Thông tin truyện

Linh Vũ Thiên Hạ

Tác giả:

Vũ Phong

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

447
9
Số lượng đánh giá: 1

Linh Vũ Thiên Hạ

Nhóm dịch: Sói Già
Đả tự: Bựa Thập Ngũ BLH

Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.
Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không.
Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục.

Trong thế giới xa lạ,
Say – nằm trên gối mỹ nhân,
Tỉnh – nắm quyền thiên hạ.
Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước.
Linh – Vũ song tu
Bá chủ kiêu hùng
Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại……

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1: Nhân Phẩm Có Vấn Đề (1) 18/05/2016
2 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2: Nhân Phẩm Có Vấn Đề (2) 18/05/2016
3 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3:Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên 18/05/2016
4 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4: Lục Gia 18/05/2016
5 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5: Thiếu Gia Mệnh Khổ 18/05/2016
6 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 6:Mật Thất Trong Kho Củi 18/05/2016
7 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 7:Âm Dương Linh – Vũ Quyết (1) 18/05/2016
8 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 8: Âm Dương Linh – Vũ Quyết (2) 18/05/2016
9 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 9: Luyện Hóa Linh Đan 18/05/2016
10 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 10: Đột Phá 18/05/2016
11 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 11: Tuyển Chọn Vũ Kỹ 18/05/2016
12 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 12: Vũ Kỹ Phòng Ngự 18/05/2016
13 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 13:Thanh Linh Khải Giáp Biến Hóa 18/05/2016
14 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 14: Lặng Nghe Phồn Hoa Khúc, Không Làm Chủ Phồn Hoa 18/05/2016
15 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 15:Lặng Nghe Phồn Hoa Khúc, Không Làm Chủ Phồn Hoa 2 18/05/2016
16 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 16: Nhìn Ngươi Có Chút Tiền Đồ 18/05/2016
17 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 17:Lục Vô Song 18/05/2016
18 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 18:Mua Dược Liệu 18/05/2016
19 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 19: Gặp Lại Độc Cô Băng Lan (1) 18/05/2016
20 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 20: Gặp Lại Độc Cô Băng Lan (2) 18/05/2016
21 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 21:Luyện Chế Quán Đỉnh Đan. 18/05/2016
22 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 22:Tam Trọng Vũ Đồ. 18/05/2016
23 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 23:Bán Đan. 18/05/2016
24 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 24:Bị Đánh. 18/05/2016
25 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 25: Tẩy tủy đan (1) 18/05/2016
26 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 26: Tẩy tủy đan (2) 18/05/2016
27 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 27: Luyện đan thất bại 18/05/2016
28 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 28: Tăng cường thực lực 18/05/2016
29 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 29: Mỹ nam nhân trong bồn tắm 18/05/2016
30 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 30: Đột phá 18/05/2016
31 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 31: Con đường về sau 18/05/2016
32 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 32:Cùng Mỹ Nữ Đồng Hành 18/05/2016
33 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 33:Ném Ra Tám Ngàn Sáu Trăm Kim Tệ 18/05/2016
34 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 34:Vân Dương Tông. 18/05/2016
35 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 35:Tiện Tỳ, Ngươi Cho Rằng Ta Không Dám Sao? 18/05/2016
36 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 36: Cẩu Nô Tài Muốn Chết. (1) 18/05/2016
37 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 37:Cẩu Nô Tài Muốn Chết. (2) 18/05/2016
38 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 38:Ta Xông Tới Là Được Rồi. 18/05/2016
39 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 39:Một Mình Đối Địch. 18/05/2016
40 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 40:An Bài. 18/05/2016
41 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 41:Bình Luận Tranh. 18/05/2016
42 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 42:Tăng Nguyên Đan. 18/05/2016
43 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 43:Bế Quan Luyện Đan. 18/05/2016
44 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 44:Tỷ Thí Năm Sau. 18/05/2016
45 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 45:Từ Đường Lục Gia 18/05/2016
46 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 46:Chuẩn Bị Tế Tổ. 18/05/2016
47 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 47:Kiểm Tra. 18/05/2016
48 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 48:Thiên Phú Thật Tốt. (1) 18/05/2016
49 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 49:Thiên Phú Thật Tốt. (2) 18/05/2016
50 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 50:Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. 18/05/2016
51 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 51:Lục Vân Đấu Lục Thiếu Hổ. 18/05/2016
52 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 52:Lục Thiếu Du Đấu Chu Hải Minh. 18/05/2016
53 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 53:Thắng. 18/05/2016
54 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 54:Hài Tử Không May. 18/05/2016
55 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 55:Ám Sát! 18/05/2016
56 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 56:Tiểu Long Hiển Uy. 18/05/2016
57 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 57:Một Điều Kiện. (1) 18/05/2016
58 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 58:Một Điều Kiện. (2) 18/05/2016
59 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 59:Có Chút Khó Coi. 18/05/2016
60 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 60: Một Trăm Lẻ Tám Viên Quán Đính Đan. 18/05/2016
61 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 61: Vũ Sĩ Tứ Trọng. 18/05/2016
62 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 62:Không Mặc Nội Y. 18/05/2016
63 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 63: Nộ Diễm Quyền. 18/05/2016
64 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 64:Vũ Kỹ Thần Bí. 18/05/2016
65 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 65:Tứ Thần Quyết 18/05/2016
66 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 66:Đặt Cược. 18/05/2016
67 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 67:Thực Lực Lục Vô Song. 18/05/2016
68 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 68:Dương Gia, Vương Gia. 18/05/2016
69 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 69:Xuất Phát. (1) 18/05/2016
70 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 70:Xuất Phát. (2) 18/05/2016
71 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 71:Thiên Tài Hội Tụ. 18/05/2016
72 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 72:Hắc Mã Xuất Hiện. 18/05/2016
73 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 73:Biến Cố. 18/05/2016
74 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 74:Khống Chế Hoàn Mỹ. 18/05/2016
75 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 75:Thực Lực Độc Cơ Băng Lan. 18/05/2016
76 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 76:Lục Thiếu Hổ Thắng. 18/05/2016
77 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 77:Tinh Hỏa Liệu Nguyên Đao. 18/05/2016
78 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 78:Thực Lực Cường Hãn. 18/05/2016
79 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 79:Còn Có Thực Lực Chống Lại Không? 18/05/2016
80 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 80:Uy Lực Chu Tước Quyết. 18/05/2016
81 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 81:Bảo Vật Lục Gia. 18/05/2016
82 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 82:Vạn Niên Xích Đồng. 18/05/2016
83 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 83:Thân Pháp Phù Quang Lược Ảnh. 18/05/2016
84 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 84:Người Dạ Hành. 18/05/2016
85 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 85:Lần Đầu Tiên Thôn Phệ Chân Khí. 18/05/2016
86 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 86:Âm Dương Linh Vũ Quyết Cường Hãn. 18/05/2016
87 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 87:Xuất Phát Đi Vân Dương Tông. 18/05/2016
88 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 88:Yêu Thú Phi Hành. 18/05/2016
89 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 89:Đệ Tử Thân Truyền. 18/05/2016
90 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 90:Không Cẩn Thận Đột Phá. 18/05/2016
91 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 91:Nướng Lợn Rừng. 18/05/2016
92 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 92:Tiểu Tử Ngươi Đúng Là Một Tay Đầu Bếp. 18/05/2016
93 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 93: Sơn Mạch Vụ Đô. 18/05/2016
94 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 94: Thiên tàm bảo giáp 29/09/2021
95 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 95: Kịch chiến, uy hiếp 29/09/2021
96 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 96: Chịu khổ, bị bắt 29/09/2021
97 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 97: Thừa cơ đánh lén 29/09/2021
98 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 98: Rơi xuống vách núi 29/09/2021
99 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 99: Động thiên khác lạ 29/09/2021
100 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 100: Tiểu long ra tay 29/09/2021
101 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 101: Có động thiên khác 29/09/2021
102 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 102: Cơ duyên trong động (1) 29/09/2021
103 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 103: Cơ duyên trong động (2) 29/09/2021
104 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 104: Tuyệt học thiên linh (1) 29/09/2021
105 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 105: Tuyệt học Thiên Linh (2) 02/10/2021
106 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 106: Linh kỹ bá đạo (1) 02/10/2021
107 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 107: Linh kỹ bá đạo (2) 02/10/2021
108 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 108: Linh kỹ bá đạo (3) 02/10/2021
109 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 109: Cản đường ăn cướp (1) 02/10/2021
110 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 110: Cản đường ăn cướp (2) 02/10/2021
111 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 111: Vây công yêu thú (1) 02/10/2021
112 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 112: Vây công yêu thú (2) 02/10/2021
113 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 113: Ngự Thú Ấn Quyết (1) 02/10/2021
114 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 114: Ngự Thú Ấn Quyết (2) 02/10/2021
115 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 115: Lam Linh cường hãn (1) 02/10/2021
116 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 116: Lam Linh cường hãn (2) 02/10/2021
117 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 117: Trên Vân Dương Tông (1) 02/10/2021
118 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 118: Trên Vân Dương Tông (2) 02/10/2021
119 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 119: Trên Vân Dương Tông (3) 02/10/2021
120 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 120: Hồng nhan họa thủy (1) 02/10/2021
121 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 121: Hồng nhan họa thủy (2) 02/10/2021
122 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 122: Địa điểm bảo tàng (1) 02/10/2021
123 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 123: Địa điểm bảo tàng (2) 02/10/2021
124 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 124: Địa điểm bảo tàng (3) 02/10/2021
125 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 125: Tranh đoạt bảo vật (1) 02/10/2021
126 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 126: Tranh đoạt bảo vật (2) 02/10/2021
127 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 127: Bị nữ nhân ám toán (1) 02/10/2021
128 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 128: Bị nữ nhân ám toán (2) 02/10/2021
129 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 129: Ma luyện trong sơn mạch (1) 02/10/2021
130 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 130: Ma luyện trong sơn mạch (2) 02/10/2021
131 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 131: Ma luyện trong sơn mạch (3) 02/10/2021
132 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 132: Nộ hải cuồng khiếu (1) 02/10/2021
133 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 133: Nộ hải cuồng khiếu (2) 02/10/2021
134 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 134: Gặp ám toán (1) 02/10/2021
135 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 135: Gặp ám toán (2) 02/10/2021
136 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 136: Trả thù huyết tinh (1) 02/10/2021
137 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 137: Trả thù huyết tinh (2) 02/10/2021
138 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 138: Trả thù huyết tinh (3) 02/10/2021
139 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 139: Lực lượng đột phá (1) 02/10/2021
140 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 140: Lực lượng đột phá (2) 02/10/2021
141 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 141: Rơi vào vây công (1) 02/10/2021
142 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 142: Rơi vào vây công (2) 02/10/2021
143 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 143: Cô nương nóng bỏng (1) 02/10/2021
144 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 144: Cô nương nóng bỏng (2) 02/10/2021
145 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 145: Ngươi xui xẻo (1) 02/10/2021
146 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 146: Ngươi xui xẻo (2) 02/10/2021
147 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 147: Ngươi xui xẻo (3) 02/10/2021
148 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 148: Cắn nuốt Vũ Sư (1) 02/10/2021
149 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 149: Cắn nuốt Vũ Sư (2) 02/10/2021
150 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 150: Mỹ nữ ra khỏi nước (1) 02/10/2021
151 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 151: Mỹ nữ ra khỏi nước (2) 05/10/2021
152 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 152: Lạt thủ tồi thảo (1) 05/10/2021
153 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 153: Lạt thủ tồi thảo (2) 05/10/2021
154 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 154: Lại vào miệng cọp (1) 05/10/2021
155 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 155: Lại vào miệng cọp (2) 05/10/2021
156 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 156: Đan dược ngũ phẩm (1) 05/10/2021
157 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 157: Đan dược ngũ phẩm (2) 05/10/2021
158 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 158: Đi Cổ vực (1) 05/10/2021
159 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 159: Đi Cổ vực (2) 05/10/2021
160 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 160: Ai không ‘đi lớn’? (1) 05/10/2021
161 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 161: Ai không ‘đi lớn’? (2) 05/10/2021
162 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 162: Ai không ‘đi lớn’? (3) 05/10/2021
163 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 163: Thạch viên yêu vương (1) 05/10/2021
164 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 164: Thạch viên yêu vương (2) 05/10/2021
165 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 165: Số khổ (1) 05/10/2021
166 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 166: Số khổ (2) 05/10/2021
167 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 167: Hắn lại là nữ (1) 05/10/2021
168 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 168: Hắn lại là nữ (2) 05/10/2021
169 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 169: Quyết sờ ngươi (1) 05/10/2021
170 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 170: Quyết sờ ngươi (2) 05/10/2021
171 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 171: Chưởng môn ấn phù (1) 11/10/2021
172 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 172: Chưởng môn ấn phù (2) 11/10/2021
173 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 173: Chớp mắt giết chết 11/10/2021
174 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 174: Ra tay cứu người 11/10/2021
175 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 175: Vào phi linh môn (1) 11/10/2021
176 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 176: Vào phi linh môn (2) 11/10/2021
177 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 177: Ba vị trưởng lão 11/10/2021
178 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 178: Dây vào rắc rối 11/10/2021
179 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 179: Đơn độc khiêu chiến Vũ Sư 11/10/2021
180 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 180: Làm thịt nó (1) 11/10/2021
181 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 181: Làm thịt nó (2) 11/10/2021
182 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 182: Bóng đen mật mưu 11/10/2021
183 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 183: Bị đánh lén trong sơn cốc 11/10/2021
184 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 184: Xem coi ai chết 11/10/2021
185 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 185: Bế quan tu luyện (1) 11/10/2021
186 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 186: Bế quan tu luyện (2) 11/10/2021
187 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 187: Đau nhức cháy người 11/10/2021
188 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 188: Bách luyện thành ấn 11/10/2021
189 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 189: Khôi lỗi Lang Nhân 11/10/2021
190 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 190: Đề cử chưởng môn (1) 11/10/2021
191 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 191: Đề cử chưởng môn (2) 11/10/2021
192 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 192: Vinh đăng chưởng môn 11/10/2021
193 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 193: Bí mật trong môn 11/10/2021
194 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 194: Chợ ngầm 11/10/2021
195 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 195: Vưu vật nhà ai (1) 11/10/2021
196 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 196: Vưu vật nhà ai (2) 11/10/2021
197 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 197: Thiên Sí Tuyết Sư 11/10/2021
198 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 198: Gặp yêu trong sơn cốc 11/10/2021
199 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 199: Khí tức giao phong 11/10/2021
200 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 200: Bày huyết hồn ấn (1) 11/10/2021
201 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 201: Bày huyết hồn ấn (2) 11/10/2021
202 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 202: Đồ ăn cướp! 11/10/2021
203 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 203: Nam nhiều nữ ít 11/10/2021
204 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 204: Cắn nuốt Vũ Sư 11/10/2021
205 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 205: Cửu trọng đỉnh phong (1) 11/10/2021
206 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 206: Cửu trọng đỉnh phong (2) 11/10/2021
207 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 207: Rình ngó 11/10/2021
208 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 208: Gặp lại Độc Suất 11/10/2021
209 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 209: Điên cuồng chạy trốn 11/10/2021
210 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 210: Mời nhập môn (1) 11/10/2021
211 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 211: Mời nhập môn (2) 11/10/2021
212 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 212: Lục Tâm Đồng bái sư 11/10/2021
213 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 213: Đột phá Linh Sư 11/10/2021
214 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 214: Đột phá Vũ Sư (1) 11/10/2021
215 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 215: Đột phá Vũ Sư (2) 11/10/2021
216 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 216: Độc Suất chấn nhiếp 11/10/2021
217 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 217: Độc Suất ra tay 11/10/2021
218 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 218: Người chống cự, chết (1) 11/10/2021
219 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 219: Người chống cự, chết (2) 11/10/2021
220 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 220: Chỉ là con kiến 11/10/2021
221 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 221: Tranh bá thiên hạ 13/10/2021
222 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 222: Kho báu kếch sù trong mật thất (1) 13/10/2021
223 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 223: Kho báu kếch sù trong mật thất (2) 13/10/2021
224 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 224: Hậu thiên độc thể 13/10/2021
225 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 225: Vũ kỹ phi hành 13/10/2021
226 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 226: Mặt mũi bầm dập 13/10/2021
227 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 227: Lại lần nữa đột phá (1) 13/10/2021
228 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 228: Lại lần nữa đột phá (2) 13/10/2021
229 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 229: Có kẻ thù tấn công 13/10/2021
230 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 230: Trịnh Anh ra tay 13/10/2021
231 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 231: Đối kháng vượt cấp (1) 13/10/2021
232 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 232: Đối kháng vượt cấp (2) 13/10/2021
233 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 233: Mộc lao gia tỏa 13/10/2021
234 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 234: Rơi vào thế yếu 13/10/2021
235 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 235: Vượt cấp đánh chết 13/10/2021
236 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 236: Vũ Giả tứ hệ? 13/10/2021
237 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 237: Một chiêu tiêu diệt (1) 13/10/2021
238 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 238: Một chiêu tiêu diệt (2) 13/10/2021
239 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 239: Tuyết Sư đột phá 13/10/2021
240 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 240: Siêu biến thái 13/10/2021
241 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 241: Giao phong trong đại điện (1) 13/10/2021
242 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 242: Giao phong trong đại điện (2) 13/10/2021
243 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 243: Diệt la sát môn 13/10/2021
244 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 244: Đạo dùng người 13/10/2021
245 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 245: Đại hội tông môn (1) 13/10/2021
246 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 246: Đại hội tông môn (2) 13/10/2021
247 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 247: Đánh lén lúc nửa đêm 13/10/2021
248 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 248: Không gian thú nang 13/10/2021
249 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 249: Thị huyết yêu lang (1) 13/10/2021
250 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 250: Thị huyết yêu lang (2) 13/10/2021
251 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 251: Yêu thú mộc hệ 13/10/2021
252 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 252: Hoàng cấp cao giai 13/10/2021
253 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 253: Thiểm điện hắc báo 13/10/2021
254 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 254: Vũ Sư tứ trọng (1) 13/10/2021
255 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 255: Vũ Sư tứ trọng (2) 13/10/2021
256 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 256: Có rắc rối 13/10/2021
257 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 257: Giết ngay lập tức 13/10/2021
258 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 258: Đối chiến Linh Sư 13/10/2021
259 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 259: Đột phá linh lực (1) 13/10/2021
260 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 260: Đột phá linh lực (2) 13/10/2021
261 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 261: Thì ra là cố nhân 13/10/2021
262 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 262: Khôi lỗi phi hành 13/10/2021
263 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 263: Gặp gỡ trong thành (1) 13/10/2021
264 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 264: Gặp gỡ trong thành (2) 13/10/2021
265 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 265: Phù dung trồi lên mặt nước 13/10/2021
266 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 266: Ta thích ngươi 13/10/2021
267 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 267: Theo ta trở về (1) 13/10/2021
268 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 268: Theo ta trở về (2) 13/10/2021
269 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 269: Không biết làm sao 13/10/2021
270 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 270: Quỷ Vũ tông chủ 13/10/2021
271 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 271: Đại hội tông môn 14/10/2021
272 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 272: Bất luận sinh tử (1) 14/10/2021
273 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 273: Bất luận sinh tử (2) 14/10/2021
274 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 274: Buông tay giết chóc 14/10/2021
275 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 275: Khí sát phạt 14/10/2021
276 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 276: Lục Thiếu Du lên sân 14/10/2021
277 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 277: Giết chết trong một chiêu (1) 14/10/2021
278 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 278: Giết chết trong một chiêu (2) 14/10/2021
279 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 279: Tiến vào trong trận 14/10/2021
280 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 280: Khiến người kinh thán 14/10/2021
281 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 281: Đột phá trong trận 14/10/2021
282 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 282: Mạnh mẽ phá trận (1) 14/10/2021
283 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 283: Mạnh mẽ phá trận (2) 14/10/2021
284 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 284: Nguy hiểm trong bóng tối 14/10/2021
285 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 285: Lừa gạt thiếu nữ 14/10/2021
286 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 286: Gặp đánh lén 14/10/2021
287 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 287: Liều mạng đối kháng 14/10/2021
288 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 288: Tài liệu thượng hảo (1) 14/10/2021
289 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 289: Tài liệu thượng hảo (2) 14/10/2021
290 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 290: Mở đường đi khác 14/10/2021
291 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 291: Hai phần thần dịch 14/10/2021
292 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 292: Khôi lỗi cường đại (1) 14/10/2021
293 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 293: Khôi lỗi cường đại (2) 14/10/2021
294 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 294: Âm mưu quỷ kế 14/10/2021
295 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 295: Hùng hổ giết tới 14/10/2021
296 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 296: Tàn sát máu me 14/10/2021
297 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 297: Hắn là yêu nghiệt (1) 14/10/2021
298 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 298: Hắn là yêu nghiệt (2) 14/10/2021
299 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 299: Chỉ bằng vào các ngươi? 14/10/2021
300 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 300: Độc Suất phát uy 14/10/2021
301 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 301: Thu phục Linh Phách (1) 15/10/2021
302 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 302: Thu phục Linh Phách (2) 15/10/2021
303 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 303: Hộ pháp quy hàng 15/10/2021
304 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 304: Một nữ nhân 15/10/2021
305 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 305: Phi Linh thương hành (1) 15/10/2021
306 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 306: Phi Linh thương hành (2) 15/10/2021
307 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 307: Lại đột phá 15/10/2021
308 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 308: Cảnh giới giả đò 15/10/2021
309 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 309: Ta là nam hài (1) 15/10/2021
310 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 310: Ta là nam hài (2) 15/10/2021
311 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 311: Mai hoa tam lộng 15/10/2021
312 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 312: Ấy ấy 15/10/2021
313 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 313: Hoa ngôn xảo ngữ (1) 15/10/2021
314 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 314: Hoa ngôn xảo ngữ (2) 15/10/2021
315 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 315: Thật nhiều nam nhân 15/10/2021
316 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 316: Không từ thủ đoạn 15/10/2021
317 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 317: Tạm rời khỏi Cổ vực (1) 15/10/2021
318 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 318: Tạm rời khỏi Cổ vực (2) 15/10/2021
319 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 319: Yêu thú vây công 15/10/2021
320 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 320: Dốc hết thủ đoạn 15/10/2021
321 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 321: Đẳng cấp của Tiểu Long 15/10/2021
322 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 322: Chạy trốn trong sơn mạch 15/10/2021
323 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 323: Trốn thoát truy sát (1) 15/10/2021
324 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 324: Trốn thoát truy sát (2) 15/10/2021
325 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 325: Lão nhân áo lam 15/10/2021
326 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 326: Giao dịch ngoài ý muốn 15/10/2021
327 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 327: Trong Vân Dương tông (1) 15/10/2021
328 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 328: Trong Vân Dương tông (2) 15/10/2021
329 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 329: Gặp lại Bạch Mi 15/10/2021
330 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 330: Số tám lẻ sáu 15/10/2021
331 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 331: Hắn còn sống? 15/10/2021
332 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 332: Một đám phế vật (1) 15/10/2021
333 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 333: Một đám phế vật (2) 15/10/2021
334 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 334: Khiêu chiến Hổ Bảng 15/10/2021
335 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 335: Bài danh trên Hổ Bảng (1) 15/10/2021
336 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 336: Bài danh trên Hổ Bảng (2) 15/10/2021
337 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 337: Không ngừng đùa giỡn 15/10/2021
338 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 338: Đánh bại 15/10/2021
339 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 339: Đêm tối tính kế (1) 15/10/2021
340 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 340: Đêm tối tính kế (2) 15/10/2021
341 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 341: Ai đối phó ai? 15/10/2021
342 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 342: Lục gia (1) 15/10/2021
343 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 343: Lục gia (2) 15/10/2021
344 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 344: Đại khai sát giới 15/10/2021
345 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 345: Giết người diệt khẩu 15/10/2021
346 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 346: Vũ suất hôm qua (1) 15/10/2021
347 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 347: Vũ suất hôm qua (2) 15/10/2021
348 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 348: Tam lão tranh đồ 15/10/2021
349 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 349: Cuồng vọng tới cùng (1) 15/10/2021
350 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 350: Cuồng vọng tới cùng (2) 15/10/2021
351 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 351: Cường ngạnh chống lại 15/10/2021
352 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 352: Địa ảnh kiếm quyết 15/10/2021
353 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 353: Đồ vạn vi hùng (*) (1) 15/10/2021
354 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 354: Đồ vạn vi hùng (*) (2) 15/10/2021
355 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 355: Cường giả Vũ Vương 15/10/2021
356 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 356: Tông chủ Vân Dương tông (1) 15/10/2021
357 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 357: Tông chủ Vân Dương tông (2) 15/10/2021
358 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 358: Không kiêu ngạo, không siểm nịnh 15/10/2021
359 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 359: Lại gặp lần thứ hai (1) 15/10/2021
360 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 360: Lại gặp lần thứ hai (2) 15/10/2021
361 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 361: Song tam chi chiến 15/10/2021
362 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 362: Cường giả chân chính 15/10/2021
363 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 363: Nhuyễn ngọc vào lòng (1) 15/10/2021
364 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 364: Nhuyễn ngọc vào lòng (2) 15/10/2021
365 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 365: Đại phát (1) 15/10/2021
366 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 366: Đại phát (2) 15/10/2021
367 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 367: Bộ ngực quá nhỏ 15/10/2021
368 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 368: Lạt thủ tồi hoa 15/10/2021
369 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 369: Một điều kiện (1) 15/10/2021
370 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 370: Một điều kiện (2) 15/10/2021
371 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 371: Ảo cảnh Vũ Linh 15/10/2021
372 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 372: Thứ tự trên Long bảng (1) 15/10/2021
373 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 373: Thứ tự trên Long bảng (2) 15/10/2021
374 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 374: Tiểu tử điên cuồng 15/10/2021
375 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 375: Thiên Ba kiếm quyết 15/10/2021
376 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 376: Khí tức quỷ dị (1) 15/10/2021
377 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 377: Khí tức quỷ dị (2) 15/10/2021
378 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 378: Có dám ứng chiến? 15/10/2021
379 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 379: Tên hề nhảy nhót (1) 15/10/2021
380 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 380: Tên hề nhảy nhót (2) 15/10/2021
381 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 381: Một chiêu đánh bại 15/10/2021
382 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 382: Lần đầu gần nữ sắc (1) 15/10/2021
383 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 383: Lần đầu gần nữ sắc (2) 15/10/2021
384 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 384: Trong vạn vũ lâu 15/10/2021
385 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 385: Đệ tam Long bảng (1) 15/10/2021
386 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 386: Đệ tam Long bảng (2) 15/10/2021
387 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 387: Hồng Lăng bức hôn 15/10/2021
388 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 388: Kia là cái gì? (1) 15/10/2021
389 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 389: Kia là cái gì? (2) 15/10/2021
390 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 390: Mãnh hổ, nghịch long 15/10/2021
391 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 391: Bắt đầu đột phá (1) 15/10/2021
392 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 392: Bắt đầu đột phá (2) 15/10/2021
393 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 393: Ngưng tụ hồn đan 15/10/2021
394 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 394: Động tĩnh cuồng bạo (1) 15/10/2021
395 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 395: Động tĩnh cuồng bạo (2) 15/10/2021
396 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 396: Dị biến khi đột phá 15/10/2021
397 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 397: Lột xác chân chính (1) 15/10/2021
398 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 398: Lột xác chân chính (2) 15/10/2021
399 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 399: Đột phá Vũ Phách 15/10/2021
400 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 400: Bí mật Vũ đan (1) 15/10/2021
401 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 401: Bí mật Vũ đan (2) 18/10/2021
402 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 402: Tiên cảnh (1) 18/10/2021
403 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 403: Tiên cảnh (2) 18/10/2021
404 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 404: Hoàng Sa yêu mãng 18/10/2021
405 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 405: Đầu tháng ứng chiến (1) 18/10/2021
406 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 406: Đầu tháng ứng chiến (2) 18/10/2021
407 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 407: Thân phận của Tiểu Long 18/10/2021
408 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 408: Đồ chơi gì vậy? (1) 18/10/2021
409 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 409: Đồ chơi gì vậy? (2) 18/10/2021
410 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 410: Dùng yêu đan 18/10/2021
411 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 411: Phù quang lược ảnh (1) 18/10/2021
412 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 412: Phù quang lược ảnh (2) 18/10/2021
413 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 413: Cường giả hội tụ 18/10/2021
414 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 414: Đối chọi gay gắt (1) 18/10/2021
415 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 415: Đối chọi gay gắt (2) 18/10/2021
416 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 416: Chúng nhân chú mục 18/10/2021
417 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 417: Xem ai phế ai (1) 18/10/2021
418 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 418: Xem ai phế ai (2) 18/10/2021
419 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 419: Phòng ngự kinh khủng 18/10/2021
420 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 420: Chiến thắng tuyệt đối (1) 18/10/2021
421 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 421: Chiến thắng tuyệt đối (2) 18/10/2021
422 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 422: Tỏ tỉnh trước công chúng 18/10/2021
423 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 423: Dung túng đồ đệ (1) 18/10/2021
424 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 424: Dung túng đồ đệ (2) 18/10/2021
425 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 425: Tiên cảnh 18/10/2021
426 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 426: Chỗ tốt của tiên cảnh (1) 18/10/2021
427 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 427: Chỗ tốt của tiên cảnh (2) 18/10/2021
428 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 428: Thành tựu một tháng 18/10/2021
429 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 429: Bảo vật mật địa 18/10/2021
430 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 430: Thế cục biến hóa (1) 18/10/2021
431 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 431: Thế cục biến hóa (2) 19/10/2021
432 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 432: Đóng ảo cảnh 19/10/2021
433 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 433: Vân Hành vũ thi (1) 19/10/2021
434 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 434: Vân Hành vũ thi (2) 19/10/2021
435 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 435: Long bảng cường hãn 19/10/2021
436 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 436: Thi đấu bắt đầu (1) 19/10/2021
437 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 437: Thi đấu bắt đầu (2) 19/10/2021
438 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 438: Bát trảo yêu giáp 19/10/2021
439 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 439: Nhất trọng tầng năm (1) 19/10/2021
440 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 440: Nhất trọng tầng năm (2) 19/10/2021
441 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 441: Lai lịch của mật địa 19/10/2021
442 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 442: Trước khi đi vào mật địa (1) 19/10/2021
443 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 443: Trước khi đi vào mật địa (2) 19/10/2021
444 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 444: Tu luyện nhanh chóng 19/10/2021
445 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 445: Trong mật địa (1) 19/10/2021
446 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 446: Trong mật địa (2) 19/10/2021
447 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 447: Mật địa nguy hiểm 19/10/2021
448 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 448: Cho ngươi ê răng (1) 19/10/2021
449 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 449: Cho ngươi ê răng (2) 19/10/2021
450 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 450: Có chút mờ ám 19/10/2021
451 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 451: Bị tập kích (1) 19/10/2021
452 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 452: Bị tập kích (2) 19/10/2021
453 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 453: Chống lại Vũ Tướng 19/10/2021
454 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 454: Linh hồn ngưng vật 19/10/2021
455 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 455: Thượng cổ đại trận (1) 19/10/2021
456 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 456: Thượng cổ đại trận (2) 19/10/2021
457 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 457: Cường giả thần bí 19/10/2021
458 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 458: Năng lượng thần bí (1) 19/10/2021
459 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 459: Năng lượng thần bí (2) 19/10/2021
460 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 460: Song song đột phá 19/10/2021
461 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 461: Tiểu đao thần bí (1) 19/10/2021
462 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 462: Tiểu đao thần bí (2) 19/10/2021
463 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 463: Yêu vương thần bí 19/10/2021
464 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 464: Cửu vĩ yêu hồ (1) 19/10/2021
465 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 465: Cửu vĩ yêu hồ (2) 19/10/2021
466 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 466: Hai điều kiện 19/10/2021
467 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 467: Nàng là yêu nghiệt 19/10/2021
468 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 468: Trong thánh trì (1) 19/10/2021
469 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 469: Trong thánh trì (2) 19/10/2021
470 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 470: Thôn phệ năng lượng 19/10/2021
471 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 471: Thúy Ngọc đột phá 19/10/2021
472 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 472: Bắt đầu đột phá 19/10/2021
473 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 473: Thánh quả chín (1) 19/10/2021
474 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 474: Thánh quả chín (2) 19/10/2021
475 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 475: Yêu thú ngũ giai 19/10/2021
476 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 476: Ngươi muốn cướp sao? 19/10/2021
477 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 477: Không còn như xưa (1) 19/10/2021
478 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 478: Không còn như xưa (2) 19/10/2021
479 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 479: Huyền cấp trung giai 19/10/2021
480 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 480: Bế quan luyện hóa 19/10/2021
481 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 481: Chuẩn bị đột phá (1) 19/10/2021
482 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 482: Chuẩn bị đột phá (2) 19/10/2021
483 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 483: Cửu trọng đỉnh phong 19/10/2021
484 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 484: Vũ kỹ 19/10/2021
485 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 485: Ảm Nhiên Tiêu Linh chưởng (1) 19/10/2021
486 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 486: Ảm Nhiên Tiêu Linh chưởng (2) 19/10/2021
487 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 487: Uy lực khủng bố 19/10/2021
488 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 488: Biến thành người 19/10/2021
489 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 489: Rời khỏi mật địa (1) 19/10/2021
490 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 490: Rời khỏi mật địa (2) 19/10/2021
491 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 491: Mọi người kinh ngạc 19/10/2021
492 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 492: Tam tông Tứ môn 19/10/2021
493 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 493: Chỉ là một cái nhấc tay (1) 19/10/2021
494 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 494: Chỉ là một cái nhấc tay (2) 19/10/2021
495 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 495: Yêu đương vụng trộm 19/10/2021
496 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 496: Mọi người chờ mong (1) 19/10/2021
497 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 497: Mọi người chờ mong (2) 19/10/2021
498 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 498: Đấu tốc độ 19/10/2021
499 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 499: Một chiêu đánh bại (1) 19/10/2021
500 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 500: Một chiêu đánh bại (2) 19/10/2021
501 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 501: Mạnh mẽ đánh bại 19/10/2021
502 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 502: Quyết đấu cường hãn (1) 19/10/2021
503 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 503: Quyết đấu cường hãn (2) 19/10/2021
504 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 504: Cha ta tìm ngươi 19/10/2021
505 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 505: Thân phận bị vạch trần (1) 19/10/2021
506 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 506: Thân phận bị vạch trần (2) 19/10/2021
507 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 507: Nói chuyện về chỗ tốt 19/10/2021
508 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 508: Tu luyện Hàn Băng Ấn (1) 19/10/2021
509 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 509: Tu luyện Hàn Băng Ấn (2) 19/10/2021
510 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 510: Cường giả Vũ Vương 19/10/2021
511 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 511: Đột phá Vũ Tướng (1) 19/10/2021
512 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 512: Đột phá Vũ Tướng (2) 19/10/2021
513 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 513: Kim đao đột biến 19/10/2021
514 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 514: Sát khí ngập trời (1) 19/10/2021
515 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 515: Đến thiên kiếm thành (1) 19/10/2021
516 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 516: Đến thiên kiếm thành (2) 19/10/2021
517 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 517: Cổ Phong trưởng lão (1) 19/10/2021
518 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 518: Cổ Phong trưởng lão (2) 19/10/2021
519 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 519: Chỗ tốt của quán quân 19/10/2021
520 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 520: Trên đường đi gặp đùa giỡn (1) 19/10/2021
521 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 521: Trên đường đi gặp đùa giỡn (2) 24/10/2021
522 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 522: Tái ngộ cố nhân 24/10/2021
523 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 523: Hai nàng phân cao thấp 24/10/2021
524 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 524: Một chiêu đánh bại (1) 24/10/2021
525 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 525: Một chiêu đánh bại (2) 24/10/2021
526 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 526: Đại hội khai mạc 24/10/2021
527 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 527: Thiên Kiếm môn (1) 24/10/2021
528 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 528: Thiên Kiếm môn (2) 24/10/2021
529 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 529: Tông chủ Vạn Thú Tông 24/10/2021
530 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 530: Đại hội bắt đầu (1) 24/10/2021
531 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 531: Đại hội bắt đầu (2) 24/10/2021
532 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 532: Yêu thú bản mạng 24/10/2021
533 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 533: Chơi đùa yêu thú sao? (1) 24/10/2021
534 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 534: Chơi đùa yêu thú sao? (2) 24/10/2021
535 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 535: Bắt đầu 24/10/2021
536 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 536: Mạnh mẽ tấn cấp (1) 24/10/2021
537 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 537: Mạnh mẽ tấn cấp (2) 24/10/2021
