Thông tin truyện

Sư Sĩ Truyền Thuyết

Tác giả:

Phương Tưởng

Thể loại:

Khoa Huyễn

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

38

Sư Sĩ Truyền Thuyết

Tác giả: Phương Tưởng
Thể loại: Khoa Huyễn
Nguồn:
Trạng thái: Full
“Sư Sĩ Truyền Thuyết” – câu chuyện về một thế giới tương lai, với những thiên hà rộng lớn trong vụ trụ, với những công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại, với những quang giáp và phi thuyền vũ trụ khổng lồ.
Trong thế giới đó, một thiếu niên 16 tuổi Diệp Trùng – không hề được hưởng sự chăm sóc, giáo dục tương xứng, hàng ngày phải vật lộn giữa sự sống và cái chết, một mình lớn lên trên một hành tinh chứa rác thải của nhân loại.
Bỗng một ngày, Diệp Trọng có cơ hội được tiếp xúc với cuộc sống xã hội bình thường, được học hỏi những tri thức khoa học tiên tiến. Liệu một người vốn luôn thờ phụng “luật rừng”, mạnh được yếu thua, đã từng bước từng bước làm quen với xã hội như thế nào? Liệu một người vốn luôn luôn cô độc, đã dần dần có những người bạn, có được tình yêu như thế nào?

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 1: Hành tinh rác số 12 là một hành tinh rác của thiên hà Farr 14/05/2022
2 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 2: Chương thứ hai 14/05/2022
3 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 3: Chương thứ ba 14/05/2022
4 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 4: Chương thứ tư 14/05/2022
5 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 5: Chương thứ năm 14/05/2022
6 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 6: Chương thứ sáu 14/05/2022
7 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 7: Chương thứ bảy 14/05/2022
8 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 8: Chương thứ tám 14/05/2022
9 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 9: Chương thứ chín 14/05/2022
10 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 10: Chương thứ mười 14/05/2022
11 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 11: Chương thứ mười một 14/05/2022
12 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 12: Chương thứ mười hai 14/05/2022
13 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 13: Chương thứ mười ba 14/05/2022
14 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 14: Chương thứ mười bốn 14/05/2022
15 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 15: Chương thứ mười lăm 14/05/2022
16 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 16: Chương thứ mười sáu 14/05/2022
17 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 17: Chương thứ mười bảy 14/05/2022
18 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 18: Chương thứ mười tám 14/05/2022
19 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 19: Chương thứ mười chín 14/05/2022
20 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 20: Chương thứ hai mươi 14/05/2022
21 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 21: Chương thứ hai mươi mốt 14/05/2022
22 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 22: Chương thứ hai mươi hai 14/05/2022
23 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 23: Chương thứ hai mươi ba 14/05/2022
24 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 24: Chương thứ hai mươi bốn 14/05/2022
25 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 25: Chương thứ hai mươi lăm 14/05/2022
26 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 26: Chương thứ hai mươi sáu 14/05/2022
27 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 27: Chương thứ hai mươi bảy 14/05/2022
28 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 28: Chương thứ hai mươi tám 14/05/2022
29 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 29: Chương thứ hai mươi chín 14/05/2022
30 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 30: Chương thứ ba mươi 14/05/2022
31 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 31: Chương thứ ba mươi mốt 14/05/2022
32 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 32: Chương thứ ba mươi hai 14/05/2022
33 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 33: Chương thứ ba mươi ba 14/05/2022
34 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 34: Chương thứ ba mươi bốn 14/05/2022
35 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 35: Chương thứ ba mươi lăm 14/05/2022
36 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 36: Chương thứ ba mươi sáu 14/05/2022
37 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 37: Chương thứ ba mươi bảy 14/05/2022
38 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 38: Chương thứ ba mươi tám 14/05/2022
39 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 39: Chương thứ ba mươi chín 14/05/2022
40 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 40: Chương thứ bốn mươi 14/05/2022
41 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 41: Chương thứ bốn mươi mốt 14/05/2022
42 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 42: Chương thứ bốn mưới hai 14/05/2022
43 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 43: Chương thứ bốn mươi ba 14/05/2022
44 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 44: Chương thứ bốn mươi bốn 14/05/2022
45 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 45: Chương thứ bốn mươi lăm 14/05/2022
46 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 46: Chương thứ bốn mươi sáu 14/05/2022
47 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 47: Chương thứ bốn mươi bảy 14/05/2022
48 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 48: Chương thứ bốn mươi tám 14/05/2022
49 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 49: Chương thứ bốn mươi chín 14/05/2022
50 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 50: Chương thứ năm mươi 14/05/2022
51 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 51: Mục thức tỉnh 14/05/2022
52 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 52: Thoát khốn 14/05/2022
53 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 53: Lên tàu 14/05/2022
54 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 54: Diệp Trùng lãnh khốc 14/05/2022
55 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 55: Lần đầu tới Hành tinh Lam Hải 14/05/2022
56 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 56: Cuộc sống mới 14/05/2022
57 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 57: Cảnh sát A Phi 14/05/2022
58 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 58: Kịch biến trong thành phố 14/05/2022
59 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 59: Ta không phải là sống chui 14/05/2022
60 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 60: Sửa chữa quang giáp 14/05/2022
61 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 61: Vấn đề của Mục 14/05/2022
62 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 62: Diệp Trùng xuất môn 14/05/2022
63 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 63: Gặp gỡ ngoài ý muốn 14/05/2022
64 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 64: Cơ thượng nhan 14/05/2022
65 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 65: Quan điểm của Diệp Trùng 14/05/2022
