Thông tin truyện

App diễn viên phim kinh dị

Tác giả:

Hí Tử Tế Tửu

Thể loại:

Đam Mỹ , Huyền Huyễn

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

62

App diễn viên phim kinh dị

Bạn đang đọc truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị của tác giả Hí Tử Tế Tửu. Đây là câu chuyện kể về nhân vật Tạ Trì, bệnh nhân rối loạn nhân cách dạng phân liệt.
Ngoài mặt nhã nhặn thanh tú, nhân cách phụ lại mạnh mẽ lạnh lùng, vũ lực đỉnh.
Tạ Trì chưa từng yêu đương, bởi vì nhân cách phụ chính là bạn trai của anh.
Tạ Trì mong đến một ngày, anh có thể ôm lấy người mình yêu thương.
Để thực hiện mong muốn, Tạ Trì tự nguyện trói buộc với app diễn viên phim kinh dị.
App sẽ thông báo phim kinh dị mới theo định kỳ, nào là “Oán linh váy đỏ”, nào là “Người yêu cương thi”, nào là “Ngôi nhà bị ám 1552”..
Diễn viên được chọn sẽ bị đẩy vào hoàn cảnh cầu sinh chân thực và hết sức kinh khủng.
Ngày đầu đóng phim, nam chính đè Tạ Trì vào trong góc, tay chân giở trò dơ bẩn: “Đi với tôi đi, tôi giúp cậu giành đất diễn trở thành nam phụ.”
Tạ Trì nở nụ cười dịu dàng, khẽ lắc đầu: “Thế sao đủ.”
Nam chính sững sờ.
Tạ Trì mỉm cười: “Anh à, đánh vỡ đầu nó cho em.”
Nhân cách phụ lạnh lùng cười với nam chính.
Bộ phim kết thúc, nam chính: Tạ Trì.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 App diễn viên phim kinh dị – Chương 1: Ứng dụng đã được kích hoạt 11/04/2022
2 App diễn viên phim kinh dị – Chương 2: Oán linh váy đỏ 11/04/2022
3 App diễn viên phim kinh dị – Chương 3: Oán linh váy đỏ (2) 11/04/2022
4 App diễn viên phim kinh dị – Chương 4: Oán linh váy đỏ (3) 11/04/2022
5 App diễn viên phim kinh dị – Chương 5: Oán linh váy đỏ (4) 11/04/2022
6 App diễn viên phim kinh dị – Chương 6: Oán linh váy đỏ (5) 11/04/2022
7 App diễn viên phim kinh dị – Chương 7: Oán linh váy đỏ (6) 11/04/2022
8 App diễn viên phim kinh dị – Chương 8: Oán linh váy đỏ (7) 11/04/2022
9 App diễn viên phim kinh dị – Chương 9: Oán linh váy đỏ (8) 11/04/2022
10 App diễn viên phim kinh dị – Chương 10: Oán linh váy đỏ (9) 11/04/2022
11 App diễn viên phim kinh dị – Chương 11: Oán linh váy đỏ (10) 11/04/2022
12 App diễn viên phim kinh dị – Chương 12: Oán linh váy đỏ (11) 11/04/2022
13 App diễn viên phim kinh dị – Chương 13: Oán linh váy đỏ (12) 11/04/2022
14 App diễn viên phim kinh dị – Chương 14: Oán linh váy đỏ (13) 11/04/2022
15 App diễn viên phim kinh dị – Chương 15: Oán linh váy đỏ (14) 11/04/2022
16 App diễn viên phim kinh dị – Chương 16: Linh thể 12/04/2022
17 App diễn viên phim kinh dị – Chương 17: Kế hoạch tâm nguyện 12/04/2022
18 App diễn viên phim kinh dị – Chương 18: Người yêu cương thi (1) 12/04/2022
19 App diễn viên phim kinh dị – Chương 19: Người yêu cương thi (2) 12/04/2022
20 App diễn viên phim kinh dị – Chương 20: Người yêu cương thi (3) 12/04/2022
21 App diễn viên phim kinh dị – Chương 21: Người yêu cương thi (4) 12/04/2022
22 App diễn viên phim kinh dị – Chương 22: Người yêu cương thi (5) 12/04/2022
