Thông tin truyện

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Tác giả:

Kỵ Kình Nam Khứ

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

120

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Dịch: QT
Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)
Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắc kỹ năng diễn xuất hạng nhất thụ, HE
Số Chương: 270 chính văn + một lô phiên ngoại:>
Văn án:
Một người như Trì Tiểu Trì, thông qua phấn đấu cực lực, mà từ hình thức địa ngục, xông thẳng lên con đường người chiến thắng.
Dù cho xuất thân hạng tư, ba lần ảnh đế, tính cách hạng nhì, tướng mạo hạng nhất, nhưng mọi thứ đều dựa vào nỗ lực bản thân mà đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Chỉ là, không một ai lường trước được rằng, cậu bị một chiếc đèn treo rơi trúng, trở thành hình thức người thực vật.
061: Chào cậu, tìm hiểu một chút về hệ thống thu hồi tra công. Bổn hệ thống dùng trị giá hối hận của tra công làm đơn vị đo lường, mỗi khi tích lũy một trăm trị giá hối hận thì có thể thoát khỏi thế giới hiện tại. Nhắc nhở hữu nghị một chút, trong công tác, thường là công nhân chúng ta thông qua việc hy sinh và hiến dâng để bồi dưỡng tính ỷ lại của tra công, từng bước một khiến tra công không thể rời bỏ…
Trì Tiểu Trì: Thân bại danh liệt tính bao nhiêu trị giá hối hận? Ngã xuống đỉnh cao nhân sinh tính bao nhiêu trị giá hối hận? Mong mà không được tính bao nhiêu trị giá hối hận?
061:….

