Thông tin truyện

Đế tôn

Tác giả:

Thạch Trư

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

286
0
Số lượng đánh giá: 0

Đế tôn

Giới thiệu truyện:
Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn!

Võ đạo có thể Thông Thần!

Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

Nhận xét:
Sau thành công của Độc Bộ Thiên Hạ và Dã Man Vương Tọa, Trạch Trư lại tiếp tục bộc lộ tài năng về thể loại tiên huyễn của mình qua tác phẩm Đế Tôn.

Đế Tôn hội tụ đầy đủ các yếu tố mà Linh mỗ thích: pk gay cấn, tu luyện bài bản, tình tiết hài hước hấp dẫn, càng đọc càng phê! Mời các bạn thưởng thức!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đế tôn – Chương 01: Nhà Có Yêu Hồ 23/10/2015
2 Đế tôn – Chương 02: Giai Nhân Tuyệt Sắc 23/10/2015
3 Đế tôn – Chương 03: Mai Ngục Huyền Thai 23/10/2015
4 Đế tôn – Chương 04: Vô Cùng Nguy Hiểm 23/10/2015
5 Đế tôn – Chương 05: Tay Mơ Tiến Bộ 24/10/2015
6 Đế tôn – Chương 06: Bước đầu thắng lợi 30/09/2021
7 Đế tôn – Chương 07: Long Hổ Tượng Lực Quyết 30/09/2021
8 Đế tôn – Chương 08: Trận Chiến Võ Đạo Đầu Tiên 30/09/2021
9 Đế tôn – Chương 09: Ý Chí Võ Đạo 30/09/2021
10 Đế tôn – Chương 10: Con Rắn Độc Khổng Lồ 30/09/2021
11 Đế tôn – Chương 11: Con gái Dược Vương 01/10/2021
12 Đế tôn – Chương 12: Tẩy cân phạt tủy 01/10/2021
13 Đế tôn – Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện 01/10/2021
14 Đế tôn – Chương 14: Cướp ổ giao long 01/10/2021
15 Đế tôn – Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất 01/10/2021
16 Đế tôn – Chương 16: Thần hỏa luyện cốt 01/10/2021
17 Đế tôn – Chương 17: Tượng Vương Thần Thung 01/10/2021
18 Đế tôn – Chương 18: Không bằng cầm thú 01/10/2021
19 Đế tôn – Chương 19: Phật Thủ Kim Liên 01/10/2021
20 Đế tôn – Chương 20: Liều mạng một lần 01/10/2021
21 Đế tôn – Chương 21: Linh đan xá lợi 01/10/2021
22 Đế tôn – Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông 01/10/2021
23 Đế tôn – Chương 23: Minh Vương Thần Ấn 01/10/2021
24 Đế tôn – Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ 01/10/2021
25 Đế tôn – Chương 25: Đả thông tất cả 01/10/2021
26 Đế tôn – Chương 26: Hung hăng làm nhục 01/10/2021
27 Đế tôn – Chương 27: Chốn hung hiểm 01/10/2021
28 Đế tôn – Chương 28: Tinh nguyệt thần tông 01/10/2021
29 Đế tôn – Chương 29: Tông sư luyện đan 01/10/2021
30 Đế tôn – Chương 30: Hàng phục yêu vương 01/10/2021
31 Đế tôn – Chương 31: Một chưởng đập chết (1) 01/10/2021
32 Đế tôn – Chương 32: Một chưởng đập chết (2) 01/10/2021
33 Đế tôn – Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) 01/10/2021
34 Đế tôn – Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) 01/10/2021
35 Đế tôn – Chương 35: Truy sát đến cùng 01/10/2021
36 Đế tôn – Chương 36: Chính diện xung đột (1) 01/10/2021
37 Đế tôn – Chương 37: Chính diện xung đột (2) 01/10/2021
38 Đế tôn – Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) 01/10/2021
39 Đế tôn – Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) 01/10/2021
40 Đế tôn – Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) 01/10/2021
41 Đế tôn – Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) 01/10/2021
42 Đế tôn – Chương 42: Vũ Hóa Thần công 01/10/2021
43 Đế tôn – Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) 01/10/2021
44 Đế tôn – Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) 01/10/2021
45 Đế tôn – Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) 01/10/2021
46 Đế tôn – Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) 01/10/2021
47 Đế tôn – Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) 01/10/2021
48 Đế tôn – Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) 01/10/2021
49 Đế tôn – Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh 01/10/2021
50 Đế tôn – Chương 50: Cường giả tụ tập 01/10/2021
51 Đế tôn – Chương 51: Cường giả tụ tập (2) 07/10/2021
52 Đế tôn – Chương 52: Hỗn Nguyên như ý (1) 07/10/2021
53 Đế tôn – Chương 53: Hỗn Nguyên như ý (2) 07/10/2021
54 Đế tôn – Chương 54: Luyện Khí thành cương (1) 07/10/2021
55 Đế tôn – Chương 55: Luyện Khí thành cương (2) 07/10/2021
56 Đế tôn – Chương 56: Mũi tên khí xuyên thể (1) 07/10/2021
57 Đế tôn – Chương 57: Mũi tên khí xuyên thể (2) 07/10/2021
58 Đế tôn – Chương 58: Lực toái Chân Cương 07/10/2021
59 Đế tôn – Chương 59: Tha cho ngươi một mạng (1) 07/10/2021
60 Đế tôn – Chương 60: Tha cho ngươi một mạng (2) 07/10/2021
61 Đế tôn – Chương 61: Chưởng Tâm Thần Lôi (1) 09/10/2021
62 Đế tôn – Chương 62: Chưởng Tâm Thần Lôi (2) 09/10/2021
63 Đế tôn – Chương 63: Ngàn Kiểu Chết! (1) 09/10/2021
64 Đế tôn – Chương 64: Ngàn Kiểu Chết! (2) 09/10/2021
65 Đế tôn – Chương 65: Ma Tính Đại Phát 09/10/2021
66 Đế tôn – Chương 66: Tâm Thần Thất Thủ 09/10/2021
67 Đế tôn – Chương 67: Ngự Giá Thân Lâm (1) 09/10/2021
68 Đế tôn – Chương 68: Ngự Giá Thân Lâm (2) 09/10/2021
69 Đế tôn – Chương 69: Luyện Thể Thành Cương 09/10/2021
70 Đế tôn – Chương 70: Khiêu Chiến Ngoại Cương 09/10/2021
71 Đế tôn – Chương 71: Lòng Đất Biến Động (1) 09/10/2021
72 Đế tôn – Chương 72: Lòng đất biến động (2) 09/10/2021
73 Đế tôn – Chương 73: Tỷ Tỷ Bạo Lực 09/10/2021
74 Đế tôn – Chương 74: Bắn Chết Thái Tử 09/10/2021
75 Đế tôn – Chương 75: Hoàng đế băng hà (1) 09/10/2021
76 Đế tôn – Chương 76: Hoàng đế băng hà (2) 09/10/2021
77 Đế tôn – Chương 77: Ly Biệt (1) 09/10/2021
78 Đế tôn – Chương 78: Ly Biệt (2) 09/10/2021
79 Đế tôn – Chương 79: Tiến về Trung Thổ (1) 09/10/2021
80 Đế tôn – Chương 80: Tiến về Trung Thổ (2) 09/10/2021
81 Đế tôn – Chương 81: Tiểu muội Giang Lâm (1) 09/10/2021
82 Đế tôn – Chương 82: Tiểu muội Giang Lâm (2) 09/10/2021
83 Đế tôn – Chương 83: Ngươi đừng dùng sức mạnh… 09/10/2021
84 Đế tôn – Chương 84: Dã Cẩu đạo nhân (1) 09/10/2021
85 Đế tôn – Chương 85: Dã Cẩu đạo nhân (2) 09/10/2021
86 Đế tôn – Chương 86: Thần niệm giao phong (1) 09/10/2021
87 Đế tôn – Chương 87: Thần Niệm Giao Phong (2) 09/10/2021
88 Đế tôn – Chương 88: Huyền Thiên Thánh Tông (1) 09/10/2021
89 Đế tôn – Chương 89: Huyền Thiên Thánh Tông (2) 09/10/2021
90 Đế tôn – Chương 90: Thánh Địa Tu Luyện (1) 09/10/2021
91 Đế tôn – Chương 91: Thánh Địa Tu Luyện (2) 09/10/2021
92 Đế tôn – Chương 92: Muốn Giấu Tài Cũng Không Được! 09/10/2021
93 Đế tôn – Chương 93: Thánh Tông Sỉ Nhục (1,2) 09/10/2021
94 Đế tôn – Chương 94: Khổng Tước Minh Vương (1) 09/10/2021
95 Đế tôn – Chương 95: Khổng Tước Minh Vương (2) 09/10/2021
96 Đế tôn – Chương 96: Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (1) 09/10/2021
97 Đế tôn – Chương 97: Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (2) 09/10/2021
98 Đế tôn – Chương 98: Tiết Tháo Ở Đâu? (1) 09/10/2021
99 Đế tôn – Chương 99: Tiết Tháo Ở Đâu? (2) 09/10/2021
100 Đế tôn – Chương 100: Đại Kim Cương Luân Ấn 09/10/2021
101 Đế tôn – Chương 101: Hung Hăng Mà Đánh (1) 12/10/2021
102 Đế tôn – Chương 102: Hung Hăng Mà Đánh (2) 12/10/2021
103 Đế tôn – Chương 103: Đại Ngũ Hành Kiếm Khí (1) 12/10/2021
104 Đế tôn – Chương 104: Đại Ngũ Hành Kiếm Khí (2) 12/10/2021
105 Đế tôn – Chương 105: Hai Đại Kiếm Khí (1) 12/10/2021
106 Đế tôn – Chương 106: Hai Đại Kiếm Khí (2) 12/10/2021
107 Đế tôn – Chương 107: Đồng Môn Khi Dễ! (1) 12/10/2021
108 Đế tôn – Chương 108: Đồng Môn Khi Dễ! (2) 12/10/2021
109 Đế tôn – Chương 109: Hồn Thiên Vạn Tượng 12/10/2021
110 Đế tôn – Chương 110: Thần Luân Đại Yêu (1) 12/10/2021
111 Đế tôn – Chương 111: Thần Luân Đại Yêu (2) 12/10/2021
112 Đế tôn – Chương 112: Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn (1) 12/10/2021
113 Đế tôn – Chương 113: Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn (2) 12/10/2021
114 Đế tôn – Chương 114: Sát Nhập Vạn Yêu Cốc (1) 12/10/2021
115 Đế tôn – Chương 115: Lôi Đình Nhất Kích (1) 12/10/2021
116 Đế tôn – Chương 116: Lôi Đình Nhất Kích (2) 12/10/2021
117 Đế tôn – Chương 117: Cù Long Ma Thể (1) 12/10/2021
118 Đế tôn – Chương 118: Cù Long Ma Thể (2) 12/10/2021
119 Đế tôn – Chương 119: Cao Thủ Đấu Pháp 12/10/2021
120 Đế tôn – Chương 120: Thấy Tốt Thì Lấy (1) 12/10/2021
121 Đế tôn – Chương 121: Thấy Tốt Thì Lấy (2) 14/10/2021
122 Đế tôn – Chương 122: Cùng Nhau Tắm Rửa (1) 14/10/2021
123 Đế tôn – Chương 123: Cùng Nhau Tắm Rửa (2) 14/10/2021
124 Đế tôn – Chương 124: Thân Thể Thần Thông (1) 14/10/2021
125 Đế tôn – Chương 125: Thân Thể Thần Thông (2) 14/10/2021
126 Đế tôn – Chương 126: Ma Chung Bá Thể (1) 14/10/2021
127 Đế tôn – Chương 127: Ma Chung Bá Thể (2) 14/10/2021
128 Đế tôn – Chương 128: Loạn Không Ma Vực 14/10/2021
129 Đế tôn – Chương 129: Đối chiến Thần Thông đại yêu (1) 14/10/2021
130 Đế tôn – Chương 130: Đối chiến Thần Thông đại yêu (2) 14/10/2021
131 Đế tôn – Chương 131: Thái Huyền Thánh Tông (1) 14/10/2021
132 Đế tôn – Chương 132: Thái Huyền Thánh tông (2) 14/10/2021
133 Đế tôn – Chương 133: Phiên Thiên Ấn pháp (1) 14/10/2021
134 Đế tôn – Chương 134: Phiên Thiên Ấn pháp (2) 14/10/2021
135 Đế tôn – Chương 135: Huynh muội gặp lại (1) 14/10/2021
136 Đế tôn – Chương 136: Huynh muội gặp lại (2) 14/10/2021
137 Đế tôn – Chương 137: Kiếm chém Thần Thông 14/10/2021
138 Đế tôn – Chương 138: Nổi giận xuất thủ (1) 14/10/2021
139 Đế tôn – Chương 139: Nổi giận xuất thủ (2) 14/10/2021
140 Đế tôn – Chương 140: Nhường ngươi hai chiêu (1) 14/10/2021
141 Đế tôn – Chương 141: Nhường ngươi hai chiêu (2) 14/10/2021
142 Đế tôn – Chương 142: Một ngón tay đánh bại (1) 14/10/2021
143 Đế tôn – Chương 143: Một ngón tay đánh bại (2) 14/10/2021
144 Đế tôn – Chương 144: Luyện đan luyện người 14/10/2021
145 Đế tôn – Chương 145: Sát nhân đoạt bảo (1) 14/10/2021
146 Đế tôn – Chương 146: Sát nhân đoạt bảo (2) 14/10/2021
147 Đế tôn – Chương 147: Lòng người hiểm ác (1) 14/10/2021
148 Đế tôn – Chương 148: Lòng người hiểm ác (2) 14/10/2021
149 Đế tôn – Chương 149: Trảm thảo cần trừ căn (1) 14/10/2021
150 Đế tôn – Chương 150: Trảm thảo cần trừ căn (2) 14/10/2021
151 Đế tôn – Chương 151: Thạch Long đạo nhân (1) 16/10/2021
152 Đế tôn – Chương 152: Thạch Long đạo nhân (2) 16/10/2021
153 Đế tôn – Chương 153: Huyền Môn Thánh Thể (1) 16/10/2021
154 Đế tôn – Chương 154: Huyền Môn Thánh Thể (2) 16/10/2021
155 Đế tôn – Chương 155: Võ đạo Thần Luân 16/10/2021
156 Đế tôn – Chương 156: Đánh bạc một chân (1) 16/10/2021
157 Đế tôn – Chương 157: Đánh bạc một chân (2) 16/10/2021
158 Đế tôn – Chương 158: Đến điểm hung ác (1) 16/10/2021
159 Đế tôn – Chương 159: Đến điểm hung ác (2) 16/10/2021
160 Đế tôn – Chương 160: Quét ngang thế hệ trước không có đối thủ! (1) 16/10/2021
161 Đế tôn – Chương 161: Quét ngang thế hệ trước không có đối thủ! (2) 16/10/2021
162 Đế tôn – Chương 162: Thiên tài va chạm (1) 16/10/2021
163 Đế tôn – Chương 163: Thiên tài va chạm (2) 16/10/2021
164 Đế tôn – Chương 164: Thập Nhị Trọng Lâu Trảm Thần Kinh (1) 16/10/2021
165 Đế tôn – Chương 165: Thập Nhị Trọng Lâu Trảm Thần Kinh (2) 16/10/2021
166 Đế tôn – Chương 166: Thân nhân thân tình 16/10/2021
167 Đế tôn – Chương 167: Sư phụ thời thiếu nữ (1) 16/10/2021
168 Đế tôn – Chương 168: Sư phụ thời thiếu nữ (2) 16/10/2021
169 Đế tôn – Chương 169: Linh Tuyền Linh Dịch (1) 16/10/2021
170 Đế tôn – Chương 170: Linh Tuyền Linh Dịch (2) 16/10/2021
171 Đế tôn – Chương 171: Lý do giết ngươi (1) 16/10/2021
172 Đế tôn – Chương 172: Lý do giết ngươi (2) 16/10/2021
173 Đế tôn – Chương 173: Kiện pháp bảo đệ nhất 16/10/2021
174 Đế tôn – Chương 174: Thân hóa Ma Vực (1) 16/10/2021
175 Đế tôn – Chương 175: Thân hóa Ma Vực (2) 16/10/2021
176 Đế tôn – Chương 176: Lục đạo thần niệm chi luân (1) 16/10/2021
177 Đế tôn – Chương 177: Lục đạo thần niệm chi luân (2) 16/10/2021
178 Đế tôn – Chương 178: Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông (1) 16/10/2021
179 Đế tôn – Chương 179: Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông (2) 16/10/2021
180 Đế tôn – Chương 180: Huyền Đô Thất Bảo Lâm 16/10/2021
181 Đế tôn – Chương 181: Tinh thần của Ma! (1) 16/10/2021
182 Đế tôn – Chương 182: Tinh thần của Ma! (2) 16/10/2021
183 Đế tôn – Chương 183: Một chưởng nổ tung (1) 16/10/2021
184 Đế tôn – Chương 184: Một chưởng nổ tung (2) 16/10/2021
185 Đế tôn – Chương 185: Thượng cổ Đại Ma (1) 16/10/2021
186 Đế tôn – Chương 186: Thượng cổ Đại Ma (2) 16/10/2021
187 Đế tôn – Chương 187: Tâm hỏa thành hải (1) 16/10/2021
188 Đế tôn – Chương 188: Tâm hỏa thành hải (2) 16/10/2021
189 Đế tôn – Chương 189: Cắn nuốt biển lửa 16/10/2021
190 Đế tôn – Chương 190: Ngũ Hành nhập vào cơ thể (1) 16/10/2021
191 Đế tôn – Chương 191: Ngũ Hành nhập vào cơ thể (2) 16/10/2021
192 Đế tôn – Chương 192: Đại kinh khủng (1) 16/10/2021
193 Đế tôn – Chương 193: Đại kinh khủng (2) 16/10/2021
194 Đế tôn – Chương 194: Đạo Đài bát cảnh (1) 16/10/2021
195 Đế tôn – Chương 195: Đạo Đài bát cảnh (2) 16/10/2021
196 Đế tôn – Chương 196: Đô Thiên Thần Chiếu (1) 16/10/2021
197 Đế tôn – Chương 197: Đô Thiên Thần Chiếu (2) 16/10/2021
198 Đế tôn – Chương 198: Đánh chết Linh Đài cường giả 16/10/2021
199 Đế tôn – Chương 199: Tám trăm dặm mây tía (1) 16/10/2021
200 Đế tôn – Chương 200: Tám trăm dặm mây tía (2) 16/10/2021
201 Đế tôn – Chương 201: Cường giả tỷ thí (1) 16/10/2021
202 Đế tôn – Chương 202: Cường giả tỷ thí (2) 16/10/2021
203 Đế tôn – Chương 203: Lại thêm một thùng (1) 16/10/2021
204 Đế tôn – Chương 204: Lại thêm một thùng (2) 16/10/2021
205 Đế tôn – Chương 205: Bí mật của Thất Bảo Lâm 16/10/2021
206 Đế tôn – Chương 206: Long Quy dưới đất (1) 16/10/2021
207 Đế tôn – Chương 207: Long Quy dưới đất (2) 16/10/2021
208 Đế tôn – Chương 208: Huynh muội tình thâm (1) 16/10/2021
209 Đế tôn – Chương 209: Huynh muội tình thâm (2) 16/10/2021
210 Đế tôn – Chương 210: Gấp trăm lần tốc độ của âm thanh (1) 16/10/2021
211 Đế tôn – Chương 211: Gấp trăm lần tốc độ của âm thanh (2) 16/10/2021
212 Đế tôn – Chương 212: Thái Huyền Thánh nữ 16/10/2021
213 Đế tôn – Chương 213: Chưởng thiên khống địa (1) 16/10/2021
214 Đế tôn – Chương 214: Chưởng thiên khống địa (2) 16/10/2021
215 Đế tôn – Chương 215: Bách Dục Thí Thần Cốc (1) 16/10/2021
216 Đế tôn – Chương 216: Bách Dục Thí Thần Cốc (2) 16/10/2021
217 Đế tôn – Chương 217: Thiên Long Bát Âm Chung (1) 16/10/2021
218 Đế tôn – Chương 218: Thiên Long Bát Âm Chung (2) 16/10/2021
219 Đế tôn – Chương 219: Thần thức chi luân (1) 16/10/2021
220 Đế tôn – Chương 220: Thần thức chi luân (2) 16/10/2021
221 Đế tôn – Chương 221: Ngươi muốn chết như thế nào? 07/11/2021
222 Đế tôn – Chương 222: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (1) 07/11/2021
223 Đế tôn – Chương 223: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (2) 07/11/2021
224 Đế tôn – Chương 224: Một độn mấy vạn dặm (1) 07/11/2021
225 Đế tôn – Chương 225: Một độn mấy vạn dặm (2) 07/11/2021
226 Đế tôn – Chương 226: Động phủ dưới đất (1) 07/11/2021
227 Đế tôn – Chương 227: Động phủ dưới đất (2) 07/11/2021
228 Đế tôn – Chương 228: Điên cuồng cướp sạch (1) 07/11/2021
229 Đế tôn – Chương 229: Điên cuồng cướp sạch (2) 07/11/2021
230 Đế tôn – Chương 230: Khẩu vị quá nặng 07/11/2021
231 Đế tôn – Chương 231: Đút tổ ong vò vẽ (1) 07/11/2021
232 Đế tôn – Chương 232: Đút tổ ong vò vẽ (2) 07/11/2021
233 Đế tôn – Chương 233: Uy phong bát diện (1) 07/11/2021
234 Đế tôn – Chương 234: Uy phong bát diện (2) 07/11/2021
235 Đế tôn – Chương 235: Tạo Hóa vạn vật (1) 07/11/2021
236 Đế tôn – Chương 236: Tạo Hóa vạn vật (2) 07/11/2021
237 Đế tôn – Chương 237: Tiên đỉnh chi phôi 07/11/2021
238 Đế tôn – Chương 238: Cuộc chiến đoạt đỉnh (1) 07/11/2021
239 Đế tôn – Chương 239: Cuộc chiến đoạt đỉnh (2) 07/11/2021
240 Đế tôn – Chương 240: Tượng sư cùng tông sư (1) 07/11/2021
241 Đế tôn – Chương 241: Tượng sư cùng tông sư (2) 07/11/2021
242 Đế tôn – Chương 242: Chiến lực toàn bộ triển khai (1) 07/11/2021
243 Đế tôn – Chương 243: Chiến lực toàn bộ triển khai (2) 07/11/2021
244 Đế tôn – Chương 244: Làm cuộc lớn (1) 07/11/2021
245 Đế tôn – Chương 245: Làm cuộc lớn (2) 07/11/2021
246 Đế tôn – Chương 246: Tử thương vô số 07/11/2021
247 Đế tôn – Chương 247: Trò giỏi hơn thầy (1) 07/11/2021
248 Đế tôn – Chương 248: Trò giỏi hơn thầy (2) 07/11/2021
249 Đế tôn – Chương 249: Tìm hiểu tiên đỉnh (1) 07/11/2021
250 Đế tôn – Chương 250: Tìm hiểu tiên đỉnh (2) 07/11/2021
251 Đế tôn – Chương 251: Vạn bảo đều xuất hiện (1) 07/11/2021
252 Đế tôn – Chương 252: Vạn bảo đều xuất hiện (2) 07/11/2021
253 Đế tôn – Chương 253: Thái Dương chiến xa (1) 07/11/2021
254 Đế tôn – Chương 254: Thái Dương chiến xa (2) 07/11/2021
255 Đế tôn – Chương 255: Chưởng giáo phát uy 07/11/2021
256 Đế tôn – Chương 256: Bỏ này ra không có vật khác (1) 07/11/2021
257 Đế tôn – Chương 257: Bỏ này ra không có vật khác (2) 07/11/2021
258 Đế tôn – Chương 258: Chân thành chi đạo (1) 07/11/2021
259 Đế tôn – Chương 259: Chân thành chi đạo (2) 07/11/2021
260 Đế tôn – Chương 260: Đạo tâm thông thấu (1) 07/11/2021
261 Đế tôn – Chương 261: Đạo tâm thông thấu (2) 03/12/2021
262 Đế tôn – Chương 262: Quỷ Phật thành Phật quang (1) 03/12/2021
263 Đế tôn – Chương 263: Quỷ Phật thành Phật quang (2) 03/12/2021
264 Đế tôn – Chương 264: Nữ thí chủ đi thong thả 03/12/2021
265 Đế tôn – Chương 265: Quy Thiên Sầu, chết (1) 03/12/2021
266 Đế tôn – Chương 266: Quy Thiên Sầu, chết (2) 03/12/2021
267 Đế tôn – Chương 267: Sát khí ngập trời (1) 03/12/2021
268 Đế tôn – Chương 268: Sát khí ngập trời (2) 03/12/2021
269 Đế tôn – Chương 269: Bổ Thiên chi vật (1) 03/12/2021
270 Đế tôn – Chương 270: Bổ Thiên chi vật (2) 03/12/2021
271 Đế tôn – Chương 271: Thổ hào (1) 03/12/2021
272 Đế tôn – Chương 272: Thổ hào (2) 03/12/2021
273 Đế tôn – Chương 273: Ngũ Kiếp thần chung 03/12/2021
274 Đế tôn – Chương 274: Mặt hiền lành tâm đen tối (1) 03/12/2021
275 Đế tôn – Chương 275: Mặt hiền lành tâm đen tối (2) 03/12/2021
276 Đế tôn – Chương 276: Một môn công pháp chứng Đạo Đài (1) 03/12/2021
277 Đế tôn – Chương 277: Một môn công pháp chứng Đạo Đài (2) 03/12/2021
278 Đế tôn – Chương 278: Kiếm lợi nhuận lớn (1) 03/12/2021
279 Đế tôn – Chương 279: Kiếm lợi nhuận lớn (2) 03/12/2021
280 Đế tôn – Chương 280: Thiên tài chiến (1) 03/12/2021
281 Đế tôn – Chương 281: Thiên tài chiến (2) 03/12/2021
282 Đế tôn – Chương 282: Va chạm mãnh liệt 03/12/2021
283 Đế tôn – Chương 283: Chém cái thống khoái! (1) 03/12/2021
284 Đế tôn – Chương 284: Chém cái thống khoái! (2) 03/12/2021
285 Đế tôn – Chương 285: Vừa thấy Hoa Âm ngộ chung thân (1) 03/12/2021
286 Đế tôn – Chương 286: Vừa thấy Hoa Âm ngộ chung thân (2) 03/12/2021
287 Đế tôn – Chương 287: Bách Hiểu Lâu Chủ (1) 03/12/2021
288 Đế tôn – Chương 288: Bách Hiểu Lâu Chủ (2) 03/12/2021
289 Đế tôn – Chương 289: Trung Thiên thế giới 03/12/2021
290 Đế tôn – Chương 290: Địch nhân hơn trăm (1) 03/12/2021
291 Đế tôn – Chương 291: Địch nhân hơn trăm (2) 03/12/2021
292 Đế tôn – Chương 292: Mở sát giới (1) 03/12/2021
293 Đế tôn – Chương 293: Mở sát giới (2) 03/12/2021
294 Đế tôn – Chương 294: Nhất chỉ chi lực (1) 03/12/2021
295 Đế tôn – Chương 295: Nhất chỉ chi lực (2) 03/12/2021
296 Đế tôn – Chương 296: Thiền sư, ngươi nhất định phải chết! (1) 03/12/2021
297 Đế tôn – Chương 297: Thiền sư, ngươi nhất định phải chết! (2) 03/12/2021
298 Đế tôn – Chương 298: Gà đất chó cảnh 03/12/2021
299 Đế tôn – Chương 299: Cùng đi khai quang (1) 03/12/2021
300 Đế tôn – Chương 300: Cùng đi khai quang (2) 03/12/2021
301 Đế tôn – Chương 301: Vô Tướng Kiếp Kinh (1) 03/12/2021
302 Đế tôn – Chương 302: Vô Tướng Kiếp Kinh (2) 03/12/2021
303 Đế tôn – Chương 303: Thánh tăng chuyển thế (1) 03/12/2021
304 Đế tôn – Chương 304: Thánh tăng chuyển thế (2) 03/12/2021
305 Đế tôn – Chương 305: Anh hùng cùng kiêu hùng (1) 03/12/2021
306 Đế tôn – Chương 306: Anh hùng cùng kiêu hùng (2) 03/12/2021
307 Đế tôn – Chương 307: Chết ở trong hang ổ (1) 03/12/2021
308 Đế tôn – Chương 308: Chết ở trong hang ổ (2) 03/12/2021
309 Đế tôn – Chương 309: Kết giao hồ bằng cẩu hữu 03/12/2021
310 Đế tôn – Chương 310: Rơi xuống làm Ma (1) 03/12/2021
311 Đế tôn – Chương 311: Rơi xuống làm Ma (2) 03/12/2021
312 Đế tôn – Chương 312: Thí Thần Cốc lão Thất (1) 03/12/2021
313 Đế tôn – Chương 313: Thí Thần Cốc lão Thất (2) 03/12/2021
314 Đế tôn – Chương 314: Lượng Kiếp Trận Đồ 03/12/2021
315 Đế tôn – Chương 315: Thái Hoàng tập kích (1) 03/12/2021
316 Đế tôn – Chương 316: Thái Hoàng tập kích (2) 03/12/2021
317 Đế tôn – Chương 317: Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật (1) 03/12/2021
318 Đế tôn – Chương 318: Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật (2) 03/12/2021
319 Đế tôn – Chương 319: Thái Âm Tru Ma Thương (1) 03/12/2021
320 Đế tôn – Chương 320: Thái Âm Tru Ma Thương (2) 03/12/2021
321 Đế tôn – Chương 321: Quần ma loạn vũ (1) 03/12/2021
322 Đế tôn – Chương 322: Quần ma loạn vũ (2) 03/12/2021
323 Đế tôn – Chương 323: Huyền Ẩn Đạo Nhân 03/12/2021
324 Đế tôn – Chương 324: Cáo mượn oai hùm (1) 03/12/2021
325 Đế tôn – Chương 325: Cáo mượn oai hùm (2) 03/12/2021
326 Đế tôn – Chương 326: Ma Thần Chi Khu (1) 03/12/2021
327 Đế tôn – Chương 327: Ma Thần Chi Khu (2) 03/12/2021
328 Đế tôn – Chương 328: Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân (1) 03/12/2021
329 Đế tôn – Chương 329: Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân (2) 03/12/2021
330 Đế tôn – Chương 330: Cướp sạch Bách Ma Quật (1) 03/12/2021
331 Đế tôn – Chương 331: Cướp sạch Bách Ma Quật (2) 03/12/2021
332 Đế tôn – Chương 332: Kết thúc (1) 03/12/2021
333 Đế tôn – Chương 333: Kết thúc (2) 03/12/2021
334 Đế tôn – Chương 334: Nghiền áp 03/12/2021
335 Đế tôn – Chương 335: Ma Thần tới chơi (1) 03/12/2021
336 Đế tôn – Chương 336: Ma Thần tới chơi (2) 03/12/2021
337 Đế tôn – Chương 337: Bị Thiên Khiển (1) 03/12/2021
338 Đế tôn – Chương 338: Bị Thiên Khiển (2) 03/12/2021
339 Đế tôn – Chương 339: Độ liên tiếp sáu kiếp (1) 03/12/2021
340 Đế tôn – Chương 340: Độ liên tiếp sáu kiếp (2) 03/12/2021
341 Đế tôn – Chương 341: Cừu địch khắp thiên hạ 03/12/2021
342 Đế tôn – Chương 342: Bụng có thi thư (1) 03/12/2021
343 Đế tôn – Chương 343: Bụng có thi thư (2) 03/12/2021
344 Đế tôn – Chương 344: Vị đúng vậy (1) 03/12/2021
345 Đế tôn – Chương 345: Vị đúng vậy (2) 03/12/2021
346 Đế tôn – Chương 346: Đánh chết Kim Long (1) 03/12/2021
347 Đế tôn – Chương 347: Đánh chết Kim Long (2) 03/12/2021
348 Đế tôn – Chương 348: Ma nữ sắc dụ (1) 03/12/2021
349 Đế tôn – Chương 349: Ma nữ sắc dụ (2) 03/12/2021
350 Đế tôn – Chương 350: Thánh Nữ đi tuần 03/12/2021
351 Đế tôn – Chương 351: Chính Đạo bại hoại (1) 03/12/2021
352 Đế tôn – Chương 352: Chính Đạo bại hoại (2) 03/12/2021
353 Đế tôn – Chương 353: Lưu vong Minh giới (1) 03/12/2021
354 Đế tôn – Chương 354: Lưu vong Minh giới (2) 03/12/2021
355 Đế tôn – Chương 355: Ma sứ đột kích (1) 03/12/2021
356 Đế tôn – Chương 356: Ma sứ đột kích (2) 03/12/2021
357 Đế tôn – Chương 357-358: Các ngươi muốn diệt tộc sao? (1) 03/12/2021