66 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 66: Ta thích đánh lén 14/05/2022
67 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 67: Đen và trắng 14/05/2022
68 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 68: Bỏ trốn 14/05/2022
69 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 69: Lời mời của Dương An 14/05/2022
70 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 70: Quang giáp Phi Lạc 14/05/2022
71 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 71: Hành động 14/05/2022
72 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 72: Thâm nhập 14/05/2022
73 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 73: Thành công 14/05/2022
74 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 74: Trận chiến ngắn ngủi 14/05/2022
75 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 75: Thương và Đa côn thạch 14/05/2022
76 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 76: Điều bồi sư 14/05/2022
77 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 77: Cái gì là người đẹp 14/05/2022
78 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 78: Một mình vùng vẫy 14/05/2022
79 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 79: Màn biểu diễn hoành tráng (Thượng) 14/05/2022
80 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 80: Màn biểu diễn hoành tráng (Hạ) 14/05/2022
81 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 81: Lời mời gọi của hiệu trưởng 14/05/2022
82 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 82: Xong việc 14/05/2022
83 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 83: Nghi hoặc 14/05/2022
84 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 84: Buổi học đầu tiên 14/05/2022
85 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 85: Nhuế băng 14/05/2022
86 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 86: Chiêu này cũng thật là 14/05/2022
87 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 87: Thử thách đau đớn 14/05/2022
88 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 88: Công nghệ sinh học phiền phức 14/05/2022
89 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 89: Xảy ra chuyện gì? 14/05/2022
90 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 90: Suy đoán 14/05/2022
91 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 91: Phương pháp của Thương (Thượng) 14/05/2022
92 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 92: Phương pháp của Thương (Hạ) 14/05/2022
93 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 93: Cây thương trong bóng tối 14/05/2022
94 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 94: Giáo quan Huck 14/05/2022
95 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 95: Giao phong 14/05/2022
96 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 96: Sống sót 14/05/2022
97 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 97: Trốn khỏi hành tinh Lam Hải 14/05/2022
98 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 98: Lên tàu 14/05/2022
99 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 99: Brent 14/05/2022
100 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 100: Fred 14/05/2022
101 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 101: Tham quan 15/05/2022
102 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 102: Trò chơi 15/05/2022
103 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 103: Lão bàng 15/05/2022
104 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 104: Chiến hạm lần đầu xuất hiện 15/05/2022
105 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 105: Ngư nham hiểm 15/05/2022
106 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 106: Lẻn vào chiến hạm 15/05/2022
107 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 107: Diệp Trùng ra oai 15/05/2022
108 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 108: Cái chết của thiên tài 15/05/2022
109 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 109: Quỹ hình khuyên 15/05/2022
110 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 110: Lần đầu tới Harrison 15/05/2022
111 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 111: Lựa chọn 15/05/2022
112 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 112: Lại 1 lần phát bệnh 15/05/2022
113 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 113: Thuật thừa sư Già Trạc 15/05/2022
114 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 114: Bắt người 15/05/2022
115 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 115: Gặp lại 15/05/2022
116 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 116: Người phụ nữ đáng sợ 15/05/2022
117 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 117: Niếp niếp 15/05/2022
118 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 118: Được cứu 15/05/2022
119 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 119: Hỏi thăm 15/05/2022
120 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 120: Ra tay 15/05/2022
121 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 121: Bác sĩ Lộ 15/05/2022
122 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 122: Kiểm tra 15/05/2022
123 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 123: Tuyệt cảnh? 15/05/2022
124 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 124: Nhẫn Thủ hộ 15/05/2022
125 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 125: Cá và lưới (Thượng) 15/05/2022
126 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 126: Cá và lưới (Trung) 15/05/2022
127 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 127: Cá và lưới (Hạ) 15/05/2022
128 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 128: Kết thúc? Bắt đầu? 15/05/2022
129 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 129: Được mất 15/05/2022
130 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 130: Phòng làm việc dưới đất 15/05/2022
131 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 131: Quang giáp bằng xương 15/05/2022
132 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 132: Phong cách của quang giáp 15/05/2022
133 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 133: Hành động của Tông sở 15/05/2022
134 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 134: Suy đoán 15/05/2022
135 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 135: Có chút thành tựu 15/05/2022
136 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 136: Quản phong tử 15/05/2022
137 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 137: Học tập 15/05/2022
138 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 138: Rừng rậm 15/05/2022
139 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 139: Tự do thanh tước 15/05/2022
140 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 140: Tiểu nha đầu 15/05/2022
141 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 141: Bị xách mang đi 15/05/2022
142 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 142: Ý nghĩ đột nhiên 15/05/2022
143 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 143: Hàm gia 15/05/2022
144 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 144: Học tập 15/05/2022
