Thông tin truyện

Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về

Tác giả:

Lưu Cẩn Du

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

33
0
Số lượng đánh giá: 0

Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về

Convert: gachuaonl
Edit: KalraVu
Long Tiêm không ngờ mình lại trùng sinh vào thời kỳ mạt thế.
Vân Khởi là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Vân thị nhưng lại bị chính cha ruột Thẩm Hoa Vinh lừa gạt tất cả tài sản.
Sau mạt thế, lại bị chính cha ruột đẩy vào hầm tối cho đàn ông thay nhau cưỡng hiếp, bạn trai bị chị gái cùng cha khác mẹ cướp đi rồi bị đẩy vào đàn tang thi.
Ông trời đã cho Long Tiêm một lần nữa sống lại, sống lại tại thời điểm mạt thế còn chưa sảy ra; làm cho Vân Khởi từ một người có tính cách nhát gan biến thành phúc hắc, tàn nhẫn, cơ trí, hết thảy đều không giống với kiếp trước

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 1: Trùng sinh 18/05/2022
2 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 2: Đáng đời ngươi bị đánh! 18/05/2022
3 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 3: Bán đấu giá 18/05/2022
4 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 4: Muốn chuyển ra 18/05/2022
5 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 5: Cuộc thi 18/05/2022
6 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 6: Vạch trần! 18/05/2022
7 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 7: Quát lớn! 18/05/2022
8 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 8: Dạy dỗ 18/05/2022
9 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 9: Thu thập vật tư 18/05/2022
10 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 10: Yến hội 18/05/2022
11 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 11: Mạt thế 19/05/2022
12 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 12: Mạt thế bắt đầu 19/05/2022
13 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 13: Trên dường 19/05/2022
14 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 14: Huynh muội Tống gia 19/05/2022
15 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 15: Tiến vào siêu thị 19/05/2022
16 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 16: Quân đội 19/05/2022
17 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 17: Xuất hiện tang thi tiến hóa 19/05/2022
18 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 18: Tinh Hạch!! 19/05/2022
19 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 19: Dị năng thức tỉnh 19/05/2022
20 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 20: Xuất phát 19/05/2022
21 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 21: Gặp lại người quen 19/05/2022
22 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 22: Người không biết xấu hổ 19/05/2022
23 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 23: Cùng nhau chạy ra ngoài 19/05/2022
24 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 24: Được cứu trợ! 19/05/2022
25 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 25: Lớn lối 19/05/2022
26 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 26: Rời đi 19/05/2022
27 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 27: Tang thi đoàn (1) 19/05/2022
28 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 28: Tang thi đoàn (2) 19/05/2022
29 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 29: Bi kịch 19/05/2022
30 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 30: Thức tỉnh dị năng hệ hỏa 19/05/2022
31 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 31: Tang thi cấp bốn 19/05/2022
32 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 32 19/05/2022
33 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 33: Cướp đường 19/05/2022
34 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 34: Tuyển tú 19/05/2022
35 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 35: Giằng co! 19/05/2022
36 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 36: Ỷ thế! 19/05/2022
37 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 37: Căn cứ gì 19/05/2022
38 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 38: Mua nhà??! 19/05/2022
39 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 39: Nhận nhiệm vụ 19/05/2022
40 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 40: Làm nhiệm vụ 19/05/2022
41 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 41: Căn cứ tạm thời 19/05/2022
42 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 42: Đại gia ngươi ! 19/05/2022
43 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 43: Tiến vào nội thành 19/05/2022
44 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 44: Tang thi cấp năm 19/05/2022
45 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 45: Nhà xưởng bị bỏ hoang 19/05/2022
46 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 46: Ngô giáo sư 19/05/2022
47 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 47: Không gian giới chỉ 19/05/2022
48 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 48: Rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang 19/05/2022
49 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 49: Tang thi cấp 6! 19/05/2022
50 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 50: Sương mù dày đặc 19/05/2022
51 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 51: Lá bài tẩy 19/05/2022
52 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 52: Âm mưu 19/05/2022
53 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 53: Phá vòng vây 19/05/2022
54 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 54: Trở lại căn cứ J 19/05/2022
55 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 55: Ra ngoài đi dạo 19/05/2022
