267 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 267: Không cần nể mặt ta 06/08/2022
268 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 268: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn 06/08/2022
269 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 269: Hổ Hổ 06/08/2022
270 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 270: Sát Thủ Vương bị nhốt trong hoàng lăng 06/08/2022
271 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 271: Vây giết 06/08/2022
272 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 272: Tranh đoạt Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ 06/08/2022
273 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 273: Đánh lén sát thủ Tàn Hồn 06/08/2022
274 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 274: Tại nơi nguy hiểm nghỉ ngơi một chút 06/08/2022
275 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 275: Ngọn nguồn 06/08/2022
276 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 276: Lần này hắn chết chắc rồi 06/08/2022
277 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 277: Lòng báo thù 06/08/2022
278 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 278: Thuận theo tự nhiên 06/08/2022
279 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 279: Hội Văn, Hội Tài Tử Giai Nhân 06/08/2022
280 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 280: Rừng lớn thì chim gì cũng có 06/08/2022
281 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 281: Ngươi đoán không sai, đụng! 06/08/2022
282 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 282: Tam hoàng tử 06/08/2022
283 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 283: Gặp một lần đánh một lần 06/08/2022
284 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 284: Lão đại của tiểu tổ tông 06/08/2022
285 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 285: Văn nhân kiêu ngạo 06/08/2022
286 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 286: Nghiền nát lòng kiêu ngạo của họ 06/08/2022
287 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 287: Âm thanh tự nhiên tiên âm 06/08/2022
288 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 288: Buồn không khóc, hiểu không nói, cười không tiếng 06/08/2022
289 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 289: Chén lớn uống rượu 06/08/2022
290 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 290: Cụng rượu 06/08/2022
291 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 291: Một chọi bốn, đấu rượu hát ca 06/08/2022
292 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 292: Trong nhà có việc gấp 06/08/2022
293 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 293: Chịu không nổi 06/08/2022
294 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 294: Chuyện không đúng, đuổi theo 06/08/2022
295 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 295: Chết yểu trẫm mới yên lòng 06/08/2022
296 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 296: Đột biến, đột kích 06/08/2022
297 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 297: Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn 06/08/2022
298 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 298: Ta muốn ăn sống nuốt tươi ngươi 06/08/2022
299 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 299: Đi đánh bại hắn 06/08/2022
300 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 300: Làm sao ngài biết? 06/08/2022
301 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 301: Rốt cục ra mặt 06/08/2022
302 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 302: Hoa lệ trở về 06/08/2022
303 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 303: Chuyện xấu 06/08/2022
304 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 304: Biến đổi thân phận len lén lẻn vào 06/08/2022
305 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 305: Nhân lão tinh, quỷ lão linh 06/08/2022
306 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 306: Đồ đệ của ngươi cũng ở trong tay bổn gia chủ 06/08/2022
307 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 307: Thái tử? Ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta 06/08/2022
308 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 308: Cứu khôi lỗi Ngọc Nhân Long 06/08/2022
309 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 309: Cút, mặc kệ ta 06/08/2022
310 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 310: Má nó là hắn muốn ăn đòn 06/08/2022
311 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 311: Nằm vùng 06/08/2022
312 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 312: Quyền chủ đạo 07/08/2022
313 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 313: Ngươi thử động nữa xem 07/08/2022
314 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 314: Giao phong toàn diện 07/08/2022
315 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 315: Tông chủ Thánh Đan Tông 07/08/2022
316 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 316: Chọc giận Hải Vương 07/08/2022
317 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 317: Đột phá sinh tử 07/08/2022
318 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 318: Màn hay vừa mới mở màn 07/08/2022
319 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 319: Tại sao còn chưa chết 07/08/2022
320 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 320: Đến đây, đến đây! 07/08/2022
321 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 321: Mượn đao giết người 07/08/2022
322 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 322: Vô Song di tích, Vô Song 07/08/2022
323 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 323: Liều mạng! 07/08/2022
324 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 324: Chiến quân phòng thủ Vương Cung 07/08/2022
325 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 325: Ba đầu sáu tay 07/08/2022
326 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 326: Chân chính di tích? 07/08/2022
327 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 327: Chất lỏng tẩm bổ lực thần hồn 07/08/2022
328 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 328: Nguy cấp, Hải Vương đột phá 07/08/2022
329 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 329: Ba món Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm 07/08/2022
330 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 330: Liều mạng tranh giành 07/08/2022
331 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 331: Một tên cũng đừng nghĩ đi 07/08/2022
332 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 332: Ngọc Nhân Long thiêu đốt âm hồn mà chiến 07/08/2022
333 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 333: Dùng tánh mạng chiến đấu 07/08/2022
334 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 334: Khóc đi! 07/08/2022
335 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 335: Lam Phủ Thiên Tông 07/08/2022
336 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 336: Trên đường trở về 07/08/2022
337 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 337: Vô tình gặp được, ai lớn lối, ai uy phong hơn 07/08/2022
338 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 338: Gia chủ, cháu trai này đang học ngươi 07/08/2022