538 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 538: Phi vân kiếm quyết 24/10/2021
539 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 539: Tiền đặt cược lớn (1) 24/10/2021
540 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 540: Tiền đặt cược lớn (2) 24/10/2021
541 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 541: Thi triển con bài chưa lật 24/10/2021
542 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 542: Thu tiền đặt cược 24/10/2021
543 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 543: Đấu với Lam Linh (1) 24/10/2021
544 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 544: Đấu với Lam Linh (2) 24/10/2021
545 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 545: Ngũ giai trung kỳ 24/10/2021
546 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 546: Khắc chế yêu thú (1) 24/10/2021
547 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 547: Khắc chế yêu thú (2) 24/10/2021
548 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 548: Thanh niên gày gò 24/10/2021
549 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 549: Trực tiếp tấn cấp (1) 24/10/2021
550 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 550: Trực tiếp tấn cấp (2) 24/10/2021
551 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 551: Linh khí trong người 29/10/2021
552 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 552: Thực lực của hai nữ nhân (1) 29/10/2021
553 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 553: Thực lực của hai nữ nhân (2) 29/10/2021
554 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 554: Vũ giả tứ hệ 29/10/2021
555 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 555: Chiến vì top hai (1) 29/10/2021
556 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 556: Chiến vì top hai (2) 29/10/2021
557 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 557: Lấy hai đổ một 29/10/2021
558 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 558: Ta cũng là tứ hệ (1) 29/10/2021
559 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 559: Ta cũng là tứ hệ (2) 29/10/2021
560 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 560: Bộc lộ con bài ẩn giấu 29/10/2021
561 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 561: Đánh bại (1) 29/10/2021
562 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 562: Đánh bại (2) 29/10/2021
563 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 563: Đánh bại (3) 29/10/2021
564 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 564: Đánh bại (4) 29/10/2021
565 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 565: Vũ giả tam hệ? (1) 29/10/2021
566 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 566: Vũ giả tam hệ? (2) 29/10/2021
567 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 567: Vũ giả toàn hệ 29/10/2021
568 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 568: Con bài chưa lật cuối cùng (1) 29/10/2021
569 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 569: Con bài chưa lật cuối cùng (2) 29/10/2021
570 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 570: Lục Thiếu Du thua? 29/10/2021
571 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 571: Hóa ra là nàng 06/11/2021
572 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 572: Huyền vũ quyết (1) 06/11/2021
573 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 573: Huyền vũ quyết (2) 06/11/2021
574 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 574: Điều kiện kết minh 06/11/2021
575 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 575: Nửa đường gặp ám sát (1) 06/11/2021
576 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 576: Nửa đường gặp ám sát (2) 06/11/2021
577 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 577: Không biết lượng sức 06/11/2021
578 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 578: Thực lực Triệu gia 06/11/2021
579 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 579: Cho ngươi một cây búa (1) 06/11/2021
580 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 580: Cho ngươi một cây búa (2) 06/11/2021
581 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 581: Gặp mặt mẹ chồng 06/11/2021
582 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 582: Gặp lại Nam thúc (1) 06/11/2021
583 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 583: Gặp lại Nam thúc (2) 06/11/2021
584 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 584: Ngươi muốn nhẹ một chút sao? 06/11/2021
585 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 585: Khách tới Lục gia (1) 06/11/2021
586 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 586: Khách tới Lục gia (2) 06/11/2021
587 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 587: Hồng Lăng động thủ 06/11/2021
588 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 588: Đối phó Chu gia (1) 06/11/2021
589 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 589: Đối phó Chu gia (2) 06/11/2021
590 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 590: Phụ tử nói chuyện 06/11/2021
591 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 591: Bản mạng linh khí (1) 06/11/2021
592 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 592: Bản mạng linh khí (2) 06/11/2021
593 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 593: Bức luyện máu huyết 06/11/2021
594 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 594: Hồn huyền tụ đao (1) 06/11/2021
595 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 595: Hồn huyền tụ đao (2) 06/11/2021
596 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 596: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động 06/11/2021
597 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 597: Tuyệt thế bảo đao (1) 06/11/2021
598 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 598: Tuyệt thế bảo đao (2) 06/11/2021
599 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 599: Gọi là Huyết Lục 06/11/2021
600 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 600: Đêm khuya phản kích (1) 06/11/2021
601 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 601: Đêm khuya phản kích (2) 10/11/2021
602 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 602: Ngươi là Linh Tướng 10/11/2021
603 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 603: Linh Tướng nhị trọng (1) 10/11/2021
604 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 604: Linh Tướng nhị trọng (2) 10/11/2021
605 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 605: Linh Vũ song tu 10/11/2021
606 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 606: Đồng tu bốn kỹ (1) 10/11/2021
607 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 607: Đồng tu bốn kỹ (2) 10/11/2021
608 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 608: Yêu hổ đột phá 10/11/2021
609 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 609: Ta mượn một chút (1) 10/11/2021
610 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 610: Ta mượn một chút (2) 10/11/2021
611 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 611: Thực lực của Lục Trung 10/11/2021
612 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 612: Một đao cắt đứt (1) 10/11/2021
613 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 613: Một đao cắt đứt (2) 10/11/2021
614 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 614: Con tin 10/11/2021
615 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 615: Đánh chết Triệu Tuệ (1) 10/11/2021
616 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 616: Đánh chết Triệu Tuệ (2) 10/11/2021
617 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 617: Liên thủ trừ Triệu 10/11/2021
618 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 618-619: Trả lại tôn tử cho ngươi (1-2) 10/11/2021
619 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 620: Trả lại tôn tử cho ngươi (3) 10/11/2021
620 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 621: Đánh chết Vũ Suất (1) 10/11/2021
621 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 622: Đánh chết Vũ Suất (2) 10/11/2021
622 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 623: Đánh chết Vũ Suất (3) 10/11/2021
623 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 624: Bạch Linh xuất thủ 10/11/2021
624 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 625: Nam thúc xuất thủ (1) 10/11/2021
625 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 626: Nam thúc xuất thủ (2) 10/11/2021
626 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 627: Đại chiến kịch liệt 10/11/2021
627 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 628: Thiên Vũ toái không (1) 10/11/2021
628 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 629: Thiên Vũ toái không (2) 10/11/2021
629 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 630: Uy lực của Linh khí 10/11/2021
630 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 631: Vô tự thiên thư (1) 10/11/2021
631 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 632: Vô tự thiên thư (2) 10/11/2021
632 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 633: Vũ kỹ Lục gia 10/11/2021
633 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 634: Cả tộc di chuyển (1) 10/11/2021
634 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 635: Cả tộc di chuyển (2) 10/11/2021
635 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 636: Dự định tương lai 10/11/2021
636 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 637: Yêu cầu của Nam thúc (1) 10/11/2021
637 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 638: Yêu cầu của Nam thúc (2) 10/11/2021
638 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 639: Người vân dương tông 10/11/2021
639 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 640: Cũng nên báo thù rồi (1) 10/11/2021
640 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 641: Cũng nên báo thù rồi (2) 10/11/2021
641 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 642: Lĩnh ngộ thuộc tính (1) 10/11/2021
642 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 643: Lĩnh ngộ thuộc tính (2) 10/11/2021
643 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 644: Tâm Đồng đột phá 10/11/2021
644 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 645: Tìm tới sơn môn (1) 10/11/2021
645 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 646: Tìm tới sơn môn (2) 10/11/2021
646 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 647: Có oán báo oán, có thù báo thù 10/11/2021
647 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 648: Đại chiến Yêu thú 10/11/2021
648 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 649: Thu cả hai thú (1) 10/11/2021
649 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 650: Thu cả hai thú (2) 10/11/2021
650 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 651: Tiến vào Phi Linh môn 16/11/2021
651 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 652: Tuyệt đối chấn động (1) 16/11/2021
652 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 653: Tuyệt đối chấn động (2) 16/11/2021
653 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 654: Sắp đặt mọi chuyện 16/11/2021
654 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 655: Thực lực chân chính (1) 16/11/2021
655 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 656: Thực lực chân chính (2) 16/11/2021
656 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 657: Ám đường Phi Linh môn 16/11/2021
657 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 658: Sáu đường của Phi Linh môn (1) 16/11/2021
658 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 659: Sáu đường của Phi Linh môn (2) 16/11/2021
659 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 660: Thực lực của Vũ đường 16/11/2021
660 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 661: Con đường quật khởi (1) 16/11/2021
661 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 662: Con đường quật khởi (2) 16/11/2021
662 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 663: Một chút lễ vật 16/11/2021
663 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 664: Đi vào sơn mạch (1) 16/11/2021
664 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 665: Đi vào sơn mạch (2) 16/11/2021
665 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 666: Người Thiên Nhất môn 16/11/2021
666 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 667: Thôn phệ hai tướng (1) 16/11/2021
667 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 668: Thôn phệ hai tướng (2) 16/11/2021
668 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 669: Bắt đầu đột phá 16/11/2021
669 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 670: Hai dong binh đoàn (1) 16/11/2021
670 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 671: Hai dong binh đoàn (2) 16/11/2021
671 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 672: Có mục đích khác 16/11/2021
672 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 673: Chưa từng đặt vào mắt (1) 16/11/2021
673 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 674: Chưa từng đặt vào mắt (2) 16/11/2021
674 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 675: Thực lực phi đao 16/11/2021
675 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 676: Lưu lại một người (1) 16/11/2021
676 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 677: Lưu lại một người (2) 16/11/2021
677 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 678: Vũ Suất kinh sợ 16/11/2021
678 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 679: Đột phá lục giai (1) 16/11/2021
679 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 680: Đột phá lục giai (2) 16/11/2021
680 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 681: Trước đêm đấu giá 16/11/2021
681 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 682: Người quỷ vũ tông (1) 16/11/2021
682 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 683: Người quỷ vũ tông (2) 16/11/2021
683 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 684: Sắp xếp đấu giá 16/11/2021
684 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 685: Phân bảo ở đại điện (1) 16/11/2021
685 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 686: Phân bảo ở đại điện (2) 16/11/2021
686 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 687: Tùy tiện đột phá 16/11/2021
687 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 688: Phiền toái nhỏ (1) 16/11/2021
688 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 689: Phiền toái nhỏ (2) 16/11/2021
689 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 690: Giết tỉnh văn khôn 16/11/2021
690 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 691: Đấu giá bắt đầu (1) 16/11/2021
691 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 692: Đấu giá bắt đầu (2) 16/11/2021
692 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 693: Mười ức kim tệ (1) 16/11/2021
693 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 694: Mười ức kim tệ (2) 16/11/2021
694 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 695: Bắt đầu hành động 16/11/2021
695 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 696: Thanh Hỏa lão quỷ (1) 16/11/2021
696 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 697: Thanh Hỏa lão quỷ (2) 16/11/2021
697 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 698: Thu phục Thanh Hỏa lão quái 16/11/2021
698 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 699: Bởi vì tình yêu (1) 16/11/2021
699 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 700: Bởi vì tình yêu (2) 16/11/2021
700 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 701: Bạch Oánh bế quan 17/11/2021
701 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 702: Tiểu Long đột phá (1) 17/11/2021
702 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 703: Tiểu Long đột phá (2) 17/11/2021
703 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 704: Thành thiên nhất 17/11/2021
704 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 705: Vũ Tướng cửu trọng (1) 17/11/2021
705 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 706: Vũ Tướng cửu trọng (2) 17/11/2021
706 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 707: Thôn phệ Chu Minh 17/11/2021
707 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 708: Trên quỷ vũ tông (1) 17/11/2021
708 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 709: Trên quỷ vũ tông (2) 17/11/2021
709 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 710: Vũ Tướng lục trọng 17/11/2021
710 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 711: Đột phá Linh Tướng tam trọng (1) 17/11/2021
711 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 712: Đột phá Linh Tướng tam trọng (2) 17/11/2021
712 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 713: Chạy đua với thời gian 17/11/2021
713 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 714: Định ra kế sách (1) 17/11/2021
714 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 715: Định ra kế sách (2) 17/11/2021
715 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 716: Bắt giữ Đới Cương Tử 17/11/2021
716 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 717: Cảnh giới huyền ảo (1) 17/11/2021
717 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 718: Cảnh giới huyền ảo (2) 17/11/2021
718 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 719: Động tĩnh kinh thiên 17/11/2021
719 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 720: Vũ Tướng bát trọng (1) 17/11/2021
720 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 721: Vũ Tướng bát trọng (2) 17/11/2021
721 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 722: Một kế cuối cùng 17/11/2021
722 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 723: Người thân bị kết án (1) 17/11/2021
723 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 724: Người thân bị kết án (2) 17/11/2021
724 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 725: Trên quỷ vũ tông (1) 17/11/2021
725 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 726: Trên quỷ vũ tông (2) 17/11/2021
726 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 727: Trên quỷ vũ tông (3) 17/11/2021
727 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 728: Chiến quỷ vũ tông (1) 17/11/2021
728 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 729: Chiến quỷ vũ tông (2) 17/11/2021
729 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 730: Chiến quỷ vũ tông (3) 17/11/2021
730 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 731: Linh Tướng cửu trọng 17/11/2021
731 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 732: Giết đới đường (1) 17/11/2021
732 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 733: Giết đới đường (2) 17/11/2021
733 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 734: Liên thủ công kích 17/11/2021
734 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 735: Bạch Linh xuất thủ (1) 17/11/2021
735 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 736: Bạch Linh xuất thủ (2) 17/11/2021
736 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 737: Giết Đới lão quỷ 17/11/2021
737 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 738: Lần thứ hai thôn phệ (1) 17/11/2021
738 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 739: Lần thứ hai thôn phệ (2) 17/11/2021
739 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 740: Kiểm tra nhẫn trữ vật 17/11/2021
740 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 741: Cấm chế quỷ dị (1) 17/11/2021
741 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 742: Cấm chế quỷ dị (2) 17/11/2021
742 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 743: Một tin tức 17/11/2021
743 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 744: Sơn mạch Vụ Hải (1) 17/11/2021
744 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 745: Sơn mạch Vụ Hải (2) 17/11/2021
745 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 746: Lĩnh ngộ thuộc tính 17/11/2021
746 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 747: Oan gia tới cửa (1) 17/11/2021
747 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 748: Oan gia tới cửa (2) 17/11/2021
748 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 749: Chặn đường cướp bóc 17/11/2021
749 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 750: Tụ tập ở Vụ Hải (1) 17/11/2021
750 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 751: Tụ tập ở Vụ Hải (2) 24/11/2021
751 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 752: Hắc Sát hóa vũ 24/11/2021
752 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 753: Khí vương úc khánh (1) 24/11/2021
753 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 754: Khí vương úc khánh (2) 24/11/2021
754 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 755: Chiến đấu kịch liệt với Vũ Suất 24/11/2021
755 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 756: Đánh chết Vũ Suất (1) 24/11/2021
756 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 757: Đánh chết Vũ Suất (2) 24/11/2021
757 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 758: Trong nháy mắt trở mặt 24/11/2021
758 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 759: Thu phục Khí Vương (1) 24/11/2021
759 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 760: Thu phục Khí Vương (2) 24/11/2021
760 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 761: Huynh muội Hoa gia 24/11/2021
761 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 762: Thay đổi trắng đen (1) 24/11/2021
762 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 763: Thay đổi trắng đen (2) 24/11/2021
763 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 764: Quần hùng hội tụ 24/11/2021
764 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 765: Gặp lại Lữ Tiểu Linh (1) 24/11/2021
765 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 766: Gặp lại Lữ Tiểu Linh (2) 24/11/2021
766 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 767: Hiển lộ tài năng 24/11/2021
767 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 768: Không đề (1) 24/11/2021
768 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 769: Không đề (2) 24/11/2021
769 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 770: Không đề (3) 24/11/2021
770 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 771: Nhị hung đuổi tới (1) 24/11/2021
771 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 772: Nhị hung đuổi tới (2) 24/11/2021
772 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 773: Thánh Linh sắc lệnh 24/11/2021
773 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 774: Liên tiếp đột phá 24/11/2021
774 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 775: Phi thiên ngô công (1) 24/11/2021
775 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 776: Phi thiên ngô công (2) 24/11/2021
776 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 777: Là một tai họa 24/11/2021
777 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 778: Đột phá cửu trọng (1) 24/11/2021
778 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 779: Đột phá cửu trọng (2) 24/11/2021
779 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 780: Lục đường xác định vị trí (1) 24/11/2021
780 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 781: Lục đường xác định vị trí (2) 24/11/2021
781 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 782: Vân Linh thương hành 24/11/2021
782 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 783: Lôi trưởng lão (1) 24/11/2021
783 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 784: Lôi trưởng lão (2) 24/11/2021
784 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 785: Yêu Linh đan xuất 24/11/2021
785 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 786: Già trẻ thương nghị 24/11/2021
786 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 787: Hai người bày trận (1) 24/11/2021
787 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 788: Hai người bày trận (2) 24/11/2021
788 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 789: Yêu Hoàng nhất mạch 24/11/2021
789 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 790: Rốt cục đã tới 24/11/2021
790 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 791: Bị vây trong trận 24/11/2021
791 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 792: Mê Lâm sát khí (1) 24/11/2021
792 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 793: Mê Lâm sát khí (2) 24/11/2021
793 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 794: Phá trận chạy ra 24/11/2021
794 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 795: Yêu thú đại quân 24/11/2021
795 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 796: Đại chiến bắt đầu 24/11/2021
796 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 797: Tiếp tục kháng Vũ soái 24/11/2021
797 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 798: Vũ giả tam hệ? 24/11/2021
798 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 799: Đánh chết dưới chưởng 24/11/2021
799 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 800: Huyết Lục ra tay 24/11/2021
800 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 801: Huyết Lục giương oai! 24/11/2021
801 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 802: Cuộc chiến nhất chiêu 24/11/2021
802 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 803: Liệt không cửu kích 24/11/2021
803 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 804: Ngàn cân treo sợi tóc 24/11/2021
804 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 805: Bạch Oánh ra tay (1) 24/11/2021
805 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 806: Bạch Oánh ra tay (2) 24/11/2021
806 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 807: Âm ba vũ kỹ 24/11/2021
807 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 808: Thôi mệnh phán quan 24/11/2021
808 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 809: Rốt cuộc cũng chạy tới 24/11/2021
809 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 810: Linh hồn ly thể (1) 24/11/2021
810 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 811: Linh hồn ly thể (2) 24/11/2021
811 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 812: Kiểm kê thương vong (1) 24/11/2021
812 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 813: Kiểm kê thương vong (2) 24/11/2021
813 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 814: Thanh danh hiển hách 24/11/2021
814 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 815: Điên cuồng thôn phệ 24/11/2021
815 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 816: Trong Linh Thiên môn (1) 24/11/2021
816 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 817: Trong Linh Thiên môn (2) 24/11/2021
817 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 818: Đột phá, xuất quan (1) 24/11/2021
818 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 819: Đột phá, xuất quan (2) 24/11/2021
819 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 820: Đới Cương Tử tới 24/11/2021
820 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 821: Hai dạng thuốc dẫn (1) 04/12/2021
821 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 822: Hai dạng thuốc dẫn (2) 04/12/2021
822 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 823: Lữ Tiểu Linh tới 04/12/2021
823 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 824: Đại điện Vụ Tinh (1) 04/12/2021
824 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 825: Đại điện Vụ Tinh (2) 04/12/2021
825 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 826: Chuẩn bị động thủ 04/12/2021
826 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 827: Chữ chết viết thế nào (1) 04/12/2021
827 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 828: Chữ chết viết thế nào (2) 04/12/2021
828 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 829: Linh hồn đoạt xá (1) 04/12/2021
829 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 830: Linh hồn đoạt xá (2) 04/12/2021
830 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 831: Chuẩn bị bài tẩy 04/12/2021
831 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 832: Chu tước huyền vũ (1) 04/12/2021
832 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 833: Chu tước huyền vũ (2) 04/12/2021
833 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 834: Lại là Linh Hồn Đoạt Xá (1) 04/12/2021
834 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 835: Lại là Linh Hồn Đoạt Xá (2) 04/12/2021
835 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 836: Giao phong trong não hải (1) 04/12/2021
836 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 837: Giao phong trong não hải (2) 04/12/2021
837 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 838: Linh hồn tăng cường 04/12/2021
838 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 839: An trí Quỷ Vũ Tông (1) 04/12/2021
839 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 840: An trí Quỷ Vũ Tông (2) 04/12/2021
840 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 841: Tẩy kiếp thiên tinh (1) 04/12/2021
841 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 842: Tẩy kiếp thiên tinh (2) 04/12/2021
842 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 843: Xử lý việc vặt 04/12/2021
843 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 844: Lam vũ linh ưng (1) 04/12/2021
844 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 845: Lam vũ linh ưng (2) 04/12/2021
845 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 846: Lữ Chính Cường tới (1) 04/12/2021
846 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 847: Lữ Chính Cường tới (2) 04/12/2021
847 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 848: Một mình nói chuyện 04/12/2021
848 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 849: Già gian trẻ xảo (1) 04/12/2021
849 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 850: Già gian trẻ xảo (2) 04/12/2021
850 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 851: Món đồ chơi lưu manh (1) 04/12/2021
851 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 852: Món đồ chơi lưu manh (2) 04/12/2021
852 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 853: Xuất phát tới Vụ Tinh Hải 04/12/2021
853 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 854: Thôn phệ song linh (1) 04/12/2021
854 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 855: Thôn phệ song linh (2) 04/12/2021
855 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 856: Yêu hoàng Linh hoàng (1) 04/12/2021
856 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 857: Yêu hoàng Linh hoàng (2) 04/12/2021
857 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 858: Gặp thiên quỷ tông 04/12/2021
858 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 859: Đánh lén lúc hoàng hôn (1) 04/12/2021
859 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 860: Đánh lén lúc hoàng hôn (2) 04/12/2021
860 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 861: Đến vụ tinh hải 04/12/2021
861 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 862: Một chiêu kích sát (1) 04/12/2021
862 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 863: Một chiêu kích sát (2) 04/12/2021
863 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 864: Bắt đầu mở ra (1) 04/12/2021
864 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 865: Bắt đầu mở ra (2) 04/12/2021
865 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 866: Tiến vào Vụ Tinh Hải 04/12/2021
866 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 867: Tứ dực yêu sa (1) 04/12/2021
867 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 868: Tứ dực yêu sa (2) 04/12/2021
868 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 869: Có người cướp đoạt 04/12/2021
869 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 870: Tranh đoạt linh quả (1) 04/12/2021
870 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 871: Tranh đoạt linh quả (2) 11/12/2021
871 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 872: Ăn vào linh quả 11/12/2021
872 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 873: Linh hồn thổ phi (1) 11/12/2021
873 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 874: Linh hồn thổ phi (2) 11/12/2021
874 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 875: Bảo vật xuất thế 11/12/2021
875 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 876: Thiên độc yêu long (1) 11/12/2021
876 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 877: Thiên độc yêu long (2) 11/12/2021
877 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 878: Ngươi đúng thật là muốn ăn đòn 11/12/2021
878 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 879: Thân thể cường hãn (1) 11/12/2021
879 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 880: Thân thể cường hãn (2) 11/12/2021
880 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 881: Chạy trối chết 11/12/2021
881 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 882: Rốt cuộc cũng tới nơi (1) 11/12/2021
882 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 883: Rốt cuộc cũng tới nơi (2) 11/12/2021
883 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 884: Viễn cổ thê lương 11/12/2021
884 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 885: Tiến vào cấm địa 11/12/2021
885 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 886: Dị thú bạch cốt (1) 11/12/2021
886 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 887: Dị thú bạch cốt (2) 11/12/2021
887 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 888: Nơi quỷ dị 11/12/2021
888 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 889: Đột phá Vũ Suất (1) 11/12/2021
889 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 890: Đột phá Vũ Suất (2) 11/12/2021
890 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 891: Bái kiến yêu đế 11/12/2021
891 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 892: Hài cốt màu đen 11/12/2021
892 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 893: Lại thấy thánh quả (1) 11/12/2021
893 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 894: Lại thấy thánh quả (2) 11/12/2021
894 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 895: Tiềm tu đột phá 11/12/2021
895 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 896: Chính thức đột phá (1) 11/12/2021
896 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 897: Chính thức đột phá (2) 11/12/2021
897 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 898: Huyết Lục tấn chức 11/12/2021
898 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 899: Gặp lại Thiên Thư (1) 11/12/2021
899 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 900: Gặp lại Thiên Thư (2) 11/12/2021
900 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 901: Xích Kim độc chu 31/12/2021
901 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 902: Rút gân lột da 31/12/2021
902 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 903: Tôm tép nhỏ (1) 31/12/2021
903 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 904: Tôm tép nhỏ (2) 31/12/2021
904 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 905: Thực lực tiểu tí 31/12/2021
905 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 906: Cùng đường (1) 31/12/2021
906 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 907: Cùng đường (2) 31/12/2021
907 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 908: Tâm đồng ra tay 31/12/2021
908 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 909: Thu được Mã Tiền Tử (1) 31/12/2021
909 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 910: Thu được Mã Tiền Tử (2) 31/12/2021
910 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 911: Cự đầu yêu giao (1) 31/12/2021
911 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 912: Cự đầu yêu giao (2) 31/12/2021
912 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 913: Xuất khẩu tương ngộ 31/12/2021
913 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 914: Rất kiêu ngạo sao! (1) 31/12/2021
914 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 915: Rất kiêu ngạo sao! (2) 31/12/2021
915 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 916: Người tập tễnh 31/12/2021
916 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 917: Lai lịch của Tiểu Long (1) 31/12/2021
917 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 918: Lai lịch của Tiểu Long (2) 31/12/2021
918 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 919: Mở ra cấm chế (1) 31/12/2021
919 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 920: Mở ra cấm chế (2) 31/12/2021
920 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 921: Đi đường gặp chuyện bất bình 01/01/2022
921 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 922: Độc Long nổi giận (1) 01/01/2022
922 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 923: Độc Long nổi giận (2) 01/01/2022
923 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 924: Là ai chán sống? 01/01/2022
924 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 925: Trong lòng có chủ ý (1) 01/01/2022
925 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 926: Trong lòng có chủ ý (2) 01/01/2022
926 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 927: Thành lập yêu đường 01/01/2022
927 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 928: Mời làm cung phụng (1) 01/01/2022
928 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 929: Mời làm cung phụng (2) 01/01/2022
929 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 930: Lần thứ hai phân bảo 01/01/2022
930 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 931: Đi tới cấm chế (1) 01/01/2022
931 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 932: Đi tới cấm chế (2) 01/01/2022
932 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 933: Lan Lăng sơn trang 01/01/2022
933 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 934: Chém sống hắn (1) 01/01/2022
934 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 935: Chém sống hắn (2) 01/01/2022
935 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 936: A miêu a cẩu 01/01/2022
936 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 937: Một đao chém chết (1) 01/01/2022
937 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 938: Một đao chém chết (2) 01/01/2022
938 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 939: Truy Phong tôn giả 01/01/2022
939 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 940: Huyễn ảnh thanh vũ (1) 01/01/2022
940 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 941: Huyễn ảnh thanh vũ (2) 01/01/2022
941 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 942: Luyện hóa năng lượng 01/01/2022
942 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 943: Xoay mình khỏi biến cố (1) 01/01/2022
943 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 944: Xoay mình khỏi biến cố (2) 01/01/2022
944 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 945: Nhận chủ thành công 01/01/2022
945 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 946: Lại phát tài (1) 01/01/2022
946 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 947: Lại phát tài (2) 01/01/2022
947 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 948: Độc Long bao che khuyết điểm 01/01/2022
948 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 949: Càng ngày càng náo nhiệt (1) 01/01/2022
949 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 950: Càng ngày càng náo nhiệt (2) 01/01/2022
950 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 951: Dẫn tới phân tranh 01/01/2022
951 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 952: Hỗn chiến bắt đầu (1) 01/01/2022
952 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 953: Hỗn chiến bắt đầu (2) 01/01/2022
953 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 954: Tranh đoạt bảo vật 01/01/2022
954 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 955: Hai mặt nhìn nhau (1) 01/01/2022
955 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 956: Hai mặt nhìn nhau (2) 01/01/2022
956 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 957: Thu một trưởng lão 01/01/2022
957 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 958: Trở lại Phi Linh môn (1) 01/01/2022
958 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 959: Trở lại Phi Linh môn (2) 01/01/2022
959 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 960: Linh Ba thiên hồn 01/01/2022
960 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 961: Hoa Đào tứ quan (1) 01/01/2022
961 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 962: Hoa Đào tứ quan (2) 01/01/2022
962 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 963: Thiệp mời của Linh Thiên môn 01/01/2022
963 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 964: Đông lão đột phá (1) 01/01/2022
964 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 965: Đông lão đột phá (2) 01/01/2022
965 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 966: Thấy Trú Nhan đan 01/01/2022
966 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 967: Đến Linh Thiên môn (1) 01/01/2022
967 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 968: Đến Linh Thiên môn (2) 01/01/2022
968 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 969: Ngươi có nhớ ta không? 01/01/2022
969 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 970: Bắt đầu (1) 01/01/2022
970 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 971: Bắt đầu (2) 01/01/2022
971 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 972: Thế cục Cổ Vực (1) 01/01/2022
972 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 973: Thế cục Cổ Vực (2) 01/01/2022
973 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 974: Yêu đương vụng trộm trong khuê phòng 01/01/2022
974 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 975: Đột phát lĩnh ngộ (1) 01/01/2022
975 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 976: Đột phát lĩnh ngộ (2) 01/01/2022
976 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 977: Đào Hoa thịnh yến (1) 01/01/2022
977 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 978: Đào Hoa thịnh yến (2) 01/01/2022
978 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 979: Trực tiếp đối nghịch (1) 01/01/2022
979 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 980: Trực tiếp đối nghịch (2) 01/01/2022
980 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 981: Đan dược thất phẩm 01/01/2022
981 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 982: Cảnh giới của rượu (1) 01/01/2022
982 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 983: Cảnh giới của rượu (2) 01/01/2022
983 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 984: Tiền đặt cược (1) 01/01/2022
984 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 985: Tiền đặt cược (2) 01/01/2022
985 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 986: Khiếp sợ bốn tòa 01/01/2022
986 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 987: Gia thế trong sạch 01/01/2022
987 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 988: Qua cửa thứ nhất 01/01/2022
988 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 989: Lại hấp dẫn sự chú ý (1) 01/01/2022
989 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 990: Lại hấp dẫn sự chú ý (2) 01/01/2022
990 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 991: Thứ ba cầm đạo 01/01/2022
991 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 992: Lấy một địch năm 01/01/2022
992 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 993: Lưu vân phi tụ 01/01/2022
993 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 994: Lan Lăng bí pháp 01/01/2022
994 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 995: Chưởng khống thuộc tính 01/01/2022
995 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 996: Được quà gặp mặt 01/01/2022
996 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 997: Có một số việc 01/01/2022
997 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 998: Vân vũ giao tập 01/01/2022
998 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 999: Gặp phải ngăn chặn 01/01/2022
999 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1000: Tiếp tục đối chiến Lăng Thanh 01/01/2022
1000 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1001: Đánh chết lục soái 27/01/2022
1001 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1002: Một đường cuồng trốn 27/01/2022
1002 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1003: Bị thương nặng 27/01/2022
1003 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1004: Mượn lực lượng 27/01/2022
1004 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1005: Đánh chết võ vương (1) 27/01/2022
1005 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1006: Đánh chết võ vương (2) 27/01/2022
1006 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1007: Uống địa linh dịch 27/01/2022
1007 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1008: Điên cuồng đột phá! 27/01/2022
1008 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1009: Thiếu gia nhà ngươi 27/01/2022
1009 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1010: Trên đường đi gặp phiền toái 27/01/2022
1010 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1011: Hắn là võ soái 27/01/2022
1011 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1012: Một ít tin tức 27/01/2022
1012 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1013: Rời khỏi Lưu gia (1) 27/01/2022
1013 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1014: Rời khỏi Lưu gia (2) 27/01/2022
1014 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1015: Ngũ Hợp cương trận 27/01/2022
1015 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1016: Liên thủ phá trận 27/01/2022
1016 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1017: Giao chiến kịch liệt 27/01/2022
1017 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1018: Thu lấy hồn anh 27/01/2022
1018 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1019: Bản tính thổ phỉ 27/01/2022
1019 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1020: Già gian giảo, trẻ xảo quyệt 27/01/2022
1020 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1021: Của cải trong mật thất 06/02/2022
1021 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1022: Người của Lưu gia tới (1) 06/02/2022
1022 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1023: Người của Lưu gia tới (2) 06/02/2022
1023 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1024: Tại sao là ngươi? 06/02/2022
1024 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1025: Lại lĩnh ngộ 06/02/2022
1025 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1026: Trong Vân Dương tông 06/02/2022
1026 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1027: Võ soái tứ trọng 06/02/2022
1027 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1028: Tiểu Long hóa rồng 06/02/2022
1028 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1029: Tiểu Long biến hóa 06/02/2022
1029 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1030: Trong Thiên Tinh thành 06/02/2022
1030 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1031: Gặp lại người quen 06/02/2022
1031 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1032: Bắt đầu động thủ 06/02/2022
1032 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1033: Đánh chết linh soái 06/02/2022
1033 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1034: Hồn Linh khải giáp 06/02/2022
1034 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1035: Ngươi muốn chết 06/02/2022
1035 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1036: Lão giả tóc xanh 06/02/2022
1036 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1037: Huyền cấp cao giai 06/02/2022
1037 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1038: Thiên tinh tông (1) 06/02/2022
1038 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1039: Thiên tinh tông (2) 06/02/2022
1039 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1040: Phệ hồn ác anh (1) 06/02/2022
1040 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1041: Phệ hồn ác anh (2) 06/02/2022
1041 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1042: Mọi người thương nghị (1) 06/02/2022
1042 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1043: Mọi người thương nghị (2) 06/02/2022
1043 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1044: Sở hữu khải giáp 06/02/2022
1044 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1045: Nam thúc triệu kiến (1) 06/02/2022
1045 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1046: Nam thúc triệu kiến (2) 06/02/2022
1046 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1047: Các hạ là ai? (1) 06/02/2022
1047 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1048: Các hạ là ai? (2) 06/02/2022
1048 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1049: Đình viện xuân quang 06/02/2022
1049 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1050: Cuối cùng cũng tới rồi (1) 06/02/2022
1050 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1051: Cuối cùng cũng tới rồi (2) 02/04/2022
1051 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1052: Một đám tạp mao 02/04/2022
1052 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1053: Cương phong ngự trận (1) 02/04/2022
1053 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1054: Cương phong ngự trận (2) 02/04/2022
1054 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1055: Mụ nội nó (1) 02/04/2022
1055 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1056: Mụ nội nó (2) 02/04/2022
1056 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1057: Diễm Băng song suất 02/04/2022
1057 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1058: Con bài chưa lật 02/04/2022
1058 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1059: Viêm Hỏa thú ảnh (1) 02/04/2022
1059 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1060: Viêm Hỏa thú ảnh (2) 02/04/2022
1060 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1061: Lưỡng bại câu thương 02/04/2022
1061 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1062: Đông lão thúc đẩy (1) 02/04/2022
1062 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1063: Đông lão thúc đẩy (2) 02/04/2022
1063 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1064: Diệt một, trốn một 02/04/2022
1064 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1065: Cường giả thần bí (1) 02/04/2022
1065 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1066: Cường giả thần bí (2) 02/04/2022
1066 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1067: Băng Mộc vương giả 02/04/2022
1067 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1068: Ta là Vũ Tôn (1) 02/04/2022
1068 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1069: Ta là Vũ Tôn (2) 02/04/2022
1069 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1070: Nam thúc hiện thân 02/04/2022
1070 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1071: Bất ngờ (1) 02/04/2022
1071 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1072: Bất ngờ (2) 02/04/2022
1072 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1073: Toàn bộ chữa thương 02/04/2022
1073 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1074: Hai người nói chuyện (1) 02/04/2022
1074 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1075: Hai người nói chuyện (2) 02/04/2022
