Thông tin truyện

Pendragon 5 - Nước Đen

Tác giả:

D.J. Machale

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

35
8
Số lượng đánh giá: 1

Pendragon 5 - Nước Đen

Giới Thiệu Truyện
Khi lữ khách Bobby Pendragon mười lăm tuổi vừa tưởng rằng mình đã hiểu được mục đích sứ mệnh Lữ khách, thì lại phải đối mặt với một lựa chọn nhức nhối: tự bước vào cái bẫy hiểm hóc mà ác quỷ Saint Dane bày rõ trước mắt mình.
Lãnh địa Eelong – một nơi mà con người bị coi là sinh vật hạ đẳng với nhiều khúc mắc bí ẩn – đang cận kề hiểm họa bị một trận dịch quét sạch mọi sự sống. Làm sao để giải cứu Eelong, đây cũng chính là thử thách thứ năm của Lữ khách Pendragon.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 1 05/08/2022
2 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 2 05/08/2022
3 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 3 05/08/2022
4 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 4 05/08/2022
5 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 5 05/08/2022
6 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 6 05/08/2022
7 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 7 05/08/2022
8 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 8 05/08/2022
9 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 9 05/08/2022
10 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 10 05/08/2022
11 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 11 05/08/2022
12 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 12 05/08/2022
13 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 13 05/08/2022
14 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 14 05/08/2022
15 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 15 05/08/2022
16 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 16 06/08/2022
17 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 17 06/08/2022
18 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 18 06/08/2022
19 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 19 06/08/2022
20 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 20 06/08/2022
21 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 21 06/08/2022
22 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 22 06/08/2022
23 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 23 06/08/2022
24 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 24 06/08/2022
25 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 25 06/08/2022
26 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 26 06/08/2022
27 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 27 06/08/2022
28 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 28 06/08/2022
29 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 29 06/08/2022
30 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 30 06/08/2022
31 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 31 06/08/2022
32 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 32-33 06/08/2022
33 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 34 06/08/2022
34 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 35 06/08/2022
35 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 36 06/08/2022
36 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 37 06/08/2022
37 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 38 06/08/2022
38 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 39 06/08/2022
39 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 40 06/08/2022
40 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 41 06/08/2022
41 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 42 06/08/2022
42 Pendragon 5 - Nước Đen – Chương 43 06/08/2022

Bình luận