Thông tin truyện

Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Tác giả:

D.J. Machale

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

21
0
Số lượng đánh giá: 0

Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Giới Thiệu Truyện
Là tập 7 của bộ truyện Pendragon.
Lần này, Lữ khách Pendragon theo ống dẫn đến lãnh địa Quillan để phát hiện ra một sự thật tàn khốc: toàn bộ lịch sử văn minh trên Quillan đều bị chôn vùi, con người nơi đây phải sống trong sự cai trị của một cửa hang tên Blok và phải đặc cược tính mạng gia đình mình vào các trò chơi chốt người trên Quillan để kiếm sống.
Định mệnh lại khiến Pendragon trở thành Đấu Thủ Đỏ trong trận quyết tử với Đấu Thủ Xanh Lục của đại hội X với hi vọng thắng trận này. Pendragon không những giữ được tính mạng của mình mà còn tạo nguồn cảm hứng cho những người phục hưng, cho toàn thể dân Quillan đứng lên giành lại cuộc sống,
Thế nhưng tất cả lại là một màn kịch nữa của ác quỷ Saint Dane… Mời bạn cũng khám phá thử thách thứ bảy của chàng Lữ khách Pendragon qua tập truyện này nhé!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 1 07/08/2022
2 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 2 07/08/2022
3 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 3 07/08/2022
4 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 4 07/08/2022
5 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 5 07/08/2022
6 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 6 07/08/2022
7 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 7 07/08/2022
8 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 8 07/08/2022
9 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 9 07/08/2022
10 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 10 07/08/2022
11 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 11 07/08/2022
12 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 12 07/08/2022
13 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 13 07/08/2022
14 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 14 07/08/2022
15 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 15 07/08/2022
16 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 16 07/08/2022
17 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 17 07/08/2022
18 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 18 07/08/2022
19 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 19 07/08/2022
20 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 20 07/08/2022
21 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 21 08/08/2022
22 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 22 08/08/2022
23 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 23 08/08/2022
24 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 24 08/08/2022
25 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 25 08/08/2022
26 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 26 08/08/2022
27 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 27 08/08/2022
28 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 28 08/08/2022
29 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 29 08/08/2022
30 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 30 08/08/2022
31 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 31 08/08/2022
32 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 32 08/08/2022
33 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 33 08/08/2022
34 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 34 08/08/2022
35 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 35 08/08/2022
36 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 36 08/08/2022
37 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 37 08/08/2022
38 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 38 08/08/2022
39 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 39 08/08/2022
40 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 40 08/08/2022
41 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 41 08/08/2022
42 Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng – Chương 42 08/08/2022

Bình luận