339 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 339: Muốn đánh thật? 07/08/2022
340 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 340: Không quản tới hết thảy 07/08/2022
341 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 341: Uy thế, bắt người 07/08/2022
342 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 342: Tướng quân bị dọa tè ra quần 07/08/2022
343 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 343: Xấu mặt, xấu mặt chết 07/08/2022
344 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 344: Điên cuồng, không tiếc mọi giá 07/08/2022
345 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 345: Luyện hóa Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ 07/08/2022
346 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 346: Luyện hóa pháp bảo ở trong hoàng lăng 07/08/2022
347 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 347: Hoàng đế 800 năm trước? 07/08/2022
348 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 348: Long Viêm Hỏa Diễm 07/08/2022
349 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 349: Dung hợp, tế luyện, đột phá 07/08/2022
350 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 350: Hoàng đế ra tay 07/08/2022
351 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 351: Nghĩ tới một chỗ, đánh rắn giập đầu 07/08/2022
352 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 352: Chém giết trong lòng đất, vượt qua chênh lệch 07/08/2022
353 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 353: “Nước lớn trôi miếu Long Vương” 07/08/2022
354 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 354: Sát Thủ Vương nổi điên 07/08/2022
355 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 355: Hứa gia gia 07/08/2022
356 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 356: Tin tức Tàn Hồn 07/08/2022
357 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 357: Đáng giá chúc mừng 07/08/2022
358 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 358: Bí mật của Thánh Đan Tông 07/08/2022
359 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 359: Thật cho rằng họ Nhậm liền ngông nghênh 07/08/2022
360 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 360: Gài tang giá họa 07/08/2022
361 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 361: Chỉ nói đúng phân nửa 07/08/2022
362 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 362: Cút con mẹ ngươi 07/08/2022
363 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 363: Có cảm giác trúng số độc đắc 07/08/2022
364 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 364: Ngươi nói xong liền xong chuyện ư 07/08/2022
365 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 365: Đến đây đi, đều tới xem đi! 07/08/2022
366 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 366: Cho các ngươi thoải mái một chút 07/08/2022
367 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 367: Trước mặt mọi người đánh chết cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh 07/08/2022
368 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 368: Nha môn Tổng đốc Thủy Vận 07/08/2022
369 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 369: Sưu hồn 07/08/2022
370 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 370: Van cầu ngươi giết ta 07/08/2022
371 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 371: Ngự thủy kim thiềm xà yêu 07/08/2022
372 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 372: Đại chiến trong nước 07/08/2022
373 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 373: Tam Bảo thái giám 07/08/2022
374 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 374: Bảo bối chân chính 07/08/2022
375 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 375: Thăng cấp Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm 07/08/2022
376 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 376: Hải thần châu 07/08/2022
377 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 377: Thương thế dọa chết người 07/08/2022
378 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 378: Tu La xông vào hoàng cung 07/08/2022
379 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 379: Muốn cũng không được 07/08/2022
380 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 380: Ý định của hoàng đế 07/08/2022
381 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 381: Đại trưởng lão Nhậm Hùng Đồ 07/08/2022
382 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 382: Sòng bạc, có mặt khắp nơi 07/08/2022
383 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 383: Gom góp thân pháp rác rưởi 07/08/2022
384 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 384: Chạm vào ta coi như ngươi thắng 07/08/2022
385 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 385: Tranh đoạt ngồi vị hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc 07/08/2022
386 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 386: Tù ngưu 07/08/2022
387 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 387: Phương pháp luyện chế dược phẩm mới 07/08/2022
388 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 388: Mượn thế mà làm 07/08/2022
389 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 389: Bắt buộc mập mạp bế quan 07/08/2022
390 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 390: Cướp đi ba vị trưởng lão 07/08/2022
391 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 391: Xông trận Ngọc Tuyền Sơn 07/08/2022
392 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 392: Đại quân trong người tu luyện 07/08/2022
393 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 393: Vạn Thừa Điện mở, phế gia chủ 07/08/2022
394 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 394: Từ từ đợi đi 07/08/2022
395 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 395: Tát vào mặt không thèm để ý tới 07/08/2022
396 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 396: Bạo nộ 07/08/2022
397 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 397: Bắt giữ người nhà của bọn họ 07/08/2022
398 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 398: Nhất nhất tan rã 07/08/2022
399 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 399: Đại trưởng lão cứu ta! 07/08/2022
400 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 400: Cấm chế Thái Cực Cảnh để lại 07/08/2022
401 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 401: Đánh bại đại trưởng lão 07/08/2022
402 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 402: Đều rất khó chịu 07/08/2022
403 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 403: Phật đà niết bàn trọng sinh pháp 07/08/2022
404 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 404: Cho ta… Ba ngày được không? 07/08/2022
405 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 405: Mục tiêu, Đông Hoang 07/08/2022
406 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 406: Hội giao dịch Hắc Thạch Sơn 07/08/2022
407 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 407: Thạch nhũ 3 vạn năm, không được bán 07/08/2022
408 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 408: Ác bá trong giới tu luyện 07/08/2022
409 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 409: Biện pháp ngu ngốc, gây chuyện đi 07/08/2022
410 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 410: Bị đuổi giết 07/08/2022