1075 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1076: Điên cuồng đột phá 02/04/2022
1076 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1077: Ta phi (1) 02/04/2022
1077 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1078: Ta phi (2) 02/04/2022
1078 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1079: Thập đại cường giả (1) 02/04/2022
1079 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1080: Thập đại cường giả (2) 02/04/2022
1080 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1081: Nam thúc đề nghị 03/04/2022
1081 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1082: Đi về thành Cự Giang (1) 03/04/2022
1082 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1083: Đi về thành Cự Giang (2) 03/04/2022
1083 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1084: Chìa khóa bí cảnh 03/04/2022
1084 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1085: Thiên Địa các (1) 03/04/2022
1085 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1086: Thiên Địa các (2) 03/04/2022
1086 Linh Vũ Thiên Hạ – hương 1087: Dương quá, mạc sầu 03/04/2022
1087 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1088: Khôi lỗi thất giai (1) 03/04/2022
1088 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1089: Khôi lỗi thất giai (2) 03/04/2022
1089 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1090: Chụp Vũ Linh khí 03/04/2022
1090 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1091: Rốt cuộc cũng đến (1) 03/04/2022
1091 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1092: Rốt cuộc cũng đến (2) 03/04/2022
1092 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1093: Cường hãn ra tay 03/04/2022
1093 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1094: Lao Sơn nhị lão (1) 03/04/2022
1094 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1095: Lao Sơn nhị lão (2) 03/04/2022
1095 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1096: Lai lịch Bí cảnh 03/04/2022
1096 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1097: Gặp lại người quen (1) 03/04/2022
1097 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1098: Gặp lại người quen (2) 03/04/2022
1098 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1099: Thị huyết linh phong (1) 03/04/2022
1099 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1100: Thị huyết linh phong (2) 03/04/2022
1100 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1101: Chữa thương như vậy 04/04/2022
1101 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1102: Ba người tương đối (1) 04/04/2022
1102 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1103: Ba người tương đối (2) 04/04/2022
1103 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1104: Nghiên cứu khôi lỗi 04/04/2022
1104 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1105: Năng lượng trong não hải (1) 04/04/2022
1105 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1106: Năng lượng trong não hải (2) 04/04/2022
1106 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1107: Sửa chữa khôi lỗi (1) 04/04/2022
1107 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1108: Sửa chữa khôi lỗi (2) 04/04/2022
1108 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1109: Đến vạn hạp quật 04/04/2022
1109 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1110: Đoạn hồn khoái kiếm (1) 04/04/2022
1110 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1111: Đoạn hồn khoái kiếm (2) 04/04/2022
1111 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1112: Vạn thiên linh phong (1) 04/04/2022
1112 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1113: Vạn thiên linh phong (2) 04/04/2022
1113 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1114: Tổ của Mẫu Hoàng Phong 04/04/2022
1114 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1115: Cường giả đông đảo (1) 04/04/2022
1115 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1116: Cường giả đông đảo (2) 04/04/2022
1116 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1117: Linh Phong lục giai (1) 04/04/2022
1117 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1118: Linh Phong lục giai (2) 04/04/2022
1118 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1119: Mẫu Hoàng Phong xuất hiện 04/04/2022
1119 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1120: Thực lực của Mẫu Hoàng Phong (1) 04/04/2022
1120 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1121: Thực lực của Mẫu Hoàng Phong (2) 04/04/2022
1121 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1122: Hồn anh thất giai 04/04/2022
1122 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1123: Đông lão quyết đoán (1) 04/04/2022
1123 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1124: Đông lão quyết đoán (2) 04/04/2022
1124 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1125: Lần nữa đột phá 04/04/2022
1125 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1126: Đối chiến cửu Suất (1) 04/04/2022
1126 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1127: Đối chiến cửu Suất (2) 04/04/2022
1127 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1128: Chà đạp cửu suất 04/04/2022
1128 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1129: Chà đạp Vũ Suất cửu trọng (1) 04/04/2022
1129 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1130: Chà đạp Vũ Suất cửu trọng (2) 04/04/2022
1130 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1131: Linh Vũ song quái 04/04/2022
1131 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1132: Đệ tử Thiên các (1) 04/04/2022
1132 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1133: Đệ tử Thiên các (2) 04/04/2022
1133 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1134: Bị vây quanh (1) 04/04/2022
1134 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1135: Bị vây quanh (2) 04/04/2022
1135 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1136: Ngọa hổ tàng long 04/04/2022
1136 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1137: Bị vây công (1) 04/04/2022
1137 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1138: Bị vây công (2) 04/04/2022
1138 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1139: Bị vây công (3) 04/04/2022
1139 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1140: Mạo hiểm thử một lần (1) 04/04/2022
1140 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1141: Mạo hiểm thử một lần (2) 04/04/2022
1141 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1142: Cường hãn phản công 04/04/2022
1142 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1143: Nghênh ngang rời đi (1) 04/04/2022
1143 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1144: Nghênh ngang rời đi (2) 04/04/2022
1144 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1145: Kiểm tra thu hoạch (1) 04/04/2022
1145 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1146: Kiểm tra thu hoạch (21) 04/04/2022
1146 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1147: Đêm khuya giết người 04/04/2022
1147 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1148: Linh lực lại đột phá (1) 04/04/2022
1148 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1149: Linh lực lại đột phá (2) 04/04/2022
1149 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1150: Điên cuồng trả thù 04/04/2022
1150 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1151: Điệu hổ ly sơn (1) 04/04/2022
1151 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1152: Điệu hổ ly sơn (2) 04/04/2022
1152 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1153: Triệt để điên cuồng 04/04/2022
1153 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1154: Đến thành Cự Giang (1) 04/04/2022
1154 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1155: Đến thành Cự Giang (2) 04/04/2022
1155 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1156: Gặp nhau ở thành Cự Giang (1) 04/04/2022
1156 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1157: Gặp nhau ở thành Cự Giang (2) 04/04/2022
1157 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1158: Kịp thời đuổi tới 04/04/2022
1158 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1159: Nam nữ thần bí (1) 04/04/2022
1159 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1160: Nam nữ thần bí (2) 04/04/2022
1160 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1161: Bá đạo hung hăng càn quấy 04/04/2022
1161 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1162: Quỷ Đao môn (1) 04/04/2022
1162 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1163: Quỷ Đao môn (2) 04/04/2022
1163 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1164: Nói khoác không biết ngượng (1) 04/04/2022
1164 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1165: Nói khoác không biết ngượng (2) 04/04/2022
1165 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1166: Vây công đại chiến 04/04/2022
1166 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1167: Tinh hoả liệu nguyên (1) 04/04/2022
1167 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1168: Tinh hoả liệu nguyên (2) 04/04/2022
1168 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1169: Diệt quỷ đao môn 04/04/2022
1169 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1170: Kỳ danh Quỷ Sát (1) 04/04/2022
1170 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1171: Kỳ danh Quỷ Sát (2) 04/04/2022
1171 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1172: Không gian ám tập (1) 04/04/2022
1172 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1173: Không gian ám tập (2) 04/04/2022
1173 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1174: Không thể đả thương được ta (1) 04/04/2022
1174 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1175: Không thể đả thương được ta (2) 04/04/2022
1175 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1176: Người thần bí tới 04/04/2022
1176 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1177: Tiểu tế không dám (1) 04/04/2022
1177 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1178: Tiểu tế không dám (2) 04/04/2022
1178 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1179: Đàm phán điều kiện (1) 04/04/2022
1179 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1180: Đàm phán điều kiện (2) 04/04/2022
1180 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1181: Âm thầm khống chế 04/04/2022
1181 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1182: Dưới Cự Nham phong (1) 04/04/2022
1182 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1183: Dưới Cự Nham phong (2) 04/04/2022
1183 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1184: Những chiếc chìa khóa hội tụ 04/04/2022
1184 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1185: Đoạn Thiên sơn mạch (1) 04/04/2022
1185 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1186: Đoạn Thiên sơn mạch (2) 04/04/2022
1186 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1187: Chỉ điểm thuộc tính 04/04/2022
1187 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1188: Gặp lại Cảnh Văn (1) 04/04/2022
1188 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1189: Gặp lại Cảnh Văn (2) 04/04/2022
1189 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1190: Người áo lam 04/04/2022
1190 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1191: Bắt đầu trận chiến (1) 04/04/2022
1191 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1192: Bắt đầu trận chiến (2) 04/04/2022
1192 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1193: Không thể tưởng tượng nổi (1) 04/04/2022
1193 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1194: Không thể tưởng tượng nổi (2) 04/04/2022
1194 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1195: Huyền cấp cao giai 04/04/2022
1195 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1196: Nguyệt Viên phong ấn (1) 04/04/2022
1196 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1197: Nguyệt Viên phong ấn (2) 04/04/2022
1197 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1198: Tiến vào thông đạo 04/04/2022
1198 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1199: Năng lượng tàn hồn 04/04/2022
1199 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1200: Tàn hồn đoạt xá 1 04/04/2022
1200 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1201: Thiên Lang lệch vị 04/04/2022
1201 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1202: Sát khí xâm lấn (1) 04/04/2022
1202 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1203: Sát khí xâm lấn (2) 04/04/2022
1203 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1204: Sát khí hóa vật 04/04/2022
1204 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1205: Linh suất cửu trọng 04/04/2022
1205 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1206: Trăm vạn tàn hồn 04/04/2022
1206 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1207: Kim đao chấn nhiếp! 04/04/2022
1207 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1208: Phía trước kiến trúc khổng lồ 04/04/2022
1208 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1209: Phong ba khiêu khích 04/04/2022
1209 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1210: Một chiêu đánh chết 04/04/2022
1210 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1211: Ba cánh cửa đá 04/04/2022
1211 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1212: Ngũ hệ đại trận 05/04/2022
1212 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1213: Ra tay trước 05/04/2022
1213 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1214: Tiến vào trong động 05/04/2022
1214 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1215: Hương diễm rơi xuống 05/04/2022
1215 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1216: Thánh tử thánh nữ 05/04/2022
1216 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1217: Tiến vào mê cung 05/04/2022
1217 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1218: Huyền Thiên bảo tàng (1) 05/04/2022
1218 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1219: Huyền Thiên bảo tàng (2) 05/04/2022
1219 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1220: Ba kiện bảo vật 05/04/2022
1220 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1221: Bản sắc thổ phỉ 05/04/2022
1221 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1222: Đối kháng võ vương 05/04/2022
1222 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1223: Vách tường đá thần bí 05/04/2022
1223 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1224: Lôi vân đầy trời 05/04/2022
1224 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1225: Lá bài tẩy của tiểu Long 05/04/2022
1225 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1226: Là sống hay chết 05/04/2022
1226 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1227: Tử kim huyền lôi 05/04/2022
1227 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1228: Phá rồi lại lập 05/04/2022
1228 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1229: Huyền Thiên yêu tôn 05/04/2022
1229 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1230: Bất diệt huyền thể 05/04/2022
1230 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1231: Phá kén thành điệp 05/04/2022
1231 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1232: Chậm rãi biến chất 05/04/2022
1232 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1233: Trọng lập thân thể 05/04/2022
1233 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1234: Thân thể thuế biến 05/04/2022
1234 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1235: Ngưng tụ hồn anh 05/04/2022
1235 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1236: Đột phá linh vương 05/04/2022
1236 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1237: Hai hồn anh 05/04/2022
1237 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1238: Hồn anh biến dị 05/04/2022
1238 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1239: Tâm Đồng xuất quan 05/04/2022
1239 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1240: Siêu cấp biến thái 05/04/2022
1240 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1241: Thực lực hồn anh 05/04/2022
1241 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1242: Thật sự phát tài! 05/04/2022
1242 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1243: Phá tháp thoát ra 05/04/2022
1243 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1244: Tâm Đồng phá trận 05/04/2022
1244 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1245: Ma Tâm cốc bị diệt! 05/04/2022
1245 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1246: Sư phụ tái hiện 05/04/2022
1246 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1247: Bạch Linh rời khỏi 05/04/2022
1247 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1248: Huyễn Diễn đao trận 05/04/2022
1248 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1249: Nguyên Nhược Lan xuất 05/04/2022
1249 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1250: Lại tới Hoàng gia (1) 05/04/2022
1250 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1251: Lại tới Hoàng gia (2) 05/04/2022
1251 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1252: Quyết định dự thi (1) 05/04/2022
1252 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1253: Quyết định dự thi (2) 05/04/2022
1253 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1254: Tâm tư Hoàng gia 05/04/2022
1254 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1255: Cao gia cầu hôn (1) 05/04/2022
1255 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1256: Cao gia cầu hôn (2) 05/04/2022
1256 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1257: Ngươi là Linh Vương (1) 05/04/2022
1257 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1258: Ngươi là Linh Vương (2) 05/04/2022
1258 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1259: Lăng Thanh tái hiện 05/04/2022
1259 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1260: Cuối cùng cũng tới rồi (1) 05/04/2022
1260 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1261: Cuối cùng cũng tới rồi (2) 05/04/2022
1261 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1262: Tháo mặt nạ xuống (1) 05/04/2022
1262 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1263: Tháo mặt nạ xuống (2) 05/04/2022
1263 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1264: Lưỡng cường chi chiến 05/04/2022
1264 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1265: Kình linh mị linh (1) 05/04/2022
1265 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1266: Kình linh mị linh (2) 05/04/2022
1266 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1267: Chính thức bắt đầu 05/04/2022
1267 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1268: Gặp lại Lăng Thanh (1) 05/04/2022
1268 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1269: Gặp lại Lăng Thanh (2) 05/04/2022
1269 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1270: Thanh niên áo xám 05/04/2022
1270 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1271: Bắt đầu (1) 05/04/2022
1271 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1272: Bắt đầu (2) 05/04/2022
1272 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1273: Liên thủ chống lại 05/04/2022
1273 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1274: Đấu với Khấu Tử Hào (1) 05/04/2022
1274 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1275: Đấu với Khấu Tử Hào (2) 05/04/2022
1275 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1276: Gặp lại Nguyên Nhược Lan 05/04/2022
1276 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1277: Lam Thập Tam và người áo xám (1) 05/04/2022
1277 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1278: Lam Thập Tam và người áo xám (2) 05/04/2022
1278 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1279: Hai dương quá 05/04/2022
1279 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1280: Bốn nữ gặp lại (1) 05/04/2022
1280 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1281: Bốn nữ gặp lại (2) 05/04/2022
1281 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1282: Chống lại Linh Vũ 05/04/2022
1282 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1283: Cấp độ của Hồng Lăng 05/04/2022
1283 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1284: Đánh bại Hồng Phong 05/04/2022
1284 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1285: (1) 05/04/2022
1285 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1286: (2) 05/04/2022
1286 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1287: Tứ nữ vây công (1) 05/04/2022
1287 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1288: Tứ nữ vây công (2) 05/04/2022
1288 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1289: Ngày cuối cùng 05/04/2022
1289 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1290: Gặp lam linh (1) 05/04/2022
1290 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1291: Gặp lam linh (2) 05/04/2022
1291 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1292: Át chủ bài của Lam Linh 05/04/2022
1292 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1293: Phá thú hồn quyết (1) 05/04/2022
1293 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1294: Phá thú hồn quyết (2) 05/04/2022
1294 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1295: Khôi lỗi trận pháp 05/04/2022
1295 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1296: Phản khống khôi lỗi (1) 05/04/2022
1296 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1297: Phản khống khôi lỗi (2) 05/04/2022
1297 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1298: Phá hồn linh kiếm 05/04/2022
1298 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1299: Diệt hồn thần cung (1) 05/04/2022
1299 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1300: Diệt hồn thần cung (2) 05/04/2022
1300 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1301: Tiến vào top mười 05/04/2022
1301 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1302: Ba mươi năm nhất định phải đến (1) 05/04/2022
1302 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1303: Ba mươi năm nhất định phải đến (2) 05/04/2022
1303 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1304: Đạm đài tuyết vi 05/04/2022
1304 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1305: Đặt cược (1) 05/04/2022
1305 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1306: Đặt cược (2) 05/04/2022
1306 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1307: Thi đấu bài danh bắt đầu 05/04/2022
1307 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1308: Đạm Đài Tuyết Vi và Vân Hồng Lăng (1) 05/04/2022
1308 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1309: Đạm Đài Tuyết Vi và Vân Hồng Lăng (2) 05/04/2022
1309 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1310: Lục Vô Song và Nguyên Nhược Lan 05/04/2022
1310 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1311: Cược một trận (1) 05/04/2022
1311 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1312: Cược một trận (2) 05/04/2022
1312 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1313: Ngoài dự đoán (1) 05/04/2022
1313 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1314: Ngoài dự đoán (2) 05/04/2022
1314 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1315: Lục Tâm Đồng ra trận 05/04/2022
1315 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1316: Thiên độc hồn quyết (1) 05/04/2022
1316 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1317: Thiên độc hồn quyết (2) 05/04/2022
1317 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1318: Dĩ độc hoá công (1) 05/04/2022
1318 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1319: Dĩ độc hoá công (2) 05/04/2022
1319 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1320: Lục Thiếu Du ra tay 05/04/2022
1320 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1321: Tốc chiến tốc thắng (1) 05/04/2022
1321 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1322: Tốc chiến tốc thắng (2) 05/04/2022
1322 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1323: Đùa giỡn Hồng Lăng (1) 05/04/2022
1323 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1324: Đùa giỡn Hồng Lăng (2) 05/04/2022
1324 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1325: Tiếp tục khiêu chiến 05/04/2022
1325 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1326: Huyễn linh chân kinh (1) 05/04/2022
1326 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1327: Huyễn linh chân kinh (2) 05/04/2022
1327 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1328: Khiêu chiến Dương Quá 05/04/2022
1328 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1329: Quỷ Sát Dương Quá thua? (1) 05/04/2022
1329 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1330: Quỷ Sát Dương Quá thua? (2) 05/04/2022
1330 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1331: Bại lộ song tu (1) 05/04/2022
1331 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1332: Bại lộ song tu (2) 05/04/2022
1332 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1333: Hắn chính là ca ca 05/04/2022
1333 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1334: Cho lão công ôm một cái nào (1) 05/04/2022
1334 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1335: Cho lão công ôm một cái nào (2) 05/04/2022
1335 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1336: Chà đạp Thánh Tử (1) 05/04/2022
1336 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1337: Chà đạp Thánh Tử (2) 05/04/2022
1337 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1338: Chà đạp Thánh Tử (3) 05/04/2022
1338 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1339: Một chiêu phân thắng bại 05/04/2022
1339 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1340: Tật cũ (1) 05/04/2022
1340 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1341: Tật cũ (2) 05/04/2022
1341 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1342: Linh khí Sáo Ngọc 05/04/2022
1342 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1343: Tử tước linh ảnh (1) 05/04/2022
1343 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1344: Tử tước linh ảnh (2) 05/04/2022
1344 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1345: Hắn còn chưa chết 05/04/2022
1345 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1346: Chiến lăng thanh tuyền (1) 05/04/2022
1346 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1347: Chiến lăng thanh tuyền (2) 05/04/2022
1347 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1348: Tôm tép mà thôi 05/04/2022
1348 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1349: Nãi nãi của ngươi (1) 05/04/2022
1349 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1350: Nãi nãi của ngươi (2) 05/04/2022
1350 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1351: Linh Xà minh trảo 05/04/2022
1351 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1352: Minh xà thiên diệt 05/04/2022
1352 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1353: Chuẩn bị con bài chưa lật (1) 05/04/2022
1353 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1354: Chuẩn bị con bài chưa lật (2) 05/04/2022
1354 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1355: Vũ kỹ Địa cấp (1) 05/04/2022
1355 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1356: Vũ kỹ Địa cấp (2) 05/04/2022
1356 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1357: Lạt thủ tồi hoa 05/04/2022
1357 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1358: Thắng liên tiếp chín trận (1) 05/04/2022
1358 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1359: Thắng liên tiếp chín trận (2) 05/04/2022
1359 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1360: Xếp hạng cuối cùng 05/04/2022
1360 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1361: Đột nhiên làm khó dễ (1) 05/04/2022
1361 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1362: Đột nhiên làm khó dễ (2) 05/04/2022
1362 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1363: Cường hãn xuất hiện 05/04/2022
1363 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1364: Số lượng khổng lồ (1) 05/04/2022
1364 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1365: Số lượng khổng lồ (2) 05/04/2022
1365 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1366: Cửu biệt thắng tân hôn 05/04/2022
1366 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1367: Lựa chọn Linh khí 05/04/2022
1367 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1368: Cường giả Linh Tôn (1) 05/04/2022
1368 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1369: Cường giả Linh Tôn (2) 05/04/2022
1369 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1370: Nhìn không thấu hắn 05/04/2022
1370 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1371: Vũ Vương gia nhập (1) 05/04/2022
1371 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1372: Vũ Vương gia nhập (2) 05/04/2022
1372 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1373: Quyết định của Hoàng Đan (1) 05/04/2022
1373 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1374: Quyết định của Hoàng Đan (2) 05/04/2022
1374 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1375: Chuẩn bị bế quan 05/04/2022
1375 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1376: Hồn anh biến hoá (1) 05/04/2022
1376 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1377: Hồn anh biến hoá (2) 05/04/2022
1377 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1378: Vũ Vương nhị trọng (1) 05/04/2022
1378 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1379: Vũ Vương nhị trọng (2) 05/04/2022
1379 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1380: Tới song đao môn 05/04/2022
1380 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1381: Huyết Mị hiển uy (1) 05/04/2022
1381 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1382: Huyết Mị hiển uy (2) 05/04/2022
1382 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1383: Diệt song đao môn (1) 05/04/2022
1383 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1384: Diệt song đao môn (2) 05/04/2022
1384 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1385: An bài hết thảy 05/04/2022
1385 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1386: Đột nhiên tập kích (1) 05/04/2022
1386 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1387: Đột nhiên tập kích (2) 05/04/2022
1387 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1388: Liên chế lưỡng vương 05/04/2022
1388 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1389: Hổ viêm thiên vương (1) 05/04/2022
1389 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1390: Hổ viêm thiên vương (2) 05/04/2022
1390 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1391: Vào phi linh môn (1) 05/04/2022
1391 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1392: Vào phi linh môn (2) 05/04/2022
1392 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1393: Lưu lại an bài (1) 05/04/2022
1393 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1394: Lưu lại an bài (2) 05/04/2022
1394 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1395: Vị trí phó chưởng môn 05/04/2022
1395 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1396: Lại thêm lưỡng vương (1) 05/04/2022
1396 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1397: Lại thêm lưỡng vương (2) 05/04/2022
1397 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1398: Bí mật Thiên Thư (1) 05/04/2022
1398 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1399: Bí mật Thiên Thư (2) 05/04/2022
1399 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1400: Trong thiên âm 05/04/2022
1400 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1401: Có chút kỳ quái TrướcTiếp 06/04/2022
1401 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1402: Ngoài dự đoán của mọi người (1) 06/04/2022
1402 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1403: Ngoài dự đoán của mọi người (2) 06/04/2022
1403 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1404: Gia tộc lánh đời 06/04/2022
1404 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1405: Vũ kỹ địa cấp 06/04/2022
1405 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1406: Luyện chế linh khí 06/04/2022
1406 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1407: Gọi là Liệt Thiên 06/04/2022
1407 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1408: Tu luyện trảo ấn 06/04/2022
1408 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1409: Lĩnh ngộ hỏa hệ 06/04/2022
1409 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1410: Luận công ban thưởng 06/04/2022
1410 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1411: Bắt đầu phân bảo 06/04/2022
1411 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1412: Hoàn toàn rung động 06/04/2022
1412 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1413: Tài đại khí thô 06/04/2022
1413 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1414: Hoàng gia đã tới 06/04/2022
1414 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1415: Thánh Linh giáo chủ 06/04/2022
1415 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1416: Hộ sơn đại trận 06/04/2022
1416 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1417: Trong Hạo Dương thành 06/04/2022
1417 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1418: Diệt sát Triệu gia 06/04/2022
1418 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1419: Trên đường đi gặp người quen 06/04/2022
1419 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1420: Gọi là Tiểu Long Nữ 06/04/2022
1420 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1421: Lão hữu gặp lại 06/04/2022
1421 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1422: Từ nam bán lão TrướcTiếp 06/04/2022
1422 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1423: Lại thu một đứa con 06/04/2022
1423 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1424: Trợn mắt há mồm (1) 06/04/2022
1424 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1425: Trợn mắt há mồm (2) 06/04/2022
1425 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1426: Trạm cao niệu viễn 06/04/2022
1426 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1427: Lần thứ hai đánh một trận (1) 06/04/2022
1427 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1428: Lần thứ hai đánh một trận (2) TrướcTiếp 06/04/2022
1428 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1429: Không thể lay động 06/04/2022
1429 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1430: Dương Quá gia nhập (1) 06/04/2022
1430 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1431: Dương Quá gia nhập (2) 06/04/2022
1431 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1432: Tiểu Long kinh người 06/04/2022
1432 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1433: Tin tức lan đến (1) 06/04/2022
1433 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1434: Tin tức lan đến (2) 06/04/2022
1434 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1435: La Lan cưỡng ép 06/04/2022
1435 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1436: Đoạn tay đoạn chân (1) 06/04/2022
1436 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1437: Đoạn tay đoạn chân (2) 06/04/2022
1437 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1438: Bất Diệt chi uy 06/04/2022
1438 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1439: Thanh Long trảo 06/04/2022
1439 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1440: Mấy người vây công (1) 06/04/2022
1440 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1441: Mấy người vây công (2) 06/04/2022
1441 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1442: Vận dụng át chủ bài 06/04/2022
1442 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1443: Sát khí ngập trời (1) 06/04/2022
1443 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1444: Sát khí ngập trời (2) 06/04/2022
1444 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1445: Đại hồn anh xuất hiện 06/04/2022
1445 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1446: Lão tông chủ xuất hiện 06/04/2022
1446 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1447: Đợi kết quả (1) TrướcTiếp 06/04/2022
1447 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1448: Đợi kết quả (2) 06/04/2022
1448 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1449: Bảo vật Triệu gia TrướcTiếp 06/04/2022
1449 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1450: Ba ngày sau (1) TrướcTiếp 06/04/2022
1450 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1451: Ba ngày sau (2) 06/04/2022
1451 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1452: Đánh chết không thừa nhận 06/04/2022
1452 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1453: Linh hồn tìm kiếm (1) 06/04/2022
1453 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1454: Linh hồn tìm kiếm (2) 06/04/2022
1454 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1455: Bắc Cung gia tộc TrướcTiếp 06/04/2022
1455 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1456: Thuộc tính uy áp 06/04/2022
1456 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1457: Mộc hoàng khí (1) 06/04/2022
1457 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1458: Mộc hoàng khí (2) 06/04/2022
1458 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1459: Vô Song rời đi 06/04/2022
1459 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1460: Lần nữa vào Vũ Linh ảo cảnh (1) 06/04/2022
1460 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1461: Lần nữa vào Vũ Linh ảo cảnh (2) 06/04/2022
1461 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1462: Lục trọng tầng bảy 06/04/2022
1462 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1463: Gió thổi mây phun (1) 06/04/2022
1463 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1464: Gió thổi mây phun (2) 06/04/2022
1464 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1465: Tuyết Phách linh dịch 06/04/2022
1465 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1466: Cò kè mặc cả (1) 06/04/2022
1466 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1467: Cò kè mặc cả (2) 06/04/2022
1467 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1468: Linh Vương nhị trọng TrướcTiếp 06/04/2022
1468 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1469: Trước khi đi Đông Hải (1) 06/04/2022
1469 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1470: Trước khi đi Đông Hải (2) 06/04/2022
1470 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1471: Tử Vong phong bạo 06/04/2022
1471 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1472: Lấy thân nhập ma (1) 06/04/2022
1472 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1473: Lấy thân nhập ma (2) 06/04/2022
1473 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1474: Một hải đảo 06/04/2022
1474 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1475: Tâm Đồng dụng độc (1) 06/04/2022
1475 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1476: Tâm Đồng dụng độc (2) 06/04/2022
1476 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1477: Hai người thần bí 06/04/2022
1477 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1478: Chuẩn thất giai (1) 06/04/2022
1478 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1479: Chuẩn thất giai (2) 06/04/2022
1479 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1480: Thiết Tí phỉ suất 06/04/2022
1480 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1481: Kinh sợ rút lui 06/04/2022
1481 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1482: Đồng tu hai kỹ (1) 06/04/2022
1482 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1483: Đồng tu hai kỹ (2) 06/04/2022
1483 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1484: Một người cũng không để lại 06/04/2022
1484 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1485: Trọng Thủy kết giới (1) 06/04/2022
1485 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1486: Trọng Thủy kết giới (2) 06/04/2022
1486 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1487: Nhị thú kinh sợ 06/04/2022
1487 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1488: Khôi lỗi cấp bảy 06/04/2022
1488 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1489: Đừng có làm càn (1) 06/04/2022
1489 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1490: Đừng có làm càn (2) 06/04/2022
1490 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1491: Đoan Mộc gia tộc 06/04/2022
1491 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1492: Một đường đồng hành (1) 06/04/2022
1492 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1493: Một đường đồng hành (2) 06/04/2022
1493 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1494: Tiến vào Long hạp 06/04/2022
1494 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1495: Quỳ long như hoa (1) 06/04/2022
1495 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1496: Quỳ long như hoa (2) 06/04/2022
1496 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1497: Thiếu tư cách 06/04/2022
1497 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1498: Ngươi ngứa da sao? (1) 06/04/2022
1498 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1499: Ngươi ngứa da sao? (2) 06/04/2022
1499 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1500: Bản thể Quỳ Long 06/04/2022
1500 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1501: Quát lui ngàn thú 07/04/2022
1501 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1502: Thu phục Quỳ Long (1) 07/04/2022
1502 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1503: Thu phục Quỳ Long (2) 07/04/2022
1503 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1504: Đoan mộc khung thiên 07/04/2022
1504 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1505: Tu luyện bí pháp (1) 07/04/2022
1505 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1506: Tu luyện bí pháp (2) 07/04/2022
1506 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1507: Bí pháp biến thái 07/04/2022
1507 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1508: Vì giúp đỡ mà quay về (1) 07/04/2022
1508 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1509: Vì giúp đỡ mà quay về (2) 07/04/2022
1509 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1510: Thải gia chó má 07/04/2022
1510 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1511: Lập tức trở mặt (1) 07/04/2022
1511 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1512: Lập tức trở mặt (2) TrướcTiếp 07/04/2022
1512 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1513: Đoan mộc hồng chí 07/04/2022
1513 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1514: Thông kinh tục cốt (1) 07/04/2022
1514 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1515: Thông kinh tục cốt (2) 07/04/2022
1515 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1516: Linh hồn sưu tác (1) 07/04/2022
1516 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1517: Linh hồn sưu tác (2) 07/04/2022
1517 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1518: Không thể tưởng tượng nổi 07/04/2022
1518 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1519: Binh đến tướng ngăn 07/04/2022
1519 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1520: Âm thầm giao phong (1) 07/04/2022
1520 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1521: Âm thầm giao phong (2) 07/04/2022
1521 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1522: Sơ giai đỉnh phong 07/04/2022
1522 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1523: Thi triển bí pháp (1) 07/04/2022
1523 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1524: Thi triển bí pháp (2) 07/04/2022
1524 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1525: Nghịch chuyển 07/04/2022
1525 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1526: Trêu chọc đủ kiểu 07/04/2022
1526 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1527: Chân tướng rõ ràng (1) 07/04/2022
1527 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1528: Chân tướng rõ ràng (2) 07/04/2022
1528 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1529: Con bài chưa lật của Đoan Mộc gia (1) 07/04/2022
1529 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1530: Con bài chưa lật của Đoan Mộc gia (2) 07/04/2022
1530 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1531: Bị kèm hai bên 07/04/2022
1531 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1532: Nhìn phía sau ngươi mà xem (1) 07/04/2022
1532 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1533: Nhìn phía sau ngươi mà xem (2) 07/04/2022
1533 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1534: Lưỡng bại câu thương 07/04/2022
1534 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1535: Điên cuồng chà đạp (1) 07/04/2022
1535 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1536: Điên cuồng chà đạp (2) 07/04/2022
1536 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1537-1538: Đột phá tam trọng 07/04/2022
1537 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1539: Kinh mạch trọng điệp (1) 07/04/2022
1538 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1540: Kinh mạch trọng điệp (2) 07/04/2022
1539 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1541: Lấy thân báo đáp 07/04/2022
1540 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1542: Tiểu tổ sư gia (1) 07/04/2022
1541 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1543: Tiểu tổ sư gia (2) 07/04/2022
1542 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1544: Bảo tàng lưu lại 07/04/2022
1543 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1545: Nguy cơ tới (1) 07/04/2022
1544 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1546: Nguy cơ tới (2) 07/04/2022
1545 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1547: Bắc cung kình thương 07/04/2022
1546 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1548: Linh Vương tứ trọng (1) 07/04/2022
1547 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1549: Linh Vương tứ trọng (2) 07/04/2022
1548 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1550: Nửa đường chặn đánh 07/04/2022
1549 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1551: Một phân thành hai (1) 07/04/2022
1550 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1552: Một phân thành hai (2) 07/04/2022
1551 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1553: Nguy cơ 07/04/2022
1552 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1554: Hỉ nộ vô thường (1) 07/04/2022
1553 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1555: Hỉ nộ vô thường (2) 07/04/2022
1554 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1556: Uy áp quần thú 07/04/2022
1555 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1557: Linh Hoàng khải giáp (1) 07/04/2022
1556 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1558: Linh Hoàng khải giáp (2) 07/04/2022
1557 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1559: Đánh chết Hắc Quỷ Thiên Vương 07/04/2022
1558 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1560: Con bài chưa lật cuối cùng (1) 07/04/2022
1559 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1561: Con bài chưa lật cuối cùng (2) 07/04/2022
1560 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1562: Oai của thần khí 07/04/2022
1561 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1563: Quay lại 07/04/2022
1562 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1564: Nguy cơ của Tiểu Long (1) 07/04/2022
1563 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1565: Nguy cơ của Tiểu Long (2) 07/04/2022
1564 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1566: Tỷ tỷ của Dương Quá 07/04/2022
1565 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1567: Thân ở trong cấm chế (1) 07/04/2022
1566 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1568: Thân ở trong cấm chế (2) 07/04/2022
1567 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1569: Đùa giỡn thục nữ 07/04/2022
1568 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1570: Trực tiếp thôn phệ (1) 07/04/2022
1569 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1571: Trực tiếp thôn phệ (2) 07/04/2022
1570 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1572: Rơi vào ảo cảnh 07/04/2022
1571 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1573: Một ảo cảnh (1) 07/04/2022
1572 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1574: Một ảo cảnh (2) 07/04/2022
1573 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1575: Bị cưỡng bức 07/04/2022
1574 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1576: Bị dằn vặn thảm hại (1) 07/04/2022
1575 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1577: Bị dằn vặn thảm hại (2) 07/04/2022
1576 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1578: Địa các chặn giết 07/04/2022
1577 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1579: Lưu Nhất Thủ phát uy (1) 07/04/2022
1578 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1580: Lưu Nhất Thủ phát uy (2) 07/04/2022
1579 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1581: Tìm thuốc giải 07/04/2022
1580 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1582: Trả thù (1) 07/04/2022
1581 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1583: Trả thù (2) 07/04/2022
1582 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1584: Nhập thần khí 07/04/2022
1583 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1585: Thôn phệ hồn anh (1) 07/04/2022
1584 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1586: Thôn phệ hồn anh (2) 07/04/2022
1585 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1587: Loại bỏ nghiệp chướng 07/04/2022
1586 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1588: Hồn anh tự bạo (1) 07/04/2022
1587 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1589: Hồn anh tự bạo (2) 07/04/2022
1588 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1590: Siêu cấp cường giả 07/04/2022
1589 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1591: Cường giả chiến đấu (1) 07/04/2022
1590 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1592: Cường giả chiến đấu (2) 07/04/2022
1591 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1593: Ngũ đại hoàng tộc 07/04/2022
1592 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1594: Mộ Dung truyền vị (1) 07/04/2022
1593 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1595: Mộ Dung truyền vị (2) 07/04/2022
1594 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1596: Chân linh thánh quả 07/04/2022
1595 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1597: Linh trì Thiên đảo (1) 07/04/2022
1596 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1598: Linh trì Thiên đảo (2) 07/04/2022
1597 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1599: Tâm Đồng âm thầm ra tay 07/04/2022
1598 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1600: Có người đánh lén 07/04/2022
1599 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1601: Phiền phức tới cửa (1) 07/04/2022
1600 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1602: Phiền phức tới cửa (2) 07/04/2022
1601 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1603: Huyết Lục thăng cấp 07/04/2022
1602 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1604: Biến dị đột phá (1) 07/04/2022
1603 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1605: Biến dị đột phá (2) 07/04/2022
1604 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1606: Mạnh mẽ đoạt Huyết Lục 07/04/2022
1605 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1607: Vũ Vương cửu trọng (1) 07/04/2022
