Thông tin truyện

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả:

Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại:

Ngôn Tình , Trọng Sinh

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

29

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, thanh xuân vườn trường, giải trí.
Edit & Beta: Cửu Trùng Cát
Vốn cho rằng hạnh phúc, đến cuối cùng chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Nói tới, cô đã mất đi quá nhiều, có quá nhiều không cam lòng và tiếc nuối.
Quyến luyến rời khỏi nhân gian, được trở lại một lần, Cố Ninh trở về đêm trước khi cha mẹ ly hôn.
Khi đó, cô vẫn chưa có hai bàn tay trắng…
Lần này, Cố Ninh thấy rõ người bên cạnh, cô chỉ nghĩ muốn mang theo mẹ mình, cố gắng bù lại những khuyết điểm trước kia, để cuộc sống của chính mình được nhẹ nhàng thanh thản.
Nhân vật chính: Cố Ninh ┃ Phối hợp diễn: Hà Cảnh, Ninh Ngật, Cố Huyên ┃ và những người khác.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 1 11/06/2022
2 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 2 11/06/2022
3 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 3 11/06/2022
4 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 4 11/06/2022
5 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 5 11/06/2022
6 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 6 11/06/2022
7 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 7 11/06/2022
8 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 8 11/06/2022
9 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 9 11/06/2022
10 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 10 11/06/2022
11 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 11 11/06/2022
12 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 12 11/06/2022
13 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 13 11/06/2022
14 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 14 11/06/2022
15 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 15 11/06/2022
16 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 16 11/06/2022
17 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 17 11/06/2022
18 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 18 11/06/2022
19 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 19 11/06/2022
20 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 20 11/06/2022
21 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 21 11/06/2022
22 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 22 11/06/2022
23 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 23 11/06/2022
24 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 24 11/06/2022
25 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 25 11/06/2022
26 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 26 11/06/2022
27 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 27 11/06/2022
28 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 28 11/06/2022
29 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 29 11/06/2022
30 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 30 11/06/2022
31 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 31 11/06/2022
32 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 32 11/06/2022
33 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 33 11/06/2022
34 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 34 11/06/2022
35 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 35 11/06/2022
36 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 36 11/06/2022
37 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 37 11/06/2022
38 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 38 11/06/2022
39 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 39 11/06/2022
40 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 40 11/06/2022
41 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 41 11/06/2022
42 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 42 11/06/2022
43 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 43 11/06/2022
44 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 44 11/06/2022
45 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 45 11/06/2022
46 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 46 11/06/2022
47 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 47 11/06/2022
48 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 48 11/06/2022
49 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 49 11/06/2022
50 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 50 11/06/2022
51 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 51 11/06/2022
52 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 52 11/06/2022
53 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 53 11/06/2022
54 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 54 11/06/2022
55 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 55 11/06/2022
56 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 56 11/06/2022
57 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 57 11/06/2022
58 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 58 11/06/2022
59 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 59 11/06/2022
60 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 60 11/06/2022
61 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 61 11/06/2022
62 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 62 11/06/2022
63 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 63 11/06/2022
64 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 64 11/06/2022
65 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 65 11/06/2022
66 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 66 11/06/2022
67 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 67 11/06/2022
68 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 68 11/06/2022
69 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 69 11/06/2022
70 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 70 11/06/2022
71 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 71 11/06/2022
72 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 72 11/06/2022
73 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 73 11/06/2022
74 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 74 11/06/2022
75 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 75 11/06/2022
76 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 76 11/06/2022
77 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 77 11/06/2022
78 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 78 11/06/2022
79 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 79 11/06/2022
80 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 80 11/06/2022
81 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 81 11/06/2022
82 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 82 11/06/2022
83 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 83 11/06/2022
84 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 84 11/06/2022
85 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 85 11/06/2022
86 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 86 11/06/2022
87 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 87 11/06/2022
88 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 88 11/06/2022
89 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 89 11/06/2022
90 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 90 11/06/2022
91 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 91 11/06/2022
92 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 92 11/06/2022
93 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 93 11/06/2022
94 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 94 11/06/2022
95 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 95 11/06/2022
96 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 96 11/06/2022
97 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 97 11/06/2022
98 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 98 11/06/2022
99 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 99 11/06/2022
100 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 100 11/06/2022
101 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 101 11/06/2022
102 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 102 11/06/2022
103 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 103 11/06/2022
104 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 104 11/06/2022
105 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 105 11/06/2022
106 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 106 11/06/2022
107 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 107 11/06/2022
108 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 108 11/06/2022
109 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 109 11/06/2022
110 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 110: Kết thúc 11/06/2022
111 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 111: PN1 11/06/2022
112 Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh – Chương 112: PN2 11/06/2022

Bình luận