145 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 145: Đều là họa của Tửu Phiêu Hồng 15/05/2022
146 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 146: Món quà của Quản phong tử 15/05/2022
147 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 147: Lặng lẽ ra đi 15/05/2022
148 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 148: Nghi vấn 15/05/2022
149 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 149: Lên tàu Nasdaq 15/05/2022
150 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 150: Thuật thừa sĩ! Ngẫu lộ tranh vanh 15/05/2022
151 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 151: Cửu khai bất dạ thành 15/05/2022
152 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 152: Cửa tiệm Thiên Lam Sa 15/05/2022
153 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 153: Phương án tạm thời số 5 15/05/2022
154 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 154: Lần này phiền phức rồi 15/05/2022
155 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 155: Thùng vàng đầu tiên 15/05/2022
156 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 156: Bùng nổ 15/05/2022
157 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 157: Chủ ý của Thương 15/05/2022
158 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 158: Sánh vai lướt qua 15/05/2022
159 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 159: Nan đề 15/05/2022
160 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 160: Danh sách 15/05/2022
161 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 161: Mộc phi 15/05/2022
162 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 162: Chạm trán (Thượng) 15/05/2022
163 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 163: Chạm trán (Hạ) 15/05/2022
164 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 164: Thợ săn trong bóng tối 15/05/2022
165 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 165: Hư trương thanh thế 15/05/2022
166 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 166: Một chút xíu sai sót 15/05/2022
167 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 167: Tên nhà quê 15/05/2022
168 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 168: Tái ngộ 15/05/2022
169 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 169: Cố nhân 15/05/2022
170 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 170: Đồng hành 15/05/2022
171 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 171: Người đẹp Thương Hân 15/05/2022
172 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 172: Lằn ranh sinh tử 15/05/2022
173 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 173: Lần đầu tới Thương gia 15/05/2022
174 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 174: Linh quang nhất hiện 15/05/2022
175 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 175: Dạ yến 15/05/2022
176 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 176: Lần dạ hội đầu tiên 15/05/2022
177 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 177: Khiêu vũ 15/05/2022
178 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 178: Dòng chảy ngầm (1) 15/05/2022
179 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 179: Dòng chảy ngầm (2) 15/05/2022
180 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 180: Dòng chảy ngầm (3) 15/05/2022
181 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 181: Dòng chảy ngầm (4) 15/05/2022
182 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 182: Dòng chảy ngầm (5) 15/05/2022
183 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 183: Chống chọi 15/05/2022
184 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 184: Cửu nguyệt 15/05/2022
185 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 185: Gió nổi sóng dâng (1) 15/05/2022
186 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 186: Gió nổi sóng dâng (2) 15/05/2022
187 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 187: Gió nổi sóng dâng (3) 15/05/2022
188 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 188: Gió nổi sóng dâng (4) 15/05/2022
189 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 189: Gió nổi sóng dâng (5) 15/05/2022
190 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 190: Gió nổi sóng dâng (6) 15/05/2022
191 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 191: Gió nổi sóng dâng (7) 15/05/2022
192 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 192: Gió nổi sóng dâng (8) 15/05/2022
193 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 193: Gió nổi sóng dâng (9) 15/05/2022
194 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 194: Gió nổi sóng dâng (10) 15/05/2022
195 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 195: Gió nổi sóng dâng (11) 15/05/2022
196 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 196: Gió nổi sóng dâng (12) 15/05/2022
197 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 197: Gió nổi sóng dâng (13) 15/05/2022
198 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 198: Gió nổi sóng dâng (14) 15/05/2022
199 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 199: Gió nổi sóng dâng (15) 15/05/2022
200 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 200: Bởi vì là người 15/05/2022
201 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 201: Tái ngộ 15/05/2022
202 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 202: Hỗn loạn có xếp đặt (Thượng) 15/05/2022
203 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 203: Hỗn loạn có xếp đặt (Trung) 15/05/2022
204 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 204: Hỗn loạn có xếp đặt (Hạ) 15/05/2022
205 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 205: Điềm báo 15/05/2022
206 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 206: Thể chất 15/05/2022
207 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 207: Kế hoạch cải tạo phi thường (Thượng) 15/05/2022
208 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 208: Kế hoạch cải tạo phi thuyền (Hạ) 15/05/2022
209 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 209: Giữa đường cứu viện 15/05/2022
210 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 210: Quỷ lỗi 15/05/2022
211 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 211: Lệ thạch 15/05/2022
212 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 212: Kết minh 15/05/2022
213 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 213: Hạ cánh 15/05/2022
214 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 214: Đồng thù tín 15/05/2022
215 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 215: Quái vật 15/05/2022
216 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 216: Hang động dưới đất 15/05/2022
217 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 217: Sóng âm siêu cấp 15/05/2022
218 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 218: Bốn sư tử một cừu non 15/05/2022
219 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 219: Chấn nhiếp 15/05/2022
220 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 220: Loạn thế tới 15/05/2022
221 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 221: Vũ khí của Mục 15/05/2022