358 Đế tôn – Chương 359: Các ngươi muốn diệt tộc sao? (2) 03/12/2021
359 Đế tôn – Chương 360: Võ lực phát rạp 03/12/2021
360 Đế tôn – Chương 361: Máu chảy thành sông (1) 03/12/2021
361 Đế tôn – Chương 362: Máu chảy thành sông (2) 03/12/2021
362 Đế tôn – Chương 363: Ma Thần bị trấn áp (1) 03/12/2021
363 Đế tôn – Chương 364: Ma Thần bị trấn áp (2) 03/12/2021
364 Đế tôn – Chương 365: Vừa kêu muôn đời rửa trường không (1) 03/12/2021
365 Đế tôn – Chương 366: Vừa kêu muôn đời rửa trường không (2) 03/12/2021
366 Đế tôn – Chương 367: Khoa trương ương ngạnh 03/12/2021
367 Đế tôn – Chương 368: Ma Thần Chân Thân (1) 03/12/2021
368 Đế tôn – Chương 369: Ma Thần Chân Thân (2) 03/12/2021
369 Đế tôn – Chương 370: Nhất cử chứng Đạo Đài (1) 03/12/2021
370 Đế tôn – Chương 371: Nhất cử chứng Đạo Đài (2) 09/12/2021
371 Đế tôn – Chương 372: Ma Vương phủ tả kỳ sứ (1) 09/12/2021
372 Đế tôn – Chương 373: Ma Vương phủ tả kỳ sứ (2) 09/12/2021
373 Đế tôn – Chương 374: Dưới đất một nghìn dặm 09/12/2021
374 Đế tôn – Chương 375: Đi Ma Vương phủ ngăn cửa (1) 09/12/2021
375 Đế tôn – Chương 376: Đi Ma Vương phủ ngăn cửa (2) 09/12/2021
376 Đế tôn – Chương 377: Tung thú ăn thịt người (1) 09/12/2021
377 Đế tôn – Chương 378: Tung thú ăn thịt người (2) 09/12/2021
378 Đế tôn – Chương 379: Kim Ngưu Khâu Sơn (1) 09/12/2021
379 Đế tôn – Chương 380: Kim Ngưu Khâu Sơn (2) 09/12/2021
380 Đế tôn – Chương 381: Va chạm mạnh mẽ (1) 09/12/2021
381 Đế tôn – Chương 382: Va chạm mạnh mẽ (2) 09/12/2021
382 Đế tôn – Chương 383: Biết hổ thẹn sau gan dạ 09/12/2021
383 Đế tôn – Chương 384: Quét ngang Ma Vương phủ (1) 09/12/2021
384 Đế tôn – Chương 385: Quét ngang Ma Vương phủ (2) 09/12/2021
385 Đế tôn – Chương 386: Luyện Thất Bảo (1) 09/12/2021
386 Đế tôn – Chương 387: Luyện Thất Bảo (2) 09/12/2021
387 Đế tôn – Chương 388: Bụng dạ khó lường (1) 09/12/2021
388 Đế tôn – Chương 389: Bụng dạ khó lường (2) 09/12/2021
389 Đế tôn – Chương 390: Quần ma tụ nghĩa (1) 09/12/2021
390 Đế tôn – Chương 391: Quần ma tụ nghĩa (2) 09/12/2021
391 Đế tôn – Chương 392: Mục tiêu kinh khủng 09/12/2021
392 Đế tôn – Chương 393: Đồ thần đại kế (1) 09/12/2021
393 Đế tôn – Chương 394: Đồ thần đại kế (2) 09/12/2021
394 Đế tôn – Chương 395: Tài nghệ trấn áp tại chỗ (1) 09/12/2021
395 Đế tôn – Chương 396: Tài nghệ trấn áp tại chỗ (2) 09/12/2021
396 Đế tôn – Chương 397: Hưng phấn phát run 09/12/2021
397 Đế tôn – Chương 398: Huyền bí trong thần huyết (1) 09/12/2021
398 Đế tôn – Chương 399: Huyền bí trong thần huyết (2) 09/12/2021
399 Đế tôn – Chương 400: Khai sáng Ma Thần huyết mạch (1) 09/12/2021
400 Đế tôn – Chương 401: Khai sáng Ma Thần huyết mạch (2) 10/12/2021
401 Đế tôn – Chương 402: Bạo lực chém giết (1) 10/12/2021
402 Đế tôn – Chương 403: Bạo lực chém giết (2) 10/12/2021
403 Đế tôn – Chương 404: Tiểu nương tử đừng đi (1) 10/12/2021
404 Đế tôn – Chương 405: Tiểu nương tử đừng đi (2) 10/12/2021
405 Đế tôn – Chương 406: Hãm hại lừa gạt trộm 10/12/2021
406 Đế tôn – Chương 407: Chín mươi bình thần huyết (1) 10/12/2021
407 Đế tôn – Chương 408: Chín mươi bình thần huyết (2) 10/12/2021
408 Đế tôn – Chương 409: Các ngươi cùng tiến lên (1) 10/12/2021
409 Đế tôn – Chương 410: Các ngươi cùng tiến lên (2) 10/12/2021
410 Đế tôn – Chương 411: Giết đỏ cả mắt rồi (1) 10/12/2021
411 Đế tôn – Chương 412: Giết đỏ cả mắt rồi (2) 10/12/2021
412 Đế tôn – Chương 413: Diệt sạch 10/12/2021
413 Đế tôn – Chương 414: Đoạt giải nhất (1) 10/12/2021
414 Đế tôn – Chương 415: Đoạt giải nhất (2) 10/12/2021
415 Đế tôn – Chương 416: Đông cung tắm rửa (1) 10/12/2021
416 Đế tôn – Chương 417: Đông cung tắm rửa (2) 10/12/2021
417 Đế tôn – Chương 418: Cho ngươi thiên lý (1) 10/12/2021
418 Đế tôn – Chương 419: Cho ngươi thiên lý (2) 10/12/2021
419 Đế tôn – Chương 420: Kiếp trước thân 10/12/2021
420 Đế tôn – Chương 421: Còn không ra tay (1) 10/12/2021
421 Đế tôn – Chương 422: Còn không ra tay (2) 10/12/2021
422 Đế tôn – Chương 423: Thần tính (1) 10/12/2021
423 Đế tôn – Chương 424: Thần tính (2) 10/12/2021
424 Đế tôn – Chương 425: Bức ra thần huyết (1) 10/12/2021
425 Đế tôn – Chương 426: Bức ra thần huyết (2) 10/12/2021
426 Đế tôn – Chương 427: Loạn tượng tùng sinh 10/12/2021
427 Đế tôn – Chương 428: Cơn giận của Chưởng giáo (1) 10/12/2021
428 Đế tôn – Chương 429: Cơn giận của Chưởng giáo (2) 10/12/2021
429 Đế tôn – Chương 430: Chư Thần phủ xuống (1) 10/12/2021
430 Đế tôn – Chương 431: Chư Thần phủ xuống (2) 04/01/2022
431 Đế tôn – Chương 432: Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển (1) 04/01/2022
432 Đế tôn – Chương 433: Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển (2) 04/01/2022
433 Đế tôn – Chương 434: Đồ giả mạo (1) 04/01/2022
434 Đế tôn – Chương 435: Đồ giả mạo (2) 04/01/2022
435 Đế tôn – Chương 436: Đồ Ma đại hội (1) 04/01/2022
436 Đế tôn – Chương 437: Đồ Ma đại hội (2) 04/01/2022
437 Đế tôn – Chương 438: Long Hổ Phong Vân Bảng 04/01/2022
438 Đế tôn – Chương 439: Tà Khí Lẫm Nhiên (1) 04/01/2022
439 Đế tôn – Chương 440: Tà Khí Lẫm Nhiên (2) 04/01/2022
440 Đế tôn – Chương 441: Máu tươi hóa thân (1) 04/01/2022
441 Đế tôn – Chương 442: Máu tươi hóa thân (2) 04/01/2022
442 Đế tôn – Chương 443: Chân chính đệ nhất nhân (1) 04/01/2022
443 Đế tôn – Chương 444: Chân chính đệ nhất nhân (2) 04/01/2022
444 Đế tôn – Chương 445: Hóa giải & công kích (1) 04/01/2022
445 Đế tôn – Chương 446: Hóa giải & công kích (2) 04/01/2022
446 Đế tôn – Chương 447: Nhổ núi phá trận 04/01/2022
447 Đế tôn – Chương 448: Đường cùng (1) 04/01/2022
448 Đế tôn – Chương 449: Đường cùng (2) 04/01/2022
449 Đế tôn – Chương 450: Cùng đồ mạt lộ (1) 04/01/2022
450 Đế tôn – Chương 451: Cùng đồ mạt lộ (2) 04/01/2022
451 Đế tôn – Chương 452: Cái chết của Tuyên Vô Tà 04/01/2022
452 Đế tôn – Chương 453: Tịch Ứng Tình (1) 04/01/2022
453 Đế tôn – Chương 454: Tịch Ứng Tình (2 04/01/2022
454 Đế tôn – Chương 455: Trên bảng xóa tên (1) 04/01/2022
455 Đế tôn – Chương 456: Trên bảng xóa tên (2) 04/01/2022
456 Đế tôn – Chương 457: Phục giết Thần Phủ cường giả (1) 04/01/2022
457 Đế tôn – Chương 458: Phục giết Thần Phủ cường giả (2) 04/01/2022
458 Đế tôn – Chương 459: Đánh gục Hàn trưởng lão (1) 04/01/2022
459 Đế tôn – Chương 460: Đánh gục Hàn trưởng lão (2) 04/01/2022
460 Đế tôn – Chương 461: Phân liệt Huyền Thai (1) 04/01/2022
461 Đế tôn – Chương 462: Phân liệt Huyền Thai (2) 04/01/2022
462 Đế tôn – Chương 463: Thái Dương Thần hóa thân 04/01/2022
463 Đế tôn – Chương 464: Ỷ thế hiếp người (1) 04/01/2022
464 Đế tôn – Chương 465: Ỷ thế hiếp người (2) 04/01/2022
465 Đế tôn – Chương 466: Hòa thượng nham hiểm (1) 04/01/2022
466 Đế tôn – Chương 467: Hòa thượng nham hiểm (2) 04/01/2022
467 Đế tôn – Chương 468: Đập phá sơn môn (1) 04/01/2022
468 Đế tôn – Chương 469: Đập phá sơn môn (2) 04/01/2022
469 Đế tôn – Chương 470: Liên thủ sống, tách ra chết (1) 04/01/2022
470 Đế tôn – Chương 471: Liên thủ sống, tách ra chết (2) 04/01/2022
471 Đế tôn – Chương 472: Thái Hoàng tự viết 04/01/2022
472 Đế tôn – Chương 473: Bán máu (1) 04/01/2022
473 Đế tôn – Chương 474: Bán máu (2) 04/01/2022
474 Đế tôn – Chương 475: Thánh tông đại sư huynh (1) 04/01/2022
475 Đế tôn – Chương 476: Thánh tông đại sư huynh (2) 04/01/2022
476 Đế tôn – Chương 477: Khu cước đại hán (1) 04/01/2022
477 Đế tôn – Chương 478: Khu cước đại hán (2) 04/01/2022
478 Đế tôn – Chương 479: Thủ đoạn lôi đình 04/01/2022
479 Đế tôn – Chương 480: Tà Vương Giang Tử Xuyên (1) 04/01/2022
480 Đế tôn – Chương 481: Tà Vương Giang Tử Xuyên (2) 04/01/2022
481 Đế tôn – Chương 482: Thần hồn giao hòa (1) 04/01/2022
482 Đế tôn – Chương 483: Thần hồn giao hòa (2) 04/01/2022
483 Đế tôn – Chương 484: Sao không đi ăn cướp? (1) 04/01/2022
484 Đế tôn – Chương 485: Sao không đi ăn cướp? (2) 04/01/2022
485 Đế tôn – Chương 486: Bay về phía Thái Dương (1) 04/01/2022
486 Đế tôn – Chương 487: Bay về phía Thái Dương (2) 04/01/2022
487 Đế tôn – Chương 488: Tinh Quang kỷ kiếp (1) 04/01/2022
488 Đế tôn – Chương 489: Tinh Quang kỷ kiếp (2) 04/01/2022
489 Đế tôn – Chương 490: Yêu Thần chuyển thế (1) 04/01/2022
490 Đế tôn – Chương 491: Yêu Thần chuyển thế (2) 04/01/2022
491 Đế tôn – Chương 492: Yêu Thần chuyển thế (3) 04/01/2022
492 Đế tôn – Chương 493: Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư (1) 04/01/2022
493 Đế tôn – Chương 494: Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư (2) 04/01/2022
494 Đế tôn – Chương 495: Không có chút sơ hở nào (1) 04/01/2022
495 Đế tôn – Chương 496: Không có chút sơ hở nào (2) 04/01/2022
496 Đế tôn – Chương 497: Cút 04/01/2022
497 Đế tôn – Chương 498: Tử thành Ma Nhãn (1) 04/01/2022
498 Đế tôn – Chương 499: Tử thành Ma Nhãn (2) 04/01/2022
499 Đế tôn – Chương 500: Tiên Thiên Thần Ma (1) 04/01/2022
500 Đế tôn – Chương 501: Tiên Thiên Thần Ma (2) 04/01/2022
501 Đế tôn – Chương 502: Thiên Thủ Ma Thần (1) 04/01/2022
502 Đế tôn – Chương 503: Thiên Thủ Ma Thần (2) 04/01/2022
503 Đế tôn – Chương 504: Cùng sư phụ *** (1) 04/01/2022
504 Đế tôn – Chương 505: Cùng sư phụ *** (2) 04/01/2022
505 Đế tôn – Chương 506: Thế giới chết đi 04/01/2022
506 Đế tôn – Chương 507: Cái chết của Tiên Thiên Thần Ma (1) 04/01/2022
507 Đế tôn – Chương 508: Cái chết của Tiên Thiên Thần Ma (2) 04/01/2022
508 Đế tôn – Chương 509: Trốn chết (1) 04/01/2022
509 Đế tôn – Chương 510: Trốn chết (2) 04/01/2022
510 Đế tôn – Chương 511: Nhục thân chém giết (1) 04/01/2022
511 Đế tôn – Chương 512: Nhục thân chém giết (2) 04/01/2022
512 Đế tôn – Chương 513: Không phải ta vô sỉ 04/01/2022
513 Đế tôn – Chương 514: Đại Tông Sư (1) 04/01/2022
514 Đế tôn – Chương 515: Đại Tông Sư (2) 04/01/2022
515 Đế tôn – Chương 516: Tà ma phá phong (1) 04/01/2022
516 Đế tôn – Chương 517: Tà ma phá phong (2) 04/01/2022
517 Đế tôn – Chương 518: Một tay gãy 04/01/2022
518 Đế tôn – Chương 519: Môn phái hạng ba 04/01/2022
519 Đế tôn – Chương 520: Đã từng A Kiều 04/01/2022
520 Đế tôn – Chương 521: Quật ngươi một cầu 04/01/2022
521 Đế tôn – Chương 522: Tiểu hài tử bốc phét xấu xa 04/01/2022
522 Đế tôn – Chương 523: Tiểu hài tử bốc phét xấu xa (tt) 04/01/2022
523 Đế tôn – Chương 524: Bêu xấu (1) 04/01/2022
524 Đế tôn – Chương 525: Bêu xấu (2) 04/01/2022
525 Đế tôn – Chương 526: Sơn Hải Đỉnh tú 04/01/2022
526 Đế tôn – Chương 527: Hồn Thiên Đại Trận (1) 04/01/2022
527 Đế tôn – Chương 528: Hồn Thiên Đại Trận (2) 04/01/2022
528 Đế tôn – Chương 529: Trang bị đầy đủ đa tình mầm móng (1) 04/01/2022
529 Đế tôn – Chương 530: Trang bị đầy đủ đa tình mầm móng (2) 04/01/2022
530 Đế tôn – Chương 531: Bí mật Trường Sinh (1) 04/01/2022
531 Đế tôn – Chương 532: Bí mật Trường Sinh (2) 04/01/2022
532 Đế tôn – Chương 533: Ta không muốn! 04/01/2022
533 Đế tôn – Chương 534: Trí tuệ hiểu rõ (1) 04/01/2022
534 Đế tôn – Chương 535: Trí tuệ hiểu rõ (2) 04/01/2022
535 Đế tôn – Chương 536: Đưa ấm áp hiến ái tâm (1) 04/01/2022
536 Đế tôn – Chương 537: Đưa ấm áp hiến ái tâm (2) 04/01/2022
537 Đế tôn – Chương 538: Nhân phẩm không tốt (1) 04/01/2022
538 Đế tôn – Chương 539: Nhân phẩm không tốt (2) 04/01/2022
539 Đế tôn – Chương 540: Đạo hữu dừng bước (1) 04/01/2022
540 Đế tôn – Chương 541: Đạo hữu dừng bước (2) 04/01/2022
541 Đế tôn – Chương 542: Thần khư Thiên Ma (1) 04/01/2022
542 Đế tôn – Chương 543: Thần khư Thiên Ma (2) 04/01/2022
543 Đế tôn – Chương 544: Thiên Ma Vương 04/01/2022
544 Đế tôn – Chương 545: Điên cuồng giết chóc (1) 04/01/2022
545 Đế tôn – Chương 546: Điên cuồng giết chóc (2) 04/01/2022
546 Đế tôn – Chương 547: Sống chết trước mắt! (1) 04/01/2022
547 Đế tôn – Chương 548: Sống chết trước mắt! (2) 04/01/2022
548 Đế tôn – Chương 549: Đồ diệt (1) 04/01/2022
549 Đế tôn – Chương 550: Đồ diệt (2) 04/01/2022
550 Đế tôn – Chương 551: Xông phá Chúng Diệu Chi Môn (1) 04/01/2022
551 Đế tôn – Chương 552: Xông phá Chúng Diệu Chi Môn (2) 04/01/2022
552 Đế tôn – Chương 553: Tại sao cùng ngươi đấu? 04/01/2022
553 Đế tôn – Chương 554: Chém giết Thánh Tử (1) 04/01/2022
554 Đế tôn – Chương 555: Chém giết Thánh Tử (2) 04/01/2022
555 Đế tôn – Chương 556: Trọng luyện hắc oa (1) 04/01/2022
556 Đế tôn – Chương 557: Trọng luyện hắc oa (2) 04/01/2022
557 Đế tôn – Chương 558: Đoạt thức ăn trước miệng rồng (1) 04/01/2022
558 Đế tôn – Chương 559: Đoạt thức ăn trước miệng rồng (2) 04/01/2022
559 Đế tôn – Chương 560: Tru Thần đại trận (1) 04/01/2022
560 Đế tôn – Chương 561: Tru Thần đại trận (2) 04/01/2022
561 Đế tôn – Chương 562: Giết người không tính toán 04/01/2022
562 Đế tôn – Chương 563: Sát! (1) 04/01/2022
563 Đế tôn – Chương 564: Sát! (2) 04/01/2022
564 Đế tôn – Chương 565: Hư Không thiên ma (1) 04/01/2022
565 Đế tôn – Chương 566: Hư Không thiên ma (2) 04/01/2022
566 Đế tôn – Chương 567: Chính diện đối kháng Cận Đông Lưu (1) 04/01/2022
567 Đế tôn – Chương 568: Chính diện đối kháng Cận Đông Lưu (2) 04/01/2022
568 Đế tôn – Chương 569: Thần minh chi bảo (1) 04/01/2022
569 Đế tôn – Chương 570: Thần minh chi bảo (2) 04/01/2022
570 Đế tôn – Chương 571: Trấn Ma điện (1) 04/01/2022
571 Đế tôn – Chương 572: Trấn Ma điện (2) 04/01/2022
572 Đế tôn – Chương 573: Uy lực Thần kiếm 04/01/2022
573 Đế tôn – Chương 574: Diệt sạch hết thảy! (1) 04/01/2022
574 Đế tôn – Chương 575: Diệt sạch hết thảy! (2) 04/01/2022
575 Đế tôn – Chương 576: Chém giết Chưởng Giáo Chí Tôn (1) 04/01/2022
576 Đế tôn – Chương 577: Chém giết Chưởng Giáo Chí Tôn (2) 04/01/2022
577 Đế tôn – Chương 578: Bao che khuyết điểm (1) 04/01/2022
578 Đế tôn – Chương 579: Bao che khuyết điểm (2) 04/01/2022
579 Đế tôn – Chương 580: Kiểm kê thu hoạch (1) 04/01/2022
580 Đế tôn – Chương 581: Kiểm kê thu hoạch (2) 05/01/2022
581 Đế tôn – Chương 582: Vũ Thần Linh Đan 05/01/2022
582 Đế tôn – Chương 583: Chế tạo Cường giả Thiên Cung (1) 05/01/2022
583 Đế tôn – Chương 584: Chế tạo Cường giả Thiên Cung (2) 05/01/2022
584 Đế tôn – Chương 585: Ước hẹn Khốn Long Quan (1) 05/01/2022
585 Đế tôn – Chương 586: Ước hẹn Khốn Long Quan (2) 05/01/2022
586 Đế tôn – Chương 587: Cùng thiên hạ là địch, có gì không thể? (1) 05/01/2022
587 Đế tôn – Chương 588: Cùng thiên hạ là địch, có gì không thể? (2) 05/01/2022
588 Đế tôn – Chương 589: Quét ngang các phái (1) 05/01/2022
589 Đế tôn – Chương 590: Quét ngang các phái (2) 05/01/2022
590 Đế tôn – Chương 591: Đập hắn một đập 05/01/2022
591 Đế tôn – Chương 592: Nhậm hiệp hát vang (1) 05/01/2022
592 Đế tôn – Chương 593: Nhậm hiệp hát vang (2) 05/01/2022
593 Đế tôn – Chương 594: Áp lực trước đó chưa từng có (1) 05/01/2022
594 Đế tôn – Chương 595: Áp lực trước đó chưa từng có (2) 05/01/2022
595 Đế tôn – Chương 596: Yêu thú trong Địa ngục (1) 05/01/2022
596 Đế tôn – Chương 597: Yêu thú trong Địa ngục (2) 05/01/2022
597 Đế tôn – Chương 598: Thần Ma thi lộ (1) 05/01/2022
598 Đế tôn – Chương 599: Thần Ma thi lộ (2) 05/01/2022
599 Đế tôn – Chương 600: Di thiên đại họa (1) 05/01/2022
600 Đế tôn – Chương 601: Di thiên đại họa (2) 06/01/2022
601 Đế tôn – Chương 602: Đưa ngươi một chảo 06/01/2022
602 Đế tôn – Chương 603: Một tên cũng không để lại (1) 06/01/2022
603 Đế tôn – Chương 604: Một tên cũng không để lại (2) 06/01/2022
604 Đế tôn – Chương 605: Luyện hóa Thần Chủ thần tính (1) 06/01/2022
605 Đế tôn – Chương 606: Luyện hóa Thần Chủ thần tính (2) 06/01/2022
606 Đế tôn – Chương 607: Châu chấu đá xe (1) 06/01/2022
607 Đế tôn – Chương 608: Châu chấu đá xe (2) 06/01/2022
608 Đế tôn – Chương 609: Đoạt tiền đoạt bảo đoạt đàn bà (1) 06/01/2022
609 Đế tôn – Chương 610: Đoạt tiền đoạt bảo đoạt đàn bà (2) 06/01/2022
610 Đế tôn – Chương 611: Tam Khuyết Đạo Nhân 06/01/2022
611 Đế tôn – Chương 612: Diệt Thần Ma quang (1) 06/01/2022
612 Đế tôn – Chương 613: Diệt Thần Ma quang (2) 06/01/2022
613 Đế tôn – Chương 614: Cướp sạch không còn (1) 06/01/2022
614 Đế tôn – Chương 615: Cướp sạch không còn (2) 06/01/2022
615 Đế tôn – Chương 616: Đắc tội hết Thiên Ma Thần! (1) 06/01/2022
616 Đế tôn – Chương 617: Đắc tội hết Thiên Ma Thần! (2) 06/01/2022
617 Đế tôn – Chương 618: Bắn nổ tung Thái Dương (1) 06/01/2022
618 Đế tôn – Chương 619: Bắn nổ tung Thái Dương (2) 06/01/2022
619 Đế tôn – Chương 620: Đế chiến chi địa (1) 06/01/2022
620 Đế tôn – Chương 621: Đế chiến chi địa (2) 06/01/2022
621 Đế tôn – Chương 622: Vô cùng kinh khủng (1) 06/01/2022
622 Đế tôn – Chương 623: Vô cùng kinh khủng (2) 06/01/2022
623 Đế tôn – Chương 624: Đánh lén sau lưng 06/01/2022
624 Đế tôn – Chương 625: Sinh tử đại kiếp (1) 06/01/2022
625 Đế tôn – Chương 626: Sinh tử đại kiếp (2) 06/01/2022
626 Đế tôn – Chương 627: Phòng bị dột gặp mưa cả đêm (1) 06/01/2022
627 Đế tôn – Chương 628: Phòng bị dột gặp mưa cả đêm (2) 06/01/2022
628 Đế tôn – Chương 629: Thần Thông Đại Đế (1) 06/01/2022
629 Đế tôn – Chương 630: Thần Thông Đại Đế (2) 06/01/2022
630 Đế tôn – Chương 631: Xích Viêm Thần Điện (1) 07/01/2022
631 Đế tôn – Chương 632: Xích Viêm Thần Điện (2) 07/01/2022
632 Đế tôn – Chương 633: Yêu vật vô số 07/01/2022
633 Đế tôn – Chương 634: Cường độ Sinh Tử Đài (1) 07/01/2022
634 Đế tôn – Chương 635: Cường độ Sinh Tử Đài (2) 07/01/2022
635 Đế tôn – Chương 636: Lưu vong Chư thiên vạn giới (1) 07/01/2022
636 Đế tôn – Chương 637: Lưu vong Chư thiên vạn giới (2) 07/01/2022
637 Đế tôn – Chương 638: Phi Tiên Thần Tộc (1) 07/01/2022
638 Đế tôn – Chương 639: Phi Tiên Thần Tộc (2) 07/01/2022
639 Đế tôn – Chương 640: Nghịch cải Sinh Tử Đài (1) 07/01/2022
640 Đế tôn – Chương 641: Nghịch cải Sinh Tử Đài (2) 07/01/2022
641 Đế tôn – Chương 642: Kiếm Môn Tru Thần Trận (1) 07/01/2022
642 Đế tôn – Chương 643: Kiếm Môn Tru Thần Trận (2) 07/01/2022
643 Đế tôn – Chương 644: Hoàn mỹ Thiên Cung thân 07/01/2022
644 Đế tôn – Chương 645: Trận diệt Ma Linh (1) 07/01/2022
645 Đế tôn – Chương 646: Trận diệt Ma Linh (2) 07/01/2022
646 Đế tôn – Chương 647: Giết người phóng hỏa kim đai lưng (1) 07/01/2022
647 Đế tôn – Chương 648: Giết người phóng hỏa kim đai lưng (2) 07/01/2022
648 Đế tôn – Chương 649: Tài phú kinh thiên (1) 07/01/2022
649 Đế tôn – Chương 650: Tài phú kinh thiên (2) 07/01/2022
650 Đế tôn – Chương 651: Ma Cực Chứng Tiên Kinh (1) 09/01/2022
651 Đế tôn – Chương 652: Ma Cực Chứng Tiên Kinh (2) 09/01/2022
652 Đế tôn – Chương 653: Lan Lăng Liệt (1) 09/01/2022
653 Đế tôn – Chương 654: Lan Lăng Liệt (2) 09/01/2022
654 Đế tôn – Chương 655: Khốn Thần Tác 09/01/2022
655 Đế tôn – Chương 656: Người hiền tự có thiên tướng (1) 09/01/2022
656 Đế tôn – Chương 657: Người hiền tự có thiên tướng (2) 09/01/2022
657 Đế tôn – Chương 658: Vạn giới trụ thạch (1) 09/01/2022
658 Đế tôn – Chương 659: Vạn giới trụ thạch (2) 09/01/2022
659 Đế tôn – Chương 660: Sư tôn cùng tổ sư động phòng sao? (1) 09/01/2022
660 Đế tôn – Chương 661: Sư tôn cùng tổ sư động phòng sao? (2) 09/01/2022
661 Đế tôn – Chương 662: Sinh tử tồn mê 09/01/2022
662 Đế tôn – Chương 663: Nhổ ra chân lông so với eo còn thô (1) 09/01/2022
663 Đế tôn – Chương 664: Nhổ ra chân lông so với eo còn thô (2) 09/01/2022
664 Đế tôn – Chương 665: Vạn Linh Luyện Bảo Kiếp Trận (1) 09/01/2022
665 Đế tôn – Chương 666: Vạn Linh Luyện Bảo Kiếp Trận (2) 09/01/2022
666 Đế tôn – Chương 667: Chưa từng có ai (1) 09/01/2022
667 Đế tôn – Chương 668: Chưa từng có ai (2) 09/01/2022
668 Đế tôn – Chương 669: Minh Đường không còn nữa hướng Thần Ma (1) 09/01/2022
669 Đế tôn – Chương 670: Minh Đường không còn nữa hướng Thần Ma (2) 09/01/2022
670 Đế tôn – Chương 671: Thái Dương kịch biến 09/01/2022
671 Đế tôn – Chương 672: Bí văn kinh thiên (1) 09/01/2022
672 Đế tôn – Chương 673: Bí văn kinh thiên (2) 09/01/2022
673 Đế tôn – Chương 674: Tổ chim bị phá không có trứng lành (1) 09/01/2022
674 Đế tôn – Chương 675: Tổ chim bị phá không có trứng lành (2) 09/01/2022
675 Đế tôn – Chương 676: Nguyên giới tam đại dế nhũi (1) 09/01/2022
676 Đế tôn – Chương 677: Nguyên giới tam đại dế nhũi (2) 09/01/2022
677 Đế tôn – Chương 678: Ứng Long Đại Thế Giới 09/01/2022
678 Đế tôn – Chương 679: Tâm cảnh vô địch (1) 09/01/2022
679 Đế tôn – Chương 680: Tâm cảnh vô địch (2) 09/01/2022
680 Đế tôn – Chương 681: Trấn áp Ma La Thập (1) 09/01/2022
681 Đế tôn – Chương 682: Trấn áp Ma La Thập (2) 09/01/2022
682 Đế tôn – Chương 683: Tự đòi món nhục kia (1) 09/01/2022
683 Đế tôn – Chương 684: Tự đòi món nhục kia (2) 09/01/2022
684 Đế tôn – Chương 685: Da dầy vô địch 09/01/2022
685 Đế tôn – Chương 686: Thiên ngoại gặp nạn (1) 09/01/2022
686 Đế tôn – Chương 687: Thiên ngoại gặp nạn (2) 09/01/2022
687 Đế tôn – Chương 688: Chuyển thế Thần Ma (1) 09/01/2022
688 Đế tôn – Chương 689: Chuyển thế Thần Ma (2) 09/01/2022
689 Đế tôn – Chương 690: Da trâu đầy trời, bốc phét tùm lum (1) 09/01/2022
690 Đế tôn – Chương 691: Da trâu đầy trời, bốc phét tùm lum (2) 09/01/2022
691 Đế tôn – Chương 692: Thần Đế chuyển thế thân (1) 09/01/2022
692 Đế tôn – Chương 693: Thần Đế chuyển thế thân (2) 09/01/2022
693 Đế tôn – Chương 694: Loạn búa chém chết 09/01/2022
694 Đế tôn – Chương 695: Lai lịch quá lớn (1) 09/01/2022
695 Đế tôn – Chương 696: Lai lịch quá lớn (2) 09/01/2022
696 Đế tôn – Chương 697: Thiếu niên, hiện ra nguyên hình sao! (1) 09/01/2022
697 Đế tôn – Chương 698: Thiếu niên, hiện ra nguyên hình sao! (2) 09/01/2022
698 Đế tôn – Chương 699: Thiên Đạo chí bảo (1) 09/01/2022
699 Đế tôn – Chương 700: Thiên Đạo chí bảo (2) 09/01/2022
700 Đế tôn – Chương 701: Dẫn Ngộ Thiên Đạo 19/01/2022
701 Đế tôn – Chương 702: Phụng mệnh phá bỏ và dời đi nơi khác (1) 19/01/2022
702 Đế tôn – Chương 703: Phụng mệnh phá bỏ và dời đi nơi khác (2) 19/01/2022
703 Đế tôn – Chương 704: Chấp Pháp Thánh Tôn (1) 19/01/2022
704 Đế tôn – Chương 705: Chấp Pháp Thánh Tôn (2) 19/01/2022
705 Đế tôn – Chương 706: Đại náo Ứng Long thế giới (1) 19/01/2022
706 Đế tôn – Chương 707: Đại náo Ứng Long thế giới (2) 19/01/2022
707 Đế tôn – Chương 708: Mưu cầu sinh lộ 19/01/2022
708 Đế tôn – Chương 709: Ta bỏ không được (1) 19/01/2022
709 Đế tôn – Chương 710: Ta bỏ không được (2) 19/01/2022
710 Đế tôn – Chương 711: Ngang ngược (1) 19/01/2022
711 Đế tôn – Chương 712: Ngang ngược (2) 19/01/2022
712 Đế tôn – Chương 713: Bóp áp hết thảy, tín niệm vô địch (1) 19/01/2022
713 Đế tôn – Chương 714: Bóp áp hết thảy, tín niệm vô địch (2) 19/01/2022
714 Đế tôn – Chương 715: Đứng đầu Trung Hưng (1) 19/01/2022
715 Đế tôn – Chương 716: Đứng đầu Trung Hưng (2) 19/01/2022
716 Đế tôn – Chương 717: Bất xá thiên công (1) 19/01/2022
717 Đế tôn – Chương 718: Bất xá thiên công (2) 19/01/2022
718 Đế tôn – Chương 719: Cho ngươi áp lực 19/01/2022
719 Đế tôn – Chương 720: Thiên nếu có tình Thiên cũng lão (1) 19/01/2022
720 Đế tôn – Chương 721: Thiên nếu có tình Thiên cũng lão (2) 19/01/2022
721 Đế tôn – Chương 722: Vô đề 19/01/2022
722 Đế tôn – Chương 723: Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (1) 19/01/2022