1606 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1608: Vũ Vương cửu trọng (2) 07/04/2022
1607 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1609: Thiên thủ Quỷ Vương (1) 07/04/2022
1608 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1610: Thiên thủ Quỷ Vương (2) 07/04/2022
1609 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1611: Trên Nhật Sát các 07/04/2022
1610 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1612: Đoạn mạch tuyệt thể (1) 07/04/2022
1611 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1613: Đoạn mạch tuyệt thể (2) 07/04/2022
1612 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1614: Nhấc tay mà thôi 07/04/2022
1613 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1615: Địa cấp trung giai (1) 07/04/2022
1614 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1616: Địa cấp trung giai (2) 07/04/2022
1615 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1617: Xuân sắc kiều diễm 07/04/2022
1616 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1618: Trưởng lão Vũ các 07/04/2022
1617 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1619: Chín thánh quả 07/04/2022
1618 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1620: Thành công hái xuống 07/04/2022
1619 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1621: Thanh âm già nua 07/04/2022
1620 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1622: Lại đột phá 07/04/2022
1621 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1623: Khiêu chiến nhị Vương 07/04/2022
1622 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1624: Chiến ý mênh mông 07/04/2022
1623 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1625: Giao phong tốc độ 07/04/2022
1624 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1626: Chấn kinh nhị Vương 07/04/2022
1625 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1627: Địa cấp liên phát 07/04/2022
1626 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1628: Ngược Tiêu trưởng lão 07/04/2022
1627 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1629: Tâm Đồng gặp nạn 07/04/2022
1628 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1630: Trên Hỏa đảo 07/04/2022
1629 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1631: Gặp vòng vây 07/04/2022
1630 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1632: Thiên linh hồn châm 07/04/2022
1631 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1633: Giao cho ta đi! 07/04/2022
1632 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1634: Điên cuồng trả thù (1) 07/04/2022
1633 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1635: Điên cuồng trả thù (2) 07/04/2022
1634 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1636: Tàn sát mười hai Vương 07/04/2022
1635 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1637: Châm chọc lục Vương 07/04/2022
1636 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1638: Vô cùng hung hăng càn quấy 07/04/2022
1637 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1639: Trấn Linh diệt hồn 07/04/2022
1638 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1640: Phản khống Linh khí 07/04/2022
1639 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1641: Lật tay tiêu diệt 07/04/2022
1640 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1642: Thu hồi thánh quả 07/04/2022
1641 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1643: Tiểu thổ địa chủ 07/04/2022
1642 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1644: Mộ Dung chi biến 07/04/2022
1643 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1645: Ba người cùng đột phá 07/04/2022
1644 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1646: Tu luyện 07/04/2022
1645 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1647: Toàn thể đột phá 07/04/2022
1646 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1648: Bên trong Phi Linh môn 07/04/2022
1647 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1649: Trên Vạn Đảo nhai 07/04/2022
1648 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1650: Thánh Linh thánh Vũ 07/04/2022
1649 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1651: Hỗn vào trong giáo (1) 07/04/2022
1650 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1651: Hỗn vào trong giáo (1) 07/04/2022
1651 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1652: Hỗn vào trong giáo (2) 07/04/2022
1652 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1653: Ngoại địch đột kích 07/04/2022
1653 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1654: Ám Minh tam quỷ 07/04/2022
1654 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1655: Ngũ Vương một kích 07/04/2022
1655 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1656: Đánh chết ngũ Vương 07/04/2022
1656 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1657: Tiến vào bên trong 07/04/2022
1657 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1658: Bị người vạch trần 07/04/2022
1658 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1659: Đại trưởng lão xuất hiện 07/04/2022
1659 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1660: Thánh Linh thiên Tôn 07/04/2022
1660 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1661: Bái kiến giáo chủ 07/04/2022
1661 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1662: Thực lực bốn bộ (1) 07/04/2022
1662 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1663: Thực lực bốn bộ (2) 07/04/2022
1663 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1664: Chuẩn bị cứu viện 07/04/2022
1664 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1665: Trúng kế 07/04/2022
1665 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1666: Thực lực Thánh Linh 07/04/2022
1666 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1667: Thử xem thực lực 07/04/2022
1667 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1668: Động thủ kinh sợ 07/04/2022
1668 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1669: Chấp nhiếp (1) 07/04/2022
1669 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1670: Chấp nhiếp (2) 07/04/2022
1670 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1671: Tôn giả đại chiến 07/04/2022
1671 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1672: Đối kháng Vũ Tôn (1) 07/04/2022
1672 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1673: Đối kháng Vũ Tôn (2) 07/04/2022
1673 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1674: Chà đạp Vũ Tôn 07/04/2022
1674 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1675: Đánh chết Vũ Tôn 07/04/2022
1675 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1676: Bắt giữ nhị tôn (1) 07/04/2022
1676 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1677: Bắt giữ nhị tôn (2) 07/04/2022
1677 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1678: Hiệu lệnh vạn thú 07/04/2022
1678 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1679: Bổn hoàng ở đây (1) 07/04/2022
1679 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1680: Bổn hoàng ở đây (2) 07/04/2022
1680 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1681: Biến cố kinh người 07/04/2022
1681 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1682: Họa địa vi lao (1) 07/04/2022
1682 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1683: Họa địa vi lao (2) 07/04/2022
1683 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1684: Lật tay diệt ma 07/04/2022
1684 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1685: Một giết một thả (1) 07/04/2022
1685 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1686: Một giết một thả (2) 07/04/2022
1686 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1687: Thu hoạch không ít 07/04/2022
1687 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1688: Mở ra mật thất (1) 07/04/2022
1688 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1689: Mở ra mật thất (2) 07/04/2022
1689 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1690: Động tĩnh ở Đông Hải 07/04/2022
1690 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1691: Vô Song tiếp nhận truyền thừa (1) 07/04/2022
1691 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1692: Vô Song tiếp nhận truyền thừa (2) 07/04/2022
1692 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1693: Bí pháp phân thân 07/04/2022
1693 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1694: Đánh phủ đầu (1) 07/04/2022
1694 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1695: Đánh phủ đầu (2) 07/04/2022
1695 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1696: Kình Thiên sơn mạch 07/04/2022
1696 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1697: Vây khốn trong trận (1) 07/04/2022
1697 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1698: Vây khốn trong trận (2) 07/04/2022
1698 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1699: Đại quân khôi lỗi 07/04/2022
1699 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1700: Kinh sợ 07/04/2022
1700 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1701: Tàn sát Vương cấp (1) 07/04/2022
1701 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1702: Tàn sát Vương cấp (2) 07/04/2022
1702 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1703: Vũ Tôn ngã xuống (1) 07/04/2022
1703 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1704: Vũ Tôn ngã xuống (2) 07/04/2022
1704 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1705: Tàn hồn trong trận 07/04/2022
1705 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1706: Thôn phệ sát khí 07/04/2022
1706 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1707: Động tĩnh ở Thiên đảo (1) 07/04/2022
1707 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1708: Động tĩnh ở Thiên đảo (2) 07/04/2022
1708 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1709: Xuất phát đi Thiên đảo 07/04/2022
1709 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1710: Chuẩn bị tấn chức (1) 07/04/2022
1710 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1711: Chuẩn bị tấn chức (2) 07/04/2022
1711 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1712: Linh Vương bát trọng (1) 07/04/2022
1712 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1713: Linh Vương bát trọng (2) 07/04/2022
1713 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1714: Vũ Vương bát trọng 07/04/2022
1714 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1715: Suy đoán bảo vật 07/04/2022
1715 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1716: Chạy tới Thiên đảo (1) 07/04/2022
1716 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1717: Chạy tới Thiên đảo (2) 07/04/2022
1717 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1718: Tuyết Sư chấn nhiếp 07/04/2022
1718 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1719: Hỏa sơn bạo phát 07/04/2022
1719 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1720: Oan gia ngõ hẹp (1) 07/04/2022
1720 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1721: Oan gia ngõ hẹp (2) 07/04/2022
1721 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1722: Tề tụ, đối đầu 07/04/2022
1722 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1723: Kết minh (1) 07/04/2022
1723 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1724: Kết minh (2) 07/04/2022
1724 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1725: Cửa vào mở ra TrướcTiếp 07/04/2022
1725 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1726: Sơn mạch cổ xưa (1) 07/04/2022
1726 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1727: Sơn mạch cổ xưa (2) 07/04/2022
1727 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1728: Huyền Minh Tôn giả 07/04/2022
1728 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1729: Gặp người quen (1) 07/04/2022
1729 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1730: Gặp người quen (2) 07/04/2022
1730 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1731: Hóa ra là người một nhà 07/04/2022
1731 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1732: Hỗ trợ (1) 07/04/2022
1732 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1733: Hỗ trợ (22) 07/04/2022
1733 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1734: Nghênh ngang rời đi 07/04/2022
1734 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1735: Tôn sứ hộ môn (1) 07/04/2022
1735 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1736: Tôn sứ hộ môn (2) 07/04/2022
1736 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1737: Viễn cổ chi địa 07/04/2022
1737 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1738: Yêu thú viễn cổ (1) 07/04/2022
1738 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1739: Yêu thú viễn cổ (2) 07/04/2022
1739 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1740: Hắc Vũ xuất thủ 07/04/2022
1740 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1741: Hai đầu ấu long 07/04/2022
1741 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1742: Điều kiện thu phục (1) 07/04/2022
1742 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1743: Điều kiện thu phục (2) 07/04/2022
1743 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1744: Phục dụng linh quả (1) 07/04/2022
1744 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1745: Phục dụng linh quả (2) 07/04/2022
1745 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1746: Âm thanh lớn 07/04/2022
1746 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1747: Mở cấm chế 07/04/2022
1747 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1748: Chỗ tốt của năng lượng (1) 07/04/2022
1748 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1749: Chỗ tốt của năng lượng (2) 07/04/2022
1749 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1750: Thiên thủ quỷ tôn 07/04/2022
1750 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1751: Lại phát tài (1) 07/04/2022
1751 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1752: Lại phát tài (2) 07/04/2022
1752 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1753: Cứu trợ thánh linh 07/04/2022
1753 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1754: Hai rồng hiển uy (1) 07/04/2022
1754 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1755: Hai rồng hiển uy (2) 07/04/2022
1755 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1756: Thực lực của Tâm Đồng 07/04/2022
1756 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1757: Thánh Linh lão tổ (1) 07/04/2022
1757 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1758: Thánh Linh lão tổ (2) 07/04/2022
1758 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1759: Chạy tới cấm địa 07/04/2022
1759 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1760: Kiêu ngạo vô cùng (1) 07/04/2022
1760 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1761: Kiêu ngạo vô cùng (2) 07/04/2022
1761 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1762: Mọi người chấn động 07/04/2022
1762 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1763: Cường đoạt giới chỉ (1) 07/04/2022
1763 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1764: Cường đoạt giới chỉ (2) 07/04/2022
1764 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1765: Tiến vào hạp cốc 07/04/2022
1765 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1766: Thú cốt khôi lỗi (1) 07/04/2022
1766 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1767: Thú cốt khôi lỗi (2) 07/04/2022
1767 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1768: Chỗ tốt nhận được (1) 07/04/2022
1768 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1769: Chỗ tốt nhận được (2) 07/04/2022
1769 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1770: Linh hồn áp chế 07/04/2022
1770 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1781: Long mãng viễn cổ (1) 07/04/2022
1771 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1782: Long mãng viễn cổ (2) 07/04/2022
1772 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1783: Không gian lôi điện 07/04/2022
1773 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1784: Giết chóc chấn nhiếp (1) 07/04/2022
1774 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1785: Giết chóc chấn nhiếp (2) 07/04/2022
1775 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1786: Giết chóc chấn nhiếp (3) 07/04/2022
1776 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1787: Tuyết Vi ra tay (1) 07/04/2022
1777 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1788: Tuyết Vi ra tay (2) 07/04/2022
1778 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1789: Linh Mãng tái hiện 07/04/2022
1779 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1790: Tứ Tôn liên thủ (1) 07/04/2022
1780 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1791: Tứ Tôn liên thủ (2) 07/04/2022
1781 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1792: Đẩy lùi tứ tôn (1) 07/04/2022
1782 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1793: Đẩy lùi tứ tôn (2) 07/04/2022
1783 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1794: Cướp đoạt chỗ tốt 07/04/2022
1784 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1795: Trong không gian (1) 07/04/2022
1785 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1796: Trong không gian (2) 07/04/2022
1786 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1797: Gian trá vô sỉ 07/04/2022
1787 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1798: Bôn lôi thiên hổ (1) 07/04/2022
1788 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1799: Bôn lôi thiên hổ (2) 07/04/2022
1789 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1800: Thú hồn bát giai 07/04/2022
1790 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1801: Chúng Tôn liên thủ (1) 07/04/2022
1791 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1802: Chúng Tôn liên thủ (2) 07/04/2022
1792 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1803: Thú hồn biến hóa (1) 07/04/2022
1793 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1804: Thú hồn biến hóa (2) 07/04/2022
1794 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1805: Thú hồn biến hóa (3) 07/04/2022
1795 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1806: Thu thú hồn 07/04/2022
1796 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1807: Không gian kết giới (1) 07/04/2022
1797 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1808: Không gian kết giới (2) 07/04/2022
1798 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1809: Chiến đấu với Tôn giả 07/04/2022
1799 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1810: Hồn anh thú hồn (1) 07/04/2022
1800 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1811: Hồn anh thú hồn (2) 07/04/2022
1801 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1812: Toàn bộ thực lực 07/04/2022
1802 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1813: Toàn bộ thực lực (1) 07/04/2022
1803 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1814: Toàn bộ thực lực (2) 07/04/2022
1804 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1815: Vũ Dực tấn thần (1) 07/04/2022
1805 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1816: Vũ Dực tấn thần (2) 07/04/2022
1806 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1817: Vũ Dực tấn thần (3) 07/04/2022
1807 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1818: Kim đao hiển uy (1) 07/04/2022
1808 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1819: Kim đao hiển uy (2) 07/04/2022
1809 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1820: Uy năng của Huyễn Ảnh Thanh Vũ 07/04/2022
1810 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1821: Tàn hồn viễn cổ (1) 07/04/2022
1811 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1822: Tàn hồn viễn cổ (2) 07/04/2022
1812 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1823: Đế giả chi nguyên 07/04/2022
1813 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1824: Chủ nhà (1) 07/04/2022
1814 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1825: Chủ nhà (2) 07/04/2022
1815 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1826: Cấm chế tiêu tan 07/04/2022
1816 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1827: Linh hồn phong bạo (1) 07/04/2022
1817 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1828: Linh hồn phong bạo (2) 07/04/2022
1818 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1829: Tranh đoạt Linh Khí 07/04/2022
1819 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1830: Trêu chọc nhiều người tức giận 07/04/2022
1820 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1831: Ân oán cá nhân 07/04/2022
1821 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1832: Bố trí đại trận 07/04/2022
1822 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1833: Kim Cương uy 07/04/2022
1823 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1834: Lục Thiếu Du phẫn nộ 07/04/2022
1824 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1835: Đại khai sát giới 07/04/2022
1825 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1836: Giết hại Tôn cấp 07/04/2022
1826 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1837: Hắc Vũ ra tay 07/04/2022
1827 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1838: Linh hồn phân thân 07/04/2022
1828 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1839: Bản thể Hắc Vũ 07/04/2022
1829 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1840: Thần bí nhân đến 07/04/2022
1830 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1841: Nguyên lai là nàng 07/04/2022
1831 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1842: Được quà gặp mặt 07/04/2022
1832 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1843: Ngươi làm ta sợ sao? 07/04/2022
1833 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1844: Hỗn trướng mắng ngươi 07/04/2022
1834 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1845: Trong vòng một chiêu 07/04/2022
1835 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1846: Linh dương diệt không 07/04/2022
1836 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1847: Chà đạp cửu trưởng lão 07/04/2022
1837 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1848: Thân thể đế giả 07/04/2022
1838 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1849: Thiếu Du phân bảo 07/04/2022
1839 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1850: Rời khỏi 07/04/2022
1840 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1851: Thần Hoàng khí 07/04/2022
1841 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1852: Ta muốn ăn muội 07/04/2022
1842 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1853: Trước kia 07/04/2022
1843 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1854: Cất chứa kinh người 07/04/2022
1844 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1855: Đồ chơi phá sản 07/04/2022
1845 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1856: Long Linh gia nhập 07/04/2022
1846 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1857: Rời khỏi Đông Hải 07/04/2022
1847 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1858: Ma Vân mật địa 07/04/2022
1848 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1859: Là nơi nguy hiểm 07/04/2022
1849 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1860: Không gian thượng cổ 07/04/2022
1850 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1861: Thiên Quả trùng động 07/04/2022
1851 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1862: Xích viêm kim nghê 07/04/2022
1852 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1863: Kích chiến Kim Nghê 07/04/2022
1853 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1864: Thu phục Xích Viêm 07/04/2022
1854 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1865: Nguyên lai là vậy 07/04/2022
1855 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1866: Bên trong Phi Linh môn 07/04/2022
1856 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1867: Về tới Phi Linh môn 07/04/2022
1857 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1868: Gặp lại trong mật thất (1) 07/04/2022
1858 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1869: Gặp lại trong mật thất (2) 07/04/2022
1859 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1870: Theo lý nên xử tử 07/04/2022
1860 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1871: Một lần bất trung 07/04/2022
1861 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1872: Bắt đầu an bài 07/04/2022
1862 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1873: Linh vũ chiến vương 07/04/2022
1863 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1874: Âm dương long hổ 07/04/2022
1864 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1875: Địa tâm linh ngọc 07/04/2022
1865 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1876: Đại điện phân khí 07/04/2022
1866 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1877: Nhận truyền thừa 07/04/2022
1867 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1878: Uy áp đế cấp 07/04/2022
1868 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1879: Linh Vương cửu trọng (1) 07/04/2022
1869 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1880: Linh Vương cửu trọng (2) 07/04/2022
1870 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1881: Lột xác đỉnh phong 07/04/2022
1871 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1882: Thiên linh hồn nhãn (1) 07/04/2022
1872 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1883: Thiên linh hồn nhãn (2) 07/04/2022
1873 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1884: Lối ra cấm chế 07/04/2022
1874 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1885: Tam môn nổi giận (1) 07/04/2022
1875 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1886: Tam môn nổi giận (2) 07/04/2022
1876 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1887: Tìm kiếm người tương trợ 07/04/2022
1877 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1888: Phụ trách với ta (1) 07/04/2022
1878 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1889: Phụ trách với ta (2) 07/04/2022
1879 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1890: Lĩnh ngộ thời gian 07/04/2022
1880 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1891: Đánh chó (1) 07/04/2022
1881 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1892: Đánh chó (2) 07/04/2022
1882 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1893: Liên tiếp đột phá trong cấp độ thất giai 07/04/2022
1883 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1894: Thanh Linh chuẩn tấn (1) 07/04/2022
1884 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1895: Thanh Linh chuẩn tấn (2) 07/04/2022
1885 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1896: Luyện hóa máu huyết 07/04/2022
1886 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1897: Máu huyết tinh thuần (1) 07/04/2022
1887 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1898: Máu huyết tinh thuần (2) 07/04/2022
1888 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1899: Thân thể hình hổ 07/04/2022
1889 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1900: Luyện chế khôi lỗi (1) 07/04/2022
1890 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1901: Luyện chế khôi lỗi (2) 07/04/2022
1891 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1902: Là long hay là trùng 07/04/2022
1892 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1903: Tòng gia (1) 07/04/2022
1893 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1904: Tòng gia (2) 07/04/2022
1894 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1905: Khiếp sợ 07/04/2022
1895 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1906: Thương nghị, sắp xếp (1) 07/04/2022
1896 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1907: Thương nghị, sắp xếp (2) 07/04/2022
1897 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1908: Phong vân rung chuyển 07/04/2022
1898 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1909: Phụ tử trao đổi (1) 07/04/2022
1899 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1910: Phụ tử trao đổi (2) 07/04/2022
1900 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1911: Trao đổi linh ngọc 07/04/2022
1901 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1912: Trao đổi thần khí (1) 07/04/2022
1902 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1913: Trao đổi thần khí (2) 07/04/2022
1903 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1914: Đưa linh quả cho sư phụ 07/04/2022
1904 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1915: Đại hung chi tượng (1) 07/04/2022
1905 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1916: Đại hung chi tượng (2) 07/04/2022
1906 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1917: Không khí khẩn trương 07/04/2022
1907 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1918: Đánh một trận (1) 07/04/2022
1908 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1919: Đánh một trận (2) 07/04/2022
1909 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1920: So lực phòng ngự 07/04/2022
1910 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1921: Thôi động hổ biến (1) 07/04/2022
1911 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1922: Thôi động hổ biến (2) 07/04/2022
1912 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1923: Nghẹn khuất (1) 07/04/2022
1913 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1924: Nghẹn khuất (2) 07/04/2022
1914 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1925: Lục Thiếu Du bại 07/04/2022
1915 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1926: Hai người tính toán (1) 07/04/2022
1916 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1927: Hai người tính toán (2) 07/04/2022
1917 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1928: Lĩnh ngộ thời gian có chút thành tựu 07/04/2022
1918 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1929: Xuất phát đi Thiên môn (1) 07/04/2022
1919 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1930: Xuất phát đi Thiên môn (2) 07/04/2022
1920 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1931: Long Ảnh tí 07/04/2022
1921 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1932: Long huyết đoán thể (1) 07/04/2022
1922 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1933: Long huyết đoán thể (2) 07/04/2022
1923 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1934: Trong Thiên Môn cốc 07/04/2022
1924 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1935: Đại chiến đã tới (1) 07/04/2022
1925 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1936: Đại chiến đã tới (2) 07/04/2022
1926 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1937: Tiểu Long đột phá bát giai 07/04/2022
1927 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1938: Viện quân chạy tới (1) 07/04/2022
1928 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1939: Viện quân chạy tới (2) 07/04/2022
1929 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1940: Thiên Phong Tôn giả 07/04/2022
1930 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1941: Tam cường năm đó (1) 07/04/2022
1931 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1942: Tam cường năm đó (2) 07/04/2022
1932 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1943: Đối mặt quần tôn 07/04/2022
1933 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1944: Chấn động chúng cường giả (1) 07/04/2022
1934 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1945: Chấn động chúng cường giả (2) 07/04/2022
1935 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1946: Huyết Mị chấn động 07/04/2022
1936 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1947: Lấy một địch ba (1) 07/04/2022
1937 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1948: Lấy một địch ba (2) 07/04/2022
1938 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1949: Không biết xấu hổ 07/04/2022
1939 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1950: Một chiêu bắt giữ (1) 07/04/2022
1940 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1951: Một chiêu bắt giữ (2) 07/04/2022
1941 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1952: Thi triển tuyệt chiêu 07/04/2022
1942 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1953: Cuồng vọng, bá đạo (1) 07/04/2022
1943 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1954: Cuồng vọng, bá đạo (2) 07/04/2022
1944 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1955: Viện quân đuổi tới 07/04/2022
1945 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1956: Trận pháp vây công 07/04/2022
1946 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1957: Đại chiến trận pháp (1) 07/04/2022
1947 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1958: Đại chiến trận pháp (2) 07/04/2022
1948 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1959: Chém giết khủng bố 07/04/2022
1949 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1960: Tham gia vòng chiến 07/04/2022
1950 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1961: Đánh chết Tôn cấp (1) 07/04/2022
1951 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1962: Đánh chết Tôn cấp (2) 07/04/2022
1952 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1963: Chuẩn bị thủ đoạn 07/04/2022
1953 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1964: Dốc sức nghiền chết 07/04/2022
1954 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1965: Đại khai sát giới (1) 07/04/2022
1955 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1966: Đại khai sát giới (2) 07/04/2022
1956 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1967: Giết chóc không gì sánh được 07/04/2022
1957 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1968: Sát thần yêu nghiệt 07/04/2022
1958 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1969: Giác Linh Phong Vũ (1) 07/04/2022
1959 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1970: Giác Linh Phong Vũ (2) 07/04/2022
1960 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1971: Mang Linh Tôn Giả 07/04/2022
1961 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1972: Cường giả Vân Dương Tông 07/04/2022
1962 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1973: Thiên Dương Tôn Giả (1) 07/04/2022
1963 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1974: Thiên Dương Tôn Giả (2) 07/04/2022
1964 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1975: Thiên Hỏa Lang Ảnh 07/04/2022
1965 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1976: Bồi thường tinh thần (1) 07/04/2022
1966 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1977: Bồi thường tinh thần (2) 07/04/2022
1967 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1978: Thần bí đến 07/04/2022
1968 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1979: Bốn vị Tôn Tổ (1) 07/04/2022
1969 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1980: Bốn vị Tôn Tổ (2) 07/04/2022
1970 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1981: Ba sơn môn thỏa hiệp 07/04/2022
1971 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1982: Dọn dẹp chiến trường 07/04/2022
1972 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1983: Tiểu thành nghỉ (1) 07/04/2022
1973 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1984: Tiểu thành nghỉ (2) 07/04/2022
1974 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1985: Lại được báu vật 07/04/2022
1975 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1986: Quay về Phi Linh môn 07/04/2022
1976 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1987: Huynh đệ gặp mặt (1) 07/04/2022
1977 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1988: Huynh đệ gặp mặt (2) 07/04/2022
1978 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1989: Bắt đầu phân phối 07/04/2022
1979 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1990: Phân chia địa bàn (1) 07/04/2022
1980 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1991: Phân chia địa bàn (2) 07/04/2022
1981 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1992: Đấu trí địa bàn 07/04/2022
1982 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1993: Một đại bá kiêu 07/04/2022
1983 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1994: Ba nữ nhìn nhau (1) 07/04/2022
1984 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1995: Ba nữ nhìn nhau (2) 07/04/2022
1985 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1996: Ông tế tái dịch 07/04/2022
1986 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1997: Thích chủ động 07/04/2022
1987 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1998: Cấm chế của đế giả (1) 07/04/2022
1988 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1999: Cấm chế của đế giả (2) 07/04/2022
1989 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2000: Linh ngọc cực lớn 07/04/2022
1990 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2001: Bày cấm chế 08/04/2022
1991 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2002: Cùng mỹ nhân đi dạo (1) 08/04/2022
1992 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2003: Cùng mỹ nhân đi dạo (2) 08/04/2022
1993 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2004: Tôn cấp tham gia 08/04/2022
1994 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2005: Phân chia bồi thường 08/04/2022
1995 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2006: Chúng cường giả rời đi (1) 08/04/2022
1996 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2007: Chúng cường giả rời đi (2) 08/04/2022
1997 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2008: Bắt đầu luyện chế 08/04/2022
1998 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2009: Linh vũ giật mình 08/04/2022
1999 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2010: Bắt đầu dung đan (1) 08/04/2022
2000 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2011: Bắt đầu dung đan (2) 08/04/2022
2001 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2012: Hành động kinh người 08/04/2022
2002 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2013: Chuẩn bị bế quan 08/04/2022
2003 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2014: Chân ngôn của chưởng môn (1) 08/04/2022
2004 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2015: Chân ngôn của chưởng môn (2) 08/04/2022
2005 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2016: Tình huống ngoài ý muốn (1) 08/04/2022
2006 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2017: Tình huống ngoài ý muốn (2) 08/04/2022
2007 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2018: Sóng gió Đông Hải 08/04/2022
2008 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2019: Người Thanh Long đến (1) 08/04/2022
2009 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2020: Người Thanh Long đến (2) 08/04/2022
2010 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2021: Uy hiếp của Thanh Long 08/04/2022
2011 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2022: Xuất Long Ảnh Tí 08/04/2022
2012 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2023: Linh Hoàng áp chế 08/04/2022
2013 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2024: Song Long Xuất Hải 08/04/2022
2014 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2025: Thiếu Du ngược long 08/04/2022
2015 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2026: Ta kháo! 08/04/2022
2016 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2027: Cuồng bạo ngược long 08/04/2022
2017 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2028: Thánh tôn phát uy! 08/04/2022
2018 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2029: Nhị công chúa hiện thân 08/04/2022
2019 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2030: Ai có tự tin 08/04/2022
2020 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2031: Lai lịch ngọc sàng 08/04/2022
2021 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2032: Lĩnh ngộ thiên thư 08/04/2022
2022 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2033: Hình dáng Như Hoa 08/04/2022
2023 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2034: Thiếu niên khờ khạo 08/04/2022
2024 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2035: Vẫn là thất bại (1) 08/04/2022
2025 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2036: Vẫn là thất bại (2) 08/04/2022
2026 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2037: Các cường giả tranh đồ đệ 08/04/2022
2027 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2038: Thiếu niên quật cường 08/04/2022
2028 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2039: Đại trí nhược ngu 08/04/2022
2029 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2040: Thiên phú chiến đấu 08/04/2022
2030 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2041: Thu được đồ đệ 08/04/2022
2031 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2042: Đệ tử chưởng môn 08/04/2022
2032 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2043: Lại đánh giá (1) 08/04/2022
2033 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2044: Lại đánh giá (2) 08/04/2022
2034 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2045: Vũ tôn nhị trọng (1) 08/04/2022
2035 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2046: Vũ tôn nhị trọng (2) 08/04/2022
2036 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2047: Thiên sinh thể chất 08/04/2022
2037 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2048: Thể hồ quán đỉnh 08/04/2022
2038 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2049: Đại địch đột kích 08/04/2022
2039 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2050: Tam đại pháp tôn 08/04/2022
2040 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2051: Lão giả tóc bạc 08/04/2022
2041 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2052: Hết sức căng thẳng 08/04/2022
2042 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2053: Tẩu hỏa nhập ma 08/04/2022
2043 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2054: Tâm Đồng bị thương 08/04/2022
2044 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2055: Lưỡng cường đối chiến 08/04/2022
2045 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2056: Thánh Thủ xuất hiện 08/04/2022
2046 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2057: Điên cuồng cắn nuốt (1) 08/04/2022
2047 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2058: Điên cuồng cắn nuốt (2) 08/04/2022
2048 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2059: Đột phá Tôn cấp 08/04/2022
2049 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2060: Bắt đầu tàn sát 08/04/2022
2050 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2061: Thần vũ diệt không 08/04/2022
2051 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2062: Giao cho ta đi! 08/04/2022
2052 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2063: Trực tiếp miễu sát 08/04/2022
2053 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2064: Song cường quyết đấu 08/04/2022
2054 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2065: Dung hợp tam quyết 08/04/2022
2055 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2066: Dùng lá bài tẩy đối kháng 08/04/2022
2056 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2067: Nam thúc xuất hiện 08/04/2022
2057 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2068: Thiên Linh đan tôn 08/04/2022
2058 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2069: Nháy mắt đánh chết 08/04/2022
2059 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2070: Linh Vũ đại đế 08/04/2022
2060 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2071: Sư phụ tha mạng 08/04/2022
2061 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2072: Cực kỳ quái dị 08/04/2022
2062 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2073: Thành tựu nửa ma (1) 08/04/2022
2063 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2074: Thành tựu nửa ma (2) 08/04/2022
2064 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2075: Kính Hoa, Thủy Nguyệt 08/04/2022
2065 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2076: Tung tích đứa bé trai (1) 08/04/2022
2066 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2077: Tung tích đứa bé trai (2) 08/04/2022
2067 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2078: Vũ đan khô nứt 08/04/2022
2068 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2079: Âm Dương tiên thiên (1) 08/04/2022
2069 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2080: Âm Dương tiên thiên (2) 08/04/2022
2070 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2081: Niếp Phong khảo thí 08/04/2022
2071 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2082: Nửa năm trôi qua (1) 08/04/2022
2072 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2083: Nửa năm trôi qua (2) 08/04/2022
2073 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2084: Bắt đầu khôi phục 08/04/2022
2074 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2085: Trùng kiến Lục gia (1) 08/04/2022
2075 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2086: Trùng kiến Lục gia (2) 08/04/2022
2076 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2087: Người trong thạch thất 08/04/2022
2077 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2088: Hai đội hình lớn (1) 08/04/2022
2078 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2089: Hai đội hình lớn (2) 08/04/2022
2079 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2090: Đến Phi Linh môn 08/04/2022
2080 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2091: Động tĩnh phía hậu sơn (1) 08/04/2022
2081 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2092: Động tĩnh phía hậu sơn (2) 08/04/2022
2082 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2093: Đột phá, tỉnh lại 08/04/2022
2083 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2094: Kỷ nguyên thượng cổ (1) 08/04/2022
2084 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2095: Kỷ nguyên thượng cổ (2) 08/04/2022
2085 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2096: Tam hoa tụ đỉnh 08/04/2022
2086 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2097: Trả lại hai năm (1) 08/04/2022
2087 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2098: Trả lại hai năm (2) 08/04/2022
2088 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2099: Chấn Thiên Kim Cương Quyết 08/04/2022
2089 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2100: Trộm Yêu linh đan (1) 08/04/2022
2090 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2101: Trộm Yêu linh đan (2) 09/04/2022
2091 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2102: Mọi người như hóa đá (1) 09/04/2022
2092 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2103: Mọi người như hóa đá (2) 09/04/2022
2093 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2104: Tên là Kinh Vân 09/04/2022
2094 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2105: Mảnh Vô Tự Thiên Thư thứ ba (1) 09/04/2022
2095 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2106: Mảnh Vô Tự Thiên Thư thứ ba (2) 09/04/2022
2096 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2107: Mảnh Vô Tự Thiên Thư thứ ba 09/04/2022
2097 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2108: Vô Song xuất quan (1) 09/04/2022
2098 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2109: Vô Song xuất quan (2) 09/04/2022
2099 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2110: Thần nữ 09/04/2022
2100 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2111: Linh Vũ dung hợp (1) 09/04/2022
2101 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2112: Linh Vũ dung hợp (2) 09/04/2022
2102 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2113: Thương nghị huyết khế 09/04/2022
2103 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2114: Song lão kỳ dị (1) 09/04/2022
2104 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2115: Song lão kỳ dị (2) 09/04/2022
2105 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2116: Tiền bối chỉ giáo 09/04/2022
2106 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2117: Cám ơn trời đất (1) 09/04/2022
2107 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2118: Cám ơn trời đất (2) 09/04/2022
2108 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2119: Thập đại đệ tử (1) 09/04/2022
2109 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2120: Thập đại đệ tử (2) 09/04/2022
2110 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2121: Át chủ bài 09/04/2022
2111 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2122: Lam Linh cân nhắc (1) 09/04/2022
2112 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2123: Lam Linh cân nhắc (2) 09/04/2022
2113 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2124: Con bài chưa lật thành (1) 09/04/2022
2114 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2125: Con bài chưa lật thành (2) 09/04/2022
2115 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2126: Thái thượng cung phụng 09/04/2022
2116 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2127: Niếp Phong xuất hiện (1) 09/04/2022
2117 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2128: Niếp Phong xuất hiện (2) 09/04/2022
2118 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2129: Thập đại đệ tử 09/04/2022
2119 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2130: Niếp Phong xuất chiến (1) 09/04/2022
2120 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2131: Niếp Phong xuất chiến (2) 09/04/2022
2121 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2132: Niếp Phong lưu tình 09/04/2022
2122 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2133: Một chiêu đánh bại (1) 09/04/2022
2123 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2134: Một chiêu đánh bại (2) 09/04/2022
2124 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2135: Bố trí đại trận 09/04/2022
2125 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2136: Hư Không bí cảnh (1) 09/04/2022
2126 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2137: Hư Không bí cảnh (2) 09/04/2022
2127 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2138: Chúng cường tới (1) 09/04/2022
2128 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2139: Chúng cường tới (2) 09/04/2022
2129 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2140: Đề cử minh chủ 09/04/2022
2130 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2141: Minh chủ đế đạo (1) 09/04/2022
2131 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2142: Minh chủ đế đạo (2) 09/04/2022
2132 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2143: Mọi người đặt cược 09/04/2022
2133 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2144: Trói cho ta (1) 09/04/2022
2134 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2145: Trói cho ta (2) 09/04/2022
2135 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2146: Ép cưới (1) 09/04/2022
2136 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2147: Ép cưới (2) 09/04/2022
2137 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2148: Sẽ thành thân thuộc 09/04/2022
2138 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2149: Xem lễ! (1) 09/04/2022
2139 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2150: Xem lễ! (2) 09/04/2022
2140 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2151: Kình thiên phong thượng 09/04/2022
2141 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2152: Mỗi người đấu trí (1) 09/04/2022
2142 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2153: Mỗi người đấu trí (2) 09/04/2022