23 App diễn viên phim kinh dị – Chương 23: Người yêu cương thi (6) 12/04/2022
24 App diễn viên phim kinh dị – Chương 24: Người yêu cương thi (7) 12/04/2022
25 App diễn viên phim kinh dị – Chương 25: Người yêu cương thi (8) 12/04/2022
26 App diễn viên phim kinh dị – Chương 26: Người yêu cương thi (9) 12/04/2022
27 App diễn viên phim kinh dị – Chương 27: Người yêu cương thi (10) 12/04/2022
28 App diễn viên phim kinh dị – Chương 28: Người yêu cương thi (11) 12/04/2022
29 App diễn viên phim kinh dị – Chương 29: Người yêu cương thi (12) 12/04/2022
30 App diễn viên phim kinh dị – Chương 30: Người yêu cương thi (13) 12/04/2022
31 App diễn viên phim kinh dị – Chương 31: Người yêu cương thi (14) 12/04/2022
32 App diễn viên phim kinh dị – Chương 32: Người yêu cương thi (15) 12/04/2022
33 App diễn viên phim kinh dị – Chương 33: Người yêu cương thi (16) 12/04/2022
34 App diễn viên phim kinh dị – Chương 34: Người yêu cương thi (17) 12/04/2022
35 App diễn viên phim kinh dị – Chương 35: Người yêu cương thi (18) 12/04/2022
36 App diễn viên phim kinh dị – Chương 36: Người yêu cương thi (19) 12/04/2022
37 App diễn viên phim kinh dị – Chương 37: Người yêu cương thi (20) 12/04/2022
38 App diễn viên phim kinh dị – Chương 38: Người yêu cương thi (21) 12/04/2022
39 App diễn viên phim kinh dị – Chương 39: Người yêu cương thi (22) 12/04/2022
40 App diễn viên phim kinh dị – Chương 40: Người yêu cương thi (23) 12/04/2022
41 App diễn viên phim kinh dị – Chương 41: Người yêu cương thi (24) 12/04/2022
42 App diễn viên phim kinh dị – Chương 42: Người yêu cương thi (25-Hoàn) 12/04/2022
43 App diễn viên phim kinh dị – Chương 43: Gameshow kinh dị 12/04/2022
44 App diễn viên phim kinh dị – Chương 44: Đổi quản lý 12/04/2022
45 App diễn viên phim kinh dị – Chương 45: Lời mời 12/04/2022
46 App diễn viên phim kinh dị – Chương 46: Kinh dị liên hoàn (1) 12/04/2022
47 App diễn viên phim kinh dị – Chương 47: Kinh dị liên hoàn (2) 12/04/2022
48 App diễn viên phim kinh dị – Chương 48: Kinh dị liên hoàn (3) 12/04/2022
49 App diễn viên phim kinh dị – Chương 49: Kinh dị liên hoàn (4) 12/04/2022
50 App diễn viên phim kinh dị – Chương 50: Kinh dị liên hoàn (5) 12/04/2022
51 App diễn viên phim kinh dị – Chương 51: Kinh dị liên hoàn (6) 12/04/2022
52 App diễn viên phim kinh dị – Chương 52: Kinh dị liên hoàn (7) 12/04/2022
53 App diễn viên phim kinh dị – Chương 53: Kinh dị liên hoàn (8) 12/04/2022
54 App diễn viên phim kinh dị – Chương 54: Kinh dị liên hoàn (9) 12/04/2022
55 App diễn viên phim kinh dị – Chương 55: Kinh dị liên hoàn (10) 12/04/2022
56 App diễn viên phim kinh dị – Chương 56: Kinh dị liên hoàn (11) 12/04/2022
57 App diễn viên phim kinh dị – Chương 57: Kinh dị liên hoàn (12) 12/04/2022
58 App diễn viên phim kinh dị – Chương 58: Kinh dị liên hoàn (13) 12/04/2022
59 App diễn viên phim kinh dị – Chương 59: Kinh dị liên hoàn (14) 12/04/2022
60 App diễn viên phim kinh dị – Chương 60: Kinh dị liên hoàn (15) 12/04/2022