723 Đế tôn – Chương 724: Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (2) 19/01/2022
724 Đế tôn – Chương 725: Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (3) 19/01/2022
725 Đế tôn – Chương 726: Tất cả hung hiểm (1) 19/01/2022
726 Đế tôn – Chương 727: Tất cả hung hiểm (2) 19/01/2022
727 Đế tôn – Chương 728: Giết chóc trước đại chiến (1) 19/01/2022
728 Đế tôn – Chương 729: Giết chóc trước đại chiến (2) 19/01/2022
729 Đế tôn – Chương 730: Long Hổ Tông diệt môn (1) 19/01/2022
730 Đế tôn – Chương 731: Long Hổ Tông diệt môn (2) 19/01/2022
731 Đế tôn – Chương 732: Tính toán không bỏ sót 19/01/2022
732 Đế tôn – Chương 733: Diệt môn huyết chiến (1) 19/01/2022
733 Đế tôn – Chương 734: Diệt môn huyết chiến (2) 19/01/2022
734 Đế tôn – Chương 735: Ta muốn đánh chết ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể (1) 19/01/2022
735 Đế tôn – Chương 736: Ta muốn đánh chết ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể (2) 19/01/2022
736 Đế tôn – Chương 737: Đánh một trận diệt sạch (1) 19/01/2022
737 Đế tôn – Chương 738: Đánh một trận diệt sạch (2) 19/01/2022
738 Đế tôn – Chương 739: Tính toán Thái Hoàng lão tổ (1) 19/01/2022
739 Đế tôn – Chương 740: Tính toán Thái Hoàng lão tổ (2) 19/01/2022
740 Đế tôn – Chương 741: Thái Hoàng biến mất trí nhớ 19/01/2022
741 Đế tôn – Chương 742: Một con cá lớn (1) 19/01/2022
742 Đế tôn – Chương 743: Một con cá lớn (2) 19/01/2022
743 Đế tôn – Chương 744: Biển sâu trọng bảo (1) 19/01/2022
744 Đế tôn – Chương 745: Biển sâu trọng bảo (2) 19/01/2022
745 Đế tôn – Chương 746: Ta cùng đồng bọn của ta đều sợ ngây người (1) 19/01/2022
746 Đế tôn – Chương 747: Ta cùng đồng bọn của ta đều sợ ngây người (2) 19/01/2022
747 Đế tôn – Chương 748: Thần Ma trong tinh không 19/01/2022
748 Đế tôn – Chương 749: Xây chủ tinh khác (1) 19/01/2022
749 Đế tôn – Chương 750: Xây chủ tinh khác (2) 19/01/2022
750 Đế tôn – Chương 751: Chủ công, có người bắt nạt chim của ngươi (1) 19/01/2022
751 Đế tôn – Chương 752: Chủ công, có người bắt nạt chim của ngươi (2) 19/01/2022
752 Đế tôn – Chương 753: Vạn Yêu tới bái (1) 19/01/2022
753 Đế tôn – Chương 754: Vạn Yêu tới bái (2) 19/01/2022
754 Đế tôn – Chương 755: Hàng phục Vạn Yêu (1) 19/01/2022
755 Đế tôn – Chương 756: Hàng phục Vạn Yêu (2) 19/01/2022
756 Đế tôn – Chương 757: Khuếch trương thánh tông 19/01/2022
757 Đế tôn – Chương 758: Thân thể thành thánh (1) 19/01/2022
758 Đế tôn – Chương 759: Thân thể thành thánh (2) 19/01/2022
759 Đế tôn – Chương 760: Huyền Thiên Giáo Chủ (1) 19/01/2022
760 Đế tôn – Chương 761: Huyền Thiên Giáo Chủ (2) 19/01/2022
761 Đế tôn – Chương 762: Yêu ma đột kích (1) 19/01/2022
762 Đế tôn – Chương 763: Yêu ma đột kích (2) 19/01/2022
763 Đế tôn – Chương 764: Bắt luyện hóa (1) 19/01/2022
764 Đế tôn – Chương 765: Bắt luyện hóa (2) 19/01/2022
765 Đế tôn – Chương 766: Cáo mượn oai hùm (1) 19/01/2022
766 Đế tôn – Chương 767: Cáo mượn oai hùm (2) 19/01/2022
767 Đế tôn – Chương 768: Thiên Đạo chi kiếp (1) 19/01/2022
768 Đế tôn – Chương 769: Thiên Đạo chi kiếp (2) 19/01/2022
769 Đế tôn – Chương 770: Thoát thai hoán cốt, Thiên đạo đúc chân thân 19/01/2022
770 Đế tôn – Chương 771: Cũng là của chúng ta! (1) 20/01/2022
771 Đế tôn – Chương 772: Cũng là của chúng ta! (2) 20/01/2022
772 Đế tôn – Chương 773: Trấn Thiên Thần Đế (1) 20/01/2022
773 Đế tôn – Chương 774: Trấn Thiên Thần Đế (2) 20/01/2022
774 Đế tôn – Chương 775: Muốn học sao? Ta dạy cho ngươi (1) 20/01/2022
775 Đế tôn – Chương 776: Muốn học sao? Ta dạy cho ngươi (2) 20/01/2022
776 Đế tôn – Chương 777: Hồng Mông chi cốt 20/01/2022
777 Đế tôn – Chương 778: Thần kiếm xuất thế (1) 20/01/2022
778 Đế tôn – Chương 779: Thần kiếm xuất thế (2) 20/01/2022
779 Đế tôn – Chương 780: Ngay tại chỗ đánh chết (1) 20/01/2022
780 Đế tôn – Chương 781: Ngay tại chỗ đánh chết (2) 20/01/2022
781 Đế tôn – Chương 782: Bảo khố trong điện (1) 20/01/2022
782 Đế tôn – Chương 783: Bảo khố trong điện (2) 20/01/2022
783 Đế tôn – Chương 784: Kiếm khí vô địch (1) 20/01/2022
784 Đế tôn – Chương 785: Kiếm khí vô địch (2) 20/01/2022
785 Đế tôn – Chương 786: Kiếm Cốc đoạt kiếm (1) 20/01/2022
786 Đế tôn – Chương 787: Kiếm Cốc đoạt kiếm (2) 20/01/2022
787 Đế tôn – Chương 788: Một lưới bắt hết! (1) 20/01/2022
788 Đế tôn – Chương 789: Một lưới bắt hết! (2) 20/01/2022
789 Đế tôn – Chương 790: Quỳ Ngưu Hỏa Phượng (1) 20/01/2022
790 Đế tôn – Chương 791: Quỳ Ngưu Hỏa Phượng (2) 20/01/2022
791 Đế tôn – Chương 792: Bọ ngựa rình ve (1) 20/01/2022
792 Đế tôn – Chương 793: Bọ ngựa rình ve (2) 20/01/2022
793 Đế tôn – Chương 794: Cướp sạch các ngươi! 20/01/2022
794 Đế tôn – Chương 795: Nhất thống Nguyên Giới (1) 20/01/2022
795 Đế tôn – Chương 796: Nhất thống Nguyên Giới (2) 20/01/2022
796 Đế tôn – Chương 797: Trung Thiên thế giới (1) 20/01/2022
797 Đế tôn – Chương 798: Trung Thiên thế giới (2) 20/01/2022
798 Đế tôn – Chương 799: Huyền Đô thiên kiếp (1) 20/01/2022
799 Đế tôn – Chương 800: Huyền Đô thiên kiếp (2) 20/01/2022
800 Đế tôn – Chương 801: Liều chết đánh cược một lần (1) 20/01/2022
801 Đế tôn – Chương 802: Liều chết đánh cược một lần (2) 20/01/2022
802 Đế tôn – Chương 803: Bộ lạc thủ hộ thần (1) 20/01/2022
803 Đế tôn – Chương 804: Bộ lạc thủ hộ thần (2) 20/01/2022
804 Đế tôn – Chương 805: Một kỳ giữ cửa 20/01/2022
805 Đế tôn – Chương 806: Bệnh thể trấn vạn tộc (1) 20/01/2022
806 Đế tôn – Chương 807: Bệnh thể trấn vạn tộc (2) 20/01/2022
807 Đế tôn – Chương 808: Cướp giết thần minh phân thân (1) 20/01/2022
808 Đế tôn – Chương 809: Cướp giết thần minh phân thân (2) 20/01/2022
809 Đế tôn – Chương 810: Trọng Tố Kim Thân (1) 20/01/2022
810 Đế tôn – Chương 811: Trọng Tố Kim Thân (2) 23/01/2022
811 Đế tôn – Chương 812: Cửu Chuyển Chiến Thể (1) 23/01/2022
812 Đế tôn – Chương 813: Cửu Chuyển Chiến Thể (2) 23/01/2022
813 Đế tôn – Chương 814: Ta đã trở về 23/01/2022
814 Đế tôn – Chương 815: Đi ra ngoài rửa sạch! (1) 23/01/2022
815 Đế tôn – Chương 816: Đi ra ngoài rửa sạch! (2) 23/01/2022
816 Đế tôn – Chương 817: Ngươi sướng hay không? (1) 23/01/2022
817 Đế tôn – Chương 818: Ngươi sướng hay không? (2) 23/01/2022
818 Đế tôn – Chương 819: Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể (1) 23/01/2022
819 Đế tôn – Chương 820: Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể (2) 23/01/2022
820 Đế tôn – Chương 821: Cường giả tụ tập 27/01/2022
821 Đế tôn – Chương 822: Tam Khuyết Đạo Nhân gặp gỡ bi thảm (1) 27/01/2022
822 Đế tôn – Chương 823: Tam Khuyết Đạo Nhân gặp gỡ bi thảm (2) 27/01/2022
823 Đế tôn – Chương 824: Ngươi xuống tới, một mình đấu (1) 27/01/2022
824 Đế tôn – Chương 825: Ngươi xuống tới, một mình đấu (2) 27/01/2022
825 Đế tôn – Chương 826: Một chiêu đánh bại (1) 27/01/2022
826 Đế tôn – Chương 827: Một chiêu đánh bại (2) 27/01/2022
827 Đế tôn – Chương 828: Tấm gương đạo đức (1) 27/01/2022
828 Đế tôn – Chương 829: Tấm gương đạo đức (2) 27/01/2022
829 Đế tôn – Chương 830: Thần Cấm luyện bảo (1) 27/01/2022
830 Đế tôn – Chương 831: Thần Cấm luyện bảo (2) 27/01/2022
831 Đế tôn – Chương 832: Bất Diệt Chi Thể (1) 27/01/2022
832 Đế tôn – Chương 833: Bất Diệt Chi Thể (2) 27/01/2022
833 Đế tôn – Chương 834: Phàm Thể bại Thần Thể 27/01/2022
834 Đế tôn – Chương 835: Đùa giỡn tiên tử (1) 27/01/2022
835 Đế tôn – Chương 836: Đùa giỡn tiên tử (2) 27/01/2022
836 Đế tôn – Chương 837: Đại sư làm giả (1) 27/01/2022
837 Đế tôn – Chương 838: Đại sư làm giả (2) 27/01/2022
838 Đế tôn – Chương 839: Đàm Trí thánh tăng (1) 27/01/2022
839 Đế tôn – Chương 840: Đàm Trí thánh tăng (2) 27/01/2022
840 Đế tôn – Chương 841: Để xuống Đồ Đao 27/01/2022
841 Đế tôn – Chương 842: Giết Vô Đạo (1) 27/01/2022
842 Đế tôn – Chương 843: Giết Vô Đạo (2) 27/01/2022
843 Đế tôn – Chương 844: Cưỡng đoạt Thần Mộc Lệnh (1) 27/01/2022
844 Đế tôn – Chương 845: Cưỡng đoạt Thần Mộc Lệnh (2) 27/01/2022
845 Đế tôn – Chương 846: Rồng rắn lẫn lộn (1) 27/01/2022
846 Đế tôn – Chương 847: Rồng rắn lẫn lộn (2) 27/01/2022
847 Đế tôn – Chương 848: Không cho ngươi xuất sắc như vậy (1) 27/01/2022
848 Đế tôn – Chương 849: Không cho ngươi xuất sắc như vậy (2) 27/01/2022
849 Đế tôn – Chương 850: Trong lúc vô tình bày ra sát cục (1) 27/01/2022
850 Đế tôn – Chương 851: Trong lúc vô tình bày ra sát cục (2) 27/01/2022
851 Đế tôn – Chương 852: Tuyệt thế thần dược (1) 27/01/2022
852 Đế tôn – Chương 853: Tuyệt thế thần dược (2) 27/01/2022
853 Đế tôn – Chương 854: Ao đầm thần bí (1) 27/01/2022
854 Đế tôn – Chương 855: Ao đầm thần bí (2) 27/01/2022
855 Đế tôn – Chương 856: Thánh Quân cổ thi 27/01/2022
856 Đế tôn – Chương 857: Ngươi lễ phép (1) 27/01/2022
857 Đế tôn – Chương 858: Ngươi lễ phép (2) 27/01/2022
858 Đế tôn – Chương 859: Phong hồi lộ chuyển (1) 27/01/2022
859 Đế tôn – Chương 860: Phong hồi lộ chuyển (2) 27/01/2022
860 Đế tôn – Chương 861: Đẩy ngã khiêng đi (1) 27/01/2022
861 Đế tôn – Chương 862: Đẩy ngã khiêng đi (2) 27/01/2022
862 Đế tôn – Chương 863: Đẩy ngã khiêng đi (3) 27/01/2022
863 Đế tôn – Chương 864: Tâm tình vô địch, tri hành hợp nhất (1) 27/01/2022
864 Đế tôn – Chương 865: Tâm tình vô địch, tri hành hợp nhất (2) 27/01/2022
865 Đế tôn – Chương 866: Khay ngọc trảm đạo cơ (1) 27/01/2022
866 Đế tôn – Chương 867: Khay ngọc trảm đạo cơ (2) 27/01/2022
867 Đế tôn – Chương 868: Trấn hồn thánh âm (1) 27/01/2022
868 Đế tôn – Chương 869: Trấn hồn thánh âm (2) 27/01/2022
869 Đế tôn – Chương 870: Đế lăng và sự nghi ngờ (1) 27/01/2022
870 Đế tôn – Chương 871: Đế lăng và sự nghi ngờ (2) 27/01/2022
871 Đế tôn – Chương 872: Không phải tử vong bình thường 27/01/2022
872 Đế tôn – Chương 873: Hư về đến nhà (1) 27/01/2022
873 Đế tôn – Chương 874: Hư về đến nhà (2) 27/01/2022
874 Đế tôn – Chương 875: Tinh Quang Đại Đế (1) 27/01/2022
875 Đế tôn – Chương 876: Tinh Quang Đại Đế (2) 27/01/2022
876 Đế tôn – Chương 877: Âm mưu kinh thế (1) 27/01/2022
877 Đế tôn – Chương 878: Âm mưu kinh thế (2) 27/01/2022
878 Đế tôn – Chương 879: Chân tướng phơi bày 27/01/2022
879 Đế tôn – Chương 880: Hàng ma vệ đạo (1) 27/01/2022
880 Đế tôn – Chương 881: Hàng ma vệ đạo (2) 27/01/2022
881 Đế tôn – Chương 882: Mưu định hết thảy (1) 27/01/2022
882 Đế tôn – Chương 883: Mưu định hết thảy (2) 27/01/2022
883 Đế tôn – Chương 884: Thần cấp chiến đấu (1) 27/01/2022
884 Đế tôn – Chương 885: Thần cấp chiến đấu (2) 27/01/2022
885 Đế tôn – Chương 886: Huyết tẩy thảm thiết 27/01/2022
886 Đế tôn – Chương 887: Đông Cực Dị Tộc (1) 27/01/2022
887 Đế tôn – Chương 888: Đông Cực Dị Tộc (2) 27/01/2022
888 Đế tôn – Chương 889: Giáo chủ giúp ngươi sờ căn cốt (1) 27/01/2022
889 Đế tôn – Chương 890: Giáo chủ giúp ngươi sờ căn cốt (2) 27/01/2022
890 Đế tôn – Chương 891: Thái Hoàng hiện ra (1) 27/01/2022
891 Đế tôn – Chương 892: Thái Hoàng hiện ra (2) 27/01/2022
892 Đế tôn – Chương 893: Giáo chủ điên cuồng (1) 27/01/2022
893 Đế tôn – Chương 894: Giáo chủ điên cuồng (2) 27/01/2022
894 Đế tôn – Chương 895: Thái Hoàng lão tổ ta tới ! Tới tìm thù ! (1) 27/01/2022
895 Đế tôn – Chương 896: Thái Hoàng lão tổ ta tới ! Tới tìm thù ! (2) 27/01/2022
896 Đế tôn – Chương 897: Hơi thở Thiên Đạo 27/01/2022
897 Đế tôn – Chương 898: Huyền Nữ Băng Cung (1) 27/01/2022
898 Đế tôn – Chương 899: Huyền Nữ Băng Cung (2) 27/01/2022
899 Đế tôn – Chương 900: Bát thiên đại họa (1) 27/01/2022
900 Đế tôn – Chương 901: Bát thiên đại họa (2) 04/04/2022
901 Đế tôn – Chương 902: Hai lần diệt cả nhà ngươi (1) 04/04/2022
902 Đế tôn – Chương 903: Hai lần diệt cả nhà ngươi (2) 04/04/2022
903 Đế tôn – Chương 904: Dìm nước Thái Huyền (1) 04/04/2022
904 Đế tôn – Chương 905: Dìm nước Thái Huyền (2) 04/04/2022
905 Đế tôn – Chương 906: Ngươi là Giang Nam mời đến cứu binh sao? (1) 04/04/2022
906 Đế tôn – Chương 907: Ngươi là Giang Nam mời đến cứu binh sao? (2) 04/04/2022
907 Đế tôn – Chương 908: Mãnh liệt gọt Thái Hoàng 04/04/2022
908 Đế tôn – Chương 909: Không có đất đặt chân (1) 04/04/2022
909 Đế tôn – Chương 910: Không có đất đặt chân (2) 04/04/2022
910 Đế tôn – Chương 911: Tiểu Hôi Hôi sinh ra (1) 04/04/2022
911 Đế tôn – Chương 912: Tiểu Hôi Hôi sinh ra (2) 04/04/2022
912 Đế tôn – Chương 913: Đế lăng Minh Thổ (2) 04/04/2022
913 Đế tôn – Chương 914: Nguyệt Ma Mê Thần (1) 04/04/2022
914 Đế tôn – Chương 915: Nguyệt Ma Mê Thần (2) 04/04/2022
915 Đế tôn – Chương 916: Nội tâm thuần lương 04/04/2022
916 Đế tôn – Chương 917: Cửu Âm Thánh Long (1) 04/04/2022
917 Đế tôn – Chương 918: Cửu Âm Thánh Long (2) 04/04/2022
918 Đế tôn – Chương 919: Nội tình ra hết (1) 04/04/2022
919 Đế tôn – Chương 920: Nội tình ra hết (2) 04/04/2022
920 Đế tôn – Chương 921: Thành tựu chưa ai từng có! (1) 04/04/2022
921 Đế tôn – Chương 922: Thành tựu chưa ai từng có! (2) 04/04/2022
922 Đế tôn – Chương 923: Minh Thổ trấn bia (1) 04/04/2022
923 Đế tôn – Chương 924: Minh Thổ trấn bia (2) 04/04/2022
924 Đế tôn – Chương 925: Tiểu tăng Diệu Đế 04/04/2022
925 Đế tôn – Chương 926: Lâu thuyền Tam Đồ Hà (1) 04/04/2022
926 Đế tôn – Chương 927: Lâu thuyền Tam Đồ Hà (2) 04/04/2022
927 Đế tôn – Chương 928: Giáo chủ uy vũ (1) 04/04/2022
928 Đế tôn – Chương 929: Giáo chủ uy vũ (2) 04/04/2022
929 Đế tôn – Chương 930: Thiên quan đại doanh (1) 04/04/2022
930 Đế tôn – Chương 931: Thiên quan đại doanh (2) 05/04/2022
931 Đế tôn – Chương 932: Trùng kích Huyết Thần lâu 05/04/2022
932 Đế tôn – Chương 933: Càn quét Huyền Vũ doanh (1) 05/04/2022
933 Đế tôn – Chương 934: Càn quét Huyền Vũ doanh (2) 05/04/2022
934 Đế tôn – Chương 935: Giáo chủ, ngươi thực sự là người đọc sách? (1) 05/04/2022
935 Đế tôn – Chương 936: Giáo chủ, ngươi thực sự là người đọc sách? (2) 05/04/2022
936 Đế tôn – Chương 937: Chia của (1) 05/04/2022
937 Đế tôn – Chương 938: Chia của (2) 05/04/2022
938 Đế tôn – Chương 939: Cửu U Hoàng Tuyền 05/04/2022
939 Đế tôn – Chương 940: Không nên thỏa hiệp (1) 05/04/2022
940 Đế tôn – Chương 941: Không nên thỏa hiệp (2) 05/04/2022
941 Đế tôn – Chương 942: Cùng nhau đánh hắn (1) 05/04/2022
942 Đế tôn – Chương 943: Cùng nhau đánh hắn (2) 05/04/2022
943 Đế tôn – Chương 944: Yêu Thần uy hiếp (1) 05/04/2022
944 Đế tôn – Chương 945: Yêu Thần uy hiếp (2) 05/04/2022
945 Đế tôn – Chương 946: Vọng Tiên Đài mở (1) 05/04/2022
946 Đế tôn – Chương 947: Vọng Tiên Đài mở (2) 05/04/2022
947 Đế tôn – Chương 948: Mầm hồng căn chính 05/04/2022
948 Đế tôn – Chương 949: Vô hình cổ thi (1) 05/04/2022
949 Đế tôn – Chương 950: Vô hình cổ thi (2) 05/04/2022
950 Đế tôn – Chương 951: Người đông thế mạnh (1) 05/04/2022
951 Đế tôn – Chương 952: Người đông thế mạnh (2) 05/04/2022
952 Đế tôn – Chương 953: Hi Hoàng Thái Tử (1) 05/04/2022
953 Đế tôn – Chương 954: Hi Hoàng Thái Tử (2) 05/04/2022
954 Đế tôn – Chương 955: Cửu thế cường nhân (1) 05/04/2022
955 Đế tôn – Chương 956: Cửu thế cường nhân (2) 05/04/2022
956 Đế tôn – Chương 957: Khách không mời mà đến 05/04/2022
957 Đế tôn – Chương 958: Tha các ngươi không chết (1) 05/04/2022
958 Đế tôn – Chương 959: Tha các ngươi không chết (2) 05/04/2022
959 Đế tôn – Chương 960: Phát rồ (1) 05/04/2022
960 Đế tôn – Chương 961: Phát rồ (2) 05/04/2022
961 Đế tôn – Chương 962: Thiên chung địa đỉnh (1) 05/04/2022
962 Đế tôn – Chương 963: Thiên chung địa đỉnh (2) 05/04/2022
963 Đế tôn – Chương 964: Câu Trần Thiên Cung (1) 05/04/2022
964 Đế tôn – Chương 965: Câu Trần Thiên Cung (2) 05/04/2022
965 Đế tôn – Chương 966: Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân (1) 05/04/2022
966 Đế tôn – Chương 967: Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân (2) 05/04/2022
967 Đế tôn – Chương 968: Cướp sạch quần hùng (1) 05/04/2022
968 Đế tôn – Chương 969: Cướp sạch quần hùng (2) 05/04/2022
969 Đế tôn – Chương 970: Tam Khuyết bi thúc (1) 05/04/2022
970 Đế tôn – Chương 971: Tam Khuyết bi thúc (2) 05/04/2022
971 Đế tôn – Chương 972: Ta đưa ngươi về nhà! 05/04/2022
972 Đế tôn – Chương 973: Kinh diễm (1) 05/04/2022
973 Đế tôn – Chương 974: Kinh diễm (2) 05/04/2022
974 Đế tôn – Chương 975: Một thương đóng đinh (1) 05/04/2022
975 Đế tôn – Chương 976: Một thương đóng đinh (2) 05/04/2022
976 Đế tôn – Chương 977: Họa loạn thần đỉnh (1) 05/04/2022
977 Đế tôn – Chương 978: Họa loạn thần đỉnh (2) 05/04/2022
978 Đế tôn – Chương 979: Hết thảy đào thải (1) 05/04/2022
979 Đế tôn – Chương 980: Hết thảy đào thải (2) 05/04/2022
980 Đế tôn – Chương 981: Người chọn lựa đã định (1) 05/04/2022
981 Đế tôn – Chương 982: Người chọn lựa đã định (2) 05/04/2022
982 Đế tôn – Chương 983: Thiên Đạo cộng minh 05/04/2022
983 Đế tôn – Chương 984: U Đế quỷ thuyền (1) 05/04/2022
984 Đế tôn – Chương 985: U Đế quỷ thuyền (2) 05/04/2022
985 Đế tôn – Chương 986: Đa Văn Thánh Nhân (1) 05/04/2022
986 Đế tôn – Chương 987: Đa Văn Thánh Nhân (2) 05/04/2022
987 Đế tôn – Chương 988: Chín Đại Thế Giới (1) 05/04/2022
988 Đế tôn – Chương 989: Chín Đại Thế Giới (2) 05/04/2022
989 Đế tôn – Chương 990: Tam đại dế nhũi tề tụ 05/04/2022
990 Đế tôn – Chương 991: Vọng Tiên Đài mở (1) 05/04/2022
991 Đế tôn – Chương 992: Vọng Tiên Đài mở (2) 05/04/2022
992 Đế tôn – Chương 993: Thần Ma thí nghiệm tràng (1) 05/04/2022
993 Đế tôn – Chương 994: Thần Ma thí nghiệm tràng (2) 05/04/2022
994 Đế tôn – Chương 995: Chém giết Tiên Thiên Thần Ma (1) 05/04/2022
995 Đế tôn – Chương 996: Chém giết Tiên Thiên Thần Ma (2) 05/04/2022
996 Đế tôn – Chương 997: Khiêng đi Thánh sơn (1) 05/04/2022
997 Đế tôn – Chương 998: Khiêng đi Thánh sơn (2) 05/04/2022
998 Đế tôn – Chương 999: Cùng ta họ Giang a! (1) 05/04/2022
999 Đế tôn – Chương 1000: Cùng ta họ Giang a! (2) 05/04/2022
1000 Đế tôn – Chương 1001: Cứu trước cướp sau 05/04/2022
1001 Đế tôn – Chương 1002: Tạo hóa thần khí (1) 05/04/2022
1002 Đế tôn – Chương 1003: Tạo hóa thần khí (2) 05/04/2022
1003 Đế tôn – Chương 1004: Quái thụ huyền thi (1) 05/04/2022
1004 Đế tôn – Chương 1005: Quái thụ huyền thi (2) 05/04/2022
1005 Đế tôn – Chương 1006: Solo hay là quần đấu (1) 05/04/2022
1006 Đế tôn – Chương 1007: Solo hay là quần đấu (2) 05/04/2022
1007 Đế tôn – Chương 1008: Năm trăm vị Thái Hoàng Lão Tổ (1) 05/04/2022
1008 Đế tôn – Chương 1009: Năm trăm vị Thái Hoàng Lão Tổ (2) 05/04/2022
1009 Đế tôn – Chương 1010: Chỉ sống ở kiếp này (1) 05/04/2022
1010 Đế tôn – Chương 1011: Chỉ sống ở kiếp này (2) 05/04/2022
1011 Đế tôn – Chương 1012: Ngụy Tiên Thể 05/04/2022
1012 Đế tôn – Chương 1013: Thần Đế Thông U (1) 05/04/2022
1013 Đế tôn – Chương 1014: Thần Đế Thông U (2) 05/04/2022
1014 Đế tôn – Chương 1015: Cùng thiếu niên Thần Đế tranh hùng! (1) 05/04/2022
1015 Đế tôn – Chương 1016: Cùng thiếu niên Thần Đế tranh hùng! (2) 10/04/2022
1016 Đế tôn – Chương 1017: Người thứ hai không tưởng được! (1) 10/04/2022
1017 Đế tôn – Chương 1018: Người thứ hai không tưởng được! (2) 10/04/2022
1018 Đế tôn – Chương 1019: To gan lớn mật (1) 10/04/2022
1019 Đế tôn – Chương 1020: To gan lớn mật (2) 10/04/2022
1020 Đế tôn – Chương 1021: Nhất tiếu mẫn ân cừu 10/04/2022
1021 Đế tôn – Chương 1022: Ngay cả ngươi cũng đoạt (1) 10/04/2022
1022 Đế tôn – Chương 1023: Ngay cả ngươi cũng đoạt (2) 10/04/2022
1023 Đế tôn – Chương 1024: Giáo chủ hung mãnh (1) 10/04/2022
1024 Đế tôn – Chương 1025: Giáo chủ hung mãnh (2) 10/04/2022
1025 Đế tôn – Chương 1026: Giáo chủ phát uy (1) 10/04/2022
1026 Đế tôn – Chương 1027: Giáo chủ phát uy (2) 10/04/2022
1027 Đế tôn – Chương 1028: Xảy ra chuyện lớn! (1) 10/04/2022
1028 Đế tôn – Chương 1029: Xảy ra chuyện lớn! (2) 10/04/2022
1029 Đế tôn – Chương 1030: Năm ngàn vạn năm đệ nhất kiêu hùng (1) 10/04/2022
1030 Đế tôn – Chương 1031: Năm ngàn vạn năm đệ nhất kiêu hùng (2) 10/04/2022
1031 Đế tôn – Chương 1032: Thần Đế? Ngươi không xứng! (1) 10/04/2022
1032 Đế tôn – Chương 1033: Thần Đế? Ngươi không xứng! (2) 10/04/2022
1033 Đế tôn – Chương 1034: Nhân định thắng thiên (1) 10/04/2022
1034 Đế tôn – Chương 1035: Nhân định thắng thiên (2) 10/04/2022
1035 Đế tôn – Chương 1036: Âm Dương giao thái, Thần Nhân giao cảm (1) 10/04/2022
1036 Đế tôn – Chương 1037: Âm Dương giao thái, Thần Nhân giao cảm (2) 10/04/2022
1037 Đế tôn – Chương 1038: Phản kích Địa ngục (1) 10/04/2022
1038 Đế tôn – Chương 1039: Phản kích Địa ngục (2) 10/04/2022
1039 Đế tôn – Chương 1040: Bá chủ chi uy 10/04/2022
1040 Đế tôn – Chương 1041: Địa ngục Đế sứ (1) 10/04/2022
1041 Đế tôn – Chương 1042: Địa ngục Đế sứ (2) 10/04/2022
1042 Đế tôn – Chương 1043: Mạo hiểm tỷ thí (1) 10/04/2022
1043 Đế tôn – Chương 1044: Mạo hiểm tỷ thí (2) 10/04/2022
1044 Đế tôn – Chương 1045: Viện quân không đáng tin cậy (1) 10/04/2022
1045 Đế tôn – Chương 1046: Viện quân không đáng tin cậy (2) 10/04/2022
1046 Đế tôn – Chương 1047: Chiến trường chăn thả (1) 10/04/2022
1047 Đế tôn – Chương 1048: Chiến trường chăn thả (2) 10/04/2022
1048 Đế tôn – Chương 1049: Ngoài ta còn ai (1) 10/04/2022
1049 Đế tôn – Chương 1050: Ngoài ta còn ai (2) 10/04/2022
1050 Đế tôn – Chương 1051: Sâm La Ma Đế (1) 10/04/2022
1051 Đế tôn – Chương 1052: Sâm La Ma Đế (2) 10/04/2022
1052 Đế tôn – Chương 1053: Ngụy Đế Hoàng Thần Thể 10/04/2022
1053 Đế tôn – Chương 1054: Vân Thành Tinh Lục (1) 10/04/2022
1054 Đế tôn – Chương 1055: Vân Thành Tinh Lục (2) 10/04/2022
1055 Đế tôn – Chương 1056: Các ngươi cũng là dế nhũi (1) 10/04/2022
1056 Đế tôn – Chương 1057: Các ngươi cũng là dế nhũi (2) 10/04/2022
1057 Đế tôn – Chương 1058: Đấu La Thần Chủ (1) 10/04/2022
1058 Đế tôn – Chương 1059: Đấu La Thần Chủ (2) 10/04/2022
1059 Đế tôn – Chương 1060: Thần Đế Tâm Kinh (1) 10/04/2022
1060 Đế tôn – Chương 1061: Thần Đế Tâm Kinh (2) 12/04/2022
1061 Đế tôn – Chương 1062: Tấm màn đen phủ xuống (1) 12/04/2022
1062 Đế tôn – Chương 1063: Tấm màn đen phủ xuống (2) 12/04/2022
1063 Đế tôn – Chương 1064: Quét ngang vạn giới không có đối thủ (1) 12/04/2022
1064 Đế tôn – Chương 1065: Quét ngang vạn giới không có đối thủ (2) 12/04/2022
1065 Đế tôn – Chương 1066: Ngươi rốt cuộc là người nào? (1) 12/04/2022
1066 Đế tôn – Chương 1067: Ngươi rốt cuộc là người nào? (2) 12/04/2022
1067 Đế tôn – Chương 1068: Quét thành đất trống 12/04/2022
1068 Đế tôn – Chương 1069: Thiên La Địa Võng (1) 12/04/2022
1069 Đế tôn – Chương 1070: Thiên La Địa Võng (2) 12/04/2022
1070 Đế tôn – Chương 1071: Tiểu tử thúi, giả bộ rất giống (1) 12/04/2022
1071 Đế tôn – Chương 1072: Tiểu tử thúi, giả bộ rất giống (2) 12/04/2022
1072 Đế tôn – Chương 1073: Gian xảo vô song (1) 12/04/2022
1073 Đế tôn – Chương 1074: Gian xảo vô song (2) 12/04/2022
1074 Đế tôn – Chương 1075: Một quyền đánh nổ tung ngươi 12/04/2022
1075 Đế tôn – Chương 1076: Đạo Vương triệu kiến (1) 12/04/2022
1076 Đế tôn – Chương 1077: Đạo Vương triệu kiến (2) 12/04/2022
1077 Đế tôn – Chương 1078: Tạo hóa sống lại (1) 12/04/2022
1078 Đế tôn – Chương 1079: Tạo hóa sống lại (2) 12/04/2022
1079 Đế tôn – Chương 1080: Bí mật ở dưới Ngọc bàn (1) 12/04/2022
1080 Đế tôn – Chương 1081: Bí mật ở dưới Ngọc bàn (2) 12/04/2022
