Thông tin truyện

Kiều sủng

Tác giả:

Thập Nguyệt Vi Vi Lương

Thể loại:

Cổ Đại , Ngôn Tình

Nhóm dịch:

aa truyen

Trạng thái:

Tạm ngưng

Lượt xem:

256
8
Số lượng đánh giá: 1

Kiều sủng

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Dịch giả: Nhóm dịch AA Truyện (Tam Thất, Tóc Xanh, trucxinh0505)
Thể loại: Cổ đại, hài, ngôn tình
Số chương: 82 chương
Tình trạng edit: Đang tiến hành
Convert: Nhan Lam – Wikidich
Khi A Tang bận rộn tích góp của hồi môn, Tống Sở Du thường xuyên gây phiền phức cho nàng.
Đến khi A Tang tích góp đủ của hồi môn, Tống Sở Du bắt nàng dọn đến nhà hắn.
A Tang: Ta không muốn gả cho ngươi!
Sở Du: Nhưng từ lâu ta đã quyết cưới nàng.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Kiều sủng – Chương 01 07/10/2021
2 Kiều sủng – Chương 02 07/10/2021
3 Kiều sủng – Chương 03 07/10/2021
4 Kiều sủng – Chương 04 07/10/2021
5 Kiều sủng – Chương 05 07/10/2021
6 Kiều sủng – Chương 06 07/10/2021
7 Kiều sủng – Chương 07 07/10/2021
8 Kiều sủng – Chương 08 07/10/2021
9 Kiều sủng – Chương 09 07/10/2021
10 Kiều sủng – Chương 10 07/10/2021
11 Kiều sủng – Chương 11 07/10/2021
12 Kiều sủng – Chương 12 07/10/2021
13 Kiều sủng – Chương 13 07/10/2021
14 Kiều sủng – Chương 14 07/10/2021
15 Kiều sủng – Chương 15 07/10/2021
16 Kiều sủng – Chương 16 07/10/2021
17 Kiều sủng – Chương 17 07/10/2021
18 Kiều sủng – Chương 18 07/10/2021
19 Kiều sủng – Chương 19 07/10/2021
20 Kiều sủng – Chương 20 07/10/2021
21 Kiều sủng – Chương 21 07/10/2021
22 Kiều sủng – Chương 22 07/10/2021
23 Kiều sủng – Chương 23 07/10/2021
24 Kiều sủng – Chương 24 10/10/2021
25 Kiều sủng – Chương 25 10/10/2021
26 Kiều sủng – Chương 26 10/10/2021
27 Kiều sủng – Chương 27 13/10/2021
28 Kiều sủng – Chương 28 14/10/2021
29 Kiều sủng – Chương 29 17/10/2021
30 Kiều sủng – Chương 30 17/10/2021
31 Kiều sủng – Chương 31 23/10/2021
32 Kiều sủng – Chương 32 23/10/2021
33 Kiều sủng – Chương 33 24/10/2021
34 Kiều sủng – Chương 34 24/10/2021
35 Kiều sủng – Chương 35 24/10/2021
36 Kiều sủng – Chương 36 07/11/2021
37 Kiều sủng – Chương 37 07/11/2021
38 Kiều sủng – Chương 38 16/11/2021
39 Kiều sủng – Chương 39 19/11/2021
40 Kiều sủng – Chương 40 20/11/2021

Bình luận