61 App diễn viên phim kinh dị – Chương 61: Kinh dị liên hoàn (16) 12/04/2022
62 App diễn viên phim kinh dị – Chương 62: Kinh dị liên hoàn (17) 12/04/2022
63 App diễn viên phim kinh dị – Chương 63: Kinh dị liên hoàn (18) 12/04/2022
64 App diễn viên phim kinh dị – Chương 64: Kinh dị liên hoàn (19) 12/04/2022
65 App diễn viên phim kinh dị – Chương 65: Kinh dị liên hoàn (20) 12/04/2022
66 App diễn viên phim kinh dị – Chương 66: Hoàn thành thân thể 12/04/2022
67 App diễn viên phim kinh dị – Chương 67: Kiểm hàng 12/04/2022
68 App diễn viên phim kinh dị – Chương 68: Phim ấn định 12/04/2022
69 App diễn viên phim kinh dị – Chương 69: Ngôi nhà bị ám 1552 (1) 12/04/2022
70 App diễn viên phim kinh dị – Chương 70: Ngôi nhà bị ám 1552 (2) 12/04/2022
71 App diễn viên phim kinh dị – Chương 71: Ngôi nhà bị ám 1552 (3) 12/04/2022
72 App diễn viên phim kinh dị – Chương 72: Nhà ma 1552 (4) 12/04/2022
73 App diễn viên phim kinh dị – Chương 73: Ngôi nhà bị ám 1552 (5) 12/04/2022
74 App diễn viên phim kinh dị – Chương 74: Ngôi nhà bị ám 1552 (6) 12/04/2022
75 App diễn viên phim kinh dị – Chương 75: Ngôi nhà bị ám 1552 (7) 12/04/2022
76 App diễn viên phim kinh dị – Chương 76: Ngôi nhà bị ám 1552 (8) 12/04/2022
77 App diễn viên phim kinh dị – Chương 77: Ngôi nhà bị ám 1552 (9) 12/04/2022
78 App diễn viên phim kinh dị – Chương 78: Ngôi nhà bị ám 1552 (10) 12/04/2022
79 App diễn viên phim kinh dị – Chương 79: Ngôi nhà bị ám 1552 (11) 12/04/2022
80 App diễn viên phim kinh dị – Chương 80: Ngôi nhà bị ám 1552 (12) 12/04/2022
81 App diễn viên phim kinh dị – Chương 81: Ngôi nhà bị ám 1552 (13) 12/04/2022
82 App diễn viên phim kinh dị – Chương 82: Ngôi nhà bị ám 1552 (14) 12/04/2022
83 App diễn viên phim kinh dị – Chương 83: Ngôi nhà bị ám 1552 (15) 12/04/2022
84 App diễn viên phim kinh dị – Chương 84: Ngôi nhà bị ám 1552 (16) 12/04/2022
85 App diễn viên phim kinh dị – Chương 85: Ngôi nhà bị ám 1552 (17) 12/04/2022
86 App diễn viên phim kinh dị – Chương 86: Ngôi nhà bị ám 1552 (18) 12/04/2022
87 App diễn viên phim kinh dị – Chương 87: Ngôi nhà bị ám 1552 (19) 12/04/2022
88 App diễn viên phim kinh dị – Chương 88: Ngôi nhà bị ám 1552 (20) 12/04/2022
89 App diễn viên phim kinh dị – Chương 89: Ngôi nhà bị ám 1552 (21) 12/04/2022
90 App diễn viên phim kinh dị – Chương 90: Ngôi nhà bị ám 1552 (22) 12/04/2022
91 App diễn viên phim kinh dị – Chương 91: Ngôi nhà bị ám 1552 (23) 12/04/2022
92 App diễn viên phim kinh dị – Chương 92: Ngôi nhà bị ám 1552 (24) 12/04/2022
93 App diễn viên phim kinh dị – Chương 93: Ngôi nhà bị ám 1552 (25) 12/04/2022
94 App diễn viên phim kinh dị – Chương 94: Ngôi nhà bị ám (26) 12/04/2022
95 App diễn viên phim kinh dị – Chương 95: Ngôi nhà bị ám 1552 (27) 12/04/2022
96 App diễn viên phim kinh dị – Chương 96: Ngôi nhà bị ám 1552 (28-Hết) 12/04/2022
97 App diễn viên phim kinh dị – Chương 97: Thiên phú 12/04/2022
98 App diễn viên phim kinh dị – Chương 98: Phẩm chất 12/04/2022
99 App diễn viên phim kinh dị – Chương 99: Địa ngục người sống (1) 12/04/2022