2143 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2154: Ngươi có dám không? 09/04/2022
2144 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2155: Chuyện liên nhân 09/04/2022
2145 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2156: Một mình đảm đương một phía (1) 09/04/2022
2146 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2157: Một mình đảm đương một phía (2) 09/04/2022
2147 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2158: Mọi người gặp mặt 09/04/2022
2148 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2159: Xem lễ ở quảng trường 09/04/2022
2149 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2160: Biến cố đột ngột (1) 09/04/2022
2150 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2161: Biến cố đột ngột (2) 09/04/2022
2151 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2162: Chó già có dám không? 09/04/2022
2152 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2163: Xem coi ai chết (1) 09/04/2022
2153 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2164: Xem coi ai chết (2) 09/04/2022
2154 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2165: Rắc rối to 09/04/2022
2155 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2166: Giết chết Vũ Quyết 09/04/2022
2156 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2167: Thực lực của Nhược Lan 09/04/2022
2157 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2168: Tâm ta làm kiếm (1) 09/04/2022
2158 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2169: Tâm ta làm kiếm (2) 09/04/2022
2159 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2170: Lĩnh ngộ trong cuộc chiến 09/04/2022
2160 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2171: Hai yêu nghiệt 09/04/2022
2161 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2702: Đông đảo địa cấp 10/04/2022
2162 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2703: Thần khí xuất thổ 10/04/2022
2163 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2704: Thừa dịp loạn đoạt bảo 10/04/2022
2164 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2705: Khiêu khích vây công 10/04/2022
2165 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2706: Đánh chết Yết Sát 10/04/2022
2166 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2707: Đều đánh chết 10/04/2022
2167 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2708: Là Lục Thiếu Du 10/04/2022
2168 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2709: Một mình tiến vào 10/04/2022
2169 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2710: Linh Tôn bát trọng 10/04/2022
2170 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2711: Mười bộ thiên cấp 10/04/2022
2171 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2712: Đương trường phân bảo 10/04/2022
2172 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2713: Bị cửa kẹp qua! 10/04/2022
2173 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2714: Linh Vũ gia nhập 10/04/2022
2174 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2715: Hai minh khai chiến 10/04/2022
2175 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2716: Uy lực đại hồn anh 10/04/2022
2176 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2717: Thủ đoạn mới 10/04/2022
2177 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2718: Tâm Đồng cứu sư! 10/04/2022
2178 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2719: Thiếu Du bị bắt 10/04/2022
2179 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2720: Biến hóa đột ngột 10/04/2022
2180 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2721: Nghẹn họng nhìn trân trối 10/04/2022
2181 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2722: Đoạt xá thất bại 10/04/2022
2182 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2723: Lôi đình giết chóc 10/04/2022
2183 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2724: Tam quỷ phát uy 10/04/2022
2184 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2725: Tam quỷ bị thương 10/04/2022
2185 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2726: Liên tục tự bạo 10/04/2022
2186 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2727: Không tưởng được 10/04/2022
2187 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2728: Gian nan đối kháng 10/04/2022
2188 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2729: Lại một trận chiến 10/04/2022
2189 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2730: Địa cấp cao giai 10/04/2022
2190 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2731: Thiên Cực linh kỹ 10/04/2022
2191 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2732: Ai thắng ai thua 10/04/2022
2192 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2733: Cần có thời gian 10/04/2022
2193 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2734: Thực lực Tâm Đồng TrướcTiếp 10/04/2022
2194 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2735: Phệ Hồn lão quỷ 10/04/2022
2195 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2736: Thực lực Dương Quá 10/04/2022
2196 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2737: Dễ dàng xử lý 10/04/2022
2197 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2738: Có chút vấn đề 10/04/2022
2198 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2739: Lại gặp tập tễnh 10/04/2022
2199 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2740: Bạo phong long vũ 10/04/2022
2200 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2741: Ngại mạng quá dài 10/04/2022
2201 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2742: Gọi Vân lột da 10/04/2022
2202 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2743: Bên trong Phi Linh môn 10/04/2022
2203 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2744: Đêm gặp chúng cường 10/04/2022
2204 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2745: Siêu cấp bất tử 1 10/04/2022
2205 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2746: Siêu cấp bất tử 2 10/04/2022
2206 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2747: Lam Linh rời đi 10/04/2022
2207 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2748: Thu phục Tam Quỷ 1 10/04/2022
2208 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2749: Thu phục Tam Quỷ 2 10/04/2022
2209 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2750: Mở cấm 10/04/2022
2210 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2751: Thu phục Ác linh 1 10/04/2022
2211 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2752: Thu phục Ác linh 2 10/04/2022
2212 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2753: Tái khởi phong ba 10/04/2022
2213 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2754: Vi Sinh Hải Long 10/04/2022
2214 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2755: Thôn phệ Tật Phong 1 10/04/2022
2215 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2756: Thôn phệ Tật Phong 2 10/04/2022
2216 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2757: Trong nội tâm chua xót 10/04/2022
2217 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2758: Phi Linh cầu viện 1 10/04/2022
2218 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2759: Phi Linh cầu viện 2 10/04/2022
2219 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2760: Vũ Tôn bát trọng 10/04/2022
2220 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2761: Hồn độc khôi lỗi 10/04/2022
2221 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2762: Dương Quá đột phá 1 10/04/2022
2222 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2763: Dương Quá đột phá 2 10/04/2022
2223 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2764: Đi Thánh Linh Cốc 10/04/2022
2224 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2765: Bắt đầu động thủ 1 10/04/2022
2225 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2766: Bắt đầu động thủ 2 10/04/2022
2226 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2767: Cái rắm cũng không phải 10/04/2022
2227 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2768: Huyết Mị ra tay 1 10/04/2022
2228 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2769: Huyết Mị ra tay 2 10/04/2022
2229 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2770: Bất Tử bần đạo 10/04/2022
2230 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2771: Rốt cuộc đã tới 10/04/2022
2231 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2772: Vi Sinh Ngũ Tổ 1 10/04/2022
2232 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2773: Vi Sinh Ngũ Tổ 2 10/04/2022
2233 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2774: Thử xem thực lực 10/04/2022
2234 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2775: Thực lực cường đại 10/04/2022
2235 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2776: Một chọi năm 1 10/04/2022
2236 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2777: Một chọi năm 2 10/04/2022
2237 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2778: Thực lực kinh người 10/04/2022
2238 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2779: Muốn liều mạng 10/04/2022
2239 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2780: Ăn bớt ta sao 1 10/04/2022
2240 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2781: Ăn bớt ta sao 2 10/04/2022
2241 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2782: Đánh xong kết thúc công việc 10/04/2022
2242 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2783: Sư phụ cứu mạng 10/04/2022
2243 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2784: Chiêu thiên kiếp đến 10/04/2022
2244 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2785: Tương trợ lôi kiếp 1 10/04/2022
2245 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2786: Tương trợ lôi kiếp 2 10/04/2022
2246 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2787: Nghịch Mệnh Hồn Quả 10/04/2022
2247 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2788: Thực lực của đế giả 10/04/2022
2248 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2789: Quan hệ sư phụ 10/04/2022
2249 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2790: Được quà gặp mặt 1 10/04/2022
2250 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2791: Được quà gặp mặt 2 10/04/2022
2251 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2792: Bí ẩn năm xưa 10/04/2022
2252 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2793: Điều kiện như vậy 10/04/2022
2253 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2794: Được đến Hồn Quả 1 10/04/2022
2254 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2795: Được đến Hồn Quả 2 10/04/2022
2255 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2796: Chuẩn bị xuất phát 10/04/2022
2256 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2797: Đều có mưu đồ 1 10/04/2022
2257 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2798: Đều có mưu đồ 2 10/04/2022
2258 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2799: Âm dương vân vũ 10/04/2022
2259 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2800: Quá trình chế tạo 10/04/2022
2260 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2801: Đi Bắc Cung 10/04/2022
2261 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2802: Cắn nuốt năm người 10/04/2022
2262 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2803-1: Lại gặp cướp giết 1 10/04/2022
2263 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2803-2: Lại gặp cướp giết 2 10/04/2022
2264 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2804: Đi Thánh sơn 1 10/04/2022
2265 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2805: Đi Thánh sơn 2 10/04/2022
2266 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2806: Đi Thánh sơn 3 10/04/2022
2267 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2807: Trên Thánh sơn 10/04/2022
2268 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2808: Trong Vạn Mộc lâm 10/04/2022
2269 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2809: Nghiệm thử một phen 1 10/04/2022
2270 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2810: Nghiệm thử một phen 2 10/04/2022
2271 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2811: Nhường ngươi một chiêu 10/04/2022
2272 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2812: Cường đại đánh bại 10/04/2022
2273 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2813: Bắc Cung Diễn Siêu 1 10/04/2022
2274 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2814: Bắc Cung Diễn Siêu 2 10/04/2022
2275 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2815: Khẩu chiến với các lão 10/04/2022
2276 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2816: Đã thành định cục 10/04/2022
2277 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2817: Không thể có được 1 10/04/2022
2278 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2818: Không thể có được 2 10/04/2022
2279 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2819: Lại lần nữa ước hẹn 10/04/2022
2280 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2820: Một điều kiện 10/04/2022
2281 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2821: Thời gian ba ngày 10/04/2022
2282 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2822: Mọi người mong đợi 1 10/04/2022
2283 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2823: Mọi người mong đợi 2 10/04/2022
2284 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2824: Động tĩnh của thần điện 10/04/2022
2285 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2825: Ba ngày qua đi 10/04/2022
2286 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2826: Vũ Tôn cửu trọng 1 10/04/2022
2287 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2827: Vũ Tôn cửu trọng 2 10/04/2022
2288 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2828: Lục Thiếu Du đến 10/04/2022
2289 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2829: Dám lõa chạy không? 10/04/2022
2290 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2830: Ngươi có mệt không? 10/04/2022
2291 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2831: Cưỡng ép đối kháng 1 10/04/2022
2292 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2832: Cưỡng ép đối kháng 2 10/04/2022
2293 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2833: Dưới một trảo vỗ 10/04/2022
2294 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2834: Ba chiêu đã qua 10/04/2022
2295 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2835: Bắt đầu chà đạp 1 10/04/2022
2296 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2836: Bắt đầu chà đạp 2 10/04/2022
2297 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2837: Liên tục bị chà đạp 10/04/2022
2298 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2838: Tử Vực Không Gian 10/04/2022
2299 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2839: Cuộc chiến thiên giia 10/04/2022
2300 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2840: Thật sự khắc chế 1 10/04/2022
2301 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2841: Thật sự khắc chế 2 10/04/2022
2302 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2842: Ô Song về tộc 10/04/2022
2303 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2843: Bí mật thần điện 1 10/04/2022
2304 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2844: Bí mật thần điện 2 10/04/2022
2305 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2845: Tiểu Long Thần Hi 10/04/2022
2306 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2846: Thiên Mộc Thần Thụ 10/04/2022
2307 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2847: Thụ nhân to lớn 1 10/04/2022
2308 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2848: Thụ nhân to lớn 2 10/04/2022
2309 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2849: Thương lão bị nhốt 1 10/04/2022
2310 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2850: Thương lão bị nhốt 2 10/04/2022
2311 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2851: Lĩnh ngộ thuộc tính 11/04/2022
2312 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2852: Tẩu hỏa nhập ma 1 11/04/2022
2313 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2853: Tẩu hỏa nhập ma 2 11/04/2022
2314 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2854: Bắc Cung lão tổ 11/04/2022
2315 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2855: Tu vi của Bạch Linh 1 11/04/2022
2316 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2856: Tu vi của Bạch Linh 2 11/04/2022
2317 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2857: Vô Song đột phá 11/04/2022
2318 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2858: Đế giả hàng lâm 1 11/04/2022
2319 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2859: Đế giả hàng lâm 2 11/04/2022
2320 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2860: Ra khỏi thế giới 11/04/2022
2321 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2861: Đạt được Mộc Hoàng khí 1 11/04/2022
2322 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2862: Đạt được Mộc Hoàng khí 2 11/04/2022
2323 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2863: Yêu nghiệt vô sỉ 11/04/2022
2324 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2864: Trở lại Phi Linh môn 1 11/04/2022
2325 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2865: Trở lại Phi Linh môn 2 11/04/2022
2326 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2866: Chuẩn bị khôi phục 11/04/2022
2327 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2867: Vô Song hỗ trợ 1 11/04/2022
2328 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2868: Vô Song hỗ trợ 2 11/04/2022
2329 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2869: Cự long màu trắng 11/04/2022
2330 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2870: Lưu lại linh chủng 11/04/2022
2331 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2871: Gia nhập một vật 1 11/04/2022
2332 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2872: Gia nhập một vật 2 11/04/2022
2333 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2873: Thiên địa an bài 1 11/04/2022
2334 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2874: Thiên địa an bài 2 11/04/2022
2335 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2875: Iểm nghiệm thực lực 11/04/2022
2336 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2876: Hoàng Tộc che giấu 1 11/04/2022
2337 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2877: Hoàng Tộc che giấu 2 11/04/2022
2338 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2878: Khôi lỗi Đế giả 11/04/2022
2339 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2879: Tàn hồn Đế giả 11/04/2022
2340 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2880: Đế khôi xuất thế 1 11/04/2022
2341 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2881: Đế khôi xuất thế 2 11/04/2022
2342 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2882: Làm ra mạng người! TrướcTiếp 11/04/2022
2343 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2883: Vô Song hỗ trợ 11/04/2022
2344 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2884: Động tĩnh đến 11/04/2022
2345 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2885: Bối nhi đột phá 11/04/2022
2346 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2886: Lên Vân Dương tông 1 11/04/2022
2347 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2887: Lên Vân Dương tông 2 11/04/2022
2348 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2888: Hùng gia Dư gia 11/04/2022
2349 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2889: Trước tiên an bài 11/04/2022
2350 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2890: Giả điên giả ngu 11/04/2022
2351 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2891: Một cái hố to 1 11/04/2022
2352 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2892: Một cái hố to 2 11/04/2022
2353 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2893: Bế quan chuẩn bị 11/04/2022
2354 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2894: Đại Địa Lao Ngục 11/04/2022
2355 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2895: Ngày bảy tháng sáu 11/04/2022
2356 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2896: Người tới cường hãn 11/04/2022
2357 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2897: Ngày thành hôn 11/04/2022
2358 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2898: Trên quảng trường 11/04/2022
2359 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2899: Nguyệt Vũ tôn giả 11/04/2022
2360 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2900: Đại hôn trắc trở 11/04/2022
2361 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2901: Lui ra cho ta! 11/04/2022
2362 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2902: Người tới ngoài ý liệu 11/04/2022
2363 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2903: Hồng Lăng động thủ 11/04/2022
2364 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2904: Thần nữ chấn hám 11/04/2022
2365 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2905: Cần chấn phu cương 11/04/2022
2366 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2906: Gia pháp hầu hạ 11/04/2022
2367 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2907: Các chủ Địa các 1 11/04/2022
2368 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2908: Các chủ Địa các 32 11/04/2022
2369 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2909: Đêm trước đàm phán 11/04/2022
2370 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2910: Bắt đầu đàm phán 11/04/2022
2371 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2911: Ngũ Độc bi kịch 11/04/2022
2372 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2912: Trực tiếp bi kịch 11/04/2022
2373 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2913: Tật Mộc tôn giả 11/04/2022
2374 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2914: Lật tay tiêu diệt 11/04/2022
2375 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2915: Một chiến mười ba 11/04/2022
2376 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2916: Còn lại hai người 11/04/2022
2377 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2917: Sớm rời khỏi 11/04/2022
2378 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2918: Tiểu Long xuất tộc 1 11/04/2022
2379 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2919: Tiểu Long xuất tộc 2 11/04/2022
2380 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2920: Bạch Linh trở lại 11/04/2022
2381 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2921: Hai chuẩn đế 11/04/2022
2382 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2922: Bách Biến tôn giả 11/04/2022
2383 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2923: Bị mai phục 11/04/2022
2384 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2924: Vô Song chấn nhiếp 11/04/2022
2385 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2925: Hết sức căng thẳng 11/04/2022
2386 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2926: Đại chiến bắt đầu 11/04/2022
2387 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2927: Tổn thương chuẩn đế 11/04/2022
2388 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2928: Sinh Sinh Bất Tức 11/04/2022
2389 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2929: Lấy một địch bốn 11/04/2022
2390 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2930: Tiểu Long đuổi tới 11/04/2022
2391 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2931: Tiểu Long ra tay 11/04/2022
2392 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2932: Bản thể Kim Huyền 1 11/04/2022
2393 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2933: Bản thể Kim Huyền 2 11/04/2022
2394 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2934-1: Chấn Thiên phát uy 1 11/04/2022
2395 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2934-2: Chấn Thiên phát uy 2 11/04/2022
2396 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2935: Lại tới nhị Chuẩn Đế 11/04/2022
2397 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2936: Lại diệt Chuẩn Đế 1 11/04/2022
2398 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2937: Lại diệt Chuẩn Đế 2 11/04/2022
2399 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2938: Huyết Lục dương uy 11/04/2022
2400 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2939: Lại giết hai Chuẩn Đế 1 11/04/2022
2401 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2940: Lại giết hai Chuẩn Đế 2 11/04/2022
2402 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2941: Đối phó toàn bộ 11/04/2022
2403 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2942: Thực lực như thế 1 11/04/2022
2404 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2943: Thực lực như thế 2 11/04/2022
2405 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2944: Giết năm bắt một 11/04/2022
2406 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2945: Thần Hi rời trận 1 11/04/2022
2407 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2946: Thần Hi rời trận 2 11/04/2022
2408 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2947: Niết bàn dục hỏa 11/04/2022
2409 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2948-1: Ánh mắt Tiểu Long 1 11/04/2022
2410 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2948-2: Ánh mắt Tiểu Long 2 11/04/2022
2411 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2949: Huyền Vũ che giấu 11/04/2022
2412 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2950: Kim Xà Tôn giả 1 11/04/2022
2413 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2951: Kim Xà Tôn giả 2 11/04/2022
2414 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2952: Đạo dùng người 11/04/2022
2415 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2953: Bản tính của con người 1 11/04/2022
2416 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2954: Bản tính của con người 2 11/04/2022
2417 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2955: Chu Tước Hoàng tộc 11/04/2022
2418 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2956: Động tĩnh của đại lục 1 11/04/2022
2419 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2957: Động tĩnh của đại lục 2 11/04/2022
2420 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2958: Tám Chuẩn Đế 11/04/2022
2421 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2959: Đế Đạo minh trả thù 1 11/04/2022
2422 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2960: Đế Đạo minh trả thù 2 11/04/2022
2423 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2961: Đế giả thượng cổ 11/04/2022
2424 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2962: Hoàng tộc hội tụ 1 11/04/2022
2425 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2963: Hoàng tộc hội tụ 2 11/04/2022
2426 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2964: Thiếu Du đuổi tới 11/04/2022
2427 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2965: Chủ động khiêu khích 1 11/04/2022
2428 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2966: Chủ động khiêu khích 2 11/04/2022
2429 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2967: Thuần túy là tìm ngược 11/04/2022
2430 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2968: Bí cảnh mở ra 1 11/04/2022
2431 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2969: Bí cảnh mở ra 2 11/04/2022
2432 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2970: Ở trong bí cảnh 11/04/2022
2433 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2971: Ẩn Yêu không gian 11/04/2022
2434 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2972: Thứu điêu thượng cổ 1 11/04/2022
2435 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2973: Thứu điêu thượng cổ 2 11/04/2022
2436 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2974: Vật đại bổ 11/04/2022
2437 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2975: Nữ nhân của ta 1 11/04/2022
2438 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2976: Nữ nhân của ta 2 11/04/2022
2439 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2977: Phòng tuyến tâm lý 11/04/2022
2440 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2978: Thần thể bất tử 1 11/04/2022
2441 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2979: Thần thể bất tử 2 11/04/2022
2442 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2980: Linh vật trời sinh 11/04/2022
2443 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2981: Nhập Tam Thần động 1 11/04/2022
2444 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2982: Nhập Tam Thần động 2 11/04/2022
2445 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2983: Phương pháp tu luyện 1 11/04/2022
2446 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2984: Phương pháp tu luyện 2 11/04/2022
2447 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2985: Gặp lại Mộ Dung 11/04/2022
2448 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2986: Phát hiện kinh người 1 11/04/2022
2449 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2987: Phát hiện kinh người 2 11/04/2022
2450 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2988: Gặp Nguyên Nhược Lan 11/04/2022
2451 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2989: Gặp phải cổ trận 1 11/04/2022
2452 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2990: Gặp phải cổ trận 2 11/04/2022
2453 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2991: Hỏa Sơn Tôn giả 11/04/2022
2454 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2992: Tu Thiên Biến quyết 1 11/04/2022
2455 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2993: Tu Thiên Biến quyết 2 11/04/2022
2456 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2994: Phương thức tu luyện tự mình hại mình 11/04/2022
2457 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2995: Kỳ tích tu luyện 1 11/04/2022
2458 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2996: Kỳ tích tu luyện 2 11/04/2022
2459 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2997: Cấm chế của Đế giả 11/04/2022
2460 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2998: Con người vô sỉ 1 11/04/2022
2461 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2999: Con người vô sỉ 2 11/04/2022
2462 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3000: Trảm Hồn Đại Đế 11/04/2022
2463 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3001: Cửu trọng đỉnh phong 1 12/04/2022
2464 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3002: Cửu trọng đỉnh phong 2 12/04/2022
2465 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3003: Gặp lại Mẫu Đơn 12/04/2022
2466 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3004: Vật Thông linh 1 12/04/2022
2467 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3005: Vật Thông linh 2 12/04/2022
2468 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3006: Đoạt xá 12/04/2022
2469 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3007: Huyết Linh trốn 1 12/04/2022
2470 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3008: Huyết Linh trốn 2 12/04/2022
2471 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3009: Hóa Long đại trận 12/04/2022
2472 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3010: Để lại kiếm, người lăn 1 12/04/2022
2473 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3011: Để lại kiếm, người lăn 2 12/04/2022
2474 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3012: Động tĩnh tàn đồ 12/04/2022
2475 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3013: Bị thu hút tới 1 12/04/2022
2476 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3014: Bị thu hút tới 2 12/04/2022
2477 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3015: Nhe răng nhếch mệnh 12/04/2022
2478 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3016: Là ta đánh 1 12/04/2022
2479 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3017: Là ta đánh 2 12/04/2022
2480 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3018: Phong vân dị biến 12/04/2022
2481 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3019: Không gian quỷ dị 12/04/2022
2482 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3020: Đan dược Đế phẩm 1 12/04/2022
2483 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3021: Đan dược Đế phẩm 2 12/04/2022
2484 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3022: Người này là ai? 12/04/2022
2485 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3023: Vô Ảnh Minh Tôn 1 12/04/2022
2486 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3024: Vô Ảnh Minh Tôn 2 12/04/2022
2487 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3025: Diệt sát Chuẩn Đế 12/04/2022
2488 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3026: Xuất hiện Đế giả 1 12/04/2022
2489 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3027: Xuất hiện Đế giả 2 12/04/2022
2490 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3028: Nam thúc ra tay 12/04/2022
2491 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3029: Lần nữa thôn phệ 1 12/04/2022
2492 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3030: Lần nữa thôn phệ 2 12/04/2022
2493 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3031: Đại chiến Huyết Linh Mẫu Đơn 12/04/2022
2494 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3032: Lam Viên khủng bố 1 12/04/2022
2495 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3033: Lam Viên khủng bố 2 12/04/2022
2496 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3034: Thái cổ U Minh 12/04/2022
2497 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3035: Bí mật kinh người 1 12/04/2022
2498 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3036: Bí mật kinh người 2 12/04/2022
2499 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3037: Liên thủ đấu lửa 12/04/2022
2500 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3038: Không phải là đối thủ 1 12/04/2022
2501 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3039: Không phải là đối thủ 2 12/04/2022
2502 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3040: Quá ngưu 12/04/2022
2503 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3041: Trong thế giới bị vây khốn 1 12/04/2022
2504 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3042: Trong thế giới bị vây khốn 2 12/04/2022
2505 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3043: Thoát thân như thế nào? 12/04/2022
2506 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3044: Địa bàn của chúng ta 12/04/2022
2507 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3045: Cửa thứ ba 1 12/04/2022
2508 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3046: Cửa thứ ba 2 12/04/2022
2509 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3047: Cấp độ của U Minh 12/04/2022
2510 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3048: Cơ duyên lớn lao 1 12/04/2022
2511 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3049: Cơ duyên lớn lao 2 12/04/2022
2512 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3050: Tâm Đồng quay về 12/04/2022
2513 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3051: Không có cách nào đột phá 1 12/04/2022
2514 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3052: Không có cách nào đột phá 2 12/04/2022
2515 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3053: Kế hoạch lớn 1 12/04/2022
2516 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3054: Kế hoạch lớn 2 12/04/2022
2517 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3055: Bách luyện thành cương 12/04/2022
2518 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3056: Chuẩn bị đột phá 1 12/04/2022
2519 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3057: Chuẩn bị đột phá 2 12/04/2022
2520 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3058: Du Thược, Kinh Vân 12/04/2022
2521 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3059: Âm thầm chấn động 1 12/04/2022
2522 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3060: Âm thầm chấn động 2 12/04/2022
2523 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3061: Thiêu đốt linh hồn 12/04/2022
2524 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3062: Đại chiến tới 1 12/04/2022
2525 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3063: Đại chiến tới 2 12/04/2022
2526 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3064: Đại chiến bắt đầu 12/04/2022
2527 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3065: Thánh Linh đại chiến 1 12/04/2022
2528 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3066: Thánh Linh đại chiến 2 12/04/2022
2529 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3067: Đệ tử thân truyền 12/04/2022
2530 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3068: Diệt không hỏa lôi 1 12/04/2022
2531 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3069: Diệt không hỏa lôi 2 12/04/2022
2532 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3070: Thiên lôi trận trận 12/04/2022
2533 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3071: Thành Đế 1 12/04/2022
2534 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3072: Thành Đế 2 12/04/2022
2535 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3073: Đế giả tề tụ 12/04/2022
2536 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3074: Máu chảy thành sông 1 12/04/2022
2537 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3075: Máu chảy thành sông 2 12/04/2022
2538 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3076: Phi Kiếm Tôn giả 12/04/2022
2539 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3077: Thôi Hồn vẫn lạc 1 12/04/2022
2540 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3078: Thôi Hồn vẫn lạc 2 12/04/2022
2541 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3079: Con sâu cái kiến 12/04/2022
2542 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3080: Vân Thủy tiên tử 1 12/04/2022
2543 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3081: Vân Thủy tiên tử 2 12/04/2022
2544 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3082: Đế giả tuẫn xuất 12/04/2022
2545 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3083: Đế giả vẫn lạc 1 12/04/2022
2546 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3084: Đế giả vẫn lạc 2 12/04/2022
2547 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3085: Không để cho khiêu khích 12/04/2022
2548 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3086: Thi thể ngổng ngang 1 12/04/2022
2549 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3087: Thi thể ngổng ngang 2 12/04/2022
2550 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3088: Có động tác 12/04/2022
2551 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3089: Mẫu tử gặp nhau 1 12/04/2022
2552 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3090: Mẫu tử gặp nhau 2 12/04/2022
2553 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3091: Đế Đạo minh giận dữ 12/04/2022
2554 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3092: Đột phá thành Đế 1 12/04/2022
2555 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3093: Đột phá thành Đế 2 12/04/2022
2556 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3094: Kinh Vân đột phá 1 12/04/2022
2557 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3095: Kinh Vân đột phá 12 12/04/2022
2558 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3096: Hiện trạng của Phi Linh môn 12/04/2022
2559 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3097: Kinh Vân xuất hiện 12/04/2022
2560 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3098: Khiếp sợ tứ tọa 1 12/04/2022
2561 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3099: Khiếp sợ tứ tọa 2 12/04/2022
2562 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3100: Vũ Vương nhị trọng 12/04/2022
2563 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3101: Chuẩn bị mở ra 1 13/04/2022
2564 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3102: Chuẩn bị mở ra 2 13/04/2022
2565 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3103: Lại gặp dị tượng 13/04/2022
2566 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3104: Không gian Đế cảnh 1 13/04/2022
2567 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3105: Không gian Đế cảnh 2 13/04/2022
2568 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3106: Sắp xếp danh ngạch 1 13/04/2022
2569 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3107: Sắp xếp danh ngạch 2 13/04/2022
2570 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3108: Đội hình khủng bố 13/04/2022
2571 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3109: Một lần thành Đế 1 13/04/2022
2572 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3110: Một lần thành Đế 2 13/04/2022
2573 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3111: Tiểu Long thành Đế 13/04/2022
2574 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3112: Sắp sụp đổ 1 13/04/2022
2575 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3113: Sắp sụp đổ 2 13/04/2022
2576 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3114: Thiên địa biến hóa 13/04/2022
2577 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3115: Thiên Địa rung chuyển 1 13/04/2022
2578 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3116: Thiên Địa rung chuyển 2 13/04/2022
2579 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3117: Nửa đường chặn giết 13/04/2022
2580 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3118: Cửu Tinh Liên châu 1 13/04/2022
2581 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3119: Cửu Tinh Liên châu 2 13/04/2022
2582 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3120: Lục gia chi biến 13/04/2022
2583 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3121: Bao trùm cả đời 1 13/04/2022
2584 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3122: Bao trùm cả đời 2 13/04/2022
2585 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3123: Thực lực của Kinh Vân 13/04/2022
2586 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3124: Tề tụ tại Lục gia 1 13/04/2022
2587 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3125: Tề tụ tại Lục gia 2 13/04/2022
2588 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3126: Rất muốn thử một lần 1 13/04/2022
2589 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3127: Rất muốn thử một lần 2 13/04/2022
2590 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3128: Sắc đảm càng lớn 13/04/2022
2591 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3129: Nam thúc biến hóa 1 13/04/2022
2592 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3130: Nam thúc biến hóa 2 13/04/2022
2593 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3131: Khôi phục Hoàng khí 13/04/2022
2594 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3132: Ra tay với U Minh 1 13/04/2022
2595 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3133: Ra tay với U Minh 2 13/04/2022
2596 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3134: Đánh U Minh 13/04/2022
2597 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3135: Tiến vào bên trong 1 13/04/2022
2598 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3136: Tiến vào bên trong 2 13/04/2022
2599 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3137: Rèn thể 13/04/2022
2600 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3138: Thiên Thư phong ấn 1 13/04/2022
2601 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3139: Thiên Thư phong ấn 2 13/04/2022
2602 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3140: Xem thường hắn 1 13/04/2022
2603 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3141: Xem thường hắn 2 13/04/2022
2604 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3142: Uy của Thiên Thư 13/04/2022
2605 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3143: Nhân phẩm 13/04/2022
2606 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3144: Kinh Vân suy đoán 1 13/04/2022
2607 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3145: Kinh Vân suy đoán 2 13/04/2022
2608 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3146: Thiên địa phó thác 1 13/04/2022
2609 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3147: Thiên địa phó thác 2 13/04/2022
2610 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3148: Chỗ tốt của Thiên Thư 13/04/2022
2611 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3149: Phá kén mà ra 1 13/04/2022
2612 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3150: Phá kén mà ra 2 13/04/2022
2613 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3151: Nhân phẩm có hạn 13/04/2022
2614 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3152: Bảo khố 1 13/04/2022
2615 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3153: Bảo khố 2 13/04/2022
2616 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3154: Trở lại Phi Linh môn 13/04/2022
2617 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3155: Phế vật, con sâu cái kiến 1 13/04/2022
2618 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3156: Phế vật, con sâu cái kiến 2 13/04/2022
2619 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3157: Đông lão ở đâu? 13/04/2022
2620 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3158: Lực lượng bi thống 1 13/04/2022
2621 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3159: Lực lượng bi thống 2 13/04/2022
2622 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3160: Hai ngày hai đêm 1 13/04/2022
2623 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3161: Hai ngày hai đêm 2 13/04/2022
2624 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3162: Hai ngày hai đêm 3 13/04/2022
2625 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3163: Chúng ta tới rồi 1 13/04/2022
2626 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3164: Chúng ta tới rồi 2 13/04/2022
2627 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3165: Của ngươi mềm 13/04/2022
2628 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3166: Tiểu Long phá trận 1 13/04/2022
2629 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3167: Tiểu Long phá trận 2 13/04/2022
2630 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3168: Vây công 13/04/2022
2631 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3169: Linh thú Đế cấp 1 13/04/2022
2632 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3170: Linh thú Đế cấp 2 13/04/2022
2633 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3171: Uy của Tiểu Long 1 13/04/2022
2634 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3172: Uy của Tiểu Long 2 13/04/2022
2635 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3173: Quyết đấu cường hãn 13/04/2022
2636 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3174: Chém giết Hung Đế 1 13/04/2022
2637 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3175: Chém giết Hung Đế 2 13/04/2022
2638 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3176: Dẫn tới Đế giả 13/04/2022
2639 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3177: Khí thôn vạn lý 1 13/04/2022
2640 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3178: Khí thôn vạn lý 2 13/04/2022
2641 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3179: Cưỡng ép con tin 13/04/2022
2642 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3180: Doãn Ngạc chết 1 13/04/2022
2643 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3181: Doãn Ngạc chết 2 13/04/2022
2644 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3182: Dung nhập vào trong môn 13/04/2022
2645 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3183: Kế hoạch chém đầu 1 13/04/2022
2646 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3184: Kế hoạch chém đầu 2 13/04/2022
2647 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3185: Phương thức của ta 1 13/04/2022
2648 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3186: Phương thức của ta 2 13/04/2022
2649 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3187: Trăng sáng sinh tình 13/04/2022
2650 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3188: Có sắp xếp khác 1 13/04/2022
2651 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3189: Có sắp xếp khác 2 13/04/2022
2652 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3190: Âm thầm sắp xếp 13/04/2022
2653 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3191: Đến đây trợ trận 1 13/04/2022
2654 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3192: Đến đây trợ trận 2 13/04/2022
2655 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3193: Lục gia tới 13/04/2022
2656 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3194: Chiến một trận thì sao? 1 13/04/2022
2657 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3195: Chiến một trận thì sao? 2 13/04/2022
2658 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3196: Ba khỏa hỏa lôi 13/04/2022
2659 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3197: Khuôn mặt chân chính 1 13/04/2022
2660 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3198: Khuôn mặt chân chính 2 13/04/2022
2661 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3199: Huyết kiếm chỉ trời 13/04/2022
2662 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3200-1: Một đao miểu sát 1 13/04/2022
2663 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3200-2: Một đao miểu sát 2 13/04/2022
2664 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3201: Trốn không thoát 1 13/04/2022
2665 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3202: Trốn không thoát 2 13/04/2022
2666 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3203: Một kiếm một đao 13/04/2022
2667 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3204: Thiên Hỏa xuất hiện 1 13/04/2022
2668 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3205: Thiên Hỏa xuất hiện 2 13/04/2022
2669 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3206: Uy của Thiên Hỏa 13/04/2022
2670 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3207: Tự làm tự chịu 1 13/04/2022
2671 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3208: Tự làm tự chịu 2 13/04/2022
2672 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3209: Sát Thần 13/04/2022
2673 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3210: Đồ sát quần Đế 1 13/04/2022
2674 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3211: Đồ sát quần Đế 2 13/04/2022
2675 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3212: Thiên Hỏa phá trận 13/04/2022
2676 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3213: Đồ sát trăm vạn 1 13/04/2022
2677 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3214: Đồ sát trăm vạn 2 13/04/2022
2678 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3215: Liên thủ áp chế 13/04/2022
2679 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3216: Sóng êm biển lặng 1 13/04/2022
2680 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3217: Sóng êm biển lặng 2 13/04/2022
2681 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3218: Tiên tử rời đi 13/04/2022
2682 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3219: Không thấy Du Thược đâu 1 13/04/2022
2683 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3220: Không thấy Du Thược đâu 2 13/04/2022
2684 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3221: Biết được cốt nhục 13/04/2022
2685 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3222: Lão đại thật ngưu bức 1 13/04/2022
2686 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3223: Lão đại thật ngưu bức 2 13/04/2022
