Thông tin truyện

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Tác giả:

Long Thất

Thể loại:

Đam Mỹ , Hiện Đại

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

90

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Thể loại: Vườn trường, hiện đại, trúc mã, ngọt, sủng
Đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã, vườn trường, ngọt, hơi ngược (maybe), dương quang bá khí hay đi trêu chọc thụ x thâm tình cố chấp hay bị trêu chọc rốt cục không nhịn được công
Nhân vật chính: Tề Mộ (thụ), Duẫn Tu Trúc (công)

(Vì ý nghĩa tên của hai người nên mình không dịch tên truyện ra, để vậy mình thấy ý nghĩa hơn.
– Nghĩa đầu tiên: Tu Trúc có nghĩa là rừng trúc, nhật mộ có nghĩa là hoàng hôn -> hoàng hôn nghiêng vào rừng trúc => ý nghĩa chỗ này là Tề Mộ chiếu sáng cuộc đời Tu Trúc (Mộ trong Tề Mộ cũng là Mộ trong nhật mộ (hoàng hôn))
– Nghĩa thứ 2 chính là nghĩa đen tên truyện “nhật mộ ỷ Tu Trúc” hay là Tề Mộ ỷ lại Tu Trúc. Tề Mộ tuy rằng mang tới ánh sáng cho Tu Trúc nhưng vì một vài lý do nào đấy mà luôn ỷ lại Tu Trúc)
Số chương: 77 chương (cả PN)

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 1 03/04/2022
2 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 2 03/04/2022
3 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 3 03/04/2022
4 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 4 03/04/2022
5 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 5 03/04/2022
6 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 6 03/04/2022
7 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 7 03/04/2022
8 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 8 03/04/2022
9 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 9 03/04/2022
10 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 10 03/04/2022
11 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 11 03/04/2022
12 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 12 03/04/2022
13 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 13 03/04/2022
14 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 14 03/04/2022
15 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 15 03/04/2022
16 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 16 03/04/2022
17 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 17 03/04/2022
18 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 18 03/04/2022
19 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 19 03/04/2022
20 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 20 03/04/2022
21 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 21 03/04/2022
22 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 22 03/04/2022
23 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 23 03/04/2022
24 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 24 03/04/2022
25 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 25 03/04/2022
26 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 26 03/04/2022
27 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 27 03/04/2022
28 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 28 03/04/2022
29 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 29 03/04/2022
30 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 30 03/04/2022
31 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 31 03/04/2022
32 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 32 03/04/2022
33 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 33 03/04/2022
34 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 34 03/04/2022
35 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 35 03/04/2022
36 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 36 03/04/2022
37 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 37 03/04/2022
38 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 38 03/04/2022
39 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 39 03/04/2022
40 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 40 03/04/2022
41 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 41 03/04/2022
42 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 42 03/04/2022
43 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 43 03/04/2022
44 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 44 03/04/2022
45 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 45 03/04/2022
46 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 46 03/04/2022
47 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 47 03/04/2022
48 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 48 03/04/2022
49 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 49 03/04/2022
50 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 50 03/04/2022
51 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 51 04/04/2022
52 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 52 04/04/2022
53 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 53 04/04/2022
54 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 54 04/04/2022
55 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 55 04/04/2022
56 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 56 04/04/2022
57 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 57 04/04/2022
58 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 58 04/04/2022
59 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 59 04/04/2022
60 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 60 04/04/2022
61 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 61 04/04/2022
62 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 62 04/04/2022
63 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 63 04/04/2022
64 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 64 04/04/2022
65 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 65 04/04/2022
66 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 66 04/04/2022
67 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 67 04/04/2022
68 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 68 04/04/2022
69 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 69 04/04/2022
70 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 70 04/04/2022
71 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 71 04/04/2022
72 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Chương 72 04/04/2022
73 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 1 04/04/2022
74 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 2 04/04/2022
75 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 3 04/04/2022
76 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 4 04/04/2022
77 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 5 04/04/2022
78 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 6 04/04/2022
79 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 7 04/04/2022
80 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 8 04/04/2022
81 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 9 04/04/2022
82 Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc – Phiên ngoại 10 04/04/2022

Bình luận