1081 Đế tôn – Chương 1082: Phụng Thiên Thừa Vận (1) 12/04/2022
1082 Đế tôn – Chương 1083: Phụng Thiên Thừa Vận (2) 12/04/2022
1083 Đế tôn – Chương 1084: Bổ Thiên chín tổ 12/04/2022
1084 Đế tôn – Chương 1085: Hoàng Đạo Cực Cảnh (1) 12/04/2022
1085 Đế tôn – Chương 1086: Hoàng Đạo Cực Cảnh (2) 12/04/2022
1086 Đế tôn – Chương 1087: Cổ Vương Thần Chủ (1) 12/04/2022
1087 Đế tôn – Chương 1088: Cổ Vương Thần Chủ (2) 12/04/2022
1088 Đế tôn – Chương 1089: Giết ra côn trùng vây (1) 12/04/2022
1089 Đế tôn – Chương 1090: Giết ra côn trùng vây (2) 12/04/2022
1090 Đế tôn – Chương 1091: Chém tế cờ (1) 12/04/2022
1091 Đế tôn – Chương 1092: Chém tế cờ (2) 12/04/2022
1092 Đế tôn – Chương 1093: Thánh Thiên Đại Tôn (1) 12/04/2022
1093 Đế tôn – Chương 1094: Thánh Thiên Đại Tôn (2) 12/04/2022
1094 Đế tôn – Chương 1095: Tụng tên của ta 12/04/2022
1095 Đế tôn – Chương 1096: Vô pháp vô thiên (1) 12/04/2022
1096 Đế tôn – Chương 1097: Vô pháp vô thiên (2) 12/04/2022
1097 Đế tôn – Chương 1098: Giáo chủ thần uy (1) 12/04/2022
1098 Đế tôn – Chương 1099: Giáo chủ thần uy (2) 12/04/2022
1099 Đế tôn – Chương 1100: Ký sinh trùng mẫu (1) 12/04/2022
1100 Đế tôn – Chương 1101: Ký sinh trùng mẫu (2) 12/04/2022
1101 Đế tôn – Chương 1102: Mượn đao giết Cổ Vương 12/04/2022
1102 Đế tôn – Chương 1103: Thần chủ? Giết! (1) 12/04/2022
1103 Đế tôn – Chương 1104: Thần chủ? Giết! (2) 12/04/2022
1104 Đế tôn – Chương 1105: Bảo vật này cùng ta có duyên (1) 12/04/2022
1105 Đế tôn – Chương 1106: Bảo vật này cùng ta có duyên (2) 12/04/2022
1106 Đế tôn – Chương 1107: Trấn áp Thần Cấm (1) 12/04/2022
1107 Đế tôn – Chương 1108: Trấn áp Thần Cấm (2) 12/04/2022
1108 Đế tôn – Chương 1109: Vơ vét tài phú (1) 12/04/2022
1109 Đế tôn – Chương 1110: Vơ vét tài phú (2) 12/04/2022
1110 Đế tôn – Chương 1111: Thần Thoại lại hiện ra (1) 12/04/2022
1111 Đế tôn – Chương 1112: Thần Thoại lại hiện ra (2) 12/04/2022
1112 Đế tôn – Chương 1113: Hóa thân ngàn vạn (1) 12/04/2022
1113 Đế tôn – Chương 1114: Hóa thân ngàn vạn (2) 12/04/2022
1114 Đế tôn – Chương 1115: Chứng Đế chi bảo 12/04/2022
1115 Đế tôn – Chương 1116: Vĩnh viễn trấn không sai (1) 12/04/2022
1116 Đế tôn – Chương 1117: Vĩnh viễn trấn không sai (2) 12/04/2022
1117 Đế tôn – Chương 1118: Hiến cụ tổ mày (1) 12/04/2022
1118 Đế tôn – Chương 1119: Hiến cụ tổ mày (2) 12/04/2022
1119 Đế tôn – Chương 1120: Khinh nhờn Thần Đế (1) 12/04/2022
1120 Đế tôn – Chương 1121: Khinh nhờn Thần Đế (2) 12/04/2022
1121 Đế tôn – Chương 1122: Ngươi dám âm ta? (1) 12/04/2022
1122 Đế tôn – Chương 1123: Ngươi dám âm ta? (2) 12/04/2022
1123 Đế tôn – Chương 1124: Lửa đốt Đế lăng! 12/04/2022
1124 Đế tôn – Chương 1125: Thần Đế Kim Thân là đại bổ (1) 12/04/2022
1125 Đế tôn – Chương 1126: Thần Đế Kim Thân là đại bổ (2) 12/04/2022
1126 Đế tôn – Chương 1127: Sinh không gặp thời (1) 12/04/2022
1127 Đế tôn – Chương 1128: Sinh không gặp thời (2) 12/04/2022
1128 Đế tôn – Chương 1129: Bạn cũ đoàn tụ (1) 12/04/2022
1129 Đế tôn – Chương 1130: Bạn cũ đoàn tụ (2) 12/04/2022
1130 Đế tôn – Chương 1131: Thần Giới mở ra (1) 14/04/2022
1131 Đế tôn – Chương 1132: Thần Giới mở ra (2) 14/04/2022
1132 Đế tôn – Chương 1133: Giáo chủ trở về 14/04/2022
1133 Đế tôn – Chương 1134: Bát hoang lui tránh, quét ngang đương đại (1) 14/04/2022
1134 Đế tôn – Chương 1135: Bát hoang lui tránh, quét ngang đương đại (2) 14/04/2022
1135 Đế tôn – Chương 1136: Đương đại vô địch (1) 14/04/2022
1136 Đế tôn – Chương 1137: Đương đại vô địch (2) 14/04/2022
1137 Đế tôn – Chương 1138: Bắc Mạc Thi gia (1) 14/04/2022
1138 Đế tôn – Chương 1139: Bắc Mạc Thi gia (2) 14/04/2022
1139 Đế tôn – Chương 1140: Danh chấn Trung Thiên (1) 14/04/2022
1140 Đế tôn – Chương 1141: Danh chấn Trung Thiên (2) 14/04/2022
1141 Đế tôn – Chương 1142: Tùy ý Quân hái (1) 14/04/2022
1142 Đế tôn – Chương 1143: Tùy ý Quân hái (2) 14/04/2022
1143 Đế tôn – Chương 1144: Không bỏ không rời (1) 14/04/2022
1144 Đế tôn – Chương 1145: Không bỏ không rời (2) 14/04/2022
1145 Đế tôn – Chương 1146: Đánh đập tàn nhẫn (1) 14/04/2022
1146 Đế tôn – Chương 1147: Đánh đập tàn nhẫn (2) 14/04/2022
1147 Đế tôn – Chương 1148: Giáo chủ đính hôn (1) 14/04/2022
1148 Đế tôn – Chương 1149: Giáo chủ đính hôn (2) 14/04/2022
1149 Đế tôn – Chương 1150: Tuyệt thế cơ duyên 14/04/2022
1150 Đế tôn – Chương 1151: Hồng Mông Chiến Thần Điện (1) 16/04/2022
1151 Đế tôn – Chương 1152: Hồng Mông Chiến Thần Điện (2) 16/04/2022
1152 Đế tôn – Chương 1153: Hóa thân thành thần (1) 16/04/2022
1153 Đế tôn – Chương 1154: Hóa thân thành thần (2) 16/04/2022
1154 Đế tôn – Chương 1155: Gặp phải cường địch (1) 16/04/2022
1155 Đế tôn – Chương 1156: Gặp phải cường địch (2) 16/04/2022
1156 Đế tôn – Chương 1157: Hồng Mông tam thánh (1) 16/04/2022
1157 Đế tôn – Chương 1158: Hồng Mông tam thánh (2) 16/04/2022
1158 Đế tôn – Chương 1159: Hỗn Độn Nguyên Thần (1) 16/04/2022
1159 Đế tôn – Chương 1160: Hỗn Độn Nguyên Thần (2) 16/04/2022
1160 Đế tôn – Chương 1161: Giới Vực Động Thiên 16/04/2022
1161 Đế tôn – Chương 1162: Trấn Ngục Giới Bi (1) 16/04/2022
1162 Đế tôn – Chương 1163: Trấn Ngục Giới Bi (2) 16/04/2022
1163 Đế tôn – Chương 1164: Thần Giới mở cửa (1) 16/04/2022
1164 Đế tôn – Chương 1165: Thần Giới mở cửa (2) 16/04/2022
1165 Đế tôn – Chương 1166: Ngươi rất tốt, làm chim của ta nhé (1) 18/04/2022
1166 Đế tôn – Chương 1167: Ngươi rất tốt, làm chim của ta nhé (2) 18/04/2022
1167 Đế tôn – Chương 1168: Ngươi không bằng ta (1) 18/04/2022
1168 Đế tôn – Chương 1169: Ngươi không bằng ta (2) 18/04/2022
1169 Đế tôn – Chương 1170: Lực áp hàng phục (1) 18/04/2022
1170 Đế tôn – Chương 1171: Lực áp hàng phục (2) 18/04/2022
1171 Đế tôn – Chương 1172: Giang Nam đại thủ bút (1) 18/04/2022
1172 Đế tôn – Chương 1173: Giang Nam đại thủ bút (2) 18/04/2022
1173 Đế tôn – Chương 1174: Bảy dã hài tử (1) 18/04/2022
1174 Đế tôn – Chương 1175: Bảy dã hài tử (2) 18/04/2022
1175 Đế tôn – Chương 1176: Chúng ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu 18/04/2022
1176 Đế tôn – Chương 1177: Da mặt siêu dày (1) 18/04/2022
1177 Đế tôn – Chương 1178: Da mặt siêu dày (2) 18/04/2022
1178 Đế tôn – Chương 1179: Mông con cọp (1) 18/04/2022
1179 Đế tôn – Chương 1180: Mông con cọp (2) 18/04/2022
1180 Đế tôn – Chương 1181: Chém tay cùng uống trà (1) 18/04/2022
1181 Đế tôn – Chương 1182: Chém tay cùng uống trà (2) 18/04/2022
1182 Đế tôn – Chương 1183: Vương giả trở về! (1) 18/04/2022
1183 Đế tôn – Chương 1184: Vương giả trở về! (2) 18/04/2022
1184 Đế tôn – Chương 1185: Người cô đơn (1) 18/04/2022
1185 Đế tôn – Chương 1186: Người cô đơn (2) 18/04/2022
1186 Đế tôn – Chương 1187: Trúc tía nở hoa (1) 18/04/2022
1187 Đế tôn – Chương 1188: Trúc tía nở hoa (2) 18/04/2022
1188 Đế tôn – Chương 1189: Cường luyện tay Ma Đế (1) 18/04/2022
1189 Đế tôn – Chương 1190: Cường luyện tay Ma Đế (2) 18/04/2022
1190 Đế tôn – Chương 1191: Luyện hư là thật (1) 18/04/2022
1191 Đế tôn – Chương 1192: Luyện hư là thật (2) 18/04/2022
1192 Đế tôn – Chương 1193: Lời Thề lạc ấn (1) 18/04/2022
1193 Đế tôn – Chương 1194: Lời Thề lạc ấn (2) 18/04/2022
1194 Đế tôn – Chương 1195: Bỉ Ngạn Thần Chu (1) 18/04/2022
1195 Đế tôn – Chương 1196: Bỉ Ngạn Thần Chu (2) 18/04/2022
1196 Đế tôn – Chương 1197: Cò kè mặc cả (1) 18/04/2022
1197 Đế tôn – Chương 1198: Cò kè mặc cả (2) 18/04/2022
1198 Đế tôn – Chương 1999: Bỉ Ngạn nghi ngờ 18/04/2022
1199 Đế tôn – Chương 1200: Ngươi là ai (1) 18/04/2022
1200 Đế tôn – Chương 1201: Ngươi là ai (2) 18/04/2022
1201 Đế tôn – Chương 1202: Chém giết Thần Ma (1) 18/04/2022
1202 Đế tôn – Chương 1203: Chém giết Thần Ma (2) 18/04/2022
1203 Đế tôn – Chương 1204: Lấy cứng chọi cứng (1) 18/04/2022
1204 Đế tôn – Chương 1205: Lấy cứng chọi cứng (2) 18/04/2022
1205 Đế tôn – Chương 1206: Kỳ phùng địch thủ (1) 18/04/2022
1206 Đế tôn – Chương 1207: Kỳ phùng địch thủ (2) 18/04/2022
1207 Đế tôn – Chương 1208: Tiềm Long Đạo Nhân 18/04/2022
1208 Đế tôn – Chương 1209: Thành tiên nhị pháp (1) 18/04/2022
1209 Đế tôn – Chương 1210: Thành tiên nhị pháp (2) 18/04/2022
1210 Đế tôn – Chương 1211: Dưới ánh trăng lưu ly, phỉ thúy sinh quang (1) 18/04/2022
1211 Đế tôn – Chương 1212: Dưới ánh trăng lưu ly, phỉ thúy sinh quang (2) 18/04/2022
1212 Đế tôn – Chương 1213: Khí cơ cộng minh (1) 18/04/2022
1213 Đế tôn – Chương 1214: Khí cơ cộng minh (2) 18/04/2022
1214 Đế tôn – Chương 1215: Thủy tổ huyết mạch, Thái Sơ Đại Đạo 18/04/2022
1215 Đế tôn – Chương 1216: Bức tranh trong Đạo Quả (1) 18/04/2022
1216 Đế tôn – Chương 1217: Bức tranh trong Đạo Quả (2) 18/04/2022
1217 Đế tôn – Chương 1218: Kim Đan Đại Đạo (1) 18/04/2022
1218 Đế tôn – Chương 1219: Kim Đan Đại Đạo (2) 18/04/2022
1219 Đế tôn – Chương 1220: Phá diệt chi địa (1) 18/04/2022
1220 Đế tôn – Chương 1221: Phá diệt chi địa (2) 18/04/2022
1221 Đế tôn – Chương 1222: Tiên duyên chín quan 18/04/2022
1222 Đế tôn – Chương 1223: Này không công bình (1) 18/04/2022
1223 Đế tôn – Chương 1224: Này không công bình (2) 18/04/2022
1224 Đế tôn – Chương 1225: Đào thải Thần Chủ (1) 18/04/2022
1225 Đế tôn – Chương 1226: Đào thải Thần Chủ (2) 18/04/2022
1226 Đế tôn – Chương 1227: Chỗ khai thiên (1) 18/04/2022
1227 Đế tôn – Chương 1228: Chỗ khai thiên (2) 18/04/2022
1228 Đế tôn – Chương 1229: Đánh cho ngươi thừa nhận (1) 18/04/2022
1229 Đế tôn – Chương 1230: Đánh cho ngươi thừa nhận (2) 18/04/2022
1230 Đế tôn – Chương 1231: Tạo thế chân vạc (1) 18/04/2022
1231 Đế tôn – Chương 1232: Tạo thế chân vạc (2) 18/04/2022
1232 Đế tôn – Chương 1233: Trường Nhạc Vị Ương (1) 18/04/2022
1233 Đế tôn – Chương 1234: Trường Nhạc Vị Ương (2) 18/04/2022
1234 Đế tôn – Chương 1235: Lạt thủ tồi hoa (1) 18/04/2022
1235 Đế tôn – Chương 1236: Lạt thủ tồi hoa (2) 18/04/2022
1236 Đế tôn – Chương 1237: Tiểu hồ ly, đại hồ ly cùng lão hồ ly 18/04/2022
1237 Đế tôn – Chương 1238: Âm Dương giao cảm (1) 18/04/2022
1238 Đế tôn – Chương 1239: Âm Dương giao cảm (2) 18/04/2022
1239 Đế tôn – Chương 1240: Thần Thông thiên thành (1) 18/04/2022
1240 Đế tôn – Chương 1241: Thần Thông thiên thành (2) 18/04/2022
1241 Đế tôn – Chương 1242: Thần Thông ẩn sâu, thần nhục hợp nhất (1) 18/04/2022
1242 Đế tôn – Chương 1243: Thần Thông ẩn sâu, thần nhục hợp nhất (2) 18/04/2022
1243 Đế tôn – Chương 1245: Tích Thủy Nhai khắc đá 18/04/2022
1244 Đế tôn – Chương 1245: Hỗn Độn Thiên Long (1) 18/04/2022
1245 Đế tôn – Chương 1246: Hỗn Độn Thiên Long (2) 18/04/2022
1246 Đế tôn – Chương 1247: Khí phách khôn cùng (1) 18/04/2022
1247 Đế tôn – Chương 1248: Khí phách khôn cùng (2) 18/04/2022
1248 Đế tôn – Chương 1249: Đại Ngũ Hành Phá Diệt (1) 18/04/2022
1249 Đế tôn – Chương 1250: Đại Ngũ Hành Phá Diệt (2) 18/04/2022
1250 Đế tôn – Chương 1251: Tiềm Long qua cửa (1) 18/04/2022
1251 Đế tôn – Chương 1252: Tiềm Long qua cửa (2) 18/04/2022
1252 Đế tôn – Chương 1253: Hoằng Tổ Thần Đế 18/04/2022
1253 Đế tôn – Chương 1254: Bạo lực qua cửa (1) 18/04/2022
1254 Đế tôn – Chương 1255: Bạo lực qua cửa (2) 18/04/2022
1255 Đế tôn – Chương 1256: Ta không dạy được ngươi (1) 18/04/2022
1256 Đế tôn – Chương 1257: Ta không dạy được ngươi (2) 18/04/2022
1257 Đế tôn – Chương 1258: Cướp bóc sạch sẽ (1) 18/04/2022
1258 Đế tôn – Chương 1259: Cướp bóc sạch sẽ (2) 18/04/2022
1259 Đế tôn – Chương 1260: Gài tang vật giá họa (1) 18/04/2022
1260 Đế tôn – Chương 1261: Gài tang vật giá họa (2) 18/04/2022
1261 Đế tôn – Chương 1262: Thiên Đao lấy vợ (1) 18/04/2022
1262 Đế tôn – Chương 1263: Thiên Đao lấy vợ (2) 18/04/2022
1263 Đế tôn – Chương 1264: Giận dữ chém Thiên Cương 18/04/2022
1264 Đế tôn – Chương 1265: Che đậy thiên cơ (1) 18/04/2022
1265 Đế tôn – Chương 1266: Che đậy thiên cơ (2) 18/04/2022
1266 Đế tôn – Chương 1267: Một đoàn Hoàng Đế Thần Thể (1) 18/04/2022
1267 Đế tôn – Chương 1268: Một đoàn Hoàng Đế Thần Thể (2) 18/04/2022
1268 Đế tôn – Chương 1269: Cũng không gây chuyện thị phi (1) 18/04/2022
1269 Đế tôn – Chương 1270: Cũng không gây chuyện thị phi (2) 18/04/2022
1270 Đế tôn – Chương 1271: Hoàng Đạo Tam Ấn 18/04/2022
1271 Đế tôn – Chương 1272: Thần Ma loạn vũ (1) 18/04/2022
1272 Đế tôn – Chương 1273: Thần Ma loạn vũ (2) 18/04/2022
1273 Đế tôn – Chương 1274: Ngũ linh thạch thủy quân (1) 18/04/2022
1274 Đế tôn – Chương 1275: Ngũ linh thạch thủy quân (2) 18/04/2022
1275 Đế tôn – Chương 1276: Muốn tiền không muốn mạng (1) 18/04/2022
1276 Đế tôn – Chương 1277: Muốn tiền không muốn mạng (2) 18/04/2022
1277 Đế tôn – Chương 1278: Ba dị vật (1) 18/04/2022
1278 Đế tôn – Chương 1279: Ba dị vật (2) 18/04/2022
1279 Đế tôn – Chương 1280: Hỗn Độn linh chủng (1) 18/04/2022
1280 Đế tôn – Chương 1281: Hỗn Độn linh chủng (2) 18/04/2022
1281 Đế tôn – Chương 1282: Mầm mống (1) 18/04/2022
1282 Đế tôn – Chương 1283: Mầm mống (2) 18/04/2022
1283 Đế tôn – Chương 1284: Nhất trọng Thiên Cung chứng Thần vị 18/04/2022
1284 Đế tôn – Chương 1285: Bát trọng Thiên Cung đúc nhất thể (1) 18/04/2022
1285 Đế tôn – Chương 1286: Bát trọng Thiên Cung đúc nhất thể (2) 18/04/2022
1286 Đế tôn – Chương 1287: Tất có yêu nghiệt (1) 18/04/2022
1287 Đế tôn – Chương 1288: Tất có yêu nghiệt (2) 18/04/2022
1288 Đế tôn – Chương 1289: Hạ giới dế nhũi (1) 18/04/2022
1289 Đế tôn – Chương 1290: Hạ giới dế nhũi (2) 18/04/2022
1290 Đế tôn – Chương 1291: Ngươi đã hiểu ra chưa? (1) 18/04/2022
1291 Đế tôn – Chương 1292: Ngươi đã hiểu ra chưa? (2) 18/04/2022
1292 Đế tôn – Chương 1293: Nén giận một kích (1) 18/04/2022
1293 Đế tôn – Chương 1294: Nén giận một kích (2) 18/04/2022
1294 Đế tôn – Chương 1295: Buồn bực ói ra một búng máu 18/04/2022
1295 Đế tôn – Chương 1296: Đắc tội triệt để (1) 18/04/2022
1296 Đế tôn – Chương 1297: Đắc tội triệt để (2) 18/04/2022
1297 Đế tôn – Chương 1298: Vãng Sinh trở về (1) 18/04/2022
1298 Đế tôn – Chương 1299: Vãng Sinh trở về (2) 18/04/2022
1299 Đế tôn – Chương 1300: Đại trượng phu làm như thế (1) 18/04/2022
1300 Đế tôn – Chương 1301: Đại trượng phu làm như thế (2) 18/04/2022
1301 Đế tôn – Chương 1302: Tỷ tỷ (1) 18/04/2022
1302 Đế tôn – Chương 1303: Tỷ tỷ (2) 18/04/2022
1303 Đế tôn – Chương 1304: Kiếp số buông xuống (1) 18/04/2022
1304 Đế tôn – Chương 1305: Kiếp số buông xuống (2) 18/04/2022
1305 Đế tôn – Chương 1306: Thiên Đạo kịch biến (1) 18/04/2022
1306 Đế tôn – Chương 1307: Thiên Đạo kịch biến (2) 18/04/2022
1307 Đế tôn – Chương 1308: Thần nhãn thấy chúng sinh 18/04/2022
1308 Đế tôn – Chương 1309: Giáo chủ thành thần (1) 18/04/2022
1309 Đế tôn – Chương 1310: Giáo chủ thành thần (2) 18/04/2022
1310 Đế tôn – Chương 1311: Địa ngục Thiên Đạo chí bảo (1) 18/04/2022
1311 Đế tôn – Chương 1312: Địa ngục Thiên Đạo chí bảo (2) 18/04/2022
1312 Đế tôn – Chương 1313: Thần nhân luyện bảo (1) 18/04/2022
1313 Đế tôn – Chương 1314: Thần nhân luyện bảo (2) 18/04/2022
1314 Đế tôn – Chương 1315: Đánh chết ngươi là ta bắt nạt ngươi (1) 18/04/2022
1315 Đế tôn – Chương 1316: Đánh chết ngươi là ta bắt nạt ngươi (2) 18/04/2022
1316 Đế tôn – Chương 1317: Nước ấm nấu con ếch (1) 18/04/2022
1317 Đế tôn – Chương 1318: Nước ấm nấu con ếch (2) 18/04/2022
1318 Đế tôn – Chương 1319: Dũng giả đấu Ma Vương (1) 18/04/2022
1319 Đế tôn – Chương 1320: Dũng giả đấu Ma Vương (2) 18/04/2022
1320 Đế tôn – Chương 1321: Cảnh cáo Sâm La (1) 18/04/2022
1321 Đế tôn – Chương 1322: Cảnh cáo Sâm La (2) 19/04/2022
1322 Đế tôn – Chương 1323: Câu được một con cá lớn (1) 19/04/2022
1323 Đế tôn – Chương 1324: Câu được một con cá lớn (2) 19/04/2022
1324 Đế tôn – Chương 1325: Ám toán Sâm La Ma Đế (1) 19/04/2022
1325 Đế tôn – Chương 1326: Ám toán Sâm La Ma Đế (2) 19/04/2022
1326 Đế tôn – Chương 1327: Đô Thiên thần chủ (1) 19/04/2022
1327 Đế tôn – Chương 1328: Đô Thiên thần chủ (2) 19/04/2022
1328 Đế tôn – Chương 1329: Luyện Thiên đại trận 19/04/2022
1329 Đế tôn – Chương 1330: Đô Thiên Phủ (1) 19/04/2022
1330 Đế tôn – Chương 1331: Đô Thiên Phủ (2) 19/04/2022
1331 Đế tôn – Chương 1332: Thần Đế da người (1) 19/04/2022
1332 Đế tôn – Chương 1333: Thần Đế da người (2) 19/04/2022
1333 Đế tôn – Chương 1334: Luyện hóa Thần Vương Kỳ (1) 19/04/2022
1334 Đế tôn – Chương 1335: Luyện hóa Thần Vương Kỳ (2) 19/04/2022
1335 Đế tôn – Chương 1336: Huyền Thiên Kỳ Chủ (1) 19/04/2022
1336 Đế tôn – Chương 1337: Huyền Thiên Kỳ Chủ (2) 19/04/2022
1337 Đế tôn – Chương 1338: Quỷ kế đa đoan (1) 19/04/2022
1338 Đế tôn – Chương 1339: Quỷ kế đa đoan (2) 19/04/2022
1339 Đế tôn – Chương 1340: Trung Thiên hạo kiếp (1) 19/04/2022
1340 Đế tôn – Chương 1341: Trung Thiên hạo kiếp (2) 19/04/2022
1341 Đế tôn – Chương 1342: Người bịt mặt (1) 19/04/2022
1342 Đế tôn – Chương 1343: Người bịt mặt (2) 19/04/2022
1343 Đế tôn – Chương 1344: Cả phái di chuyển (1) 19/04/2022
1344 Đế tôn – Chương 1345: Cả phái di chuyển (2) 19/04/2022
1345 Đế tôn – Chương 1346: Ngươi, nguyện ý sao? (1) 19/04/2022
1346 Đế tôn – Chương 1347: Ngươi, nguyện ý sao? (2) 19/04/2022
1347 Đế tôn – Chương 1348: Ngàn vạn lần không nên chọc ta (1) 19/04/2022
1348 Đế tôn – Chương 1349: Ngàn vạn lần không nên chọc ta (2) 19/04/2022
1349 Đế tôn – Chương 1350: Diệt sạch 19/04/2022
1350 Đế tôn – Chương 1351: Đúc Tiên cơ, được Tiên Đỉnh (1) 19/04/2022
1351 Đế tôn – Chương 1352: Đúc Tiên cơ, được Tiên Đỉnh (2) 19/04/2022
1352 Đế tôn – Chương 1353: Đúc Tiên cơ, được Tiên Đỉnh (3) 19/04/2022
1353 Đế tôn – Chương 1354: Giúp ngươi đánh chết bọn họ (1) 19/04/2022
1354 Đế tôn – Chương 1355: Giúp ngươi đánh chết bọn họ (2 19/04/2022
1355 Đế tôn – Chương 1356: Sát Thần (1) 19/04/2022
1356 Đế tôn – Chương 1357: Sát Thần (2) 19/04/2022
1357 Đế tôn – Chương 1358: Uy nghiêm của ta há lại cho mạo phạm 19/04/2022
1358 Đế tôn – Chương 1359: Phu nhân Thần Hầu (1) 19/04/2022
1359 Đế tôn – Chương 1360: Phu nhân Thần Hầu (2) 19/04/2022
1360 Đế tôn – Chương 1361: Tống tài đồng tử (1) 19/04/2022
1361 Đế tôn – Chương 1362: Tống tài đồng tử (2) 19/04/2022
1362 Đế tôn – Chương 1363: Một ngón tay bóp chết (1) 19/04/2022
1363 Đế tôn – Chương 1364: Một ngón tay bóp chết (2) 19/04/2022
1364 Đế tôn – Chương 1365: Chiến! Chiến! Chiến! (1) 19/04/2022
1365 Đế tôn – Chương 1366: Chiến! Chiến! Chiến! (2) 19/04/2022
1366 Đế tôn – Chương 1367: Chính là bổn giáo (1) 19/04/2022
1367 Đế tôn – Chương 1368: Chính là bổn giáo (2) 19/04/2022
1368 Đế tôn – Chương 1369: Lửa đốt Câu Trần Thiên! 19/04/2022
1369 Đế tôn – Chương 1370: Thực không dám dấu diếm (1) 19/04/2022
1370 Đế tôn – Chương 1371: Thực không dám dấu diếm (2) 19/04/2022
1371 Đế tôn – Chương 1372: Lực phá vạn pháp (1) 19/04/2022
1372 Đế tôn – Chương 1373: Lực phá vạn pháp (2) 19/04/2022
1373 Đế tôn – Chương 1374: Sinh không gặp thời (1) 19/04/2022
1374 Đế tôn – Chương 1375: Sinh không gặp thời (2) 19/04/2022
1375 Đế tôn – Chương 1376: Giáo chủ sinh mãnh (1) 19/04/2022
1376 Đế tôn – Chương 1377: Giáo chủ sinh mãnh (2) 19/04/2022
1377 Đế tôn – Chương 1378: Chạy trời không khỏi nắng (1) 19/04/2022
1378 Đế tôn – Chương 1379: Chạy trời không khỏi nắng (2) 19/04/2022
1379 Đế tôn – Chương 1380: Cùng nhau lên đường (1) 19/04/2022
1380 Đế tôn – Chương 1381: Cùng nhau lên đường (2) 19/04/2022
1381 Đế tôn – Chương 1382: Họa Địa Vi Lao 19/04/2022
1382 Đế tôn – Chương 1383: Một chỉ đối một chưởng (1) 19/04/2022
1383 Đế tôn – Chương 1384: Một chỉ đối một chưởng (2) 19/04/2022
1384 Đế tôn – Chương 1385: Đuổi tận giết tuyệt (1) 19/04/2022
1385 Đế tôn – Chương 1386: Đuổi tận giết tuyệt (2) 19/04/2022
1386 Đế tôn – Chương 1387: Ngươi còn lá bài tẩy nào không? (1) 19/04/2022
1387 Đế tôn – Chương 1388: Ngươi còn lá bài tẩy nào không? (2) 19/04/2022
1388 Đế tôn – Chương 1389: Nợ máu trả bằng máu (1) 19/04/2022
1389 Đế tôn – Chương 1390: Nợ máu trả bằng máu (2) 19/04/2022
1390 Đế tôn – Chương 1391: Toàn quân bị diệt (1) 19/04/2022
1391 Đế tôn – Chương 1392: Toàn quân bị diệt (2) 19/04/2022
1392 Đế tôn – Chương 1393: Chính nghĩa thì được ủng hộ (1) 19/04/2022
1393 Đế tôn – Chương 1394: Chính nghĩa thì được ủng hộ (2) 19/04/2022
1394 Đế tôn – Chương 1395: Đại náo chư thiên (1) 19/04/2022
1395 Đế tôn – Chương 1396: Đại náo chư thiên (2) 19/04/2022
1396 Đế tôn – Chương 1397: Vơ vét tài sản Quang Vũ (1) 19/04/2022
1397 Đế tôn – Chương 1398: Vơ vét tài sản Quang Vũ (2) 19/04/2022
1398 Đế tôn – Chương 1399: Cách không đấu pháp (1) 19/04/2022
1399 Đế tôn – Chương 1400: Cách không đấu pháp (2) 19/04/2022
1400 Đế tôn – Chương 1401: Chưởng Trung Thế Giới (1) 19/04/2022
1401 Đế tôn – Chương 1402: Chưởng Trung Thế Giới (2) 19/04/2022
1402 Đế tôn – Chương 1403: Tiên Thiên Đạo Thể (1) 19/04/2022
1403 Đế tôn – Chương 1404: Tiên Thiên Đạo Thể (2) 19/04/2022
1404 Đế tôn – Chương 1405: Tiểu bối lịch lãm (1) 19/04/2022
1405 Đế tôn – Chương 1406: Tiểu bối lịch lãm (2) 19/04/2022
1406 Đế tôn – Chương 1407: Gừng càng già càng cay (1) 19/04/2022
1407 Đế tôn – Chương 1408: Gừng càng già càng cay (2) 19/04/2022
1408 Đế tôn – Chương 1409: Thánh Phật Minh Hoàng (1) 19/04/2022
1409 Đế tôn – Chương 1410: Thánh Phật Minh Hoàng (2) 19/04/2022
1410 Đế tôn – Chương 1411: Đã làm một cuộc 19/04/2022
1411 Đế tôn – Chương 1412: Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công (1) 19/04/2022
1412 Đế tôn – Chương 1413: Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công (2) 19/04/2022
1413 Đế tôn – Chương 1414: Thần Tôn hung uy (1) 19/04/2022
1414 Đế tôn – Chương 1415: Thần Tôn hung uy (2) 19/04/2022
1415 Đế tôn – Chương 1416: Không người nào có thể ngăn chặn (1) 19/04/2022
1416 Đế tôn – Chương 1417: Không người nào có thể ngăn chặn (2) 19/04/2022
1417 Đế tôn – Chương 1418: Đánh chặn đường Huyền Thiên Giáo Chủ (1) 19/04/2022
1418 Đế tôn – Chương 1419: Đánh chặn đường Huyền Thiên Giáo Chủ (2) 19/04/2022
1419 Đế tôn – Chương 1420: Một quyền đánh nát đầu gối của ngươi (1) 19/04/2022
1420 Đế tôn – Chương 1421: Một quyền đánh nát đầu gối của ngươi (2) 19/04/2022
1421 Đế tôn – Chương 1422: Huyền Thiên tiểu nhân (1) 19/04/2022
1422 Đế tôn – Chương 1423: Huyền Thiên tiểu nhân (2) 19/04/2022
1423 Đế tôn – Chương 1424: Huyền Thiên tiểu nhân (3) 19/04/2022
1424 Đế tôn – Chương 1425: Tử Hư Thượng Nhân (1) 19/04/2022
1425 Đế tôn – Chương 1426: Tử Hư Thượng Nhân (2) 19/04/2022
1426 Đế tôn – Chương 1427: Lâm vào trong trận (1) 19/04/2022
1427 Đế tôn – Chương 1428: Lâm vào trong trận (2) 19/04/2022
1428 Đế tôn – Chương 1429: Thành tựu Thiên Thần (1) 19/04/2022
1429 Đế tôn – Chương 1430: Thành tựu Thiên Thần (2) 19/04/2022
1430 Đế tôn – Chương 1431: Sát nhập thiên ngục (1) 20/04/2022
1431 Đế tôn – Chương 1432: Sát nhập thiên ngục (2) 20/04/2022
1432 Đế tôn – Chương 1433: Một lưới bắt hết (1) 20/04/2022
1433 Đế tôn – Chương 1434: Một lưới bắt hết (2) 20/04/2022
1434 Đế tôn – Chương 1435: Thắc mắc về Thiên ngục (1) 20/04/2022
1435 Đế tôn – Chương 1436: Thắc mắc về Thiên ngục (2) 20/04/2022
1436 Đế tôn – Chương 1437: 80 vạn năm cơ khổ! 20/04/2022