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 1: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
2 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 2: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
3 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 3 – Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
4 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 4: Thiên tài pháo hôi nghịch tập ký::. 04/04/2022
5 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 5: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
6 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 6: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
7 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 7: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
8 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 8: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
9 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 9: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
10 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 10: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
11 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 11: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 04/04/2022
12 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 12: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
13 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 13: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
14 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 14: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
15 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 15: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
16 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 16: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
17 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 17: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
18 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 18: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
19 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 19: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
20 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 20: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
21 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 21: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
22 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 22: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
23 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 23: Nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn::. 04/04/2022
24 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – .::Chương 24: Thủ Tiêu Sếp Tổng::. 04/04/2022
25 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 25 05/04/2022
26 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 26 05/04/2022
27 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 27: Thủ tiêu sếp tổng 4 05/04/2022
28 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 28: Thủ tiêu sếp tổng 5 05/04/2022
29 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 29: Thủ tiêu sếp tổng 6 05/04/2022
30 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 30: Thủ tiêu sếp tổng 7 05/04/2022
31 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 31: Thủ tiêu sếp tổng 8 05/04/2022
32 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 32: Thủ tiêu sếp tổng 9 05/04/2022
33 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 33: Thủ tiêu sếp tổng 10 05/04/2022
34 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 34: Thủ tiêu sếp tổng 11 05/04/2022
35 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 35: Thủ tiêu sếp tổng 12 05/04/2022
36 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 36: Thủ tiêu sếp tổng 13 05/04/2022
37 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 37: Thủ Tiêu Sếp Tổng 14 05/04/2022
38 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 38: Thủ tiêu sếp tổng 15 05/04/2022
39 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 39: Thủ tiêu sếp tổng 16 05/04/2022
40 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 40: Thủ tiêu sếp tổng 17 05/04/2022
41 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 41 05/04/2022
42 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 42 05/04/2022
43 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 43 05/04/2022
44 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 44: Bản Tình Ca Trên Băng 05/04/2022
45 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 45 05/04/2022
46 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 46 05/04/2022
47 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 47 05/04/2022
48 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 48 05/04/2022
49 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 49 05/04/2022
50 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 50 05/04/2022
51 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 51 05/04/2022
52 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 52 05/04/2022
53 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 53 05/04/2022
54 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 54 05/04/2022
55 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 55 05/04/2022
56 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 56 05/04/2022
57 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 57 05/04/2022
58 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 58 05/04/2022
59 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 59 05/04/2022
60 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 60 (1) 05/04/2022
61 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 60 (2) 05/04/2022
62 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 61 06/04/2022
63 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 62(1) 06/04/2022
64 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 62(2) 06/04/2022
65 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 63: Bản tình ca trên băng 06/04/2022
66 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 64: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
67 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 65: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
68 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 65-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
69 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 66: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
70 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 66-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
71 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 67: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
72 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 68: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
73 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 68-2: Nghe Nói Tôi Là Chiến Thần 06/04/2022
74 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 69: Nghe Nói Tôi Là Chiến Thần 06/04/2022
75 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 70: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
76 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 70-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
77 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 71: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
78 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 72: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
79 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 73: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
80 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 74-1: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
81 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 74-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
82 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 75: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
83 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 75-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
84 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 76: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
85 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 76-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
86 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 77: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
87 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 78: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
88 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 79: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
89 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 79-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
90 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 80: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
91 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 81: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
92 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 82: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
93 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 83: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
94 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 83-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
95 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 84: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
96 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 85-1: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
97 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 85-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
98 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 86: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
99 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 86-2: Nghe nói tôi là chiến thần 06/04/2022
100 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 87: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
101 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 88: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
102 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 89: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
103 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 90: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
104 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 90-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
105 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 90-3: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
106 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 91: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
107 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 92: 06/04/2022
108 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 93-1: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
109 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 93-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
110 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 94: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
111 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 95: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
112 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 95-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
113 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 96: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
114 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 96-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
115 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 97: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
116 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 98: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
117 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 99: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
118 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 99-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
119 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 100: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
120 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 100-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
121 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 101: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
122 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 102: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
123 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 102-2: Nhân Quả Tuần Hoàn, Báo Ứng Xác Đáng 06/04/2022
124 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 103: Nhân Quả Tuần Hoàn, Báo Ứng Xác Đáng 06/04/2022
125 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 104: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
126 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 104-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
127 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 105: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
128 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 105-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
129 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 106: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng: 06/04/2022
130 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 107: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
131 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 107-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
132 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 108: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
133 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 109: Nhân quả tuần hoàn, báo ức xác đáng 06/04/2022
134 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 109-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
135 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 110: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
136 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 111-1: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
137 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 111-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
138 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 112: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
139 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 113: Nhân quả tuần hoàn – báo ứng xác đáng 06/04/2022
140 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 113-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
141 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 114: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
142 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 114-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
143 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 115: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
144 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 115-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng: 06/04/2022
145 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 116: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
146 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 117: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
147 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 117-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
148 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 118: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
149 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 118-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
150 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 119: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
151 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 119-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
152 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 120: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
153 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 121: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
154 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 121-2: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 06/04/2022
155 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 122 06/04/2022
156 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 123(1) 07/04/2022
157 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 123(2) 07/04/2022
158 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 123(3) 07/04/2022
159 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 124(1) 07/04/2022
160 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 124(2) 07/04/2022
161 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 125 07/04/2022
162 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 126 07/04/2022
163 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 127 07/04/2022
164 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 128 07/04/2022
165 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 129(1) 07/04/2022
166 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 129(2) 07/04/2022
167 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 130 07/04/2022
168 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 131(1) 07/04/2022
169 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 131(2) 07/04/2022
170 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 132: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
171 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 133: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
172 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 134: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
173 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 134-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
174 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 135: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
175 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 136: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
176 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 137-1: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
177 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 137-2: Tôi Ở Tận Thế Nuôi Mèo To 07/04/2022
178 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 138: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
179 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 138-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
180 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 139: Tôi ở tận thế nuôi mèo to: 07/04/2022
181 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 139-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
182 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 140: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
183 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 140-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
184 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 141-1: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
185 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 141-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
186 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 141-3: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
187 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 142: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
188 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 143: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
189 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 143-2: Tôi Ở Tận Thế Nuôi Mèo To 07/04/2022
190 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 144-1: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
191 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 144-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
192 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 145: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
193 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 146: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
194 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 147: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
195 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 147-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
196 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 148: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
197 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 149: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
198 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 149-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
199 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 150: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
200 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 150-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
201 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 150-3: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 07/04/2022
202 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 151: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
203 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 152-1: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
204 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 152-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
205 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 153-1: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
206 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 153-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