222 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 222: Chiến trường đột xuất 15/05/2022
223 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 223: Cận viễn chiến chi vương (Thượng) 15/05/2022
224 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 224: Cận viễn chiến chi vương (Trung) 15/05/2022
225 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 225: Cận viễn chiến chi vương (Hạ) 15/05/2022
226 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 226: Hạm đội 15/05/2022
227 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 227: Trận chiến đầu tiên của Hoa hoa công tử 15/05/2022
228 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 228: Cái nhìn trong khoảnh khắc đó 15/05/2022
229 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 229: Kinh cức 15/05/2022
230 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 230: Hắc Diệu sư sĩ 15/05/2022
231 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 231: Người luyện chung siêu cấp 15/05/2022
232 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 232: Chất biến 15/05/2022
233 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 233: Trúc linh 15/05/2022
234 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 234: Liên nguyệt 15/05/2022
235 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 235: Chỉnh đốn (1) 15/05/2022
236 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 236: Chỉnh đốn (2) 15/05/2022
237 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 237: Chỉnh đốn (3) 15/05/2022
238 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 238: Chỉnh đốn (4) 15/05/2022
239 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 239: Đều là họa do người đẹp gây ra 15/05/2022
240 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 240: Hành tinh Minh Hồng 15/05/2022
241 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 241: Trúng tuyển (Thượng) 15/05/2022
242 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 242: Trúng tuyển (Trung) 15/05/2022
243 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 243: Trúng tuyển (Hạ) 15/05/2022
244 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 244: Trở thành phụ tá 15/05/2022
245 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 245: Thất vọng đã lường trước 15/05/2022
246 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 246: Người phụ nữ phiền phức 15/05/2022
247 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 247: Lần này lớn chuyện rồi 15/05/2022
248 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 248: Truy sát (1) 15/05/2022
249 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 249: Truy sát (2) 15/05/2022
250 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 250: Truy sát (3) 15/05/2022
251 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 251: Truy sát (4) 15/05/2022
252 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 252: Khống chế ngược (1) 15/05/2022
253 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 253: Khống chế ngược (2) 16/05/2022
254 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 254: Khống chế ngược (3) 16/05/2022
255 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 255: Khống chế ngược (4) 16/05/2022
256 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 256: Vận mệnh ở nơi đâu 16/05/2022
257 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 257: Động cơ Vận mệnh 16/05/2022
258 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 258: Hồng vụ quái ti (1) 16/05/2022
259 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 259: Hồng vụ quái ti (2) 16/05/2022
260 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 260: Sinh cơ chưa biết 16/05/2022
261 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 261: Khắp nơi ngụy dị 16/05/2022
262 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 262: Bị tập kích 16/05/2022
263 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 263: Đồng loại 16/05/2022
264 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 264: Tang gia thôn 16/05/2022
265 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 265: Lịch sử 16/05/2022
266 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 266: Giao dịch 16/05/2022
267 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 267: Lưu kim quặng 16/05/2022
268 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 268: Trọng lực vực 16/05/2022
269 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 269: Phát hiện mới 16/05/2022
270 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 270: Dĩ thủy lưu kim 16/05/2022
271 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 271: Nóng lòng 16/05/2022
272 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 272: Phi tuyến tinh cỗ 16/05/2022
273 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 273: Phiên bản giản hóa của động cơ Vận mệnh 16/05/2022
274 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 274: Cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn (1) 16/05/2022
275 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 275: Cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn (2) 16/05/2022
276 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 276: Cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn (3) 16/05/2022
277 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 277: Cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn (4) 16/05/2022
278 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 278: Cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn (5) 16/05/2022
279 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 279: Hải liên 16/05/2022
280 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 280: Thiên hà Hà Việt 16/05/2022
281 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 281: Sự kinh hồn táng đởm của Hải Liên 16/05/2022
282 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 282: Vào thành 16/05/2022
283 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 283: Tam đại thế gia 16/05/2022
284 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 284: Gặp nhau ngõ hẹp 16/05/2022
285 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 285: Sóng ngầm sôi sục 16/05/2022
286 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 286: Tạp nham 16/05/2022
287 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 287: Parpart 16/05/2022
288 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 288: Liên y lan 16/05/2022
289 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 289: Chiếm đóng hành tinh Dật Cúc 16/05/2022
290 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 290: Chị em họ Mễ 16/05/2022
291 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 291: Ủy thác 16/05/2022
292 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 292: Cái chết của Già Cơ (1) 16/05/2022
293 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 293: Cái chết của Già Cơ (Hạ) 16/05/2022
294 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 294: Muỗi có nhỏ cũng là thịt 16/05/2022
295 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 295: Chợ đen tự phục vụ 16/05/2022