411 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 411: Đánh chết song bá 07/08/2022
412 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 412: Thượng sứ? 07/08/2022
413 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 413: Nữ giả nam, múa cho ngươi 07/08/2022
414 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 414: Nhớ phải nuôi ta cả đời 07/08/2022
415 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 415: Điên cuồng đột phá, dẫn địch 07/08/2022
416 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 416: Có người mua mạng của ngươi 07/08/2022
417 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 417: Chiến thần đan 07/08/2022
418 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 418: Thái Cực Cảnh cận chiến 07/08/2022
419 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 419: Tẻ ngắt, Lam Thiên mất thể diện phẫn nộ 07/08/2022
420 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 420: Đạp xuống trận pháp 07/08/2022
421 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 421: Đại gia ngươi, ra tay đi! 07/08/2022
422 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 422: Lam thiên, thái cực cảnh! 07/08/2022
423 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 423: Thái Cực Cảnh ra tay 07/08/2022
424 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 424: Chuyện như cái rắm 07/08/2022
425 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 425: Chưa thấy qua phải không, chơi đủ lớn chưa? 07/08/2022
426 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 426: Chơi lớn hả? 07/08/2022
427 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 427: Kẻ nào động vào ta, kẻ đó phải chết 07/08/2022
428 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 428: Cùng cưới vợ cũng được 07/08/2022
429 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 429: Hướng phát triển tương lai 07/08/2022
430 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 430: Lấy mạng ra chơi! 07/08/2022
431 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 431: Cuộc đời xui xẻo 07/08/2022
432 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 432: Bài xích, kích động diệt sát 07/08/2022
433 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 433: Bí mật của Lam Thiên, Cổ Thần Trấn Thiên! 07/08/2022
434 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 434: Tự mình nhảy vào bẫy rập 07/08/2022
435 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 435: Toàn lực đánh một trận 07/08/2022
436 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 436: Đại chiến trận pháp, Tông sư trận pháp 07/08/2022
437 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 437: Chiến đấu Trấn Tây Vương 07/08/2022
438 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 438: Khủng bố, một chiêu liều mạng 07/08/2022
439 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 439: Tổ cha ngươi, cầu ngươi cứu nàng 07/08/2022
440 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 440: Ân oán tình thù, một lòng muốn chết 07/08/2022
441 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 441: Điểm hóa 07/08/2022
442 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 442: Đừng có chọc hắn, âm dương dung hợp 07/08/2022
443 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 443: Đánh xuyên trái tim 07/08/2022
444 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 444: Đã chết một lần, các người từ từ nói chuyện đi 07/08/2022
445 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 445: Nổi danh thiên hạ, dẫn dắt trào lưu 07/08/2022
446 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 446: Không phải chứ! 07/08/2022
447 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 447: Xảy ra chút phiền toái 07/08/2022
448 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 448: Sư phụ anh hùng, đồ nhi hảo hán 07/08/2022
449 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 449: Chuyện tày trời cũng không có gì quan trọng 07/08/2022
450 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 450: Độc giác trư yêu vương 07/08/2022
451 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 451: Không có hứng thú biết bí mật của các ngươi 07/08/2022
452 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 452: Đàm phán giữa Thiên Thủy Tông và Thánh Đan Tông 07/08/2022
453 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 453: Sống chết tồn vong chỉ trong một câu 07/08/2022
454 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 454: Cấp bậc tông môn 07/08/2022
455 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 455: Trốn tìm? 07/08/2022
456 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 456: Chết tiệt, cái này cũng kêu phá trận! 07/08/2022
457 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 457: Chạm mặt ngươi, giết người giá họa cho ngươi 07/08/2022
458 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 458: Chiến đấu siêu cấp 07/08/2022
459 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 459: Dạy dạy các ngươi chơi trận pháp ra sao! 07/08/2022
460 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 460: Tốc độ phá trận khủng khiếp 07/08/2022
461 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 461: Không ổn! 07/08/2022
462 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 462: Tiện nhân chính là tiện nhân 07/08/2022
463 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 463: Tử vong nhất kiếm, thân thể bị xuyên thủng 07/08/2022
464 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 464: Uy lực chân chính của hai mươi tầng cuối cùng 08/08/2022
465 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 465: Dãy núi linh ngọc biến mất 08/08/2022
466 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 466: Vô số chỗ tốt, tấn thăng 08/08/2022
467 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 467: Giỏi thì ngươi đuổi theo đi! 08/08/2022
468 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 468: Cổ Tiểu Bảo đại náo Thủy Thiên Nhất Sắc Thành 08/08/2022
469 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 469: Sẽ không trùng hợp vậy chứ? 08/08/2022
470 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 470: Bán đồ 08/08/2022
471 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 471: Văn Thánh xuất thế 08/08/2022
472 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 472: Nội tình tông môn ngàn tuổi! Nguy hiểm thật! 08/08/2022
473 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 473: Bảo bối ra mặt 08/08/2022
474 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 474: Cổ phật kim đan 08/08/2022
475 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 475: Bắt cóc thiếu tông chủ, vơ vét tài sản Cửu Âm Tông 08/08/2022
476 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 476: Giết thật? 08/08/2022
477 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 477: Không có cò kè mặc cả 08/08/2022
478 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 478: Lão tổ ngàn tuổi xuất thủ một kích 08/08/2022
479 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 479: Cứu thoát Cầm Tiên Tử 08/08/2022
480 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 480: Đề tỉnh Cầm Tiên Tử 08/08/2022
