Thông tin truyện

Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện)

Tác giả:

Phùng Chí Minh, Ôn Thụy Anh

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

293
9
Số lượng đánh giá: 3

Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện)

Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện)

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 1: Đại Hiệp Truyền Kỳ 17/06/2015
2 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 2: Cuộc chiến đến sớm 17/06/2015
3 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 4: Sát Trầm Châu 17/06/2015
4 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 3: Vong Tình Dịch Cân chiến Quân Lâm … 17/06/2015
5 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 6: Xoay chuyển càn khôn 17/06/2015
6 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 8: Bất Tử chi Mê 17/06/2015
7 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 7: Cái chết của Lý Trầm Châu 17/06/2015
8 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 9: Anh Hùng Huyết Kiêu Hùng Lệ 17/06/2015
9 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 10: Kẻ địch đáng sợ 17/06/2015
10 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 11: Phẫn Nộ 17/06/2015
11 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 12: Tướng Quân Tá Giáp 17/06/2015
12 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 13: Mãn Giang Hồng 17/06/2015
13 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 14: Nhất Đại Thiên Kiêu 17/06/2015
14 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 15: Kiêu Hùng Đê Đầu 17/06/2015
15 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 16: Vị Khách Không Mời 17/06/2015
16 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 17: Chiến Cuồng Đồ 17/06/2015
17 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 18: Kỳ Hiệp hội Kinh Sư 17/06/2015
18 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 20: Sấm Quan 17/06/2015
19 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 19: Cuồng nhất và Gian nhất 17/06/2015
20 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 21: Âm mưu Bố cục 17/06/2015
21 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 22: Máu nhuộm Vương Thành 17/06/2015
22 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 23: Sát Xuất Vương Thành 17/06/2015
23 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chapter 24: Truy sát 17/06/2015
24 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 25: Chân giả 23/04/2022
25 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 26: Rớt mặt nạ 23/04/2022
26 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 27: Vô gián địa ngục 23/04/2022
27 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 28: Tử chiến 23/04/2022
28 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chương 29: Chính tà quyết 23/04/2022
29 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 30 23/04/2022
30 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 31 23/04/2022
31 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 32: Tối cường chiến tối cường 23/04/2022
32 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 33 23/04/2022
33 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 34: Kỳ binh đột xuất 23/04/2022
34 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 35 23/04/2022
35 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 36 23/04/2022
36 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chương 37: Âm mưu thật sự 23/04/2022
37 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 38: Ngự tiền quyết chiến 23/04/2022
38 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chương 39: Quân lâm thiên hạ 23/04/2022
39 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 40 23/04/2022
40 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 41 23/04/2022
41 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 42 23/04/2022
42 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 43 24/04/2022
43 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 44 24/04/2022
44 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 45 24/04/2022
45 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 46 24/04/2022
46 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 47 24/04/2022
47 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 48 24/04/2022
48 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 49 24/04/2022
49 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 50 24/04/2022
50 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 51 24/04/2022
51 Đại hiệp truyền kỳ (thần châu hậu truyện) – Chap 52: Hoàn 24/04/2022

Bình luận