296 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 296: Bé trai Cốc Tùng 16/05/2022
297 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 297: Tố chất tổng hợp 16/05/2022
298 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 298: Ai đùa bỡn ai? 16/05/2022
299 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 299: Cô gái Bạch Văn 16/05/2022
300 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 300: Đồng tộc 16/05/2022
301 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 301: Chủ ý của Quả lão đại 16/05/2022
302 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 302: Rầm rộ bái sư 16/05/2022
303 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 303: Canh bạc của Lauren 16/05/2022
304 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 304: Nguy cơ 16/05/2022
305 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 305: Hàng nóng sốt 16/05/2022
306 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 306: Xuất thành 16/05/2022
307 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 307: Thoát hiểm 16/05/2022
308 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 308: Nhất dạ bạo phú 16/05/2022
309 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 309: Hàm gia mới mỹ lệ 16/05/2022
310 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 310: Đổi mặt 16/05/2022
311 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 311: Hai người của Hôi cốc 16/05/2022
312 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 312: Học viện Jersey 16/05/2022
313 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 313: Huyết án do một cục gạch gây ra 16/05/2022
314 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 314: Chiến đấu nào! 16/05/2022
315 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 315: Cục thế ác hóa 16/05/2022
316 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 316: Võ thuật đại thành 16/05/2022
317 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 317: Thần tượng 16/05/2022
318 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 318: Cách gì? 16/05/2022
319 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 319: Hậu nhân danh môn 16/05/2022
320 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 320: Diệp Trùng điều bồi 16/05/2022
321 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 321: Nan đề 16/05/2022
322 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 322: Phục kích 16/05/2022
323 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 323: Bất ngờ gặp lại (1) 16/05/2022
324 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 324: Bất ngờ gặp lại (2) 16/05/2022
325 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 325: Sự phẫn nộ của Thạch gia 16/05/2022
326 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 326: Kết quả phân tích 16/05/2022
327 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 327: Suy đoán đáng sợ 16/05/2022
328 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 328: Thiếu gia phiền phức 16/05/2022
329 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 329: Hãn Quang chói lọi 16/05/2022
330 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 330: Hỗn chiến 16/05/2022
331 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 331: Ăn ý 16/05/2022
332 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 332: Gặp địch 16/05/2022
333 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 333: Căn cứ dưới đất 16/05/2022
334 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 334: Vận mệnh 16/05/2022
335 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 335: Quang giáp đổ đấu (Thượng) 16/05/2022
336 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 336: Quang giáp đổ đấu (Trung) 16/05/2022
337 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 337: Quang giáp đổ đấu (Hạ) 16/05/2022
338 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 338: Rời khỏi (Thượng) 16/05/2022
339 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 339: Rời khỏi (Hạ) 16/05/2022
340 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 340: Ngụy trang xảo diệu 16/05/2022
341 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 341: Tinh Vân màu lam 16/05/2022
342 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 342: Đơn lãng triều 16/05/2022
343 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 343: Lằn ranh sinh tử 16/05/2022
344 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 344: Lam bạch 16/05/2022
345 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 345: Lược đồng giả 16/05/2022
346 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 346: Tiểu thôn 16/05/2022
347 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 347: Vương gia trang (1) 16/05/2022
348 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 348: Vương gia trang (2) 16/05/2022
349 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 349: Vương gia trang (3) 16/05/2022
350 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 350: Hoán bảo các 16/05/2022
351 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 351: Hạt lựu quả 16/05/2022
352 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 352: Bão táp (1) 16/05/2022
353 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 353: Bão táp (2) 16/05/2022
354 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 354: Bão táp (3) 16/05/2022
355 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 355: Chiến (1) 16/05/2022
356 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 356: Chiến (2) 16/05/2022
357 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 357: Chiến (3) 16/05/2022
358 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 358: Chiến (4) 16/05/2022
359 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 359: Khu rừng nguy hiểm (1) 16/05/2022
360 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 360: Khu rừng nguy hiểm (2) 16/05/2022
361 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 361: Khu rừng nguy hiểm (3) 16/05/2022
362 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 362: Hẻm núi (1) 16/05/2022
363 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 363: Hẻm núi (2) 16/05/2022
364 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 364: Lại gặp Thuật thừa sư 16/05/2022
365 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 365: Hoàng bạch y 16/05/2022
366 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 366: Nỗi đau thầm kín 16/05/2022
367 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 367: Phương án 16/05/2022
368 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 368: Hạt giống 16/05/2022
369 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 369: Bay lượn 16/05/2022
370 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 370: Hạ cánh 16/05/2022
371 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 371: Giao dịch 16/05/2022
372 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 372: Bích thối vũ 16/05/2022
373 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 373: Tập kích ban đêm 16/05/2022
374 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 374: Biễu diễn điều bồi 16/05/2022
375 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 375: Khiếp sợ 16/05/2022