481 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 481: Cổ Thôn gặp tai họa 08/08/2022
482 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 482: Lửa giận thiêu đốt 08/08/2022
483 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 483: Một mình vây diệt một tông môn 08/08/2022
484 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 484: Đại trận Thiên Thủy Tông lâm trận phản bội 08/08/2022
485 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 485: Đừng sợ, sư phụ đến rồi 08/08/2022
486 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 486: Diệt thiên thủy tông 08/08/2022
487 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 487: Cổ Thôn bị hủy 08/08/2022
488 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 488: Bí mật Cổ Thôn 08/08/2022
489 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 489: Hù chạy người, bị đùa bỡn 08/08/2022
490 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 490: Chặn phía sau, chính diện đối chiến tồn tại cấp lão tổ! 08/08/2022
491 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 491: Thanh diệp hồng liên, cửu cửu quy nhất! 08/08/2022
492 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 492: Bị Nhậm Kiệt xem là kẻ ngốc đùa bỡn (1) 08/08/2022
493 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 493: Chết tiệt! Thiên địa lôi kiếp 08/08/2022
494 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 494: Phong ấn tổ phù, cản lôi kiếp 08/08/2022
495 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 495: Đứa bé trần trụi 08/08/2022
496 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 496: Hấp thu lực lượng… lôi!!! 08/08/2022
497 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 497: Đánh một trận như đàn ông 08/08/2022
498 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 498: Gọi sư nương, không thành vấn đề 08/08/2022
499 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 499: Được tiện nghi? 08/08/2022
500 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 500: Dạy đồ đệ như thế 08/08/2022
501 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 501: Bán tiếp, Long Lân Hổ Vương 08/08/2022
502 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 502: Giá cả gấp mấy lần, phải lấy 08/08/2022
503 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 503: Sóng ngầm 08/08/2022
504 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 504: Về nhà xưa 08/08/2022
505 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 505: Ngưng thần thành trận, ngưng thần hóa hình 08/08/2022
506 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 506: Lục gia có chút mất khống chế 08/08/2022
507 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 507: Luyện dược kinh khủng, một chữ “Đạo” 08/08/2022
508 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 508: Thanh tẩy Tu La Sát Đạo 08/08/2022
509 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 509: Trêu ghẹo 08/08/2022
510 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 510: Đại khai sát giới, đứa nhỏ hay lão yêu quái? 08/08/2022
511 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 511: Quân tình vô cùng khẩn cấp 08/08/2022
512 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 512: Xông vào Kim Loan Điện, đụng lăn ra đất 08/08/2022
513 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 513: Thiếu mắng 08/08/2022
514 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 514: Sặc! Hoàng đế lại không phải chân thân? 08/08/2022
515 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 515: Hành hung Uy Viễn đại tướng quân 08/08/2022
516 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 516: Thu hồi Miễn Tử Ngọc Bài, nói chơi gì thế 08/08/2022
517 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 517: Gia chủ quá lợi hại, trấn an lòng người 08/08/2022
518 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 518: Dám tính toán phiếu cơm lão đại, hừ! 08/08/2022
519 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 519: Phương pháp ứng phó có đôi khi phải ngoan độc 08/08/2022
520 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 520: Hôn ước, chuyện này nên làm gì bây giờ 08/08/2022
521 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 521: Chuyện xấu rồi, tức lộn ruột! 08/08/2022
522 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 522: Văn Mặc, lão Đan Vương chiến Cổ Tiểu Bảo 08/08/2022
523 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 523: Thật ra, hắn chỉ có năm tuổi 08/08/2022
524 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 524: Muốn đánh nhau phải không, dễ thôi 08/08/2022
525 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 525: Cận vệ đội khủng bố 08/08/2022
526 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 526: Mục tiêu, Thính Tuyết Hiên 08/08/2022
527 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 527: Thật không sợ ư? 08/08/2022
528 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 528: Hoàng tử ngươi còn chưa đủ tư cách 08/08/2022
529 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 529: Bức ra Cao Bằng, người áo bào đen chính là hắn 08/08/2022
530 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 530: Làm lớn chuyện, thiên hạ đều biết 08/08/2022
531 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 531: Vì sao? 08/08/2022
532 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 532: Tâm loạn như ma 08/08/2022
533 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 533: Đổi thân phận vì hắn mà sống 08/08/2022
534 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 534: Lục gia kinh khủng đột phá, sát ý 08/08/2022
535 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 535: Cự viên Tề Thiên! 08/08/2022
536 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 536: Đến lúc, trống trận lại vang lên 08/08/2022
537 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 537: Trống trận vang lên rung trời 08/08/2022
538 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 538: Nhiệt huyết sôi trào 08/08/2022
539 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 539: Đánh ra công danh truyền muôn đời 08/08/2022
540 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 540: Đại đốc công Giám Thiên Vệ 08/08/2022
541 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 541: Thiên Long Quân trang bị mạnh nhất 08/08/2022
542 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 542: Đan Diệu bất ngờ bị bắt 08/08/2022
543 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 543: Miệng phun hoa sen, ngôn ngữ tranh luận 08/08/2022
544 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 544: Văn Thi Ngữ bị dọa chết lặng 08/08/2022
545 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 545: Uy vũ, đại doanh Tây Bắc 08/08/2022
546 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 546: Chiến trường Tây Bắc 08/08/2022
547 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 547: Bị lừa rồi, mất mặt rồi! 08/08/2022
548 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 548: Giết, giết Nhậm Kiệt, trẫm sẽ phong vương 08/08/2022
549 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 549: Nhậm Kiệt đại triển thần uy, giết giết giết!! 08/08/2022
550 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 550: Trong trăm vạn đại quân, chiến 08/08/2022
