Thông tin truyện

Khi Em Mỉm Cười

Tác giả:

Thanh Mỗi

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

32

Khi Em Mỉm Cười

Tên gốc: Ngươi rất đẹp khi mỉm cười
Thể loại: hiện đại – thể thao điện tử – ông trời tác hợp.
Số chương: 191
Edit: ToHy – Tiểu Vũ
Văn án:
Một người bạn từng hỏi Đồng Dao rằng, liệu cô có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không.
Đồng Dao thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: “Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có đủ sức lực để yêu đương như thế, chi bằng mình để dành thi vào Thanh Hoa với Bắc Đại còn hơn
Nhân vật chính: Đồng Dao x Lục Tư Thành
Ps:
Đại khái đây là câu chuyện tình yêu của một cô nàng game thủ và đội trưởng đội game trong Liên Minh Huyền Thoại .
Hai người nắm tay nhau lên đỉnh vinh quang!
Truyện nhẹ nhàng giải trí, slice of life.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Khi Em Mỉm Cười – Chương 1 06/04/2022
2 Khi Em Mỉm Cười – Chương 2 06/04/2022
3 Khi Em Mỉm Cười – Chương 3 06/04/2022
4 Khi Em Mỉm Cười – Chương 4 06/04/2022
5 Khi Em Mỉm Cười – Chương 5 06/04/2022
6 Khi Em Mỉm Cười – Chương 6 06/04/2022
7 Khi Em Mỉm Cười – Chương 7 06/04/2022
8 Khi Em Mỉm Cười – Chương 8 06/04/2022
9 Khi Em Mỉm Cười – Chương 9 06/04/2022
10 Khi Em Mỉm Cười – Chương 10 06/04/2022
11 Khi Em Mỉm Cười – Chương 11 06/04/2022
12 Khi Em Mỉm Cười – Chương 12 06/04/2022
13 Khi Em Mỉm Cười – Chương 13 06/04/2022
14 Khi Em Mỉm Cười – Chương 14 06/04/2022
15 Khi Em Mỉm Cười – Chương 15 06/04/2022
16 Khi Em Mỉm Cười – Chương 16 06/04/2022
17 Khi Em Mỉm Cười – Chương 17 06/04/2022
18 Khi Em Mỉm Cười – Chương 18 06/04/2022
19 Khi Em Mỉm Cười – Chương 19 06/04/2022
20 Khi Em Mỉm Cười – Chương 20 06/04/2022
21 Khi Em Mỉm Cười – Chương 21 06/04/2022
22 Khi Em Mỉm Cười – Chương 22 06/04/2022
23 Khi Em Mỉm Cười – Chương 23 06/04/2022
24 Khi Em Mỉm Cười – Chương 24 06/04/2022
25 Khi Em Mỉm Cười – Chương 25 06/04/2022
26 Khi Em Mỉm Cười – Chương 26 06/04/2022
27 Khi Em Mỉm Cười – Chương 27 06/04/2022
28 Khi Em Mỉm Cười – Chương 28 06/04/2022
29 Khi Em Mỉm Cười – Chương 29 06/04/2022
30 Khi Em Mỉm Cười – Chương 30 06/04/2022
31 Khi Em Mỉm Cười – Chương 31 06/04/2022
32 Khi Em Mỉm Cười – Chương 32 06/04/2022
33 Khi Em Mỉm Cười – Chương 33 06/04/2022
34 Khi Em Mỉm Cười – Chương 34 06/04/2022
35 Khi Em Mỉm Cười – Chương 35 06/04/2022
36 Khi Em Mỉm Cười – Chương 36 06/04/2022
37 Khi Em Mỉm Cười – Chương 37 06/04/2022
38 Khi Em Mỉm Cười – Chương 38 06/04/2022
39 Khi Em Mỉm Cười – Chương 39 06/04/2022
40 Khi Em Mỉm Cười – Chương 40 06/04/2022
41 Khi Em Mỉm Cười – Chương 41 06/04/2022
42 Khi Em Mỉm Cười – Chương 42 06/04/2022
43 Khi Em Mỉm Cười – Chương 43 06/04/2022
44 Khi Em Mỉm Cười – Chương 44 06/04/2022
45 Khi Em Mỉm Cười – Chương 45 06/04/2022
46 Khi Em Mỉm Cười – Chương 46 06/04/2022
47 Khi Em Mỉm Cười – Chương 47 06/04/2022
48 Khi Em Mỉm Cười – Chương 48 06/04/2022
49 Khi Em Mỉm Cười – Chương 49 06/04/2022
50 Khi Em Mỉm Cười – Chương 50 06/04/2022
51 Khi Em Mỉm Cười – Chương 51 06/04/2022
52 Khi Em Mỉm Cười – Chương 52 06/04/2022