376 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 376: Cục thế 16/05/2022
377 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 377: Hai siêu sao 16/05/2022
378 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 378: Trận chiến điều bồi (1) 16/05/2022
379 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 379: Trận chiến điều bồi (2) 16/05/2022
380 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 380: Trận chiến điều bồi (3) 16/05/2022
381 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 381: Trận chiến điều bồi (4) 16/05/2022
382 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 382: Nội tình (1) 16/05/2022
383 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 383: Nội tình (2) 16/05/2022
384 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 384: Truy kích 16/05/2022
385 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 385: Nguyệt phục vương 16/05/2022
386 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 386: Mục tiêu 16/05/2022
387 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 387: Trận chiến đầu tiên 16/05/2022
388 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 388: Tìm kiếm 16/05/2022
389 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 389: Mọi người đều đang hành động 16/05/2022
390 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 390: Nghị quyết 16/05/2022
391 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 391: Yên Lưu hệ 16/05/2022
392 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 392: Kiến nghị của Diệp La 16/05/2022
393 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 393: Bị bệnh 16/05/2022
394 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 394: Vi Du thiện lương 16/05/2022
395 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 395: Sự lãnh khốc dưới lớp ngụy trang 16/05/2022
396 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 396: Phế vật nguy hiểm 16/05/2022
397 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 397: Nan đề 16/05/2022
398 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 398: Bồi chế 16/05/2022
399 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 399: Cao thủ bất minh 16/05/2022
400 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 400: Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh thần bí 16/05/2022
401 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 401: Như từng quen biết 16/05/2022
402 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 402: Quản thanh ngân 16/05/2022
403 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 403: Hân thưởng 16/05/2022
404 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 404: Khúc tâm hương 16/05/2022
405 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 405: Ngươi đến từ nơi nào? 16/05/2022
406 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 406: Chứng minh 16/05/2022
407 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 407: Chuyện cũ ngày xưa 16/05/2022
408 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 408: Vào lĩnh 16/05/2022
409 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 409: Tiến vào Quản gia 16/05/2022
410 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 410: Lại một lần làm tiên sinh 16/05/2022
411 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 411: Không đi con đường tầm thường 16/05/2022
412 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 412: Huấn luyện 16/05/2022
413 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 413: Cường thế xuất kích 16/05/2022
414 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 414: Tao ngộ chiến 16/05/2022
415 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 415: Chiến ý của Hoàng Cực Minh 16/05/2022
416 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 416: Khúc dạo đầu 16/05/2022
417 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 417: Phượng Túc chất biến 16/05/2022
418 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 418: Thiếu niên này có chút lạnh 16/05/2022
419 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 419: Tới rees de 16/05/2022
420 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 420: Quần anh sắp sửa tụ hội 16/05/2022
421 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 421: Mười bước xa cách 16/05/2022
422 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 422: Tương phùng 16/05/2022
423 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 423: Đối mặt 16/05/2022
424 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 424: Lệnh cứu viện khẩn cấp 16/05/2022
425 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 425: Bất an 16/05/2022
426 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 426: Xuất kích 16/05/2022
427 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 427: Hoàn mỹ kích sát 16/05/2022
428 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 428: Tụ họp 16/05/2022
429 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 429: Bối thủy nhất chiến 16/05/2022
430 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 430: Hỗn loạn 16/05/2022
431 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 431: Vì vận mệnh, chiến đấu nào! 16/05/2022
432 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 432: Tàn sát sâu bọ (Thượng) 16/05/2022
433 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 433: Tàn sát sâu bọ (Hạ) 16/05/2022
434 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 434: Lặng lẽ rời đi 16/05/2022
435 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 435: Long Hổ hiệp lữ 16/05/2022
436 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 436: Trùng phùng (Thượng) 16/05/2022
437 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 437: Trùng phùng (Trung) 16/05/2022
438 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 438: Trùng phùng (Hạ) 16/05/2022
439 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 439: Dự đoán 16/05/2022
440 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 440: Trùng phùng 16/05/2022
441 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 441: Tin tức tốt, tin tức xấu 16/05/2022
442 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 442: Cuối cùng sắp tới rồi! 16/05/2022
443 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 443: Trận chiến không cách nào tránh khỏi (1) 16/05/2022
444 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 444: Trận chiến không cách nào tránh khỏi (2) 16/05/2022
445 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 445: Trận chiến không cách nào tránh khỏi (3) 16/05/2022
446 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 446: Trận chiến không cách nào tránh khỏi (4) 16/05/2022
447 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 447: Trận chiến không cách nào tránh khỏi (5) 16/05/2022
448 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 448: Trận chiến không cách nào tránh khỏi (6) 16/05/2022
449 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 449: Trận chiến không cách nào tránh khỏi (7) 16/05/2022
450 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 450: Làm sao một chữ loạn hiểu được 16/05/2022
