Thông tin truyện

Sống lại thập niên bảy mươi

Tác giả:

Mộ Thủy Chi Ngư

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

25
9
Số lượng đánh giá: 1

Sống lại thập niên bảy mươi

Giới Thiệu Truyện
Converter: ngocquynh520
Editor: Puck
Số chương: 70 chương
Thể loại: Xuyên không, điền văn, tùy thân không gian
Nhân vật chính: Tô Mặc Nhiên
Phối hợp diễn: Liễu Nghiên Vũ, Bạch Mộ Ngôn, Từ Tường, Kỷ Mân Huyên, Trương Hoài Dật
Câu chuyện kể về một cô gái hiện đại mang theo không gian sống lại thập niên bảy mươi.
Đặc biệt là ở trong cuộc sống đặc biệt kết bạn với hai ba tri kỷ, thu được một ông xã.
Cùng bạn bè tốt sáng tạo ra tương lai tốt đẹp.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 1-1: Xuyên không (bắt côn trùng) 1 27/09/2022
2 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 1-2: Xuyên không (bắt côn trùng) 2 27/09/2022
3 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 2: Bà Lưu (Bắt côn trùng) 27/09/2022
4 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 3: Tầm bảo 27/09/2022
5 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 4: Lý Dân kỳ nhân (bắt côn trùng) 27/09/2022
6 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 5: Lên đường đi Đông Bắc 27/09/2022
7 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 6 27/09/2022
8 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 7: Liễu Nghiên Vũ 27/09/2022
9 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 8: Nhà họ Trương 27/09/2022
10 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 9: Làm việc nhà nông 27/09/2022
11 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 10: Bạch Mộ Ngôn 27/09/2022
12 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 11: Cất giữ 27/09/2022
13 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 12: Bị cảm 27/09/2022
14 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 13: Củi đốt 27/09/2022
15 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 14: Bộc phát 27/09/2022
16 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 15: Mất tích 27/09/2022
17 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 16: Tiếp tục sau khi mất tích 27/09/2022
18 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 17: Tìm được 28/09/2022
19 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 18: Ly hôn 28/09/2022
20 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 19: Cha mẹ nhà họ Liễu 28/09/2022
21 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 20: Từ Tường phát bệnh 28/09/2022
22 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 21: Kể chuyện xưa 28/09/2022
23 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 22: Giết heo và câu đối 28/09/2022
24 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 23: Cơm tất niên 28/09/2022
25 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 24: Tật ở chân 28/09/2022
26 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 25: Làm giáo viên 28/09/2022
27 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 26: Thái độ của trưởng thôn (bắt côn trùng) 28/09/2022
28 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 27: Trạm thu hồi 28/09/2022
29 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 28: Năm cái thùng 28/09/2022
30 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 29: Thạch Cương uy vũ 28/09/2022
31 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 30: Kết hôn 28/09/2022
32 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 31: Người đàn ông vóc dáng thấp 28/09/2022
33 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 32: Phát “tài” 28/09/2022
34 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 33: Chữa bệnh cho Từ Tường 28/09/2022
35 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 34: Bẫy rập 28/09/2022
36 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 35: Bẫy rập (2) 28/09/2022
37 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 36: Người mật báo trong thôn 28/09/2022
38 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 37: Kết thúc 28/09/2022
39 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 38: Giải độc cho Từ Tường 28/09/2022
40 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 39 28/09/2022
41 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 40 28/09/2022
42 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 41 28/09/2022
43 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 42 28/09/2022
44 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 43 28/09/2022
45 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 44 28/09/2022
46 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 45 28/09/2022
47 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 46 28/09/2022
48 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 47 28/09/2022
49 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 48 28/09/2022
50 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 49 28/09/2022
51 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 50 28/09/2022
52 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 51 28/09/2022
53 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 52 28/09/2022
54 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 53 28/09/2022
55 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 54 28/09/2022
56 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 55 28/09/2022
57 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 56 28/09/2022
58 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 57 28/09/2022
59 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 58 28/09/2022
60 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 59 28/09/2022
61 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 60 28/09/2022
62 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 61 28/09/2022
63 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 62 28/09/2022
64 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 63 28/09/2022
65 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 64 28/09/2022
66 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 65 28/09/2022
67 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 66 28/09/2022
68 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 67 28/09/2022
69 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 68 28/09/2022
70 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 69 28/09/2022
71 Sống lại thập niên bảy mươi – Chương 70 28/09/2022

Bình luận