Thông tin truyện

Đổi Hồn

Tác giả:

Đại Mễ Trùng

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

34
8
Số lượng đánh giá: 1

Đổi Hồn

Cô có số phận quá bi thương, bị mất cha mẹ từ lúc còn chưa trưởng thành, năm mười lăm tuổi gả cho Thạch Lâm. Năm mười tám, cô sinh con một đứa con gái và phải ly hôn…
Bước ngoặt của cuộc đời cô xảy ra vào năm cô mười chín tuổi. Cô đi đến một nơi thần bí và bị hoán đổi thân xác.
Một lần nữa, cô có cơ hội sống lại cuộc sống của tuổi mười lăm.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đổi Hồn – Chương 1 07/07/2022
2 Đổi Hồn – Chương 2 07/07/2022
3 Đổi Hồn – Chương 3 07/07/2022
4 Đổi Hồn – Chương 4 07/07/2022
5 Đổi Hồn – Chương 5 07/07/2022
6 Đổi Hồn – Chương 6 07/07/2022
7 Đổi Hồn – Chương 7 07/07/2022
8 Đổi Hồn – Chương 8 07/07/2022
9 Đổi Hồn – Chương 9 07/07/2022
10 Đổi Hồn – Chương 10 07/07/2022
11 Đổi Hồn – Chương 11 07/07/2022
12 Đổi Hồn – Chương 12 07/07/2022
13 Đổi Hồn – Chương 13 07/07/2022
14 Đổi Hồn – Chương 14 07/07/2022
15 Đổi Hồn – Chương 15 07/07/2022
16 Đổi Hồn – Chương 16 07/07/2022
17 Đổi Hồn – Chương 17 07/07/2022
18 Đổi Hồn – Chương 18 07/07/2022
19 Đổi Hồn – Chương 19 07/07/2022
20 Đổi Hồn – Chương 20 07/07/2022
21 Đổi Hồn – Chương 21 07/07/2022
22 Đổi Hồn – Chương 22 07/07/2022
23 Đổi Hồn – Chương 23 07/07/2022
24 Đổi Hồn – Chương 24 07/07/2022
25 Đổi Hồn – Chương 25 07/07/2022
26 Đổi Hồn – Chương 26 07/07/2022
27 Đổi Hồn – Chương 27 07/07/2022
28 Đổi Hồn – Chương 28 07/07/2022
29 Đổi Hồn – Chương 29 07/07/2022
30 Đổi Hồn – Chương 30 07/07/2022
31 Đổi Hồn – Chương 31 07/07/2022
32 Đổi Hồn – Chương 32 07/07/2022
33 Đổi Hồn – Chương 33 07/07/2022
34 Đổi Hồn – Chương 34 07/07/2022
35 Đổi Hồn – Chương 35 07/07/2022
36 Đổi Hồn – Chương 36 07/07/2022
37 Đổi Hồn – Chương 37 07/07/2022
38 Đổi Hồn – Chương 38 07/07/2022
39 Đổi Hồn – Chương 39 07/07/2022
40 Đổi Hồn – Chương 40 07/07/2022
41 Đổi Hồn – Chương 41 07/07/2022
42 Đổi Hồn – Chương 42 07/07/2022
43 Đổi Hồn – Chương 43 07/07/2022
44 Đổi Hồn – Chương 44 07/07/2022
45 Đổi Hồn – Chương 45 07/07/2022
46 Đổi Hồn – Chương 46 07/07/2022
47 Đổi Hồn – Chương 47 07/07/2022
48 Đổi Hồn – Chương 48 07/07/2022
49 Đổi Hồn – Chương 49 07/07/2022
50 Đổi Hồn – Chương 50 07/07/2022
51 Đổi Hồn – Chương 51 07/07/2022
52 Đổi Hồn – Chương 52 07/07/2022
53 Đổi Hồn – Chương 53 08/07/2022
54 Đổi Hồn – Chương 54 08/07/2022
55 Đổi Hồn – Chương 55 08/07/2022
56 Đổi Hồn – Chương 56 08/07/2022
57 Đổi Hồn – Chương 57 08/07/2022
58 Đổi Hồn – Chương 58 08/07/2022
59 Đổi Hồn – Chương 59 08/07/2022
60 Đổi Hồn – Chương 60 08/07/2022
61 Đổi Hồn – Chương 61 08/07/2022
62 Đổi Hồn – Chương 62 08/07/2022
63 Đổi Hồn – Chương 63 08/07/2022
64 Đổi Hồn – Chương 64 08/07/2022
65 Đổi Hồn – Chương 65: Kết thúc 08/07/2022

Bình luận