2687 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3224: Tiếng đàn đưa tiễn 13/04/2022
2688 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3225: Thôn phệ Đế giả 1 13/04/2022
2689 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3226: Thôn phệ Đế giả 2 13/04/2022
2690 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3227: Vây công Lan Lăng 13/04/2022
2691 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3228: Hồn anh biến hóa 1 13/04/2022
2692 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3229: Hồn anh biến hóa 2 13/04/2022
2693 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3230: Hồn anh Đế cấp 13/04/2022
2694 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3231: Vũ Đế nhị trọng 1 13/04/2022
2695 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3232: Vũ Đế nhị trọng 2 13/04/2022
2696 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3233: Khôi lỗi cửu cấp 13/04/2022
2697 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3234: Cừu nhân giết cha 1 13/04/2022
2698 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3235: Cừu nhân giết cha 2 13/04/2022
2699 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3236: Hắn là phụ thân con 13/04/2022
2700 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3237: Phụ tử nhận nhau 1 13/04/2022
2701 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3238: Phụ tử nhận nhau 2 13/04/2022
2702 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3239: Du Thược bị bắt 1 13/04/2022
2703 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3240: Du Thược bị bắt 2 13/04/2022
2704 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3241: Thiên Kiếm sơn mạch 13/04/2022
2705 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3242: Có mưu đồ 1 13/04/2022
2706 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3243: Có mưu đồ 2 13/04/2022
2707 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3244: Có thể trao đổi 13/04/2022
2708 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3245: Trao đổi Thiên Thư 1 13/04/2022
2709 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3246: Trao đổi Thiên Thư 2 13/04/2022
2710 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3247: Bản thể tự bạo 13/04/2022
2711 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3248: Phát triển kinh người 1 13/04/2022
2712 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3249: Phát triển kinh người 2 13/04/2022
2713 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3250: Thủy khắc Hỏa 13/04/2022
2714 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3251: Khó có thể chạy thoát 1 13/04/2022
2715 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3252: Khó có thể chạy thoát 2 13/04/2022
2716 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3253: Sự khủng bố của Thiếu Du 1 13/04/2022
2717 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3254: Sự khủng bố của Thiếu Du 2 13/04/2022
2718 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3255: Giới chủ Linh Vũ 13/04/2022
2719 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3256: Chẳng bao lâu nữa 1 13/04/2022
2720 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3257: Chẳng bao lâu nữa 2 13/04/2022
2721 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3258: Nhược Lan thành Đế 13/04/2022
2722 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3259: Đế giả triệu hoán 1 13/04/2022
2723 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3260: Đế giả triệu hoán 2 13/04/2022
2724 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3261: Thiên Trủng 13/04/2022
2725 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3262: Trên Đế giả 1 13/04/2022
2726 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3263: Trên Đế giả 2 13/04/2022
2727 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3264: Ôn nhu 13/04/2022
2728 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3265: U Minh tĩnh tu 1 13/04/2022
2729 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3266: U Minh tĩnh tu 2 13/04/2022
2730 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3267: Chết có thể diện 1 13/04/2022
2731 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3268: Chết có thể diện 2 13/04/2022
2732 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3269: Chuẩn bị hôn lễ 13/04/2022
2733 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3270: Xác nhập giáo môn 1 13/04/2022
2734 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3271: Xác nhập giáo môn 2 13/04/2022
2735 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3272: Xác nhập giáo môn 3 13/04/2022
2736 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3273: Bễ nghễ thiên hạ 1 13/04/2022
2737 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3274: Bễ nghễ thiên hạ 2 13/04/2022
2738 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3275: Bễ nghễ thiên hạ 3 13/04/2022
2739 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3276: Tính toán riêng của bản thân 1 13/04/2022
2740 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3277: Tính toán riêng của bản thân 2 13/04/2022
2741 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3278: Ôn hương nhuyễn ngọc 13/04/2022
2742 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3279: Ngũ Hành Đại Đế 1 13/04/2022
2743 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3280: Ngũ Hành Đại Đế 2 13/04/2022
2744 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3281: Lục gia quật khởi 1 13/04/2022
2745 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3282: Thu hoạch không nhỏ 13/04/2022
2746 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3283: Ngày đại hôn 1 13/04/2022
2747 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3284: Ngày đại hôn 2 13/04/2022
2748 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3285: Chưa từng có ai 13/04/2022
2749 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3286: Ôn nhu kiều diễm 1 13/04/2022
2750 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3287: Ôn nhu kiều diễm 2 13/04/2022
2751 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3288: Như mơ như ảo 1 13/04/2022
2752 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3289: Như mơ như ảo 2 13/04/2022
2753 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3290: Tề tụ tại Thiên Vân đảo 13/04/2022
2754 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3291: Mẫu tử nhận nhau 1 13/04/2022
2755 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3292: Mẫu tử nhận nhau 2 13/04/2022
2756 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3293: Một bầy thiên kim 13/04/2022
2757 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3294: Biến hóa quỷ dị 1 13/04/2022
2758 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3295: Biến hóa quỷ dị 2 13/04/2022
2759 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3296: Dung hợp Tứ Thần quyết 13/04/2022
2760 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3297: Vây quét Linh Vũ giới 1 13/04/2022
2761 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3298: Vây quét Linh Vũ giới 2 13/04/2022
2762 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3299: Hung thủ năm đó 13/04/2022
2763 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3300: Thiên Huyễn Âm Hỏa 1 13/04/2022
2764 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3301: Thiên Huyễn Âm Hỏa 2 13/04/2022
2765 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3302: Chỗ tốt cực lớn 13/04/2022
2766 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3303: Đại quân địa ngục 1 13/04/2022
2767 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3304: Đại quân địa ngục 2 13/04/2022
2768 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3305: Phi Linh rung động 13/04/2022
2769 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3306: Bị cắn nuốt ngược lại 13/04/2022
2770 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3307: Cùng bị trọng thương 13/04/2022
2771 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3308: Ba người liên thủ 13/04/2022
2772 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3309: Cừu nhân giết vợ 13/04/2022
2773 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3310: Vô Song báo thù 13/04/2022
2774 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3311: Có an bài khác 13/04/2022
2775 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3312: Thời gian không nhiều lắm 13/04/2022
2776 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3313: Thời gian đã đến 13/04/2022
2777 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3314: Đế giả tề tụ 13/04/2022
2778 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3315: Bọn chuột nhắt phương nào? 13/04/2022
2779 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3316: Dương Quá kinh người 13/04/2022
2780 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3317: Mở rộng tầm mắt 13/04/2022
2781 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3318: Triệu hoán bắt đầu 13/04/2022
2782 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3319: Tiến vào Thiên Trủng 13/04/2022
2783 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3320: Bên trong địa tâm 13/04/2022
2784 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3321: Cuốn vào bên trong 13/04/2022
2785 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3322: Liên thủ đối phó 13/04/2022
2786 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3323: Tử Lôi áp chế 13/04/2022
2787 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3324: Chờ đợi 13/04/2022
2788 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3325: Bán linh vật 1 13/04/2022
2789 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3326: Bán linh vật 2 13/04/2022
2790 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3327: Linh Ma thượng nhân 1 13/04/2022
2791 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3328: Linh Ma thượng nhân 2 13/04/2022
2792 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3329: Chỗ tốt của thôn phệ 13/04/2022
2793 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3330: Linh Đế nhị trọng 1 13/04/2022
2794 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3331: Linh Đế nhị trọng 2 13/04/2022
2795 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3332: Sau lưng Địa Viêm 13/04/2022
2796 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3333: Đại trận tự nhiên 1 13/04/2022
2797 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3334: Đại trận tự nhiên 2 13/04/2022
2798 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3335: Thu hết 13/04/2022
2799 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3336: Không gian cấm chế 1 13/04/2022
2800 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3337: Không gian cấm chế 2 13/04/2022
2801 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3338: Gặp gỡ, đối đầu 13/04/2022
2802 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3339: Động thủ thì sao? 1 13/04/2022
2803 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3340: Động thủ thì sao? 2 13/04/2022
2804 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3341: Đối chiến 13/04/2022
2805 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3342: Kế trong kế 1 13/04/2022
2806 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3343: Kế trong kế 2 13/04/2022
2807 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3344: Dẫn cá mắc câu 13/04/2022
2808 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3345: Lần nữa đột phá 1 13/04/2022
2809 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3346: Lần nữa đột phá 2 13/04/2022
2810 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3347: Trên đường đi gặp người quen 13/04/2022
2811 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3348: Quảng trường mộ địa 1 13/04/2022
2812 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3349: Quảng trường mộ địa 2 13/04/2022
2813 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3350: Ra vẻ lĩnh ngộ 1 13/04/2022
2814 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3351: Ra vẻ lĩnh ngộ 2 13/04/2022
2815 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3352: Đằng đằng sát khí 13/04/2022
2816 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3353: Con hổ, mèo bệnh (1) 13/04/2022
2817 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3354: Con hổ, mèo bệnh (2) 13/04/2022
2818 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3355: Chà đạp Hậu Điền 13/04/2022
2819 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3356: Đao pháp khủng bố 1 13/04/2022
2820 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3357: Đao pháp khủng bố 2 13/04/2022
2821 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3358: Trang B sẽ bị sét đánh! 13/04/2022
2822 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3359: Tiến vào bên trong 1 13/04/2022
2823 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3360: Tiến vào bên trong 2 13/04/2022
2824 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3361: Dường như đã gặp 13/04/2022
2825 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3362: Chỗ tốt 1 13/04/2022
2826 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3363: Chỗ tốt 2 13/04/2022
2827 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3364: Vũ Đế ngũ trọng 13/04/2022
2828 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3365: Thiên Đế xuất hiện 1 13/04/2022
2829 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3366: Thiên Đế xuất hiện 2 13/04/2022
2830 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3367: Át chủ bài của Hoàng tộc 13/04/2022
2831 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3368: Thay đổi quy tắc 1 13/04/2022
2832 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3369: Thay đổi quy tắc 2 13/04/2022
2833 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3370: Thiên Thư đều xuất hiện 13/04/2022
2834 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3371: Cửu tự chân ngôn 1 13/04/2022
2835 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3372: Cửu tự chân ngôn 2 13/04/2022
2836 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3373: Bốn người đối chiến 13/04/2022
2837 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3374: Vũ Đế thất trọng 1 13/04/2022
2838 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3375: Vũ Đế thất trọng 2 13/04/2022
2839 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3376: Trên Lục Thiếu Du 1 13/04/2022
2840 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3377: Trên Lục Thiếu Du 2 13/04/2022
2841 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3378: Chúng Hoàng chi hoàng 13/04/2022
2842 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3379: Chống lại Hổ Khiếu 1 13/04/2022
2843 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3380: Chống lại Hổ Khiếu 2 13/04/2022
2844 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3381: Một người khác hoàn toàn 13/04/2022
2845 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3382: So Linh hồn lực 13/04/2022
2846 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3383: Át chủ bài cuối cùng 1 13/04/2022
2847 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3384: Át chủ bài cuối cùng 2 13/04/2022
2848 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3385: Tiểu Long đốn ngộ 1 13/04/2022
2849 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3386: Tiểu Long đốn ngộ 2 13/04/2022
2850 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3387: Tử Thần Quyết 13/04/2022
2851 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3388: Cơ duyên của Tiểu Long 1 13/04/2022
2852 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3389: Cơ duyên của Tiểu Long 2 13/04/2022
2853 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3390: Hội tụ chín bản 13/04/2022
2854 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3391: Tan thành mây khói 1 13/04/2022
2855 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3392: Tan thành mây khói 2 13/04/2022
2856 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3393: Tuyệt đối ngoài ý muốn 13/04/2022
2857 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3394: Vạch trần che giấu 1 13/04/2022
2858 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3395: Vạch trần che giấu 2 13/04/2022
2859 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3396: Chỉ có thể trao đổi 1 13/04/2022
2860 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3397: Chỉ có thể trao đổi 2 13/04/2022
2861 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3398: Đại chiến cuối cùng 13/04/2022
2862 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3399: Thực lực của giới chủ 1 13/04/2022
2863 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3400: Thực lực của giới chủ 2 13/04/2022
2864 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3401: Xuất động U Minh 13/04/2022
2865 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3402: Biết rõ tất cả 1 13/04/2022
2866 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3403: Biết rõ tất cả 2 13/04/2022
2867 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3404: Thân phận của giới chủ 1 13/04/2022
2868 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3405: Thân phận của giới chủ 2 13/04/2022
2869 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3406: Phân thân bị đoạt 13/04/2022
2870 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3407: Mở cho ta 1 13/04/2022
2871 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3408: Mở cho ta 2 13/04/2022
2872 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3409: Chí thánh hàng lâm 1 13/04/2022
2873 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3410: Chí thánh hàng lâm 2 13/04/2022
2874 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3411: Hung hăng càn quấy cái rắm 13/04/2022
2875 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3412: Thời Gian Thác Loạn 1 13/04/2022
2876 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3413: Thời Gian Thác Loạn 2 13/04/2022
2877 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3414: Thì ra là ngươi 1 13/04/2022
2878 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3415: Thì ra là ngươi 2 13/04/2022
2879 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3416: Một trong những điều che giấu 13/04/2022
2880 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3417: Một đời kiêu hùng 13/04/2022
2881 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3418: Tính toán chung cực 1 13/04/2022
2882 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3419: Tính toán chung cực 2 13/04/2022
2883 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3420: Ngươi cắn ta? 1 13/04/2022
2884 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3421: Ngươi cắn ta? 2 13/04/2022
2885 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3422: Thiên uy mênh mông 13/04/2022
2886 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3423: Rốt cuộc cũng có động tác 1 13/04/2022
2887 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3424: Rốt cuộc cũng có động tác 2 13/04/2022
2888 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3425: Kim đao phát uy 13/04/2022
2889 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3426: Gặp mặt Thiên Đế 1 13/04/2022
2890 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3427: Gặp mặt Thiên Đế 2 13/04/2022
2891 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3428: Đại thế giới 1 13/04/2022
2892 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3429: Đại thế giới 2 13/04/2022
2893 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3430: Luân phiên đả kích 13/04/2022
2894 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3431: Không đề 13/04/2022
2895 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3432: Thiên Thư hóa ấn 1 13/04/2022
2896 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3433: Thiên Thư hóa ấn 2 13/04/2022
2897 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3434: Linh quả cấp thấp 1 13/04/2022
2898 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3435: Linh quả cấp thấp 2 13/04/2022
2899 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3436: Thiên địa biến hóa 13/04/2022
2900 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3437: Sáu năm tám tháng 1 13/04/2022
2901 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3438: Sáu năm tám tháng 2 13/04/2022
2902 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3439: Thế giới hỗn độn 13/04/2022
2903 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3440: Biến hóa trong cơ thể 1 13/04/2022
2904 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3441: Biến hóa trong cơ thể 2 13/04/2022
2905 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3442: Khống chế tất cả 13/04/2022
2906 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3443: Kim đao ẩn giấu 1 13/04/2022
2907 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3444: Kim đao ẩn giấu 2 13/04/2022
2908 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3445: Chỗ tốt chân chính 13/04/2022
2909 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3446: Thế giới đạo phỉ 13/04/2022
2910 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3447: Thiên địa nguyên lực 1 13/04/2022
2911 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3448: Thiên địa nguyên lực 2 13/04/2022
2912 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3449: Chuẩn bị lưu lạc 13/04/2022
2913 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3450: Áo nghĩa chi nguyên 1 13/04/2022
2914 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3451: Áo nghĩa chi nguyên 2 13/04/2022
2915 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3452: Bốn đại áo nghĩa 13/04/2022
2916 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3453: Chọc phiền toái 13/04/2022
2917 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3454: Phát uy 1 13/04/2022
2918 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3455: Phát uy 2 13/04/2022
2919 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3456: Sẽ thành thân thuộc 13/04/2022
2920 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3457: Chúng ta nhớ phụ thân 1 13/04/2022
2921 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3458: Chúng ta nhớ phụ thân 2 13/04/2022
2922 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3459: Bắt đầu an bài 13/04/2022
2923 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3460: Ngông nghênh 13/04/2022
2924 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3461: Lại xuất phát 1 13/04/2022
2925 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3462: Lại xuất phát 2 13/04/2022
2926 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3463: Tiến vào tân thế giới 13/04/2022
2927 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3464: Thôn phệ áo nghĩa 1 13/04/2022
2928 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3465: Thôn phệ áo nghĩa 2 13/04/2022
2929 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3466: Trong nhẫn trữ vật 13/04/2022
2930 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3467: Ô Thử Trọng Chuy 13/04/2022
2931 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3468: Hàng lâm Linh Vũ 13/04/2022
2932 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3469: Ngươi chết chắc 13/04/2022
2933 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3470: Tiểu Long ra khỏi Thiên mộ 1 13/04/2022
2934 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3471: Tiểu Long ra khỏi Thiên mộ 2 13/04/2022
2935 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3472: Đánh chết Phá Giới Cảnh 13/04/2022
2936 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3473: Tiểu Long phát uy 13/04/2022
2937 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3474: Hỏa áo nghĩa chi nguyên 1 13/04/2022
2938 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3475: Hỏa áo nghĩa chi nguyên 2 13/04/2022
2939 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3476: Phụ thân thật lợi hại 13/04/2022
2940 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3477: Mọi người chờ mong 13/04/2022
2941 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3478: Thế giới của ta 1 13/04/2022
2942 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3479: Thế giới của ta 2 13/04/2022
2943 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3480: Luyện hóa áo nghĩa 13/04/2022
2944 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3481: Tác dụng biến thái 13/04/2022
2945 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3482: Tiến bộ cực lớn 1 13/04/2022
2946 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3483: Tiến bộ cực lớn 2 13/04/2022
2947 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3484: Lão Ảnh an bài 13/04/2022
2948 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3485: Ngươi là thổ dân 13/04/2022
2949 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3486: Tinh thạch thế giới 13/04/2022
2950 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3487: Chỗ tốt của tinh thạch 1 13/04/2022
2951 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3488: Chỗ tốt của tinh thạch 2 13/04/2022
2952 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3489: Rời khỏi Linh Vũ 13/04/2022
2953 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3490: Tai họa bất ngờ 13/04/2022
2954 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3491: Bị người vây công 1 13/04/2022
2955 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3492: Bị người vây công 2 13/04/2022
2956 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3493: Chịu khổ bị bắt 13/04/2022
2957 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3494: Nữ tử kính trang 1 13/04/2022
2958 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3495: Nữ tử kính trang 2 13/04/2022
2959 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3496: Khúc chiết ly kỳ 13/04/2022
2960 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3497: Phạm Kiếm Nhân 13/04/2022
2961 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3498: Tử Linh Thánh Dịch 1 13/04/2022
2962 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3499: Tử Linh Thánh Dịch 2 13/04/2022
2963 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3500: Liều mạng chạy trốn 13/04/2022
2964 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3501: Xuất Thù Tạ Lệnh 14/04/2022
2965 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3502: Tâm tư Phạm Sàm 14/04/2022
2966 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3503: Thải Hồng Cốc 1 14/04/2022
2967 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3504: Thải Hồng Cốc 2 14/04/2022
2968 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3505: Ma Linh Yêu Nữ 14/04/2022
2969 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3506: Trong Thải Hồng điện 14/04/2022
2970 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3507: Bát gia nhị minh 1 14/04/2022
2971 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3508: Bát gia nhị minh 2 14/04/2022
2972 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3509: Buồn rầu vì tiền 14/04/2022
2973 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3510: Ngoài dự đoán mọi người 14/04/2022
2974 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3511: Lại bái sư 1 14/04/2022
2975 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3512: Lại bái sư 2 14/04/2022
2976 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3513: Lại bái sư 3 14/04/2022
2977 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3514: Rời khỏi Thải Hồng 14/04/2022
2978 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3515: Chém giết Hồng Khôn 14/04/2022
2979 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3516: Chạy ra khỏi đại điện 1 14/04/2022
2980 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3517: Chạy ra khỏi đại điện 2 14/04/2022
2981 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3518: Ngươi sẽ hối hận 14/04/2022
2982 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3519: Đồ sát Phá Giới 14/04/2022
2983 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3520: Hủy diệt giết chóc 14/04/2022
2984 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3521: Đào thoát hiểm cảnh 14/04/2022
2985 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3522: Sơn mạch Cổ Lan 14/04/2022
2986 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3523: Gặp lại người quen 1 14/04/2022
2987 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3524: Gặp lại người quen 2 14/04/2022
2988 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3525: Ăn Tử Linh 14/04/2022
2989 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3526: Trực tiếp đột phá 14/04/2022
2990 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3527: Khu trừ độc thư 1 14/04/2022
2991 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3528: Khu trừ độc thư 2 14/04/2022
2992 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3529: Bán giá tốt 14/04/2022
2993 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3530: Hoàng Kim Long Viên 14/04/2022
2994 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3531: Tây Phương Cầu Bại 14/04/2022
2995 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3532: Cấm địa 1 14/04/2022
2996 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3533: Cấm địa 2 14/04/2022
2997 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3534: Huynh không ra huynh, đệ không ra đệ 14/04/2022
2998 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3535: Yêu nữ và Đỗ Lộc 14/04/2022
2999 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3536: Thiên khôi cao giai 1 14/04/2022
3000 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3537: Thiên khôi cao giai 2 14/04/2022
3001 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3538: Bị ép tiến vào 14/04/2022
3002 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3539: Dung nham cấm chế 14/04/2022
3003 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3540: Hài cốt hình người 1 14/04/2022
3004 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3541: Hài cốt hình người 2 14/04/2022
3005 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3542: Vấn hậu đại gia 14/04/2022
3006 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3543: Táng gia bại sản 14/04/2022
3007 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3544: Không bái sư 14/04/2022
3008 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3545: Tâm địa lương thiện 1 14/04/2022
3009 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3546: Tâm địa lương thiện 2 14/04/2022
3010 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3546: Tâm địa lương thiện 2 14/04/2022
3011 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3547: Cảm giác mỹ diệu 14/04/2022
3012 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3548: Tam Kỳ lão nhân 14/04/2022
3013 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3549: Lai lịch Viên Lang 14/04/2022
3014 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3550: Tu vị hạn chế 1 14/04/2022
3015 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3551: Tu vị hạn chế 2 14/04/2022
3016 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3552: Thôn phệ tu luyện 14/04/2022
3017 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3553: Huyết Lục biến hóa 14/04/2022
3018 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3554: Lựa chọn thứ ba 1 14/04/2022
3019 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3555: Lựa chọn thứ ba 2 14/04/2022
3020 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3556: Gặp ngẫu nhiên trên đường đi 14/04/2022
3021 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3557: Kế hoạch lớn 14/04/2022
3022 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3558: Chiêu cũ cách dùng mới 1 14/04/2022
3023 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3559: Chiêu cũ cách dùng mới 2 14/04/2022
3024 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3560: Thật trắng 14/04/2022
3025 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3561: Rời khỏi Vạn Cổ Thế Giới 14/04/2022
3026 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3562: Thị Hoang Thế Giới hỗn loạn 14/04/2022
3027 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3563: Thị Huyết Giáo 1 14/04/2022
3028 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3564: Thị Huyết Giáo 2 14/04/2022
3029 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3565: Ta tên là Phạm Thống 14/04/2022
3030 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3566: Giải quyết phiền toái 14/04/2022
3031 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3567: Thiên phú như thế 1 14/04/2022
3032 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3568: Thiên phú như thế 2 14/04/2022
3033 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3569: Huyết sát thâm uyên 14/04/2022
3034 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3570: Đại hồn anh lại ra tay 14/04/2022
3035 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3571: Ta tên là Tĩnh Thần 1 14/04/2022
3036 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3572: Ta tên là Tĩnh Thần 2 14/04/2022
3037 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3573: Cởi bỏ đại trận 14/04/2022
3038 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3574: Vật khủng bố xuất thế 14/04/2022
3039 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3575: Hòa thượng béo gầy và Cốt Hải 14/04/2022
3040 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3576: Hài cốt và vật kỳ lạ 14/04/2022
3041 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3577: Kim Viên chiến Huyết Đoạn Hồn 1 14/04/2022
3042 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3578: Kim Viên chiến Huyết Đoạn Hồn 2 14/04/2022
3043 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3579: Bắt đầu đối kháng chính diện 14/04/2022
3044 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3580: Miểu sát Lệ Quỷ 14/04/2022
3045 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3581: Oanh Thiên chiến hạm cường hãn 1 14/04/2022
3046 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3582: Oanh Thiên chiến hạm cường hãn 2 14/04/2022
3047 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3583: Sẽ không phản khống 14/04/2022
3048 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3584: Phản khống thế nào? 14/04/2022
3049 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3585: Dùng đạo của người trả cho người 1 14/04/2022
3050 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3586: Dùng đạo của người trả cho người 2 14/04/2022
3051 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3587: Bắt đầu kế hoạch 14/04/2022
3052 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3588: Vật đặc biệt biến hóa 1 14/04/2022
3053 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3589: Vật đặc biệt biến hóa 2 14/04/2022
3054 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3590: Chúc mừng chủ nhân 14/04/2022
3055 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3591: Thanh Trụ Hư Không Dực 14/04/2022
3056 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3592: Tìm kiếm giúp đỡ 14/04/2022
3057 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3593: Hòa thượng béo bi thảm 14/04/2022
3058 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3594: Thế lực mới hình thành 14/04/2022
3059 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3595: Vây công Huyết Đoạn Hồn 14/04/2022
3060 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3596: Cảm giác một đêm phát tài 14/04/2022
3061 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3597: Mua sắm tài liệu 14/04/2022
3062 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3598: Chọc ai, gây ai? 14/04/2022
3063 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3599: Uy phong ngập trời 14/04/2022
3064 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3600: Linh Thứu Tháp và Đông Tinh Xã 1 14/04/2022
3065 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3601: Linh Thứu Tháp và Đông Tinh Xã 2 14/04/2022
3066 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3602: Hạ trưởng lão và Kiếm Đoạn Hồn 14/04/2022
3067 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3603: Mua sắm lớn 14/04/2022
3068 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3604: Xin mời gia nhập 1 14/04/2022
3069 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3605: Xin mời gia nhập 2 14/04/2022
3070 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3606: Song hạm hiển uy 14/04/2022
3071 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3607: Đối chiến Bạch Kinh Đường 14/04/2022
3072 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3608: Nước ấm nấu ếch 14/04/2022
3073 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3609: Giết người không thấy máu 14/04/2022
3074 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3610: Tiểu Long và Tĩnh Thần công chúa 14/04/2022
3075 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3611: Có người đánh tới tận cửa 14/04/2022
3076 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3612: Diệu Thủ Mạc Không 1 14/04/2022
3077 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3613: Diệu Thủ Mạc Không 2 14/04/2022
3078 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3614: Ta muốn kết hôn với ngươi 14/04/2022
3079 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3615: Liệt Hỏa Môn có động tác 14/04/2022
3080 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3616: Liệt Hỏa Môn xâm phạm 1 14/04/2022
3081 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3617: Liệt Hỏa Môn xâm phạm 2 14/04/2022
3082 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3618: Yêu nữ hiển uy 14/04/2022
3083 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3619: Thông Thiên Đan và Huyền Nguyên Đan 14/04/2022
3084 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3620: Mua chuộc lòng người 1 14/04/2022
3085 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3621: Mua chuộc lòng người 2 14/04/2022
3086 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3622: Đột phá dễ dàng 14/04/2022
3087 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3623: Tu luyện vô tình 14/04/2022
3088 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3624: Mỹ phu nhân và cương hỏa 14/04/2022
3089 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3625: Nữ tử áo đen khủng bố 1 14/04/2022
3090 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3626: Nữ tử áo đen khủng bố 2 14/04/2022
3091 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3627: Huyễn Sát Thiên Cương Trận hiển uy 1 14/04/2022
3092 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3628: Huyễn Sát Thiên Cương Trận hiển uy 2 14/04/2022
3093 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3629: Thông Thiên cảnh thì sao? 14/04/2022
3094 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3630: Đại địa Thiên Viên giận dữ 1 14/04/2022
3095 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3631: Đại địa Thiên Viên giận dữ 2 14/04/2022
3096 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3632: Áo nghĩa chi nguyên 1 14/04/2022
3097 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3633: Áo nghĩa chi nguyên 2 14/04/2022
3098 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3634: Tướng công, thiếp tới cứu chàng 14/04/2022
3099 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3635: Thôn phệ linh hồn phân thân 1 14/04/2022
3100 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3636: Thôn phệ linh hồn phân thân 2 14/04/2022
3101 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3637: Hỗn Độn Âm Dương Quyết 1 14/04/2022
3102 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3638: Hỗn Độn Âm Dương Quyết 2 14/04/2022
3103 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3639: Không minh tiểu thiên thế giới 14/04/2022
3104 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3640: Đại lục Linh Vũ biến hóa 1 14/04/2022
3105 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3641: Đại lục Linh Vũ biến hóa 2 14/04/2022
3106 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3642: Thứ lão nhân gia lưu lại 14/04/2022
3107 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3643: Lưu lại bảo vật 1 14/04/2022
3108 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3644: Lưu lại bảo vật 2 14/04/2022
3109 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3645: Dung hợp linh khí áo nghĩa 1 14/04/2022
3110 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3646: Dung hợp linh khí áo nghĩa 2 14/04/2022
3111 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3647: Uy năng của hồn linh khải giáp 14/04/2022
3112 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3648: Đấu giá trên trời 1 14/04/2022
3113 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3649: Đấu giá trên trời 2 14/04/2022
3114 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3650: Không đề 14/04/2022
3115 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3651: Bảo vật đột nhiên tới 1 14/04/2022
3116 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3652: Bảo vật đột nhiên tới 2 14/04/2022
3117 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3653: Sư phụ 1 14/04/2022
3118 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3654: Sư phụ 2 14/04/2022
3119 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3655: Diêu Quang Thất Sát môn 14/04/2022
3120 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3656: Lục Thiếu Du, Diêu Quang 1 14/04/2022
3121 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3657: Lục Thiếu Du, Diêu Quang 2 14/04/2022
3122 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3658: Một cái tát đập bay 14/04/2022
3123 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3659: Nhị đương gia tới 1 14/04/2022
3124 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3660: Nhị đương gia tới 2 14/04/2022
3125 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3661: Cười lớn 1 14/04/2022
3126 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3662: Cười lớn 2 14/04/2022
3127 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3663: Phi Hổ chiến hạm tam cấp 14/04/2022
3128 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3664: Kỳ hồn bí pháp 1 14/04/2022
3129 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3665: Kỳ hồn bí pháp 2 14/04/2022
3130 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3666: Bái kiến sư tổ 14/04/2022
3131 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3667: Thành sư thúc 1 14/04/2022
3132 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3668: Thành sư thúc 2 14/04/2022
3133 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3669: Hổ Sơn không may 1 14/04/2022
3134 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3670: Hổ Sơn không may 2 14/04/2022
3135 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3671: Một mình xông vào Thất Sát môn 14/04/2022
3136 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3672-1: Dùng một địch năm 1 14/04/2022
3137 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3672-2: Dùng một địch năm 2 14/04/2022
3138 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3673: Thất Tinh Thiên Sát trận 14/04/2022
3139 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3674: Thất Tinh Thiên Sát 1 14/04/2022
3140 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3675: Thất Tinh Thiên Sát 2 14/04/2022
3141 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3676: Gặp lại hai người quen 14/04/2022
3142 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3677: Vận dụng Long Hồn Kiếm giáp 1 14/04/2022
3143 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3678: Vận dụng Long Hồn Kiếm giáp 2 14/04/2022
3144 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3679: Người đứng sau màn 14/04/2022
3145 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3680: Đoạn Linh Tuyệt Thể 1 14/04/2022
3146 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3681: Đoạn Linh Tuyệt Thể 2 14/04/2022
3147 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3682: Tẩy trừ Phi Linh môn 14/04/2022
3148 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3683: Dương Hồn Tu La 1 14/04/2022
3149 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3684: Dương Hồn Tu La 2 14/04/2022
3150 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3685: Có người tới báo thù 1 14/04/2022
3151 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3686: Có người tới báo thù 2 14/04/2022
3152 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3687: Linh Sơn tam thứu 14/04/2022
3153 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3688: Bắt đầu liên minh 1 14/04/2022
3154 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3689: Bắt đầu liên minh 2 14/04/2022
3155 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3690: Thất Sát môn đổi chủ 14/04/2022
3156 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3691: Một năm sau 14/04/2022
3157 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3692: Thời gian cực nhanh 14/04/2022
3158 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3693: Chuẩn bị phản kích 14/04/2022
3159 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3694: Thiên uy sở trí, thiên địa áp chế 14/04/2022
3160 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3695: Bạch Kinh Đường phát uy 1 14/04/2022
3161 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3696: Bạch Kinh Đường phát uy 2 14/04/2022
3162 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3697: Phạm Thống đau lòng 14/04/2022
3163 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3698: Âm Minh Linh Quỷ thủ 14/04/2022
3164 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3699: Tấm bia đá lớn 14/04/2022
3165 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3700: Trợ giúp 14/04/2022
3166 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3701: Sở thích đồng tính 14/04/2022
3167 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3702: Hắc Thủy ngục giam 14/04/2022
3168 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3703: Độc Giác địa long 14/04/2022
3169 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3704: Bắt sống Độc Giác địa long 14/04/2022
3170 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3705: Cuồng ngược Độc Giác Địa Long 14/04/2022
3171 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3706: Địa Long đầu hàng 14/04/2022
3172 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3707: Tiếp tục bày thủ đoạn 14/04/2022
3173 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3708: Du Long Đường Ngũ cùng Hỏa Hổ 14/04/2022
3174 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3709: Lâm trận phản chiến 14/04/2022
3175 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3710: Đại chiến kết thúc 14/04/2022
3176 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3711: Thực lực lại tiến 1 14/04/2022
3177 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3712: Thực lực lại tiến 2 14/04/2022
3178 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3713: Âm Quỷ ủy khuất 14/04/2022
3179 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3714: Đi trước Liệt Hỏa môn 14/04/2022
3180 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3715: Một trận chiến định càn khôn 14/04/2022
3181 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3716: Cường hãn đối kháng 1 14/04/2022
3182 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3717: Cường hãn đối kháng 2 14/04/2022
3183 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3718: Hoàn toàn phát điên 14/04/2022
3184 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3719: Người Đông Tinh xã tới 14/04/2022
3185 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3720: Muốn Long Hồn kiếm giáp 14/04/2022
3186 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3721: Ném ra lá bài tẩy 14/04/2022
3187 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3722: Bắt sống Thiên Hỏa, Địa Hỏa 14/04/2022
3188 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3723: Ngày sau dễ gặp lại 14/04/2022
3189 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3724: Đổ bạc sinh tử 14/04/2022
3190 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3725: Thập Phương Vũ Trụ Ấn 14/04/2022
3191 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3726: Phát hiện Hắc Thủy ngục giam 14/04/2022
3192 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3727: Khắp nơi tề tụ Liệt Hỏa thành 14/04/2022
3193 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3728: Thất Tinh hợp bích 14/04/2022
3194 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3729: Sự tình của Vấn Thân Mạc 14/04/2022
3195 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3730: Vạn Tù chí tôn 1 14/04/2022
3196 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3731: Vạn Tù chí tôn 2 14/04/2022
3197 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3732: Trong sa mạc Hoang Vu 14/04/2022
3198 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3733: Xem ai muốn chết 14/04/2022
3199 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3734: Người Hỗn Độn thế giới tới 14/04/2022
3200 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3735: Bốn người đuổi giết 14/04/2022
3201 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3736: Di tích xuất hiện 14/04/2022
3202 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3737: Dạ Xoa hiển uy 1 14/04/2022
3203 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3738: Dạ Xoa hiển uy 2 14/04/2022
3204 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3739: Đại đạo hồn tinh 14/04/2022
3205 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3740: Thạch thất đại điện 14/04/2022
3206 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3741: Không muốn sống nữa 14/04/2022
3207 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3742: Bán đạo cảnh 14/04/2022
3208 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3743: Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt 14/04/2022
3209 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3744: Có thù báo thù 14/04/2022
3210 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3745: Quyết đấu đỉnh cao 14/04/2022
3211 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3746: Ánh sáng đom đóm 1 14/04/2022
3212 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3747: Ánh sáng đom đóm 2 14/04/2022
3213 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3748: Sát phạt quyết đoán 14/04/2022
3214 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3749: Đại điện trên đảo hoang mở ra 14/04/2022
3215 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3750: Tù Tôn cấm địa 1 14/04/2022
3216 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3751: Tù Tôn cấm địa 2 14/04/2022
3217 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3752: Bảy người liên thủ 14/04/2022
3218 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3753: Bắc Đẩu Thất Tinh Khốn Ma trận 14/04/2022
3219 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3754: Cường giả Tuyên Cổ Cảnh 1 14/04/2022
3220 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3755: Cường giả Tuyên Cổ Cảnh 2 14/04/2022
3221 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3756: Ngươi không biết không sợ 14/04/2022
3222 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3757: Đối kháng Tuyên Cổ Cảnh 14/04/2022
