Thông tin truyện

Bạn Chanh

Tác giả:

Giá Oản Chúc

Thể loại:

Đô Thị , Ngôn Tình

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

16

Bạn Chanh

Bạn Chanh (绊橙)
Tác giả: Giá Oản Chúc (这碗粥 – Chén cháo này)
Chuyển ngữ: ~M~
Thể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau, HE.
Giới thiệu:
Hứa Huệ Chanh yêu một người đàn ông. Hoặc, không thể gọi là “một người”. Bởi vì cô yêu, chỉ là một nhân cách khác mà bản thể đã phân liệt ra mà thôi.
Giải thích tên truyện:
_ Chanh (hoặc Tranh) [橙]: Tên của nữ chính.
_ Bạn [绊]: có nghĩa là “trượt chân, lỡ lầm”.
Đôi lời:
Truyện này nữ chính là gái bán hoa, nam chính cũng không sạch sẽ, tử tế gì cho cam. Bạn muốn tìm truyện nam nữ chính ‘sạch’, hoàn hảo không tì vết thì xin lỗi là bạn đã lộn tiệm rồi =___= *Vẫy khăn*

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Bạn Chanh – Chương 1 05/05/2022
2 Bạn Chanh – Chương 2 05/05/2022
3 Bạn Chanh – Chương 3 05/05/2022
4 Bạn Chanh – Chương 4 05/05/2022
5 Bạn Chanh – Chương 5 05/05/2022
6 Bạn Chanh – Chương 6 05/05/2022
7 Bạn Chanh – Chương 7 05/05/2022
8 Bạn Chanh – Chương 8 05/05/2022
9 Bạn Chanh – Chương 9 05/05/2022
10 Bạn Chanh – Chương 10 05/05/2022
11 Bạn Chanh – Chương 11 05/05/2022
12 Bạn Chanh – Chương 12 05/05/2022
13 Bạn Chanh – Chương 13 05/05/2022
14 Bạn Chanh – Chương 14 05/05/2022
15 Bạn Chanh – Chương 15 05/05/2022
16 Bạn Chanh – Chương 16 05/05/2022
17 Bạn Chanh – Chương 17 05/05/2022
18 Bạn Chanh – Chương 18 05/05/2022
19 Bạn Chanh – Chương 19 05/05/2022
20 Bạn Chanh – Chương 20 05/05/2022
21 Bạn Chanh – Chương 21 05/05/2022
22 Bạn Chanh – Chương 22 05/05/2022
23 Bạn Chanh – Chương 23 05/05/2022
24 Bạn Chanh – Chương 24 05/05/2022
25 Bạn Chanh – Chương 25 05/05/2022
26 Bạn Chanh – Chương 26 05/05/2022
27 Bạn Chanh – Chương 27 05/05/2022
28 Bạn Chanh – Chương 28 05/05/2022
29 Bạn Chanh – Chương 29 05/05/2022
30 Bạn Chanh – Chương 30 05/05/2022
31 Bạn Chanh – Chương 31 05/05/2022
32 Bạn Chanh – Chương 32 05/05/2022
33 Bạn Chanh – Chương 33 05/05/2022
34 Bạn Chanh – Chương 34 05/05/2022
35 Bạn Chanh – Chương 35 05/05/2022
36 Bạn Chanh – Chương 36 05/05/2022
37 Bạn Chanh – Chương 37 05/05/2022
38 Bạn Chanh – Chương 38 05/05/2022
39 Bạn Chanh – Chương 39 05/05/2022
40 Bạn Chanh – Chương 40 05/05/2022
41 Bạn Chanh – Chương 41 05/05/2022
42 Bạn Chanh – Chương 42 05/05/2022
43 Bạn Chanh – Chương 43 05/05/2022
44 Bạn Chanh – Chương 44 05/05/2022
45 Bạn Chanh – Chương 45 05/05/2022
46 Bạn Chanh – Chương 46 05/05/2022
47 Bạn Chanh – Chương 47 05/05/2022
48 Bạn Chanh – Chương 48 05/05/2022
49 Bạn Chanh – Chương 49 05/05/2022
50 Bạn Chanh – Chương 50 05/05/2022
51 Bạn Chanh – Chương 51 05/05/2022
52 Bạn Chanh – Chương 52 05/05/2022
53 Bạn Chanh – Chương 53 05/05/2022
54 Bạn Chanh – Chương 54 05/05/2022
55 Bạn Chanh – Chương 55 05/05/2022
56 Bạn Chanh – Chương 56 05/05/2022
57 Bạn Chanh – Chương 57 05/05/2022
58 Bạn Chanh – Chương 58 05/05/2022
59 Bạn Chanh – Chương 59 05/05/2022
60 Bạn Chanh – Chương 60 05/05/2022
61 Bạn Chanh – Chương 61 05/05/2022
62 Bạn Chanh – Chương 62 05/05/2022
63 Bạn Chanh – Chương 63 05/05/2022
64 Bạn Chanh – Chương 64 05/05/2022
65 Bạn Chanh – Chương 65 05/05/2022
66 Bạn Chanh – Chương 66 05/05/2022
67 Bạn Chanh – Chương 67 05/05/2022
68 Bạn Chanh – Chương 68 05/05/2022
69 Bạn Chanh – Chương 69 05/05/2022
70 Bạn Chanh – Chương 70 05/05/2022
71 Bạn Chanh – Chương 71 05/05/2022
72 Bạn Chanh – Chương 72 05/05/2022
73 Bạn Chanh – Chương 73 05/05/2022
74 Bạn Chanh – Chương 74 05/05/2022
75 Bạn Chanh – Chương 75 05/05/2022
76 Bạn Chanh – Chương 76 05/05/2022
77 Bạn Chanh – Chương 77 05/05/2022
78 Bạn Chanh – Chương 78 05/05/2022
79 Bạn Chanh – Chương 79 05/05/2022
80 Bạn Chanh – Chương 80 05/05/2022
81 Bạn Chanh – Chương 81 05/05/2022
82 Bạn Chanh – Chương 82 05/05/2022
83 Bạn Chanh – Chương 83 05/05/2022
84 Bạn Chanh – Chương 84 05/05/2022
85 Bạn Chanh – Chương 85 05/05/2022
86 Bạn Chanh – Chương 86 05/05/2022
87 Bạn Chanh – Chương 87 05/05/2022
88 Bạn Chanh – Chương 88 05/05/2022
89 Bạn Chanh – Chương 89 05/05/2022
90 Bạn Chanh – Chương 90 05/05/2022
91 Bạn Chanh – Chương 91 05/05/2022
92 Bạn Chanh – Chương 92: Hoàn 05/05/2022

Bình luận