Thông tin truyện

Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành

Tác giả:

D.J. Machale

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

18
0
Số lượng đánh giá: 0

Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành

Giới Thiệu Truyện
Tiếp theo hành trình lữ khách nguy nan và đầy bất ngờ, lữ khách Pendragon cùng Spader – lữ khách của lãnh địa Cloral – đã truy đuổi Saint Dane đến Trái Đất Thứ Nhất – hình ảnh Trái Đất vào năm 1937, khi diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ nhất, với âm mưu chế tạo bom nguyên tử của Đức Quốc xã.
Tại đây, Pendragon và bằng hữu như những con rối trong một màn kịch do ác quỷ Saint Dane sắp đặt và giật dây. Các lữ khách đứng trước một lựa chọn sống còn vô cùng cấp bách và khó xử: cứu cả ba lãnh địa của trái đất hay cứu 36 mạng người khỏi vụ thảm họa của khinh khí cầu Hindenburg. Liệu họ có nên thay đổi lịch sử của trái đất?

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 1 05/08/2022
2 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 2 05/08/2022
3 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 3 05/08/2022
4 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 4 05/08/2022
5 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 5 05/08/2022
6 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 6 05/08/2022
7 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 7 05/08/2022
8 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 8 05/08/2022
9 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 9 05/08/2022
10 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 10 05/08/2022
11 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 11 05/08/2022
12 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 12 05/08/2022
13 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 13 05/08/2022
14 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 14 05/08/2022
15 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 15 05/08/2022
16 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 16 05/08/2022
17 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 17 05/08/2022
18 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 18 05/08/2022
19 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 19 05/08/2022
20 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 20 05/08/2022
21 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 21 05/08/2022
22 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 22 05/08/2022
23 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 23 05/08/2022
24 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 24 05/08/2022
25 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 25 05/08/2022
26 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 26 05/08/2022
27 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 27 05/08/2022
28 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 28 05/08/2022
29 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 29 05/08/2022
30 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 30 05/08/2022
31 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 31 05/08/2022
32 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 32 05/08/2022
33 Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành – Chương 33 05/08/2022

Bình luận