451 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 451: Len lén đi trong sương tím 16/05/2022
452 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 452: Chỗ sâu trong sương tím 16/05/2022
453 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 453: Cặp mắt mở ra dưới ánh đèn 16/05/2022
454 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 454: Nghịch chuyển 16/05/2022
455 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 455: Tiếp viện 16/05/2022
456 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 456: Chiến thuật giao thoa 16/05/2022
457 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 457: Đuổi cùng không bỏ 16/05/2022
458 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 458: Xông ra sương tím 16/05/2022
459 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 459: Phát hiện mới 16/05/2022
460 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 460: Tiểu đội quang giáp hung hãn 16/05/2022
461 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 461: Scholes không cam lòng 16/05/2022
462 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 462: Bóng lưng lốm đốm 16/05/2022
463 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 463: Hôi cốc 16/05/2022
464 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 464: Lý luận của Thương 16/05/2022
465 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 465: Ngụy trang, cũng không phải là việc dễ dàng 16/05/2022
466 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 466: Phản ứng không tốt 16/05/2022
467 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 467: Bản năng 16/05/2022
468 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 468: Sư sĩ không có quang giáp 16/05/2022
469 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 469: Quang giáp thử nghiệm 16/05/2022
470 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 470: Vụng về ra trận 16/05/2022
471 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 471: Bàn văn giảo sát 16/05/2022
472 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 472: Đặc cách trúng tuyển 16/05/2022
473 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 473: Điềm chẳng lành 16/05/2022
474 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 474: Ba cái quang giáp 16/05/2022
475 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 475: Chỉ 16/05/2022
476 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 476: Đồ bị thịt? 16/05/2022
477 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 477: Mục tiêu cao 16/05/2022
478 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 478: D-6 16/05/2022
479 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 479: Huấn luyện điên cuồng (1) 16/05/2022
480 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 480: Huấn luyện điên cuồng (2) 16/05/2022
481 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 481: Huấn luyện điên cuồng (3) 17/05/2022
482 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 482: Tình hình 17/05/2022
483 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 483: Ứng biến 17/05/2022
484 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 484: Hashgel 17/05/2022
485 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 485: Cất cánh 17/05/2022
486 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 486: Chuẩn bị 17/05/2022
487 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 487: Trận đầu 17/05/2022
488 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 488: Dọc đường 17/05/2022
489 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 489: Hôm này cùng làm kiêu hùng 17/05/2022
490 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 490: Ai nấy đều cố hết sức 17/05/2022
491 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 491: Hiệp nghị của Mục Thương 17/05/2022
492 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 492: Suy diễn 17/05/2022
493 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 493: Bước chuyển (1) 17/05/2022
494 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 494: Bước chuyển (2) 17/05/2022
495 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 495: Bước chuyển (3) 17/05/2022
496 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 496: Bước chuyển (4) 17/05/2022
497 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 497: Bước chuyển (5) 17/05/2022
498 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 498: Bước chuyển (6) 17/05/2022
499 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 499: Bước chuyển (7) 17/05/2022
500 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 500: Hy vọng sống (1) 17/05/2022
501 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 501: Hy vọng sống (2) 17/05/2022
502 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 502: Hy vọng sống (3) 17/05/2022
503 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 503: Bền bỉ (1) 17/05/2022
504 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 504: Bền bỉ (2) 17/05/2022
505 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 505: Bền bỉ (3) 17/05/2022
506 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 506: Hành tinh U Linh (1) 17/05/2022
507 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 507: Hành tinh U Linh (2) 17/05/2022
508 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 508: Hành tinh U Linh (3) 17/05/2022
509 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 509: Hành tinh U Linh (4) 17/05/2022
510 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 510: Của rơi nhặt được (1) 17/05/2022
511 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 511: Của rơi nhặt được (2) 17/05/2022
512 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 512: Của rơi nhặt được (3) 17/05/2022
513 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 513: Chuyện gì thế này? 17/05/2022
514 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 514: Ban mông 17/05/2022
515 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 515: Thế giới này quá nguy hiểm 17/05/2022
516 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 516: Christine 17/05/2022
517 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 517: Thành phẩm 17/05/2022
518 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 518: Quy hoạch 17/05/2022
519 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 519: Đích ngắm chung (1) 17/05/2022
520 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 520: Đích ngắm chung (2) 17/05/2022
521 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 521: Đích ngắm chung (3) 17/05/2022
522 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 522: Đích ngắm chung (4) 17/05/2022
523 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 523: Tên đầu đá giống như câu đố 17/05/2022
524 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 524: Người phụ nữ này không phải là người phụ nữ tốt 17/05/2022
525 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 525: Áp lực 17/05/2022
526 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 526: Giá phải trả 17/05/2022
527 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 527: Một đấu ba 17/05/2022