53 Khi Em Mỉm Cười – Chương 53 06/04/2022
54 Khi Em Mỉm Cười – Chương 54 06/04/2022
55 Khi Em Mỉm Cười – Chương 55 06/04/2022
56 Khi Em Mỉm Cười – Chương 56 06/04/2022
57 Khi Em Mỉm Cười – Chương 57 06/04/2022
58 Khi Em Mỉm Cười – Chương 58 06/04/2022
59 Khi Em Mỉm Cười – Chương 59 06/04/2022
60 Khi Em Mỉm Cười – Chương 60 06/04/2022
61 Khi Em Mỉm Cười – Chương 61 06/04/2022
62 Khi Em Mỉm Cười – Chương 62 06/04/2022
63 Khi Em Mỉm Cười – Chương 63 06/04/2022
64 Khi Em Mỉm Cười – Chương 64 06/04/2022
65 Khi Em Mỉm Cười – Chương 65 06/04/2022
66 Khi Em Mỉm Cười – Chương 66 06/04/2022
67 Khi Em Mỉm Cười – Chương 67 06/04/2022
68 Khi Em Mỉm Cười – Chương 68 06/04/2022
69 Khi Em Mỉm Cười – Chương 69 06/04/2022
70 Khi Em Mỉm Cười – Chương 70 06/04/2022
71 Khi Em Mỉm Cười – Chương 71 06/04/2022
72 Khi Em Mỉm Cười – Chương 72 06/04/2022
73 Khi Em Mỉm Cười – Chương 73 06/04/2022
74 Khi Em Mỉm Cười – Chương 74 06/04/2022
75 Khi Em Mỉm Cười – Chương 75 06/04/2022
76 Khi Em Mỉm Cười – Chương 76 06/04/2022
77 Khi Em Mỉm Cười – Chương 77 06/04/2022
78 Khi Em Mỉm Cười – Chương 78 06/04/2022
79 Khi Em Mỉm Cười – Chương 79 06/04/2022
80 Khi Em Mỉm Cười – Chương 80 06/04/2022
81 Khi Em Mỉm Cười – Chương 81 06/04/2022
82 Khi Em Mỉm Cười – Chương 82 06/04/2022
83 Khi Em Mỉm Cười – Chương 83 06/04/2022
84 Khi Em Mỉm Cười – Chương 84 06/04/2022
85 Khi Em Mỉm Cười – Chương 85 06/04/2022
86 Khi Em Mỉm Cười – Chương 86 06/04/2022
87 Khi Em Mỉm Cười – Chương 87 06/04/2022
88 Khi Em Mỉm Cười – Chương 88 06/04/2022
89 Khi Em Mỉm Cười – Chương 89 06/04/2022
90 Khi Em Mỉm Cười – Chương 90 06/04/2022
91 Khi Em Mỉm Cười – Chương 91 06/04/2022
92 Khi Em Mỉm Cười – Chương 92 06/04/2022
93 Khi Em Mỉm Cười – Chương 93 06/04/2022
94 Khi Em Mỉm Cười – Chương 94 06/04/2022
95 Khi Em Mỉm Cười – Chương 95 06/04/2022
96 Khi Em Mỉm Cười – Chương 96 06/04/2022
97 Khi Em Mỉm Cười – Chương 97 06/04/2022
98 Khi Em Mỉm Cười – Chương 98 06/04/2022
99 Khi Em Mỉm Cười – Chương 99 06/04/2022
100 Khi Em Mỉm Cười – Chương 100 06/04/2022
101 Khi Em Mỉm Cười – Chương 101 06/04/2022
102 Khi Em Mỉm Cười – Chương 102 06/04/2022
103 Khi Em Mỉm Cười – Chương 103 06/04/2022
104 Khi Em Mỉm Cười – Chương 104 06/04/2022
105 Khi Em Mỉm Cười – Chương 105 06/04/2022
106 Khi Em Mỉm Cười – Chương 106 06/04/2022
107 Khi Em Mỉm Cười – Chương 107 06/04/2022
108 Khi Em Mỉm Cười – Chương 108 06/04/2022
109 Khi Em Mỉm Cười – Chương 109 06/04/2022
110 Khi Em Mỉm Cười – Chương 110 06/04/2022
111 Khi Em Mỉm Cười – Chương 111 06/04/2022
112 Khi Em Mỉm Cười – Chương 112 06/04/2022
113 Khi Em Mỉm Cười – Chương 113 06/04/2022
114 Khi Em Mỉm Cười – Chương 114 06/04/2022
115 Khi Em Mỉm Cười – Chương 115 06/04/2022
116 Khi Em Mỉm Cười – Chương 116 06/04/2022
117 Khi Em Mỉm Cười – Chương 117 06/04/2022
118 Khi Em Mỉm Cười – Chương 118 06/04/2022
119 Khi Em Mỉm Cười – Chương 119 06/04/2022
120 Khi Em Mỉm Cười – Chương 120 06/04/2022
121 Khi Em Mỉm Cười – Chương 121 06/04/2022
122 Khi Em Mỉm Cười – Chương 122 06/04/2022
123 Khi Em Mỉm Cười – Chương 123 06/04/2022