551 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 551: Viện quân, phá Nộ Hải Đại Trận 08/08/2022
552 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 552: Phá địch trăm vạn, đuổi giết 300 dặm 08/08/2022
553 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 553: A! Cái này còn… không hài lòng lắm!!! 08/08/2022
554 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 554: Tây Bắc đại thắng, Hải Lượng điên cuồng 08/08/2022
555 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 555: Tái phá địch, chú cháu nói chuyện 08/08/2022
556 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 556: Ngươi… làm sao biết được? 08/08/2022
557 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 557: Thiên Long Quân đang hành động 08/08/2022
558 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 558: Không gian trận pháp trung tâm, xông vào Trận Tông 08/08/2022
559 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 559: Cút đi 08/08/2022
560 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 560: Không biết tự lượng sức, nuông chiều, thiếu đánh 08/08/2022
561 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 561: Hoàn toàn tỉnh ngộ, tông chủ nhận lỗi với Nhậm Kiệt 08/08/2022
562 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 562: Không tiễn 08/08/2022
563 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 563: Nguy hiểm! 08/08/2022
564 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 564: Tức giận thiêu đốt, tạm nhịn! 08/08/2022
565 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 565: Cứu người, chờ đợi cơ hội 08/08/2022
566 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 566: Cứu Đan Diệu, chết là hy vọng xa vời 08/08/2022
567 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 567: Đánh chết Hoa Văn Triết 08/08/2022
568 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 568: Thế nào lại là hắn? 08/08/2022
569 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 569: Tình yêu của Sát Thủ Vương 08/08/2022
570 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 570: Uy áp kinh khủng 08/08/2022
571 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 571: Ngọc Tinh còn không thấm vào đâu 08/08/2022
572 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 572: Khỉ đột đấu Sát Thủ Vương 08/08/2022
573 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 573: Kêu hổ lột da 08/08/2022
574 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 574: Xem ta là ai 08/08/2022
575 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 575: Lão tổ Thánh Đan Tông xuất quan 08/08/2022
576 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 576: Khó lắm sao? 08/08/2022
577 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 577: Nhanh, quá nhanh , hay, thật là khéo ! 08/08/2022
578 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 578: Mở ra Cổ Thần Trấn Thiên 08/08/2022
579 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 579: Rối rít tràn vào 08/08/2022
580 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 580: Người có đức được hưởng, người nào có đức? 08/08/2022
581 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 581: Xem như ngươi lợi hại! 08/08/2022
582 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 582: Tiểu nhân tính kế 08/08/2022
583 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 583: Đội trời, đạp đất, phân nhật nguyệt 08/08/2022
584 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 584: Người quen a! Hai lão hồ ly! 08/08/2022
585 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 585: Đoạt tinh huyết tâm mạch Cổ Thần 08/08/2022
586 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 586: Giả dạng, vậy cũng được sao? 08/08/2022
587 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 587: Uy lực Thiên Long Quân 08/08/2022
588 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 588: Ba loại trọng bảo 08/08/2022
589 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 589: Tiểu nhân đắc chí 08/08/2022
590 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 590: Bàn tay vô hình đằng sau 08/08/2022
591 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 591: Có chịu thành ma? 08/08/2022
592 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 592: Uy lực lão tổ ngàn tuổi 08/08/2022
593 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 593: Bất ngờ lớn, Nhậm Kiệt đột phá kinh thiên 08/08/2022
594 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 594: Phong cấm ấn 08/08/2022
595 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 595: Cục diện quỷ dị, xem ai hút nhanh 08/08/2022
596 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 596: Cổ Ma xuất thế 08/08/2022
597 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 597: Khám phá, tâm cơ quỷ dị 08/08/2022
598 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 598: Mắng thoải mái 08/08/2022
599 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 599: Chính là khiêu khích ngươi 08/08/2022
600 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 600: Cướp của ngươi thì sao? 08/08/2022
601 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 601: Thiên châu 08/08/2022
602 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 602: Viện binh làm Hải Lượng vui mừng quá mức 08/08/2022
603 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 603: Một đám chim nhao nhao ầm ĩ 08/08/2022
604 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 604: Toa không điểu, độc thiệt điểu 08/08/2022
605 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 605: Hai đại Pháp Thần Cảnh sinh ra 08/08/2022
606 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 606: Hải Thần Giáo mượn lực đả lực 08/08/2022
607 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 607: Độc Thiệt lão tổ 08/08/2022
608 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 608: Lần nữa đụng độ lôi kiếp 09/08/2022
609 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 609: Thân nhân 09/08/2022
610 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 610: Dược phẩm huyết mạch 09/08/2022
611 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 611: Đột phá, không ngừng tăng lên 09/08/2022
612 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 612: Các ngươi là mạnh nhất 09/08/2022
613 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 613: Thiên Hải Đế Quốc, bị diệt rồi sao? 09/08/2022
614 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 614: Pháp Thần Cảnh động thủ ngăn cản Thiên Long Quân 09/08/2022
615 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 615: Gia chủ… đã trở lại! 09/08/2022
616 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 616: Dùng thân hóa vạn, Tề Thiên chết! 09/08/2022
617 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 617: Hy sinh bản thân 09/08/2022
618 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 618: Lòng người dao động 09/08/2022
619 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 619: Biến thành một người khác 09/08/2022
620 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 620: Đây là… Thần tích!!! 09/08/2022
621 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 621: Gia chủ đánh trở về 09/08/2022
622 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 622: Không! Không thể nào! 09/08/2022
