Thông tin truyện

Hoành Hành Ngang Ngược

Tác giả:

Giang Sơn Thương Lan

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

38
8
Số lượng đánh giá: 1

Hoành Hành Ngang Ngược

Giới Thiệu Truyện
Hán Việt: Khoái xuyên chi hoành hành bá đạo
Số chương: 139
Editor : Cealan Vân [ Zangnguyet]
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại,Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Mạt thế,Ma pháp, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Tinh tế, Làm giàu, Cơ giáp, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Giới giải trí, Vườn trường,Cung đình hầu tước, Sảng văn, Phát sóng trực tiếp, Pháo hôi, Nữ cường, Ngược tra,Nghịch tập, Vả mặt
Hệ Thống: Ký chủ, nam chính đều bị bệnh kiều, mặt ngoài thì ngoan bên trong gian tà, ai đối với hắn có một điểm không tốt, hắn đều nhớ kỹ. Cho nên sau khi lớn lên sẽ điên cuồng ngược nữ chính, mọi người hiện tại không thích xem ngược luyến tình thâm, người phải đối với hắn thật tốt, làm hắn biến thành mỹ vị ngọt văn bệnh kiều nam chính!
An Thúy: Nga.
Sau đó tùy tiện bạo nam chính.
Hệ thống:……
+Thế giới thứ nhất: Ngạo mạn quý tộc đại tiểu thư ngược tra.
+Thế giới thứ hai: Đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh VS bị dạy dỗ thành M con riêng.
+Thế giới thứ ba: Anh hùng hậu đại VS nữ xứng trọng sinh.
+Thế giới thứ bốn: Siêu cấp anh hùng VS tiểu thê si ương ngạnh.
+Thế giới thứ năm: Vai ác bá đạo nữ tổng tài tà ác lại mê người VS công tử chưa biến thành đại lão hôi.
+Thế giới thứ sáu: Cô gái trẻ biến thân leader toàn năng.
+Thế giới thứ bảy: Con đường xưng bá của học đại sư.
///Nữ chủ cuồng bá khốc soái…..