1437 Đế tôn – Chương 1438: Gian thương lòng dạ hiểm độc (1) 20/04/2022
1438 Đế tôn – Chương 1439: Gian thương lòng dạ hiểm độc (2) 20/04/2022
1439 Đế tôn – Chương 1440: Tương Ngạn ngục chủ (1) 20/04/2022
1440 Đế tôn – Chương 1441: Tương Ngạn ngục chủ (2) 20/04/2022
1441 Đế tôn – Chương 1442: Một nghèo hai trắng (1) 20/04/2022
1442 Đế tôn – Chương 1443: Một nghèo hai trắng (2) 20/04/2022
1443 Đế tôn – Chương 1444: Mượn đao giết người, mượn tay luyện bảo (1) 20/04/2022
1444 Đế tôn – Chương 1445: Mượn đao giết người, mượn tay luyện bảo (2) 20/04/2022
1445 Đế tôn – Chương 1446: Đánh vào cung điện dưới mặt đất (1) 20/04/2022
1446 Đế tôn – Chương 1447: Đánh vào cung điện dưới mặt đất (2) 20/04/2022
1447 Đế tôn – Chương 1448: Cướp đoạt Thần Chủ (1) 20/04/2022
1448 Đế tôn – Chương 1449: Cướp đoạt Thần Chủ (2) 20/04/2022
1449 Đế tôn – Chương 1450: Ngục chủ Thiên Cực Ma Đế (1) 20/04/2022
1450 Đế tôn – Chương 1451: Ngục chủ Thiên Cực Ma Đế (2) 20/04/2022
1451 Đế tôn – Chương 1452: Tú Vân Thiên Nữ (1) 20/04/2022
1452 Đế tôn – Chương 1453: Tú Vân Thiên Nữ (2) 20/04/2022
1453 Đế tôn – Chương 1454: Thiên Vương bi ca (1) 20/04/2022
1454 Đế tôn – Chương 1455: Thiên Vương bi ca (2) 20/04/2022
1455 Đế tôn – Chương 1456: Thiên Mẫu Thánh Hậu (1) 20/04/2022
1456 Đế tôn – Chương 1457: Thiên Mẫu Thánh Hậu (2) 20/04/2022
1457 Đế tôn – Chương 1458: Không thể làm mà làm cái đó (1) 20/04/2022
1458 Đế tôn – Chương 1459: Không thể làm mà làm cái đó (2) 20/04/2022
1459 Đế tôn – Chương 1460: Chúng sinh ngang hàng (1) 20/04/2022
1460 Đế tôn – Chương 1461: Chúng sinh ngang hàng (2) 20/04/2022
1461 Đế tôn – Chương 1462: Làm hại Hỗn Độn Giới (1) 20/04/2022
1462 Đế tôn – Chương 1463: Làm hại Hỗn Độn Giới (2) 20/04/2022
1463 Đế tôn – Chương 1464: Thà chết chứ không chịu khuất phục (1) 20/04/2022
1464 Đế tôn – Chương 1465: Thà chết chứ không chịu khuất phục (2) 20/04/2022
1465 Đế tôn – Chương 1466: Da mặt vô địch (1) 20/04/2022
1466 Đế tôn – Chương 1467: Da mặt vô địch (2) 20/04/2022
1467 Đế tôn – Chương 1468: Hoàng Tổ cùng Huyền Tổ (1) 20/04/2022
1468 Đế tôn – Chương 1469: Hoàng Tổ cùng Huyền Tổ (2) 20/04/2022
1469 Đế tôn – Chương 1470: Bảo vật trong đỉnh (1) 20/04/2022
1470 Đế tôn – Chương 1471: Bảo vật trong đỉnh (2) 20/04/2022
1471 Đế tôn – Chương 1472: Bắt cá hai tay 20/04/2022
1472 Đế tôn – Chương 1473: Cường giả tụ tập (1) 20/04/2022
1473 Đế tôn – Chương 1474: Cường giả tụ tập (2) 20/04/2022
1474 Đế tôn – Chương 1475: Tiên thiên thành đạo (1) 20/04/2022
1475 Đế tôn – Chương 1476: Tiên thiên thành đạo (2) 20/04/2022
1476 Đế tôn – Chương 1477: Đệ nhất đại đạo (1) 20/04/2022
1477 Đế tôn – Chương 1478: Đệ nhất đại đạo (2) 20/04/2022
1478 Đế tôn – Chương 1479: Ly Sửu Ma Đế (1) 20/04/2022
1479 Đế tôn – Chương 1480: Ly Sửu Ma Đế (2) 20/04/2022
1480 Đế tôn – Chương 1481: Kỳ phùng địch thủ (1) 20/04/2022
1481 Đế tôn – Chương 1482: Kỳ phùng địch thủ (2) 20/04/2022
1482 Đế tôn – Chương 1483: Bài tọa tọa phân quả quả 20/04/2022
1483 Đế tôn – Chương 1484: Hai chiêu đánh bại ngươi (1) 20/04/2022
1484 Đế tôn – Chương 1485: Hai chiêu đánh bại ngươi (2) 20/04/2022
1485 Đế tôn – Chương 1486: Thần đồng đội cùng heo đồng đội (1) 20/04/2022
1486 Đế tôn – Chương 1487: Thần đồng đội cùng heo đồng đội (2) 20/04/2022
1487 Đế tôn – Chương 1488: Hắn chết ta mới yên tâm (1) 20/04/2022
1488 Đế tôn – Chương 1489: Hắn chết ta mới yên tâm (2) 20/04/2022
1489 Đế tôn – Chương 1490: Sâm La, ngươi cái đầu heo này (1) 20/04/2022
1490 Đế tôn – Chương 1491: Sâm La, ngươi cái đầu heo này (2) 20/04/2022
1491 Đế tôn – Chương 1492: Cái móc chém Ma Tôn (1) 20/04/2022
1492 Đế tôn – Chương 1493: Cái móc chém Ma Tôn (2) 20/04/2022
1493 Đế tôn – Chương 1494: Nhị đế đấu pháp! (1) 20/04/2022
1494 Đế tôn – Chương 1495: Nhị đế đấu pháp! (2) 20/04/2022
1495 Đế tôn – Chương 1496: Thập toàn thập mỹ, Thiên Đạo không để cho 20/04/2022
1496 Đế tôn – Chương 1497: Tập Tiên (1) 20/04/2022
1497 Đế tôn – Chương 1498: Tập Tiên (2) 20/04/2022
1498 Đế tôn – Chương 1499: Trung Thiên song côn (1) 20/04/2022
1499 Đế tôn – Chương 1500: Trung Thiên song côn (2) 20/04/2022
1500 Đế tôn – Chương 1501: Mơ ước Ma Tiên huyết (1) 21/04/2022
1501 Đế tôn – Chương 1502: Mơ ước Ma Tiên huyết (2) 21/04/2022
1502 Đế tôn – Chương 1503: Đáp vào hắc động 21/04/2022
1503 Đế tôn – Chương 1504: Địa ngục không không (1) 21/04/2022
1504 Đế tôn – Chương 1505: Địa ngục không không (2) 21/04/2022
1505 Đế tôn – Chương 1506: Nghiệp hỏa nung Kim Thân (1) 21/04/2022
1506 Đế tôn – Chương 1507: Nghiệp hỏa nung Kim Thân (2) 21/04/2022
1507 Đế tôn – Chương 1508: Hung uy Đại trận (1) 21/04/2022
1508 Đế tôn – Chương 1509: Hung uy Đại trận (2) 21/04/2022
1509 Đế tôn – Chương 1510: Trong biển Minh Nguyệt thăng (1) 21/04/2022
1510 Đế tôn – Chương 1511: Trong biển Minh Nguyệt thăng (2) 21/04/2022
1511 Đế tôn – Chương 1512: Tráng sĩ đứt cổ tay 21/04/2022
1512 Đế tôn – Chương 1513: Một câu thức tỉnh người trong mộng (1) 21/04/2022
1513 Đế tôn – Chương 1514: Một câu thức tỉnh người trong mộng (2) 21/04/2022
1514 Đế tôn – Chương 1515: Ta chỉ dạy Đế Hoàng (1) 21/04/2022
1515 Đế tôn – Chương 1516: Ta chỉ dạy Đế Hoàng (2) 21/04/2022
1516 Đế tôn – Chương 1517: Quyền đánh Hồ Thiên, chân đá Linh Đạo (1) 21/04/2022
1517 Đế tôn – Chương 1518: Quyền đánh Hồ Thiên, chân đá Linh Đạo (2) 21/04/2022
1518 Đế tôn – Chương 1519: Vạn đạo hợp lưu (1) 21/04/2022
1519 Đế tôn – Chương 1520: Vạn đạo hợp lưu (2) 21/04/2022
1520 Đế tôn – Chương 1521: Huyền Thiên thành đạo (1) 21/04/2022
1521 Đế tôn – Chương 1522: Huyền Thiên thành đạo (2) 21/04/2022
1522 Đế tôn – Chương 1523: Đại vương sai ta tới tuần núi 21/04/2022
1523 Đế tôn – Chương 1524: Đánh cuộc đấu (1) 21/04/2022
1524 Đế tôn – Chương 1525: Đánh cuộc đấu (2) 21/04/2022
1525 Đế tôn – Chương 1526: Bảo khố Giang Tuyết (1) 21/04/2022
1526 Đế tôn – Chương 1527: Bảo khố Giang Tuyết (2) 21/04/2022
1527 Đế tôn – Chương 1528: Người tang đều lấy được (1) 21/04/2022
1528 Đế tôn – Chương 1529: Người tang đều lấy được (2) 21/04/2022
1529 Đế tôn – Chương 1530: Một nửa gánh nặng (1) 21/04/2022
1530 Đế tôn – Chương 1531: Một nửa gánh nặng (2) 21/04/2022
1531 Đế tôn – Chương 1532: Kính lại để cho ba phần (1) 21/04/2022
1532 Đế tôn – Chương 1533: Kính lại để cho ba phần (2) 21/04/2022
1533 Đế tôn – Chương 1534: Đế lăng kinh thế (1) 21/04/2022
1534 Đế tôn – Chương 1535: Đế lăng kinh thế (2) 21/04/2022
1535 Đế tôn – Chương 1536: Tám tràng Đế duyên (1) 21/04/2022
1536 Đế tôn – Chương 1537: Tám tràng Đế duyên (2) 21/04/2022
1537 Đế tôn – Chương 1538: Quét ngang bảy Đế (1) 21/04/2022
1538 Đế tôn – Chương 1539: Quét ngang bảy Đế (2) 21/04/2022
1539 Đế tôn – Chương 1540: Địa Hoàng tôn tiên nhưỡng (1) 21/04/2022
1540 Đế tôn – Chương 1541: Địa Hoàng tôn tiên nhưỡng (2) 21/04/2022
1541 Đế tôn – Chương 1542: Ta cùng các ngươi liều mạng (1) 21/04/2022
1542 Đế tôn – Chương 1543: Ta cùng các ngươi liều mạng (2) 21/04/2022
1543 Đế tôn – Chương 1544: Đến đây dạo chơi (1) 21/04/2022
1544 Đế tôn – Chương 1545: Đến đây dạo chơi (2) 21/04/2022
1545 Đế tôn – Chương 1546: Tráng sĩ (1) 21/04/2022
1546 Đế tôn – Chương 1547: Tráng sĩ (2) 21/04/2022
1547 Đế tôn – Chương 1548: Thông U đế lăng (1) 21/04/2022
1548 Đế tôn – Chương 1549: Thông U đế lăng (2) 21/04/2022
1549 Đế tôn – Chương 1550: Phi Tiên Bình Phong 21/04/2022
1550 Đế tôn – Chương 1551: Thiên Ý như kiếm (1) 23/04/2022
1551 Đế tôn – Chương 1552: Thiên Ý như kiếm (2) 23/04/2022
1552 Đế tôn – Chương 1553: Tồn tại tà ác (1) 23/04/2022
1553 Đế tôn – Chương 1554: Tồn tại tà ác (2) 23/04/2022
1554 Đế tôn – Chương 1555: Quang Vũ đế duyên (1) 23/04/2022
1555 Đế tôn – Chương 1556: Quang Vũ đế duyên (2) 23/04/2022
1556 Đế tôn – Chương 1557: Mời pháp giá Thần Đế (1) 23/04/2022
1557 Đế tôn – Chương 1558: Mời pháp giá Thần Đế (2) 23/04/2022
1558 Đế tôn – Chương 1559: Loạn thế gian hùng! (1) 23/04/2022
1559 Đế tôn – Chương 1560: Loạn thế gian hùng! (2) 23/04/2022
1560 Đế tôn – Chương 1561: Loạn thế gian hùng! (3) 23/04/2022
1561 Đế tôn – Chương 1562: Nửa thật nửa giả (1) 23/04/2022
1562 Đế tôn – Chương 1563: Nửa thật nửa giả (2) 23/04/2022
1563 Đế tôn – Chương 1564: Thân thể thế giới (1) 23/04/2022
1564 Đế tôn – Chương 1565: Thân thể thế giới (2) 23/04/2022
1565 Đế tôn – Chương 1566: Khẳng khái bi ca (1) 23/04/2022
1566 Đế tôn – Chương 1567: Khẳng khái bi ca (2) 23/04/2022
1567 Đế tôn – Chương 1568: Sinh ra tóc bạc sớm (1) 23/04/2022
1568 Đế tôn – Chương 1569: Sinh ra tóc bạc sớm (2) 23/04/2022
1569 Đế tôn – Chương 1570: Ba nghìn Thần Vương cản đường (1) 23/04/2022
1570 Đế tôn – Chương 1571: Ba nghìn Thần Vương cản đường (2) 23/04/2022
1571 Đế tôn – Chương 1572: Thể diện có thể địch trăm vạn hùng binh (1) 23/04/2022
1572 Đế tôn – Chương 1573: Thể diện có thể địch trăm vạn hùng binh (2) 23/04/2022
1573 Đế tôn – Chương 1574: Một đóa liên hoa đúc La Thiên (1) 23/04/2022
1574 Đế tôn – Chương 1575: Một đóa liên hoa đúc La Thiên (2) 23/04/2022
1575 Đế tôn – Chương 1576: Một kẻ làm quan cả họ được nhờ (1) 23/04/2022
1576 Đế tôn – Chương 1577: Một kẻ làm quan cả họ được nhờ (2) 23/04/2022
1577 Đế tôn – Chương 1578: Huyết sắc nhuộm đại kỳ (1) 23/04/2022
1578 Đế tôn – Chương 1579: Huyết sắc nhuộm đại kỳ (2) 23/04/2022
1579 Đế tôn – Chương 1580: Mãnh sĩ khái ca (1) 23/04/2022
1580 Đế tôn – Chương 1581: Mãnh sĩ khái ca (2) 23/04/2022
1581 Đế tôn – Chương 1582: Tráng sĩ thân chết trước (1) 23/04/2022
1582 Đế tôn – Chương 1583: Tráng sĩ thân chết trước (2) 23/04/2022
1583 Đế tôn – Chương 1584: Đại thế vô địch (1) 23/04/2022
1584 Đế tôn – Chương 1585: Đại thế vô địch (2) 23/04/2022
1585 Đế tôn – Chương 1586: Hồ Thiên tam thánh (1) 23/04/2022
1586 Đế tôn – Chương 1587: Hồ Thiên tam thánh (2) 23/04/2022
1587 Đế tôn – Chương 1588: Nữ Đế tàn bạo nhất (1) 23/04/2022
1588 Đế tôn – Chương 1589: Nữ Đế tàn bạo nhất (2) 23/04/2022
1589 Đế tôn – Chương 1590: Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên (1) 23/04/2022
1590 Đế tôn – Chương 1591: Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên (2) 23/04/2022
1591 Đế tôn – Chương 1592: Bảo Thần Nhân lấy máu (1) 23/04/2022
1592 Đế tôn – Chương 1593: Bảo Thần Nhân lấy máu (2) 23/04/2022
1593 Đế tôn – Chương 1594: Thần nhãn ma quái (1) 23/04/2022
1594 Đế tôn – Chương 1595: Thần nhãn ma quái (2) 23/04/2022
1595 Đế tôn – Chương 1596: Tân đế đăng cơ (1) 23/04/2022
1596 Đế tôn – Chương 1597: Tân đế đăng cơ (2) 23/04/2022
1597 Đế tôn – Chương 1598: Một cái hôn tạo nên Thần tôn (1) 23/04/2022
1598 Đế tôn – Chương 1659: Một cái hôn tạo nên Thần tôn (2) 23/04/2022
1599 Đế tôn – Chương 1600: Biến thành nghèo rớt mồng tơi (1) 23/04/2022
1600 Đế tôn – Chương 1601: Biến thành nghèo rớt mồng tơi (2) 23/04/2022
1601 Đế tôn – Chương 1602: Quét ngang (1) 23/04/2022
1602 Đế tôn – Chương 1603: Quét ngang (2) 23/04/2022
1603 Đế tôn – Chương 1604: Tặc tử đáng chém (1) 23/04/2022
1604 Đế tôn – Chương 1605: Tặc tử đáng chém (2) 23/04/2022
1605 Đế tôn – Chương 1606: Chiến! (1) 23/04/2022
1606 Đế tôn – Chương 1607: Chiến! (2) 23/04/2022
1607 Đế tôn – Chương 1608: Kiếp Vận nguyên niên (1) 23/04/2022
1608 Đế tôn – Chương 1609: Kiếp Vận nguyên niên (2) 23/04/2022
1609 Đế tôn – Chương 1610: Kiếp Vận bao la mờ mịt, ai chủ chìm nổi? (1) 23/04/2022
1610 Đế tôn – Chương 1611: Kiếp Vận bao la mờ mịt, ai chủ chìm nổi? (2) 24/04/2022
1611 Đế tôn – Chương 1612: Tự mình lịch kiếp (1) 24/04/2022
1612 Đế tôn – Chương 1613: Tự mình lịch kiếp (2) 24/04/2022
1613 Đế tôn – Chương 1614: Chăn thả trước cửa (1) 24/04/2022
1614 Đế tôn – Chương 1615: Chăn thả trước cửa (2) 24/04/2022
1615 Đế tôn – Chương 1616: Định Hải Thiên Trụ Sơn (1) 24/04/2022
1616 Đế tôn – Chương 1617: Định Hải Thiên Trụ Sơn (2) 24/04/2022
1617 Đế tôn – Chương 1618: Con chim yêu quý của ta (1) 24/04/2022
1618 Đế tôn – Chương 1619: Con chim yêu quý của ta (2) 24/04/2022
1619 Đế tôn – Chương 1620: Liếc trộm một cái (1) 24/04/2022
1620 Đế tôn – Chương 1621: Liếc trộm một cái (2) 24/04/2022
1621 Đế tôn – Chương 1622: Như ngươi mong muốn (1) 24/04/2022
1622 Đế tôn – Chương 1623: Như ngươi mong muốn (2) 24/04/2022
1623 Đế tôn – Chương 1624: Thần thông Tiên vực 24/04/2022
1624 Đế tôn – Chương 1625: Bảo ta xuất ra, vạn bảo thần phục (1) 24/04/2022
1625 Đế tôn – Chương 1626: Bảo ta xuất ra, vạn bảo thần phục (2) 24/04/2022
1626 Đế tôn – Chương 1627: Kẻ này không thể lưu (1) 24/04/2022
1627 Đế tôn – Chương 1628: Kẻ này không thể lưu (2) 24/04/2022
1628 Đế tôn – Chương 1629: Tinh Hà hình chiếu (1) 24/04/2022
1629 Đế tôn – Chương 1630: Tinh Hà hình chiếu (2) 24/04/2022
1630 Đế tôn – Chương 1631: Thằng này pháo hôi (1) 24/04/2022
1631 Đế tôn – Chương 1632: Thằng này pháo hôi (2) 24/04/2022
1632 Đế tôn – Chương 1633: Hùng hồn phó nghĩa, cùng lắm thì chết (1) 24/04/2022
1633 Đế tôn – Chương 1634: Hùng hồn phó nghĩa, cùng lắm thì chết (2) 24/04/2022
1634 Đế tôn – Chương 1635: Vãng sinh phá cục (1) 24/04/2022
1635 Đế tôn – Chương 1636: Vãng sinh phá cục (2) 24/04/2022
1636 Đế tôn – Chương 1637: Cho ngươi mượn đầu người dùng một lát (1) 24/04/2022
1637 Đế tôn – Chương 1638: Cho ngươi mượn đầu người dùng một lát (2) 24/04/2022
1638 Đế tôn – Chương 1639: Ngươi hết thời rồi (1) 24/04/2022
1639 Đế tôn – Chương 1640: Ngươi hết thời rồi (2) 24/04/2022
1640 Đế tôn – Chương 1641: Hai quân đối chọi (1) 24/04/2022
1641 Đế tôn – Chương 1642: Hai quân đối chọi (2) 24/04/2022
1642 Đế tôn – Chương 1643: Hoàng Cực đạo chung (1) 24/04/2022
1643 Đế tôn – Chương 1644: Hoàng Cực đạo chung (2) 24/04/2022
1644 Đế tôn – Chương 1645: Thiên Tâm là tâm gì? (1) 24/04/2022
1645 Đế tôn – Chương 1646: Thiên Tâm là tâm gì? (2) 24/04/2022
1646 Đế tôn – Chương 1647: Ma Tiên Điện 24/04/2022
1647 Đế tôn – Chương 1648: Ma Uyên Táng Thiên (1) 24/04/2022
1648 Đế tôn – Chương 1649: Ma Uyên Táng Thiên (2) 24/04/2022
1649 Đế tôn – Chương 1650: Lĩnh ngộ Thiên Tâm thấy chính mình (1) 24/04/2022
1650 Đế tôn – Chương 1651: Lĩnh ngộ Thiên Tâm thấy chính mình (2) 24/04/2022
1651 Đế tôn – Chương 1652: Tâm ta Thiên Tâm (1) 24/04/2022
1652 Đế tôn – Chương 1653: Tâm ta Thiên Tâm (2) 24/04/2022
1653 Đế tôn – Chương 1654: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (1) 24/04/2022
1654 Đế tôn – Chương 1655: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (2) 24/04/2022
1655 Đế tôn – Chương 1656: Trang đến giống không ngờ (1) 24/04/2022
1656 Đế tôn – Chương 1657: Trang đến giống không ngờ (2) 24/04/2022
1657 Đế tôn – Chương 1658: Đệ nhất hung trận (1) 24/04/2022
1658 Đế tôn – Chương 1659: Đệ nhất hung trận (2) 24/04/2022
1659 Đế tôn – Chương 1660: Tình thế nguy hiểm của huyền quan (1) 24/04/2022
1660 Đế tôn – Chương 1661: Tình thế nguy hiểm của huyền quan (2) 24/04/2022
1661 Đế tôn – Chương 1662: Trảm cận Đế Ma Quân (1) 24/04/2022
1662 Đế tôn – Chương 1663: Trảm cận Đế Ma Quân (2) 24/04/2022
1663 Đế tôn – Chương 1664: Thiếu Hư tập kích (1) 24/04/2022
1664 Đế tôn – Chương 1665: Thiếu Hư tập kích (2) 24/04/2022
1665 Đế tôn – Chương 1666: Đế Hoàng đạo (1) 24/04/2022
1666 Đế tôn – Chương 1667: Đế Hoàng đạo (2) 24/04/2022
1667 Đế tôn – Chương 1668: Đại pháo hôi trước nay chưa có (1) 24/04/2022
1668 Đế tôn – Chương 1669: Đại pháo hôi trước nay chưa có (2) 24/04/2022
1669 Đế tôn – Chương 1670: Vì thiên hạ phóng thích ngươi (1) 24/04/2022
1670 Đế tôn – Chương 1671: Vì thiên hạ phóng thích ngươi (2) 24/04/2022
1671 Đế tôn – Chương 1672: Quang Vũ kỷ kiếp bộc phát (1) 24/04/2022
1672 Đế tôn – Chương 1673: Quang Vũ kỷ kiếp bộc phát (2) 24/04/2022
1673 Đế tôn – Chương 1674: Thiên Đao thất truyền (1) 24/04/2022
1674 Đế tôn – Chương 1675: Thiên Đao thất truyền (2) 24/04/2022
1675 Đế tôn – Chương 1676: Nếu không thấy dạng ánh đao kia (1) 24/04/2022
1676 Đế tôn – Chương 1677: Nếu không thấy dạng ánh đao kia (2) 24/04/2022
1677 Đế tôn – Chương 1678: Đồng môn sư huynh 24/04/2022
1678 Đế tôn – Chương 1679: Chân đạp ba thuyền (1) 24/04/2022
1679 Đế tôn – Chương 1680: Chân đạp ba thuyền (2) 24/04/2022
1680 Đế tôn – Chương 1681: Mời lão gia xuất quan! (1) 24/04/2022
1681 Đế tôn – Chương 1682: Mời lão gia xuất quan! (2) 24/04/2022
1682 Đế tôn – Chương 1683: Mời lão gia xuất quan! (3) 24/04/2022
1683 Đế tôn – Chương 1684: Huyền Thiên Thánh giáo chủ 24/04/2022
1684 Đế tôn – Chương 1685: Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên (1) 24/04/2022
1685 Đế tôn – Chương 1686: Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên (2) 24/04/2022
1686 Đế tôn – Chương 1687: Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên (3) 24/04/2022
1687 Đế tôn – Chương 1688: Khí phách 24/04/2022
1688 Đế tôn – Chương 1689: Chắn A Tỳ ma triều (1) 24/04/2022
1689 Đế tôn – Chương 1690: Chắn A Tỳ ma triều (2) 24/04/2022
1690 Đế tôn – Chương 1691: Quang Vũ chứng Đế (1) 24/04/2022
1691 Đế tôn – Chương 1692: Quang Vũ chứng Đế (2) 24/04/2022
1692 Đế tôn – Chương 1693: Yêu giới (1) 24/04/2022
1693 Đế tôn – Chương 1694: Yêu giới (2) 24/04/2022
1694 Đế tôn – Chương 1695: Vạn Thần Hóa Tiên Trì 24/04/2022
1695 Đế tôn – Chương 1696: Đế Tôn truyền pháp chi địa (1) 24/04/2022
1696 Đế tôn – Chương 1697: Đế Tôn truyền pháp chi địa (2) 24/04/2022
1697 Đế tôn – Chương 1698: Ngươi không đủ thuần chủng (1) 24/04/2022
1698 Đế tôn – Chương 1699: Ngươi không đủ thuần chủng (2) 24/04/2022
1699 Đế tôn – Chương 1700: Đạo hữu nhường một chút (1) 24/04/2022
1700 Đế tôn – Chương 1701: Đạo hữu nhường một chút (2) 24/04/2022
1701 Đế tôn – Chương 1702: Tử Tiêu Thần Đế truyền thừa (1) 24/04/2022
1702 Đế tôn – Chương 1703: Tử Tiêu Thần Đế truyền thừa (2) 24/04/2022
1703 Đế tôn – Chương 1704: Đối chiến chứng đế chi bảo (1) 24/04/2022
1704 Đế tôn – Chương 1705: Đối chiến chứng đế chi bảo (2) 24/04/2022
1705 Đế tôn – Chương 1706: Thí đế thí huynh (1) 24/04/2022
1706 Đế tôn – Chương 1707: Thí đế thí huynh (2) 24/04/2022
1707 Đế tôn – Chương 1708: Phượng tình đậu khai (1) 24/04/2022
1708 Đế tôn – Chương 1709: Phượng tình đậu khai (2) 24/04/2022
1709 Đế tôn – Chương 1710: Đế Tôn tam thánh điện 24/04/2022
1710 Đế tôn – Chương 1711: Không người nào có thể trốn (1) 24/04/2022
1711 Đế tôn – Chương 1712: Không người nào có thể trốn (2) 24/04/2022
1712 Đế tôn – Chương 1713: Đạo kết quả là công dã tràng (1) 24/04/2022
1713 Đế tôn – Chương 1714: Đạo kết quả là công dã tràng (2) 24/04/2022
1714 Đế tôn – Chương 1715: Mình ta Bất Không (1) 24/04/2022
1715 Đế tôn – Chương 1716: Mình ta Bất Không (2) 24/04/2022
1716 Đế tôn – Chương 1717: Nhất niệm thiện nhất niệm ác (1) 24/04/2022
1717 Đế tôn – Chương 1718: Nhất niệm thiện nhất niệm ác (2) 24/04/2022
1718 Đế tôn – Chương 1719: Trung thiên đại kiếp (1) 24/04/2022
1719 Đế tôn – Chương 1720: Trung thiên đại kiếp (2) 24/04/2022
1720 Đế tôn – Chương 1721: Vãng Sinh, ngươi muốn chết ư? (1) 24/04/2022
1721 Đế tôn – Chương 1722: Vãng Sinh, ngươi muốn chết ư? (2) 24/04/2022
1722 Đế tôn – Chương 1723: Máu nhuộm Trung Thiên (1) 24/04/2022
1723 Đế tôn – Chương 1724: Máu nhuộm Trung Thiên (2) 24/04/2022
1724 Đế tôn – Chương 1725: Ai dám? (1) 24/04/2022
1725 Đế tôn – Chương 1726: Ai dám? (2) 24/04/2022
1726 Đế tôn – Chương 1727: Trực diện chư Đế (1) 24/04/2022
1727 Đế tôn – Chương 1728: Trực diện chư Đế (2) 24/04/2022
1728 Đế tôn – Chương 1729: Đi ra nhận lấy cái chết (1) 24/04/2022
1729 Đế tôn – Chương 1730: Đi ra nhận lấy cái chết (2) 24/04/2022
1730 Đế tôn – Chương 1731: Ta vì thiên hạ giết tặc này! (1) 24/04/2022
1731 Đế tôn – Chương 1732: Ta vì thiên hạ giết tặc này! (2) 24/04/2022
1732 Đế tôn – Chương 1733: Đại thế sở quy (1) 24/04/2022
1733 Đế tôn – Chương 1734: Đại thế sở quy (2) 24/04/2022
1734 Đế tôn – Chương 1735: Mười ba Đế đuổi giết (1) 24/04/2022
1735 Đế tôn – Chương 1736: Mười ba Đế đuổi giết (2) 24/04/2022
1736 Đế tôn – Chương 1737: Đối chiến chư Đế (1) 24/04/2022
1737 Đế tôn – Chương 1738: Đối chiến chư Đế (2) 24/04/2022
1738 Đế tôn – Chương 1739: Một mình đấu Sa La (1) 24/04/2022
1739 Đế tôn – Chương 1740: Một mình đấu Sa La (2) 24/04/2022
1740 Đế tôn – Chương 1741: Huyền Thiên thượng cung Thánh giáo chủ (1) 24/04/2022
1741 Đế tôn – Chương 1742: Huyền Thiên thượng cung Thánh giáo chủ (2) 24/04/2022
1742 Đế tôn – Chương 1743: Người thứ mười lăm (1) 24/04/2022
1743 Đế tôn – Chương 1744: Người thứ mười lăm (2) 24/04/2022
1744 Đế tôn – Chương 1745: Mặc dù chết cũng không tiếc (1) 24/04/2022
1745 Đế tôn – Chương 1746: Mặc dù chết cũng không tiếc (2) 24/04/2022
1746 Đế tôn – Chương 1747: Tạo Hóa Thần Khí (1) 24/04/2022
1747 Đế tôn – Chương 1748: Tạo Hóa Thần Khí (2) 24/04/2022
1748 Đế tôn – Chương 1749: Tứ Đế chết (1) 24/04/2022
1749 Đế tôn – Chương 1750: Tứ Đế chết (2) 24/04/2022
1750 Đế tôn – Chương 1751: Quay người cúi đầu 24/04/2022
1751 Đế tôn – Chương 1752: Pháp lực đệ nhất (1) 24/04/2022
1752 Đế tôn – Chương 1753: Pháp lực đệ nhất (2) 24/04/2022
1753 Đế tôn – Chương 1754: Vô lượng sát kiếp (1) 24/04/2022
1754 Đế tôn – Chương 1755: Vô lượng sát kiếp (2) 24/04/2022
1755 Đế tôn – Chương 1756: Hi sinh (1) 24/04/2022
1756 Đế tôn – Chương 1757: Hi sinh (2) 24/04/2022
1757 Đế tôn – Chương 1758: Tiên đạo phù văn (1) 24/04/2022
1758 Đế tôn – Chương 1759: Tiên đạo phù văn (2) 24/04/2022
1759 Đế tôn – Chương 1760: Giết không tha (1) 24/04/2022
1760 Đế tôn – Chương 1761: Giết không tha (2) 24/04/2022
1761 Đế tôn – Chương 1762: Tam đại tiên đạo (1) 24/04/2022
1762 Đế tôn – Chương 1763: Tam đại tiên đạo (2) 24/04/2022
1763 Đế tôn – Chương 1764: Chư vị đạo hữu, tạm biệt (1) 24/04/2022
1764 Đế tôn – Chương 1765: Chư vị đạo hữu, tạm biệt (2) 24/04/2022
1765 Đế tôn – Chương 1766: Ngươi còn có ta (1) 24/04/2022
1766 Đế tôn – Chương 1767: Ngươi còn có ta (2) 24/04/2022
1767 Đế tôn – Chương 1768: Tuyệt Thiên Địa Thông (1) 24/04/2022
1768 Đế tôn – Chương 1769: Tuyệt Thiên Địa Thông (2) 24/04/2022
1769 Đế tôn – Chương 1770: Thi thể lấp La Thiên 24/04/2022
1770 Đế tôn – Chương 1771: Như thầy như cha (1) 24/04/2022
1771 Đế tôn – Chương 1772: Như thầy như cha (2) 24/04/2022
1772 Đế tôn – Chương 1773: Ứng Long ngậm chuông (1) 24/04/2022
1773 Đế tôn – Chương 1774: Ứng Long ngậm chuông (2) 24/04/2022
1774 Đế tôn – Chương 1775: Đạo Vương bỏ niêm phong (1) 24/04/2022
1775 Đế tôn – Chương 1776: Đạo Vương bỏ niêm phong (2) 24/04/2022
1776 Đế tôn – Chương 1777: Cái chết của Thần Hoàng (1) 24/04/2022
1777 Đế tôn – Chương 1778: Cái chết của Thần Hoàng (2) 24/04/2022
1778 Đế tôn – Chương 1779: Uy hiếp Thần Nhân (1) 24/04/2022
1779 Đế tôn – Chương 1780: Uy hiếp Thần Nhân (2) 24/04/2022
1780 Đế tôn – Chương 1781: Tạo Hóa Huyền Tổ (1) 24/04/2022
1781 Đế tôn – Chương 1782: Tạo Hóa Huyền Tổ (2) 24/04/2022
1782 Đế tôn – Chương 1783: Thần Thạch tiên thai (1) 24/04/2022
1783 Đế tôn – Chương 1784: Thần Thạch tiên thai (2) 24/04/2022