56 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 56: Tang thi cấp bảy 19/05/2022
57 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 57: Mưa gió nổi lên 19/05/2022
58 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 58: Binh đoàn Long Châu! 19/05/2022
59 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 59: Nữ thần a 19/05/2022
60 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 60: Tấn công 19/05/2022
61 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 61: Trận chiến mở ra! 19/05/2022
62 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 62: Tang thi cấp bảy xuất hiện 19/05/2022
63 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 63: Tang thi rút lui 19/05/2022
64 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 64: Khách sạn Hoàng tửu 19/05/2022
65 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 65: Dung Tổng?? 19/05/2022
66 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 66: Chu Khang 19/05/2022
67 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 67-1 19/05/2022
68 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 67-2 19/05/2022
69 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 68: Căn cứ kinh đô 19/05/2022
70 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 69: Bước ngoặc 19/05/2022
71 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 70: Thẻ vàng 19/05/2022
72 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 71: Thành lập binh đoàn đánh thuê 19/05/2022
73 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 72: Đại thọ 19/05/2022
74 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 73: Quyền gia 19/05/2022
75 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 74: Động vật biến dị 19/05/2022
76 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 75: Gặp lại người quen 19/05/2022
77 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 76: Hội họp 19/05/2022
78 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 77: Động vật biến dị dưới nước 19/05/2022
79 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 78: Xác nhận 19/05/2022
80 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 79 19/05/2022
81 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 80: Tiền phí nuôi dưỡng 19/05/2022
82 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 81: Nhà mới 19/05/2022
83 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 82: Tìm tới cửa 19/05/2022
84 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 83: Muốn tiến vào? Không có cửa đâu! 19/05/2022
85 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 84: Không thương lượng! 19/05/2022
86 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 85: Bạn cũ 19/05/2022
87 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 86 19/05/2022
88 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 87: Biến hóa 19/05/2022
89 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 88-1: Khẩn cầu (1) 19/05/2022
90 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 88-2: Khẩn cầu (2) 19/05/2022
91 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 89: Trả lại cho ta! 19/05/2022
92 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 90: Càn quấy 19/05/2022
93 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 91: Thương lượng 19/05/2022
94 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 92: Tụ họp 19/05/2022
95 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 93: Gặp mặt 19/05/2022
96 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 94: Tụ bắt đầu 19/05/2022
97 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 95: Phòng ngự 19/05/2022
98 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 96: Tinh hạch tinh khiết 19/05/2022
99 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 97: Hành động 19/05/2022
100 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 98: Kế hoạch 19/05/2022
101 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 99: Đoạn tuyệt 19/05/2022
102 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 100: Phản bội 19/05/2022
103 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 101 19/05/2022
104 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 102: Người bí ẩn 19/05/2022
105 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 103: Liên kết 19/05/2022
106 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 104: Vô sỉ 19/05/2022
107 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 105: Trà trộn vào 19/05/2022
108 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 106: Trần Thông 19/05/2022
109 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 107: Gặp mặt 19/05/2022
110 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 108: Rời đi! 19/05/2022
111 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 109: Địa phương mới! 19/05/2022
112 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 110: Loạn! 19/05/2022
113 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 111: Ước chiến 19/05/2022
114 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 112: Dự liệu 19/05/2022
115 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 113: Quyền lợi! 19/05/2022
116 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 114: Từ lão hồ Ly tử! 19/05/2022
117 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 115: Khởi đầu mới! 19/05/2022
118 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 116: Kết đồng minh! 19/05/2022
119 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 117: Kết thúc 19/05/2022
120 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 117-2: Kết thúc (2) 19/05/2022
121 Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về – Chương 117-3: Hoàn 19/05/2022

Bình luận