528 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 528: Phong hồi lộ chuyển 17/05/2022
529 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 529: Hiệp nghị 17/05/2022
530 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 530: Cá và lưới (1) 17/05/2022
531 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 531: Cá và lưới (2) 17/05/2022
532 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 532: Cá và lưới (3) 17/05/2022
533 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 533: Cá và lưới (4) 17/05/2022
534 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 534: Đau lòng 17/05/2022
535 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 535: Món đồ chơi của Christine 17/05/2022
536 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 536: Ai cũng đều có phiền não 17/05/2022
537 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 537: Phong bế huấn luyện 17/05/2022
538 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 538: Đột phá 17/05/2022
539 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 539: Dạ hội 17/05/2022
540 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 540: Đánh cược 17/05/2022
541 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 541: Sân quyết đấu 17/05/2022
542 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 542: Cường đại và tà ác 17/05/2022
543 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 543: Lễ vật của bệ hạ 17/05/2022
544 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 544: Mặc cả lần nữa 17/05/2022
545 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 545: Chơi lớn rồi 17/05/2022
546 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 546: Khánh điển 17/05/2022
547 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 547: Thi đấu 17/05/2022
548 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 548: Làm sao mới có thể hoa lệ? 17/05/2022
549 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 549: Nhìn không thấu 17/05/2022
550 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 550: Tuyên Ninh tới thăm 17/05/2022
551 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 551: Đầu mối như có như không 17/05/2022
552 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 552: Hy ngôn 17/05/2022
553 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 553: Công tác chuẩn bị phải làm cho tốt 17/05/2022
554 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 554: Nhện 17/05/2022
555 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 555: Nhện thần kỳ 17/05/2022
556 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 556: Khắc mễ nhĩ khắc 17/05/2022
557 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 557: Vượt qua khu sương mù 17/05/2022
558 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 558: Darkness đáng sợ 17/05/2022
559 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 559: Ý tưởng 17/05/2022
560 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 560: Thâm nhập 17/05/2022
561 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 561: Mi ngột 17/05/2022
562 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 562: Trở về 17/05/2022
563 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 563: Kế hoạch phát triển sư sĩ 17/05/2022
564 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 564: Quân đoàn trôi nước 17/05/2022
565 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 565: Bỏ đi 17/05/2022
566 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 566: Chuẩn bị của Diệp Trùng 17/05/2022
567 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 567: Hết thảy thuận lợi 17/05/2022
568 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 568: Bắt đầu mới 17/05/2022
569 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 569: Hai xạ thủ 17/05/2022
570 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 570: Tình báo quan trọng 17/05/2022
571 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 571: Sơ sinh (1) 17/05/2022
572 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 572: Sơ sinh (2) 17/05/2022
573 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 573: Sơ sinh (3) 17/05/2022
574 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 574: Sơ sinh (4) 17/05/2022
575 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 575: Khoảng cách (1) 17/05/2022
576 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 576: Khoảng cách (2) 17/05/2022
577 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 577: Khoảng cách (3) 17/05/2022
578 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 578: Một trận chiến thảm liệt 17/05/2022
579 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 579: Bóng tối, triệt để hay là ánh sáng? 17/05/2022
580 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 580: Anh là sức mạnh của em 17/05/2022
581 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 581: Yêu cầu kết nối 17/05/2022
582 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 582: Hô hấp 17/05/2022
583 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 583: Anh đến 17/05/2022
584 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 584: Thủ hộ cho em 17/05/2022
585 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 585: Cường hóa 17/05/2022
586 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 586: Toan tính xuất phát 17/05/2022
587 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 587: Đường về (1) 17/05/2022
588 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 588: Đường về (2) 17/05/2022
589 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 589: Đường về (3) 17/05/2022
590 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 590: Đường về (4) 17/05/2022
591 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 591: Đường về (5) 17/05/2022
592 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 592: Thân thế 17/05/2022
593 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 593: Lệ thạch và cửa sổ không gian 17/05/2022
594 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 594: Trở về 17/05/2022
595 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 595 17/05/2022
596 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 596: Thoát ly 17/05/2022
597 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 597: Sự ăn ý của hai người 17/05/2022
598 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 598: Phòng tuyến Tây Đinh 17/05/2022
599 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 599: Hễ đụng là phát 17/05/2022
600 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 600: Nguyên soái Tây Đinh 17/05/2022
601 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 601: Cứu viện Tuyết Lai 17/05/2022
602 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 602: Thiên đường và địa ngục 17/05/2022
603 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 603: Bắn cảnh cáo 17/05/2022
604 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 604: Vương giả trở về (1) 17/05/2022
605 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 605: Vương giả trở về (2) 17/05/2022
606 Sư Sĩ Truyền Thuyết – Chương 606: Định cục 17/05/2022

Bình luận