Thông tin truyện

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Tác giả:

Cửu Nguyệt Hy

Thể loại:

Ngôn Tình , Xuyên Không

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

16

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Tác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy 玖月未晞 (mới đổi còn Cửu Nguyệt Hy 玖月晞)
Tên gốc: 女配,别小看女主
Số chương: 48 8 PN -> hoàn
Xuyên qua thành nguyên nữ chủ trong nữ phụ văn, lại còn là nữ chủ là đạo diễn chịu các loại tiềm quy tắc XX , Tần Cảnh có điểm không thể bình tĩnh.
Nữ chủ người ta vốn đang tốt đẹp, vì sao nữ phụ liền đột nhiên thành ra vạn năng, tỏa đủ mọi ánh hào quang, mà không chỉ vậy, lại không nói hai lời cho cô là kẻ thù ? Cái tên độc giả xuyên qua thành nữ phụ này, không phải nên cùng nữ chủ bình thường hóa quan hệ sao? Nữ chủ vốn đang bình thường mà vì nữ phụ xuyên qua tới, phải chịu đủ các bi thống, các loại xui xẻo, các loại vấp ngã sai lầm, các loại chịu bị diệt? Ngươi cho rằng nữ chủ là ngây thơ ngốc nghếch ?
Nếu thế sao lại làm được nữ chủ? Cho nên, các nàng nữ phụ, đừng ỷ mình là nữ phụ mà khi dễ nữ chính! Chao ôi, nữ chủ cũng không có dễ làm như vậy, nào thì làm ba ba bực mình, đối phó với một biển nam nhân cặn bã, đề phòng nữ phụ, tránh né mấy nam nhân muốn tiềm quy tắc XX mình, mà lại còn phấn đấu đạt ước mơ đạo diễn sự nghiệp vô tận, còn có ai so được với nữ chủ?

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 1 07/05/2022
2 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 2 07/05/2022
3 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 3 07/05/2022
4 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 4 07/05/2022
5 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 5 07/05/2022
6 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 6 07/05/2022
7 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 7 07/05/2022
8 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 8 07/05/2022
9 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 9 07/05/2022
10 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 10 07/05/2022
11 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 11 07/05/2022
12 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 12 07/05/2022
13 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 13 07/05/2022
14 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 14 07/05/2022
15 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 15 07/05/2022
16 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 16 07/05/2022
17 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 17 07/05/2022
18 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 18 07/05/2022
19 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 19 07/05/2022
20 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 20 07/05/2022
21 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 21 07/05/2022
22 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 22 07/05/2022
23 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 23 07/05/2022
24 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 24 07/05/2022
25 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 25 07/05/2022
26 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 26 07/05/2022
27 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 27 07/05/2022
28 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 28 07/05/2022
29 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 29 07/05/2022
30 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 30 07/05/2022
31 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 31 07/05/2022
32 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 32 07/05/2022
33 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 33 07/05/2022
34 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 34 07/05/2022
35 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 35 07/05/2022
36 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 36 07/05/2022
37 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 37 07/05/2022
38 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 38 07/05/2022
39 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 39 07/05/2022
40 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 40 07/05/2022
41 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 41 07/05/2022
42 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 42 07/05/2022
43 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 43 07/05/2022
44 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 44 07/05/2022
45 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 45 07/05/2022
46 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 46 07/05/2022
47 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 47 07/05/2022
48 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 48 07/05/2022
49 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 49: PN1 07/05/2022
50 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 50: PN2 07/05/2022
51 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 51: PN3 07/05/2022
52 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 52: PN4 07/05/2022
53 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 53: PN5 07/05/2022
54 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 54: PN6 07/05/2022
55 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 55: PN7 07/05/2022
56 Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ – Chương 56: PN8 07/05/2022

Bình luận