124 Khi Em Mỉm Cười – Chương 124 06/04/2022
125 Khi Em Mỉm Cười – Chương 125 06/04/2022
126 Khi Em Mỉm Cười – Chương 126 06/04/2022
127 Khi Em Mỉm Cười – Chương 127 06/04/2022
128 Khi Em Mỉm Cười – Chương 128 06/04/2022
129 Khi Em Mỉm Cười – Chương 129 06/04/2022
130 Khi Em Mỉm Cười – Chương 130 06/04/2022
131 Khi Em Mỉm Cười – Chương 131 06/04/2022
132 Khi Em Mỉm Cười – Chương 132 06/04/2022
133 Khi Em Mỉm Cười – Chương 133 06/04/2022
134 Khi Em Mỉm Cười – Chương 134 06/04/2022
135 Khi Em Mỉm Cười – Chương 135 06/04/2022
136 Khi Em Mỉm Cười – Chương 136 06/04/2022
137 Khi Em Mỉm Cười – Chương 137 06/04/2022
138 Khi Em Mỉm Cười – Chương 138 06/04/2022
139 Khi Em Mỉm Cười – Chương 139 06/04/2022
140 Khi Em Mỉm Cười – Chương 140 06/04/2022
141 Khi Em Mỉm Cười – Chương 141 06/04/2022
142 Khi Em Mỉm Cười – Chương 142 06/04/2022
143 Khi Em Mỉm Cười – Chương 143 06/04/2022
144 Khi Em Mỉm Cười – Chương 144 06/04/2022
145 Khi Em Mỉm Cười – Chương 145 06/04/2022
146 Khi Em Mỉm Cười – Chương 146 06/04/2022
147 Khi Em Mỉm Cười – Chương 147 06/04/2022
148 Khi Em Mỉm Cười – Chương 148 06/04/2022
149 Khi Em Mỉm Cười – Chương 149 06/04/2022
150 Khi Em Mỉm Cười – Chương 150 06/04/2022
151 Khi Em Mỉm Cười – Chương 151 06/04/2022
152 Khi Em Mỉm Cười – Chương 152 06/04/2022
153 Khi Em Mỉm Cười – Chương 153 06/04/2022
154 Khi Em Mỉm Cười – Chương 154 06/04/2022
155 Khi Em Mỉm Cười – Chương 155 06/04/2022
156 Khi Em Mỉm Cười – Chương 156 06/04/2022
157 Khi Em Mỉm Cười – Chương 157 06/04/2022
158 Khi Em Mỉm Cười – Chương 158 06/04/2022
159 Khi Em Mỉm Cười – Chương 159 06/04/2022
160 Khi Em Mỉm Cười – Chương 160 06/04/2022
161 Khi Em Mỉm Cười – Chương 161 06/04/2022
162 Khi Em Mỉm Cười – Chương 162 06/04/2022
163 Khi Em Mỉm Cười – Chương 163 06/04/2022
164 Khi Em Mỉm Cười – Chương 164 06/04/2022
165 Khi Em Mỉm Cười – Chương 165 06/04/2022
166 Khi Em Mỉm Cười – Chương 166 06/04/2022
167 Khi Em Mỉm Cười – Chương 167 06/04/2022
168 Khi Em Mỉm Cười – Chương 168 06/04/2022
169 Khi Em Mỉm Cười – Chương 169 06/04/2022
170 Khi Em Mỉm Cười – Chương 170 06/04/2022
171 Khi Em Mỉm Cười – Chương 171 06/04/2022
172 Khi Em Mỉm Cười – Chương 172 06/04/2022
173 Khi Em Mỉm Cười – Chương 173 06/04/2022
174 Khi Em Mỉm Cười – Chương 174 06/04/2022
175 Khi Em Mỉm Cười – Chương 175 06/04/2022
176 Khi Em Mỉm Cười – Chương 176 06/04/2022
177 Khi Em Mỉm Cười – Chương 177 06/04/2022
178 Khi Em Mỉm Cười – Chương 178 06/04/2022
179 Khi Em Mỉm Cười – Chương 179 06/04/2022
180 Khi Em Mỉm Cười – Chương 180 06/04/2022
181 Khi Em Mỉm Cười – Chương 181 06/04/2022
182 Khi Em Mỉm Cười – Chương 182 06/04/2022
183 Khi Em Mỉm Cười – Chương 183 06/04/2022
184 Khi Em Mỉm Cười – Chương 184 06/04/2022
185 Khi Em Mỉm Cười – Chương 185 06/04/2022
186 Khi Em Mỉm Cười – Chương 186 06/04/2022
187 Khi Em Mỉm Cười – Chương 187 06/04/2022
188 Khi Em Mỉm Cười – Chương 188 06/04/2022
189 Khi Em Mỉm Cười – Chương 189 06/04/2022
190 Khi Em Mỉm Cười – Chương 190 06/04/2022
191 Khi Em Mỉm Cười – Chương 191 06/04/2022
192 Khi Em Mỉm Cười – Ngoài lề 06/04/2022

Bình luận