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 1: [Tg1] Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (1) 02/10/2022
2 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 2: Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (2) 02/10/2022
3 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 3: Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (3) 02/10/2022
4 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 4: Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (4) 02/10/2022
5 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 5: Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (5) 02/10/2022
6 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 6: Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (6) 02/10/2022
7 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 7: Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (7) 02/10/2022
8 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 8: Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (8) 02/10/2022
9 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 9: Đại Tiểu Thư Kết Hợp Giữa Trung Quốc Và Phương Tây (9) [ Xong] 02/10/2022
10 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 10: [Tg2] Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (1) 02/10/2022
11 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 11: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (2) 02/10/2022
12 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 12: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (3) 02/10/2022
13 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 13: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (4) 02/10/2022
14 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 14: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (5) 02/10/2022
15 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 15: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (6) 02/10/2022
16 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 16: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (7) 02/10/2022
17 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 17: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (8) 02/10/2022
18 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 18: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (9) 02/10/2022
19 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 19: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (10) 02/10/2022
20 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 20: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (11) 02/10/2022
21 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 21: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (12) 02/10/2022
22 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 22: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (13) 02/10/2022
23 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 23: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (14) 02/10/2022
24 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 23-2: [Tiếp Theo] : Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (14) 02/10/2022
25 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 24: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (15) 02/10/2022
26 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 25: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (16-1) 02/10/2022
27 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 25-2: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (16-2) 02/10/2022
28 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 26: Anh Hùng Hậu Đại (1) 02/10/2022
29 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 27: Anh Hùng Hậu Đại (2) 02/10/2022
30 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 28: Anh Hùng Hậu Đại (3-1) 02/10/2022
31 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 28-2: Anh Hùng Hậu Đại (3-2) 02/10/2022
32 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 29: Anh Hùng Hậu Đại (4) 02/10/2022
33 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 30: Anh Hùng Hậu Đại (5) 02/10/2022
34 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 31: Anh Hùng Hậu Đại (6) 02/10/2022
35 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 32: Anh Hùng Hậu Đại (7) 02/10/2022
36 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 33: Anh Hùng Hậu Đại (8) 02/10/2022
37 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 34: Anh Hùng Hậu Đại (9) 02/10/2022
38 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 35: Phó Bản Thứ Ba: Anh Hùng Đời Thứ Hai (10) 02/10/2022
39 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 36: Phó Bản Thứ Ba: Anh Hùng Đời Thứ Hai (11) 02/10/2022
40 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 37: Phó Bản Thứ Ba: Anh Hùng Đời Thứ Hai (12) 02/10/2022
41 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 38: Phó Bản Thứ Ba: Anh Hùng Đời Thứ Hai (13) 02/10/2022
42 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 39: Phó Bản Thứ Ba: Anh Hùng Đời Thứ Hai (14) 02/10/2022
43 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 40: Phó Bản Thứ Ba: Anh Hùng Đời Thứ Hai (15) 02/10/2022
44 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 41: Phó Bản Thứ Ba: Anh Hùng Đời Thứ Hai (16) 02/10/2022
45 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 42: Phó Bản Thứ Ba: Anh Hùng Đời Thứ Hai (17) 02/10/2022
46 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 43: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (1) 02/10/2022
47 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 44: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (2) 02/10/2022
48 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 45: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (3) 02/10/2022
49 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 46: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (4) 02/10/2022
50 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 47: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (5) 02/10/2022
51 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 48: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (6) 02/10/2022
52 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 49: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (7) 02/10/2022
53 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 50: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (8) 02/10/2022
54 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 51: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (9) 02/10/2022
55 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 52: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (10) 02/10/2022
56 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 53: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (11) 02/10/2022
57 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 54: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (12) 02/10/2022
58 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 55: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (13) 02/10/2022
59 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 56: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (14) 02/10/2022
60 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 57: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (15) 02/10/2022
61 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 58: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (16) 02/10/2022
62 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 59: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (17) 02/10/2022
63 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 60: Phó Bản Thứ Tư: Vạn Nhân Mê (18) 02/10/2022
64 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 61 02/10/2022
65 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 62 02/10/2022
66 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 63 02/10/2022
67 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 64 02/10/2022
68 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 65 02/10/2022
69 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 66 02/10/2022
70 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 67: (Hoàn) Phó Bản Thứ Tư.???????? 02/10/2022
71 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 68: Phó Bản Thứ Năm.???????? 02/10/2022
72 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 69 02/10/2022
73 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 70 02/10/2022
74 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 71 02/10/2022
75 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 72 02/10/2022
76 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 73 02/10/2022
77 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 74 02/10/2022
78 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 75 02/10/2022
79 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 76 02/10/2022
80 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 77 02/10/2022
81 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 78 02/10/2022
82 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 79 02/10/2022
83 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 80 02/10/2022
84 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 81 02/10/2022
85 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 82 02/10/2022
86 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 83 02/10/2022
87 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 84: (Hoàn) Phó Bản Thứ Năm.???????? 02/10/2022
88 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 85: Phó Bản Thứ Sáu.???????? 02/10/2022
89 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 86 02/10/2022
90 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 87 02/10/2022
91 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 88 02/10/2022
92 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 89 02/10/2022
93 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 90 02/10/2022
94 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 91 02/10/2022
95 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 92 02/10/2022
96 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 93 02/10/2022
97 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 94 02/10/2022
98 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 95 02/10/2022
99 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 96 02/10/2022
100 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 97 02/10/2022
101 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 98 02/10/2022
102 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 99 02/10/2022
103 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 100 02/10/2022
104 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 101 02/10/2022
105 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 102 02/10/2022
106 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 103 02/10/2022
107 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 104 02/10/2022
108 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 105 02/10/2022
109 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 106 02/10/2022
110 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 107 02/10/2022
111 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 108 02/10/2022
112 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 109 02/10/2022
113 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 110 02/10/2022
114 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 111 02/10/2022
115 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 112 02/10/2022
116 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 113 02/10/2022
117 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 114: (Hoàn) Phó Bản Thứ Sáu.???????? 02/10/2022
118 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 115: Phó Bản Thứ Bảy(1).???????? 02/10/2022
119 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 116 02/10/2022
120 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 117 02/10/2022
121 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 118 02/10/2022
122 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 119 02/10/2022
123 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 120 02/10/2022
124 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 121 02/10/2022
125 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 122 02/10/2022
126 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 123 02/10/2022
127 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 124 02/10/2022
128 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 125 02/10/2022
129 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 126 02/10/2022
130 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 127 02/10/2022
131 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 128 02/10/2022
132 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 129: (Hoàn) Phó Bản Thứ Bảy.???????? 02/10/2022
133 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 130 02/10/2022
134 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 131: Phó Bản Thứ Tám (1):???????? 02/10/2022
135 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 132 02/10/2022
136 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 133 02/10/2022
137 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 134 02/10/2022
138 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 135: Phó Bản Thứ Tám (Hoàn).???????? 02/10/2022
139 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 136: Hiện Thực (1).???????? 02/10/2022
140 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 137: Hiện Thực (Hết).???????? 02/10/2022
141 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 138: Phiên Ngoại (1):???????? 02/10/2022
142 Hoành Hành Ngang Ngược – Chương 139: Phiên Ngoại (2).???????? 02/10/2022

Bình luận