100 App diễn viên phim kinh dị – Chương 100: Địa ngục người sống (2) 12/04/2022
101 App diễn viên phim kinh dị – Chương 101: Địa ngục người sống (3) 12/04/2022
102 App diễn viên phim kinh dị – Chương 102: Địa ngục người sống (4) 12/04/2022
103 App diễn viên phim kinh dị – Chương 103: Địa ngục người sống (5) 12/04/2022
104 App diễn viên phim kinh dị – Chương 104: Địa ngục người sống (6) 12/04/2022
105 App diễn viên phim kinh dị – Chương 105: Địa ngục người sống (7) 12/04/2022
106 App diễn viên phim kinh dị – Chương 106: Địa ngục người sống (8) 12/04/2022
107 App diễn viên phim kinh dị – Chương 107: Địa ngục người sống (8) 12/04/2022
108 App diễn viên phim kinh dị – Chương 108: Địa ngục người sống (10) 12/04/2022
109 App diễn viên phim kinh dị – Chương 109: Địa ngục người sống (11) 12/04/2022
110 App diễn viên phim kinh dị – Chương 110: Địa ngục người sống (12) 12/04/2022
111 App diễn viên phim kinh dị – Chương 111: Địa ngục người sống (13) 12/04/2022
112 App diễn viên phim kinh dị – Chương 112: Đia ngục người sống (13) 12/04/2022
113 App diễn viên phim kinh dị – Chương 113: Địa ngục người sống (15) 12/04/2022
114 App diễn viên phim kinh dị – Chương 114: Địa ngục người sống (16) 12/04/2022
115 App diễn viên phim kinh dị – Chương 115: Địa ngục người sống (17 – Hết) 12/04/2022
116 App diễn viên phim kinh dị – Chương 116: Thứ nhất 12/04/2022
117 App diễn viên phim kinh dị – Chương 117: Hơn một nửa 12/04/2022
118 App diễn viên phim kinh dị – Chương 118: Chip 12/04/2022
119 App diễn viên phim kinh dị – Chương 119: Dịch Hòa Tụng 12/04/2022
120 App diễn viên phim kinh dị – Chương 120: Bệnh viện (1) 12/04/2022
121 App diễn viên phim kinh dị – Chương 121: Bệnh viện (2) 12/04/2022
122 App diễn viên phim kinh dị – Chương 122: Bệnh viện (3) 12/04/2022
123 App diễn viên phim kinh dị – Chương 123: Bệnh viện (4) 12/04/2022
124 App diễn viên phim kinh dị – Chương 124: Bệnh viện (5) 12/04/2022
125 App diễn viên phim kinh dị – Chương 125: Bệnh viện (6) 12/04/2022
126 App diễn viên phim kinh dị – Chương 126: Bệnh viện (7) 12/04/2022
127 App diễn viên phim kinh dị – Chương 127: Bệnh viện (8) 12/04/2022
128 App diễn viên phim kinh dị – Chương 128: Bệnh viện (9) 12/04/2022
129 App diễn viên phim kinh dị – Chương 129: Bệnh viện (10) 12/04/2022
130 App diễn viên phim kinh dị – Chương 130: Bệnh viện (11) 12/04/2022
131 App diễn viên phim kinh dị – Chương 131: Bệnh viện (12) 12/04/2022
132 App diễn viên phim kinh dị – Chương 132: Bệnh viện (13) 12/04/2022
133 App diễn viên phim kinh dị – Chương 133: Bệnh viện (14) 12/04/2022
134 App diễn viên phim kinh dị – Chương 134: Bệnh viện (15) 12/04/2022
135 App diễn viên phim kinh dị – Chương 135: Bệnh viện (16) 12/04/2022
136 App diễn viên phim kinh dị – Chương 136: Bệnh viện (17) 12/04/2022
137 App diễn viên phim kinh dị – Chương 137: Bệnh viện (18) 12/04/2022
138 App diễn viên phim kinh dị – Chương 138: Bệnh viện (19) 12/04/2022