623 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 623: Trước phải chuẩn bị chết, sau mới giết người 09/08/2022
624 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 624: Được rồi, mộng đẹp kết thúc 09/08/2022
625 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 625: Chiến pháp thần cảnh 09/08/2022
626 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 626: Chiếu giết không thể bỏ qua 09/08/2022
627 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 627: Tiếng sấm giữa trời quang 09/08/2022
628 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 628: Ngươi giết chúng ta đi 09/08/2022
629 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 629: Tuyệt vời 09/08/2022
630 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 630: Thiên kiếm kỳ mạch 09/08/2022
631 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 631: Quá nhàm chán làm hoàng đế (1) 09/08/2022
632 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 632: Sư nương, ba người!!! 09/08/2022
633 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 633: Trách nhiệm của mình 09/08/2022
634 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 634: Đan vô pháp, thiên châu 09/08/2022
635 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 635: Còn chưa tính là đại quân vô địch 09/08/2022
636 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 636: Trẻ nhỏ phải dạy 09/08/2022
637 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 637: Đánh ngất xỉu 09/08/2022
638 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 638: Đồ đệ năm tuổi quản giáo hắn 09/08/2022
639 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 639: Chớ làm loạn 09/08/2022
640 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 640: Cắn nuốt thần hồn thượng tiên? 09/08/2022
641 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 641: Lão tổ tông Nhậm gia 09/08/2022
642 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 642: Chiến trường táng tiên 09/08/2022
643 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 643: Đồ đệ năm tuổi 09/08/2022
644 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 644: Đồ đệ dạy đồ đệ 09/08/2022
645 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 645: Đuổi giết 09/08/2022
646 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 646: Tiên nhân cũng bắt 09/08/2022
647 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 647: Tu luyện tiểu thế giới 09/08/2022
648 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 648: Thanh Dao Điện chủ 09/08/2022
649 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 649: Lời nói chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên 09/08/2022
650 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 650: Ngài không hiểu, không có nghĩa là không có 09/08/2022
651 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 651: Hắn muốn làm gì? 09/08/2022
652 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 652: Dị tượng huyết mạch 09/08/2022
653 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 653: Kim tiên lệnh kiếm 09/08/2022
654 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 654: Hải thần giáo, hải thần điện 09/08/2022
655 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 655: Có một số chuyện không thể nhẫn nhịn 09/08/2022
656 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 656: Cường ngạnh, xông vào 09/08/2022
657 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 657: Ngươi có xấu hổ không? 09/08/2022
658 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 658: Dị tượng huyết mạch 09/08/2022
659 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 659: Vậy cũng được? 09/08/2022
660 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 660: Lại cản trở, xâm nhập cấm địa, chết! 09/08/2022
661 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 661: Truyền thừa huyết mạch Hải Thần, nối thông với Tiên giới 09/08/2022
662 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 662: Nghe lén tiên nhân thượng giới đối thoại, tiện tay thu chỗ tốt 09/08/2022
663 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 663: Hải Vô Thường xuất quan 09/08/2022
664 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 664: Ngươi là phản đồ, ngươi là phản đồ 09/08/2022
665 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 665: Đục nước béo cò, tiên chỉ tính là gì 09/08/2022
666 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 666: Thân thể tiên nhân 09/08/2022
667 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 667: Trả mạng con ta đây! 09/08/2022
668 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 668: Lực lượng cũng bá đạo như vậy 09/08/2022
669 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 669: Có bản lãnh thì tới đây! 09/08/2022
670 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 670: Chơi trận, ngươi kém xa 09/08/2022
671 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 671: Đột phá, vậy là đột phá 09/08/2022
672 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 672: Gặp họa được phúc 09/08/2022
673 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 673: Ồ, là Hầu Tử! 09/08/2022
674 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 674: Độ kiếp, Tiên khí 09/08/2022
675 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 675: Ngươi này cũng xứng xưng là rồng ư? 09/08/2022
676 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 676: Vô địch cùng cảnh giới 09/08/2022
677 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 677: Tiểu Bảo dẫn đồ đệ 09/08/2022
678 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 678: Thân thể đấu Tiên khí, Cuồng Ngưu 09/08/2022
679 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 679: Thiên tài ba đại giáo vô thượng (1) 09/08/2022
680 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 680: Tuyệt lộ? Trốn không thoát? 09/08/2022
681 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 681: Cứu binh Hầu Tử mời tới 09/08/2022
682 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 682: Mượn trận của đại giáo vô thượng để dùng 09/08/2022
683 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 683: Ngươi xem đây là ai 09/08/2022
684 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 684: Nhị gia cảm thấy có chuyện xấu! 09/08/2022
685 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 685: Nghịch thiên thất đại thánh 09/08/2022
686 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 686: Bí văn 09/08/2022
687 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 687: Hắn như thế nào ở đây? 09/08/2022
688 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 688: Chuyện lớn sắp đến 09/08/2022
689 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 689: Lẫn vào Đông Hoang Thần Giáo 09/08/2022
690 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 690: Ngươi gánh vác nổi không? 09/08/2022
691 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 691: Cường thế, càn rỡ sao? 09/08/2022
692 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 692: Bí mật của Đông Hoang Thần Giáo 09/08/2022
693 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 693: Ngưu Lão Nhị nổi điên 09/08/2022
694 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 694: Lẫn vào trong 09/08/2022