1784 Đế tôn – Chương 1785: Thời đại của Giáo chủ 24/04/2022
1785 Đế tôn – Chương 1786: Nguyên Dương mất trộm (1) 24/04/2022
1786 Đế tôn – Chương 1787: Nguyên Dương mất trộm (2) 24/04/2022
1787 Đế tôn – Chương 1788: Huyền Đô thu đồ đệ (1) 24/04/2022
1788 Đế tôn – Chương 1789: Huyền Đô thu đồ đệ (2) 24/04/2022
1789 Đế tôn – Chương 1790: Năm đại tiên đạo thần thông (1) 24/04/2022
1790 Đế tôn – Chương 1791: Năm đại tiên đạo thần thông (2) 24/04/2022
1791 Đế tôn – Chương 1792: Đạo hữu chớ sợ, ta tới giúp ngươi! (1) 24/04/2022
1792 Đế tôn – Chương 1793: Đạo hữu chớ sợ, ta tới giúp ngươi! (2) 24/04/2022
1793 Đế tôn – Chương 1794: Chém Đế 24/04/2022
1794 Đế tôn – Chương 1795: Chưởng ấn thần bí (1) 24/04/2022
1795 Đế tôn – Chương 1796: Chưởng ấn thần bí (2) 24/04/2022
1796 Đế tôn – Chương 1797: Địa Ngục Ma Tiên Điện (1) 24/04/2022
1797 Đế tôn – Chương 1798: Địa Ngục Ma Tiên Điện (2) 24/04/2022
1798 Đế tôn – Chương 1879: Tiên đạo truyền thừa (1) 24/04/2022
1799 Đế tôn – Chương 1800: Tiên đạo truyền thừa (2) 24/04/2022
1800 Đế tôn – Chương 1801: Lục Đạo Tiên Giới (1) 24/04/2022
1801 Đế tôn – Chương 1802: Lục Đạo Tiên Giới (2) 24/04/2022
1802 Đế tôn – Chương 1803: Huyền Thiên Đại Ma Thần (1) 24/04/2022
1803 Đế tôn – Chương 1804: Huyền Thiên Đại Ma Thần (2) 24/04/2022
1804 Đế tôn – Chương 1805: Lôi đình 24/04/2022
1805 Đế tôn – Chương 1806: Tru Tiên (1) 24/04/2022
1806 Đế tôn – Chương 1807: Tru Tiên (2) 24/04/2022
1807 Đế tôn – Chương 1808: Ám toán (1) 24/04/2022
1808 Đế tôn – Chương 1809: Ám toán (2) 24/04/2022
1809 Đế tôn – Chương 1810: Đạo Vương lại xuất hiện (1) 24/04/2022
1810 Đế tôn – Chương 1811: Đạo Vương lại xuất hiện (2) 24/04/2022
1811 Đế tôn – Chương 1812: Ngươi nhìn lầm ta (1) 24/04/2022
1812 Đế tôn – Chương 1813: Ngươi nhìn lầm ta (2) 24/04/2022
1813 Đế tôn – Chương 1814: Bái tạ sư ân (1) 24/04/2022
1814 Đế tôn – Chương 1815: Bái tạ sư ân (2) 24/04/2022
1815 Đế tôn – Chương 1816: Vây giết Hồ Thiên (1) 24/04/2022
1816 Đế tôn – Chương 1817: Vây giết Hồ Thiên (2) 24/04/2022
1817 Đế tôn – Chương 1818: Oanh liệt thân vẫn (1) 24/04/2022
1818 Đế tôn – Chương 1819: Oanh liệt thân vẫn (2) 24/04/2022
1819 Đế tôn – Chương 1820: Cả gan làm loạn (1) 24/04/2022
1820 Đế tôn – Chương 1821: Cả gan làm loạn (2) 24/04/2022
1821 Đế tôn – Chương 1822: Trấn Ngục Giới Bia (1) 24/04/2022
1822 Đế tôn – Chương 1823: Trấn Ngục Giới Bia (2) 24/04/2022
1823 Đế tôn – Chương 1824: Bất Không đạo quả (1) 24/04/2022
1824 Đế tôn – Chương 1825: Bất Không đạo quả (2) 24/04/2022
1825 Đế tôn – Chương 1826: Thất Bảo đều xuất hiện Tiên Vực mở (1) 24/04/2022
1826 Đế tôn – Chương 1827: Thất Bảo đều xuất hiện Tiên Vực mở (2) 24/04/2022
1827 Đế tôn – Chương 1828: Tiên nhãn quái khẩu 24/04/2022
1828 Đế tôn – Chương 1829: Hỗn Độn trảm tiên kiếm (1) 24/04/2022
1829 Đế tôn – Chương 1830: Hỗn Độn trảm tiên kiếm (2) 24/04/2022
1830 Đế tôn – Chương 1831: Âm hiểm xảo trá (1) 24/04/2022
1831 Đế tôn – Chương 1832: Âm hiểm xảo trá (2) 24/04/2022
1832 Đế tôn – Chương 1833: Thật giả đạo quả (1) 24/04/2022
1833 Đế tôn – Chương 1834: Thật giả đạo quả (2) 24/04/2022
1834 Đế tôn – Chương 1835: Bất Không bất diệt (1) 24/04/2022
1835 Đế tôn – Chương 1836: Bất Không bất diệt (2) 24/04/2022
1836 Đế tôn – Chương 1837: Giáo chủ uy năng (1) 24/04/2022
1837 Đế tôn – Chương 1838: Giáo chủ uy năng (2) 24/04/2022
1838 Đế tôn – Chương 1839: Bảy lần chứng đế (1) 24/04/2022
1839 Đế tôn – Chương 1840: Bảy lần chứng đế (2) 24/04/2022
1840 Đế tôn – Chương 1841: Tam Khuyết tử kiếp 24/04/2022
1841 Đế tôn – Chương 1842: Thần chi tử (1) 24/04/2022
1842 Đế tôn – Chương 1843: Thần chi tử (2) 24/04/2022
1843 Đế tôn – Chương 1844: Chẳng biết hươu chết về tay ai (1) 24/04/2022
1844 Đế tôn – Chương 1845: Chẳng biết hươu chết về tay ai (2) 24/04/2022
1845 Đế tôn – Chương 1846: Mười đế hạ La Thiên (1) 24/04/2022
1846 Đế tôn – Chương 1847: Mười đế hạ La Thiên (2) 24/04/2022
1847 Đế tôn – Chương 1848: Một trận chiến cuối cùng của hạo kiếp (1) 24/04/2022
1848 Đế tôn – Chương 1849: Một trận chiến cuối cùng của hạo kiếp (2) 24/04/2022
1849 Đế tôn – Chương 1850: Hồ lô cùng ấu hài 24/04/2022
1850 Đế tôn – Chương 1851: Thiên Ý trảm tam sinh (1) 24/04/2022
1851 Đế tôn – Chương 1852: Thiên Ý trảm tam sinh (2) 24/04/2022
1852 Đế tôn – Chương 1853: Ta muốn đánh mười cái (1) 24/04/2022
1853 Đế tôn – Chương 1854: Ta muốn đánh mười cái (2) 24/04/2022
1854 Đế tôn – Chương 1855: Đại nhân vật (1) 24/04/2022
1855 Đế tôn – Chương 1856: Đại nhân vật (2) 24/04/2022
1856 Đế tôn – Chương 1857: Tiên cung Thái Tử (1) 24/04/2022
1857 Đế tôn – Chương 1858: Tiên cung Thái Tử (2) 24/04/2022
1858 Đế tôn – Chương 1859: Cuộc chiến đẫm máu (1) 24/04/2022
1859 Đế tôn – Chương 1860: Cuộc chiến đẫm máu (2) 24/04/2022
1860 Đế tôn – Chương 1861: Phong hồi lộ chuyển 24/04/2022
1861 Đế tôn – Chương 1862: Cường trung càng có cường trung thủ (1) 24/04/2022
1862 Đế tôn – Chương 1863: Cường trung càng có cường trung thủ (2) 24/04/2022
1863 Đế tôn – Chương 1864: Núi cao còn có núi cao hơn (1) 24/04/2022
1864 Đế tôn – Chương 1865: Núi cao còn có núi cao hơn (2) 24/04/2022
1865 Đế tôn – Chương 1866: Không tự do, ta cận kề cái chết (1) 24/04/2022
1866 Đế tôn – Chương 1867: Không tự do, ta cận kề cái chết (2) 24/04/2022
1867 Đế tôn – Chương 1868: Bất xá tái hiện (1) 24/04/2022
1868 Đế tôn – Chương 1869: Bất xá tái hiện (2) 24/04/2022
1869 Đế tôn – Chương 1870: Hỏi thế gian tình là vật gì (1) 24/04/2022
1870 Đế tôn – Chương 1871: Hỏi thế gian tình là vật gì (2) 24/04/2022
1871 Đế tôn – Chương 1872: Trời nếu có tình trời cũng già (1) 24/04/2022
1872 Đế tôn – Chương 1873: Trời nếu có tình trời cũng già (2) 24/04/2022
1873 Đế tôn – Chương 1874: Năm ngàn vạn năm ai ghi sử (1) 24/04/2022
1874 Đế tôn – Chương 1875: Năm ngàn vạn năm ai ghi sử (2) 24/04/2022
1875 Đế tôn – Chương 1876: Chứng đế 24/04/2022
1876 Đế tôn – Chương 1877: Hồng Mông Khai Thiên (1) 24/04/2022
1877 Đế tôn – Chương 1878: Hồng Mông Khai Thiên (2) 24/04/2022
1878 Đế tôn – Chương 1879: Hồng Mông Khai Thiên (3) 24/04/2022
1879 Đế tôn – Chương 1880: Đế Huyền (1) 24/04/2022
1880 Đế tôn – Chương 1881: Đế Huyền (2) 24/04/2022
1881 Đế tôn – Chương 1882: Quét ngang 24/04/2022
1882 Đế tôn – Chương 1883: Chư Thần triều bái (1) 24/04/2022
1883 Đế tôn – Chương 1884: Chư Thần triều bái (2) 24/04/2022
1884 Đế tôn – Chương 1885: Đạo Tổ (1) 24/04/2022
1885 Đế tôn – Chương 1886: Đạo Tổ (2) 24/04/2022
1886 Đế tôn – Chương 1887: Một thân là bảo (1) 24/04/2022
1887 Đế tôn – Chương 1888: Một thân là bảo (2) 24/04/2022
1888 Đế tôn – Chương 1889: Quỳ đọc (1) 24/04/2022
1889 Đế tôn – Chương 1890: Quỳ đọc (2) 24/04/2022
1890 Đế tôn – Chương 1891: Trấn áp Thiếu Hư (1) 24/04/2022
1891 Đế tôn – Chương 1892: Trấn áp Thiếu Hư (2) 24/04/2022
1892 Đế tôn – Chương 1893: Ly Sửu quy hàng (1) 24/04/2022
1893 Đế tôn – Chương 1894: Ly Sửu quy hàng (2) 24/04/2022
1894 Đế tôn – Chương 1895: Duy Ngã Độc Tôn (1) 24/04/2022
1895 Đế tôn – Chương 1896: Duy Ngã Độc Tôn (2) 24/04/2022
1896 Đế tôn – Chương 1897: Thiên Hậu chứng đế (1) 24/04/2022
1897 Đế tôn – Chương 1898: Thiên Hậu chứng đế (2) 24/04/2022
1898 Đế tôn – Chương 1989: Chư Thần Hoàng Hôn 24/04/2022
1899 Đế tôn – Chương 1900: Hai mặt (1) 24/04/2022
1900 Đế tôn – Chương 1901: Hai mặt (2) 24/04/2022
1901 Đế tôn – Chương 1902: Con trai trưởng Giang Triết (1) 24/04/2022
1902 Đế tôn – Chương 1903: Con trai trưởng Giang Triết (2) 24/04/2022
1903 Đế tôn – Chương 1904: Đẩy ngang Yêu giới không đối thủ (1) 24/04/2022
1904 Đế tôn – Chương 1905: Đẩy ngang Yêu giới không đối thủ (2) 24/04/2022
1905 Đế tôn – Chương 1906: Thanh Liên bảy tổ (1) 24/04/2022
1906 Đế tôn – Chương 1907: Thanh Liên bảy tổ (2) 24/04/2022
1907 Đế tôn – Chương 1908: Đối chiến Nhất Minh Yêu Tiên (1) 24/04/2022
1908 Đế tôn – Chương 1909: Đối chiến Nhất Minh Yêu Tiên (2) 24/04/2022
1909 Đế tôn – Chương 1910: Là ngươi đánh đầu của ta? (1) 24/04/2022
1910 Đế tôn – Chương 1911: Là ngươi đánh đầu của ta? (2) 24/04/2022
1911 Đế tôn – Chương 1912: Động uyên chi mê (1) 24/04/2022
1912 Đế tôn – Chương 1913: Động uyên chi mê (2) 24/04/2022
1913 Đế tôn – Chương 1914: Miệng lớn lưỡi dài (1) 24/04/2022
1914 Đế tôn – Chương 1915: Miệng lớn lưỡi dài (2) 24/04/2022
1915 Đế tôn – Chương 1916: Vạn Ngục Hồng Lô (1) 24/04/2022
1916 Đế tôn – Chương 1917: Vạn Ngục Hồng Lô (2) 24/04/2022
1917 Đế tôn – Chương 1918: Bảo Nhật Vương Phật Tổ (1) 24/04/2022
1918 Đế tôn – Chương 1919: Bảo Nhật Vương Phật Tổ (2) 24/04/2022
1919 Đế tôn – Chương 1920: Cưu chiếm tổ thước 24/04/2022
1920 Đế tôn – Chương 1921: Tiên nhân lạc ấn (1) 24/04/2022
1921 Đế tôn – Chương 1922: Tiên nhân lạc ấn (2) 24/04/2022
1922 Đế tôn – Chương 1923: Đạo trung thế giới (1) 24/04/2022
1923 Đế tôn – Chương 1924: Đạo trung thế giới (2) 24/04/2022
1924 Đế tôn – Chương 1925: Lòng muông dạ thú (1) 24/04/2022
1925 Đế tôn – Chương 1926: Lòng muông dạ thú (2) 24/04/2022
1926 Đế tôn – Chương 1927: Nguyên khí bạo động (1) 24/04/2022
1927 Đế tôn – Chương 1928: Nguyên khí bạo động (2) 24/04/2022
1928 Đế tôn – Chương 1929: Chỉ cần cái chết (1) 24/04/2022
1929 Đế tôn – Chương 1930: Chỉ cần cái chết (2) 24/04/2022
1930 Đế tôn – Chương 1931: Thủ lãnh đạo tặc đền tội (1) 24/04/2022
1931 Đế tôn – Chương 1932: Thủ lãnh đạo tặc đền tội (2) 24/04/2022
1932 Đế tôn – Chương 1933: Quét ngang chư hoàng (1) 24/04/2022
1933 Đế tôn – Chương 1934: Quét ngang chư hoàng (2) 24/04/2022
1934 Đế tôn – Chương 1935: Tiểu viên mãn (1) 24/04/2022
1935 Đế tôn – Chương 1936: Tiểu viên mãn (2) 24/04/2022
1936 Đế tôn – Chương 1937: Man di đại đế chi uy (1) 24/04/2022
1937 Đế tôn – Chương 1938: Man di đại đế chi uy (2) 24/04/2022
1938 Đế tôn – Chương 1939: Lục giới hội minh (1) 24/04/2022
1939 Đế tôn – Chương 1940: Lục giới hội minh (2) 24/04/2022
1940 Đế tôn – Chương 1941: Hai mươi tám Chư Thiên 24/04/2022
1941 Đế tôn – Chương 1942: Tế! (1) 24/04/2022
1942 Đế tôn – Chương 1943: Tế! (2) 24/04/2022
1943 Đế tôn – Chương 1944: Mưu sát (1) 24/04/2022
1944 Đế tôn – Chương 1945: Mưu sát (2) 24/04/2022
1945 Đế tôn – Chương 1946: Thảm thiết (2) 24/04/2022
1946 Đế tôn – Chương 1947: Thảm thiết (2) 24/04/2022
1947 Đế tôn – Chương 1948: Thủy Hoàng Càn Nguyên (1) 24/04/2022
1948 Đế tôn – Chương 1949: Thủy Hoàng Càn Nguyên (2) 24/04/2022
1949 Đế tôn – Chương 1950: Đánh vào Tiên Giới (1) 24/04/2022
1950 Đế tôn – Chương 1951: Đánh vào Tiên Giới (2) 24/04/2022
1951 Đế tôn – Chương 1952: Tiên gia thủ đoạn (1) 24/04/2022
1952 Đế tôn – Chương 1953: Tiên gia thủ đoạn (2) 24/04/2022
1953 Đế tôn – Chương 1954: Quỷ bà thiên (1) 24/04/2022
1954 Đế tôn – Chương 1955: Quỷ bà thiên (2) 24/04/2022
1955 Đế tôn – Chương 1956: Ma đầu cùng Ma Vương (1) 24/04/2022
1956 Đế tôn – Chương 1957: Ma đầu cùng Ma Vương (2) 24/04/2022
1957 Đế tôn – Chương 1958: Ma đầu cùng Ma Vương (3) 24/04/2022
1958 Đế tôn – Chương 1959: Thánh Thiên tử đến thế gian 24/04/2022
1959 Đế tôn – Chương 1960: Đoạn Tiên Vương đạo thống (1) 24/04/2022
1960 Đế tôn – Chương 1961: Đoạn Tiên Vương đạo thống (2) 24/04/2022
1961 Đế tôn – Chương 1962: Chư tiên hạ giới (1) 24/04/2022
1962 Đế tôn – Chương 1963: Chư tiên hạ giới (2) 24/04/2022
1963 Đế tôn – Chương 1964: Trảm tiên! (1) 24/04/2022
1964 Đế tôn – Chương 1965: Trảm tiên! (2) 24/04/2022
1965 Đế tôn – Chương 1966: Không có gặp được ta (1) 24/04/2022
1966 Đế tôn – Chương 1967: Không có gặp được ta (2) 24/04/2022
1967 Đế tôn – Chương 1968: Sát nhập thần bảng trảm tiên vương 24/04/2022
1968 Đế tôn – Chương 1969: Trẫm! Tạo phản!!! (1) 24/04/2022
1969 Đế tôn – Chương 1970: Trẫm! Tạo phản!!! (2) 24/04/2022
1970 Đế tôn – Chương 1971: Trẫm! Tạo phản!!! (3) 24/04/2022
1971 Đế tôn – Chương 1972: Tu Di tọa phật 24/04/2022
1972 Đế tôn – Chương 1973: Trấn Thiên cùng Nguyên Tôn (1) 25/04/2022
1973 Đế tôn – Chương 1974: Trấn Thiên cùng Nguyên Tôn (2) 25/04/2022
1974 Đế tôn – Chương 1975: Đại quân tiếp cận (1) 25/04/2022
1975 Đế tôn – Chương 1976: Đại quân tiếp cận (2) 25/04/2022
1976 Đế tôn – Chương 1977: Đường đường chính chính? (1) 25/04/2022
1977 Đế tôn – Chương 1978: Đường đường chính chính? (2) 25/04/2022
1978 Đế tôn – Chương 1979: Biến cố (1) 25/04/2022
1979 Đế tôn – Chương 1980: Biến cố (2) 25/04/2022
1980 Đế tôn – Chương 1981: Thái tử bướng bỉnh (1) 25/04/2022
1981 Đế tôn – Chương 1982: Thái tử bướng bỉnh (2) 25/04/2022
1982 Đế tôn – Chương 1983: Bánh xe lịch sử (1) 25/04/2022
1983 Đế tôn – Chương 1984: Bánh xe lịch sử (2) 25/04/2022
1984 Đế tôn – Chương 1985: Vì Chư Thần cầu mệnh (1) 25/04/2022
1985 Đế tôn – Chương 1986: Vì Chư Thần cầu mệnh (2) 25/04/2022
1986 Đế tôn – Chương 1987: Rơi lệ đầy mặt 25/04/2022
1987 Đế tôn – Chương 1988: Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân (1) 25/04/2022
1988 Đế tôn – Chương 1989: Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân (2) 25/04/2022
1989 Đế tôn – Chương 1990: Bồ Đoàn đạo chân (1) 25/04/2022
1990 Đế tôn – Chương 1991: Bồ Đoàn đạo chân (2) 25/04/2022
1991 Đế tôn – Chương 1992: Giang Triết, con trưởng của trẫm (1) 25/04/2022
1992 Đế tôn – Chương 1993: Giang Triết, con trưởng của trẫm (2) 25/04/2022
1993 Đế tôn – Chương 1994: Giang Triết, con trưởng của trẫm (3) 25/04/2022
1994 Đế tôn – Chương 1995: Cường luyện đạo quả chứng tiên đồ 25/04/2022
1995 Đế tôn – Chương 1996: Cái này là thần! (1) 25/04/2022
1996 Đế tôn – Chương 1997: Cái này là thần! (2) 25/04/2022
1997 Đế tôn – Chương 1998: Đế Huyền Đại Ma Vương (1) 25/04/2022
1998 Đế tôn – Chương 1999: Đế Huyền Đại Ma Vương (2) 25/04/2022
1999 Đế tôn – Chương 2000: Phản Đồ Thần Đạo (1) 25/04/2022
2000 Đế tôn – Chương 2001: Phản Đồ Thần Đạo (2) 25/04/2022
2001 Đế tôn – Chương 2002: Tiên Đạo Xác Lập 25/04/2022
2002 Đế tôn – Chương 2003: Tiên Đạo Xác Lập 2 25/04/2022
2003 Đế tôn – Chương 2004: Tiên Triều 25/04/2022
2004 Đế tôn – Chương 2005: Tiên Triều 2 25/04/2022
2005 Đế tôn – Chương 2006: Tuổi Trẻ Tổ Sư 25/04/2022
2006 Đế tôn – Chương 2007: Trẫm Ở Đây (1) 25/04/2022
2007 Đế tôn – Chương 2008: Trẫm Ở Đây (2) 25/04/2022
2008 Đế tôn – Chương 2009: Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả (2) 25/04/2022
2009 Đế tôn – Chương 2010: Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả (2) 25/04/2022
2010 Đế tôn – Chương 2011: Vô Địch (1) 25/04/2022
2011 Đế tôn – Chương 2012: Vô Địch (2) 25/04/2022
2012 Đế tôn – Chương 2013: Nguyên Thủy Ba Ấn (1) 25/04/2022
2013 Đế tôn – Chương 2014: Nguyên Thủy Ba Ấn (2) 25/04/2022
2014 Đế tôn – Chương 2015: Tam Thái Tử (1) 25/04/2022
2015 Đế tôn – Chương 2016: Tam Thái Tử (2) 25/04/2022
2016 Đế tôn – Chương 2017: Thần Cùng Thần Chiến (1) 25/04/2022
2017 Đế tôn – Chương 2018: Thần Cùng Thần Chiến (2) 25/04/2022
2018 Đế tôn – Chương 2019: Mật Nghị (1) 25/04/2022
2019 Đế tôn – Chương 2020: Mật Nghị (2) 25/04/2022
2020 Đế tôn – Chương 2021: Sói, Dê Cùng Cỏ 25/04/2022
2021 Đế tôn – Chương 2022: Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại (1) 25/04/2022
2022 Đế tôn – Chương 2023: Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại (2) 25/04/2022
2023 Đế tôn – Chương 2024: Chiêu Hồn (1) 25/04/2022
2024 Đế tôn – Chương 2025: Chiêu Hồn (2) 25/04/2022
2025 Đế tôn – Chương 2026: Tiên Kiếp (1) 25/04/2022
2026 Đế tôn – Chương 2027: Tiên Kiếp (2) 25/04/2022
2027 Đế tôn – Chương 2028: Tiên Thiên Ôn Đế Quan 25/04/2022
2028 Đế tôn – Chương 2029: Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư (1) 25/04/2022
2029 Đế tôn – Chương 2030: Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư (2) 25/04/2022
2030 Đế tôn – Chương 2031: Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân. (1) 25/04/2022
2031 Đế tôn – Chương 2032: Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân (2) 25/04/2022
2032 Đế tôn – Chương 2033: Huyết Hải Thâm Cừu (1) 25/04/2022
2033 Đế tôn – Chương 2034: Huyết Hải Thâm Cừu (2) 25/04/2022
2034 Đế tôn – Chương 2035: Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh (1) 25/04/2022
2035 Đế tôn – Chương 2036: Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh (2) 25/04/2022
2036 Đế tôn – Chương 2037: Giết Lên Tiên Giới 25/04/2022
2037 Đế tôn – Chương 2038: Quan Giác Tiên Vương (1) 25/04/2022
2038 Đế tôn – Chương 2039: Quan Giác Tiên Vương (2) 25/04/2022
2039 Đế tôn – Chương 2040: Tiễu Trừ Huyền Thiên (1) 25/04/2022
2040 Đế tôn – Chương 2041: Tiễu Trừ Huyền Thiên (2) 25/04/2022
2041 Đế tôn – Chương 2042: Gậy Quấy Phân (1) 25/04/2022
2042 Đế tôn – Chương 2043: Gậy Quấy Phân (2) 25/04/2022
2043 Đế tôn – Chương 2044: Một Bước Một Giết 25/04/2022
2044 Đế tôn – Chương 2045: Tịch Diệt Đạo Nhân (1) 25/04/2022
2045 Đế tôn – Chương 2046: Tịch Diệt Đạo Nhân (2) 25/04/2022
2046 Đế tôn – Chương 2047: Di Tích Tiền Sử (1) 25/04/2022
2047 Đế tôn – Chương 2048: Di Tích Tiền Sử (2) 25/04/2022
2048 Đế tôn – Chương 2049: Hắc Phong 25/04/2022
2049 Đế tôn – Chương 2050: Hắc Phong (2) 25/04/2022
2050 Đế tôn – Chương 2051: Một Bụng Ý Nghĩ Xấu (1) 25/04/2022
2051 Đế tôn – Chương 2052: Một Bụng Ý Nghĩ Xấu (2) 25/04/2022
2052 Đế tôn – Chương 2053: Chú 25/04/2022
2053 Đế tôn – Chương 2054: Chú Đạo Phù Văn (1) 25/04/2022
2054 Đế tôn – Chương 2055: Chú Đạo Phù Văn (2) 25/04/2022
2055 Đế tôn – Chương 2056: Kiếm Trảm Vương Mẫu (1) 25/04/2022
2056 Đế tôn – Chương 2057: Kiếm Trảm Vương Mẫu (2) 25/04/2022
2057 Đế tôn – Chương 2058: Huyết Vân Bắn Phách (1) 25/04/2022
2058 Đế tôn – Chương 2059: Huyết Vân Bắn Phách (2) 25/04/2022
2059 Đế tôn – Chương 2060: Vạn Chú Đạo Quân 25/04/2022
2060 Đế tôn – Chương 2061: Ám Toán (1) 25/04/2022
2061 Đế tôn – Chương 2062: Ám Toán (2) 25/04/2022
2062 Đế tôn – Chương 2063: Tiên Thiên Linh Quang (1) 25/04/2022
2063 Đế tôn – Chương 2064: Tiên Thiên Linh Quang (2) 25/04/2022
2064 Đế tôn – Chương 2065: Trảm Hư Hoàng 25/04/2022
2065 Đế tôn – Chương 2066: Trảm Hư Hoàng (2) 25/04/2022
2066 Đế tôn – Chương 2067: Lại Trảm Hư Hoàng (1) 25/04/2022
2067 Đế tôn – Chương 2068: Lại Trảm Hư Hoàng (2) 25/04/2022
2068 Đế tôn – Chương 2069: Ngọc Ngọc Chân Nhân 25/04/2022
2069 Đế tôn – Chương 2070: Thần Đạo Giáo Chủ (1) 25/04/2022
2070 Đế tôn – Chương 2071: Thần Đạo Giáo Chủ (2) 25/04/2022
2071 Đế tôn – Chương 2072: Ngươi Quá Yếu (1) 25/04/2022
2072 Đế tôn – Chương 2073: Ngươi Quá Yếu (2) 25/04/2022
2073 Đế tôn – Chương 2074: Thân Hãm Sát Trận (1) 25/04/2022
2074 Đế tôn – Chương 2075: Thân Hãm Sát Trận (2) 25/04/2022
2075 Đế tôn – Chương 2076: Danh Chấn Thiên Hạ (1) 25/04/2022
2076 Đế tôn – Chương 2077: Danh Chấn Thiên Hạ (2) 25/04/2022
2077 Đế tôn – Chương 2078: Phong Vân Tế Hội 25/04/2022
2078 Đế tôn – Chương 2079: Xinh Đẹp (1) 25/04/2022
2079 Đế tôn – Chương 2080: Xinh Đẹp (2) 25/04/2022
2080 Đế tôn – Chương 2081: Thiếp Thân Muốn Kêu (1) 25/04/2022
2081 Đế tôn – Chương 2082: Thiếp Thân Muốn Kêu (2) 25/04/2022
2082 Đế tôn – Chương 2083: Phượng Nghi Hung Mãnh 25/04/2022
2083 Đế tôn – Chương 2084: Phượng Nghi Hung Mãnh (2) 25/04/2022
2084 Đế tôn – Chương 2085: Da Trâu 25/04/2022
2085 Đế tôn – Chương 2086: Chú Đạo Thiên Đàn (1) 25/04/2022
2086 Đế tôn – Chương 2087: Chú Đạo Thiên Đàn (2) 25/04/2022
2087 Đế tôn – Chương 2088: Ngưu Long Thần Âm (1) 25/04/2022
2088 Đế tôn – Chương 2089: Ngưu Long Thần Âm (2) 25/04/2022
2089 Đế tôn – Chương 2090: Nhộn Nhạo (1) 25/04/2022
2090 Đế tôn – Chương 2091: Nhộn Nhạo (2) 25/04/2022
2091 Đế tôn – Chương 2092: Cự Linh Thần Tộc 25/04/2022
2092 Đế tôn – Chương 2093: Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực (1) 25/04/2022
2093 Đế tôn – Chương 2094: Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực (2) 25/04/2022
2094 Đế tôn – Chương 2095: Uyên Ương (1) 25/04/2022
2095 Đế tôn – Chương 2096: Uyên Ương (2) 25/04/2022
2096 Đế tôn – Chương 2097: Tử Tiêu Hàng Lâm (1) 25/04/2022
2097 Đế tôn – Chương 2098: Tử Tiêu Hàng Lâm. (2) 25/04/2022
2098 Đế tôn – Chương 2099: Hiểm Cảnh (1) 25/04/2022
2099 Đế tôn – Chương 2100: Hiểm Cảnh. (2) 25/04/2022
2100 Đế tôn – Chương 2101: Thân Bại Thân Tử 25/04/2022
2101 Đế tôn – Chương 2102: Thân Bại Thân Tử. (2) 25/04/2022
2102 Đế tôn – Chương 2103: Miếu Nhỏ (1) 25/04/2022
2103 Đế tôn – Chương 2104: Miếu Nhỏ (2) 25/04/2022
2104 Đế tôn – Chương 2105: Hai Cái Tử Tiêu Tiên Vương 25/04/2022
2105 Đế tôn – Chương 2106: Khó Phân Biệt Thật Giả (1) 25/04/2022
2106 Đế tôn – Chương 2107: Khó Phân Biệt Thật Giả. (2) 25/04/2022
2107 Đế tôn – Chương 2108: Ác Ôn (1) 25/04/2022
2108 Đế tôn – Chương 2109: Ác Ôn (2) 25/04/2022
2109 Đế tôn – Chương 2110: Đạo Quả (1) 25/04/2022
2110 Đế tôn – Chương 2111: Đạo Quả (2) 25/04/2022
2111 Đế tôn – Chương 2112: Tư Vị (1) 25/04/2022
2112 Đế tôn – Chương 2113: Tư Vị (2) 25/04/2022
2113 Đế tôn – Chương 2114: Hắc Phong Quái Thi (1) 25/04/2022
2114 Đế tôn – Chương 2115: Hắc Phong Quái Thi (2) 25/04/2022
2115 Đế tôn – Chương 2116: Xâm Nhập Cấm Khu (1) 25/04/2022
2116 Đế tôn – Chương 2117: Xâm Nhập Cấm Khu (2) 25/04/2022
2117 Đế tôn – Chương 2118: Quái Cáp (1) 25/04/2022
2118 Đế tôn – Chương 2119: Quái Cáp (2) 25/04/2022
2119 Đế tôn – Chương 2120: Tiền Sử Đạo Quả (1) 25/04/2022
2120 Đế tôn – Chương 2121: Tiền Sử Đạo Quả (2) 25/04/2022
2121 Đế tôn – Chương 2122: Trơn Mềm Sướng Miệng (1) 25/04/2022
2122 Đế tôn – Chương 2123: Trơn Mềm Sướng Miệng (2) 25/04/2022
2123 Đế tôn – Chương 2124: Hành Hạ Tiên Vương (1) 25/04/2022
2124 Đế tôn – Chương 2125: Hành Hạ Tiên Vương (2) 25/04/2022
2125 Đế tôn – Chương 2126: Thuyền Không Đáy (1) 25/04/2022
2126 Đế tôn – Chương 2127: Thuyền Không Đáy (2) 25/04/2022
2127 Đế tôn – Chương 2128: Não Quái Trong Sông (1) 25/04/2022
2128 Đế tôn – Chương 2129: Não Quái Trong Sông (2) 25/04/2022
2129 Đế tôn – Chương 2130: Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực 25/04/2022
2130 Đế tôn – Chương 2131: Bia Đá (1) 25/04/2022
2131 Đế tôn – Chương 2132: Bia Đá (2) 25/04/2022
2132 Đế tôn – Chương 2133: Xấu Xa (1) 25/04/2022
2133 Đế tôn – Chương 2134: Xấu Xa (2) 25/04/2022
2134 Đế tôn – Chương 2135: Con Mắt Màu Đen Khủng Bố (1) 25/04/2022
2135 Đế tôn – Chương 2136: Con Mắt Màu Đen Khủng Bố (2) 25/04/2022
2136 Đế tôn – Chương 2137: Tịch Diệt Ma Nhãn (1) 25/04/2022
2137 Đế tôn – Chương 2138: Tịch Diệt Ma Nhãn (2) 25/04/2022
2138 Đế tôn – Chương 2139: Đến Đây Dạo Chơi (1) 26/04/2022
2139 Đế tôn – Chương 2140: Đến Đây Dạo Chơi (2) 26/04/2022
2140 Đế tôn – Chương 2141: Trứng Thịt Màng Thai 26/04/2022
2141 Đế tôn – Chương 2142: Thần Mẫu Đạo Quân (1) 26/04/2022
2142 Đế tôn – Chương 2143: Thần Mẫu Đạo Quân (2) 26/04/2022
2143 Đế tôn – Chương 2144: Mượn Chén Dùng Một Lát (1) 26/04/2022
2144 Đế tôn – Chương 2145: Mượn Chén Dùng Một Lát (2) 26/04/2022
2145 Đế tôn – Chương 2146: Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế (1) 26/04/2022