139 App diễn viên phim kinh dị – Chương 139: Bệnh viện (20) 12/04/2022
140 App diễn viên phim kinh dị – Chương 140: Bệnh viện (21) 12/04/2022
141 App diễn viên phim kinh dị – Chương 141: Bệnh viện (22) 12/04/2022
142 App diễn viên phim kinh dị – Chương 142: Bệnh viện (23) 12/04/2022
143 App diễn viên phim kinh dị – Chương 143: Bệnh viện (24) 12/04/2022
144 App diễn viên phim kinh dị – Chương 144: Bệnh viện (25-Hết) 12/04/2022
145 App diễn viên phim kinh dị – Chương 145: Phim đỏ 12/04/2022
146 App diễn viên phim kinh dị – Chương 146: Thập Thần Điện 12/04/2022
147 App diễn viên phim kinh dị – Chương 147: Pho tượng 12/04/2022
148 App diễn viên phim kinh dị – Chương 148: Gen 12/04/2022
149 App diễn viên phim kinh dị – Chương 149: Giang Sóc 12/04/2022
150 App diễn viên phim kinh dị – Chương 150: Tarot 12/04/2022
151 App diễn viên phim kinh dị – Chương 151: Trò chơi tarot (1) 12/04/2022
152 App diễn viên phim kinh dị – Chương 152: Trò chơi Tarot (2) 12/04/2022
153 App diễn viên phim kinh dị – Chương 153: Trò chơi tarot (3) 12/04/2022
154 App diễn viên phim kinh dị – Chương 154: Trò chơi tarot (4) 12/04/2022
155 App diễn viên phim kinh dị – Chương 155: Trò chơi Tarot (5) 12/04/2022
156 App diễn viên phim kinh dị – Chương 156: Trò chơi tarot (6) 12/04/2022
157 App diễn viên phim kinh dị – Chương 157: Trò chơi tarot (7) 12/04/2022
158 App diễn viên phim kinh dị – Chương 158: Trò chơi tarot (8) 12/04/2022
159 App diễn viên phim kinh dị – Chương 159: Trò chơi tarot (9) 12/04/2022
160 App diễn viên phim kinh dị – Chương 160: Trò chơi tarot (10) 12/04/2022
161 App diễn viên phim kinh dị – Chương 161: Trò chơi tarot (11) 12/04/2022
162 App diễn viên phim kinh dị – Chương 162: Trò chơi tarot (12) 12/04/2022
163 App diễn viên phim kinh dị – Chương 163: Trò chơi tarot (13) 12/04/2022
164 App diễn viên phim kinh dị – Chương 164: Trò chơi tarot (14) 12/04/2022
165 App diễn viên phim kinh dị – Chương 165: Trò chơi tarot (15) 12/04/2022
166 App diễn viên phim kinh dị – Chương 166: Trò chơi tarot (16) 12/04/2022
167 App diễn viên phim kinh dị – Chương 167: Trò chơi tarot (17) 12/04/2022
168 App diễn viên phim kinh dị – Chương 168: Trò chơi tarot (18) 12/04/2022
169 App diễn viên phim kinh dị – Chương 169: Trò chơi tarot (19) 12/04/2022
170 App diễn viên phim kinh dị – Chương 170: Trò chơi tarot (20) 12/04/2022
171 App diễn viên phim kinh dị – Chương 171: Trò chơi tarot (21) 12/04/2022
172 App diễn viên phim kinh dị – Chương 172: Trò chơi tarot (22) 12/04/2022
173 App diễn viên phim kinh dị – Chương 173: Trò chơi tarot (23) 12/04/2022
174 App diễn viên phim kinh dị – Chương 174: Trò chơi tarot (24-Hết) 12/04/2022
175 App diễn viên phim kinh dị – Chương 175: Ảnh đế 12/04/2022
176 App diễn viên phim kinh dị – Chương 176: Tinh Lan 12/04/2022
177 App diễn viên phim kinh dị – Chương 177: Tạ Trì 12/04/2022
178 App diễn viên phim kinh dị – Chương 178: Thần 12/04/2022
179 App diễn viên phim kinh dị – Chương 179: Bên nhau 12/04/2022

Bình luận