695 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 695: Giáo chủ Đông Hoang Thần Giáo 09/08/2022
696 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 696: Đổ bể, hắn muốn làm gì 09/08/2022
697 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 697: Hả! Sao lại là hắn! 09/08/2022
698 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 698: Thần công chó má, phá cho ta 09/08/2022
699 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 699: Thân thể cảnh giới Thiên Tiên 09/08/2022
700 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 700: Phá vỡ màn chắn đại thế giới 09/08/2022
701 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 701: Cao Bằng bái sư 09/08/2022
702 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 702: Tặc đạo nhân 09/08/2022
703 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 703: Ngay cả bản thân cũng bị dọa thì mới gọi là dữ dằn 09/08/2022
704 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 704: Linh khí Hỗn Độn tiêu tán 09/08/2022
705 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 705: Diệt tiên 09/08/2022
706 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 706: Lời như đao, nói như kiếm 09/08/2022
707 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 707: Nơi này là Chiến Trường Táng Tiên 09/08/2022
708 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 708: Không phát hiện cái gì cả! 09/08/2022
709 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 709: Hỏa Nha đại tiên 09/08/2022
710 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 710: Tặc đạo nhân rước lấy họa 09/08/2022
711 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 711: Hư danh, đều là hư danh 09/08/2022
712 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 712: Điên cuồng chạy đi 09/08/2022
713 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 713: Vùng cấm Cửu Dương 09/08/2022
714 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 714: Vượt ải 09/08/2022
715 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 715: Ta biết ngay sẽ như vậy 09/08/2022
716 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 716: Ai dám 09/08/2022
717 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 717: Tiên giới, trẫm đến đây 09/08/2022
718 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 718: Đầu ngươi không có bệnh đó chứ 09/08/2022
719 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 719: Cửu độc hồn vương 09/08/2022
720 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 720: Sinh tử đấu 09/08/2022
721 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 721: Khí tức hỗn độn, linh khí Hỗn Nguyên 09/08/2022
722 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 722: Vào chỗ chết rồi mới sống 09/08/2022
723 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 723: Thật hiểu thấu 09/08/2022
724 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 724: Thánh hoàng quyết 09/08/2022
725 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 725: Diệt thế, hủy thiên địa của ta 09/08/2022
726 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 726: Ngươi muốn làm gì? 09/08/2022
727 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 727: Kim sí đại bằng 09/08/2022
728 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 728: Ngươi lại chịu phục 09/08/2022
729 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 729: Đại ca không tha cho ngươi 09/08/2022
730 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 730: Phá trận, cứu cha 09/08/2022
731 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 731: Một cái phân thân mà thôi 09/08/2022
732 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 732: Đồ hèn 09/08/2022
733 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 733: Chỉ có một người mạnh nhất 09/08/2022
734 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 734: Cứu sống Tiên Vương 09/08/2022
735 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 735: Đạo độc nhất thuộc về mình 09/08/2022
736 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 736: Chuyện về hoàng đế 09/08/2022
737 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 737: Hổ phụ không khuyển tử 09/08/2022
738 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 738: Thái tổ, thua 09/08/2022
739 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 739: Trời không hai chủ, nước không hai vua 09/08/2022
740 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 740: Xông phá trở về, trận chiến phạt thiên 09/08/2022
741 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 741: Bổn gia chủ trở về đây 09/08/2022
742 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 742: Còn kịp không? 09/08/2022
743 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 743: Giáo chủ đại giáo vô thượng 09/08/2022
744 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 744: Tiến thêm một bước 09/08/2022
745 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 745: Tấn công Tàn Hồn 09/08/2022
746 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 746: Đan vô phá 09/08/2022
747 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 747: Màn đặc sắc chân chính ở phía sau 09/08/2022
748 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 748: Vậy mà ngươi cũng nhịn được 09/08/2022
749 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 749: Vây khốn Kiếm Tiên Giáo 09/08/2022
750 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 750: Trời ạ! Trời sập rồi! 09/08/2022
751 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 751: Sao lại nghe lời của hắn? 09/08/2022
752 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 752: Đại chiến Tiên giới 09/08/2022
753 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 753: Về nhà rồi 09/08/2022
754 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 754: Nói ra mọi chuyện 09/08/2022
755 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 755: Này… này, phải bình tĩnh 09/08/2022
756 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 756: Đại giáo vô thượng tụ tập 09/08/2022
757 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 757: Thích thì đi chơi đi 09/08/2022
758 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 758: Có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu 09/08/2022
759 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 759: Hôn 09/08/2022
760 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 760: Sao không phi thăng? 09/08/2022
761 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 761: Chuẩn bị 09/08/2022
762 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 762: 100 lần 09/08/2022
763 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 763: Cực hạn rồi ư? 09/08/2022
764 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 764: Thành công, 120 lần 09/08/2022
765 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 765: Kho báu Tiên giới 09/08/2022
766 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 766: Tăng tốc tu luyện 09/08/2022
767 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 767: Người lớn nói chuyện, đi chỗ khác chơi 09/08/2022
768 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 768: Giúp Cổ Ma thoát vây 09/08/2022
769 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 769: Luyện hóa đại thế giới Cổ Thần Vương 09/08/2022