2146 Đế tôn – Chương 2147: Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế (2) 26/04/2022
2147 Đế tôn – Chương 2148: Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát (1) 26/04/2022
2148 Đế tôn – Chương 2149: Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát (2) 26/04/2022
2149 Đế tôn – Chương 2150: Xấu Đến Hết Thuốc Chữa (1) 26/04/2022
2150 Đế tôn – Chương 2151: Xấu Đến Hết Thuốc Chữa (2) 26/04/2022
2151 Đế tôn – Chương 2152: Ta Có Thế Lực Lớn 27/04/2022
2152 Đế tôn – Chương 2153: Tìm Hiểu (1) 27/04/2022
2153 Đế tôn – Chương 2154: Tìm Hiểu (2) 27/04/2022
2154 Đế tôn – Chương 2155: Nguyên Thủy Chi Địa (1) 27/04/2022
2155 Đế tôn – Chương 2156: Nguyên Thủy Chi Địa (2) 27/04/2022
2156 Đế tôn – Chương 2157: Tiên Hải Mười Chín Châu (1) 27/04/2022
2157 Đế tôn – Chương 2158: Tiên Hải Mười Chín Châu (2) 27/04/2022
2158 Đế tôn – Chương 2159: Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng (1) 27/04/2022
2159 Đế tôn – Chương 2160: Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng (2) 27/04/2022
2160 Đế tôn – Chương 2161: Một Mẻ Hốt Gọn (1) 27/04/2022
2161 Đế tôn – Chương 2162: Một Mẻ Hốt Gọn (2) 27/04/2022
2162 Đế tôn – Chương 2163: Một Đầu Là Huyết (1) 27/04/2022
2163 Đế tôn – Chương 2164: Một Đầu Là Huyết (2) 27/04/2022
2164 Đế tôn – Chương 2165: Huyền Châu 27/04/2022
2165 Đế tôn – Chương 2166: Tịch Diệt Thiên Hỏa (1) 27/04/2022
2166 Đế tôn – Chương 2167: Tịch Diệt Thiên Hỏa (2) 27/04/2022
2167 Đế tôn – Chương 2168: Thiên Hỏa Luyện Kiếm (1) 27/04/2022
2168 Đế tôn – Chương 2169: Thiên Hỏa Luyện Kiếm (2) 27/04/2022
2169 Đế tôn – Chương 2170: Tiên Giới Thất Trọng Kiếp (1) 27/04/2022
2170 Đế tôn – Chương 2171: Tiên Giới Thất Trọng Kiếp (2) 27/04/2022
2171 Đế tôn – Chương 2172: Đột Kích (1) 27/04/2022
2172 Đế tôn – Chương 2173: Đột Kích (2) 27/04/2022
2173 Đế tôn – Chương 2174: Lai Giả Bất Thiện 27/04/2022
2174 Đế tôn – Chương 2175: Ra Oai Phủ Đầu (1) 27/04/2022
2175 Đế tôn – Chương 2176: Ra oai phủ đầu (2) 27/04/2022
2176 Đế tôn – Chương 2177: Bát tiên vương tính là cái gì (1) 27/04/2022
2177 Đế tôn – Chương 2178: Bát Tiên Vương Tính Là Cái Gì (2) 27/04/2022
2178 Đế tôn – Chương 2179: Tự Tìm Đường Chết (1) 27/04/2022
2179 Đế tôn – Chương 2180: Tự tìm đường chết (2) 27/04/2022
2180 Đế tôn – Chương 2181: Cự linh võ đạo đồ thời tiền sử (1) 27/04/2022
2181 Đế tôn – Chương 2182: Cự linh võ đạo đồ thời tiền sử (2) 27/04/2022
2182 Đế tôn – Chương 2183: Thua tâm phục khẩu phục 27/04/2022
2183 Đế tôn – Chương 2184: Cùng Sinh Băng Phách Hoa (1) 27/04/2022
2184 Đế tôn – Chương 2185: Cùng Sinh Băng Phách Hoa (2) 27/04/2022
2185 Đế tôn – Chương 2186: Cự Linh Đại Đạo (1) 27/04/2022
2186 Đế tôn – Chương 2187: Cự Linh Đại Đạo (2) 27/04/2022
2187 Đế tôn – Chương 2188: Tiên Hải Long Vương (1) 27/04/2022
2188 Đế tôn – Chương 2189: Tiên Hải Long Vương (2) 27/04/2022
2189 Đế tôn – Chương 2190: Cùng Chung Một Chồng (1) 27/04/2022
2190 Đế tôn – Chương 2191: Cùng Chung Một Chồng (2) 27/04/2022
2191 Đế tôn – Chương 2192: Bạo Lực Va Chạm (1) 27/04/2022
2192 Đế tôn – Chương 2193: Bạo Lực Va Chạm (2) 27/04/2022
2193 Đế tôn – Chương 2194: Kiếm Trảm Long Vương (1) 27/04/2022
2194 Đế tôn – Chương 2195: Kiếm Trảm Long Vương (2) 27/04/2022
2195 Đế tôn – Chương 2196: Thời Đại Yêu Tộc (1) 27/04/2022
2196 Đế tôn – Chương 2197: Thời Đại Yêu Tộc (1) 27/04/2022
2197 Đế tôn – Chương 2198: Tập sát 27/04/2022
2198 Đế tôn – Chương 2199: Giao phong trên biển (1) 27/04/2022
2199 Đế tôn – Chương 2200: Giao phong trên biển (2) 27/04/2022
2200 Đế tôn – Chương 2201: Tỷ, chúng ta song tu a (1) 27/04/2022
2201 Đế tôn – Chương 2202: Tỷ, chúng ta song tu a (2) 27/04/2022
2202 Đế tôn – Chương 2203: Chính sự quan trọng hơn (1) 27/04/2022
2203 Đế tôn – Chương 2204: Chính sự quan trọng hơn (2) 27/04/2022
2204 Đế tôn – Chương 2205: Âm dương song tu 27/04/2022
2205 Đế tôn – Chương 2206: Ngươi bị nguyền rủa (1) 27/04/2022
2206 Đế tôn – Chương 2207: Ngươi bị nguyền rủa (2) 27/04/2022
2207 Đế tôn – Chương 2208: Ngươi bị nguyền rủa (3) 27/04/2022
2208 Đế tôn – Chương 2209: Mãnh hổ nằm đồi hoang 27/04/2022
2209 Đế tôn – Chương 2210: Ma Thiên tiên vương (1) 27/04/2022
2210 Đế tôn – Chương 2211: Ma Thiên tiên vương (2) 27/04/2022
2211 Đế tôn – Chương 2212: Trước đánh chết sau nói đạo lý (1) 27/04/2022
2212 Đế tôn – Chương 2213: Trước đánh chết sau nói đạo lý (2) 27/04/2022
2213 Đế tôn – Chương 2214: Một đầu ngón tay nghiền chết ngươi (1) 27/04/2022
2214 Đế tôn – Chương 2215: Một đầu ngón tay nghiền chết ngươi (2) 27/04/2022
2215 Đế tôn – Chương 2216: Chư thiên vô lậu đạo (1) 27/04/2022
2216 Đế tôn – Chương 2217: Chư thiên vô lậu đạo (2) 27/04/2022
2217 Đế tôn – Chương 2218: Đạo quân chuyển thế (1) 27/04/2022
2218 Đế tôn – Chương 2219: Đạo quân chuyển thế (2) 27/04/2022
2219 Đế tôn – Chương 2220: Ta đã thấy hắn 27/04/2022
2220 Đế tôn – Chương 2221: Nguyên thủy chi địa mở (1) 27/04/2022
2221 Đế tôn – Chương 2222: Nguyên thủy chi địa mở (2) 27/04/2022
2222 Đế tôn – Chương 2223: Hư không đại xà (1) 27/04/2022
2223 Đế tôn – Chương 2224: Hư không đại xà (2) 27/04/2022
2224 Đế tôn – Chương 2225: Sợ bóng sợ gió một hồi (1) 27/04/2022
2225 Đế tôn – Chương 2226: Sợ bóng sợ gió một hồi (2) 27/04/2022
2226 Đế tôn – Chương 2227: Diễm phúc (1) 27/04/2022
2227 Đế tôn – Chương 2228: Diễm phúc (2) 27/04/2022
2228 Đế tôn – Chương 2229: Đại diễn cổ thần (1) 27/04/2022
2229 Đế tôn – Chương 2230: Đại diễn cổ thần (2) 27/04/2022
2230 Đế tôn – Chương 2231: Các ngươi tính là cái rắm ấy! (1) 27/04/2022
2231 Đế tôn – Chương 2232: Các ngươi tính là cái rắm ấy! (2) 27/04/2022
2232 Đế tôn – Chương 2233: Nguyên Thủy Chi Địa mở ra 27/04/2022
2233 Đế tôn – Chương 2234: Đọ sức một hồi (1) 27/04/2022
2234 Đế tôn – Chương 2235: Đọ sức một hồi (2) 27/04/2022
2235 Đế tôn – Chương 2236: Tiên đạo sáng mờ (1) 27/04/2022
2236 Đế tôn – Chương 2237: Tiên đạo sáng mờ (2) 27/04/2022
2237 Đế tôn – Chương 2238: Thất phách tinh anh (1) 27/04/2022
2238 Đế tôn – Chương 2239: Thất phách tinh anh (2) 27/04/2022
2239 Đế tôn – Chương 2240: Cận chiến vô địch 27/04/2022
2240 Đế tôn – Chương 2241: Tự trảm đạo quả (1) 27/04/2022
2241 Đế tôn – Chương 2242: Tự trảm đạo quả (2) 27/04/2022
2242 Đế tôn – Chương 2243: Thần đạo đạo quả (1) 27/04/2022
2243 Đế tôn – Chương 2244: Thần đạo đạo quả (2) 27/04/2022
2244 Đế tôn – Chương 2245: Bây giờ là thời gian giết người (1) 27/04/2022
2245 Đế tôn – Chương 2246: Bây giờ là thời gian giết người (2) 27/04/2022
2246 Đế tôn – Chương 2247: Thống khoái! (1) 27/04/2022
2247 Đế tôn – Chương 2248: Thống khoái! (2) 27/04/2022
2248 Đế tôn – Chương 2249: Long tổ thái tức (1) 27/04/2022
2249 Đế tôn – Chương 2250: Long tổ thái tức (2) 27/04/2022
2250 Đế tôn – Chương 2251: Thần đạo đạo quả đại thành (1) 27/04/2022
2251 Đế tôn – Chương 2252: Thần đạo đạo quả đại thành (2) 27/04/2022
2252 Đế tôn – Chương 2253: Sinh xé Long La (1) 27/04/2022
2253 Đế tôn – Chương 2254: Sinh xé Long La (2) 27/04/2022
2254 Đế tôn – Chương 2255: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (1) 27/04/2022
2255 Đế tôn – Chương 2256: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (2) 27/04/2022
2256 Đế tôn – Chương 2257: Trước có sói sau có hổ (1) 27/04/2022
2257 Đế tôn – Chương 2258: Trước có sói sau có hổ (2) 27/04/2022
2258 Đế tôn – Chương 2259: Giết Tiên Hoàng (1) 27/04/2022
2259 Đế tôn – Chương 2260: Giết Tiên Hoàng (2) 27/04/2022
2260 Đế tôn – Chương 2261: Tiên môn 27/04/2022
2261 Đế tôn – Chương 2262: Tiên đạo đạo chủng (1) 27/04/2022
2262 Đế tôn – Chương 2263: Tiên đạo đạo chủng (2) 27/04/2022
2263 Đế tôn – Chương 2264: Tiên đạo đạo chủng (3) 27/04/2022
2264 Đế tôn – Chương 2265: Nguyên Thủy Cảm Ứng Thiên 27/04/2022
2265 Đế tôn – Chương 2266: Ngươi là *** (1) 27/04/2022
2266 Đế tôn – Chương 2267: Ngươi là *** (2) 27/04/2022
2267 Đế tôn – Chương 2268: Long mập (1) 27/04/2022
2268 Đế tôn – Chương 2269: Long mập (2) 27/04/2022
2269 Đế tôn – Chương 2270: Cái chết của Nam Chiên (1) 27/04/2022
2270 Đế tôn – Chương 2271: Cái chết của Nam Chiên (2) 27/04/2022
2271 Đế tôn – Chương 2272: A miêu a cẩu (1) 27/04/2022
2272 Đế tôn – Chương 2273: A miêu a cẩu (2) 27/04/2022
2273 Đế tôn – Chương 2274: Khai thiên chi địa 27/04/2022
2274 Đế tôn – Chương 2275: Thần vương (1) 27/04/2022
2275 Đế tôn – Chương 2276: Thần vương (2) 27/04/2022
2276 Đế tôn – Chương 2277: Phí của trời (1) 27/04/2022
2277 Đế tôn – Chương 2278: Phí của trời (2) 27/04/2022
2278 Đế tôn – Chương 2279: Đau đến không muốn sống (1) 27/04/2022
2279 Đế tôn – Chương 2280: Đau đến không muốn sống (2) 27/04/2022
2280 Đế tôn – Chương 2281: Nguyên chung lạc ấn (1) 27/04/2022
2281 Đế tôn – Chương 2282: Nguyên chung lạc ấn (2) 27/04/2022
2282 Đế tôn – Chương 2283: Mê chết người không đền mạng (1) 27/04/2022
2283 Đế tôn – Chương 2284: Mê chết người không đền mạng (2) 27/04/2022
2284 Đế tôn – Chương 2285: Có thể thanh tràng rồi! (1) 27/04/2022
2285 Đế tôn – Chương 2286: Có thể thanh tràng rồi! (2) 27/04/2022
2286 Đế tôn – Chương 2287: Thanh tràng 27/04/2022
2287 Đế tôn – Chương 2288: Vạn thần chi mẫu 27/04/2022
2288 Đế tôn – Chương 2289: Ý muốn như thế nào? 27/04/2022
2289 Đế tôn – Chương 2290: Oanh sát Thần Mẫu 27/04/2022
2290 Đế tôn – Chương 2291: Bất Không song hồn 27/04/2022
2291 Đế tôn – Chương 2292: Lợi hại 27/04/2022
2292 Đế tôn – Chương 2293: Vạn Tượng đạo tổ 27/04/2022
2293 Đế tôn – Chương 2294: Các ngươi cho, ta không cần! 27/04/2022
2294 Đế tôn – Chương 2295: Các ngươi cho, ta không cần! (2) 27/04/2022
2295 Đế tôn – Chương 2296: Hỗn Độn tổ thần (1) 27/04/2022
2296 Đế tôn – Chương 2297: Hỗn Độn tổ thần (2) 27/04/2022
2297 Đế tôn – Chương 2298: Thần đạo áo nghĩa 27/04/2022
2298 Đế tôn – Chương 2299: Sát! 27/04/2022
2299 Đế tôn – Chương 2300: Hoàng bào 27/04/2022
2300 Đế tôn – Chương 2301: Khổ Hạnh thiên tôn (1) 27/04/2022
2301 Đế tôn – Chương 2302: Khổ Hạnh thiên tôn (2) 27/04/2022
2302 Đế tôn – Chương 2303: Đại đạo tận cùng (1) 28/04/2022
2303 Đế tôn – Chương 2304: Đại đạo tận cùng (2) 28/04/2022
2304 Đế tôn – Chương 2305: Thần, tháp, cửa (1) 28/04/2022
2305 Đế tôn – Chương 2306: Thần, tháp, cửa (2) 28/04/2022
2306 Đế tôn – Chương 2307: Tồn tại tà ác nhất 28/04/2022
2307 Đế tôn – Chương 2308: Xử lý cư dân Tiên giới (1) 28/04/2022
2308 Đế tôn – Chương 2309: Xử lý cư dân Tiên giới (2) 28/04/2022
2309 Đế tôn – Chương 2310: Đạo Quân quả vị 28/04/2022
2310 Đế tôn – Chương 2311: Mảnh đất kỳ dị (1) 28/04/2022
2311 Đế tôn – Chương 2312: Mảnh đất kỳ dị (2) 28/04/2022
2312 Đế tôn – Chương 2313: Đạo không 28/04/2022
2313 Đế tôn – Chương 2314: Chí bảo chưa từng có (1) 28/04/2022
2314 Đế tôn – Chương 2315: Chí bảo chưa từng có (2) 28/04/2022
2315 Đế tôn – Chương 2316: Tịch diệt (1) 28/04/2022
2316 Đế tôn – Chương 2317: Tịch diệt (2) 28/04/2022
2317 Đế tôn – Chương 2318: Nam Minh thái tử (1) 28/04/2022
2318 Đế tôn – Chương 2319: Nam Minh thái tử (2) 28/04/2022
2319 Đế tôn – Chương 2320: Một chuông diệt chư hầu 28/04/2022
2320 Đế tôn – Chương 2321: Trẫm, trở lại (1) 28/04/2022
2321 Đế tôn – Chương 2322: Trẫm, trở lại (2) 28/04/2022
2322 Đế tôn – Chương 2323: Tam giới! Từ biệt! 28/04/2022
2323 Đế tôn – Chương 2324: Phân chia Huyền Châu (1) 28/04/2022
2324 Đế tôn – Chương 2325: Phân chia Huyền Châu (2) 28/04/2022
2325 Đế tôn – Chương 2326: Ai khi dễ ai? (1) 28/04/2022
2326 Đế tôn – Chương 2327: Ai khi dễ ai? (2) 28/04/2022
2327 Đế tôn – Chương 2328: Ta người đông thế mạnh 28/04/2022
2328 Đế tôn – Chương 2329: Có thể xem xa (1) 28/04/2022
2329 Đế tôn – Chương 2330: Có thể xem xa (2) 28/04/2022
2330 Đế tôn – Chương 2331: Thần toán (1) 28/04/2022
2331 Đế tôn – Chương 2332: Thần toán (2) 28/04/2022
2332 Đế tôn – Chương 2333: Cao thủ đánh nhau 28/04/2022
2333 Đế tôn – Chương 2334: Ngũ tuyệt sát (1) 28/04/2022
2334 Đế tôn – Chương 2335: Ngũ tuyệt sát (2) 28/04/2022
2335 Đế tôn – Chương 2336: Tiên thiên pháp bảo hoang dại 28/04/2022
2336 Đế tôn – Chương 2337: Vạn chú (1) 28/04/2022
2337 Đế tôn – Chương 2338: Vạn chú (2) 28/04/2022
2338 Đế tôn – Chương 2339: Đế trảm linh bảo tại đây 28/04/2022
2339 Đế tôn – Chương 2340: Mạo hiểm cầu sinh (1) 28/04/2022
2340 Đế tôn – Chương 2341: Mạo hiểm cầu sinh (2) 28/04/2022
2341 Đế tôn – Chương 2342: Bộ mặt thật của quái nhân 28/04/2022
2342 Đế tôn – Chương 2343: Vĩ đại như ta (1) 28/04/2022
2343 Đế tôn – Chương 2344: Vĩ đại như ta (2) 28/04/2022
2344 Đế tôn – Chương 2345: Nghiền áp 28/04/2022
2345 Đế tôn – Chương 2346: Ta nhặt một con rồng (1) 28/04/2022
2346 Đế tôn – Chương 2347: Ta nhặt một con rồng (2) 28/04/2022
2347 Đế tôn – Chương 2348: Lời mời của Đại Diễn Cổ Thần (1) 28/04/2022
2348 Đế tôn – Chương 2349: Lời mời của Đại Diễn Cổ Thần (2) 28/04/2022
2349 Đế tôn – Chương 2350: Mảnh đất bỏ hoang 28/04/2022
2350 Đế tôn – Chương 2351: Thu phí bảo vệ Tiên Quân (1) 28/04/2022
2351 Đế tôn – Chương 2352: Thu phí bảo vệ Tiên Quân (2) 28/04/2022
2352 Đế tôn – Chương 2353: Cực hạn cự linh võ đạo 28/04/2022
2353 Đế tôn – Chương 2354: Rốt cuộc đột phá! (1) 28/04/2022
2354 Đế tôn – Chương 2355: Rốt cuộc đột phá! (2) 28/04/2022
2355 Đế tôn – Chương 2356: Đông song 28/04/2022
2356 Đế tôn – Chương 2357: Hỗn độn sáu mươi bốn thần thành (1) 28/04/2022
2357 Đế tôn – Chương 2358: Hỗn độn sáu mươi bốn thần thành (2) 28/04/2022
2358 Đế tôn – Chương 2359: Sáu ngón tay tập sát 28/04/2022
2359 Đế tôn – Chương 2360: Đại tế chú sát (1) 28/04/2022
2360 Đế tôn – Chương 2361: Đại tế chú sát (2) 28/04/2022
2361 Đế tôn – Chương 2362: Đường trời sao 28/04/2022
2362 Đế tôn – Chương 2363: Thiên Nguyên thần tổ (1) 28/04/2022
2363 Đế tôn – Chương 2364: Thiên Nguyên thần tổ (2) 28/04/2022
2364 Đế tôn – Chương 2365: Đông A Đạo Nhân 28/04/2022
2365 Đế tôn – Chương 2366: Kiếp quang thiên hỏa (1) 28/04/2022
2366 Đế tôn – Chương 2367: Kiếp quang thiên hỏa (2) 28/04/2022
2367 Đế tôn – Chương 2368: Lực lượng bí ẩn 28/04/2022
2368 Đế tôn – Chương 2369: Người khổng lồ sơ sinh (1) 28/04/2022
2369 Đế tôn – Chương 2370: Người khổng lồ sơ sinh (2) 28/04/2022
2370 Đế tôn – Chương 2371: Thì ra là ngươi 28/04/2022
2371 Đế tôn – Chương 2372: Tiền sử đại chủng mã (1) 28/04/2022
2372 Đế tôn – Chương 2373: Tiền sử đại chủng mã (2) 28/04/2022
2373 Đế tôn – Chương 2374: Lòng trong sạch như hoa mai 28/04/2022
2374 Đế tôn – Chương 2375: Tổ hợp ác ôn mạnh nhất lịch sử (1) 28/04/2022
2375 Đế tôn – Chương 2376: Tổ hợp ác ôn mạnh nhất lịch sử (2) 28/04/2022
2376 Đế tôn – Chương 2377: Tận thế kiếp âm (1) 28/04/2022
2377 Đế tôn – Chương 2378: Tận thế kiếp âm (2) 28/04/2022
2378 Đế tôn – Chương 2379: Ma Cổ tịch diệt kiếp 28/04/2022
2379 Đế tôn – Chương 2380: Bóp chết ngươi một trăm lần (1) 28/04/2022
2380 Đế tôn – Chương 2381: Bóp chết ngươi một trăm lần (2) 28/04/2022
2381 Đế tôn – Chương 2382: Vạn Chú đạo hữu, làm tốt lắm! (1) 28/04/2022
2382 Đế tôn – Chương 2383: Vạn Chú đạo hữu, làm tốt lắm! (2) 28/04/2022
2383 Đế tôn – Chương 2384: Tịch diệt huyết châm (1) 28/04/2022
2384 Đế tôn – Chương 2385: Tịch diệt huyết châm (2) 28/04/2022
2385 Đế tôn – Chương 2386: Đạo Quân ẩn giấu 28/04/2022
2386 Đế tôn – Chương 2387: Xua cọp nuốt sói (1) 28/04/2022
2387 Đế tôn – Chương 2388: Xua cọp nuốt sói (2) 28/04/2022
2388 Đế tôn – Chương 2389: Là ai chìm nổi? 28/04/2022
2389 Đế tôn – Chương 2390: Ký sinh kỳ lạ (1) 28/04/2022
2390 Đế tôn – Chương 2391: Ký sinh kỳ lạ (2) 28/04/2022
2391 Đế tôn – Chương 2392: Tâm nguyện suốt đời 28/04/2022
2392 Đế tôn – Chương 2393: Âm hiểm như cáo (1) 28/04/2022
2393 Đế tôn – Chương 2394: Âm hiểm như cáo (2) 28/04/2022
2394 Đế tôn – Chương 2395: Long Tổ thánh dược 28/04/2022
2395 Đế tôn – Chương 2396: Nuốt sống thánh dược (1) 28/04/2022
2396 Đế tôn – Chương 2397: Nuốt sống thánh dược (2) 28/04/2022
2397 Đế tôn – Chương 2398: Cổ chi nghĩa sĩ (1) 28/04/2022
2398 Đế tôn – Chương 2399: Cổ chi nghĩa sĩ (2) 28/04/2022
2399 Đế tôn – Chương 2400: Loạn cục 28/04/2022
2400 Đế tôn – Chương 2401: Một Tịch Diệt Đạo Nhân khác (1) 28/04/2022
2401 Đế tôn – Chương 2402: Một Tịch Diệt Đạo Nhân khác (2) 28/04/2022
2402 Đế tôn – Chương 2403: Sai hoàn toàn 28/04/2022
2403 Đế tôn – Chương 2404: Đỡ đẻ giúp ngươi (1) 28/04/2022
2404 Đế tôn – Chương 2405: Đỡ đẻ giúp ngươi (2) 28/04/2022
2405 Đế tôn – Chương 2406: Phong ấn (1) 28/04/2022
2406 Đế tôn – Chương 2407: Phong ấn (2) 28/04/2022
2407 Đế tôn – Chương 2408: Tiên giới rối loạn 28/04/2022
2408 Đế tôn – Chương 2409: Người cầm lái Tiên giới (1) 28/04/2022
2409 Đế tôn – Chương 2410: Người cầm lái Tiên giới (2) 28/04/2022
2410 Đế tôn – Chương 2411: Tấn công Tiên giới (1) 28/04/2022
2411 Đế tôn – Chương 2412: Tấn công Tiên giới (2) 28/04/2022
2412 Đế tôn – Chương 2413: Thời đại chư hầu 28/04/2022
2413 Đế tôn – Chương 2414: Đoạn nhân quả tình duyên (1) 28/04/2022
2414 Đế tôn – Chương 2415: Đoạn nhân quả tình duyên (2) 28/04/2022
2415 Đế tôn – Chương 2416: Sư đệ, mời! 28/04/2022
2416 Đế tôn – Chương 2417: Nguyên Thủy Thần Quân (1) 28/04/2022
2417 Đế tôn – Chương 2418: Nguyên Thủy Thần Quân (2) 28/04/2022
2418 Đế tôn – Chương 2419: Thu thập nha đầu chết tiệt này (1) 28/04/2022
2419 Đế tôn – Chương 2420: Thu thập nha đầu chết tiệt này (2) 28/04/2022
2420 Đế tôn – Chương 2421: Đưa các ngươi về nhà 28/04/2022
2421 Đế tôn – Chương 2422: Tạo hóa thần tàng (1) 28/04/2022
2422 Đế tôn – Chương 2423: Tạo hóa thần tàng (2) 28/04/2022
2423 Đế tôn – Chương 2424: Các ngươi đều là quân cờ! (1) 28/04/2022
2424 Đế tôn – Chương 2425: Các ngươi đều là quân cờ! (2) 28/04/2022
2425 Đế tôn – Chương 2426: Tịch diệt hoa trường sinh liên (1) 28/04/2022
2426 Đế tôn – Chương 2427: Tịch diệt hoa trường sinh liên (2) 28/04/2022
2427 Đế tôn – Chương 2428: Thân phận thật sự của quái nhân 28/04/2022
2428 Đế tôn – Chương 2429: Chém thần hồn của ngươi (1) 28/04/2022
2429 Đế tôn – Chương 2430: Chém thần hồn của ngươi (2) 28/04/2022
2430 Đế tôn – Chương 2431: Giẫm lên tôn nghiêm của ngươi (1) 28/04/2022
2431 Đế tôn – Chương 2432: Giẫm lên tôn nghiêm của ngươi (2) 28/04/2022
2432 Đế tôn – Chương 2433: Yến hội trước nay chưa từng có 28/04/2022
2433 Đế tôn – Chương 2434: Kẻ nổ số một Tiên giới (1) 29/04/2022
2434 Đế tôn – Chương 2435: Kẻ nổ số một Tiên giới (2) 29/04/2022
2435 Đế tôn – Chương 2436: Thật sự không lừa ngươi (1) 29/04/2022
2436 Đế tôn – Chương 2437: Thật sự không lừa ngươi (2) 29/04/2022
2437 Đế tôn – Chương 2438: Phưởng xa khôi lỗi 29/04/2022
2438 Đế tôn – Chương 2439: Tin tức kinh người (1) 29/04/2022
2439 Đế tôn – Chương 2440: Tin tức kinh người (2) 29/04/2022
2440 Đế tôn – Chương 2441: Càn Nguyên trị thế (1) 29/04/2022
2441 Đế tôn – Chương 2442: Càn Nguyên trị thế (2) 29/04/2022
2442 Đế tôn – Chương 2443: Tiên triều khí vận tụ tại Huyền Châu 29/04/2022
2443 Đế tôn – Chương 2444: Cái thế thần uy (1) 29/04/2022
2444 Đế tôn – Chương 2445: Cái thế thần uy (2) 29/04/2022
2445 Đế tôn – Chương 2446: Giết vào Tiên Tôn cung 29/04/2022
2446 Đế tôn – Chương 2447: Lãnh tụ giáo môn đô (1) 29/04/2022
2447 Đế tôn – Chương 2448: Lãnh tụ giáo môn đô (2) 29/04/2022
2448 Đế tôn – Chương 2449: Đạo Quân tương lai của Tiên giới 29/04/2022
2449 Đế tôn – Chương 2450: Phản bội (1) 29/04/2022
2450 Đế tôn – Chương 2451: Phản bội (2) 29/04/2022
2451 Đế tôn – Chương 2452: Ám toán (1) 29/04/2022
2452 Đế tôn – Chương 2453: Ám toán (2) 29/04/2022
2453 Đế tôn – Chương 2454: Tranh giành khí vận 29/04/2022
2454 Đế tôn – Chương 2455: Đại La Thiên quân (1) 29/04/2022
2455 Đế tôn – Chương 2456: Đại La Thiên quân (2) 29/04/2022
2456 Đế tôn – Chương 2457: Ngang ngược 29/04/2022
2457 Đế tôn – Chương 2458: Tiên thiên di bảo 29/04/2022
2458 Đế tôn – Chương 2459: Sắc dụ và cầu xin (1) 29/04/2022
2459 Đế tôn – Chương 2460: Sắc dụ và cầu xin (2) 29/04/2022
2460 Đế tôn – Chương 2461: Nói đánh gục ngươi là đánh thật 29/04/2022
2461 Đế tôn – Chương 2462: Hủy đàn bẽ mặt (1) 29/04/2022
2462 Đế tôn – Chương 2463: Hủy đàn bẽ mặt (2) 29/04/2022
2463 Đế tôn – Chương 2464: Kiếp số chết chắc 29/04/2022
2464 Đế tôn – Chương 2465: Cắt đứt đường sống (1) 29/04/2022
2465 Đế tôn – Chương 2466: Cắt đứt đường sống (2) 29/04/2022
2466 Đế tôn – Chương 2467: Lạc nữ vương 29/04/2022
2467 Đế tôn – Chương 2468: Thiên Ngự Đạo Quân (1) 29/04/2022
2468 Đế tôn – Chương 2469: Thiên Ngự Đạo Quân (2) 29/04/2022
2469 Đế tôn – Chương 2470: Thuyền vàng (1) 29/04/2022
2470 Đế tôn – Chương 2471: Thuyền vàng (2) 29/04/2022
2471 Đế tôn – Chương 2472: Cáo già (1) 29/04/2022
2472 Đế tôn – Chương 2473: Cáo già (2) 29/04/2022
2473 Đế tôn – Chương 2474: Giết nữ nhân của hắn 29/04/2022
2474 Đế tôn – Chương 2475: Chiến quần hùng (1) 29/04/2022
2475 Đế tôn – Chương 2476: Chiến quần hùng (2) 29/04/2022
2476 Đế tôn – Chương 2477: Phôi của pháp bảo mạnh nhất trong lịch sử 29/04/2022
2477 Đế tôn – Chương 2478: Huyền Thiên, ngươi chán sống! (1) 29/04/2022
2478 Đế tôn – Chương 2479: Huyền Thiên, ngươi chán sống! (2) 29/04/2022
2479 Đế tôn – Chương 2480: Tăng mạnh uy danh của ta (1) 29/04/2022
2480 Đế tôn – Chương 2481: Tăng mạnh uy danh của ta (2) 29/04/2022
2481 Đế tôn – Chương 2482: Nguyên thủy chi khí 29/04/2022
2482 Đế tôn – Chương 2483: Giang Nam tiên đạo (1) 29/04/2022
2483 Đế tôn – Chương 2484: Giang Nam tiên đạo (2) 29/04/2022
2484 Đế tôn – Chương 2485: Thần 29/04/2022
2485 Đế tôn – Chương 2486: Cần gì khổ (1) 29/04/2022
2486 Đế tôn – Chương 2487: Cần gì khổ (2) 29/04/2022
2487 Đế tôn – Chương 2488: Đạo Quân điện lệnh 29/04/2022
2488 Đế tôn – Chương 2489: Ngươi dám ăn hiếp nữ nhi của ta? (1) 29/04/2022
2489 Đế tôn – Chương 2490: Ngươi dám ăn hiếp nữ nhi của ta? (2) 29/04/2022
2490 Đế tôn – Chương 2491: Đây chính là thần, đây chính là ta! (1) 29/04/2022
2491 Đế tôn – Chương 2492: Đây chính là thần, đây chính là ta! (2) 29/04/2022
2492 Đế tôn – Chương 2493: Phong độ 29/04/2022
2493 Đế tôn – Chương 2494: Giết ra Hỗn Độn thiên quốc (1) 29/04/2022
2494 Đế tôn – Chương 2495: Giết ra Hỗn Độn thiên quốc (2) 29/04/2022
2495 Đế tôn – Chương 2496: Tiên đạo chí bảo 29/04/2022
2496 Đế tôn – Chương 2497: Giết mấy người rồi về (1) 29/04/2022
2497 Đế tôn – Chương 2498: Giết mấy người rồi về (2) 29/04/2022
2498 Đế tôn – Chương 2499: Các ngươi vẫn là con nít (1) 29/04/2022
2499 Đế tôn – Chương 2500: Các ngươi vẫn là con nít (2) 29/04/2022
2500 Đế tôn – Chương 2501: Huyền Vũ Đạo Quân 29/04/2022
2501 Đế tôn – Chương 2502: Chấn nhiếp quần hùng (1) 29/04/2022
2502 Đế tôn – Chương 2503: Chấn nhiếp quần hùng (2) 29/04/2022
2503 Đế tôn – Chương 2504: Chí bảo, Hỗn Độn tiên kiếm 29/04/2022
2504 Đế tôn – Chương 2505: Tuyết Tình (1) 29/04/2022
2505 Đế tôn – Chương 2506: Tuyết Tình (2) 29/04/2022
2506 Đế tôn – Chương 2507: Không báu vật không vào 29/04/2022
2507 Đế tôn – Chương 2508: Đi hướng Đạo Quân điện (1) 29/04/2022