3223 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3758: Quyết đấu khủng bố 14/04/2022
3224 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3759: Thời khắc cuối cùng 1 14/04/2022
3225 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3760: Thời khắc cuối cùng 2 14/04/2022
3226 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3761: Dung Thế Niết Bàn 14/04/2022
3227 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3762: Buồn, thiên địa ảm đạm 14/04/2022
3228 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3763: Một kích mạnh nhất 14/04/2022
3229 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3764: Hiệu quả như nhau 1 14/04/2022
3230 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3765: Hiệu quả như nhau 2 14/04/2022
3231 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3766: Biển máu 14/04/2022
3232 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3767: Thị Hoang Thế Giới cải biến 14/04/2022
3233 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3768: Ngũ hành tương dung 1 14/04/2022
3234 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3769: Ngũ hành tương dung 2 14/04/2022
3235 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3770: Quan sát Linh Vũ Thế Giới 14/04/2022
3236 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3771: Đại chiến bắt đầu (1) 14/04/2022
3237 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3772: Đại chiến bắt đầu 2 14/04/2022
3238 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3773: Nguy trong sớm tối 14/04/2022
3239 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3774: Thực lực Mạc Kình Thiên 14/04/2022
3240 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3775: Thái thượng trưởng lão 14/04/2022
3241 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3776: Hắn trở về 1 14/04/2022
3242 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3777: Hắn trở về 2 14/04/2022
3243 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3778: Âm dương ngũ hành 14/04/2022
3244 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3779: Dễ như trở bàn tay 14/04/2022
3245 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3780: Huyết Thiên Đế quyết định 1 14/04/2022
3246 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3781: Huyết Thiên Đế quyết định 2 14/04/2022
3247 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3782: Huyết Thiên Đế quyết định 3 14/04/2022
3248 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3783: Hộ môn tôn sứ 14/04/2022
3249 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3784: Quyết đấu 14/04/2022
3250 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3785: Đây là phát tài 14/04/2022
3251 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3786: Một năm qua đi 1 14/04/2022
3252 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3787: Một năm qua đi 2 14/04/2022
3253 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3788: Rời khỏi Thị Hoang thế giới 14/04/2022
3254 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3789: Nữ tử tuyệt mỹ 1 14/04/2022
3255 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3790: Nữ tử tuyệt mỹ 2 14/04/2022
3256 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3791: So nhiều người sao? 14/04/2022
3257 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3792: Miểu sát Thông Thiên cảnh 1 14/04/2022
3258 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3793: Miểu sát Thông Thiên cảnh 2 14/04/2022
3259 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3794: Đánh chết Đỗ Lộc 14/04/2022
3260 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3795: Ngươi có tư cách gì? 1 14/04/2022
3261 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3796: Ngươi có tư cách gì? 2 14/04/2022
3262 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3797: Lại thu một đồ 1 14/04/2022
3263 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3798: Lại thu một đồ 2 14/04/2022
3264 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3799: Mật địa Hoang Vu 14/04/2022
3265 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3800: Sơn mạch hoang vu 1 14/04/2022
3266 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3801: Sơn mạch hoang vu 2 14/04/2022
3267 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3802: Tiến vào mật địa 14/04/2022
3268 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3803: Phát hiện thạch bích 1 14/04/2022
3269 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3804: Phát hiện thạch bích 1 14/04/2022
3270 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3805: Hoang Vu đạo tôn 14/04/2022
3271 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3806: Thủy Tính dương hoa 1 14/04/2022
3272 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3807: Thủy Tính dương hoa 2 14/04/2022
3273 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3808: Gặp lại người quen 14/04/2022
3274 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3809: Hướng Tiền Trùng 1 14/04/2022
3275 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3810: Hướng Tiền Trùng 2 14/04/2022
3276 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3811: Ai là con sâu cái kiến, ai là bọ chó? 14/04/2022
3277 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3812: Khí huyết công tâm 1 14/04/2022
3278 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3813: Khí huyết công tâm 2 14/04/2022
3279 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3814: Vạn chúng chú mục 14/04/2022
3280 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3815: Ta ghét nhất bị uy hiếp 1 14/04/2022
3281 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3816: Ta ghét nhất bị uy hiếp 2 14/04/2022
3282 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3817: Đại quân tiếp cận 1 14/04/2022
3283 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3818: Đại quân tiếp cận 2 14/04/2022
3284 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3819: Đại quân tiếp cận, kính mời chưởng môn 14/04/2022
3285 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3820: Phi Linh môn vây công 1 14/04/2022
3286 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3821: Phi Linh môn vây công 2 14/04/2022
3287 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3822: Vạn Thiên tạp Hồng cấp 14/04/2022
3288 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3823: Uy của quần hạm 1 14/04/2022
3289 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3824: Uy của quần hạm 2 14/04/2022
3290 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3825: Thái A ra tay 1 14/04/2022
3291 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3826: Thái A ra tay 2 14/04/2022
3292 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3827: Tà Kiếm Tam sát 14/04/2022
3293 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3828: Một mình chiến một trận 1 14/04/2022
3294 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3829: Một mình chiến một trận 2 14/04/2022
3295 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3830: Giờ này ngày này 14/04/2022
3296 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3831: Vân dụng, ẩn tàng 1 14/04/2022
3297 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3832: Vân dụng, ẩn tàng 2 14/04/2022
3298 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3833: Ẩn dấu thực lực 14/04/2022
3299 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3834: Một đao đánh chết 1 14/04/2022
3300 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3835: Một đao đánh chết 2 14/04/2022
3301 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3836: Đại phát 1 14/04/2022
3302 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3837: Đại phát 2 14/04/2022
3303 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3838: Quy tắc 14/04/2022
3304 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3839: Trấn thế tháp 1 14/04/2022
3305 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3840: Trấn thế tháp 2 14/04/2022
3306 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3841: Tứ đại thế lực 14/04/2022
3307 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3842: Rời khỏi Linh Vũ thế giới 1 14/04/2022
3308 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3843: Rời khỏi Linh Vũ thế giới 2 14/04/2022
3309 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3844: Áo nghĩa bổn nguyên 1 14/04/2022
3310 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3845: Áo nghĩa bổn nguyên 2 14/04/2022
3311 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3846: Hoàng gia và Tôn gia 14/04/2022
3312 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3847: Đấu giá bắt đầu 1 14/04/2022
3313 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3848: Đấu giá bắt đầu 2 14/04/2022
3314 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3849: Đấu giá áo nghĩa bổn nguyên 1 14/04/2022
3315 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3850: Đấu giá áo nghĩa bổn nguyên 2 14/04/2022
3316 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3851: Kích thích Hướng Hầu Minh 1 14/04/2022
3317 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3852: Kích thích Hướng Hầu Minh 2 14/04/2022
3318 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3853: Kích thích Hướng Hầu Minh 3 14/04/2022
3319 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3854: Bốn thế lực lớn tế tụ 14/04/2022
3320 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3855: Tầng thứ chín 1 14/04/2022
3321 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3856: Tầng thứ chín 2 14/04/2022
3322 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3857: Thôn phệ linh hồn bổn nguyên 1 14/04/2022
3323 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3858: Thôn phệ linh hồn bổn nguyên 2 14/04/2022
3324 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3859: Đột phá trong Trấn Thế tháp 14/04/2022
3325 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3860: Bốn người cuối cùng 1 14/04/2022
3326 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3861: Bốn người cuối cùng 2 14/04/2022
3327 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3862: Ba người vừa mới tiến ra 14/04/2022
3328 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3863: Hoài Viễn Khôi ra tay 1 14/04/2022
3329 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3864: Hoài Viễn Khôi ra tay 2 14/04/2022
3330 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3865: Hạ màn 14/04/2022
3331 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3866: Vạn Thế săn bắn 1 14/04/2022
3332 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3867: Vạn Thế săn bắn 2 14/04/2022
3333 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3868: Vòng tròn không gian 1 14/04/2022
3334 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3869: Vòng tròn không gian 2 14/04/2022
3335 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3870: Lựa chọn của Hoài gia 14/04/2022
3336 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3871: Ban thưởng kinh người 1 14/04/2022
3337 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3872: Ban thưởng kinh người 2 14/04/2022
3338 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3873: Tiểu đội đầu tiên 14/04/2022
3339 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3874: Thành con mồi 1 14/04/2022
3340 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3875: Thành con mồi 2 14/04/2022
3341 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3876: Nhân vật trong nháy mắt biến mất 14/04/2022
3342 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3877: Áo nghĩa phục nguyên 1 14/04/2022
3343 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3878: Áo nghĩa phục nguyên 2 14/04/2022
3344 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3879: Lưu Vân Phi, Dương Bạo Phong 1 14/04/2022
3345 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3880: Lưu Vân Phi, Dương Bạo Phong 2 14/04/2022
3346 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3881: Gặp nạn trong hạp cốc 14/04/2022
3347 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3882: Bị vây công 1 14/04/2022
3348 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3883: Bị vây công 2 14/04/2022
3349 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3884: Lấy một địch hai 14/04/2022
3350 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3885: Thần diệt thần, ma diệt ma 1 14/04/2022
3351 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3886: Thần diệt thần, ma diệt ma 2 14/04/2022
3352 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3887: Một đao đánh chết 1 14/04/2022
3353 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3888: Một đao đánh chết 2 14/04/2022
3354 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3889: Bộc phát 14/04/2022
3355 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3890: Thiên địa dị tượng, cửu lôi liên hoàn 14/04/2022
3356 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3891: Tru diệt ngoài ngàn dặm 14/04/2022
3357 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3892: Tình huống Thái A 14/04/2022
3358 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3893: Thạch thất thứ tư 14/04/2022
3359 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3894: Phát hiện thiên sinh linh vật 14/04/2022
3360 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3895: Long bàn hổ cứ 14/04/2022
3361 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3896: Liên thủ tiến vào khe sâu 14/04/2022
3362 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3897: Lục Sí Man Hoang Ngưu 14/04/2022
3363 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3898: Cần chia đều 14/04/2022
3364 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3899: Mở ra phong ấn vực sâu 14/04/2022
3365 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3900: Nữ tử động lòng người 14/04/2022
3366 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3901: Biến cố trong biến cố 14/04/2022
3367 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3902: Tam Kỳ lão nhân ra tay 14/04/2022
3368 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3903: Nghịch Thiên Tà Long 14/04/2022
3369 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3904: Toàn lực ra tay 14/04/2022
3370 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3905: Đại Không Kình Thiên Ấn 14/04/2022
3371 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3906: Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Thế trận 14/04/2022
3372 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3907: Vẻ xuân dạt dào 14/04/2022
3373 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3908: Bí mật của tượng đá 14/04/2022
3374 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3909: Bát Hoang thánh tôn Đế Bá Thiên 14/04/2022
3375 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3910: Lục Doanh cùng lão phụ nhân 14/04/2022
3376 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3911: Đại Đạo cảnh cao giai 14/04/2022
3377 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3912: Niết Bàn Luân Hồi Thụ 14/04/2022
3378 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3913: Thiên Nữ cung 14/04/2022
3379 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3914: Ba lão giả 14/04/2022
3380 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3915: Niết Bàn như thế nào 14/04/2022
3381 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3916: Tiết Mặc Kỳ đột phá 14/04/2022
3382 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3917: Điều kiện của Huyền Tuyết Ngưng 14/04/2022
3383 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3918: Gặp lại liệp sát giả 14/04/2022
3384 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3919: Nguyên Cổ Linh Tinh thú 14/04/2022
3385 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3920: Đánh chết người khiêu khích 14/04/2022
3386 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3921: Hắc Diễm Cương Giao 14/04/2022
3387 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3922: Chà đạp Hắc Mãnh 14/04/2022
3388 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3923: Nguyên lai là người quen 14/04/2022
3389 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3924: Nguyên Cổ Linh Tinh thú xuất hiện 14/04/2022
3390 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3925: Đại chiến tranh đoạt 14/04/2022
3391 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3926: Nguyên Cổ Linh Tinh thú quy chúc 14/04/2022
3392 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3927: Thiết huyết chấn nhiếp 14/04/2022
3393 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3928: Một điều kiện đơn giản 14/04/2022
3394 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3929: Thái A đột phá 14/04/2022
3395 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3930: Trong Phong Thần sơn 14/04/2022
3396 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3931: Ngọn núi ám tập 14/04/2022
3397 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3932: Thực lực Hoài Linh Ngọc 14/04/2022
3398 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3933: Đánh chết Minh Tuyền 14/04/2022
3399 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3934: Tướng Hoàng không gian 14/04/2022
3400 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3935: Hư không rung động 14/04/2022
3401 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3936: Tranh đoạt một vị trí 14/04/2022
3402 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3937: Tiếp dẫn giả 14/04/2022
3403 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3938: Nhàn Vân Quỷ Cốc 1 14/04/2022
3404 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3939: Nhàn Vân Quỷ Cốc 2 14/04/2022
3405 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3940: Trưởng lão hàng lâm 14/04/2022
3406 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3941: Vô Sắc thế giới sôi trào 1 14/04/2022
3407 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3942: Vô Sắc thế giới sôi trào 2 14/04/2022
3408 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3943: Theo một quy tắc 14/04/2022
3409 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3944: Thời không hình chiếu truyền tống trận 14/04/2022
3410 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3945: Thái A chiến thắng 14/04/2022
3411 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3946: Chuyên trị không phục 14/04/2022
3412 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3947: Long Viên Hồn Huyết Ấn 14/04/2022
3413 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3948: Bị thua đầy tiếc nuối 1 14/04/2022
3414 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3949: Bị thua đầy tiếc nuối 2 14/04/2022
3415 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3950: Một chiêu đánh bại 14/04/2022
3416 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3951: Tiết Mặc Kỳ đấu Lưu Vân 14/04/2022
3417 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3952: Nữ nhân đều khó dây vào 14/04/2022
3418 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3953: Sợ cái gì gặp cái đó 1 14/04/2022
3419 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3954: Sợ cái gì gặp cái đó 2 14/04/2022
3420 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3955: Top năm 14/04/2022
3421 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3956: Đánh bại 14/04/2022
3422 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3957: Long Ảnh Tí đấu Tinh Thần Chưởng 14/04/2022
3423 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3958: Hộ Hoàng đội 1 14/04/2022
3424 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3959: Hộ Hoàng đội 2 14/04/2022
3425 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3960: Nhàn Vân hoàng giả 14/04/2022
3426 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3961: Trưởng thượng 14/04/2022
3427 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3962: Thái A đấu Hoài Linh Ngọc 14/04/2022
3428 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3963: Một chiêu định thắng bại 14/04/2022
3429 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3964: Tịnh Vô Ngân cường đại 1 14/04/2022
3430 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3965: Tịnh Vô Ngân cường đại 2 14/04/2022
3431 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3966: Cuộc chiến hai quyền 14/04/2022
3432 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3967: Một quyền cuối cùng 14/04/2022
3433 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3968: Phượng Hoàng nhất tộc 14/04/2022
3434 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3969: Mạc Kình Thiên đấu Nhâm Tiêu Diêu 14/04/2022
3435 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3970: Át chủ bài của hai người 14/04/2022
3436 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3971: Đào thải một 15/04/2022
3437 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3972: Tam Kỳ đối kháng Hỏa Loan 15/04/2022
3438 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3973: Có gì không dám? 1 15/04/2022
3439 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3974: Có gì không dám? 2 15/04/2022
3440 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3975: Đao thế và kiếm ý 15/04/2022
3441 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3976: Một chiêu phân cao thấp 15/04/2022
3442 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3977: Thắng bại? 15/04/2022
3443 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3978: Ngươi không đủ tư cách 15/04/2022
3444 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3979: Lại vận dụng Tứ Thần Quyết 15/04/2022
3445 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3980: Phải liều mạng 15/04/2022
3446 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3981: Rung động toàn trường 15/04/2022
3447 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3982: Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa 15/04/2022
3448 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3983: Bị đánh chết sao? 15/04/2022
3449 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3984: Một kích cuối cùng 15/04/2022
3450 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3985: Giết thoải mái không? 15/04/2022
3451 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3986: Hỏa Loan làm khó dễ 15/04/2022
3452 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3987: Phượng Hoàng chiến bại không bằng gà 15/04/2022
3453 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3988: Sơn mạch Thương Cổ 15/04/2022
3454 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3989: Cùng thanh toán 15/04/2022
3455 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3990: Tà Long Nghịch Không 15/04/2022
3456 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3991: Quyết đấu hoang dại 15/04/2022
3457 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3992: Long tranh hổ đấu 15/04/2022
3458 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3993: Hoài Linh Ngọc bi kịch 15/04/2022
3459 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3994: Sinh cơ ảm đạm 15/04/2022
3460 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3995: Trói buộc Tà Long 15/04/2022
3461 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3996: Nghiệp súc, trốn chỗ nào 15/04/2022
3462 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3997: Hành hạ Tà Long 15/04/2022
3463 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3998: Cái gì là Chiến Thần? 15/04/2022
3464 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3999: Tam Kỳ thu đồ đệ 15/04/2022
3465 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4000: Vu Mã tam giới 15/04/2022
3466 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4001: Trong thạch thất 15/04/2022
3467 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4002: Hoàng chấp sự đến đây 15/04/2022
3468 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4003: Mưa gió sắp tới 15/04/2022
3469 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4004: Tề tụ tại Thải Vân thương hội 1 15/04/2022
3470 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4005: Tề tụ tại Thải Vân thương hội 2 15/04/2022
3471 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4006: Đoạn linh chưởng Bổn Thiên Lai 15/04/2022
3472 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4007: Muốn chết không được muốn sống không xong 15/04/2022
3473 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4008: Muốn chết không được muốn sống không xong 2 15/04/2022
3474 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4009: Tặc mi thử nhãn 15/04/2022
3475 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4010: Nhất hô bá ứng 1 15/04/2022
3476 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4011: Nhất hô bá ứng 2 15/04/2022
3477 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4012: Tiến về Trung Minh thế giới 15/04/2022
3478 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4013: Thi cốt Thánh Hồ 1 15/04/2022
3479 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4014: Thi cốt Thánh Hồ 2 15/04/2022
3480 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4015: Thánh Hồ Thiên nhãn 15/04/2022
3481 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4016: Bản thể Cầu Cuồng 15/04/2022
3482 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4017: Thực lực của Tiểu Long 1 15/04/2022
3483 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4018: Thực lực của Tiểu Long 2 15/04/2022
3484 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4019: Sơn mạch U Cốc 1 15/04/2022
3485 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4020: Sơn mạch U Cốc 2 15/04/2022
3486 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4021: Ngũ nữ bị bắt 15/04/2022
3487 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4022: Giao cho ta 1 15/04/2022
3488 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4023: Giao cho ta 2 15/04/2022
3489 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4024: Đại quân đối chiến 15/04/2022
3490 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4025: Thanh niên mặc áo bào màu vàng 1 15/04/2022
3491 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4026: Thanh niên mặc áo bào màu vàng 2 15/04/2022
3492 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4027: Đọ sức một phen 15/04/2022
3493 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4028: Đồ Sát 1 15/04/2022
3494 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4029: Đồ Sát 2 15/04/2022
3495 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4030: Hai sát thần 1 15/04/2022
3496 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4031: Hai sát thần 2 15/04/2022
3497 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4032: Vây công Liên Bất Bại 15/04/2022
3498 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4033: Thiên Long Vạn Kiếm giáp 1 15/04/2022
3499 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4034: Thiên Long Vạn Kiếm giáp 2 15/04/2022
3500 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4035: Lục Thiếu Du bá đạo 15/04/2022
3501 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4036: Đánh chết Liên Bất Bại 1 15/04/2022
3502 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4037: Đánh chết Liên Bất Bại 2 15/04/2022
3503 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4038: Hóa Huyết lão tổ 15/04/2022
3504 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4039: Thiên Cuồng Tam đạo 1 15/04/2022
3505 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4040: Thiên Cuồng Tam đạo 2 15/04/2022
3506 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4041: Thế lực các phương 15/04/2022
3507 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4042: Đâm lao phải theo lao 1 15/04/2022
3508 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4043: Đâm lao phải theo lao 2 15/04/2022
3509 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4044: Ngoài dự đoán của mọi người 15/04/2022
3510 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4045: Một đường đuổi giết 1 15/04/2022
3511 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4046: Một đường đuổi giết 2 15/04/2022
3512 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4047: Rốt cuộc cũng về nhà 15/04/2022
3513 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4048: Từng gương mặt quen thuộc 1 15/04/2022
3514 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4049: Từng gương mặt quen thuộc 2 15/04/2022
3515 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4050: Thủ thuật che mắt sao? 15/04/2022
3516 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4051: Hàn Băng Thiên Lang Hồn Quyết 1 15/04/2022
3517 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4052: Hàn Băng Thiên Lang Hồn Quyết 2 15/04/2022
3518 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4053: Đánh chết Liên Hàn Long 15/04/2022
3519 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4054: Động tĩnh của kim đao màu vàng 1 15/04/2022
3520 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4055: Động tĩnh của kim đao màu vàng 2 15/04/2022
3521 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4056: Đại thừa Niết Bàn 15/04/2022
3522 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4057: Gặp lại Quỷ tiên tử 1 15/04/2022
3523 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4058: Gặp lại Quỷ tiên tử 2 15/04/2022
3524 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4059: Núi không chuyển, nước chuyển 15/04/2022
3525 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4060: Thanh danh hiển hách 1 15/04/2022
3526 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4061: Thanh danh hiển hách 2 15/04/2022
3527 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4062: Tiến về Thượng Thanh thế giới 1 15/04/2022
3528 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4063: Tiến về Thượng Thanh thế giới 2 15/04/2022
3529 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4064: Trước Thiên giới 15/04/2022
3530 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4065: Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ 1 15/04/2022
3531 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4066: Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ 2 15/04/2022
3532 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4067: Tùng Liệt Chấp pháp đội 15/04/2022
3533 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4068: Đánh chết một 1 15/04/2022
3534 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4069: Đánh chết một 2 15/04/2022
3535 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4070: Mật địa Thiên giới 15/04/2022
3536 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4071: Trò chơi vừa mới bắt đầu 15/04/2022
3537 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4072: Ai là con mồi 1 15/04/2022
3538 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4073: Ai là con mồi 2 15/04/2022
3539 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4074: Thiết Thủ, Vô Tình 1 15/04/2022
3540 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4075: Thiết Thủ, Vô Tình 2 15/04/2022
3541 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4076: Quần chiến Chấp pháp đội 15/04/2022
3542 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4077: Đại Hồn Anh hung ác 15/04/2022
3543 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4078: Kẻ điên biến thái 15/04/2022
3544 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4079: Hư không thâm uyên 15/04/2022
3545 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4080: Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên 15/04/2022
3546 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4081: Hải vực truy sát 15/04/2022
3547 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4082: Thực lực khủng bố 15/04/2022
3548 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4083: Thông linh bảo khí 15/04/2022
3549 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4084: Đối mặt Sát Thiên 15/04/2022
3550 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4085: Đối chiến Sát Thiên 15/04/2022
3551 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4086: Đại khai sát giới 15/04/2022
3552 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4087: Tự giới thiệu 15/04/2022
3553 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4088: Đại cổ phong 15/04/2022
3554 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4089: Đi tới Chiến Thai 15/04/2022
3555 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4090: Nữ tử áo trắng 15/04/2022
3556 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4091: Gặp được người quen 15/04/2022
3557 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4092: Nữ tử áo trắng ra tay 15/04/2022
3558 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4093: Thiên La minh cùng Thương Khung minh 15/04/2022
3559 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4094: Lão giả 15/04/2022
3560 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4095: Hắc Thứu Sát Nhân 15/04/2022
3561 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4096: Đông hoàng đưa tiễn 15/04/2022
3562 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4097: Tổng bộ quân đoàn 15/04/2022
3563 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4098: Sơn mạch Thủy Tinh 15/04/2022
3564 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4099: Minh linh đại trận 15/04/2022
3565 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4100: Thái A phá trận 15/04/2022
3566 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4101: Dữ nhiều lành ít 15/04/2022
3567 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4102: Lấy một địch tám 15/04/2022
3568 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4103: Người Hùng Phong quân đoàn 15/04/2022
3569 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4104: Tiểu thử ngưu đao* 15/04/2022
3570 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4105: Ám Linh xuất toàn lực 15/04/2022
3571 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4106: Đều tự có thủ đoạn 15/04/2022
3572 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4107: Đánh chết Ám Linh 15/04/2022
3573 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4108: Đại Bi cổ đồ 15/04/2022
3574 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4109: Phong phó đoàn trưởng 15/04/2022
3575 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4110: Thực lực Phong Hỏa 15/04/2022
3576 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4111: Một chiêu đánh bại 15/04/2022
3577 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4112: Thu tâm 24/04/2022
3578 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4113: Đặt cược 24/04/2022
3579 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4114: Bày bàn cờ lớn tiếp theo 24/04/2022
3580 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4115: Trăm vạn đại quân 24/04/2022
3581 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4116: Truy Mệnh đột phá 24/04/2022
3582 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4117: Thôn Hồn, Lục Hồn 24/04/2022
3583 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4118: Tam Linh Phệ Hồn 24/04/2022
3584 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4119: Phệ Hồn Khốn Linh trận 24/04/2022
3585 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4120: Lấy một địch ba 24/04/2022
3586 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4121: Một kích toàn lực 24/04/2022
3587 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4122: Vật đại bổ 24/04/2022
3588 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4123: Đại trận đổi chủ 24/04/2022
3589 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4124: Trăm vạn Minh linh 24/04/2022
3590 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4125: Đại quân chém giết 24/04/2022
3591 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4126: Hạm đội tái hiện 24/04/2022
3592 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4127: Át chủ bài 24/04/2022
3593 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4128: Đụng vào Nhân tộc, giết không tha 24/04/2022
3594 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4129: Chiếm đoạt quân đoàn Phá Vân 1 24/04/2022
3595 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4130: Chiếm đoạt quân đoàn Phá Vân 2 24/04/2022
3596 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4131: Lục Kinh Vân đột phá 24/04/2022
3597 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4132: Đại Từ cổ đồ Và tôn tướng 24/04/2022
3598 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4133: Lập công huân nhất đẳng 24/04/2022
3599 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4134: Đệ tử ký danh Kỳ lão 24/04/2022
3600 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4135: Muốn tìm tai vạ 24/04/2022
3601 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4136: Thuật điều khiển người 24/04/2022
3602 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4137: Mạch nước ngầm mãnh liệt 1 24/04/2022
3603 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4138: Mạch nước ngầm mãnh liệt 2 24/04/2022
3604 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4139: Mười quân đoàn 24/04/2022
3605 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4140: Kế hoạch âm độc 24/04/2022
3606 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4141: Thập đại đoàn trưởng 24/04/2022
3607 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4142: Mười người quyết đấu 24/04/2022
3608 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4143: Đánh bại Hổ Sư 24/04/2022
3609 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4144: Cuộc chiến một chiêu 24/04/2022
3610 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4145: Cường cường đối kháng 24/04/2022
3611 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4146: Đao chiến vô hình 24/04/2022
3612 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4147: Bất Diệt Kim Cương Tượng. 24/04/2022
3613 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4148: Khốn Long Cầm Hổ 24/04/2022
3614 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4149: Một chiêu cuối cùng 24/04/2022
3615 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4150: Diệt Thế Huyền Lôi 24/04/2022
3616 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4151: Ma Lang, Âm Hồn 24/04/2022
3617 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4152: Năm đại chủng tộc 1 24/04/2022
3618 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4153: Năm đại chủng tộc 2 24/04/2022
3619 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4154: Long Tích đại lục 24/04/2022
3620 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4155: Tiến về Long Dương mật cảnh 24/04/2022
3621 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4156: Linh hồn giao phong 24/04/2022
3622 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4157: Long Dương mật cảnh 24/04/2022
3623 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4158: Đại chiến bắt đầu 24/04/2022
3624 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4159: Đối chiến Tuyên Cổ Cảnh cao giai 24/04/2022
3625 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4160: Biến cố tuyệt đối 1 24/04/2022
3626 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4161: Biến cố tuyệt đối 2 24/04/2022
3627 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4162: Trong biến có biến 24/04/2022
3628 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4163: Đại chiến đoạt xá 24/04/2022
3629 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4164: Âm hiểm độc ác 24/04/2022
3630 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4165: Liên thủ kịch chiến 24/04/2022
3631 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4166: Sức cùng lực kiệt 24/04/2022
3632 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4167: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau 24/04/2022
3633 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4168: Hóa Hồng Cảnh gặp bi kịch 24/04/2022
3634 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4169: Thiên hỏa vương giả 24/04/2022
3635 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4170: Thiên Huyền Tinh Thần Diễm Hỏa Luyện Thế Trận 24/04/2022
3636 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4171: Đại chiến 24/04/2022
3637 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4172: Uy lực đại trận hợp kích 24/04/2022
3638 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4173: Giết ra một con đường máu 24/04/2022
3639 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4174: Âm Dương Tiển ra tay 24/04/2022
3640 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4175: Tổn Hồn Thiên Biến Bí Pháp 24/04/2022
3641 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4176: Là hắn đến 24/04/2022
3642 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4177: Cuộc chiến tốc độ 24/04/2022
3643 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4178: Phệ Hồn Thúc Linh Trận 24/04/2022
3644 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4179: Uy lực Thanh Trụ Hư Không Dực 1 24/04/2022
3645 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4180: Uy lực Thanh Trụ Hư Không Dực 2 24/04/2022
3646 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4181: Hung hãn không sợ chết 24/04/2022
3647 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4182: Thiên muốn ngăn ta, ta liền nghịch thiên 24/04/2022
3648 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4183: Nguyên Hồn thê thảm 24/04/2022
3649 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4184: Tuyên Cổ Cảnh trung giai 24/04/2022
3650 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4185: Bắt đầu biến hóa 24/04/2022
3651 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4186: Bắt đầu biến hóa 24/04/2022
3652 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4187: Tử Lôi Diệt Thiên Đao 24/04/2022
3653 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4188: Niết Bàn diệu tâm, bất sinh bất diệt 1 24/04/2022
3654 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4189: Niết Bàn diệu tâm, bất sinh bất diệt 2 24/04/2022
3655 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4190: Nếu ngươi ngăn ta, ta liền nghịch thiên 24/04/2022
3656 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4191: Vô thượng lôi kiếp 24/04/2022
3657 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4192: Kim đao phát uy 24/04/2022
3658 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4193: Thất bại sao? 24/04/2022
3659 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4194: Đại Thừa Diệt Thế Tinh Thần Kiếp 24/04/2022
3660 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4195: Ba ngàn thế giới rung chuyển 24/04/2022
3661 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4196: Tinh thần rơi rụng 24/04/2022
3662 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4197: Tinh thần làm thang, một đường lên trời 24/04/2022
3663 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4198: Thần thông hàng lâm 24/04/2022
3664 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4199: Cảm ứng Linh Vũ đại lục 24/04/2022
3665 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4200: Còn muốn chạy trốn sao? 24/04/2022
3666 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4201: Tăng thanh thế tộc ta 24/04/2022
3667 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4202: Vật trong thạch thất thứ sáu 24/04/2022
3668 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4203: Lục phong tử 24/04/2022
3669 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4204: Truy Phong Chiến Thiên Cung . 24/04/2022
3670 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4205: Tam quyết chuyển thiên thế 24/04/2022
3671 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4206: Ta tìm phụ thân ta 24/04/2022
3672 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4207: Sát khí lan tràn 24/04/2022
3673 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4208: Lục Kinh Vân bị nhốt 24/04/2022
3674 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4209: Lục Kinh Vân hung ác 24/04/2022
3675 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4210: Sát phạt 24/04/2022
3676 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4211: Hiểu lầm mà thôi 1 24/04/2022
3677 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4212: Lục Thiếu Du đấu PhượngTuy 24/04/2022
3678 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4213: Hóa Hồng Cảnh xuất hiện 24/04/2022
3679 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4214: Dù sao ta tin là được 24/04/2022
3680 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4215: Bá đạo cỡ nào 24/04/2022
3681 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4216: Lục Tượng chạy tới 24/04/2022
3682 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4217: Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà 1 24/04/2022
3683 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4218: Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà 2 24/04/2022
3684 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4219: Chiến Phượng Viêm 24/04/2022
3685 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4220: Át chủ bài 24/04/2022
3686 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4221: Phượng Viêm rung động 24/04/2022
3687 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4222: Giương cung bắn gà tây 24/04/2022
3688 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4223: Chỉnh hợp mười đoàn 24/04/2022
3689 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4224: Lục soái Lục gia quân 24/04/2022
3690 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4225: Quyết định Liên minh 24/04/2022
3691 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4226: Tâm tư của Kỷ Đại Yêu Đại 24/04/2022
3692 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4227: Cấp độ Hóa Hồng 24/04/2022
3693 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4228: Hồng kiếp 24/04/2022
3694 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4229: Lục gia khủng bố 24/04/2022
3695 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4230: Quay về Mật Địa Thiên Giới 24/04/2022
3696 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4231: Lai lịch Tử Lôi Huyền Đỉnh 24/04/2022
3697 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4232: Thân phận sáu người 24/04/2022
3698 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4233: Nguy cơ tới 1 24/04/2022
3699 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4234: Nguy cơ tới 2 24/04/2022
3700 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4235: Bị mai phục 24/04/2022
3701 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4236: Mai phục mạnh nhất 24/04/2022
3702 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4237: Lục gia 24/04/2022
3703 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4238: Vô lực chống lại 24/04/2022
3704 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4239: Lục gia gia cũng không phải dễ chọc 1 24/04/2022
3705 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4240: Lục gia gia cũng không phải dễ chọc 2 24/04/2022
3706 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4241: Lục Thiếu Du không chết 24/04/2022
3707 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4242: Át chủ bài chí tôn 24/04/2022
3708 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4243: Tru Ma 24/04/2022
3709 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4244: Họa phúc tương y 1 24/04/2022
3710 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4245: Họa phúc tương y 2 24/04/2022
3711 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4246: Thời gian trôi qua 24/04/2022
3712 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4247: Mạch nước ngầm khởi động 1 24/04/2022
3713 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4248: Mạch nước ngầm khởi động 2 24/04/2022
3714 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4249: Yên tĩnh quan sát thương hải tang diền, trải nghiệm thiên địa biến hóa 24/04/2022
3715 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4250: Tình hình Phi Linh gần đây 24/04/2022
3716 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4251: Thiên địa dị thường 24/04/2022
3717 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4252: Phá kén mà ra 24/04/2022
3718 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4253: Âm Dương Ngũ Hành Quyết 1 24/04/2022
3719 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4254: Âm Dương Ngũ Hành Quyết 2 24/04/2022
3720 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4255: Mục đích chân chính 24/04/2022
3721 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4256: Các nơi hành động 24/04/2022
3722 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4257: Hoài Như Danh 24/04/2022
3723 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4258: Đại chiến 24/04/2022
3724 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4259: Cùng chung vinh nhục 1 24/04/2022
3725 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4260: Cùng chung vinh nhục 2 24/04/2022
3726 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4261: Rốt cuộc đã đến 24/04/2022
3727 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4262: Thực lực Lục Du Thược 24/04/2022
3728 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4263: Cá tạp mà thôi 24/04/2022
3729 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4264: Thiên địa biến sắc 1 24/04/2022
3730 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4265: Thiên địa biến sắc 2 24/04/2022
3731 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4266: Đã rất tốt 24/04/2022
3732 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4267: Con sâu cái kiến 24/04/2022
3733 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4268: Vĩnh viễn thủ hộ Lục gia 24/04/2022
3734 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4269: Viện binh các nơi 24/04/2022
3735 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4270: Phạm người Lục gia ta, giết không tha! 24/04/2022
3736 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4271: Một nhà chín vô lượng 24/04/2022
3737 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4272: Thiên nộ 24/04/2022
3738 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4273: Thời gian mười ngày 1 24/04/2022
3739 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4274: Thời gian mười ngày 2 24/04/2022
3740 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4275: Mười sáu trung thiên thế giới 24/04/2022
3741 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4276: Dù xa cũng giết 24/04/2022
3742 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4277: Thoải mái sẽ làm người ta mê muội 24/04/2022
3743 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4278: Trên chiến đài 24/04/2022
3744 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4279: Lục Linh chiến Băng Trần 24/04/2022
3745 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4280: Băng Trần bại trận 24/04/2022
3746 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4281: Hắn chưa chết 1 24/04/2022
3747 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4282: Hắn chưa chết 2 24/04/2022
3748 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4283: Diệt sát Pháp Vương 24/04/2022
3749 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4284: Có dám chiến một trận? 24/04/2022