770 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 770: Làm của riêng mình 09/08/2022
771 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 771: Biến hóa thần kỳ 09/08/2022
772 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 772: Cướp bảo 09/08/2022
773 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 773: Tự mình tìm tới cửa 09/08/2022
774 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 774: Không thú vị 09/08/2022
775 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 775: Để bổn gia chủ nói cho các ngươi biết 09/08/2022
776 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 776: Đầu óc ngươi có bị bệnh không 09/08/2022
777 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 777: Vô cùng thẳng thắn 09/08/2022
778 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 778: Hầu Tử, bổn gia chủ đến rồi 09/08/2022
779 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 779: Cứu tề thiên 09/08/2022
780 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 780: Tiên giới đại chiến 09/08/2022
781 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 781: Tân giáo chủ Tàn Hồn 09/08/2022
782 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 782: Đại giáo vô thượng đầu phục 09/08/2022
783 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 783: Thời đại thay đổi 09/08/2022
784 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 784: Tế luyện Thánh Bia 09/08/2022
785 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 785: Đại chiến Bách Thánh Sơn 09/08/2022
786 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 786: Ác mộng 09/08/2022
787 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 787: Tề Thiên thoát vây 09/08/2022
788 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 788: Liên hiệp với Cổ Ma 09/08/2022
789 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 789: Chiến đại quân Tiên giới 09/08/2022
790 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 790: Đánh lên Tiên giới 09/08/2022
791 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 791: Vạn tộc hồng hoang đại chiến, trăm Thánh tranh phong 09/08/2022
792 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 792: Hoàng đế cùng Cổ Ma 09/08/2022
793 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 793: Đại quân Tiên giới giáng xuống 09/08/2022
794 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 794: Từ giờ này chính thức chiến đấu 09/08/2022
795 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 795: Đại quân giết chóc (1) 09/08/2022
796 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 796: Tiên Vương ra tay 09/08/2022
797 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 797: Hỗn độn chí bảo 09/08/2022
798 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 798: Đừng giết hết mà 09/08/2022
799 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 799: Trả cho người 09/08/2022
800 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 800: Hoàn toàn nổi giận 09/08/2022
801 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 801: Gần vua như gần cọp 09/08/2022
802 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 802: Cạm bẫy 09/08/2022
803 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 803: Đột nhiên vùng lên 09/08/2022
804 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 804: Chiến tàn thiên thánh hổ 09/08/2022
805 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 805: Đuổi giết 09/08/2022
806 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 806: Luyện thánh đan 09/08/2022
807 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 807: Mau lên đây cho bổn đại gia 09/08/2022
808 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 808: Mượn lực 09/08/2022
809 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 809: Nhân quả, nhân quả 09/08/2022
810 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 810: Nhập thánh 09/08/2022
811 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 811: Thiên địa đại kiếp nạn 09/08/2022
812 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 812: Bán Thánh cũng phải chết 09/08/2022
813 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 813: Lại vẫn còn sống 09/08/2022
814 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 814: Đi ra cho bổn gia chủ 09/08/2022
815 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 815: Duy Nhất Chân Thánh 09/08/2022
816 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 816: An bài truyền thừa 09/08/2022
817 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 817: Các hữu các pháp 09/08/2022
818 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 818: Con rùa lười 09/08/2022
819 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 819: Tính kế tàn nhẫn kinh khủng 09/08/2022
820 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 820: Huyết chiến Vẫn Thánh Cốc 09/08/2022
821 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 821: Gia chủ tiếp viện 09/08/2022
822 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 822: Chế thuốc 09/08/2022
823 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 823: Ý nghĩ điên cuồng 09/08/2022
824 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 824: Ai nguyện ý cùng chết với bổn gia chủ 09/08/2022
825 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 825: Khó nhất là còn sống 09/08/2022
826 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 826: Khoảnh khắc như vĩnh hằng 09/08/2022
827 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 827: Khống chế Vẫn Thánh Cốc 09/08/2022
828 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 828: Toan tính của hoàng đế 10/08/2022
829 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 829: Thành thánh 10/08/2022
830 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 830: Thánh nhân, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng 10/08/2022
831 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 831: Thánh Hoàng phẫn nộ đuổi giết 10/08/2022
832 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 832: Một bước cuối cùng 10/08/2022
833 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 833: Thiêu đốt Thánh hồn, liều chết 10/08/2022
834 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 834: Chuẩn bị diệt Thánh! 10/08/2022
835 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 835: Chiến đấu với Thánh Hoàng 10/08/2022
836 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 836: Sảng khoái 10/08/2022
837 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 837: Ngụy thánh 10/08/2022
838 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 838: Biết cái gì là Thánh nhân không? 10/08/2022
839 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 839: Phải dựa vào ngươi rồi 10/08/2022
840 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 840: Thánh nhân ra, cải tạo lại thiên địa 10/08/2022
841 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 841: Ngươi gài ta 10/08/2022
842 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 842: Ngươi mà cũng gọi là vô địch 10/08/2022
843 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 843: Đánh bay Hầu Tử 10/08/2022
844 Tà Thiếu Dược Vương – Chương 844: Siêu thoát thiên địa [Đại Kết Cục] 10/08/2022

Bình luận