2508 Đế tôn – Chương 2509: Đi hướng Đạo Quân điện (2) 29/04/2022
2509 Đế tôn – Chương 2510: Thần Mẫu tập kích 29/04/2022
2510 Đế tôn – Chương 2511: Đám yêu tinh trong Đạo Quân điện (1) 29/04/2022
2511 Đế tôn – Chương 2512: Đám yêu tinh trong Đạo Quân điện (2) 29/04/2022
2512 Đế tôn – Chương 2513: Ta đến đọc sách 29/04/2022
2513 Đế tôn – Chương 2514: Tịch diệt vĩnh hằng 29/04/2022
2514 Đế tôn – Chương 2515: La thiên khánh vân (1) 29/04/2022
2515 Đế tôn – Chương 2516: La thiên khánh vân (2) 29/04/2022
2516 Đế tôn – Chương 2517: Ngoan đi, đừng chống cự 29/04/2022
2517 Đế tôn – Chương 2518: Vô Cực thư đồng (1) 29/04/2022
2518 Đế tôn – Chương 2519: Vô Cực thư đồng (2) 29/04/2022
2519 Đế tôn – Chương 2520: Bi ca tiễn đưa 29/04/2022
2520 Đế tôn – Chương 2521: Thăm dò (1) 29/04/2022
2521 Đế tôn – Chương 2522: Thăm dò (2) 29/04/2022
2522 Đế tôn – Chương 2523: Chôn sống 29/04/2022
2523 Đế tôn – Chương 2524: Thôn tính vũ trụ, càn quét bát hoang (1) 29/04/2022
2524 Đế tôn – Chương 2525: Thôn tính vũ trụ, càn quét bát hoang (2) 29/04/2022
2525 Đế tôn – Chương 2526: Bắt đầu đổ máu, Đạo Quân chết (1) 29/04/2022
2526 Đế tôn – Chương 2527: Bắt đầu đổ máu, Đạo Quân chết (2) 29/04/2022
2527 Đế tôn – Chương 2528: Đạo Quân thứ 2 chết 29/04/2022
2528 Đế tôn – Chương 2529: Hàng phục Cự Linh (1) 29/04/2022
2529 Đế tôn – Chương 2530: Hàng phục Cự Linh (2) 29/04/2022
2530 Đế tôn – Chương 2531: Hóa duyên 29/04/2022
2531 Đế tôn – Chương 2532: Lay động thiên hạ 29/04/2022
2532 Đế tôn – Chương 2533: Lay động thiên hạ(2) 29/04/2022
2533 Đế tôn – Chương 2534: Huyết Tổ Xuất hiện 29/04/2022
2534 Đế tôn – Chương 2535: Ăn Cửu Nghi Hoàng Quân (1) 29/04/2022
2535 Đế tôn – Chương 2536: Ăn Cửu Nghi Hoàng Quân (2) 29/04/2022
2536 Đế tôn – Chương 2537: Tiên thiên chí bảo 29/04/2022
2537 Đế tôn – Chương 2538: Tiên giới khuếch trương (1) 29/04/2022
2538 Đế tôn – Chương 2539: Tiên giới khuếch trương (2) 29/04/2022
2539 Đế tôn – Chương 2540: Một cọc định thiên địa 29/04/2022
2540 Đế tôn – Chương 2541: Hoành hành (1) 29/04/2022
2541 Đế tôn – Chương 2542: Hoành hành (2) 29/04/2022
2542 Đế tôn – Chương 2543: Lớn! 29/04/2022
2543 Đế tôn – Chương 2544: Nguyên Thần Thủy Quân Đại Viên mãn 29/04/2022
2544 Đế tôn – Chương 2545: Nguyên Thần Thủy Quân Đại Viên mãn 2 29/04/2022
2545 Đế tôn – Chương 2546: Anh minh thần võ 29/04/2022
2546 Đế tôn – Chương 2547: Đế Giang (1) 29/04/2022
2547 Đế tôn – Chương 2548: Đế Giang (2) 29/04/2022
2548 Đế tôn – Chương 2549: Đánh hắn đạp hắn phải giết hắn! 29/04/2022
2549 Đế tôn – Chương 2550: Ai ngăn nôi (1) 29/04/2022
2550 Đế tôn – Chương 2551: Ai ngăn nôi (2) 29/04/2022
2551 Đế tôn – Chương 2552: Thân bại danh liệt 29/04/2022
2552 Đế tôn – Chương 2553: Cường cường gặp lại nhau 29/04/2022
2553 Đế tôn – Chương 2554: Cường cường gặp nhau (2) 29/04/2022
2554 Đế tôn – Chương 2555: Đòn sát thủ (1) 29/04/2022
2555 Đế tôn – Chương 2556: Đòn sát thủ (2) 29/04/2022
2556 Đế tôn – Chương 2557: Mỗi người một bụng ý nghĩ xấu 29/04/2022
2557 Đế tôn – Chương 2558: Tương ái tương sát (1) 29/04/2022
2558 Đế tôn – Chương 2559: Tương ái tương sát (2) 29/04/2022
2559 Đế tôn – Chương 2560: Trời sắp diệt ta 29/04/2022
2560 Đế tôn – Chương 2561: Bất diệt đạo dịch (1) 29/04/2022
2561 Đế tôn – Chương 2562: Bất diệt đạo dịch (2) 29/04/2022
2562 Đế tôn – Chương 2563: Đòn tập kích đếm số 29/04/2022
2563 Đế tôn – Chương 2564: Kẻ siêu hung ác (1) 29/04/2022
2564 Đế tôn – Chương 2565: Kẻ siêu hung ác (2) 29/04/2022
2565 Đế tôn – Chương 2566: Tiên thiên bất bại chi địa 29/04/2022
2566 Đế tôn – Chương 2567: Tiên thiên Thái Cực (1) 29/04/2022
2567 Đế tôn – Chương 2568: Tiên thiên Thái Cực (2) 29/04/2022
2568 Đế tôn – Chương 2569: Đàn chuông hợp bích (1) 29/04/2022
2569 Đế tôn – Chương 2570: Đàn chuông hợp bích (2) 29/04/2022
2570 Đế tôn – Chương 2571: Tiên giới quần ma loạn 29/04/2022
2571 Đế tôn – Chương 2572: Trăm vạn Tiên Quân (1) 29/04/2022
2572 Đế tôn – Chương 2573: Trăm vạn Tiên Quân (2) 29/04/2022
2573 Đế tôn – Chương 2574: Đạo tràng Đế Tôn 29/04/2022
2574 Đế tôn – Chương 2575: Thời đại nguyên đạo (1) 29/04/2022
2575 Đế tôn – Chương 2576: Thời đại nguyên đạo (2) 29/04/2022
2576 Đế tôn – Chương 2577: Đi hướng tiền sử 29/04/2022
2577 Đế tôn – Chương 2578: Đụng độ Tiên Đế (1) 29/04/2022
2578 Đế tôn – Chương 2579: Đụng độ Tiên Đế (2) 29/04/2022
2579 Đế tôn – Chương 2580: Từng đến đây chơi 29/04/2022
2580 Đế tôn – Chương 2581: Hồng mông tiên thiên (1) 29/04/2022
2581 Đế tôn – Chương 2582: Hồng mông tiên thiên (2) 29/04/2022
2582 Đế tôn – Chương 2583: Tiên thiên đạo chủ 29/04/2022
2583 Đế tôn – Chương 2584: Tranh chấp lý niệm (1) 29/04/2022
2584 Đế tôn – Chương 2585: Tranh chấp lý niệm (2) 29/04/2022
2585 Đế tôn – Chương 2586: Tiên thiên Lô Bồng (1) 29/04/2022
2586 Đế tôn – Chương 2587: Tiên thiên Lô Bồng (2) 29/04/2022
2587 Đế tôn – Chương 2588: Nguyên thần đại đạo 29/04/2022
2588 Đế tôn – Chương 2589: Biến cùng thông 29/04/2022
2589 Đế tôn – Chương 2590: Con rồng to hoang dại tiền sử (1) 29/04/2022
2590 Đế tôn – Chương 2591: Con rồng to hoang dại tiền sử (2) 29/04/2022
2591 Đế tôn – Chương 2592: Khởi nguồn tịch diệt 29/04/2022
2592 Đế tôn – Chương 2593: Đường đã đứt (1) 29/04/2022
2593 Đế tôn – Chương 2594: Đường đã đứt (2) 29/04/2022
2594 Đế tôn – Chương 2595: Bị xem thường (1) 29/04/2022
2595 Đế tôn – Chương 2596: Bị xem thường (2) 29/04/2022
2596 Đế tôn – Chương 2597: Kiếp số bộc phát 29/04/2022
2597 Đế tôn – Chương 2598: Một người, một thời đại! (1) 29/04/2022
2598 Đế tôn – Chương 2599: Một người, một thời đại! (2) 29/04/2022
2599 Đế tôn – Chương 2600: Máu nhuộm đạo cung (1) 29/04/2022
2600 Đế tôn – Chương 2601: Máu nhuộm đạo cung (2) 29/04/2022
2601 Đế tôn – Chương 2602: Chuyện không quá ba lần 29/04/2022
2602 Đế tôn – Chương 2603: Chú sát Thiên Nguyên (1) 29/04/2022
2603 Đế tôn – Chương 2604: Chú sát Thiên Nguyên (2) 29/04/2022
2604 Đế tôn – Chương 2605: Tiên thiên bất diệt thật sự 29/04/2022
2605 Đế tôn – Chương 2606: Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân (1) 29/04/2022
2606 Đế tôn – Chương 2607: Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân (2) 29/04/2022
2607 Đế tôn – Chương 2608: Thi hoàng ra biển máu (1) 29/04/2022
2608 Đế tôn – Chương 2609: Thi hoàng ra biển máu (2) 29/04/2022
2609 Đế tôn – Chương 2610: Ta đi giết người 29/04/2022
2610 Đế tôn – Chương 2611: Trận phá (1) 29/04/2022
2611 Đế tôn – Chương 2612: Trận phá (2) 29/04/2022
2612 Đế tôn – Chương 2613: Núi cao còn có núi cao hơn (1) 29/04/2022
2613 Đế tôn – Chương 2614: Núi cao còn có núi cao hơn (2) 29/04/2022
2614 Đế tôn – Chương 2615: Huyết Tổ chịu kiếp 29/04/2022
2615 Đế tôn – Chương 2616: Chịu thiệt (1) 29/04/2022
2616 Đế tôn – Chương 2617: Chịu thiệt (2) 29/04/2022
2617 Đế tôn – Chương 2618: Đại nhân vật sau lưng (1) 29/04/2022
2618 Đế tôn – Chương 2619: Đại nhân vật sau lưng (2) 29/04/2022
2619 Đế tôn – Chương 2620: Linh bảo thức tỉnh (1) 29/04/2022
2620 Đế tôn – Chương 2621: Linh bảo thức tỉnh (2) 29/04/2022
2621 Đế tôn – Chương 2622: Phá hủy Tiên giới (1) 29/04/2022
2622 Đế tôn – Chương 2623: Phá hủy Tiên giới (2) 29/04/2022
2623 Đế tôn – Chương 2624: Táng tận thiên lương và vô thượng công đức 29/04/2022
2624 Đế tôn – Chương 2625: Ta chủ chìm nổi (1) 29/04/2022
2625 Đế tôn – Chương 2626: Ta chủ chìm nổi (2) 29/04/2022
2626 Đế tôn – Chương 2627: Cuộc chiến khốc liệt 29/04/2022
2627 Đế tôn – Chương 2628: Cuộc chiến tuyệt sát (1) 29/04/2022
2628 Đế tôn – Chương 2629: Cuộc chiến tuyệt sát (2) 30/04/2022
2629 Đế tôn – Chương 2630: Chuyển vận tam giới (1) 30/04/2022
2630 Đế tôn – Chương 2631: Chuyển vận tam giới (2) 30/04/2022
2631 Đế tôn – Chương 2632: Quỷ Bà Thiên thượng giới 30/04/2022
2632 Đế tôn – Chương 2633: Luyện lại Đại La Thiên (1) 30/04/2022
2633 Đế tôn – Chương 2634: Luyện lại Đại La Thiên (2) 30/04/2022
2634 Đế tôn – Chương 2635: Hàng phục ba Đạo Quân 30/04/2022
2635 Đế tôn – Chương 2636: Ngọc Kinh thánh giáo chủ (1) 30/04/2022
2636 Đế tôn – Chương 2637: Ngọc Kinh thánh giáo chủ (2) 30/04/2022
2637 Đế tôn – Chương 2638: Các phương mưu đồ (1) 30/04/2022
2638 Đế tôn – Chương 2639: Các phương mưu đồ (2) 30/04/2022
2639 Đế tôn – Chương 2640: Hòn ngọc quý trên tay 30/04/2022
2640 Đế tôn – Chương 2641: Cấm khu trở thành lịch sử (1) 30/04/2022
2641 Đế tôn – Chương 2642: Cấm khu trở thành lịch sử (2) 30/04/2022
2642 Đế tôn – Chương 2643: Bồi dưỡng tiên nhân (1) 30/04/2022
2643 Đế tôn – Chương 2644: Bồi dưỡng tiên nhân (2) 30/04/2022
2644 Đế tôn – Chương 2645: Công đức khai thiên 30/04/2022
2645 Đế tôn – Chương 2646: Tiểu quỷ ranh mãnh (1) 30/04/2022
2646 Đế tôn – Chương 2647: Tiểu quỷ ranh mãnh (2) 30/04/2022
2647 Đế tôn – Chương 2648: Chỉ điểm Ngọc Kinh (1) 30/04/2022
2648 Đế tôn – Chương 2649: Chỉ điểm Ngọc Kinh (2) 30/04/2022
2649 Đế tôn – Chương 2650: Ôn Đế xuất hiện 30/04/2022
2650 Đế tôn – Chương 2651: Kiếp sát Ôn Đế (1) 30/04/2022
2651 Đế tôn – Chương 2652: Kiếp sát Ôn Đế (2) 30/04/2022
2652 Đế tôn – Chương 2653: Ai cùng tranh phong 30/04/2022
2653 Đế tôn – Chương 2654: Tịch diệt linh quang (1) 30/04/2022
2654 Đế tôn – Chương 2655: Tịch diệt linh quang (2) 30/04/2022
2655 Đế tôn – Chương 2656: Di độc ức vạn năm 30/04/2022
2656 Đế tôn – Chương 2657: Gặp lại Đạo Không (1) 30/04/2022
2657 Đế tôn – Chương 2658: Gặp lại Đạo Không (2) 30/04/2022
2658 Đế tôn – Chương 2659: Ta vì Đại Thiên Tôn (1) 30/04/2022
2659 Đế tôn – Chương 2660: Ta vì Đại Thiên Tôn (2) 30/04/2022
2660 Đế tôn – Chương 2661: Vô thượng cảnh 30/04/2022
2661 Đế tôn – Chương 2662: Tiên Đế tương lai (1) 30/04/2022
2662 Đế tôn – Chương 2663: Tiên Đế tương lai (2) 30/04/2022
2663 Đế tôn – Chương 2664: Nghiền áp (1) 30/04/2022
2664 Đế tôn – Chương 2665: Nghiền áp (2) 30/04/2022
2665 Đế tôn – Chương 2666: Quyết định cách cục đời sau 30/04/2022
2666 Đế tôn – Chương 2667: Không thương hòa khí (1) 30/04/2022
2667 Đế tôn – Chương 2668: Không thương hòa khí (2) 30/04/2022
2668 Đế tôn – Chương 2669: Thiên nhân vạn vật, Nguyên Dục Thái Cực 30/04/2022
2669 Đế tôn – Chương 2670: Thần Mẫu gặp nạn (1) 30/04/2022
2670 Đế tôn – Chương 2671: Thần Mẫu gặp nạn (2) 30/04/2022
2671 Đế tôn – Chương 2672: Bao vây tiễu trừ Thần Mẫu (1) 30/04/2022
2672 Đế tôn – Chương 2673: Bao vây tiễu trừ Thần Mẫu (2) 30/04/2022
2673 Đế tôn – Chương 2674: Tạo hóa thần khí 30/04/2022
2674 Đế tôn – Chương 2675: Sắp xếp của Đế Giang (1) 30/04/2022
2675 Đế tôn – Chương 2676: Sắp xếp của Đế Giang (2) 30/04/2022
2676 Đế tôn – Chương 2677: Một bước hộc ngụm máu 30/04/2022
2677 Đế tôn – Chương 2678: Lấy đạo kết bạn (1) 30/04/2022
2678 Đế tôn – Chương 2679: Lấy đạo kết bạn (2) 30/04/2022
2679 Đế tôn – Chương 2680: Ta chuộc tội (1) 30/04/2022
2680 Đế tôn – Chương 2681: Ta chuộc tội (2) 30/04/2022
2681 Đế tôn – Chương 2682: Đại La Thiên thức tỉnh 30/04/2022
2682 Đế tôn – Chương 2684: Tẩy địa Thông Thiên các (1) 30/04/2022
2683 Đế tôn – Chương 2684: Tẩy địa Thông Thiên các (2) 30/04/2022
2684 Đế tôn – Chương 2685: Cửa nguy hiểm nhất 30/04/2022
2685 Đế tôn – Chương 2686: Dùng mộng nhập đạo 30/04/2022
2686 Đế tôn – Chương 2687: Thiên Quân mạnh nhất (1) 30/04/2022
2687 Đế tôn – Chương 2688: Thiên Quân mạnh nhất (2) 30/04/2022
2688 Đế tôn – Chương 2689: Ta vốn đa tình (1) 30/04/2022
2689 Đế tôn – Chương 2690: Ta vốn đa tình (2) 30/04/2022
2690 Đế tôn – Chương 2691: Tại sao nát tim 30/04/2022
2691 Đế tôn – Chương 2692: Chế tạo Đạo Quân điện (1) 30/04/2022
2692 Đế tôn – Chương 2693: Chế tạo Đạo Quân điện (2) 30/04/2022
2693 Đế tôn – Chương 2694: Bằng hữu tốt nhất (1) 30/04/2022
2694 Đế tôn – Chương 2695: Bằng hữu tốt nhất (2) 30/04/2022
2695 Đế tôn – Chương 2696: Tiên thiên nguyên thủy 30/04/2022
2696 Đế tôn – Chương 2697: Hổ phách hắc tâm chuyên (1) 30/04/2022
2697 Đế tôn – Chương 2698: Hổ phách hắc tâm chuyên (2) 30/04/2022
2698 Đế tôn – Chương 2699: Đông Cực chứng đạo (1) 30/04/2022
2699 Đế tôn – Chương 2700: Đông Cực chứng đạo (2) 30/04/2022
2700 Đế tôn – Chương 2701: Một tiếng đạo hữu 30/04/2022
2701 Đế tôn – Chương 2702: Nhất môn ngũ kiệt (1) 30/04/2022
2702 Đế tôn – Chương 2703: Nhất môn ngũ kiệt (2) 30/04/2022
2703 Đế tôn – Chương 2704: Sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu (1) 30/04/2022
2704 Đế tôn – Chương 2705: Sư tôn tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu (2) 30/04/2022
2705 Đế tôn – Chương 2706: Quái nhân tập hợp (1) 30/04/2022
2706 Đế tôn – Chương 2707: Quái nhân tập hợp (2) 30/04/2022
2707 Đế tôn – Chương 2708: Xây dựng Thiên Môn 30/04/2022
2708 Đế tôn – Chương 2709: Thế đại tranh (1) 30/04/2022
2709 Đế tôn – Chương 2710: Thế đại tranh (2) 30/04/2022
2710 Đế tôn – Chương 2711: Kiếp đến từ đâu? 30/04/2022
2711 Đế tôn – Chương 2712: Không cánh mà bay (1) 30/04/2022
2712 Đế tôn – Chương 2713: Không cánh mà bay (2) 30/04/2022
2713 Đế tôn – Chương 2714: Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương (1) 30/04/2022
2714 Đế tôn – Chương 2715: Nguyên thủy vô kiếp, chỉ có tình tự bị thương (2) 30/04/2022
2715 Đế tôn – Chương 2716: Xả thân nhập kiếp 30/04/2022
2716 Đế tôn – Chương 2717: Lão gia xuất quan (1) 30/04/2022
2717 Đế tôn – Chương 2718: Lão gia xuất quan (2) 30/04/2022
2718 Đế tôn – Chương 2719: Ma hóa (1) 30/04/2022
2719 Đế tôn – Chương 2720: Ma hóa (2) 30/04/2022
2720 Đế tôn – Chương 2721: Nguyên Dục Tiên Đế (1) 30/04/2022
2721 Đế tôn – Chương 2722: Nguyên Dục Tiên Đế (2) 30/04/2022
2722 Đế tôn – Chương 2723: Cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu! (1) 30/04/2022
2723 Đế tôn – Chương 2724: Cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu! (2) 30/04/2022
2724 Đế tôn – Chương 2725: Cảnh cáo, không phục thì đánh nữa (1) 30/04/2022
2725 Đế tôn – Chương 2726: Cảnh cáo, không phục thì đánh nữa (2) 30/04/2022
2726 Đế tôn – Chương 2727: Ngọa Long tinh vực 30/04/2022
2727 Đế tôn – Chương 2728: Tịch diệt ngươi (1) 30/04/2022
2728 Đế tôn – Chương 2729: Tịch diệt ngươi (2) 30/04/2022
2729 Đế tôn – Chương 2730: Đánh nhau thật 30/04/2022
2730 Đế tôn – Chương 2731: Kê cao gối ngủ (1) 30/04/2022
2731 Đế tôn – Chương 2732: Kê cao gối ngủ (2) 30/04/2022
2732 Đế tôn – Chương 2733: Thiên địa nhân quả (1) 30/04/2022
2733 Đế tôn – Chương 2734: Thiên địa nhân quả (2) 30/04/2022
2734 Đế tôn – Chương 2735: Đè đầu đánh Vô Cực 30/04/2022
2735 Đế tôn – Chương 2736: Tạo Hóa Đạo Quân (1) 30/04/2022
2736 Đế tôn – Chương 2737: Tạo Hóa Đạo Quân (2) 30/04/2022
2737 Đế tôn – Chương 2738: Đại đạo bị phá (1) 30/04/2022
2738 Đế tôn – Chương 2739: Đại đạo bị phá (2) 30/04/2022
2739 Đế tôn – Chương 2740: Ám toán lẫn nhau 30/04/2022
2740 Đế tôn – Chương 2741: Tia sáng tịch diệt kiếp cuối cùng (1) 30/04/2022
2741 Đế tôn – Chương 2742: Tia sáng tịch diệt kiếp cuối cùng (2) 30/04/2022
2742 Đế tôn – Chương 2743: Lấy mộng đoạn tình 30/04/2022
2743 Đế tôn – Chương 2744: Đại La Thiên truyền đạo (1) 30/04/2022
2744 Đế tôn – Chương 2745: Đại La Thiên truyền đạo (2) 30/04/2022
2745 Đế tôn – Chương 2746: Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên (1) 30/04/2022
2746 Đế tôn – Chương 2747: Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên (2) 30/04/2022
2747 Đế tôn – Chương 2748: Các người không được 30/04/2022
2748 Đế tôn – Chương 2749: Đập gục tất cả (1) 30/04/2022
2749 Đế tôn – Chương 2750: Đập gục tất cả (2) 30/04/2022
2750 Đế tôn – Chương 2751: Sáu thiên tôn luận đạo 30/04/2022
2751 Đế tôn – Chương 2752: Đạo bỉ đạo, nhân bỉ nhân (1) 30/04/2022
2752 Đế tôn – Chương 2753: Đạo bỉ đạo, nhân bỉ nhân (2) 30/04/2022
2753 Đế tôn – Chương 2754: Ma Ha chuyển thế (1) 30/04/2022
2754 Đế tôn – Chương 2755: Ma Ha chuyển thế (2) 30/04/2022
2755 Đế tôn – Chương 2756: Ta bị hố (1) 30/04/2022
2756 Đế tôn – Chương 2757: Ta bị hố (2) 30/04/2022
2757 Đế tôn – Chương 2758: Ngươi đánh ta ah? (1) 30/04/2022
2758 Đế tôn – Chương 2759: Ngươi đánh ta ah? (2) 30/04/2022
2759 Đế tôn – Chương 2760: Tam hoa trên đỉnh 30/04/2022
2760 Đế tôn – Chương 2761: Rút lui (1) 30/04/2022
2761 Đế tôn – Chương 2762: Rút lui (2) 30/04/2022
2762 Đế tôn – Chương 2763: Kiếp từ đâu tới? (1) 30/04/2022
2763 Đế tôn – Chương 2764: Kiếp từ đâu tới? (2) 30/04/2022
2764 Đế tôn – Chương 2765: Tú cầu 30/04/2022
2765 Đế tôn – Chương 2766: Phá lẫn nhau 30/04/2022
2766 Đế tôn – Chương 2768: Đè chết Ma Ha (1) 30/04/2022
2767 Đế tôn – Chương 2768: Đè chết Ma Ha (2) 30/04/2022
2768 Đế tôn – Chương 2769 Tú cầu ném cho ai (1) 30/04/2022
2769 Đế tôn – Chương 2770: Tú cầu ném cho ai (2) 30/04/2022
2770 Đế tôn – Chương 2771: Lưu manh cùng pháp bảo vô lại 30/04/2022
2771 Đế tôn – Chương 2772: Tiên đạo trung kỳ 30/04/2022
2772 Đế tôn – Chương 2773: Hung niệm đại tác (1) 30/04/2022
2773 Đế tôn – Chương 2774: Hung niệm đại tác (2) 30/04/2022
2774 Đế tôn – Chương 2775: Đại La Thiên chuẩn bị chiến tranh 30/04/2022
2775 Đế tôn – Chương 2776: Cổ Thần tuyệt tự (1) 30/04/2022
2776 Đế tôn – Chương 2777: Cổ Thần tuyệt tự (2) 30/04/2022
2777 Đế tôn – Chương 2778: Vô cực đạo trác 30/04/2022
2778 Đế tôn – Chương 2779: Kiếp số khởi nguyên (1) 30/04/2022
2779 Đế tôn – Chương 2780: Kiếp số khởi nguyên (2) 30/04/2022
2780 Đế tôn – Chương 2782: Sát kiếp vô lượng (1) 30/04/2022
2781 Đế tôn – Chương 2782: Sát kiếp vô lượng (2) 30/04/2022
2782 Đế tôn – Chương 2783: Bệ hạ, ngươi đã trở lại (1) 30/04/2022
2783 Đế tôn – Chương 2784: Bệ hạ, ngươi đã trở lại (2) 30/04/2022
2784 Đế tôn – Chương 2785: Tự gây nghiệt, không thể sống 30/04/2022
2785 Đế tôn – Chương 2786: Thúc giục Đạo quân điện 30/04/2022
2786 Đế tôn – Chương 2787: Chú Đạo kiếp ba hàng lâm (1) 30/04/2022
2787 Đế tôn – Chương 2788: Chú Đạo kiếp ba hàng lâm (2) 30/04/2022
2788 Đế tôn – Chương 2789: Sa môn kiếp ba (1) 30/04/2022
2789 Đế tôn – Chương 2790: Sa môn kiếp ba (2) 30/04/2022
2790 Đế tôn – Chương 2791: Tìm đường chết 30/04/2022
2791 Đế tôn – Chương 2792: Kiếp không thể trốn 30/04/2022
2792 Đế tôn – Chương 2793: Vô lượng sát kiếp (1) 30/04/2022
2793 Đế tôn – Chương 2794: Vô lượng sát kiếp (2) 30/04/2022
2794 Đế tôn – Chương 2795: Giang lão thất phu (1) 30/04/2022
2795 Đế tôn – Chương 2796: Giang lão thất phu (2) 30/04/2022
2796 Đế tôn – Chương 2797: Địa vị ngang nhau 30/04/2022
2797 Đế tôn – Chương 2798: Giao ước (1) 30/04/2022
2798 Đế tôn – Chương 2799: Giao ước (2) 30/04/2022
2799 Đế tôn – Chương 2800: Cướp sạch Đại La Thiên (1) 30/04/2022
2800 Đế tôn – Chương 2801: Cướp sạch Đại La Thiên (2) 30/04/2022
2801 Đế tôn – Chương 2802: Chia báu vật 30/04/2022
2802 Đế tôn – Chương 2803: Đâm dao sau lưng (1) 30/04/2022
2803 Đế tôn – Chương 2804: Đâm dao sau lưng (2) 30/04/2022
2804 Đế tôn – Chương 2805: Chết (1) 30/04/2022
2805 Đế tôn – Chương 2806: Chết (2) 30/04/2022
2806 Đế tôn – Chương 2807: Mai phục (1) 30/04/2022
2807 Đế tôn – Chương 2808: Mai phục (2) 30/04/2022
2808 Đế tôn – Chương 2809: Vọng đế 30/04/2022
2809 Đế tôn – Chương 2810: Đánh lén (1) 30/04/2022
2810 Đế tôn – Chương 2811: Đánh lén (2) 30/04/2022
2811 Đế tôn – Chương 2812: Phá hủy Thần Mẫu (1) 30/04/2022
2812 Đế tôn – Chương 2813: Phá hủy Thần Mẫu (2) 30/04/2022
2813 Đế tôn – Chương 2814: Tịch Diệt Phản Phệ 30/04/2022
2814 Đế tôn – Chương 2815: Che Thiên Cơ (1) 30/04/2022
2815 Đế tôn – Chương 2816: Che Thiên Cơ (2) 30/04/2022
2816 Đế tôn – Chương 2817: Lên đường bình yên (1) 30/04/2022
2817 Đế tôn – Chương 2818: Lên đường bình yên (2) 30/04/2022
2818 Đế tôn – Chương 2819: Chém Đinh Linh Đạo Mẫu (1) 30/04/2022
2819 Đế tôn – Chương 2820: Chém Đinh Linh Đạo Mẫu (2) 30/04/2022
2820 Đế tôn – Chương 2821: Tùy theo số trời 30/04/2022
2821 Đế tôn – Chương 2822: Tịch diệt (1) 30/04/2022
2822 Đế tôn – Chương 2823: Tịch diệt (2) 30/04/2022
2823 Đế tôn – Chương 2824: Khó giải (1) 30/04/2022
2824 Đế tôn – Chương 2825: Khó giải (2) 30/04/2022
2825 Đế tôn – Chương 2826: Nguyên thủy tiên đạo 30/04/2022
2826 Đế tôn – Chương 2827: Tịch diệt ập đến (1) 30/04/2022
2827 Đế tôn – Chương 2828: Tịch diệt ập đến (2) 30/04/2022
2828 Đế tôn – Chương 2829: Khủng bố như vậy 30/04/2022
2829 Đế tôn – Chương 2830: Các ngươi còn sống sao? (1) 30/04/2022
2830 Đế tôn – Chương 2831: Các ngươi còn sống sao? (2) 30/04/2022
2831 Đế tôn – Chương 2832: Tịch diệt thiên đạo 30/04/2022
2832 Đế tôn – Chương 2833: Yêu nhau giết nhau (1) 30/04/2022
2833 Đế tôn – Chương 2834: Yêu nhau giết nhau (2) 30/04/2022
2834 Đế tôn – Chương 2835: Không thể nương tình (1) 30/04/2022
2835 Đế tôn – Chương 2836: Không thể nương tình (2) 30/04/2022
2836 Đế tôn – Chương 2837: Rồng to trở về 30/04/2022
2837 Đế tôn – Chương 2838: Tức giận (1) 30/04/2022
2838 Đế tôn – Chương 2839: Tức giận (2) 30/04/2022
2839 Đế tôn – Chương 2840: Phá Quân 30/04/2022
2840 Đế tôn – Chương 2841: Thần tiễn quyết đấu (1) 30/04/2022
2841 Đế tôn – Chương 2842: Thần tiễn quyết đấu (2) 30/04/2022
2842 Đế tôn – Chương 2843: Chú sát Vạn Chú (1) 30/04/2022
2843 Đế tôn – Chương 2844: Chú sát Vạn Chú (2) 30/04/2022
2844 Đế tôn – Chương 2845: Tướng quân bách chiến tử 30/04/2022
2845 Đế tôn – Chương 2846: Ngọc thạch câu phần (1) 30/04/2022
2846 Đế tôn – Chương 2847: Ngọc thạch câu phần (2) 30/04/2022
2847 Đế tôn – Chương 2848: Tiên nhân vuốt đầu ta (1) 30/04/2022
2848 Đế tôn – Chương 2849: Tiên nhân vuốt đầu ta (2) 30/04/2022
2849 Đế tôn – Chương 2850: Hố (1) 30/04/2022
2850 Đế tôn – Chương 2851: Hố (2) 30/04/2022
2851 Đế tôn – Chương 2852: Vô cùng bạo liệt 30/04/2022
2852 Đế tôn – Chương 2853: Mua dây buộc mình (1) 30/04/2022
2853 Đế tôn – Chương 2854: Mua dây buộc mình (2) 30/04/2022
2854 Đế tôn – Chương 2855: Tang thương (1) 30/04/2022
2855 Đế tôn – Chương 2856: Tang thương (2) 30/04/2022
2856 Đế tôn – Chương 2857: Tang thương (3) 30/04/2022
2857 Đế tôn – Chương 2858: Đuổi tận giết tuyệt (1) 30/04/2022
2858 Đế tôn – Chương 2859: Đuổi tận giết tuyệt (2) 30/04/2022
2859 Đế tôn – Chương 2860: Tuẫn đạo (1) 30/04/2022
2860 Đế tôn – Chương 2861: Tuẫn đạo (2) 30/04/2022
2861 Đế tôn – Chương 2862: Nguyện có vùng đất vô kiếp chôn hồn nghĩa sĩ 30/04/2022
2862 Đế tôn – Chương 2863: Đi chút rồi về (1) 30/04/2022
2863 Đế tôn – Chương 2864: Đi chút rồi về (2) 30/04/2022
2864 Đế tôn – Chương 2865: Kiếp đến (1) 30/04/2022
2865 Đế tôn – Chương 2866: Kiếp đến (2) 30/04/2022
2866 Đế tôn – Chương 2867: Trong ngoài đều khốn đốn 30/04/2022
2867 Đế tôn – Chương 2868: Môn chủ Thiên Môn (1) 30/04/2022
2868 Đế tôn – Chương 2869: Môn chủ Thiên Môn (2) 30/04/2022
2869 Đế tôn – Chương 2870: Đại La Thiên phá (1) 30/04/2022
2870 Đế tôn – Chương 2871: Đại La Thiên phá (2) 30/04/2022
2871 Đế tôn – Chương 2872: Trong khoảnh khắc (1) 30/04/2022
2872 Đế tôn – Chương 2873: Trong khoảnh khắc (2) 30/04/2022
2873 Đế tôn – Chương 2874: Đế tôn (1) 30/04/2022
2874 Đế tôn – Chương 2875: Đế tôn (2) 30/04/2022

Bình luận