3750 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4285: Mọi người tụ tập 24/04/2022
3751 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4286: Mưu đồ Bí mật 1 24/04/2022
3752 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4287: Mưu đồ Bí mật 2 24/04/2022
3753 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4288: Bắt đầu hành động 24/04/2022
3754 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4289: Đánh chết Phượng Dục 24/04/2022
3755 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4290: Nội gian trong Lục gia quân 24/04/2022
3756 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4291: Không ngờ là hắn 1 24/04/2022
3757 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4292: Không ngờ là hắn 2 24/04/2022
3758 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4293: Tung tích yêu nữ 24/04/2022
3759 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4294: Rốt cuộc cũng tới 24/04/2022
3760 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4295: Kết minh 1 24/04/2022
3761 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4296: Kết minh 2 24/04/2022
3762 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4297: Đường Ám đau đầu 24/04/2022
3763 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4298: Chối không còn một chút nào 1 24/04/2022
3764 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4299: Chối không còn một chút nào 2 24/04/2022
3765 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4300: Hỏa Loan phát điên 24/04/2022
3766 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4301: Hoàng Phủ Minh Long 1 24/04/2022
3767 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4302: Hoàng Phủ Minh Long 2 24/04/2022
3768 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4303: Kỳ ngộ của Du Thược 1 24/04/2022
3769 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4304: Kỳ ngộ của Du Thược 2 24/04/2022
3770 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4305: Mật địa sôi trào 24/04/2022
3771 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4306: Trước giờ chiến 1 24/04/2022
3772 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4307: Trước giờ chiến 2 24/04/2022
3773 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4308: Đừng có lớn lối 1 24/04/2022
3774 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4309: Đừng có lớn lối 2 24/04/2022
3775 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4310: Phong độ vẫn vậy 1 24/04/2022
3776 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4311: Phong độ vẫn vậy 2 24/04/2022
3777 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4312: Chịu thiệt là phúc 1 24/04/2022
3778 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4313: Chịu thiệt là phúc 2 24/04/2022
3779 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4314: Hắc Ám Thiên Hổ quyết 24/04/2022
3780 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4315: Ta vừa béo lại vừa có khí chất 1 24/04/2022
3781 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4316: Ta vừa béo lại vừa có khí chất 2 24/04/2022
3782 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4317: Lôi Tiểu Thiên bộc phát 1 24/04/2022
3783 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4318: Lôi Tiểu Thiên bộc phát 2 24/04/2022
3784 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4319: Đáng đời ngươi không có tức phụ 1 24/04/2022
3785 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4320: Đáng đời ngươi không có tức phụ 2 24/04/2022
3786 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4321: Chủ ý không tệ 1 24/04/2022
3787 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4322: Chủ ý không tệ 2 24/04/2022
3788 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4323: Bí cảnh Băng gia 24/04/2022
3789 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4324: Hối hận cũng không hối 1 24/04/2022
3790 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4325: Hối hận cũng không hối 2 24/04/2022
3791 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4326: Một đường huyền ảo 24/04/2022
3792 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4327: Biến cố trong bí cảnh 1 24/04/2022
3793 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4328: Biến cố trong bí cảnh 2 24/04/2022
3794 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4329: Độ không tuyệt đối 24/04/2022
3795 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4330: Lĩnh ngộ áo nghĩa hắc ám 1 24/04/2022
3796 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4331: Lĩnh ngộ áo nghĩa hắc ám 2 24/04/2022
3797 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4332: Lĩnh ngộ thuộc tính Lôi 24/04/2022
3798 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4333: Cổ Viêm Hỏa Thương 1 24/04/2022
3799 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4334: Cổ Viêm Hỏa Thương 2 24/04/2022
3800 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4335: Mộc Tử Kỳ – Mộc gia 24/04/2022
3801 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4336: Bị cường hôn 1 24/04/2022
3802 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4337: Bị cường hôn 2 24/04/2022
3803 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4338: Người top ba Thiên bảng 24/04/2022
3804 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4339: Nam tử mặc cẩm bào 24/04/2022
3805 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4340: Bảy ngày sau 1 24/04/2022
3806 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4341: Bảy ngày sau 2 24/04/2022
3807 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4342: Phong Bá Nam – Phong gia 24/04/2022
3808 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4343: Vận dụng toàn lực 1 24/04/2022
3809 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4344: Vận dụng toàn lực 2 24/04/2022
3810 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4345: Hoàng Dật của Hoàng gia 24/04/2022
3811 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4346: Bồ Đề linh căn 1 24/04/2022
3812 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4347: Bồ Đề linh căn 2 24/04/2022
3813 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4348: Thông Linh bảo khí không phải chỉ mỗi ngươi có 24/04/2022
3814 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4349: Lục Thiếu Du với Phong Du Du 1 24/04/2022
3815 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4350: Lục Thiếu Du với Phong Du Du 2 24/04/2022
3816 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4351: Trạng thái hồn áo 24/04/2022
3817 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4352: Chấn động hoàn vũ 1 24/04/2022
3818 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4353: Chấn động hoàn vũ 2 24/04/2022
3819 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4354: Đa tình chung quy so với vô tình vẫn tốt hơn 24/04/2022
3820 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4355: Thập đại Bán thánh khí 1 24/04/2022
3821 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4356: Thập đại Bán thánh khí 2 24/04/2022
3822 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4357: Thân Vương lệnh 1 24/04/2022
3823 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4358: Thân Vương lệnh 2 24/04/2022
3824 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4359: Một Vương sáu hậu 24/04/2022
3825 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4360: Cố ý làm khó dễ 1 24/04/2022
3826 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4361: Cố ý làm khó dễ 2 24/04/2022
3827 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4362: Tử Kim Huyền Lôi 24/04/2022
3828 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4363: Ba chuẩn Thân Vương 1 24/04/2022
3829 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4364: Ba chuẩn Thân Vương 2 24/04/2022
3830 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4365: Nữ tử mặc áo bào tím 24/04/2022
3831 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4366: Đại hội Thân Vương 1 24/04/2022
3832 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4367: Đại hội Thân Vương 2 24/04/2022
3833 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4368: Nội tình của Tuyên Cổ điện 24/04/2022
3834 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4369: Khảo nghiệm Thân Vương 1 24/04/2022
3835 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4369-2: Khảo nghiệm Thân Vương 2 24/04/2022
3836 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4370: Chiến thắng mạnh mẽ 24/04/2022
3837 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4371: Khí tức quen thuộc 24/04/2022
3838 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4372: Đổi người 24/04/2022
3839 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4373: Miểu sát Lôi Lang 1 24/04/2022
3840 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4374: Miểu sát Lôi Lang 2 24/04/2022
3841 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4375: Tiến vào thập cường 24/04/2022
3842 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4376: Tiến vào Thánh Lôi Điện 24/04/2022
3843 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4377: Tất cả đại điện chủ 1 24/04/2022
3844 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4378: Tất cả đại điện chủ 2 24/04/2022
3845 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4379: Long đầu Tuyên Cổ Điện 24/04/2022
3846 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4380: Thiên địa dị biến 24/04/2022
3847 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4381: Vạn pháp duy tâm 24/04/2022
3848 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4382: Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm 24/04/2022
3849 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4383: An bài Thánh Cảnh 1 24/04/2022
3850 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4384: An bài Thánh Cảnh 2 24/04/2022
3851 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4385: Tiến vào Thánh Cảnh 24/04/2022
3852 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4386: Bị uy hiếp 24/04/2022
3853 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4387: Vùng đất đặc biệt 1 24/04/2022
3854 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4388: Vùng đất đặc biệt 2 24/04/2022
3855 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4389: Phát hiện ngạc nhiên 24/04/2022
3856 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4390: Thanh Lôi Thân Vương 24/04/2022
3857 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4391: Tư cách diễu võ dương oai 24/04/2022
3858 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4392: Nhân phẩm Thanh Lôi Thần Vương 24/04/2022
3859 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4393: Phi Long Thân Vương cùng kim lôi sử 24/04/2022
3860 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4394: Rốt cuộc gặp nhau 24/04/2022
3861 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4395: Dạ Mị Thân Vương 24/04/2022
3862 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4396: Hoằng Diễm Thân Vương 24/04/2022
3863 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4397: Vân Lôi Thân Vương 24/04/2022
3864 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4398: Lôi bộc 24/04/2022
3865 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4399: Lối ra biến mất 24/04/2022
3866 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4400: Giành thức ăn bên miệng 24/04/2022
3867 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4401: Không có đường lui 24/04/2022
3868 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4402: Lôi hải 24/04/2022
3869 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4403: Cửu đỉnh quy nhất 24/04/2022
3870 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4404: Hoằng diễm ấn thiên 24/04/2022
3871 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4405: Liên thủ phong ấn 24/04/2022
3872 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4406: Tổ tông thôn phệ 24/04/2022
3873 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4407: Thôn phệ điên cuồng 24/04/2022
3874 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4408: Cuộc chiến thôn phệ 24/04/2022
3875 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4409: Thủ đoạn cuối cùng 24/04/2022
3876 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4410: Luân Hồi Hư Vọng Đao 24/04/2022
3877 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4411: Hoằng Diễm chết 24/04/2022
3878 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4412: Rốt cuộc đột phá 24/04/2022
3879 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4413: Thôn phệ Dạ Mị 24/04/2022
3880 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4414: Kịch chiến Tử Lôi 24/04/2022
3881 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4415: Sợ cái rắm 1 24/04/2022
3882 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4416: Sợ cái rắm 2 24/04/2022
3883 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4417: Chà đạp Tử Lôi 24/04/2022
3884 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4418: Không phù hợp quy tắc thì hủy diệt 24/04/2022
3885 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4419: Tìm kiếm lương chủ 24/04/2022
3886 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4420: Tân truyền kỳ mật địa 24/04/2022
3887 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4421: Kéo vào Thánh Lôi Điện 24/04/2022
3888 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4422: Thực lực của Lục Kinh Vân 1 24/04/2022
3889 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4423: Thực lực của Lục Kinh Vân 2 24/04/2022
3890 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4424: Nếu ta xuất đao, tất sẽ thấy máu! 24/04/2022
3891 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4425: Hai loại kim hệ 24/04/2022
3892 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4426: Thạch thất thứ bảy 24/04/2022
3893 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4427: Tu luyện đệ tứ quyết 24/04/2022
3894 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4428: Nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng đao 24/04/2022
3895 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4429: Thương Khung bí cảnh 24/04/2022
3896 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4430: Hồng Hoang điện 24/04/2022
3897 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4431: Ma Tôn Lệ Huyết Phủ 24/04/2022
3898 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4432: Ngươi rốt cục đã tới 24/04/2022
3899 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4433: Một hồi tạo hóa 24/04/2022
3900 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4434: Động tĩnh Huyết Lục 24/04/2022
3901 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4435: Biến hóa hoàn mỹ 24/04/2022
3902 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4436: Lĩnh ngộ cổ đồ Thứ sáu 24/04/2022
3903 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4437: Hắn gọi Lục Thiếu Du 24/04/2022
3904 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4438: Bổn thú 24/04/2022
3905 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4439: Chính là loại mặt hàng này sao 24/04/2022
3906 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4440: Ngươi còn chưa đủ tư cách 24/04/2022
3907 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4441: Miểu bạo 24/04/2022
3908 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4442: Tuyệt Linh độc cốc 24/04/2022
3909 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4443: Nội loạn 24/04/2022
3910 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4444: Ám Minh động 24/04/2022
3911 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4445: Đều đánh chết 24/04/2022
3912 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4446: Tin tức Dương Quá 24/04/2022
3913 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4447: Diệt Hồn độc cơ 24/04/2022
3914 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4448: Tuyệt Linh song độc 24/04/2022
3915 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4449: Chẳng khác gì con kiến 24/04/2022
3916 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4450: Một tên cũng không để lại 24/04/2022
3917 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4451: Miểu Minh ca ca 24/04/2022
3918 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4452: Tình huống của Tuyệt Linh độc cốc 24/04/2022
3919 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4453: Phá thiên cũng có ta chống đỡ 24/04/2022
3920 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4454: Khí thế của Lục Tâm Đồn 24/04/2022
3921 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4455: Vạn Độc ấn phù 24/04/2022
3922 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4456: Tâm Đồng và Thanh Man 24/04/2022
3923 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4457: Đánh chết Thanh Man 24/04/2022
3924 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4458: Nuốt sống ngũ nguyên Hóa Hồng cảnh 24/04/2022
3925 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4459: Ngươi là Lục Thiếu Du? 24/04/2022
3926 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4460: Thái thượng trưởng lão Huyền Độc 24/04/2022
3927 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4461: Ai cũng không cứu được 24/04/2022
3928 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4462: Một cái tát đánh bay 24/04/2022
3929 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4463: Độc Tôn Minh Tôn 24/04/2022
3930 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4464: Già không biết xấu hổ, chỉ biết trơ mặt mo 24/04/2022
3931 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4465: Sẽ không cô phụ 24/04/2022
3932 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4466: Có cừu oán đương trường liền báo 24/04/2022
3933 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4467: Nhất định bi kịch 24/04/2022
3934 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4468: Làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại 24/04/2022
3935 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4469: Thái gia phiền phức 24/04/2022
3936 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4470: Đáp ứng ra tay tương trợ 24/04/2022
3937 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4471: Đao thúc 24/04/2022
3938 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4472: Không sợ trời phạt 24/04/2022
3939 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4673: Hợp nhất ba người 1 24/04/2022
3940 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4674: Hợp nhất ba người 2 24/04/2022
3941 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4675: Cải trắng đều bị heo ăn cả rồi 24/04/2022
3942 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4676: Tuyệt Linh Độc Cốc đến 1 24/04/2022
3943 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4677: Tuyệt Linh Độc Cốc đến 2 24/04/2022
3944 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4678: Trời cao đất rộng 24/04/2022
3945 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4679: Dọa lui Cổ Tộc 1 24/04/2022
3946 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4680: Dọa lui Cổ Tộc 2 24/04/2022
3947 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4681: Gặp chuyện không may ta gánh vác 24/04/2022
3948 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4682: Đạt được bảo vật 1 24/04/2022
3949 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4683: Đạt được bảo vật 2 24/04/2022
3950 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4684: Hồng Hoang chi vật 1 24/04/2022
3951 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4685: Hồng Hoang chi vật 2 24/04/2022
3952 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4686: Chỗ tốt dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên 1 24/04/2022
3953 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4687: Chỗ tốt dung hợp Mộc Chi Thánh Nguyên 2 24/04/2022
3954 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4688: Cửu Tuyệt Tháp 1 24/04/2022
3955 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4689: Cửu Tuyệt Tháp 2 24/04/2022
3956 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4690: Thất Tuyệt Hoàng Tôn 24/04/2022
3957 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4691: Một trăm ba mươi năm 1 24/04/2022
3958 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4692: Một trăm ba mươi năm 2 24/04/2022
3959 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4693: Hắc mã ngang trời xuất thế 24/04/2022
3960 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4694: Cửu đại thống lĩnh 24/04/2022
3961 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4695: Cực kỳ không công bằng 1 24/04/2022
3962 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4696: Cực kỳ không công bằng 2 24/04/2022
3963 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4697: Lại đến Thương Khung chiến trường 1 24/04/2022
3964 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4698: Lại đến Thương Khung chiến trường 2 24/04/2022
3965 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4699: Đội hình đại khái 24/04/2022
3966 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4700: Quân lệnh như sơn 1 24/04/2022
3967 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4701: Quân lệnh như sơn 2 24/04/2022
3968 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4702: Năm tháng chém giết 24/04/2022
3969 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4703: Tam đại chủng tộc 1 24/04/2022
3970 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4704: Tam đại chủng tộc 2 24/04/2022
3971 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4705: Đâu chỉ quen biết 24/04/2022
3972 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4706: Miểu sát Bà Vũ 1 24/04/2022
3973 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4707: Miểu sát Bà Vũ 2 24/04/2022
3974 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4708: Tam hùng hội tụ 1 24/04/2022
3975 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4709: Tam hùng hội tụ 2 24/04/2022
3976 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4710: Đại hội tranh đoạt hồng hoang 24/04/2022
3977 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4711: Thiên Linh cung 1 24/04/2022
3978 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4712: Thiên Linh cung 2 24/04/2022
3979 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4713: Thập đại bài danh 24/04/2022
3980 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4714: Oan gia ngõ hẹp 1 24/04/2022
3981 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4715: Oan gia ngõ hẹp 2 24/04/2022
3982 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4716: Trả giá thật nhiều 24/04/2022
3983 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4717: Phượng Vũ 1 24/04/2022
3984 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4718: Phượng Vũ 2 24/04/2022
3985 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4719: Họ gì tên gì? 24/04/2022
3986 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4720: Tranh đoạt chỗ ngồi 1 24/04/2022
3987 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4721: Tranh đoạt chỗ ngồi 2 24/04/2022
3988 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4722: Tất cả đại biểu của các đại thiên thế giới 24/04/2022
3989 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4733: Gặp lại người quen 1 24/04/2022
3990 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4734: Gặp lại người quen 2 24/04/2022
3991 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4735: Còn có người quen 24/04/2022
3992 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4736: Trái ôm phải ấp 1 24/04/2022
3993 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4737: Trái ôm phải ấp 2 24/04/2022
3994 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4738: Thiên La minh đột kích 24/04/2022
3995 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4739: Tất cả các ngươi lui ra 1 24/04/2022
3996 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4740: Tất cả các ngươi lui ra 2 24/04/2022
3997 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4741: Dương Quá ra tay 24/04/2022
3998 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4742: Nhân Kiếm hợp nhất 24/04/2022
3999 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4743: Chung quanh sôi trào 1 24/04/2022
4000 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4744: Chung quanh sôi trào 2 24/04/2022
4001 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4745: Chức vị nguyên soái 24/04/2022
4002 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4746: Sắp xếp kế hoạch 1 24/04/2022
4003 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4747: Sắp xếp kế hoạch 2 24/04/2022
4004 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4748: Lục Kinh Vân lại phá 1 24/04/2022
4005 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4749: Lục Kinh Vân lại phá 2 24/04/2022
4006 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4750: Tranh đoạt, sắp xếp 24/04/2022
4007 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4751: Một mình hành động 1 24/04/2022
4008 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4752: Một mình hành động 2 24/04/2022
4009 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4753: Cấm chế biến mất 24/04/2022
4010 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4754: Chém giết khủng bố 24/04/2022
4011 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4755: Biến cố của Phệ Hồn nhất tộc 1 24/04/2022
4012 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4756: Biến cố của Phệ Hồn nhất tộc 2 24/04/2022
4013 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4757: Đại lục số chín 1 24/04/2022
4014 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4758: Đại lục số chín 2 24/04/2022
4015 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4759: Thiên Ma nhất tộc 24/04/2022
4016 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4760: La Sát đoạt hồn quyển 1 24/04/2022
4017 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4761: La Sát đoạt hồn quyển 2 24/04/2022
4018 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4762: Bảy mươi hai khối cự thạch 24/04/2022
4019 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4763: Vô tiền khoáng hậu 1 24/04/2022
4020 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4764: Vô tiền khoáng hậu 2 24/04/2022
4021 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4765: Chính thức bắt đầu 24/04/2022
4022 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4766: Miểu sát đối thủ 1 24/04/2022
4023 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4767: Miểu sát đối thủ 2 24/04/2022
4024 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4768: May mắn còn sống sót 24/04/2022
4025 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4769: Không chiến mà bại 1 24/04/2022
4026 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4770: Không chiến mà bại 2 24/04/2022
4027 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4771: Tương kiến không nói gì, đã lâu không gặp 24/04/2022
4028 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4772: Cuồng chiến Tu la 1 24/04/2022
4029 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4773: Cuồng chiến Tu la 2 24/04/2022
4030 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4774: Tu La địa ngục 24/04/2022
4031 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4775: Vừa chính vừa tà 1 24/04/2022
4032 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4776: Vừa chính vừa tà 2 24/04/2022
4033 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4777: Thiên Minh chi hỏa 24/04/2022
4034 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4778: Lại là Phi Linh môn 1 24/04/2022
4035 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4779: Lại là Phi Linh môn 2 24/04/2022
4036 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4780: Lại là Phi Linh môn 3 24/04/2022
4037 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4781: Lại là Phi Linh môn 4 24/04/2022
4038 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4782: Bà Tu 24/04/2022
4039 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4783: Diệt Tuyệt Tu Linh ấn 1 24/04/2022
4040 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4784: Diệt Tuyệt Tu Linh ấn 2 24/04/2022
4041 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4785: Tu La diệt linh tràng 24/04/2022
4042 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4786: Thái Cổ chi khí 1 24/04/2022
4043 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4787: Thái Cổ chi khí 2 24/04/2022
4044 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4788: Chí Tôn Tu La 24/04/2022
4045 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4789: Át chủ bài cuối cùng của Phong Du Du 1 24/04/2022
4046 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4790: Át chủ bài cuối cùng của Phong Du Du 2 24/04/2022
4047 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4791: Thiên Ma vô cực, coi trời bằng vung 24/04/2022
4048 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4792: Át chủ bài 1 24/04/2022
4049 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4793: Át chủ bài 2 24/04/2022
4050 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4794: Đánh bạc một lần 24/04/2022
4051 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4796: Cặn bã mà thôi 1 24/04/2022
4052 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4797: Cặn bã mà thôi 2 24/04/2022
4053 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4798: Thiên chiến đối quyết 24/04/2022
4054 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4799: Bán thánh khí quyết đấu 1 24/04/2022
4055 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4800: Bán thánh khí quyết đấu 2 24/04/2022
4056 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4801: Thâm bất khả trắc 24/04/2022
4057 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4802: Trận chiến cuối cùng 1 24/04/2022
4058 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4803: Trận chiến cuối cùng 2 24/04/2022
4059 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4804: Trước giờ trận chiến đỉnh phong 24/04/2022
4060 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4805: Quyết đấu đỉnh phong 1 24/04/2022
4061 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4806: Quyết đấu đỉnh phong 2 24/04/2022
4062 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4807: Cuộc chiến của bán thánh khí 24/04/2022
4063 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4808: Chín mũi tên hợp thành một 1 24/04/2022
4064 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4809: Chín mũi tên hợp thành một 2 24/04/2022
4065 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4810: Thần Linh Nghiễm Hồng thua 24/04/2022
4066 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4811: Ngũ Nguyên Hóa Hồng 1 24/04/2022
4067 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4812: Ngũ Nguyên Hóa Hồng 2 24/04/2022
4068 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4813: Cuộc chiến trên không 24/04/2022
4069 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4814: Thần Linh thánh quang 1 24/04/2022
4070 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4815: Thần Linh thánh quang 2 24/04/2022
4071 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4816: Tài Phán chi đao 1 24/04/2022
4072 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4817: Tài Phán chi đao 2 24/04/2022
4073 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4818: Tịnh Thế chi hoàng và Ngũ Thần quyết 24/04/2022
4074 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4819: Ngươi thua 1 24/04/2022
4075 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4820: Ngươi thua 2 24/04/2022
4076 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4821: Uy danh hiển hách 1 24/04/2022
4077 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4822: Uy danh hiển hách 2 24/04/2022
4078 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4823: Tề tụ tại Thượng Thanh thế giới 24/04/2022
4079 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4824: Muốn làm mặt đen 1 24/04/2022
4080 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4825: Muốn làm mặt đen 2 24/04/2022
4081 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4826: Phân phối danh ngạch 24/04/2022
4082 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4827: Ngoài Phong gia thành 1 24/04/2022
4083 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4828: Ngoài Phong gia thành 2 24/04/2022
4084 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4829: Nhược Vân cung chủ 24/04/2022
4085 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4830: Ra oai phủ đầu 1 24/04/2022
4086 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4831: Ra oai phủ đầu 2 24/04/2022
4087 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4832: Lục gia sính uy 24/04/2022
4088 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4833: Lấy đá đập chân 1 24/04/2022
4089 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4834: Lấy đá đập chân 2 24/04/2022
4090 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4835: Ngũ Nguyên với Thất Nguyên 24/04/2022
4091 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4836: Át chủ bài như thế 1 24/04/2022
4092 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4837: Át chủ bài như thế 2 24/04/2022
4093 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4838: Đại biến đáng sợ 24/04/2022
4094 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4839: Đại sư tỷ 24/04/2022
4095 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4840: Hư Thiên Thánh Cô 24/04/2022
4096 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4841: Danh ngạch Hồng Hoang Điện 24/04/2022
4097 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4842: Cái gì gọi là Thánh Hồng 1 24/04/2022
4098 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4843: Cái gì gọi là Thánh Hồng 2 24/04/2022
4099 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4844: Lai lịch Thiên Trụ Giới 24/04/2022
4100 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4845: Không gian thương khung hồng hoang 24/04/2022
4101 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4846: Hồng Hoang Điện mở ra 1 24/04/2022
4102 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4847: Hồng Hoang Điện mở ra 2 24/04/2022
4103 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4848: Đao thúc đến 24/04/2022
4104 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4849: Sinh vật quỷ dị 24/04/2022
4105 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4850: Hồng hoang chi khí tinh thuần nhất 24/04/2022
4106 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4851: Đại gia hỏa khủng bố 24/04/2022
4107 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4852: Không cách nào lựa chọn 24/04/2022
4108 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4853: Ngược đãi 24/04/2022
4109 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4854: Cố làm ra vẻ 24/04/2022
4110 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4855: Lại đột phá 24/04/2022
4111 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4856: Thất nguyên tiểu viên mãn 24/04/2022
4112 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4857: Một ngàn năm trăm năm 24/04/2022
4113 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4858: Chọc giận nó 24/04/2022
4114 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4859: Vẫn kém một chút 24/04/2022
4115 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4860: Còn có Đao thúc 24/04/2022
4116 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4861: Thu phục hồng hoang thần thú 24/04/2022
4117 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4862: Thật không biết xấu hổ 24/04/2022
4118 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4863: Chuẩn bị đường về 24/04/2022
4119 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4864: Trở về Linh Vũ 24/04/2022
4120 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4865: Sư phụ an bài 24/04/2022
4121 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4866: Khách không mời mà đến 24/04/2022
4122 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4867: Lát nữa sẽ chết 24/04/2022
4123 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4868: Hồng Vũ ra tay 24/04/2022
4124 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4869: Thuốc bổ đưa tới cửa 24/04/2022
4125 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4870: Hồng Vũ lĩnh ngộ 24/04/2022
4126 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4871: Luyện hóa nguyên lực 24/04/2022
4127 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4872: Động tĩnh của Hồng Vũ 24/04/2022
4128 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4873: Thương khung bí cảnh mở ra 24/04/2022
4129 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4874: Chuẩn bị xuất phát 24/04/2022
4130 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4875: Lục sư tẩu 24/04/2022
4131 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4876: Tử hoàng thế giới Thần Thú 24/04/2022
4132 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4877: Huyết Thiên Đế tái hiện 24/04/2022
4133 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4878: Lục nguyên đại siêu phàm 24/04/2022
4134 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4879: Lục Thiếu Du, ngươi âm ta! 24/04/2022
4135 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4880: Tru diệt Hồng Mộc lão quái 24/04/2022
4136 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4881: Kích động 24/04/2022
4137 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4882: Tuyên Cổ điện tới 24/04/2022
4138 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4883: Tam sư huynh 24/04/2022
4139 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4884: Chính mình xử lý 24/04/2022
4140 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4885: Chu Tước và Phượng Hoàng 24/04/2022
4141 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4886: Hồng Vương hiện thân 24/04/2022
4142 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4887: Chín đại Thánh Hồng 24/04/2022
4143 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4888: Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La 24/04/2022
4144 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4889: Sư môn tề tụ 1 24/04/2022
4145 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4890: Sư môn tề tụ 2 24/04/2022
4146 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4891: Lai lịch Kim Huyền và Hắc Vũ 24/04/2022
4147 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4892: Yêu Vương Diệt Sinh Trảo 24/04/2022
4148 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4893: Rừng rậm cổ xưa 24/04/2022
4149 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4894: Đột nhiên gặp hung hiểm 24/04/2022
4150 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4895: Mẫu thư 24/04/2022
4151 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4896: Còn chí bảo khác 24/04/2022
4152 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4897: Sơn mạch nóng bức 24/04/2022
4153 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4898: Hồng Hoang Hỏa Kỳ 24/04/2022
4154 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4899: Lại gặp Chí Tôn Điện 24/04/2022
4155 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4900: Nhân Tôn Địa Tôn 24/04/2022
4156 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4901: Đối kháng Yêu Tôn 24/04/2022
4157 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4902: Hoàng Kim Phi Thiên Long 24/04/2022
4158 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4903: Thu thập Nhân Tôn 24/04/2022
4159 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4904: Cởi bỏ phong ấn 24/04/2022
4160 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4905: Không gian u ám 24/04/2022
4161 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4906: Phản thôn phệ 24/04/2022
4162 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4907: Khí tức quen thuộc 24/04/2022
4163 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4908: Vây khốn 24/04/2022
4164 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4909: Một tên cũng đừng mong chạy thoát 24/04/2022
4165 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4910: Hai tàn đồ 24/04/2022
4166 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4911: Một Thánh Hồng 24/04/2022
4167 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4912: Ba chiêu 24/04/2022
4168 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4913: Bị âm 24/04/2022
4169 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4914: Thiên Minh tộc Minh Thương 24/04/2022
4170 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4915: Ba Xà nhất tộc 1 24/04/2022
4171 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4916: Ba Xà nhất tộc 2 24/04/2022
4172 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4917: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được 1 24/04/2022
4173 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4918: Sáu người ba trận 24/04/2022
4174 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4919: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được 2 24/04/2022
4175 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4920: Đấu mưu 24/04/2022
4176 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4921: Si mị võng lượng 24/04/2022
4177 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4922: Chim sẻ nấp đằng sau 24/04/2022
4178 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4923: Lục Thiếu Du đấu Thiên Tôn 24/04/2022
4179 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4924: Đại phát lôi uy 24/04/2022
4180 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4925: Chấp cánh khó thoát 24/04/2022
4181 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4926: Tổ hồ Hàng lâm 24/04/2022
4182 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4927: Song song tăng vọt 24/04/2022
4183 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4928: Tuyệt phẩm tinh thạch thế giới 24/04/2022
4184 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4929: Thực lực Hồng Vũ 24/04/2022
4185 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4930: Bắt Minh Thương khai đao 24/04/2022
4186 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4931: Sử dụng sát chiêu 24/04/2022
4187 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4932: Lại tiến bộ lần nữa 24/04/2022
4188 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4933: Ba tộc cản đường 24/04/2022
4189 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4934: Bàn giao sao? 24/04/2022
4190 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4935: Chín đầu mười tám tay 24/04/2022
4191 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4936: Các nơi tề tựu 24/04/2022
4192 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4937: Đẩy lui 24/04/2022
4193 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4938: Trời sinh song hồn 1 24/04/2022
4194 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4939: Trời sinh song hồn 2 24/04/2022
4195 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4940: Liên thủ đại chiến 24/04/2022
4196 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4941: Họa phúc tương y 25/04/2022
4197 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4942: Cướp đoạt truyền thừa 25/04/2022
4198 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4943: Đều đạt chỗ tốt 25/04/2022
4199 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4944: Cướp đoạt 25/04/2022
4200 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4945: Tính sổ 25/04/2022
4201 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4946: Hỗn Độn Trọc Vụ 25/04/2022
4202 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4947: Thực lực hiện tại 25/04/2022
4203 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4948: Cổ Hoang Băng Thiên Hùng 25/04/2022
4204 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4949: Mộ địa chúng thần 25/04/2022
4205 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4950: Đại chiến Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ 1 25/04/2022
4206 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4951: Đại chiến Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ 2 25/04/2022
4207 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4952: Giằng co không phân thắng bại 25/04/2022
4208 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4953: Liều mạng 25/04/2022
4209 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4954: Tân chủ 25/04/2022
4210 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4955: Thần Linh Thánh Vương 25/04/2022
4211 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4956: Yêu tà 25/04/2022
4212 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4957: Đệ tử bản thánh 25/04/2022
4213 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4958: Chủ nhân kim đao 25/04/2022
4214 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4959: Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền 25/04/2022
4215 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4960: Diệt sát Thiên Đạo 25/04/2022
4216 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4961: Bất Tử Bất Diệt Thiên Thần Thể 25/04/2022
4217 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4962: Hư Vô chi môn 1 25/04/2022
4218 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4963: Hư Vô chi môn 2 25/04/2022
4219 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4964: Song song Thánh Hồng 25/04/2022
4220 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4965: Chạm vào Hư Vô 25/04/2022
4221 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4966: Lại xuất phát 25/04/2022
4222 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4967: Xuất hiện Thánh Nguyên 25/04/2022
4223 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4968: Chặn đường bán Hư Vô 25/04/2022
4224 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4969: Người quen thuộc 25/04/2022
4225 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4970: Tiếp tục thêm nhiệt 1 25/04/2022
4226 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4971: Tiếp tục thêm nhiệt 2 25/04/2022
4227 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4972: Lại có Thánh Nguyên 25/04/2022
4228 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4973: Thiên La Tru Thần Trận 1 25/04/2022
4229 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4974: Thiên La Tru Thần Trận 2 25/04/2022
4230 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4975: Bố trí đại cục 25/04/2022
4231 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4976: Mở rộng sát phạt 1 25/04/2022
4232 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4977: Mở rộng sát phạt 2 25/04/2022
4233 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4978: Bốn kiện Bán Thánh khí 1 25/04/2022
4234 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4979: Bốn kiện Bán Thánh khí 2 25/04/2022
4235 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4980: Thực lực Hư Vô chi cảnh 25/04/2022
4236 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4981: Thời gian trôi qua như cát 1 25/04/2022
4237 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4982: Thời gian trôi qua như cát 2 25/04/2022
4238 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4983: Giới hạn Hư Vô 25/04/2022
4239 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4984: Hạo kiếp đã đến 1 25/04/2022
4240 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4985: Hạo kiếp đã đến 2 25/04/2022
4241 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4986: Đại chiến hạo kiếp 25/04/2022
4242 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4987: Đánh chết Hư Vô 1 25/04/2022
4243 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4988: Đánh chết Hư Vô 2 25/04/2022
4244 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4989: Vẫn quá yếu 1 25/04/2022
4245 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4990: Vẫn quá yếu 2 25/04/2022
4246 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4991: Đông lão trở về 25/04/2022
4247 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4992: Sát cánh chiến đấu cuối cùng 1 25/04/2022
4248 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4993: Sát cánh chiến đấu cuối cùng 2 25/04/2022
4249 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4994: Tình động Cửu Thiên 25/04/2022
4250 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4995: Tuyệt địa đột phá 1 25/04/2022
4251 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4996: Tuyệt địa đột phá 2 25/04/2022
4252 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4997: Tổ hồn 25/04/2022
4253 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4998: Lục Tự Chân Ngôn 1 25/04/2022
4254 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4999: Lục Tự Chân Ngôn 2 25/04/2022
4255 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5000: Không lưu lại một ai 25/04/2022
4256 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5001: Tiểu Long đột phá 25/04/2022
4257 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5002: Diệt chủ thế giới 1 25/04/2022
4258 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5003: Diệt chủ thế giới 2 25/04/2022
4259 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5004: Bất Tử Bất Diệt Thiên Thần thể 25/04/2022
4260 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5005: Sư đồ Liên thủ 1 25/04/2022
4261 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5006: Sư đồ Liên thủ 2 25/04/2022
4262 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5007: Hám Thiên điện 25/04/2022
4263 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5008: Phán Quyết thiên địa 1 25/04/2022
4264 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5009: Phán Quyết thiên địa 2 25/04/2022
4265 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5010: Quyết thứ năm 25/04/2022
4266 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5011: Thánh chủng 1 25/04/2022
4267 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5012: Thánh chủng 2 25/04/2022
4268 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5013: Rốt cuộc cũng thức tỉnh 25/04/2022
4269 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5014: Hỗn Độn Tử Mông 1 25/04/2022
4270 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5015: Hỗn Độn Tử Mông 2 25/04/2022
4271 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5016: Đánh chết Thần Linh Thánh Vương 1 25/04/2022
4272 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5017: Đánh chết Thần Linh Thánh Vương 2 25/04/2022
4273 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5018: Lục đạo luân hồi 25/04/2022
4274 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5019: Nghịch thiên mà đi 25/04/2022
4275 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5020: Thế giới bên ngoài 25/04/2022
4276 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5021: Ở trạm phát điện trên đảo 1 25/04/2022
4277 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5022: Ở trạm phát điện trên đảo 2 25/04/2022
4278 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5023: Trước khi đi 25/04/2022
4279 Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5024: Đại kết cục 25/04/2022

Bình luận