207 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 153-3: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
208 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 154: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
209 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 155: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
210 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 155-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
211 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 156: Hệ Thống VS Hệ Thống 07/04/2022
212 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 156-2: Hệ Thống VS Hệ Thống 07/04/2022
213 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 157: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
214 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 157-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
215 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 158: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
216 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 159: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
217 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 159-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
218 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 160: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
219 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 161: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
220 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 162: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
221 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 162-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
222 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 163: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
223 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 163-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
224 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 164: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
225 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 164-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
226 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 165: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
227 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 166: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
228 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 166-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
229 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 167-1: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
230 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 167-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
231 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 168: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
232 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 169: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
233 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 170: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
234 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 170-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
235 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 170-3: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
236 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 171: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
237 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 171-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
238 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 172: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
239 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 172-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
240 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 173: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
241 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 174: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
242 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 174-2: Hệ thống vs hệ thống: 07/04/2022
243 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 175: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
244 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 175-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
245 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 176: Hệ thống vs hệ thống: 07/04/2022
246 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 176-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
247 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 177: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
248 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 177-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
249 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 178: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
250 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 179: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
251 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 179-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
252 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 180: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
253 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 180-2: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
254 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 181: Hệ thống vs hệ thống 07/04/2022
255 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 182: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 07/04/2022
256 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 183: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 07/04/2022
257 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 183-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 07/04/2022
258 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 184: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 07/04/2022
259 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 185: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
260 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 186: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
261 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 186-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
262 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 187-1: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
263 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 187-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
264 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 188: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
265 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 188-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
266 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 188-3: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
267 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 189-1: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
268 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 189-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
269 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 190: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
270 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 191: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
271 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 192: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
272 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 193: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
273 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 193-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
274 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 194: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
275 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 194-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
276 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 195: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
277 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 196: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
278 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 197: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
279 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 197-2: Tướng quân bá đạo, quân sư xinh đẹp 08/04/2022
280 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 198: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
281 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 199: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
282 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 200: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp: 08/04/2022
283 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 200-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
284 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 201: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
285 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 202-1: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
286 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 202-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
287 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 203: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
288 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 204: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
289 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 204-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp: 08/04/2022
290 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 205-1: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
291 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 205-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
292 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 206-1: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
293 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 206-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
294 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 207-1: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
295 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 207-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
296 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 208: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
297 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 208-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
298 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 209-1: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp: 08/04/2022
299 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 209-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 08/04/2022
300 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 209-2: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 09/04/2022
301 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 210: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
302 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 211: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
303 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 212: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
304 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 213: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
305 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 214: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
306 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 215: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
307 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 215-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
308 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 216: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
309 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 217-1: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
310 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 217-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
311 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 218: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
312 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 218-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
313 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 219: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
314 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 219-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
315 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 220: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
316 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 221: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
317 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 221-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
318 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 222-1: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
319 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 222-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
320 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 223: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
321 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 224: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
322 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 224-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
323 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 225: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
324 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 225-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
325 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 226: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
326 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 226-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
327 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 227: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
328 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 228: Cuộc chiến sinh tồn -tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
329 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 228-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
330 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 228-3: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
331 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 229: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh: 09/04/2022
332 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 229-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
333 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 230: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
334 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 230-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
335 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 231: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
336 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 232: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
337 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 232-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
338 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 233: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
339 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 234-1: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
340 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 234-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
341 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 235: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
342 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 236: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
343 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 236-2: Cuộc chiến sinh tồn – tuyệt địa cầu sinh 09/04/2022
344 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 237: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
345 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 238: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
346 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 239: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
347 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 240: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
348 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 240-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
349 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 241: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
350 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 242: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
351 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 242-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
352 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 243: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
353 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 244: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
354 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 244-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
355 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 245: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
356 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 246: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
357 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 247-1: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
358 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 247-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
359 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 248: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
360 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 249: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
361 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 249-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
362 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 250: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
363 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 250-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
364 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 251: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
365 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 252-1: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
366 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 252-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
367 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 253: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
368 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 254: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
369 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 255: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
370 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 255-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
371 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 255-3: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
372 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 256-1: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
373 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 256-2: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
374 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 257: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
375 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 258: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
376 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 259: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
377 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 260: Thế giới mới hoàn mỹ 09/04/2022
378 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 261 10/04/2022
379 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 262 10/04/2022
380 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 263 10/04/2022
381 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 264 10/04/2022
382 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 265-1 10/04/2022
383 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 265-2 10/04/2022
384 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 266 10/04/2022
385 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 266-2 10/04/2022
386 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 267 10/04/2022
387 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 268 10/04/2022
388 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 268-2 10/04/2022
389 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 269 10/04/2022
390 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 269-2 10/04/2022
391 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 270 10/04/2022
392 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 271: Phiên ngoại 1: tắt đèn 10/04/2022
393 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 272: Phiên ngoại 2 10/04/2022
394 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 273: Phiên ngoại 3 10/04/2022
395 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 274: Phiên ngoại 4(1) 10/04/2022
396 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 275: Phiên ngoại 4(2) 10/04/2022
397 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 276: Phiên ngoại 5 10/04/2022
398 Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác – Chương 277: PN 6 10/04/2022

Bình luận